De energie van september en het 9-9-2020 Portaal

 

Augustus met haar shifts en aanrakingen, stroomversnellingen en wakker schuddende energieën heeft een flinke duit in het zakje gedaan met de leeuwenpoort, verhoogde Schumann resonantie, zonne activiteit, diverse portalen en bijkomstige sterrenstanden.
Het kan het gevoel hebben gegeven dat je aardig door elkaar gerammeld bent in je innerlijke wezen. Al-oude patronen, gevoelens, angsten,  littekens of vertwijfelingen kwamen moeiteloos omhoog.
Daarnaast kwamen mogelijk ook bij jou nog meer manipulerende of beïnvloedende krachten aan het licht, situaties en ervaringen die de energie van ontmoediging, twijfel, onzekerheden of juist strijd, onrecht, frustratie dieper dan ooit opriepen. Afgewisseld met prachtige krachtige momenten vol inspiratie, piekervaringen in kracht en inspiratie, Liefde, Vreugde, vrijheidsbeleving, diep Weten of herinneren van Goddelijke Lijnen of verbindingen.
En met dat alles wat in razende vaart door je leven voorbij schoot,  diende jij je als mens maar mee te verhouden.
En zelfs al ben je dat misschien niet op alle lagen even bewust, de effecten hiervan resoneren nog steeds diepgaand door je heen. En er mag ruimte te komen voor integratie zodat al deze wijzigingen in jouw bewustzijn ook ten diepste gegrond en verankert kunnen worden.

 

Innerlijk orde op zaken stellen

De energie van september biedt die ruimte en de energie van deze maand zet tegelijkertijd weer aan tot nieuwe processen daar binnen.
September reikt een energie aan om ‘orde op zaken te stellen’, om tot afronding te komen zodat je aan een nieuw hoofdstuk kunt beginnen. Dit is een logisch gevolg, voortkomend uit alles wat in voorgaande maanden (en jaren) doorlopen is aan groei.
Het biedt een energie van integratie aan die noodzakelijk is om oude deuren te sluiten en nieuwe te openen.
Het is enerzijds een pas op de plaats maken en je Zelf ruimte bieden om te gaan waarnemen, ervaren en bewust worden wat er afgelopen maanden in je systeem los gerammeld is. Daar waar bewustzijn wakker wordt start ook meteen heling en of inzicht, daar ontstaat de mogelijkheid om oude stukken los te laten of om te keren.
Momenten van rust, stilte, bezinning en zelfreflectie inbouwen is momenteel een heel belangrijke, zodat je ook (in)zicht krijgt in wat er innerlijk gaande is, wat om aandacht (van jou) vraagt en wat er doorleefd of losgelaten wenst te worden.

 

Uitlijnen met het Galactische Hart

De 9-maand resoneert sterk op het afronden van al het oude en doorleefde, en het herverbinden met je Zelf, en alle lagen die al bewust zijn. Om deze met het eigen Galactische Hart uit te lijnen. Want daardoor kan het echt in al je innerlijke ervaringswerelden landen en je plek innemen. Dan kan het ook in je mens-zijn gegrond worden en leefbaar worden, hier en nu op aarde.
Het Galactisch Hart resoneert op alle lagen die wij als ervaringswezen in duale werelden hebben doorlopen. Heruitlijning van alle 9 dimensies of ervaringswerelden verbinden je weer dieper met de kern daarvan, je Galactisch Hart. Welke een ingang is om hoger bewustzijn uit diverse dimensies ook te kunnen koppelen aan de menselijke ervaringssfeer en te her-inneren in mens-zijn. (Wat onze lens van ervaren momenteel op aarde is). Van daaruit wordt het ook mogelijk om niet alleen met een fysiek lichaam in een hogere trilling te gaan vibreren, maar ook om galactische ervaringen, kennis en inzichten in het 3D dagelijks bewustzijn te verweven.

 

Holografische geometrische aarde structuur

Al sinds eind augustus 2020 laat zich met regelmaat een groot holografisch beweeglijk geometrisch veld zien binnen de aarde. Zeg maar vlak onder onze voeten in de aarde. Dit beweeglijke, bijna vloeibare veld bestaat uit vele kleurenlijnen en vormt geometrische patronen die moeiteloos in elkaar vervloeien. Steeds een andere structuur of holografisch geometrische patroon wordt daarin zichtbaar.
Enige tijd heb ik me er over verwonderd wat dit plots zichtbare veld inhield, totdat het op dagelijkse basis voorbij komt en oplicht. Door me hier op dagelijkse basis op af te stemmen en mee te verbinden liet het zich voelen dat dit een nieuwe golflengte of frequentie is die zich vanuit Moeder Aarde geopend heeft en die dienst doet om alle wijzigingen die we deze maand (in elk geval) doorlopen te helpen gronden op een veel diepere, nieuwe laag n onze aarde verbinding.  Dit veld biedt tevens opties om hoger zelf delen vanuit andere werelden/ sferen/ dimensies dichter naar ons mens-zijn terg te brengen en weer te verbinden, van waaruit we dus weer innerlijk toegang krijgen tot onze andere wezenslaag en multidimensionale zelven. Maar dan op een manier die gegrond is, die het mens-zijn werkelijk in bewustzijn, maar ook in lichamelijke energie en structuur kan bereiken.
Heel essentieel dus.
Al in verschillende consulten is dit veld ook spontaan naar voren gekomen, waarbij het als een helder en stevig kanaal diende om hogere zelfdelen uit allerlei uithoeken van het universum weer aan te trekken en te verbinden aan het hier en nu mens-zijn. Zodat het ook concreet toepasselijk wordt in de aardse hier en nu (menselijke) groeiprocessen, zodat hogere kennis, inzichten en kwaliteiten van de jij op andere dimensielagen weer beschikbaar komt voor ‘beide partijen’, waardoor alle delen van je Zelf dus verder kunnen groeien.
Het holografisch geometrische veld dient als kanaal, als anker, als verbindingsfactor om delen van je Zelf via gronding weer te laten versmelten met elkaar.
Afstemming op dit veld, in de aarde, via je eigen bewustzijn, hart en lichaam kan dus helpen om essentiële wezenskwaliteiten weer aan te trekken en actief te krijgen in je dagelijks leven.

 

Het 9-9-2020 Portaal

Het 9-9-2020 portaal is natuurlijk weer de versterkende factor van de 9-energie en de energie die deze maand overkoepelend ons bewustzijn (en het collectief) doorstroomt. Het 9-9 versterkt, licht uit en bekrachtigd deze groeiprocessen en de potentie van deze maand.  Het is dus als een lichtspot die krachtiger het bewustzijn aan zet en je daarop uitlijnt, op wat jouw potentie en mogelijke groei (in afronding en voltooiing) is.

Het 09-09-2020 Portaal draagt de frequentie in zich om allerlei oude ballast tot voltooiing te brengen en her uit te lijnen met de blauwdruk van jouw Bron. Het is een initiatiepad op zich terug naar je eigen oorspronkelijke Bron-uitlijning. Maar ook om de oorspronkelijke kracht die achter je oude ballast verstopt ligt, weer te gaan her-inneren.

Ook hierbij neem ik waar dat het holografisch geometrische aarde veld een belangrijke rol zal vertolken om alles wat ten tijden van het 9-9-2020 portaal innerlijk belicht wordt, dieper te kunnen verankeren. Nieuwe wezenslagen aan te trekken als direct gevolg op hetgeen afgerond wordt of losgelaten of geheeld is. Die nieuw ontstane ruimte in je bewustzijn kan dat direct ‘opgevuld’ worden met hogere wezenslagen, hoger bewustzijn of kennis/ informatie/ kracht vanuit wie jij Bent in andere multidimensionale lagen. Om steeds meer die heelheid als Bron daadwerkelijk te gaan herinneren en ervaren. Ook hierin fungeert dit aarde veld als stimulans, kanaal en anker.

Kortom: een beweeglijke maand met enorme potenties, waarbij het 9-9-2020 Portaal echt de deur verder open zet en een krachtiger beweging brengt om dieper je eigen processen en je potenties onder de loep legt en belicht.

Zie voor meer info over de energie van september 2020 ook mijn eerdere artikel van afgelopen week.

Ik wens ieder een krachtig, bewustmakend en transformerend 9-9 portaal toe!

 

© Willemien Timmer, 8-9-2020

 

P.s. morgen tijdens het 9-9 Portaal verzorg ik weer een afstand activatie en transmissie binnen de energieën van het moment. Afgestemd op aanwezige deelnemers en vanuit een veilig ingebed, gegrond en dragend veld.

 

P.s.2. Vanaf het 9-9 portaal t/m 18-9-2020 (tweede 9-9 portaal) is er ook de mogelijkheid om op afstand mee te doen aan het 10-daagse Tempel Kristal Initiatie Pad.

 

 

 

Wil je geregeld op de hoogte blijven van nieuwe informatie?

Hou dan ook mijn facebook pagina in de gaten!