fol-paars

Via de onderstaande linken vind je de belangrijkste portaaldagen en hoge frequentie instroom momenten van 2016 en de geinspireerde/ gechannelde informatieop die data.
Alle energetische berichten van de afgelopen maanden die ook met regelmaat gedeeld zijn op Facebook op een rij, wat een mooi overzicht geeft:

De energie van januari 2016

6161_505849499461522_1235594348_n

 

Met de overgang van 2015 naar 2016 zijn we in een geheel nieuwe energietrilling gestapt. Een trilling(sverhoging) die weer geheel nieuwe ervaringen, processen en bewustwording zal mogen gaan brengen.
Hier onder vind je meer informatie over de start maand van dit nieuwe jaar. Geinspireerde informatie die gaandeweg deze maand naar voren is gekomen en op die momenten dat het essentieel was, is gedeeld op mijn facebook pagina. Omdat het inmiddels een hoop aan informatie is, die je wellicht van dienst kan zijn om dieper je eigen persoonlijke processen van deze maand en van dit jaar dieper te verhelderen, vind je ze nu hier op de website terug.

De maand januari 2016 voelt voor mij essentieel in het opbouwen van een nieuwe basis in ons Zelf, en een nieuwe basis tegelijkertijd die essentieel is voor de rest van het jaar. Een basis-energie die zal helpen om alle processen en trillingsverhogingen van het komende jaar te helpen dragen, verder uit te bouwen en te integreren in ons Zelf op alle mogelijke lagen.
Hoewel er altijd meer te vertellen blijft, omdat de energieen van deze tijd zo uniek, veelzeggend, en Multidimensionaal gelaagd zijn waardoor ze enorme impact opons wezen hebben, geven deze korte dag-energie artikeltjes wel een omvattend meer beeld van de energieen waarin we ons bevinden. En daarmee ook meteen meer inzicht in waar de energieen van 2015 ons naartoe gaan helpen stromen.

Opvallend is dat tegenwoordig niet alleen de ‘standaard’ Portaaldagen oplichten (die met de dubbele getallen) maar juist ook heel veel andere bijzondere data die spiegelende of weegschaal- en dus balancerende functies in zich dragen. Want ook deze data dragen specifieke coderingen en energiefrequenties in zich mee en inzicht daarin biedt op een soms bijna dagelijkse basis een enorm inzicht en overzicht op je eigen groei.

Hier onder vind je een overzicht van de meest belangrijke data en instromingen van hogere trillingen ten behoeve van ons bewuste Ontwaken in ons Zelf.

De energie van 2016

Daar waar het gehele afgelopen jaar 2015 met name de onderste twee chakra’s onder een Goddelijk Vuur hebben gelegen om deze dieper te openen, zuiveren en weer te gaan belichamen, daar zal de energie van 2016 dieper op voort gaan borduren.
Afgelopen jaar (2015) zijn pittige processen aangeraakt in vele verschillende thematieken behorend bij de onderste chakra’s. Oude emoties en gevoelens, relaties en verbindingen, overlevingspatronen, oude fundamenten, oude angsten, controle mechanismen, projecties, aannames, etc. etc. zijn bloot komen te liggen en het fysieke lichaam draaide overuren in het behappen van zoveel oude energieën die open getrokken werden en die verstouwt mochten worden. Velen ervoeren an ook diverse fysieke klachten temidden van de groeiprocessen, omdat alle trillingsverhogingen ook steeds dieper door konden gaan werken in de fysieke structuren. Daar waar de onderste chakra’s dieper open konden gaan, daar kon de stroom van hogere bewustzijnstrillingen en energieën ook daadwerkelijk dieper de materie in ons aanraken, waardoor ook op fysiek vlak steeds diepere schoonmaak processen op gang gebracht werden. Dat is met name in deze laatste maanden van het jaar 2015 aan de orde, waar op vele lagen een instroom van eerdere energetisch doorleefde processen zich met het lichaam begon te verhouden.
De diepte van processen echter reikt ook een immense hoogte in groei aan, en hoewel dat af en toe heel hard innerlijk werken is en was, gaat dat tegelijkertijd ook haar vruchten afwerpen. Dat doet het al, mits we bereid zijn te willen zien en ervaren voorbij de hobbels die er wellicht ook nog op ons pad zijn.
De energie van 2015 was een cruciaal omslagpunt na de diepere openingen van 2012, en van een nieuwe unieke orde. De bloedmaan van 28-9-15 was opnieuw een omslagpunt zoals 21-12-2012 dat ook was. Dat betekend dat we van hieruit een heel nieuw groeifundament in ons Zelf hebben neergezet van waaruit elke volgende stap in groei voort komt.
De energie van 2016 zal daarop voortborduren maar vanuit een heel andere orde.
Daar waar 2015 de energie van zowel de 6 (materiele wereld, aardse bestaan) als de 8 (De Oneindigheid en Kosmische Balans) in zich droeg en ‘nastreefde’ om te herinneren in ons bewustzijn (ook de verbinding van beide: het Goddelijk en menselijk aspect dieper naar elkaar toe bewegen).
Zo draagt de energie van 2016 zowel de frequenties van de 7 als de 9, welke duiden op een dieper ontwaken en herinneren van onze Goddelijk Vrouwelijke Scheppingskracht en hoe deze weer in te zetten voor de schepping van de 9 ervaringswerelden van bewustzijn, de 9 dimensies waar binnen we als Goddelijk wezen ervaringen opdoen en op hebben gedaan. De oude cyclus van de 9 mag tot een voltooiing komen en de krachten in ons Bewustzijn voor nieuwe bewuste schepping worden weer vrij gemaakt. Het Heilige Goddelijke Vrouwelijke speelt daarbij een belangrijke rol, daar waar zij in haar Oorspronkelijke Kracht weer herinnert, erkent en volledig geleefd wordt. Niet omdat het Heilige Goddelijk Vrouwelijke beter of meer is dan het Mannelijke Aspect, als wel omdat dit deel in ieder van ons simpelweg die codering en kwaliteiten draagt. Daar waar hart, inspiratie, Creatiekracht en gevoel weer vrij mogen stromen in de Heilige Ruimte die het Vrouwelijke biedt, daar kan het Mannelijk aspect op inhaken met concrete vormgeving. Het is het Vrouwelijke dat de nieuwe Wereld of de hemel op aarde ‘droomt’ en het mannelijke die vorm geeft, handen en voeten geeft aan via handelen en actie. Maar de Heilige Ruimte om de ‘Droom te dromen’ dient er eerst te zijn, en dat is het Goddelijk Vrouwelijk aspect.
De energie van 2016 zal dus gericht zijn op een nog dieper herboren worden van de Goddelijk Vrouwelijke Kracht in alle ervaringswerelden binnen dit Universum. Opdat het Goddelijk Vrouwelijke volledig kan oprijzen om de Paradijs Matrix (de ‘hemel op aarde leven’) steeds meer een gefundeerde, ook fysieke realiteit kan gaan worden (vanuit de gelijkwaardige samenwerking met het Mannelijk aspect).
Doordat juist in 2015 de onderste chakra’s al zoveel meer geopend en gezuiverd zijn (en dat gaat in 2016 gewoon door in de verdieping), kunnen steeds hogere bewustzijnslagen letterlijk gaan indalen en verbinden met de stof. Elke stap in groei die je dan zet kan zich daadwerkelijk gaan verbinden met je aardse leven, je aardse fysieke lichaam en je dagelijkse leven. Hogere inzichten of intenties blijven dan niet ergens in de ether hangen (waardoor je mooie inzichten kunt hebben maar die in de concrete dagelijkse situatie ver weg lijken te staan van de realiteit en niet leefbaar of toepasbaar zijn). Maar vinden letterlijk een bodem, een fundament, van waaruit het vorm mag krijgen. We dienen zelf de nieuw ontstane ruimte in de onderste chakra’s op te vullen met nieuwe energie en hogere trillingen van de reeds doorlopen processen van groei en herinnering. Daar waar we ook daadwerkelijk onze eigen Heilige Ruimte en basis gaan vullen met ons Zelf (in plaats van met oude emoties en overlevingsstructuren) daar gaan we ook in het menselijke aspect steeds dieper herinneren wie wij echt Zijn, op vele zo niet alle niveaus van Bewustzijn.
Juist daar waar hart en buik dieper met elkaar verbonden kunnen worden, en wij ons hart ook vanuit de(nieuwe) basis kunnen gaan leven, scheppen we werkelijk een heel ander veld in ons eigen leven. Daarvoor hoef je geen grootse dingen te doen, het begint juist in het klein. In je Zelf, in je eigen gezin, leefomgeving, familie. En daar waar ieder de bereidheid en durf heeft om steeds dieper werkelijk eerlijk en zuiver vanuit gevoel te leven, in overeenstemming met je Zelf en je omgeving, daar gaat heel de nieuwe energie en het bewustzijn dieper funderen en settelen. Dat werkt als kringen in het water steeds verder naar buiten toe. Daar waar velen van ons steeds dieper de eigen Waarheid, het eigen hart gaan leven, ontstaan meer en meer kringen in het ‘water’ (collectieve veld) en gaan deze kringen elkaar steeds meer raken. Zo scheppen we in feite een nieuwe Flower of Life vanuit geheel nieuwe energieën.
In 2016 zullen dus gewoon processen van groei, wakker worden en herinneren doorgaan, maar tegelijkertijd zullen we een nieuw basisfundament gaan vullen met die nieuwe groei. De Paradijs Matrix Codes komen weer meer tot onze beschikking, en daar waar we werkelijk ons ware Zelf ook in de 3D buitenwereld steeds dieper durven te gaan leven, daar zullen deze tot uitdrukking gaan komen. Door elke stap met bewustzijn en Liefde te zetten op je pad, je woorden af te wegen (als waar komen ze vandaan, welke laag spreekt er in je?), eerlijke zelfreflectie en zelf onderzoek, letterlijk leven vanuit je hart en geïntegreerd en gegrond bewustzijn, zul je innerlijk geleid gaan worden naar de Oneindige Bron van Mogelijkheden aan Scheppingskracht in je eigen Wezen, van waaruit je de eerste stappen van het scheppen van jouw Hemel op Aarde kunt gaan ervaren en neerzetten.
Het zal heus wel iets van ons vergen, vergeet dat niet, er dient nog heel veel werk verzet te worden, daar ben ik eerlijk in. Maar tegelijkertijd zijn steeds meer Realiteiten en dimensies tegelijkertijd toegankelijk en ervaarbaar en dat helpt een stuk om lagen steeds dieper met elkaar uit te lijnen, te balanceren en verbinden, waardoor we steeds dieper werkelijk het Pad van Belichaming van Zelf Realisatie in slaan. Dat maakt de Reis de moeite waard, want het is tegelijkertijd steeds meer zowel zaaien als oogsten, omdat zoveel Multidimensionale delen van ons Zelf weer meedoen en gevoeld worden.

Bij deze even een tipje van de sluier over 2016. Gedurende het jaar zal ik weer steeds opnieuw de energieën van specifieke momenten pogen te vertalen, in daar waar we staan en waar we doorheen gaan gedurende het jaar. Zoals het zich nu laat voelen is 2016 van een geheel andere orde dan de energieën waar we nu bekend mee zijn, dus het voelt hoopvol, vreugdevol en als die energie waar velen (met mij) al zo lang naar verlangt hebben. Naast het reële beeld dat er ook nog steeds hard gewerkt mag worden aan het innerlijk, want steeds diepere lagen van bewustzijn gaan zich verder openen. Lagen die al vele eeuwen niet toegankelijk zijn geweest (dat was in 2015 ook al zo) waardoor we voor het eerst ‘sinds eeuwen’ weer werkelijk de diepten van ons Wezen kunnen gaan herinneren. Om daar te komen dienen we echter eerst weer de ballast te schonen die daarop is komen te liggen (zoals we allen inmiddels kennen van al vele lagen en jaren aan groei), om van daaruit de Ruimte, vernieuwing en Oorspronkelijke energie weer te gaan herinneren. We zijn hard op weg en 2016 biedt ongekende nieuwe mogelijkheden, beyond what the mind can think of!!

© Willemien Timmer, 17-12-2015

7-1-‘16/ 7-1-7 frequentie:

De energie van vandaag is 7-1-16, wat ook een 7-1-7 codering is. waarbij de energie gaat over de frequentie van het oprijzende Vrouwelijke kracht principe, in verbinding met de Eenheid! En vanuit een nieuwe start!
© Willemien Timmer

 

10-01-2016 / 10-01 frequentie

De energie van vandaag: 10-01 en nieuwe maan.
Een perfecte dagfrequentie voor diepere Zelf reflectie, inzicht verkrijgen in je Zelf, pad en Missie. En het bijstellen van of neerzetten van intenties en focus voor volgende bewust gecreëerde stappen in je bewustwordings- en Zelf Realisatie proces.
De energie van een nieuw begin en nieuwe geboorte in je Zelf binnen alle ervaringswerelden in je Wezen, is aanwezig in de frequenties vandaag, mits je er voor kiest je daarop af te stemmen en mee te verbinden!
@Stap in je Meesterschap
Wens iedereen een dag van prachtige bewustwordingen en ontdekkingen binnen je Zelf, zodat de Goddelijke Magie van Creatie en van jouw Zijn weer dieper herinnert en belichaamd mogen worden!
© Willemien Timmer, 10-01-’16

 

 

De energie van februari 2016

1011170_528843710496077_30044377_n

Hier onder vind je een overzicht van de meest belangrijke data en instromingen van hogere trillingen ten behoeve van ons bewuste Ontwaken in ons Zelf.

 

De energie en uitdagingen van deze periode (2-2-2016)

Met de shift van 2015 naar 2016 zijn we een heel nieuwe energie binnen getreden. En dat is goed voelbaar! Nieuwe uitdagingen, verrassin gen en groeiprocessen. Vooral de maand januari was er een om dieper te settelen in de nieuwe energie van het jaar. Letterlijk dieper in de basis (van je Zelf en dit jaar) zakken, om een soort van ‘fundament’ neer te zetten van waaruit we binnen ons Zelf dit jaar gaan betreden, met alles wat daarbij hoort.
Processen die vorig jaar al speelden, zoals het dieper openen en doorleven van basis- en tweede chakra, gaan gewoon verder, in nieuwe diepten. Ongekende lagen zijn daarin geopend en liggen bloot om dieper doorleeft, doorzien en geheeld te worden. Maar tegelijkertijd zijn er prachtige nieuwe energiestromen die daarbij ook ondersteunen om weer vanuit andere gevoelservaringen en perspectieven ons Zelf in deze lagen nog dieper te leren kennen.
Alle oude wonden, overleving, oude patronen en wat er ook maar ligt in deze chakra’s zullen vanuit deze nieuwe energie en de schoning die 2015 al heeft gebracht, nog meer verdieping gaanverzorgen en dieper thuis komen in je Zelf, in je buik en bekken gebied, gaan brengen.
We zijn letterlijk bezig de oude fundamenten om ver te werpen en een nieuw fundament te storten. Een die flexibel is, mee kan bewegen. In plaats van de stugge oude fundamenten die we kenden.
Ja dat is nieuw, eng, lastig, uitdagend, niet altijd makkelijk te zien of doorleven. Maar het is bedoeld om dichter bij je echte Zelf te komen en uit de ‘oude shit’ te geraken. Want daar zijn we uitindelijk nu ook wel eens klaar mee, al die herhaling van wonden, pijnen, oude mechanismen.
Wat ik zelf heel sterk ervaar en ook bij anderen terug zie komen, eigenlijk al vanaf december, is dat alle tegengestelde krachten (polariteiten) in ons steeds dieper aan het uitlichten zijn. Al die krachten die in ons en door ons heen werken, vaak nog onbewust, komen steeds meer aan de oppervlakte. Niet alleen om gezien en doorleeft te worden, maar ook om ‘af te wegen’ met de ‘tegenpool’. Dus enerzijds kun je misschien heel veel oud verdriet tegen komen, helemaal uitgelicht, uitvergroot. Maar anderzijds staat daar dan de tegenpool tegenover. Bijvoorbeeld blijde verrassing, een ervaring van diepe vreugde of wat dan ook maar. Ervaar je dat je door een diepe angst-aanraking heen gaat, is daar tegelijkertijd ook de ervaring van diepe Liefde.

Wat zich steeds opnieuw laat zien is hoe beide tegenpolen aanwezig zijn, doorlopend tegelijkertijd. Het is echter maar net waar wij in bewustzijn zijn, en waarop wij ‘afgestemd’ zijn, wat wij waarnemen en ervaren. We zijn vaak nog niet gewend om beide zijden waar te nemen, of alleen ‘na elkaar’. Niet tegelijkertijd. Terwijl daty onze ware aard is. We zijn immense wezens van Multidimensionale aard, waarbinnen op alle dimensieniveaus van alles tegelijkertijd plaats vind. Het is ons 3-dimensionale mens-zijn die alles ervaart en beleefd in de illusie van lineaire tijd en daarom niet twee ervaringen tegelijkertijd kan ervaren, maar alles als ‘na elkaar’ ervaart het is of het een of het ander, niet beide en laat staan tegelijkertijd.
Echter met de diepere openingen en zuiveringen in basis en tweede chakra, kunnen we steeds dieper ons menselijk bewustzijn ook weer afstemmen op hogere realiteiten, voorbij 3D en 4D beleving, en daarin gaan we meer van deze Multidimensionaliteit ervaren.
We gaan dus steeds meer de werking van tegenpolen die er tegelijkertijd zijn, uitgelicht ervaren. Omdat we dieper loskomen van de 3D beperkte lineaire tijds-illusie.
Dit is ook noodzakelijk, willen we een dieper zicht krijgen op wat zich binnen ons bewustzijn ‘beweegt’ en wat er onder de oppervlakte (in het onbewuste) leeft. Pas wanneer we zicht hebben op beide zijden van onze medaille, kunnen we deze vanuit een meer neutraal oogpunt, zonder persoonskleuring, invulling of emotie-gerelateerde gevoelens bekijken. We komen van daaruit is een soort neutrale observator positie, van waaruit we steeds meer de Keuze krijgen: waar kies ik voor om in te zitten? Voor welk perspectief kies ik?
Kies ik voor het gewonde-ikje perspectief (en dus verdriet, gevoel van vast zitten, de wereld de schuld geven, je onveilig blijven voelen, bijv.) of kies ik ervoor het andere perspectief te aanvaarden (dat je toch wel oke bent zoals je ben, dat je ook mooie kanten hebt, je kwaliteiten gaat erkennen en benadrukken, ervaren dat het veilig is wanneer je dat in je Zelf kunt toelaten, bijv.).
Het uitlichten van alle tegenpolen van thematieken die plaats vinden in je persoonlijke leven en groeiprocessen kan een enorme opstap zijn in het ‘uitsijgen’ boven de oude wonden en oude patronen, die zichzelf steeds in stand houden. Het geeft nieuwe ruimte, nieuwe keuzemogelijkheid en op vele fronten een diepe bevrijding.
Daarnaast is dat eenbegin van schepping van je eigen nieuwe realiteit.
Natuurlijk vraagt dat ook watvan je, namelijk eerlijk naar je Zelf kijken, de ruimte en stuilte nemen om je processen onder de loep te leggen, je Zelf eerlijk (zonder oordeel) aankijken in alles wat je Bent, dat wat je ‘mooi’ vind en dat wat je ‘niet mooi’ vind. En de kunst is dat zonder afwijzing of oordeel te doen. Het vraagt ook aangaan van oude emoties misschien, of door de oude pijnen heen gaan. Het is de enige weg naar werkelijk het ten diepste doorzien hoe gepijnigd of vast gezet we ons Zelf hebben.
Daar waar we weer steeds dieper gaan beseffen dat we alle ervaringen die we hebben ogedaan zijn gaan inkleuren met emotieperspectieven, ons ermee geidentificeerd hebben en van daaruit steeds opnieuw handelen, reageren, beleven, ons Zelf en de wereld aanschouwen, zal er een heel nieuwe wereld voor je open gaan. Als je gaat zien hoe een deel van je Zelf de ervaringen en emoties uitvergroot en versterk heeft. keer op keer daarmee diepere soortgelijke wonden heeft aangetrokken, die bevestigend werkten en dus de afstand met je Bron/ Heelheid nog verder lieten afscheiden. Waardoor we in feite nogverder van ons Zelf verwijderd raakten.
We zitten op zovele lagen nog zo geidentificeerd aan ude pijn en littekens dat we slechts een fractie van de grotere realiteit zien.
Steeds opneiuw ook zie ik terug hoe het belang van bewustwording daarin essentieel is. wekunnen heel leuk groeien, door het leven heen, in spiritualiteit groeien en dara heus wijsheid in opbouwen of deel-kwaliteiten ontwikkelen. Maar wanneer het werkelijke zicht, inzicht, doorgronden vanuit gevoelservaring ontbreekt (en dus bewustzijn) komen we eigenlijk weinig stappen verder. We leren slechts een deeltje van ons Zelf erkennen, kennen en inzetten. Maar wijzen daarmee nog zoveel andere delen van ons Zelf (vaak onbewust) af. We groeien dan enkel in een klein stukje van ons Zelf, maar zijn nog steeds afgescheiden van ons Grote(re) Zelf.
De processen die vorig jaar dieper geactiveerd zijn, waarbij basis- en tweede chakra dieper onder Goddelijk Vuur kwamen te liggen om tot ongekende diepten geopend te worden ( in doorgaande groeilijn naar aanleiding van groei in voorgaande jaren) hebben hier ook mee te maken. En zetten daarom nog steeds voort, ook in dit jaar. Naarmate we dieper en dieper ons Zelf ook in deze kwaliteitenvelden gaan doorgronden, gaan we onze werkelijke basis terug vinden. Die zit ‘em niet in alleen ontwikkelen van ‘hogere kwaliteiten’ (spirituele groei) of simpelweg je dagelijks leven leven waarbij alle ude wonden en patronen in stad blijven. De werkelijke basis is dat we Goddelijk en Multidimensionaal van aard zijn. Dat we op vele lagen dealen met oude ballast, wonden, pijnen en onbalans. En ons Groter Wezen wenst dat te doorgronden, helen en herinneren. Om voorbij de illusie van afgescheidenheid te groeien die ons in zo’n beperkt menselijk zicht en ervaren houdt.
Daartoe is bewustzijn nodig. Bewustzijn op alle lagen van wie wij zijn.
Vele jaren, ja vele eeuwen en vele incarnaties zijn we weg gebleven uit onze onderste chakra’s. nu ‘dwingt’ons Wezen, in de energie van deze tijd, ons er toe het eindelijk niet langer uit de weg te gaan, maar het aan te kijken.
Al die eeuwen van ‘wegrennen voor’ hebben geen werkelijke groei opgeleverd (ja binnen het grotere plaatje en kosmisch Plan exact volgens Bedoeling). Maar het is tijd om te ontwaken uit die ‘zombie dromen’ van afgescheiden duaal bewustzijn.
Dus om dualuiteit binnen ons Zelf dieper te kunnen gaan doorgronden en begrijpen, dienen zich nu steeds meer (als vervolg groei) de uitkristallisatie van beide polariteiten op. In elk facet, in onze groei en dus afgestemd op wie wij zijn en waar wij zijn. Let er maar eens op!

Nogmaals, de Grotere Bedoelinghiervan is dieper bewustworden van wie we werkelijk zijn, dat proces van Ontwaken wat al jaren gaande is en wat steeds verdere verfijning en verdieping mee krijgt. We zijn letterlijk aan het afdalen in de spelonken en onderaardse ‘grotten van de Ziel’ via de menselijke onbewuste lagen die steeds dieper opengescheurd worden om het licht te gaan zien. Dat vergt werken aan je Zelf. Accepteren, loslaten van het oude, door wonden heen gaan om grotere realiteiten te gaan ontmoeten binnen je Zelf, nbeperkte perspecctieven vauit emotie-kleuring en gekleurde brillen ‘af zetten’, zodat we weer met de werkelijke zuivere ogen van ons Hart ons hele wezen kunnen zien voor wie zij IS!

Zoals altijd is dit slechts een ‘tipje van de sluier’ uitgelicht van de vele processen die in deze tijd in ons en door ons heen werkzaam zijn. Maar het voelde als de meest essentiele om te gaan belichten nu. Zodra je gaat zien hoe alle tegengestelde krachten zich in jou zichtbaar en jkenbaar gaan maken, stroom je wel mee in de groeipotentie die deze tijd nog meer rijk is!

© Willemien Timmer, 2-2 Portaal / 2-2-2016

De energie van maart 2016

535155_1051811628209017_5801799001537601418_n

Hoe typerend is dat….ik schrijf vanmorgen vanuit een diepe innerlijke flow een uitgebreid artikel over bewustwording temidden van alle chaos in de wereld en de reflecties daarvan voor ons innerlijk proces. En zonder dat ik iets vreemds doe verdwijnt het complete artikel zodra het afgerond is en is op geen enkele wijze terug te vinden of terug te halen. Hoe typerend en exact in lijn met waar het artikel over ging. Sabotage van bewustzijn.
In het geval van dit artikel gerelateerd aan huidige situatie op aarde, de recente aanslagen die het collectief in bedwang houdt en voed met meer angst, emotiestromen en onveiligheidsgevoelens bij het grootste deel van het collectief veld, waar wij allen deel van zijn.
Gelukkig weet ik dat dat wat ik uitzet in dit veld (en dat geldt voor ieder van ons) ook een bijdrage levert aan het geheel. En het betreffende verdwenen bewust makende artikel is daarmee door mijn bewustzijn heen hoe dan ook energetisch wel aan het collectief veld mee gegeven. (Om een tegenbeweging te geven). Maar toch, ik had er ook graag juist het menselijk bewustzijn mee bereikt. En tegelijkertijd is dat ook weer exact wat er aan alle kanten momenteel op aarde gebeurd, en exact waar mijn artikel over ging!

Precies alles terughalen wat ik vanuit de flow schreef gaat natuurlijk niet, maar de strekking opnieuw woorden geven vanuit dit moment kan wel. In de hoop dat de tekst nu wel ook het menselijk “gehoor” mag bereiken en bewustzijn of -wording mag aanraken.
In het artikel belichtte ik hetgeen er nu gaande is op aarde, ook vanuit het licht van de volle maansverduistering vandaag.
Ik schreef over de massa angst en emotiestromen die nu wederom getriggert zijn in het collectief veld, hoe dit angst, onveiligheid en meer in het individu aanraakt. Over de enorme verdeeldheid en de wij-zij scheiding die media en machtselite weer verspreiden. Hoe vele mensen daarin meegesleurd worden, er misschien zelfs bijna in verzuipen. Hoe media bepalend werkt en steeds een duit in het zakje doet om ons weg te houden bij ons zelf en massaal collectief onze kracht weg te geven, niet bij onszelf, realistisch denken en in licht van bewustzijn te blijven.
Ik schreef over hoe alles gestuurd en gemanipuleerd wordt door deze aandrijvende krachten die gemakshalve vaak maar niet vermelden dat de juist zo veroordeelde en verafschuwde stroom vluchtelingen de dagelijkse realiteit van aanslagen, angst en onveiligheid willen ontvluchten. Omdat dit wat europa nu in de greep houdt voor hen dagelijkse kost was. En deze mensen simpelweg zoeken naar betere omstandigheden voor henzelf en hun kinderen. Deze mensen, met dank aan media, worden zo veroordeeld en afgewezen. Maar misschien kun je je nu een heel klein beetje meer voorstellen waarvoor zij vluchten en veiliger onderkomen zoeken?
De rol van de media die niets anders is dan gefilterde verspreiding van informatie met de bedoeling het collectief in angst en dus slaafs te houden. Die gemakshalve aanslagen in andere landen maar even niet noemt aan het grote publiek, want ach…wie geeft er nu om Ankara, Syrië of welk ander ver-weg-van-mijn-bed-land. Waardoor ook herhalende patronen van aanslagen niet of weinig zichtbaar worden gehouden. In ieder geval voor de slapende massa.
De enkele kopstukken van de machtselite die daaraan aansturing geven, zodat zij hun kinderlijke spel om geld en macht kunnen spelen, met relatief gezien enkelen, over de rug van de slaafse slapende massa heen, die er in wezen niet toe doen.

Met geopende ogen zie je echter een heel ander “verhaal” uitgespeeld worden op aarde! Een verhaal wat gaat over “zo buiten zo binnen”. Dat wat de wereld en wat daarin gaande is, reflecteert en verteld over jouw zelf. Over dat wat er in jouw onbewuste aanwezig is en wat dat wat in de wereld gebeurd, opening geeft om aan te haken. Zodat angst, emoties, onveiligheid,etc. gevoed wordt en de echte verbinding met jezelf weg geschoven of zelfd onmogelijk wordt. We blijven in de afgescheiden stand, in ons zelf en met elkaar. De wij-zij Modus van waaruit je niet echt naar jezelf hoeft te kijken en al zeker geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen. Het wordt doorlopend gevoed.

Maar datgene wat zich in de buitenwereld afspeelt is een reflectie van wat innerlijk gaande is. En situaties als deze, met de recente aanslagen in gedachten, nodigen alleen maar uit tot een dieper bewust worden.
Want alles wat de wereld triggert, aangedikt en gevoed door de media, zit ook in ons. Namelijk de angst, onveiligheid, de emoties en alles wat nu collectief sterk voelbaar is, is voelbaar omdat het ook in jou zit. Alle oude fundamenten vallen om, buiten je en binnen je. In het klein, in het groot (de wereld). Alles wat gebaseerd is op macht, ego, verdeeldheid, oordeel, onzuiverheid, harteloosheid kan als fundament van bestaan niet langer overeind blijven. Dat zijn echter de energieën die nu als een kat in het nauw om zich heen klauwen, pogend nog enige grip te behouden. Ook dat gebeurd zowel in de wereld, als ook binnen jezelf. Alle comfortzones, het oude bekende valt weg, en dat levert angst op. Want alle (schijn)veiligheid vertelde je wie je was, welke rol je speelde in de wereld, etc. Als dat weg valt nodigt dat uit tot herontdekken van je werkelijke waarde, innerlijk en binnen de wereld.
Alle gebeurtenissen innerlijk en uiterlijk nodigen steeds opnieuw uit daar naar te kijken binnen jezelf. Daar waar nog angst (3-de chakra) is, emoties en verdriet (2-de chakra) daar raakt het onveiligheid(1-ste chakra). Dit is precies wat media en elite in stand willen houden. Jou uit deze lagen van je zelf houden (afgescheiden) zodat je niet bewust wordt van en aan je eigen innerlijke wonden gaat werken om deze te helen. Dat, waar de energie van deze tijd juist zo op aanstuurt en stimuleert.
Media, elite en schaduw werkt dus juist krachtig op deze delen, collectief, in omdat vanuit ieders wonden en blinde vlekken, daar juist de ingang zit om je bij jezelf vandaan te houden. Om je hart niet te openen en te herinneren hoe landsgrenzen of verschillende rassen of religies allemaal maar bedacht zijn. Door ego, macht en afscheiding. Het houdt je daarin gevangen, meegezogen in het collectief als slaaf in onbewustzijn. Het houdt je af van de verbinding met jezelf, jouw hart, de herinnering aan Eenheid en dat we allemaal onze plek binnen het geheel mogen hebben.
De massale voeding van angst, emoties, onveiligheid speelt feilloos in op de collectieve en individuele wonden en houdt je gevangen in een maalstroom die de verdeeldheid, oordelen, afscheiding in stand houdt. In jezelf en buiten jezelf.
Het is de grootste sabotage van je eigen Licht en van het Licht der wereld!

Nogmaals alles wat buiten je gebeurd kan alleen effect hebben op jouw innerlijk zolang je niet bewust bent van wat er innerlijk nog in jou ligt. Daar begint het: verbeter de wereld, begin bij jezelf!
De uitnodiging van het Goddelijke ligt besloten in elk van deze schaduwrijke gebeurtenissen op aarde. Namelijk: herinner je hart, herinner de Eenheid. Biedt tegenwicht aan de schaduw die tegelijkertijd de spiegeling is en daarmee handvaten aanreikt naar het ontdekken van je eigen innerlijke schaduw. Delen in onszelf die vergeten, gewond afgescheiden, verkilt zijn geraakt en vragen om aandacht, liefde, heling.
Herstel van de wij-zij mentaliteit en herinnering dat we allen Een zijn, als een collectief, waarbinnen ieder een eigen unieke plek mag innemen. Herstel dus ook van alle afgescheiden delen in ons zelf leidt tot meer Eenheid innerlijk en in de uiterlijke wereld.
Dan kan ons hart weer steeds oordeellozer gaan stralen, ons Licht de wereld in stralen, ons bewustzijn ontwaken en veranderen we wezenlijk de wurggreep die ego, media en elite, schaduw zo je wilt, op ons en het collectief waar we deel van zijn, heeft.

De tijd van nu nodigt dieper dan ooit uit ons licht van oordeelloosheid en liefde te laten schijnen. Veroordeling, angst, haat, woede hebben nooit heelheid of verbinding opgeleverd. Kijk maar door de geschiedslijn heen.
Willen we werkelijk de wereld veranderen dan dienen we ons op te rijzen uit de slapende toestand die ons in de illusie van krachteloosheid en schaduw vast houdt. We mogen kijken naar het licht van ons hart en deze weer dieper toelaten. We dienen te kijken naar onze eigen ego, angst, emotie, onveiligheid, overlevingsmechanismen, blinde vlekken, afgescheidenheid en al onze eigen schaduw. Wanneer we daar niet meer blind voor zijn kan de massa beïnvloeding daarop ook geen effect op ons meer uitoefenen.
Daar worden we wakker en ontwaken uit de schaduw en gaan staan in onze authentieke kracht, Liefde, het Licht der wereld wat we Zijn!

De volle maansverduistering vandaag vind plaats in weegschaal. Hoe toepasselijk! Alle onbewuste- en emotielagen, de verbinding met ons Zelf en de ander (de wereld) mag op de weegschaal Alles wat nog in de schaduw zit zal uitvergroot naar voren mogen komen. Met bedoeling om bewust te worden, zodat ons unieke licht weer kan stralen, we ons hart weer gaan gebruiken en ons bewuste verstand (om te zien hoe we beïnvloed en bespeeld worden).
Alles op de weegschaal om zuiver en onzuiver van elkaar te scheiden en je innerlijke keuze te maken van hoe jij er in wenst te staan. Keuze!!
Ja Keuze, dat is heel wat anders dan meegesleurd worden in een collectieve angst of emotiestroom, aangezwengeld door schaduwrijke krachten in de vormgeving van gruwelijke aanslagen.
Wanneer we onze innerlijke sabotage, wonden, blindheid, strijd verhelderen, waartoe deze volle maan en verduistering aanzet, zetten we ons Zelf letterlijk meer in authentieke kracht op aarde neer!
Want vanuit deze volle maansverduistering staan aarde, zon en maan op een lijn met elkaar. Het is aan ons wat wij ermee doen. Brengen we ons eigen maanpotentieel (gevoels en emotielagen, vrouwelijke kracht, hart en intuitie, etc) en zonnepotentieel (mannelijke kracht, passievol vuur, scheppend vermogen, verstand etc) met elkaar in balans, op aarde, in ons mens-zijn?!
Worden we werkelijk wakker(der) bij deze zoveelste aanslagen of eigenlijk: wake up call?!

Ik nodig je uit juist nu, meer dan ooit, je eigen hart en Licht te laten schijnen naar alle “partijen” die deel hebben aan de uiterlijke reflecties in het wereld gebeuren. In de (h)erkenning hoe zij delen ook in jou weerspiegelen (slachtoffer-dader, angst, onveiligheid, verdriet, wonden,etc).

Daar waar wij ons Licht weer steeds krachtiger laten stralen, geven we andere impulsen af en veranderen ook wij het collectief veld waar we allen deel van zijn. Opdat elke Ziel mag ontwaken in het Licht der Waarheid voorbij afgescheidenheid! Zodat we in saamhorigheid en Eenheid meer hemel op aarde creëren waarin ieder zijn/haar plek heeft!

© Willemien Timmer, 23-3-2016

 

 

De energie van april 2016

11101920_1746078162285605_5403559760946877604_n

 

Waar staan we op dit punt van Evolutie & persoonlijke groei

We zijn inmiddels door enorme shifts in bewustzijn weer heen gegaan: zonverduistering, maansverduistering, equinox, de energie rondom pasen was zeer intens en krachtig, verschillende krachtige poortdagen en dat alles heeft vele wijzigingen in het collectief bewustzijn gebracht, en werkt nog altijd ook in het persoonlijke bewustzijn door.
We ‘hobbelen en stuiteren’ door daarmee in onze groei. De diepste stenen komen boven, laatste restanten oud fundament vallen definitief om. Het is tijd voor vernieuwing, openheid, zuiverheid en meer, op vele vlakken. Persoonlijk maar ook wereldwijd. Het oude werkt niet meer, het nieuwe doet haar intrede. Maar zoals met elke geboorte, dat gaat gepaard met weeën en mogelijkerwijs met pijnstukken. Alles wat resoneert op het oude mag liefdevol verzorgt, gezien, erkent en losgelaten worden. Pas wanneer we vrij zijn van het oude kan het nieuwe werkelijk vorm krijgen binnen ons Zelf. Dan heeft het stevige en stabiele ‘voedingsbodem’ om te nestelen in ons ons lichaam, energie en leven.
De energie van afgelopen maanden was bijzonder intens en van een geheel andere orde dan ooit eerder. Misschien ervaar je het ook binnen je eigen leven. Ja, de processen van groei, met vallen en opstaan gaan gewoon door, en toch voelt het anders. Op vele lagen zijn we moe…intens moe. Moe van dat vallen en opstaan. Misschien zelfs moe van die eeuwigdurende voortstuwende kracht van ons Wezen dat voortstuwt op het pad van groei. Ja, zelfs moe van groeien kun je zijn inmiddels. Moe van het uitpluizen van al die pijnlijke oude lagen, oude energieën en patronen die steeds maar weer omhoog lijken te komen.
Het zijn de persoonlijke, onbewuste weerstandslagen die in feite moe zijn. Het oude ego ikje wat moe is van het harde werken. Het persoonlijkheidslaagje wat onbewust eigenlijk toch nog, heel subtiel, in verzet is om niet ten volle in overgave te komen. Zoals dit deel in ons eerder misschien heftig in strijd-stand of in verweer zat, zo ervaart dit deel in ons nu een afgenomen strijdlust maar ook de moeheid van die oude patronen. Te vaak nog zijn we geneigd daar dan weer teveel ‘in te gaan zitten’. Daar teveel energie en aandacht naar uit te laten gaan, waarmee we in feite alsnog ego- of persoonslagen voeden. En alsnog niet in die overgave mee gaan stromen.
De energetische impulsen van deze tijd zijn zo krachtig uitnodigend om ook deze laatste lagen van weerstand, nu in de vorm van moeheid in plaats van in strijd, los te laten en je hart werkelijk dieper te openen en het oude ook in deze subtiele energieën los te laten.
Maar hoe hardnekkig zijn we nog ‘vastgeroest’, soms op vele lagen, maar inmiddels al steeds meer heel subtiel, aan deze ‘overtuigingen’. Hoe angstig zijn we werkelijk voor het nieuwe, voor ons eigen Licht?
Want dat is uiteindelijk waar het om gaat: angst voor onze grootsheid en een gebrek aan vertrouwen in de leiding en aansturing van ons Zielenwezen.
Deze periode laat in feite nog even heel helder in de spotlight zien waar we nog ‘vast gehecht’ zitten aan persoonslagen. Waar we nog door het (beperkte) perspectief van de persoonlijkheid (of ego) onze leefwereld en ons Zelf bekijken. Waar we nog niet in overgave, werkelijk vertrouwen en in lijn met ons Goddelijk Zelf leven.
Tegelijkertijd vinden er mega shifts en downloads van hogere frequenties plaats, die ook bewust of onbewust binnen komen in ons bewustzijn. Die ons beïnvloeden, of we nu willen of niet. Daar waar we subtiel nog hechten aan het oude vertrouwde, daar komen we in een mega spagaat, wanneer nieuwe input aan hogere frequenties binnen komt. Het conflict in ons Zelf loopt hoger op, de kloof tussen mens-zijn en Goddelijk Bewustzijn lijkt grootser dan ooit te worden en niet meer te overbruggen. We worden van links naar rechts gesleurd en weten in feite niet meer waar ons middelpunt of kern is van waaruit we ervaren.
De energie van maart was krachtig gericht op het uitlijnen op je eigen middelpunt. Om een balans, in zoverre mogelijk was, te vinden om beide polariteiten/tegengestelde krachten in je wezen en leven enigszins te verbinden. Om een brug te kunnen slaan tussen die kloof van Ziel en mens-zijn.
De energie van de eerste 3 maanden van dit jaar triggerde dieper dan ooit verdere opening en verkenning van lang vergeten lagen van de onderste 3 chakra’s, en dat proces zet zich nog steeds voort.
Maar met de energiefrequentie van april 2016 komt daar in zekere zin wat meer stevigheid in. De energie van gronding, verdieping, versteviging van je fundament, van je brug over die kloof heen, wordt krachtiger gelegd. Het is een nieuw begin, en ik zeg bewust begin, want het is de basis van het nieuwe fundament wat gezet wordt. De beschadigingen in ons Wezen in de onderste chakra’s zijn van eeuwen en op vele lagen, dat is zoals we allen zullen ervaren, niet van het ene op andere moment om te keren. Daar werken we al jaren aan, en zo zal het ook gaan met dit nieuwe fundament.
De energie van dit jaar trekt echter voor het eerst sinds lange tijd de Paradijs Matrix Coderingen ‘weer open’ en aan en dat geeft een heel andere input en gevoel, en een andere Doelstelling met zich mee. Het verteld ons dat we in een heel andere, nieuwe fase van evolutie beland zijn. Daar waar we werkelijk beginnen te bouwen en dat start met een nieuw fundament.
De energie van 2016 resoneert ook krachtig door op het binnen halen en herinneren van je eigen Oorspronkelijke Blauwdruk structuren, en willen we die werkelijk weer gaan ervaren en herinneren en ook daadwerkelijk belichamen in ons menselijk bewustzijn, dan dient het fundament krachtig, stevig, sterk en stabiel te zijn en in overeenkomstige resonantie dat het ook te dragen is.
Dat is waar we dit jaar hard mee aan het werk zijn.
In je menselijke dagelijkse leven ervaar je dat wellicht doordat nog meer ‘oude shit’ naar buiten komt. Subtieler en in andere vormen dan in voorgaande jaren. Het is wat beter te hanteren met dank aan al je voorgaande groei. Maar dat neemt niet weg dat je best met lastige situaties moet dealen. In je Zelf, in de wereld om je heen. De oude veiligheid is verdwenen en we kunnen niet anders dan een nieuwe veiligheid binnen ons Zelf zien te vinden. Iets anders is er niet meer.
Ook daar zet de maand april steeds dieper toe aan. Evenals een stimulans om weer een stap dichter bij je eigen hart te komen. Want zonder hart (en alle kwaliteiten die daarbij horen) kunnen we geen werkelijke verbinding met ons Zelf, de ander, de wereld maken. En zonder hart in resonantie op de energie van het nu, kunnen we die nieuwe veilige Thuishaven in ons Zelf, in de basis ook niet vinden.
Deze perioden vragen dus om uiterste zorg, liefde en zachtheid voor je Zelf. Steeds opnieuw kiezen voor je Zelf en voordat wat eerlijk en zuiver op jou resoneert, waarvan je voelt dat het nodig is. Ook niet in de subtiliteit nog je Zelf weggeven omdat ‘het zo hoort’ of aangeleerd is of omdat het anders ‘niet leuk voor de ander is’.
Ons Wezen vraagt nu echt om het opperste hart voor ons Zelf in te zetten. Vanuit die groei, Liefde voor het Zelf pakken we onze eigen verantwoordelijkheid weer terug, onze kracht en potentie, die we dan ook echt kunnen gaan gronden in de basis. In het nieuwe fundament. Het is een diepere stap in belichaming. En wanneer wij deze stevigheid, veiligheid, en Liefde weer een stap dieper kunnen gronden en belichamen, dan zijn we des te steviger die rots in de branding voor de ander. Maar niet langer vanuit oude patronen, subtiele onbewuste structuren van ongelijkwaardigheid of waarbij we onze verantwoordelijkheid laten liggen.
Het zijn ook de Godinnen Blauwdrukken of Goddelijk Vrouwelijke Kracht velden die hierin nog meer de ruimte kunnen krijgen om op te rijzen.
Laten we deze vrij door ons heen stromen, dan kunnen we steeds meer staan voor wie wij Zijn op dat moment, en ons Licht de wereld in laten schijnen maar dat kan pas vanuit eerst die beweging naar binnen toe. Een betere wereld begint bij je Zelf. Ja echt!
Onze oude ego- of persoonslaagjes worden hierin echter immens uitgedaagd, want alle oude aangeleerde, sociaal wenselijke structuren worden hiermee getriggerd. Die oude structuren die de ander voor laten gaan en je Zelf op de tweede plek zetten. Patronen die je afhouden van je Zelf in eerste instantie en in de kern liefdeloos ten opzichte van onszelf zijn. Je hebt er misschien al vele lagen van doorgewerkt, maar in de subtiliteit zijn ze vaak nog aanwezig. Als een laatste schaduw van een dergelijk patroon. En deze kunnen in het nu weer voorbij komen, in de energie van deze periode.
Al met al, we gaan mee op alle golven van verandering, die diepere lagen dan ooit blootlegt. Het is aan de ons de keuze hoe we daarin meegaan. Met een persoonlijkheid die vanuit weerstand (hoe subtiel dan ook) roeit tegen de stroom in, of ons laten drijven, in vertrouwen op ons hoger Wezen die feilloos de weg terug naar ons innerlijk Thuis weet en ons daar liefdevol in begeleid.

Er is heel veel (meer) te zeggen over de processen van deze tijd. Maar dat is voor een ander moment. Want juist doordat er zovele (Multidimensionale) lagen inmiddels bij onze groeiprocessen betrokken zijn en open staan, gebeuren er vele dingen tegelijkertijd. En in je menselijk-zijn creëert dat een enorme chaos en veelheid aan situaties, processen, en ervaringen waardoor we mogelijk zo nu en dan het gevoel hebben er in te verzuipen.
Stap voor stap maar weer verder, en een volgende keer meer over deze tijdsperiode met alle uitnodigingen en uitdagingen die daarmee gepaard gaan!

© Willemien Timmer, 12-4-2016

De energie van mei 2016

13094261_1091979774192202_4998690158906463050_n

Schaduw en Licht zijn deel van dezelfde medaille

Jeeminee wat zijn de energieen uitdagende en pittig deze periode. Alle uitersten en tegenpolen lijken uitvergroot naar voren te komen, oude wonden open te rijten, oude patronen die keihard (weer) geleefd worden, grootser dan ooit. Dat en nog veel meer, om al het oude wat nog in ons aanwezig is aan het licht te brengen.
Innerlijke strijdlagen tussen mannelijk en vrouwelijk lijken aangewakkert. Gewonde innerlijk kind delen, oude gedragingen en denkwijzes maar ook emoties die gefundeert zijn in oude wonden, verlaten zijn, eenzaamheid, niet gezien worden.
Gewonde, angstige kinddelen maar ook ego lijken alles uit de kast te trekken om vast te houden aan het ” oude vertrouwde, aan (schijn)veiligheid, controle.
Wat ook momenteel veel aan het licht komt is beinvloeding, donkere entiteiten, zwart magische energieen, belaagd worden door schaduw in welke vorm dan ook. Oude karmische “spelletjes” die krachtig uitgesperld worden. Innerlijk en uiterlijk. Alles wat niet zuiver is komt naar voren.
Letterlijk schaduw versus licht, bewustzijn versus onbewustzijn.

En niet alleen innerlijk kunnen we hier tegenaan lopen. Ook in de wereld om ons heen zien we deze stukken weerspiegeld, anderen die evengoed moeite hebben de veelheid aan diepte processen te hanteren. En daar mag je je dan weer mee zien te verhouden. Het valt niet mee.

Al die innerlijke en ook uiterlijke struggles kunnen je ” met gemak” onderuit halen wanneer je uit de verbinding met je Zelf gaat. Juist door de veelheid aan uitdagingen, emoties en delen van je Zelf die met elkaar strijden, kan het al heel lastig zijn om de “lijn” met jezelf, met hoger bewustzijn en Bron vast te houden. Maar met ook nog spiegels of uitdagende verbindingen met anderen, wordt het nog pittiger om in de verbinding met je Zelf, je hart en jouw Bronverbinding te blijven.

Verbindingen innerlijk en uiterlijk liggen ten volle ” onder vuur” om de onderste steen boven te halen. Waar is het niet gefundeert op Liefde, op Liefde voor je Zelf? Op verbinding vanuit het hart? Op gelijkwaardigheid?
Waar spreken gewonde delen, oude patronen, gewoontes, denken en waar spreekt het waarachtige hart?
Waar gaan ego en gekwetste delen vanuit angst, controle, gekleurde zienswijzes aan de haal met je emoties? Waar zetten ze innerlijke saboteurs aan om hardop innerlijk de boventoon te voeren?
Hoe krachtig kun je je al het geleerde, doorleefde en geintegreerde herinneren? En hoe kun je dit toepassen in je dagelijkse situatie, innerlijke strijd, processen van het nu?

Enerzijds gebeuren er prachtige dingen, we worden ten diepste weer verder geopend. Onze dieper gelegen wonden, onbalans, oude patronen en ego of overlevings fundamenten worden bloot gelegd. Energieen van deze tijd, portalen en planeetstanden werken hier krachtig in door en stimuleren dit op alle lagen.
Het vrouwelijke wat steeds meer oprijst uit de “slaap” van verdrukt en onderdrukt zijn, de moeheid van het mannelijke van het altijd moeten dragen en strijden. Het komt in alle facetten en vormen voorbij, innerlijk en uiterlijk.
De Bedoeling is om ten diepste de tegenpolen ( polariteiten) in ons te doorgronden. Het oude te ruimen, helen of transformeren. om dieper dan ooit weer de Oorspronkelijke waarachtige verbinding met ons Zelg, op alle lagen, weer te gaan ervaren. Een verbinding die nooit weg geweest is, maar die we “slechts” zijn vergeten, waarvan we ons Zelf afgesneden hebben.
Onze Ziel die herinnert, en het menselijk deel in ons wat vergeten is, stimuleert om dieper te openen om weer in die oorspronkelijke Bronverbinding te komen.
Daarvoor dient alles wat je uit die verbinding houdt belicht en geheeld te worden. Daarom ook dient alles uitvergroot naar voren te komen. Pas dan zien en ervaren we waar we de verbinding verliezen of verbreken met ons Bron Zelf.

Maar hoe goed we dit misschien inmiddels ook weten en op hogere lagen ervaren en herinneren. Dan nog is daar ons mens-zijn, het dagelijks leven ikje dat heel veel moeite heeft misschien om deze “chaos” van verandering te kunnen hanteren. De gevoelservaringen, verscheuring, de diepe wonden, emoties en noem maar op, kunnen uitsterst moeilijk zijn voor dit deelaspect van ons Zelf, van waaruit we voornamelijk het leven zijn gaan ervaren.
De menselijke worsteling is het grootst, daar waar we ten diepste nog geidentificeerd zijn of hechten aan het egodeel, aan het onbewuste wat aan het stuur in het leven staat.
Ego of gewonde kinddelen kleuren elke ervaring door de bril van emoties. Pijnen die ooit ervaren zijn en van waaruit bepaalde ( vaak pijn ontwijkende) gedragingen zijn ontstaan. Deze patronen zijn zo ingesleten. We zijn zo bang om die pijn opnieuw te voelen, dat we er steeds uit weg proberen te blijven. Niet beseffend dat we daarmee de verbinding met hogere delen van ons Zelf in de afscheiding met Bron houden. We zijn geen objectieve waarnemer in ons Zelf, maar zien ons Zelf steeds door de gekleurde bril vanuit de opgelopen wonden.
Als we werkelijk in verbinding met hart en Bron zijn, zijn we objectieve waarnemer. Dan kleuren de emoties en pijnlijke ervaringen niet ons hele beeld van ons Zelf. Dan kunnen we ervaren dat alles “slechts” ervaringen zijn, en in essentie neutraal. Puur bedoeld omdat ons God Zelf alle ervaringen wilde ervaren om zichzelf in alle mogelijke uithoeken van het Zelf, te leren kennen.
Maar zoals gezegd, het menselijk deel in ons, wat zo verkleefd is met beperktere perspectieven, emoties, gedachten en patronen resonerend op dualiteit en afgescheidenheid, heeft de grootste moeite om deze processen van onthechting van het oude te doorlopen.
Alle emoties, ego delen, kind stukken, denken vinden er iets van en zijn zo getraind om uit de wonden en pijn te blijven. Waardoor we steeds om het “afvoerputje” heen blijven draaien en niet er ten diepste IN te stromen. De angst voor pijn, houdt ons in feite nog veel langer en dieper in de pijn. We blijven masr rondjes draaien in de pijn waar we zo graag uit willen blijven, en komen er in feite niet ten diepste doorheen. Want velen durven niet werkelijk in vertrouwen los te laten en zichzelf op de vrije stroom IN het “afvoerputje” te laten meevoeren. Terwijl dat naar de werkelijke bevrijding van het oude leidt.

Hoeveel we ook al gegroeid zijn, hoe vaak ook al door de afvoerputjes in ons Zelf ( op andere lagen of processen) we al zijn gegaan, elke keer als we een nieuw putje in vizier krijgen hanteren we als eersre weer het ” blijf er uit”- principe. Zo diep ingesleten is die groef in de plast van onze menselijke angst, onbewuste pijn herinneringen en gebrek aan zicht en verbinding met ons Zelf. Elke keer weer kan het een worsteling zijn om jezelf weer zover te krijgen om los te laten en in de diepste wond ( afvoerputje) te stromen waardoor healing en bevrijding, transformatie werkelijk plaats kan vinden. En we ons zelf naar een hogere trilling en in meer oorspronkelijker uitlijning met ons Zelf en de Bron terug brengen.

In deze periode, met name de afgelopen maanden, maar dit is nu nog steeds volop gaande, zijn niet 1 maar vele wonden of afvoerputjes open getrokken. Die veelheid maakt dat we voortdurend heen en weer geslingerd worden tussen de ene rn andere pijn. Tussen het ene en het andere oude patroon.
het is ook die veelheid aan gelijktijdige processen die diepe angsten van ego of gewonde delen extra aanwakkert en een kat in het nauw maakt rare sprongen zogezegd. Onze eigen saboterende, angstige, gewonde delen maken innerlijk de wildste sprongen momenteel.heel vaak gebeurd dit nog in de onbewuste lagen, al ervaren we het in het menselijk hier en nu. Verwarde emoties, boosheid, snel getriggert worden, slecht slapen, geirriteerd zijn, tegenstrijdige gedachten en gevoelens, conflicten, etc.

Dit maakt het des te lastiger te achterhalen wat er zich exact onder de oppervlakte van ons bewustzijn af speelt. En hoe bewust je ook bent, je kan je dan in momenten ook weer even heel blind ervaren op welke onbewuste, oude patronen aan het werk zijn. Je kan dan ook de verbinding met je Zelf weer even helemaal kwijt zijn.

Tegelijkertijd geldt dat hoe bewuster je bent, je getraint bent in het doorlopen van processen, je al zoveel hoger bewustzijn weer geintegreert hebt, je des te sneller de processen die gaande zijn zult herkennen. Bewustzijn helpt je sneller de processen traceren, weer verbinding met je Zelf terug te pakken en vanuit de objectievere waarnemer innerlijk ( hogere trilling) weer te verhelderen waar je menselijk deel doorheen dient te gaan. dan kun je de kracht die al eigen is gemaskt aanspreken om vanuit hart en Bronverbinding met dat gekwetste derl in je wat zo strijd of worsteld toch in meer overgave te komen, en IN het afvoerputje te stromen.

De diepste duale patronen, letterlijk schaduw versus licht, komen boven in deze tijd. Innerlijk en uiterlijk. In jou en in de wereld om je heen. Alle polariteiten worden ten diepste uitgelicht en lijnrecht tegenover elkaar gezet. Alles waar je nog in onbewuste identificatie met afgescheidenheid bent komt naar voren. Alles waar je nog niet ten diepste in lijn met je Zelf en Bron Potentieel Bent kan zo belicht worden om je vervolg pad uit te stippelen.
Alles wat niet-eigen ( energie) is komt versterkt naar voren om uit te lichten waar je uit je Oorspronkelijke Verbinding brengt.
We zijn ten diepste aanbeland in het Ascensieproces, in een periode waarin zoveel oude fundamenten echt om gaan.
Vanuit Zielsperspectief misdchien allemaal helder en duidelijk. In de menselijke ervaring van dagelijks leven soms een immense worsteling.

Probeer verbinding met je Zelf en je hart te houden. Neem geregeld tijd en ruimte voor je Zelf, jouw processen. Neem je eigen ruimte voor stilte momenten. Check je energie op niet- eigen energieen, gedachten, emoties en beinvloedende energieen. Trek al je innerlijke wijsheid uit de kast, van daaruit kun je voelen en weet je intuitief wat jij nodig hebt in jouw processen. Heb je hulp nodig, schroom niet om hulp te vragen. De energieen en processen zijn zo intens en we zijn allemaal een stukje blind voor ons Zelf juist door de oude patronen. Soms kan meekijken of alleen al van je afpraten weer verruiming, verheldering, inzicht of verlichting brengen.

Wees lief voor jezelf. Besef dat dit processen zijn, je Bent het niet. Het zijn lagen in je Zelf die worstelen of strijden, maar je Bent veel meer dan alleen dat.
Weet ook dat deze periode weer voorbij gaat, al lijkt het nu eindeloos. Zodra wij keer op keer verbinding met ons Zelf weer maken komen inzichten, stroming, verheldering en nieuwe situaties vanzelf.
Des te dieper je in verbinding met je Zelf kan blihven, echt in je hart, ook in je dagelijks leven ( ja dat is de oefening nu ook meteen) des te makkelijker stromen ook deze diepte processen.

Probeer vertrouwen te houden. Jouw Ziel en Bron sturen deze processen aan. Je hebt Kracht genoeg om dit aan te gaan, al laat je ego misschien het tegendeel voelen. Als je het niet aan zou kunnen zou je Scheppend Vermogen dit pad niet creeeren.
Dit pad leidt je naar ultieme ” hoogten” in je Zelf, uiterste bevrijding van alle beperkende energieen, afscheiding en versplintering in je Zelf en dualiteiservaring. Het brengt je uiteindelijk steeds dieper in de herinnering en verbinding met je volledige Heelheid als Bron. Wie jij van Oorsprong Bent!

© Willemien Timmer,11-5-2016

 

De energie van juni 2016

i285978589341922481-_szw480h1280_

Het 6-6 Portaal en de energieën van het Nu

De energie van vandaag resoneert op de eerste 6-6 codering van deze maand, en is een krachtig portaal. Zeker zo na de nieuwe maan van 4 juni en de grand cross van planeetstanden die sinds de afgelopen dagen ‘is gaan lopen’, die op vele lagen vernieuwing en nieuwe groeistromingen hebben geopend.
Een ‘Grand cross’ stand betekend dat verschillende planeten met elkaar een vierkant en/of een groot kruis vormen (waarbij de planeten met elkaar op die lijn staan) en van grote invloed op elkaars werking zijn en daarmee opnieuw een nieuwe periode en stroming van verandering, healing en transformatie inluiden. Je zou het kunnen zien als een Poort, een raam, waar we doorheen gaan om een heel nieuwe realiteit te kunnen betreden. De planeten die betrokken zijn, zijn uiteraard van belang, omdat deze allemaal andere kwaliteiten, energieën, leer- en groeipunten en knelpunten weerspiegelen. Het Grand cross werkt in elk geval nog door tot en met 10 juni, maar zal de rest van de maand alle wijzigingen die het gebracht heeft energetisch helpen integreren. De werking hiervan kan dus langere tijd door gevoeld worden.
De planeten die betrokken zijn bij dit Grand cross zijn ook van uiterst belang en laten zien waar de veranderingen en transformaties in door zullen werken: Venus , Saturnus, Jupiter en Neptunes. Zij zijn aanwezig in verschillende sterrenbeelden zoals tweelingen, vissenboogschutter en maagd. Ook deze brengen specifieke energieën met zich mee, die in de invloedsfeer van de grand cross en de weerklank die het heeft op jouw groei, aansturen. (Welke invloeden dat zijn, zijn via internet wel te vinden. Horoscopen zijn niet echt mijn werkgebied!)
Daarnaast is Mars nog steeds retrograde, wat ook voor pittige invloeden en uitdagingen kan zorgen.
De nieuwe maan van 4 juni biedt daarnaast ook weer een periode van vernieuwing en nieuwe groei aan.
Dus het gaat dubbelop allemaal en vele gebieden van ons wezen worden aangeraakt om zich naar weer verdere beweging, stroming, groei en verandering om te zetten.
Allerlei ‘lijnen’ en invloeden komen weer samen in dit begin van de maand, wat de energie heel intens en beweeglijk kan maken. Juist door al deze beweging kan onze ‘innerlijke weerstand’ aardig getriggerd worden of juist ‘bezig gehouden’ worden, waardoor de energieën van het 6-6 portaal veel dieper door kunnen dringen.
De 6-6 is een heel belangrijk Portaal om steeds dieper je Oorspronkelijke Blauwdrukken op aarde (‘in de stof’) te brengen, zodat je steeds meer vanuit je eigen kracht en authenticiteit kunt leven. En uiteraard resoneert deze mee in alle veranderingen en invloedssferen die de planeetstanden en maan in beweging brengen in ons bewustzijn. Juist door de veelheid aan beweging en stroming die de planeten ons brengen, kan de 6-dimensionale energie via Sirius, die onze Oorspronkelijk Blauwdrukken ‘bewaard’ veel dieper gaan binnen stromen in ons ‘materie’. In ons lichaam, energievelden en ons leven. De 6-6 codering zal dus dieper dan ooit ‘gedownload’ kunnen worden en ons menselijk bewustzijn kunnen penetreren. Ook dat brengt diepe wijzigingen met zich mee en kan aardig wat beweging in je persoonlijke processen brengen. Hoewel de Blauwdrukken energieën van jouw Wezen, je dus veel dichter bij je Ware Potentie en Bewustzijn brengen.
De 6-6 codering echter kan ook die aspecten of delen van je Zelf waar je nog hecht aan materie dieper gaan belichten, met de bedoeling hier bewuster van te worden en te be-lichten waar nog werk aan de winkel is om hierin dieper te onthechten. Niet dat we op hoeven te rijzen of los dienen te komen uit de stof. Maar het gaat hier om stagnaties die je vast houden in oude (aarde) patronen, oude wonden en littekens die je gedragingen, gevoel, gedachten en handelen steeds weer beïnvloeden en vast houden in de ‘oude groef in de plaat’. Waardoor werkelijke groei en vernieuwing niet mogelijk zijn, waarbij je subtiel en vaak onbewust steeds in de herhalende patronen zit, die gefundeerd zijn in oude energieën.
Het 6-6 portaal brengt in combinatie met alle planeetinvloeden juist een heel vernieuwende stroming op gang, die je helpt de oude manieren losser te laten en je dieper te verbinden met het authentieke, Oorspronkelijke in jou. Het brengt je dus dichter bij het Thuiskomen in je ware Zelf.
Waarmee jouw kracht, potentie, vermogens, kwaliteiten op alle fronten dieper kan ontwaken.

In de afstand activatie van vanavond, zullen we juist op deze kwaliteiten gaan afstemmen, via de coderingen en frequenties van Sirius, die een immens potentieel van ons Goddelijk Bewustzijn in herinnering bewaard en bewaakt. We zullen dieper met onze persoonlijke innerlijke Sirius connectie gaan uitlijnen, zodat we het kanaal helder en direct naar ons menselijk bewustzijn kunnen doortrekken, van waaruit we veel rechtstreekser en bewuster op onze eigen Blauwdrukken kunnen afstemmen. Deze dieper gaan ervaren en voelen, maar ook deze frequenties van ons Wezen dieper binnen kunnen laten stromen in en kunnen koppelen aan ons menselijk bewustzijn.
Sirius op 6-dimensionaal niveau is het ‘tussen station’ en ‘verbindingsfactor’ tussen Bron (hoogste Goddelijke Essentie van ons Wezen) en menselijk bewustzijn (meest verdichte trilling van de Bron in ervaring die we Zijn). Bewuste, gevoelde afstemming op Sirius helpt je daarmee ook hoger af te stemmen en uit te lijnen met je eigen hoger bewustzijn en steeds bewuster te worden van jouw Blauwdrukken en potentie. Maar ook om dat daadwerkelijk in je menselijk leven en lichaam te kunnen herinneren en integreren. Waardoor je steeds dieper echt je volledige Goddelijke Potentie en Bewustzijn hier op aarde leeft.
Wat heb jij in het nu in je groei nodig? En wat kunnen jouw 6-dimensionale Blauwdrukken je helpen herinneren, ervaren, integreren? Welke rol speelt Sirius daar voor jou bij? Waarin heb jij ondersteuning nodig, in misschien stevige groeiprocessen die je in het nu ervaart?
Sirius is een immense constellatie met immens veel dimensievelden of werelden daar binnen besloten. Er zijn van daaruit vele velden van begeleiding, ondersteuning en hulp in bewustwording en healing aanwezig. Van Dolfijnen wezens in Oorspronkelijke energie, tot katachtigen, tot Kristal Meesters en Kristal zaden, en heel veel meer. De Blauwdrukvelden van Sirius ‘zijn van alle markten thuis’ omdat de Sirius frequentie de Blauwdrukken van de gehele Schepping op 6-dimensionaal Bewustzijn bewaart. Het is aan ons om ons weer te herinneren!

Jouw kracht, potentie, je vermogen om het oude om te keren en het nieuwe of authentieke weer te gaan belichamen. Om je hogere bewustzijn weer dieper in je menselijke bewustzijn en leven te integreren. Om werkelijk je hart, je Ziel, je passie, je missie te leven op aarde. Om werkelijk jouw Paradijs op aarde te scheppen.
Vanavond gaan we ons Zelf en Thuiskomen in ons Zelf dieper herinneren via de uitlijning op onze eigen Blauwdrukken, via de Sirius frequentie en deze herinneringen in ervaring weer binnen brengen in ons menselijk gevoel!

(Meer informatie over deze afstand activatie, waar je nog aan mee kan doen, vind je onder de volgende link: https://www.facebook.com/events/769980756436823/ )

© Willemien Timmer 6-6-2016

 

De energie van het Nu:
20-6-2016 Volle maan en zomer zonnewende

Al dagen hangt er een wat ‘rusteloze’ vibe ‘in de lucht’. Zo ergens op de achtergrond. Het is er zo een die gewoon aanwezig is maar me in feite niet echt verstoord. Ik merk op dat het er is, voel het, maar het beïnvloed niet. Ik zie het ook terug aan de hond die hier sterk op reageert.
In diepere afstemming deze afgelopen dagen voel ik ook heel duidelijk hoe deze energie een soort van zindering is, een resonantie die letterlijk ‘op de achtergrond van het leven’ mee stroomt en door alles heen beweegt. Het zijn de voor weeën van opnieuw een grote shift in bewustzijn en immense trillingsverhoging die plaatsvindt, vandaag, gedurende de langste dag van het jaar, met maar liefst bijna 15 uren Licht. Samenvallend met de volle maan. Dit verschijnsel van samenkomst is lang geleden voor het laatst gebeurd en het duurt ook nog vele decennia voordat het weer voor komt.
Opnieuw een van de zovele bijzondere samenkomst punten van bijzondere en belangrijke energievelden en planeetstanden, zoals we die de afgelopen jaren steeds veelvuldiger zien en ervaren. Het is echt opvallend hoeveel velden, energieën en bijzondere momenten elkaar kruisen tegenwoordig. Allemaal samenvallen op eenzelfde dag op in een bepaalde periode. Het zijn echt markeringspunten waardoor grootse openingen in bewustzijn gemaakt worden, van planetair tot Kosmisch niveau. Het collectief bewustzijn wordt ‘bestookt’ met trillingsverhogingen om dieper wakker te worden uit de lange slaap van onbewustzijn, verstrikking in dualiteits bewustzijn en identificatie met oude energie patronen.
Daar waar velen na 21-12-’12 een soort van teleurstelling ervoeren omdat ze een ander beeld hadden van de enorme shift in bewustzijn en poorten die op dat moment open gingen, zo begin je nu steeds meer de effecten te gaan zien en voelen van dat belangrijke moment (in lineaire tijd). De poorten toenertijd zijn daadwerkelijk geopend, een nieuw tijdperk ingeluid. Misschien anders dan de menselijke verwachtingspatronen hadden durven hopen of hadden ingekleurd. Maar het is zeer zeker gebeurd en dat is een feit. Massaal worden sindsdien steeds meer mensen ‘wakker’ en massaal wordt het collectief veld bestookt met trillingsverhoging. De vele ‘kruispunten’, samenkomst van bijzondere planeetstanden, portalen en andere energetische markeringspunten, die met grote regelmaat samenvallen en elkaar in razend tempo opvolgen, zijn hier een stille getuige van.
We hebben pas nog het ‘Grand Cross’ gehad, vlak daarvoor een periode met maar liefst 5 planeten retrograde en nu een volle maan en zomer equinox die samen vallen. Om maar even heel recent terug te kijken (afgelopen twee maanden alleen al).
Al deze ‘elkaar kruisende’ frequenties brengen een extra opening in het collectief, waar we allen persoonlijk ook op mee resoneren. Niet kleine deurtjes maar grootse poorten worden open gezet daarmee en ons menselijk ikje krijgt daarmee aardig wat om te behappen. De ene wijziging en verandering na de andere volgt elkaar op.
Dat is wat ieder ervaart, ieder op een eigen persoonlijke manier. Of je er nu bewust van bent of niet.

De samenkomst van volle maan en zonnewende, vandaag op 20-6-2016 is een heel belangrijke opening naar diepere verbinding van polariteiten binnen ons bewustzijn.
De zon op het hoogste punt, de langste dag licht van het jaar. De zon die verbonden is met de mannelijke kracht en Blauwdruk o.a. en deze weerspiegelt. De maan in al haarvolheid, die o.a. verbonden is met de Vrouwelijke mystieke kracht, de Vrouwelijke Blauwdruk.
Zij ontmoeten elkaar in volledige kracht vandaag. De weerklank die dat kan hebben op ons eigen bewustzijn is het aantrillen van de hoogst haalbare potenties van onze eigen Mannelijke en Vrouwelijke Blauwdrukvelden zodat zij op het hoogst haalbare niveau (overstijgend aan alle voorgaande) opnieuw met elkaar kunnen uitlijnen. In het volle licht van de zon en het volle licht van de maan in ons.
Onze eigen innerlijke zon en maan frequenties (man-vrouw kwaliteiten) worden ten volle aangetrilt en dat kan nogal wat los maken. Alles wat deze heilige verbinding innerlijk in de weg staat wordt daarbij ook aangeraakt om zichtbaar, gevoeld en losgelaten te worden. In die zin is deze samenkomst ook echt een diepe schoonmaak om alles wat niet langer dient bewust te worden, erkennen en los te laten.
Geen wonder dus dat die vibe al dagen van te voren voelbaar is geweest. Het was een aanloop op en een steeds verder stijgende trilling naar dit moment in tijd toe. We worden altijd voorbereid op dergelijke momenten van ommekeer en wijziging. Het was al een losser maken van het oude om een nieuwe hereniging van mannelijke en vrouwelijke velden voor te bereiden, als voorwerk op een binnen treden in het nieuwe wat vanaf vandaag plaats vindt.

De energieën van dit samenvallen, vandaag, in de resonantie van 20-6-20-16 zijn ook een essentiële codering die deze samenkomst ook bekrachtigen en die in resonantie ook van belang is.
De codering van vandaag draagt de getallen 20-6-20 allereerst. Wat een ‘weegschaal’ is, met de 6 als middelpunt. De 6 die enerzijds resoneert op de materie, materiele wereld en dus ook ons aardse leven in de ‘stof’. De 6 die anderzijds ook resoneert op hogere niveaus op de Oorspronkelijke Blauwdrukvelden, de Oorspronkelijke (Goddelijke) Mens.
De 20 die aan weerszijden aanwezig is, die resoneert op het terugbrengen van elke dualiteit en polariteit naar Bron niveau. Een reset van het duale, gepolariseerde om de weg naar het innerlijk nulpunt weer te openen. In de materie, en in de Oorspronkelijke Mens frequentie. De resonantie van de daarop volgende 16 bekrachtig dit in feite alleen maar meer, en laat zien waartoe deze balancering van de Man-vrouw duale en Bronvelden toe leidt: het terugbrengen van Eenheid in de materiele wereld. Dit resoneert ook op de Paradijscodes die dit jaar weer geopend zijn en mee zijn gaan stromen met elke stap van groei die we zetten, en waarin wij ons (misschien ongemerkt) voort bewegen in onze groei.
Dat de resonantie van de 20 aan weerszijden van de 6 aanwezig is, wil zeggen dat het op de beide overkoepelende Blauwdrukvelden, mannelijk en vrouwelijk, haar diepste doorwerking heeft. In deze Overkoepelende gepolariseerde velden zitten alle innerlijke tegenstellingen. Licht-schaduw, wond-heelheid, angst-liefde, zon-maan, etc. het zijn overkoepelende velden die we vaak Mannelijk en Vrouwelijk noemen om het maar een naam te geven, om het meer te verhelderen, en omdat het verschillende mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten bevat. Het zijn twee delen die samen het Geheel vormen.
We zijn echter in onze afdaling door de duale ervaringen zo toegespitst geraakt op duaal, gepolariseerd bewustzijn en daarmee zo ver verwijdert geraakt van ons Zelf als Geheel, dat we nu op weg Terug naar Huis weer door al die tegenstellingen heen dienen te werken om die Vol-heid, Heelheid binnen deze polariteiten weer te gaan herinneren en ervaren.
Elke belangrijke samenkomst van portalen en verhogende energie frequenties werkt hier in feite in de kern op door, soms in de spotlight, soms meer op de achtergrond. Om ons naar Huis te wandelen in ons Zelf. Om allereerst steeds dieper de polariteiten die in ons leven bewust te worden, te helen, erkennen, herstellen, los te laten, te overstijgen. Wat er maar nodig is om de gepolariseerde delen in ons weer dieper met elkaar te laten verbinden, harmoniseren en te laten versmelten.
Met elke samenkomst van man-vrouw velden in ons, (of zon-maan kwaliteiten, hoe je het maar wilt noemen) wordt er een nieuwe trilling(verhoging) in ons bewustzijn geschapen of geopend, waardoor we blijvend veranderen. We groeien. Er wordt een nieuwe, hogere trilling in ons wakker waardoor we nog bewuster gaan voelen, herinneren, wakker worden in bewustzijn.

De zon en maan frequenties van vandaag 20-6-2016 zijn van een heel belangrijke orde omdat deze rechtstreeks onze Blauwdrukvelden van de Oorspronkelijke Mens aanraken. De hogere Bedoeling en frequenties van ons mens-zijn die van Goddelijke Aard zijn. Verbindingen met wie jij in Oorsprong Bent kunnen in je menselijke Bewustzijn aangeraakt en wakkergemaakt worden, doordat de zon en maan frequenties dieper met elkaar verenigen. Er wordt dus in feite via de met elkaar versmeltende polaire velden nieuwe bruggen gevormd in je bewustzijn, om jouw Goddelijk bewustzijn dieper te helpen ‘indalen’ (wakker maken) in het menselijke. Niet alleen in je energievelden, ook echt tot in je materie, in de cellen, je DNA. Dat is namelijk ook weer waar de 6 op resoneert, onze ‘vaste materie’ zoals we dat beleven als mens tenminste, want in essentie is dat ook een illusie want alles IS Goddelijke energie in manifestatie in verschillende trillings ‘dichtheden’.
Je zou kunnen zeggen, het hoogste haalbare potentieel in het Nu in jou wordt daarmee wakker geschud. Je kunt echt enorme sprongen voorwaarts maken in bewustzijnsgroei, als je hiervoor durft te kiezen.

Het voorspelde slechte weer (met veel regen) verbaast me dan ook niets. We dienen weer een diepe zuivering binnen ons Zelf te doorlopen, willen we de oude energieën van de Blauwdrukvelden oppoetsen om echt klaar te zijn voor een diepere hereniging van de man-vrouw potentie binnen ons Zelf. Maar ook hier geldt, dat dat ook op fysiek gebied haar uitwerking heeft. (De 6, materiele wereld, de aardse realiteit).
Moeder Aarde resoneert prachtig mee uiteraard, want ook zij doorloopt op een bepaald niveau al deze trillingsverhogingen om ons als menselijk collectief bewustzijn zo krachtig mogelijk te kunnen dragen.
Om weer op hogere trillingsniveaus, dieper in uitlijning met Bron, in je mens-zijn te kunnen functioneren, dient Moeder Aarde ook deze trillingen weer te kunnen ondersteunen. Het Planetair Bewustzijn neemt dus in die zin ook een enorme stap voorwaarts vandaag.
De ervaring leert echter dat tijdens de zomer equinox heel vaak in de ochtend vreemd (nood) weer passeert met veel regen om ’s middags de zon te laten stralen. Meestal heel symbolisch: na de schoonmaak straalt het licht krachtiger (en langer) dan ooit. Dus ik ben benieuwd of dat vandaag ook zo is. Normaal gesproken zou ik dat niet meer herinneren, maar omdat ik al verschillende jaren met de zomer zonnewende buitenworkshops speciaal voordat moment georganiseerd heb, ligt het nog in de herinnering.

Wat deze frequenties van deze bijzondere dag voor ieder individueel mogen betekenen is voor iedereen persoonlijk afgestemd op de eigen Zielsevolutie Weg. Maar hoe dan ook zullen deze frequenties, zon en maan samenkomst heel diep op alle lagen van ons Wezen door werken. De oude zon en maan krachten (beschadigingen, duale energie, wonden, littekens, etc.) zullen aangeraakt worden in een zuivering, zodat innerlijke ruimte ontstaat voor trillingsverhoging, voor het ‘indalen’ van Oorspronkelijke coderingen, die authentiek zijn en je weer meer zullen laten voelen wie jij echt Bent.
Het zal diep in het celgeheugen maar ook in de kosmische archieven van je wezen wijzigingen brengen, waarbij de oude gepolariseerde ervaringen die je in het nu niet meer dienen ook ‘overschreven’ kunnen worden naar passende hogere trillingen die in overeenstemming zijn met je Bron.
Een heel nieuw facet van bevrijding van het oude en binnen gaan in het nieuwe binnen je Zelf, in veel hogere trillingen dan voorheen, is hoe dan ook voor iedereen aan de orde!

Belangrijk dus om je eigen ruimte, rust en afstemming bewust ‘te pakken’, om te (door)voelen welke processen jij doorloopt, welke oude energieën vrij mogen komen en welke vernieuwing er in jou voelbaar mag worden!

Ik wens iedereen een stralende zon- en maan- dag ineen. Dat we ons mannelijk en vrouwelijk Licht mogen her-inneren tot in de kern/Bron en deze met elkaar mogen verenigen in een innerlijk Heilig Huwelijk waarmee we ons Oorspronkelijke Zelf geboren mogen laten worden op aarde!

© Willemien Timmer, 20-6-20-16

PS Omdat de energieën vandaag intens genoeg zijn heb ik gevoelsmatig besloten om niet vandaag maar juist morgen een afstand activatie binnen deze energieën te verzorgen. Voor een diepere integratie van alle aanrakingen, ompolingen en geactiveerde energieën van vandaag. Binnen de 3-6-9 codering die in de datum van morgen (21-6-2016) besloten ligt en die een essentiële Sleutel en formule bevat om alle aanrakingen van Zon en Maan vandaag in hun VOLheid dieper te gronden en te kunnen hanteren!

In de energie van juli 2016

58666_629121057119177_637970976_n

7-7-’16 / 7-7-7 Portaal

Klik hier voor een uitgebreid artikel over de energieen van dit immense portaal, en welke energieen, aanrakingen en processen deze energie brengt!

25-7-16

Het derde en laatste 7-7-7 portaal, een GAP dag en de dag buiten de tijd vandaag! Wauw weer een krachtige instroom van nieuwe verhoogde trillingen 🙂 we worden weer verder voorwaarts gepushed!
Afgelopen weekend immense zonnevlammen, morgen Oud Egyptisch Nieuwjaar ( gerelateerd aan het gelijktijdig opkomen van Sirius en de zon) en de opening van de Leeuwenpoort. Wauw, we zijn weer in een super powervol periode beland lieve mensen, waarin vele energetische wijzigingen plaatsvinden!
@ Fasten your inner seatbelts and enjoy the ride!

©Willemien Timmer, 25-7-2016

26-7-16

Wauw, de dag start hier goed op dit Oud Egyptische Nieuwjaar!
De energieën van Sirius die met de zon oprijzen boven de horizon luiden voor mij persoonlijk altijd een heerlijke (nieuwe) periode in. De tijd waarin de instroom en opening van de Leeuwenpoort start, met de herrijzenis van Sirius en daarmee een start naar het toewerken naar het hoogtepunt van de Leeuwenpoort tijdens het 8-8 Portaal!
Een periode van immense trillingsverhogingen en aanvulling van vuurkracht, die transformerend en activerend werkt. Het passionele Goddelijke Vuur wat aangewakkerd wordt om haar oorspronkelijke Blauwdrukvelden nog dieper in de aarde te zaaien en vorm te geven!
De Oude Egyptenaren vierden op deze dag het nieuwe jaar in de erkenning van al deze potenties die met de Terugkeer van Sirius/Isis een heel nieuwe fase inluidde. Letterlijk genomen dus een nieuw jaar inluidde… De periode van overvloed en vernieuwing, nieuwe vruchtbare grond en dus een nieuwe fase van zaaien (van Lichtzaden!!!) en groei!
De oer Egyptische Blauwdrukken in mij resoneren gigantisch elk jaar op deze periode en het beloofd weer heel veel moois en nieuws te brengen… De aanloop is er. Nu is het tijd om in innerlijke Overvloed te stappen 🙂 De inspiratie stroomt al rijkelijk!

Ik wens bij deze iedereen een heerlijk Nieuw Jaars Dag, vol vernieuwing!

© Willemien Timmer, 26-7-’16

28-7-16 Pionierschap in het NU

Opnieuw een dag met een prachtige gouden Bewustzijns- randje. Wat een prachtige Zielen mocht ik vandaag ontmoeten en mee verbinden. Het is ongekend hoe ieder zo uniek zijns/haars weg gaat temidden van deze duale matrix om het eigen meesterschap ten diepste weer te herinneren en in belichaming te brengen. En wat een uitdagende paden gaan we en wat een waar pionierschap en wat een ongekende mogelijkheden zijn daartoe momenteel aanwezig op aarde en in ons bewustzijn.
Vanmiddag mocht er weer een prachtige Poort verder geopend worden in het persoonlijke en collectieve veld. En werd mij wederom bevestigd, wat ik steeds al voel, zie en hoor: de Mens draagt de Sleutel tot volledige belichaming van het Goddelijke. We zijn natuurlijk Bron in ervaring, en vele creaties daar binnen op Multidimensionaal niveau. Maar om de werkelijke Bronlijn weer te gaan herinneren door alle lagen, dimensies en creaties heen… tja.. dat is het uitdagende pad wat we gaan….
Het is de beweging vanuit de aarde, de belichaming en volledige erkenning van ons mens-zijn van waaruit de volledige Goddelijke Velden zich kunnen openen en de uitlijning met Bron werkelijk kan indalen <3
De Oorspronkelijke Mens Codering ook in de mens die wij zijn in 3D zijn de Sleutel die de Poorten naar alle realiteiten vrij maakt en opent om weer voorbij de drievoudigheid van man-vrouw-kind ervaringsvelden te komen in de ware Eenheidspotentie van wie wij in volledigheid Zijn.
Belichaming ook in je 3D lichaam en cellen is daarmee noodzaak, anders krijg je nooit alle matrixen, levels en velden bij een in die lijn. En anders krijg je nooit helderheid op alle manipulatieve velden, weerspiegelingen en afleidende programma’s die ingevoegd worden om je bij je Bron/Kern weg te houden.
Oude overtuigingen, ook van spirituele aard, aangeleerde oeroude patronen van spirituele perspectieven, ja ook die mogen nu allemaal onder de loep. Waar houden ze e nog vast in de oude matrix? Waar werken ze nog ondersteunend en waar houden ze je af van het ware pad?
De subtiliteit verfijning, het onderscheid, wat dient nog en wat niet meer. Het is echt fingerspitzengefühl en vraagt echt de diepste focus. Vele oude paradigma’s die lange tijd waardevol waren in spirituele en bewustzijnsgroei zijn inmiddels oud en passen niet meer bij de trillingen die nu al bereikt zijn en die zich nog dieper wensen te gaan ontvouwen. Daarvoor dient dus echt onderscheid te zijn in wat losgelaten mag worden, hoe waardevol de spirituele ‘maniertjes’ of gedachtengoed ook is geweest. Die waarde mag erkent worden, maar van daaruit in Liefde en vertrouwen los gekoppeld te worden, zodat nieuwe oneindige mogelijkheden zich ontvouwen.
Moeder Aarde en de verbinding daarmee in jouw Wezen en menselijke kern is ook een essentiële Sleutel die bijdraagt aan de diepere gradaties van belichaming van alle delen van je Zelf die je al geopend, verkent en herinnerd hebt.
We kunnen nog zoveel gegroeid zijn en ons bewustzijn geopend hebben door de vele processen van spitwerk jaar in jaar uit. Maar als het niet daadwerkelijk tot in de fysieke belichaming kan komen, kom je gewoonweg niet verder. Ons menselijk ego, ons innerlijk kind, ja zelfs onze Ziel is moe van al het proces-werk…
Proceswerk waar we eindeloos mee door kunnen gaan en daar toch niet wezenlijke stappen mee verder komen. Want geopend bewustzijn dient echt gegrond te worden, anders kan het nooit werkelijk door alle multidimensionale velden tot in de 3D kern geankerd worden, belichaamd worden en is de werkelijke Bronlijn in de mens nooit volledig echt uitgelijnd met Al wie jij Bent.

Nou ja, dat en nog heel veel meer….. Het ware nieuwe pionierschap ten top, gerelateerd aan deze tijd!!
We are breaking through the old Matrix!!

@Diep dankbaar voor de waardevolle, liefdevolle ontmoetingen vandaag in volledige erkenning en herkenning van elkaars Zijn en de eigen unieke paden die tevens overeenkomsten zichtbaar en voelbaar in zich dragen.
We zijn allemaal een Sleutel voor elkaar, bekrachtiging voor elkaar en het is meer dan waardevol als je dat ten diepste mag ervaren! <3

© Willemien Timmer, 28-7-‘16

31-7-16

Vandaag dieper zicht krijgen op en dieper bevrijden uit de duale matrix om in zuiverder lijn met Bron uit te lijnen in het Zelf op alle lagen. De vele ondermijnende krachten die kracht, zicht, verbinding met en ervaring van je ware Zelf, Zelf Liefde, Godsvonk en Missie verdraaien of afsluiten dieper onder de innerlijke loep leggen.
Waar haakt het nog in en aan jezelf? Waar leef je je bewustzijn nog niet ten volle en krijgen onbewuste innerlijke of externe krachten nog ingang? Hoe werkt dat uit?
Schaduw is even reeel aanwezig als Licht. Externe beinvloeding is even reeel als interne onbewuste beinvloeding.
Diepere verkenning van de verdraaide of duale matrix van Godsbewustzijn….

Leuke afronding van de maand en in de energie van juli,
Waarin zoveel meer van deze matrix patronen van duale en externe beinvloeding aan het licht komt en is gekonen. En in de kracht van de Lionsgate energieen die richting hoogtepunt (8-8) bewegen. Krachtige vurige energie die diepe transformaties kan brengen!!

In de energie van augustus 2016 (Lionsgate energie)

a02be5b214d5e4e6105288a1bcd1f9a6_1

5-8-16

Voel jij ook de wijzigingen in de energie sinds we augustus binnen zijn gegaan?!
De maand van de 8-energie waarin van alles in beweging komt om dieper richting een harmonisering toe te werken van alle polaire innerlijke (blootgelegde) krachten met elkaar te verenigen. Verdraaide energieen kunnen gaan terug draaien en hun oorspronkelijke kracht weer in gaan nemen wanneer ze doorwerkt en doorzien zijn in de afgelopen maanden.
De vurige transformerende kracht van leeuw, temidden van deze periode die de Leeuwenpoort wordt genoemd, werkt als een katalyserende kracht die enerzijds transformeert en omzet, en anderzijds voortstuwt naar vernieuwing en ontdekking/ herinnering aan je eigen innerlijke Oorspronkelijke Kracht.
De energie van de 8 die op een bepaald niveau ook de oneindigheid van cycli en van schepping weerspiegeld kan via de leeuwenkracht dieper vrijgemaakt en herinnert worden innerlijk.
Anderzijds helpt de leeuwenkracht juist om de heilige drie eenheid ( het 3-voudige of de man-vrouw-kind afsplitsingen in ons Zelf) dieper te verenigen en balanceren in de resonantie van de 8. Waarmee we innerlijk dieper voorbij de 3-voudigheid van ervaring kunnen gaan en veel dieper ons Godswezen kunnen gaan herinneren en ervaren.
De 8 en de Leeuwenpoort werken dus op verschillende niveaus met elkaar samen in een opstuwende beweging van bewustwording.
De 8-8-16 is het 8-8 Portaal waarmee het hoogtepunt van de Leeuwenpoort frequenties binnen stroomt. In combinatie met de 88 frequentie, die een Meesterschapsfrequentie is en letterlijk dubbele lichtinstroom of trillingsverhogingen binnen brengt. De gebundelde krachten die leiden naar innerlijke vernieuwing en wijzigingen van oude innerlijke formules, zijn dan het sterkst.
Oude Blauwdrukken van afgescheidenheid van Bron, duale ervaringswerelden binnen in je Zelf, oude polariteit en innerlijke conflicten kunnen dan met kracht (van de leeuwenkracht) opgelift worden, omgedraait, hersteld en getransformeerd worden naar een nieuwe stroming, die in directere uitlijning is met Harmonie, en met je Bronverbinding voorbij het gepolariseerde en 3-voudige veld.
Cruciale spanningsvelden van het onbewuste krijgen zo meer ruimte om aan het licht (van bewustzijn) te komen.
Oude knelpunten die keer op keer doorwerkt zijn, kunnen werkelijk kantelen en omkeren.
Oorspronkelijke energieen van levenskracht en Blauwdrukken van je Zijn worden toegankelijker en dieper voelbaar.
Op deze wijze wordt je dieper met de innerlijke Leeuwenkracht, het innerlijk Koningsschap geleidt. Vanuit dat punt van evolutie waar je Nu staat.
Dit zal dus voor ieder andere ervaringen en wijzigingen kunnen brengen, passend bij wie jij nu Bent. Maar het zal voor iedereen een enorm nieuwe input en instroom van nieuwe energie en inzichten (kunnen) brengen. Die het oude in jou, wat aan de orde is, in beweging brengt en zal laten kantelen, zodat Blauwdrukken van Koningsschap en Oorspronkelijke (Leeuwen) kracht weer toegankelijk worden in je bewustzijn.
Deze tijdsperiode is altijd immens krachtig en brengt grootse wijzigingen in je groei en bewustwording. Om je steeds dieper te bevrijden van de oude duale patronen die je uit je oorspronkelijke Zijn weg houden.
je verbinding met de aarde, je basis, je gronding is belangrijk hier weer in om alle wijzigingen in bewustzijn ook echt te gronden en in belichaming door te voeren. Zodat het ook echt ervaarbaar en meer “tastbaar” wordt in je menszijn en dagelijks leven.
Des te meer gegrond, des te meer ga je ervaren hoe krachtig de Nieuwe Aarde Matrix al aanwezig is ( en mogelijk zelfs ontdekken dat deze nooit weg geweest is, wij konden er vanuit onze beperkte duale frequenties alleen niet meer bij). En hoe liefdevol Moeder Aarde ons uitnodigt om dieper te “landen” in het lichaam, je energie, je basis, zodat zij je liefdevol en krachtig kan dragen en je je innerlijk steeds veiliger voelt, ook op aarde ( in de chaos) en Thuis bij je Zelf.

©Willemien Timmer 5-8-16

Tijdens het 8-8 portaal zal ik weer een afstandactivatie verzorgen in al deze frequenties, vanuit een diepe Aarde verbinding en samenwerking met de Natuurrijken en Midden Aarde werelden. Om de vrijkomende en instromende 8-8 en Leeuwenpoort frequenties dieper te helpen ankeren binnen ons Zelf, het menselijk collectief en de vele werelden binnen de Aarde Matrix.
Als je resoneert, ben je van harte welkom om (weer) deel te nemen aan deze persoonlijke activatie en ervaringsbeleving.
De activatie vind plaats van 20.30-ongeveer 21.00 uur (vaak met uitloop) en de investering in je Zelf bedraagt € 33,33 incl Btw en uitgebreid verslag.

Vanwege wisselende en vaak niet werkende internetverbinding kan ik niet elk moment online zijn, dus als je resoneert, laat dan graag wat van je horen. Ik zal proberen geregeld aanmeldingen te checken en beantwoorden.

7-8-16

Morgen 8-8 portaal en Leeuwenpoort met een krachtige afstemming op afstand binnen deze frequenties, vanuit een diepe verbinding met de Midden Aarde Werelden en Blauwdrukvelden van de Nieuwe Aarde Matrix…
Het wordt een bijzondere mix van frequenties, dat laat zich nu al voelen.
Werelden in werelden openen en verbinden zich in de Leeuwenkracht! En wij mogen steeds meer de Sleutelrol weer gaan herinneren die de Oorspronkelijke Mens daarin speelt.

8-8-16: Het 8-8 Portaal en Leeuwenpoort

Bij deze wens ik ieder een krachtig prachtig Leeuwenpoort frequentieveld toe om in te vertoeven vandaag! Dat je het innerlijk Koningsschap in je mens-zijn op aarde mag gaan aanraken en her-inneren!

11-8-2016

In deze laatste dagen waarin de Leeuwenpoort actief geopend is en de instroom van krachtige trillingsverhogingen voelbaar is, gaat nu ook mercurius weer retrograde. Het brengt een bewust doorlopen van alle wijzigingen die binnengehaald zijn deze afgelopen periode vanaf 26-7 het oud Egyptische en Maya nieuwe jaar en de opening van de Leeuwenpoort.een periode van integratie maar tegelijkertijd ook van toepassen van alle innerlijke wijzigingen. Walk your talk zogezegd. En met mercurius retrograde wordt het echt uitdagend om zo helder, transparant mogelijk te zijn in je communicatie.
Met kracht, bewustzijn, koning/meesterschap en ook liefdevol. In harmonie met ke Zelf en de wereld(en) om je heen. Frequenties die vanuit de Leeuwenpoort dieper geinitieerd en geactiveerd zijn.
Transparantie, zuiverheid maar ook bewustzijn over “het woord” en wat je van daaruit Zelf schept zullen de nieuwe leerschool zijn. Door de krachtige periode die we achter ons hebben liggen zijn daar binnen ook coderingen aangeraakt en wakker gemaakt die je dieper bewust maken van je eigen Schepperspotentieel.. jij Bent Bron in ervaring, schept je eigen ervaringswereld, al snapt ego of persoonlijkheid daar vaak nog weinog van. Daarnaast is er de verhouding met hoe jouw geschapen realireit zich verbind of verhoud met de geschapen ervaringswereld(en) van anderen. Het wordt steeds belangrijker te erkennen dat we Meester over onze eigen Creatie zijn en mogen zijn. Dat is ook het Koning/Meesterschap wat de Leeuwenkracht in ons komt wekken. Meesterschap vanuit bewustzijn in hoe wij scheppen met woorden, uitgesproken of niet, intenties, gedachten, in communicatie, hoort daar bij. Dat is wat Mercurius helpt herinneren in deze periode.
Bewustwording waar je in jouw creatie zit en waar je subrtiel of onbewust in de creatie van het ego/persoonlijkheid of van een ander zit of zelfs verstrikt in bent geraakt, denkend dat het van jou is.
Onderscheid vanuit steeds dieper in jouw Pure Zelf aanwezig zijn, in je hart, in je basis en waarin ook jouw mens-zijn mee mag doen (door focus op belichaming van alle wijzigingen) zijn dus essentieel in komende periode. Heel bewust Thuis zijn in je Zelf, jouw gedachten, gevoel, enetgie, lichaam, lichtlichamen en alles wie je Bent vullen met je eigen bewustzijn. Zodat externe beinvloeding dieper zichtbaar/voelbaar wordt. Waardoor je steeds dieper bewust echt kunt kiezen, ook op die lagen, voor jouw eigen Zelf, jouw bewustzijn. En van daaruit jouw nieuwe Creaties en leven vorm te geven!

We leven echt in bijzondere tijden met oneindige nieuwe mogelijkheden. Ik blijf het zeggen. Ik blijf me verwonderen ( in mijn mens-zijn of kleine ikje) terwijl het vanuit Bron Zijn zo ‘logisch’ en bewuste Keuze is die vreugdevol stemt, ondanks alles wat de 3D realiteit waar we ons doorheen bewegen, laat zien 🙂
Het is maar net met welke realiteit je nog versmolten of onbewust geidentificeert bent. We zijn wel op de 3D aarde, maar niet van de 3D aarde, tenzij we ons ermee vereenzelvigen. Maar aarde bestaat uit vele realiteiten of frequenties (golflengtes) en maarmate je steeds dieper ontwaakt in bewustzijn ontstaat de bewuste Keuze waarmee je je verbind of identificeert en waarmee niet (omdat je het niet Bent). Dan ontdek je steeds meer hoe de zogenaamde ‘ nieuwe aarde’ er altijd al was, en dat we daar alleen van afgesneden waren omdat we die trilling niet meer konden voelen door identificatie met lagere trillingsfrequenties.
Ja is allemaal ervaringskeuze en nodig geweest in ons evolutieproces als Bron die alle uithoeken van zichzelf wenste te ervaren. Waarbij we verstrikt geraakt zijn in uiterst duale ervaringen en van daaruit scheve creaties neergezet hebben om te ervaren. Het is complex en simpel tegelijkertijd…
De deuren naar her-innering van de Oorspronkelijke frequenties, ook binnen de aarde ervaring, staan echter wagenwijd open….

Ik wens ieder weer een bijzondere periode toe, waarin de dchafuw en licht kracht van Mercurius je nog wijzer en bewuster mogen maken.
Prachtig dat deze lastste dagen van de Leeuwenpoort daar nog in samenvallen. Dat brengt extra impulsen van Kracht en Meesterdchap met zich mee!

©Willemien Timmer 11-8-16

16-8-16

Soms heb je van die momenten of periodes in je leven. Dan komen in dromen of in gedachten allerlei mensen uit het verleden voorbij.
Ervaringen, gedeelde uitwisselingen, samen mee gemaakte belevenissen, lief en leed wat gedeeld is, mooie en minder mooie kantjes van het leven als mens op aarde. De herkenning, erkenning van elkaar of juist het gebrek daaraan. Het soulfamily-schap en de momenten waarop ego of angst roet in het eten gooit en diepe verbindingen verbreekt.
We lopen allemaal ons pad, als mens en als Ziel. En die beide perspectieven lopen lang niet altijd al synchroon. Het menselijk stuk kent nog zovele emoties, patronen, overlevingsmechanismen, beperkte zienswijzen en weerstanden. Het wordt makkelijk getriggert in nabij zijn van elkaar. Juist als er een diepe hartverbinding is, een overeenkomstige trilling en gedeelde ervaringen.
Soms blijven paden dan alsnog samengaan als er voldoende bereidheid is op zuivere introspectie en hart, vaak echter lopen paden gaandeweg uiteen doordat andere lessen geleerd willen worden, door ego, door angst of om welke andere reden dan ook.
Met of zonder verdriet, teleurstelling of wijze geleerde lessen. In feite behoort het allemaal bij de ervaring en beleving van het mens-zijn.
Voor de Ziel bestaat die afstand van niet langer samenlopende paden niet. De verbinding is er, of er nu contact is of niet. Voor de Ziel is een overeenkomstige trilling er gewoon, daar is geen persoonlijke relatie op aards vlak voor nodig.
Vanuit de Ziel is daar acceptatie, volledig.

Voor het menselijk deel echter kan er verdriet aan kleven, het keer op keer afscheid nemen en alleen het pad vervolgen. Zelfs al weet en voel je vanuit Essentie dat het klopt.
Het menselijk deel kan vaak moeilijk verkroppen dat paden uiteen gaan, zeker als ego of angst er de reden is. En er niet alleen splitsing van paden ontstaataar juist door weerstand ook met “modder gegooid wordt”.
Ziel begrijpt volkomen waar dat vandaan komt en welk nut dat heeft. Mens-zijn mag echter dealen met bijkomende gevoelens…
Het levert soms diepe wonden op die niet makkelijk te helen zijn.
Ja, je kunt zeggen, het is bedoeld om van te leren, groeien, etc. En ja, tot op zekere hoogte is dat ook absoluut zo. Maar er liggen ook facetten van diepe beinvloeding in besloten, van buitenaf. Want daar waar Zielsfamilies bijeen komen, in herkenning en hereniging ontstaat een gigantisch veld van Licht, van verandering brengende frequenties voor elkaar, het collectief en andere Zielsfamilies.
Even reeel als Lichttrilling is de tegenwerkende kracht die probeerd uiteen te drijven, die inspeelt op persoonlijke angsten en ego’s en voedt met schaduw. lichtverbindingen te doen breken en veranderingen en trillingsverhoging tegen te gaan.

Zo vaak al is dit gepasseerd in dit leven. Zovele paden zijn tijdelijk samen gegaan om uiteindelijk weer te scheiden. Ja, zoveel is daaruit geleerd, gegroeid. Waardevol en waardeloos. Vreugdevol en uiterst pijnlijk.
Allemaal ervaringen vanuit menselijk perspectief beleefd.
Vanuit Zielsbewustzijn en Essentie Weet en voel ik dat er geen begrenzing is…op menselijk vlak legt ego en eigen pijn echter vaak nog een grens. Of het nu gevoed wordt van binnenuit of extern.

De vele dromen, herinneringen aan de vele menselijke Zielen die de laatste tijd innerlijk weer passeren laten zien en voelen waar situaties klopten en waar niet. Waar het inderdaad ‘meant to be’ was dat verbindingen op aards vlak scheiden en waar externe krachten oorzaak zijn van splitsing.
Waar mijn pijn, teleurstelling, verdriet of onbegrip nog ligt op menselijk vlak. En waar Zielsacceptatie is en weten en voelen dat begrenzing in verbinding slechts illussie is.

Ik dank bij deze elk Zielenmaatje die ooit een stukje samen heeft mogen lopen met mijn pad. Waar, wanneer en om welke reden dat pad weer afgebogen is (of niet) van elkaar. Het maakt niet uit.
Ik erken mijn hartsgevoel en Weten, dat ook al is er geen verbinding (meer) op aards menselijk vlak. We zijn nog altijd deel van een soortgelijke frequentie en Blauwdruk, waarin ieder zijn/haar unieke rol heeft te spelen. Of het nu al (menselijk) bewust is of niet.

Ik dank ieder voor het samenlopen met mijn pad en laat in acceptatie los, op menselijk vlak.
In dankbaarheid voor alle ontmoetingen, samen delen, hartverbinding en alle geleerde lessen.
In dankbaarheid voor de gelegenheid tot groeien, met en zonder elkaar. Om de dieptewonden die ego kan veroorzaken tot in verfijning en kern te doorlopen en ervaren, ongeacht of het van binnenuit of van buitenaf gevoed en gemanipuleerd is.
In Spirit zijn we en blijven we verbonden!
In Essentie is er geen scheiding te krijgen in de ware Zielsfamilie!

In dankbaarheid laat ik mijn oude wonden los die me nog vast hielden….

©Willemien Timmer, 16-8-16

18-8-2016

Het valt soms niet mee je om hart te volgen, daar waar je omgeving weerstand biedt of geen begrip heeft van jouw eigen innerlijke pad, missie of keuzes.
Het is soms lastig je te verhouden met de mening, perspectief, gevoel of visie van de ander, die op een andere lijn of resonantie zit dan waar jij zit. Het werkelijke diepe verstaan (gevoelsbegrip) mist dan tot op zekere hoogte, van wat keuzes of paden die van jou zijn inhouden.
Het valt niet altijd mee dan toch de Keuze voor je Zelf te maken en trouw te blijven aan wat ‘van jou’ is.

En toch, hoeveel je ook geeft om (de mening van) de ander, is er niemand die jouw unieke pad kan lopen of beslissingen kan maken die horen bij jouw pad.
Je kan je laten weerhouden om jouw pad te gaan, omwille van welke reden dan ook (angst, niet willen kwetsen, aanpassen of wat dan ook), maar uiteindelijk wordt niemand daar gelukkiger van.
Je kan weerstand gaan bieden en gaan ‘vechten’, maar ook daar wordt niemand wijzer van.
Het is altijd weer zoeken naar de middenweg, naar balans, naar een manier vanuit je hart en toch trouw te blijven aan je Zelf, hoeveel je ook van die ander(en) houdt.
Jij wandelt jouw unieke pad en dat kan alleen op jouw unieke manier, voelend wat jouw pad voedt en dient. Los van de mening van die ander(en).
Het valt niet altijd mee… dat trouw blijven aan je Zelf en de Keuze voor je Zelf ten diepste te maken als de omgeving in weerstand, verdriet, angst of welke patronen of zienswijzen dan ook maar schiet.
En toch… is dat de enige manier om jouw eigen unieke, ware pad van (bewustwording) groei, terug naar Huis, te bewandelen. En jouw eigen innerlijke Waarheid, Pad, Missie en Zijn te gaan her-inneren!

Een Meester in wording kent vele uitdagingen!
Trouw zijn aan en de Keuze voor je Zelf (niet vanuit ego maar vanuit hart) is voor het hoogste goed van jouw Zelf en alle anderen om je heen. Want van daaruit open je ook de weg voor je Zelf en voor de ander(en) om dieper richting de eigen Essentie uit te reiken, dwars door en voorbij het duale, gewonde, beperkte ikje!
De Keuze voor jouw Zelf kan ook het hart en ogen van de ander openen!

© Willemien Timmer, 18-8-’16

 

20-8-16

Verwachtingspatronen…..

weerhouden je om te Zien wat er werkelijk is

weerhouden je om vrij uit en oordeelloos te zijn

weerhouden je om het onmogelijke mogelijk te zien worden

zijn uiterst beperkend en van het menselijk perspectief

weerhouden je je echt open te stellen

het nieuwe onbekende te kunnen zien

de stap in volledig vertrouwen te zetten

houden gevangen in controle

maken je bewustzijn klein en niet ontvankelijk

zetten je hart op slot

weerhouden de volledige beleving te ervaren

verwachtingspatronen…

soms zo basaal

soms zo subtiel, verfijnt, vernuftig

we kennen ze allemaal

naar ons Zelf, naar elkaar

ze zijn verweven met vele lagen van ons Zijn

zijn sneaky en zelf ondermijnend

drijven een wig tussen wat is en wat kan

gaan tussen pure verbindingen staan

verwachtingspatronen loslaten…

door te ontdekken met vallen en opstaan

bewustwording en ontwaken

door controle los te laten

vertrouwen te ontwikkelen

en oordeel te laten varen

openheid is vereist

bereidheid en eerlijkheid ook

een stukje durf en moed

en hart…

heel veel hart en Liefde voor je Zelf

om het oude vertrouwde los te laten

en je te openen voor dat wat werkelijk is….

© Willemien Timmer, 20-8-’16

21-8-16

Doorbreek het oude

Herinner het Oorspronkelijke

Woorden die zoveel meer dan woorden zijn

Je mag het voelen, de resonantie

De frequentie achter “het woord”

Dat is waar het echt om gaat

Woorden zijn slechts arme vertaalslag

Voor het verstand van de mens

In de werkelijke diepte

Zijn het sleutels van resonantie

Golflengtes die je (aan)raken

En die wijzigingen brengen

Doorbreek het oude

Herinner het Oorspronkelijke

Stap voor stap groeien in bewustzijn

Het eigen Licht, de Liefde en Vreugde

Weer leren toelaten in je leven

De grootsheid van je Wezen

Weer durven ervaren

Ego vind dat meestal geen goed idee

Die houdt liever alles bij het oude

Zelfs als dat ongelukkig maakt

Het vergt moed en doorzettingsvermogen

Om de oude muren neer te halen

En te ontdekken dat het Oorspronkelijke

Niet gelimiteerd is met muren

Niet afgebakend of beperkend

Maar een eeuwige stroming

Van altijd bewegende verandering

Doorbreek het oude

Herinner het Oorspronkelijke

Het oude zet vast, beperkt, is star

Laat je steeds opnieuw

Dezelfde cirkel lopen

De oude groef in de plaat

Gebaande paden

Die steeds opnieuw bewandeld worden

Het Oorspronkelijke vraagt

Zelf paden te banen

Diep van binnenuit

Het is scheppend en vernieuwend

Nooit twee keer dezelfde ervaring

Geen herhaling, wel aanvulling

En een altijd voorwaartse beweging

Die steeds verder uitdijt

Het oude is traag, ego gericht en log

Het Oorspronkelijke is vrij, licht en verfrist

Het oude is herhaling

Het Oorspronkelijke verwondering

Over de schatten van mogelijkheden

Waar het oude onmogelijkheden ziet

Het oude zet vast

Het Oorspronkelijke maakt vrij

Het oude is veel onbewust leven

Het Oorspronkelijke bewust ervaren

Als jij een Keuze hebt

(En die heb je!)

Heel bewust

Waar kies jij dan voor?

Durf je los te laten wat je kent?

Durf je te vertrouwen dat alles wat je nodig hebt

Naar je komt, op het juiste moment?

Op de timing van Spirit,

Niet van ego, die plant en controle vast wil houden

Op de stroming van hoop, geloof, vertrouwen

In je eigen innerlijke kracht?

Durf je te herinneren, voelen en ervaren

Dat je zoveel grootser bent dan ego je laat denken?

Dat jij het waard bent

Om je volledig potentieel, de Oorspronkelijke jij

In vreugde, vrijheid en sprankeling te leven?

Durf jij….?

Het oude los te laten

En het Oorspronkelijke te herinneren?

© Willemien Timmer, 21-8-2016 

24-8-16 Karim

Het stralende weer en vooral de heerlijke zonneschijn bekrachtigen, weerspiegelen en voeden ons innerlijke Licht.

Vanuit deze heerlijke voedende frequenties staan vandaag en morgen bij ons in het teken van feest. Karim die morgen alweer 7 jaar in ons leven is en zijn geboortedag viert.

Fijn om zo te merken hoe feestelijk genieten dat mag zijn, zo’n tegenstelling met hoe hij ter wereld kwam. Hoewel Licht, blind vertrouwen en inmense Kracht deel van ons beide ware in die periode. Wat een pad hebben we doorlopen.

De eerste twee verjaardagen vormden naast extra feestelijk ook een periode van diepe healing op de zogezegd trauma’s die daar ook aan kleefden. Nu, terugkijkend naar de situatie van 7 jaren geleden zie ik opnieuw het wonder van de kracht, het vertrouwen en ook de magie van het dicht bij mezelf blijven waar ik toen al zo in aanwezig kon zijn. En daartoe ook haast gedwongen werd.

Het vertrouwen in Karim, de kracht, levenskracht, wilskracht die hij liet zien gedurende dat hele (langdurige) proces. Medisch wondertje wat de gevestigde wetenschappelijke orde vele vraagtekens bezorgde. Wat een pad op zich…

Zo krachtig en tegelijkertijd ook kwetsbaar. Bekrachtigd en beschadigt tegelijkertijd door de ervaring op zich.

Zo mooi hoe Karim vanmorgen ( de laatste dag als 6-jarige) zelf zijn t-shirt met Flower of Life uitkiest en aantrekt, in prachtig turkoois kleur. De heelheid, geometrie van Alles wat is en de kleur van vernieuwing. Ter afronding van een cyclus…de laatste dag als 6-jarige en op naar de afronding van de eerste 7 jaren van leven.

Het leven op aarde verloopt in cycli van 7 jaren. Elke cyclus staat in het teken van andere thematieken en specifieke groei. De 7 die ook weer de Oorspronkelijke Scheppende Kracht weerspiegelt. (En zoveel meer).

Het is zo prachtig al deze symbolieken en signalen op te pikken en te begrijpen waar het in diepere Essentie om gaat. Welke betekenissen er achter het “gewone aardse” verscholen ligt.

Het maakt leven meer waardevol, zinvol, intens.

De magie van op aarde Zijn in steeds verder openend bewustzijn, waarin steeds meer echt zichtbaar wordt, wat zich achter de 3D sluier van illusie bevindt.

Ik ben dankbaar! Wat een pad op zich, bewandeld met vele andere intense paden tegelijkertijd. Leven is intens, nooit saai.

Vandaag vieren wij de kracht van het pad van de 6 levensjaren die achter ons liggen. Morgen het feest van de start van de 7. Bijzondere dagen, zo fyn bekrachtigd ook met de fysieke weerspiegeling van het Licht, de zon.

Zo passend bij Karim, zijn naam betekend “Brenger van Licht”!

Vier het Licht van binnen en van buiten!

©Willemien Timmer, 24-8-2026

26-8-16

 Eigen ruimte en energie innemen

Ook zo’n thema wat bij velen momenteel (of misschien al langere tijd) speelt.

Je eigen ruimte innemen, en dus ook je eigen energie innemen.

Want daar waar jij je ruimte niet inneemt, vanuit welke oude overtuiging, angst of onbewust patroon dan ook, daar zal altijd iets of iemand anders deze ruimte innemen.

En dan zijn we niet volledig gecentreerd in ons Zelf.

Dan zijn we zelfs niet volledig ons Zelf!

Want dan kunnen andere krachten (intern of extern) veel meer invloed op je uitoefenen. Dan staat niet jouw Hart, jouw Meesterschap, jouw Bewustzijn, jouw Keuze of Vrije Wil aan het stuur. Maar misschien een aangeleerde visie, een mening, je ego of persoonlijkheid, dienstbaarheid ten koste van jezelf, de woorden of ideeën van een ander, etc.

Dan verlies je je Zelf, daar waar je je Innerlijke Heilige Ruimte niet inneneemt, in oude patronen, mechanismen en reacties.

Dan blijf je misschien aanpassen aan de ander, Dienstbaar zijn ten koste vnan je Zelf, strijden vor een waarheid die in essentie van een anderen niet van jou is, dan blijf je overleven, leven vanuit armoede bewustzijn i.p.v. overvloed, of wat dan ook.

Op vele lagen hebben we allemaal nog blinde vlekken, en niet-ingenomen ruimte. Hoeveel we ook misschien al gegroeid en bewust zijn.

Het wordt steeds belangrijker echt bewust te zijn of worden van alle lagen van ons Zelf, waarin wij ons Zelf niet in nemen. En ons Zelf echt te gunnen om die ruimte in te nemen of terug te claimen (wat er maar nodig is). Anders blijven interne oude patronen of externe krachten je doorlopend ‘belagen’ en beïnvloeden. Dan blijven we onbewust steeds opnieuw de oude cirkeltjes herhalen vanuit overlevingsmechanismen en blinde vlekken. En die weerhouden je er van om je ware werkelijke Jij wer stappen dieper en dieper te leren her-inneren en integreren.

Claim jij je eigen (innerlijke) ruimte wel eens terug?

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, wat ervaar je wat er dan gebeurd? Wat doet dat met je?

En merk je de verschillen?

© Willemien Timmer, 26-8-’16

 

Zicht hebben op wie jij Bent en waar jij staat
Een ontdekkingsreis op zich
Die steeds meer wijzigt naarmate je verder groeit
Dagelijks weer nieuwe dingen te ontdekken,
te herinneren en onderzoeken
Je beeld bijstellen
van wie je dacht te zijn
Want als stap voor stap
een grotere waarheid ontvouwt
Zie je je Zelf steeds weer
in een ander Licht
Bijstellen van perspectieven
je zicht op wie jij nu eigenlijk Bent
En waar jij staat op dit moment
in groei en bewustzijn

Zelfreflectie, in alle eerlijkheid
Openheid om de waarheid te zien
Bereidheid steeds weer mee te stromen
in de wijzigende energieën en zienswijzen
Geen waarheid staat vast
we kunnen enkel zien
van waar uit we staan
of vanuit wie wij zijn
Open hart, in Liefde
leren ons Zelf steeds dieper te omarmen
Acceptatie van dat wat is
Vertrouwen, ja die ook
om keer op keer
na het vallen weer op te staan
weer door te gaan

Bewustwording is groeien
Dagelijks opnieuw
Meedeinen op de Stroming
Niets staat vast
Alles veranderd, elke dag opnieuw
Hiermee ontstaat
steeds meer zicht op wie jij Bent
Op waar en hoe jij staat in Leven
In deze en in vele dimensies
steeds opnieuw in het Nu moment

© Willemien Timmer, 26-8-2016

 

30-8-16

Hoewel ik aardig begrijp, voel en weet hoe er vele verschillende scheppingen en realiteiten door elkaar heen leven en bewegen hier op aarde, (maar daar natuurlijk ook nog steeds verder in groei en her-inner) loop je soms weer even tegen iets aan wat raakt of verwonderd.

Zonder oordeel overigens en in alle respect naar ieders realiteit en schepping die helemaal oke is zoals die is. Maar ver weg staat van mijn realiteit. Al kan ik het me ergens vaag herinneren van ooit een leven. Al geloof ik niet dat mijn Wezen/ervaring daar ooit op deze manier zo diep ingezeten heeft (wellicht op andere manieren, dat hou ik open).

Ik merk dat me iets raakte, niet zozeer in pijn of onbegrip maar juist in een gevoel van beklemming, met mededogen en respect. En hoewel ik ieder in zijn/haar waarde en keuze laat, komt het bij mij sindsdien zo nu en dan even terug in gedachten en gevoel.
De situatie is simpel. Een uitnodiging voor Karim’s verjaardagfeestje. Een afzegging daarop. Vanuit geloofsovertuiging niet mogelijk of eigenlijk niet toegestaan om feest te vieren.

Helemaal prima, ieder maakt daarin eigen keuze. Maar in hoeverre is het keuze van het kind zelf in deze?
Zoals bij vele geloofsovertuigingen heb je als kind geen keuze. Je ouders geloven ergens in, dus wordt je daarmee groot gebracht. Natuurlijk kies je als Ziel je pad voor dit leven en kiest daarbij voor alle ingredienten die je daarbij nodigt hebt om je missie te doorlopen. Ik weet en begrijp dat allemaal.

Maar wat me zo raakt is dat van dichtbij te zien. Een prachtig nieuwetijdskind, heel gevoelig, met een worsteling om alle prikkels van deze tijd aan te kunnen (waar geen inzicht, bewustzijn of hulp bij is). Een Ziel wat een dergelijk moeilijk pad in verwrongen beperkende realiteit kiest. Ongetwijfeld om daarin een weg vrij te maken. Maar toch… Op menselijk vlak doet het me bijna zeer. Hoe zal zo’n kind op deze leeftijd zich voelen? Alle vriendjes en vriendinnetjes vieren feest en jij mag niet. Hoe zou dat voelen?

Ik kan daarbij allerlei voorstellingen maken, maar dat zouden mijn invullingen zijn. Ik vraag het me gewoon af hoe dat voor dit kind zal zijn. Zonder mijn interpretatie daaraan te geven. Ik heb op mijn pad mijn eigen ervaringen opgedaan en die zijn uiteraard heel anders. Maar als hsp-er en nieuwetijdskind weet ik dat elk pad op aarde hierin niet meevalt, maar dat het ene “milieu” wel heftiger uitdagender is dan het andere.
Al kan ik nog zo zien en voelen dat elke Ziel een eigen uniek pad kiest, er is ook nog het menselijk ervaringsdeel, de mens (of het kind) op aards vlak die het beleefd en vaak niet meer het hele plaatje herinnert.
De afgelopen dagen is het meerdere malen in gedachten en gevoel gepasseerd. Het respect voor deze Ziel om dit pad te kiezen. Het verdrietige op menselijk vlak, dat je je in zo’n verstikkende beperkende realiteit begeeft, die niet toestaat om het leven te vieren. En dat als kind zijnde, opgroeiend met dat als realiteit.

Nogmaals, ik weet, voel, begrijp voor een groot deel (in zoverre mijn bewustzijn al kan bevatten) hoe de vele verschillende realiteiten en scheppingsronden tegelijkertijd op aarde aanwezig zijn, door elkaar heen bewegen en elkaar soms raken. Ik weet dat ik een andere realiteit leef dan anderen. Daar zit volledige acceptatie op. Ik kan met vele leefwerelden meevoelen, ook zo’n voordeel van “gevoelig zijn”, maar ik kan als mens niet volledig in de gevoelshuid van de ander stappen.
Het intrigeert me ook, wat is de reden dat een Ziel zo’n pad kiest? Ik kan het wel raden, maar tune er uiteraard niet zomaar (ongevraagd) op in.

Het weerspiegeld weer de diversiteit van leefwerelden, invulling en beleving van het leven. Hoe beperkend en of hoe vrij, waar wel of geen onvoorwaardelijke Liefde de leidraad is. Of onze beleving daarvan. Want ongetwijfeld houden de ouders onvoorwaardelijk van hun kind. En wensen vanuit hun perspectief en beleving ongetwijfeld het beste aan hun kind aan te bieden in het leven.
Mijn perspectief en beleving is anders, maar van mij, passend bij mijn leefwereld en trilling.
Dat is het mooie er weer van. Misschien zijn zij even gelukkig met hun leefwereld en realiteit als ik met de mijne. Ik hoop het van harte.

Ik besef me ook heel bewust dat de “aanraking” hiervan van mij is, en van niemand anders. Het heeft mij iets te vertellen en niet andersom.
En toch voel ik een diep respect naar deze Ziel voor een bijzondere en uitdagende rol temidden van een religieus milieu, temidden van zoveel wereldwijde groeiprocessen en trillingsverhogingen (Elke evolutiespiraal en scheppingsronde maakt hiermee een trillingsverhoging door). Want ik zie en ervaar ook dat elke uitdagende weg die wij als “nieuwetijds brengers” gaan, nooit de makkelijkste is, integendeel.

Vandaar een eerbetoon aan deze dappere Ziel die geregeld de afgelopen dagen in mijn gedachten en gevoel is….

© Willemien Timmer, 30-8-’16

31-8-16

De laatste dag van augustus alweer. wat vliegt de tijd en de zomer voorbij.
De afrondende energie van de 8, augustus, laat vandaag nog even stralen 🙂
Vanaf morgen duiken we de energieen van de 9 in, die aardig intens zullen gaan worden qua trillingsverhogingen en bijzondere krachtige portalen.
We starten morgen direct de eerste dag van deze maand met een zonsverduistering, wat wel een aardige markering en inleiding is voor de september energieen. 😉

 

 

In de energie van september 2016

12360211_465614383622204_3991449514238785337_n

1-9-16

Wauw, wat een energie vandaag, zo in de start van de 9-maand! Can you feel it??
Er hangt een hoop vernieuwing in de lucht, maar ook nieuwe uitdagingen!
De ‘Ring of Fire’ energie van de zonsverduistering vandaag, waarbij aarde, maan en zon op 1 lijn staan is een bijzondere en behoort bij een drie luik van verschillende zon- en maan verduisteringen uitgespreid over de afgelopen en komende periode.
Er hangt vernieuwing in de lucht, en talloze nieuwe mogelijkheden, maar daarvoor mogen we toch echt eerst het oude afronden, transformeren en of loslaten. Om op nieuwe lagen en in een nieuwe frequentie van ons Zelf te gaan open staan voor het nieuwe.
Nieuwe oefeningen en paden naar Meesterschap en Zelf Realisatie worden bereid….

Ik wens ieder een speciale dag, stevige gronding en prachtige transformatie(start) toe!

© Willemien Timmer, 1-9-2016 (=9)

Zonsverduistering Ring of Fire

In deze afstand activatie gaan we afstemmen op de eigen ‘Ring of Fire’ frequenties en zullen we de eigen vurige transformatiekracht dieper aan gaan spreken.
Onder leiding van de Sekhmet frequenties zullen we een diepe opschoning van onze eigen schaduw- en onbewuste velden mogen ontvangen (transmissie), waardoor ook ons eigen transformerend vermogen dieper aangesproken kunnen worden om bewust voor je Zelf in te kunnen zetten.
Je eigen Vuurkracht is in staat je eigen schaduw te verlichten, belichten en om te zetten.
Wanneer je weer dieper contact kunt maken met je eigen Sekhmet-Blauwdruk kracht komt er een immense krachtstroom vanuit je eigen Wezen vrij. Een niet alleen transformerende, maar ook zeer helende energie die in staat stelt om veel dieper je eigen processen te doorgronden, je onbewuste patronen te doorzien en aan te pakken en je eigen scheppingskracht te hanteren.
De angst voor je eigen schaduw maar ook voor je eigen Licht (grootsheid) zal dieper aangeraakt mogen worden om te worden omgedraaid naar acceptatie, omarming en (h)erkenning van jouw unieke Scheppende Vurige Krachten.
De ‘Ring van Vuur’ is ook een frequentie van een nieuw Verbond met je Zelf, waarin je de eeuwige scheppende, eeuwig veranderende en eeuwig durende schepping van jouw Zelf als Bron-manifestatie dieper gaat erkennen, ermee verbinden en uiteindelijk een proces gaat doorlopen waarin je dit ten volle kunt gaan integreren en belichamen.

Het beloofd een heel bijzondere afstand activatie te worden, zoals de energieën (zeer powerfull) zich nu al laten voelen!
We bevinden ons in een periode temidden van verschillende verduisteringen van zowel zon als maan, en dat is een zeer krachtige periode om enorme onbewuste velden van ons Zelf aan het Licht te krijgen, te helen/transformeren en om te draaien. Van onbewustzijn naar bewustzijn. Van krachteloosheid naar werkelijke innerlijke kracht!

(Op 16-9-16 zal er een volle bloedmaan verduistering zijn die hier dieper op in gaan en de gevoelswerelden en kennisvelden dieper zal gaan aanraken voor herinnering van en dwars door blinde vlekken in jouw Akasha Records). Daarover te zijner tijd meer!

© Willemien Timmer, 30-8-2016

8-9-2016:

Het leven hier op aarde o.a. kenmerkt zich door de dualiteit. Juist deze maand lijkt dat uitvergroot en opeenvolgend uitgelicht te worden. Het oude – het nieuwe, leven – dood. Positief -negatief. En vele andere varianten.

Ondanks dat dat allemaal vanuit 3D/aards perspectief vaak een waarde oordeel krijgt, is het de kunst en uitnodiging om deze maand juist een hoger perspectief (neutraal) in te nemen.

Wanneer je vanuit je hart ipv vanuit de persoonlijkheid kijkt naar dat wat je pad kruist, zul je een heel ander ‘verhaal’ zien.

Juist wanneer er geen oordeel en emoties aan de beleving van dualiteit kleven, kom je tot een diepere kern, betekenis of helderder doorzien waar iets werkelijk om gaat. Je gaat dan waarnemen op een hoger niveau, – trilling en achter de schermen van de 3D illussie.

Het zijn onze 3D oordelingen, meningen, emoties, aangeleerde ziens/denkwijzen, etc. die de afscheiding met het grote geheel in stand houden. Die versluieren dat alles een kosmische balans en diepere betekenis in zich draagt.

Pas vanuit een oordeelloos hart, een open hart in neutraliteit (vanuit 5D of hoger perspectief) ga je die verbanden voelen en zien. En kom je veel meer voorbij dualiteit in de Eenheidsbeleving.

Deze maand, in de 9- energie die zovele oude patronen op alle lagen van zijn zal lospeuteren via zon/maan verduisteringen, mercurius retrograde, zeer krachtige portalen (zoals morgen het 9-9-9 portaal) daagt en nodigt uit om alle oordelen, 3D hechtingen in zienswijze en beleving, en al het andere wat je in afgescheiden duaal bewustzijn houdt, los te laten. En de stap naar het werkelijk dieper leven in en vanuit je hart te realiseren!

Het oude wordt krachtig getriggert, maar tegelijk is het “nieuwe” (oorspronkelijke) er ook al. Het staat gelijkwaardig, zij asn zij.

De grootste kosmische grap is dat dat altijd al zo geweest is. We konden er vanuit duale 3D beleving alleen niet meer bij.

We zaten zo verstrikt in de duale ervaring. En ja vanuit dat perspectief is de dualiteit een realiteit.

De 9- maand echter gaat een grote ommekeer daarin brengen en nog veel verder de poorten voorbij duale beleving openen. Zodat je voorbij deze oude patronen, duale ervaringen en beleving kunt gaan.

Misschien nog niet ten alle tijden of op elke laag, want groei gaat stap voor stap, laag voor laag. Maar collectief gezien wordt er een enorme trillingsverhoging binnen gebracht. En ieder zal hier op persoonlijk groeivlak de vruchtrn van plukken. Daar waar jij staat, doorheen werkt en bewust in staat.

Je zal steeds meer de tegelijk aanwezige polariteiten gaan ontdekken en beleven. De kosmische balancering waaruit de duale realiteiten opgebouwd zijn. Je gaat steeds meer niet alleen zwart maar tegelijktijd ook wit ervaren. Tegelijkertijd oud en nieuw. Zoals dat nu in deze maand uitgelicht wordt.

We mogen ons deze maand daarin oefenen, om steeds meer neutraal, vanuit hart, zonder aanhechting of invulling van persoonlijkheid te oefenen. Wanneer je hierin vordert ga je steeds meer beyond, voorbij de dualiteit, het grotere plaatje aanschouwen en ervaren.

De sluiers daartoe zijn heel dun momenteel. En dat is 3D ervaarbaar in de vele elkaar afwisselende polariteiten binnen het duale die je pad kruisen.

Misschien ervaar je het al?

Ik zie het letterlijk al sinds 1-9-’16 dat er echt meerdere malen per dag twee uitersten tegelijkertijd manifesteren in mijn leven. Echt tegelijkertijd.

Vandaag bijvoorbeeld voor de tweede keer vind iets wat dood is, en nog geen minuut later ontdek ik een nieuw geboren kuiken in de tuin.

Dit is slechts 1 van de inmiddels al tientallen voorbeelden die sinds 1 september voorbij gekomen zijn.

Nogmaals, de uitnodiging daarin ligt om vanuit neutraliteit en hart te gaan ervaren en beleven. Dan wordt de grote Kosmische Balans (de Ma’at frequentie) steeds helderder herinnert. En kunnen we voorbij de sluiers van dualiteit in ons Zelf en de wereld(en) waarin wij ons begeven, om de verbondenheid en Eenheid van Al Wat Is steeds dieper weer te ervaren en her-inneren.

Wat een werkelijk magische tijd leven we in en wat een ongekende groei in Goddelijke Mogelijkheden vanuit ons Scheppend Bewustzijn kunnen daarmee weer ontwaken!

© Willemien Timmer, 8-9-’16

9-9-2016 / 9-9-9 portaal

In de frequenties van het ultieme portaal van dit jaar, de drievoudige 9 mogen we een zeer bijzondere en krachtige instroom van hoge lichttrillingen gaan ontvangen die ons naar een heel vernieuwende trilling van bewustzijn zullen opliften.
Juist temidden van de cyclus van verduisteringen, in de energieen van de 9/september die heel ongekende invloeden, trillingsverhogingen, bewustzijns openingen en transformatie van ‘het oude’ brengt, werkt dit als een extra bekrachtiging en versnelling van alle processen die we doorlopen.

De 9-9-9 gaat een lichtinstroom brengen die in alle facetten van onze innerlijke drievoudigheid (man-vrouw-kind velden, van gekwetste lagen tot Goddelijke lagen) binnen gaat komen. Elk facet van ons wat daarin nog afgescheiden, getraumatiseerd, onbewust of gewond is, kan daarmee aangeraakt worden. Dit brengt een enorme versterking van de toch al krachtige invloed van de 9-energie deze maand: een aanraking om het oude nu werkelijk tot een voltooiing te brengen. het oude liefdevol om te zetten en helen, zodat een nieuw Ontwaken in meer Oorspronkelijker frequenties weer ervaren, beleefd, gevoeld en geleefd kan worden!
De 9-9-9 codering is het ultieme portaal omdat het letterlijk alle gevoelswerelden en 9-dimensionale ervaringswerelden mee neemt. alle 9 dimensies waar binnen we afgescheiden bewustzijn, trauma, dualiteit beleefd en geleefd hebben, die ons verwondden, ontkrachten en in onbewustzijn lieten weg zakken.

wanneer de 9-dimensionale ervaringswerelden weer meer met elkaar op 1 lijn komen en harmoniseren, zullen we veel dieper met onze Goddelijk Drievoudigheid (Heilige Drie Eenheid of GoddelijkMan-Vrouw-Kind frequenties) weer kunnen verbinden en vanuit die resonantie gaan leren belichamen en leven. We zitten dan veel dieper in de trilling van de Bron coderingen en Eenheids velden, voorbij de oude duale drievoudigheid.

Het punt wat in de 9-9-9 aangeraakt wordt, en van waaruit de instroom van Goddelijke frquenties naar ons terug stroomt, kan dus ook niet anders dan vanuit het Galactisch Hart komen. de frequenties van Alcyone, de Poort waartoe we binnen dit Universum onze ervaringscyclus instapten. de Galactische Hart wat ook nog ergens diep in ieder van ons resoneert in Oneindige Liefdesstromen en Creatie kracht van Goddelijke Orde.
Het Galactisch Hart is in die zin in de 9-9-9 frequenties het eindpunt van het oude, de catalysator voor het afronden van het oude en het startpunt voor het nieuwe ontwaken in de eigen Goddelijke of Oorspronkelijker frequenties.

Tijdens deze activatie zullen die lichtstromen en frequenties binnen komen die collectief ‘uitgestort’ worden gedurende dit moment in lineaire tijd, en zal ieder Ziel daar zijn/haar eigen aansluiting mee kunnen maken op een bewuste manier, vanuit de veiligheid van het groepsveld. (Wat soms ook in staat stelt om veel dieper te ervaren, door de verbinding en bekrachtiging van elkaar).

Daardoor zal ieder de voor hem/haar passende coderingen, trillingen en ‘energetische aanrakingen kunnen gaan ‘binnen halen’ die voor jouw individuele Ontwakingsproces, healingproces en herinneringsproces noodzakelijk en wenselijk zijn.

Zoals met elke activatie (op afstand) en bijzondere portaaldag werkt de frequentie individueel op wat jij nodig hebt voor jouw verdere stappen in groei en bewustwording.
De Power echter van deze krachtige periode zal voor iedereen anders zijn, maar zeker gevoeld worden.
Het is als een enorme voortstuwende energie die je heel wat reuzen-stappen verder brengt. Niet alleen het 9-9-9 portaal, ook de eclipsen en andere instroom momenten, portalen en planeetstanden. alles werkt mee in een perfect georkestreert harmonisch geheel!
Al Wat Is in werking om ons krachtig dieper te helpen ontwaken uit het oude en opnieuw geboren te worden in het Oorspronkelijke! Vanuit het Goddelijk Hart!

© Willemien Timmer

 

 

In de energie van oktober 2016

reconnecting-strands

10-10-’16 portaal

Heerlijk in de flow van en afstemming op de 10-10 frequenties….race ik moeiteloos door mijn mail en pc werk <3

Een prachtige flow van vernieuwing, de 10-10 energie, waarbij zowel mannelijke als vrouwelijke potenties veel dieper in Lijn met Bron ervaren en geleefd kunnen worden, in harmonie en balans met elkaar, waardoor polariteiten versmelten en kwaliteiten en krachten van het mannelijke-vrouwelijke in ons gelijkwaardiger hand in hand kunnen samen gaan (werken).

Het samen brengen, harmoniseren en balanceren van polariteiten biedt ruimte om polariteiten te overstijgen doordat ze gelijkwaardig met elkaar kunnen versmelten. Dan ga je voorbij aan het duale en voel je en resoneer je enkel nog op de Flow zoals deze vanuit je eigen Bron Zelf stroomt.

Een dag van vernieuwing dus vandaag, met nieuwe energie instroom van hogere trillingen, om ieder van ons te helpen nog dieper bij die balans, versmelting en overstijging van duale facetten in ons Zelf te komen. Zodat meer en meer de pure Goddelijke Flow ervaren en geleefd kan worden in ons menselijke bewustzijn en dagelijks leven!

Met meer gemak, ease and grace, moeitelozer en meer ontspannen door het leven wandelen. In meer stroming, vertrouwen, vreugde, inspiratie en een hoger perspectief.

In lijn met je Bron bewustzijn, Scheppingskracht, en ook je menselijk hart wat daarin vormgever en ervaringswezen mag zijn!

Wens ieder een prachtige dag toe met prachtige transformaties! <3

© Willemien Timmer, 10-10-’16 Portaal

 

 

16-10-16

Wat een vreemde wiebelige energieen begeven we ons in de afgelopen periode. Waarin ieder op een eigen manier, passend binnen zijn/haar leven, uitgedaagd wordt om te gaan staan en te blijven staan in de eigen unieke authentieke kracht.

Veel oud zeer en oude patronen zijn losgetrilt in afgelopen maanden met de bedoeling om steeds dieper door de eigen oergevoelens en onderste chakra’s heen te gaan om ook hier onze oorspronkelijke ruimte en kracht weer in te nemen. Maar jee, dat kan wat van je vragen of gevraagd hebben.

Hoe dieper je verbonden bent met je Zelf hoe “makkelijker” dat gaat, hoewel het voor ieder weer uitdagend kan zijn op een eigen manier.

Confrontaties met jezelf, de wereld om je heen, spiegelingen die steeds opnieuw de oude reactiepatronen blootleggen. Met de bedoeling om bewust te maken dat je een keuze hebt. Tussen het oude patroon of een nieuwe, oorspronkelijker manier van omgang met.

Steeds opnieuw galmt de uitnodiging van Bron door het universum, en ons leven, om dieper te gaan onderscheiden wat oud, gewond, aangeleerd is en wat werkelijk authentiek, puur, Bron gerelateerd is.

Steeds opnieuw staan we voor keuzes of we onze energie blijven weggeven, projecteren of dissocieren of nu eindelijk de verantwoordelijkheid durven  te pakken voor wie wij zijn en wat we neer zetten.

De frequentie instroom met opnieuw trillingsverhogingen en nieuwe verdiepende groeiwegen van het laatste kwartaal van 2016 dient zich aan, in de vorm van drie super volle manen op een rij, tot aan de start van 2017. Het ‘markeert’ een laatste groeispurt en nieuwe periode als afronding van alle groei en wijzigingen in bewustzijn van dit jaar.

Een super maan is krachtiger dan een gewone volle maan. De maan is letterlijk groter uitgelicht omdat deze relatief gezien dichter bij de aarde staat. Haar kracht en uitwerking op ons versterkt dan ook.

De energie van de maan werkt diep door in onze (vaak onbewuste) gevoelswerelden, emotievelden en intuitieve vermogens. En afhankelijk van “mee geleverde planeetstanden” kan zij een diepe impact op ons leven en bewustzijnsgroei hebben.

De eerste super volle maan (van drie op een rij) valt gelijktijdig met het 16-10-16 en/of 7-10-7 portaal. Frequentie poorten die beide gericht zijn op de diepere bewustwordingsfrequenties. De 16 resoneert op de Paradijsmatrix. Een veld waarbinnen we onze Oorspronkelijke Mens coderingen weer dieper gaan herinneren. Maar waar binnen ook de coderingen besloten liggen om de Eenheid weer daadwerkelijk aan de materie/aardse wereld te koppelen en hier te leven. Hiervoor dienen we ons Zelf zo diep mogelijk te kennen, onze ruimte in te nemen, onze kracht en verantwoordelijkheid te dragen.

De 7 frequentie gaat o.a. over de vrouwelijke scheppingskracht die de ingang biedt via de gevoelswerelden en intuitieve en scheppende krachten.

Deze gecombineerde frequentievelden, de dubbele poort en super volle maan brengen een krachtige trillingsverhoging voort die je bewustzijn dieper richting je authentieke Zelf of Bron Bewustzijn stuwen.

We leven natuurlijk vanuit ons ervaringsperspectief in de dualiteit en hoe treffend dan ook dat deze volle maan in sterrenbeeld Ram valt, met nog wat andere pittige planeetstanden samen valt. Energieen van een heel andere, polaire frequentie dan de ijlere hoge trillingen die maan en poort frequenties aandragen.

Dat betekend dat we aardig met duale stukken, schaduw of polariteiten binnen ons Zelf geconfronteerd kunnen worden.

Het oude onbewuste, je zou het ook schaduw of versluiering kunnen noemen, wat uitgelicht wordt. Versus onze hogere ijlere authentieke trillingen in zoverre we deze al kunnen terughalen en belichamen.

En dat alles uitvergroot door de samenvallende frequentievelden van poortdagen, super/ volle maan en planeetstanden.

Het mooie is wel dat beide poortdag frequenties een codering van balans in zich dragen. Waarvan je de 10 als centrale middenas kan zien. De 10 die op vele lagen andere velden/trillingen weerspiegeld maar die o.a. nieuwe geboorte, nieuwe fase, maar ook uitlijning met Bron, leven in Eenheid met Bron reflecteerd.

Dus hoe duaal of gepolariseerd de energieen ook kunnen voelen, ook al in aanloop naar de super volle maan, de codering en werking van “alles balanceren en terug brengen naar Bron uitlijning” loopt er volledig doorheen. Om ons op een nieuw spoor binnen ons Zelf, onze authentieke kracht, Meesterschap  en Oorspronkelijk Zijn te brengen.

De oude groeven in de plaat die mogen wijken voor de schepping van een geheel nieuwe groef. Van waaruit we veel dieper ons authentieke, oorspronkelijke bewustzijn kunnen leven.

De maan werkt diep op de gevoelswerelden in, versterkt met een supermaan. Dat betekend dat we nog veel dieper door de eigen onbewuste velden, emoties, oude gevoelslagen ‘heen gedrukt’ gaan worden.

Dat kan  opnieuw rare stuiters opleveren, daar waar oude patronen in ons niet durven of willen wijken. Of waar deze simpelweg losgetrild worden in de trillingsverhogingen.

Kortom, de komende dagen zullen opnieuw niet geruisloos passeren en kunnen aardig wat onbalans in je wakker rammelen en naar de voorgrond trekken. Opnieuw is de hogere bedoeling daarvan: het oude bewust maken, er uit trillen, doorgronden en loslaten. Zodat het nieuwe of eigenlijk authentieke weer geboren kan worden in je aardse, menselijke leven.

De ingang zal opnieuw de gevoelswerelden zijn, oude emoties, gevoelsovertuigingen en ander oud zeer of strijd. Leidend naar een verdiepte vorm van voelen, een groter voelend weten.

Deze eerste super maan opent een “poort” tot voltooiing, via de volgende twee super manen, om zo diep als mogelijk alle energetische wijzigingen en groei die dit jaar doorlopen zijn (en nog worden) ook door de gevoelswerelden heen te ankeren. Daarmee kunnen oorspronkelijke gevoelswerelden en -kwaliteiten weer deel worden van je Zijn en gegrond en belichaamd worden in je mens-zijn.

Nog altijd in lijn met het doel van dit jaar (in de 16-energie) om de innerlijke Paradijsmatrix in ieder van ons dieper te doen ontwaken en steeds dieper te gaan leven, op alle lagen, in lijn met ons Bron Bewustzijn.

Zodat we steeds meer onze hemel op aarde werkelijk leven en creeeren.

De afstand activatie van zondag 16-10-16 gaat dieper in op de energie van deze portaal frequenties en de eerste super volle maan (van dit drieluik richting einde 2016) en zal dieper de mogelijke energetische wijzigingen, aanrakingen en processen belichten en voelbaar maken die in deze energieen mogelijk zijn.

Als je voelt dat je hierop resoneert of nieuwsgierig bent om dit bewust(er) te ervaren, voel je welkom om deel te nemen!

Meer info over deze afstandactivatie vind je hier:

https://m.facebook.com/events/104331360034306

©Willemien Timmer, 15-10-’16

17-10-’16

Alles loopt door elkaar momenteel, de aardse 3D realiteit en vele andere realiteiten, energieen en focuspunten. De ervaringen lopen daarmee ook volledig door elkaar. De Multidimensionaliteit wordt steeds meer gevoeld en ervaren door alles heen.
De focus daarbij kan per dag of groeiperiode verschillen.

Voor mij vandaag staan daarin bijvoorbeeld centraal, enkele velden die me heel eigen zijn:
Van Draken tot wolven, tot Egyptisch Bewustzijn, tot (innerlijke) kids en dierenrijk. All are parts of the Divine.
De 3D geeft een andere reflectie dan de hoger dimensionale werelden. Het is maar net van waaruit je kijkt, beleefd, ervaart.
De 3D mind kan het rommelig, veel of soms verwarrend vinden. Zoekt vele excuses en ‘ja maar’-en.
Maar vanuit het het hart is schakelen mogelijk in ervaringsperspectief. Het schakelen tussen vele ervaringslagen is in volle gang momenteel.
Niet alleen voor mij, ik zie het bij velen.

We worden kunstig uitgenodigd door het Universum om te leren kiezen van waaruit we beleven en ervaren. Om niet alleen vanuit een 3D perspectief het leven te beleven, maar steeds opnieuw onderliggende bedoelingen, hogere perspectieven en diepere aanwijzingen te leren verstaan.

Knap lastig soms, vooral als mind zich ermee bemoeid en je dieper de 3D beleving in trekt. Maar wanneer we ons weer afstemmen op het hart, en de opening vinden om vanuit diverse perspectieven dezelfde situatie te ervaring, zul je de diepere realiteiten gaan ervaren.

De kunst is om niet alleen vanuit de 3D beleving te ervaren. Dan “verzuip” je in het aardse drama. Maar ook niet alleen vanuit een hogere realiteit. Dan ga je zweven en kom je losser van de aardse dagelijkse gang van zaken. Dat kan soms een mooie vlucht zijn maar lost niets op, houdt je af van je ware Zelf en werkelijk leven beleven.

Nee, de kunst ligt altijd weer in balans, in gelijkwaardigheid. Zowel het een als het ander. Niet alleen 1 kant van de medaille, maar de hele medaille.
De frequentie verhogingen nu, nodigen uit daar steeds dieper en vooral bewuster in aanwezig te zijn. Om de eigen multidimensionaliteit te herinneren en eigen te maken.

Dus dat wij vandaag 3D connecten met Draken, Wolven, Uilen en vele andere dieren gaat op vele lagen ervaren worden.
De kunst is dat te verbinden en op vele lagen te ervaren wat het brengt. Ook in combinatie met de 3D en energetische voorbereidingen op de Egyptereis, die daar dwars doorheen loopt.
De volledige ervaring op alle lagen. Al zijn die linken mentaal/op 3D niet direct zichtbaar.
Maar alles is met alles verbonden en het is de kunst dat te gaan doorzien en ervaren.

Vandaag zet ik dus de poort weer dieper en bewust open om al deze realiteiten die vandaag in mijn leven zijn te doorgronden en de verbanden te doorzien, doorvoelen en doorleven. Opdat het weer bij mag dragen aan verdieping, herinneren en integratie van alle multidimensionale realiteiten in mij. Opdat hemelen en aarde dieper in verbinding komen, daar waar ik vandaag Ben.

Welke deur zet jij vandaag bewust in en voor jezelf open?

©Willemien Timmer, 17-10-’16

18-10-16

Tja, er gaat zoveel door me heen deze dagen.. Ik zou er heel veel over kunnen schrijven en ook weer niet. Want veel is nog steeds niet helder en vraagt opnieuw om dieper onderzoek en doorgronding.

Steeds diepere lagen komen bloot te liggen.Gespiegeld in het dagelijks leven. Vele ervaringsstromingen, vele gevoelens, veel onduidelijkheid voor de 3D mind en de kunst van loslaten, overgave en acceptatie zonder passief te worden is zeker aan de orde. (Niet vanuit het gewonde vrouwelijke aspect, maar vanuit de oorspronkelijke vrouwelijke kracht van echte overgave!)
Maar ook niet ‘in het doen’ schieten (de oude gewonde kant).

Een uitdagende tijd waarin we echt mogen leren op nieuwe manieren, Oorspronkelijker of authentiekere manieren, in het leven te leren staan. In echte overgave, acceptatie, ontvankelijkheid, stromend met dat wat is. Zonder verwachtingen, invulling, projecties, vast grijpen, wensen of wat dan ook.
Een nieuwe wereld binnen ons zelf ‘dromend’, scheppend, herinnerend en ontvouwend.

Met vallen en opstaan gaan we door. Het valt soms niet mee voor het menselijk deel. E ook hier weer mogen we leren dieper en dieper ons Zelf te omarmen, ons Zel lief te hebben, het worstelende menselijke deel in ons koestering, troost, vertrouwen en meer te schenken.
Het is de oorspronkelijke Vrouwelijke Kracht die nu echt gezien, gehoord, doorvoeld wenst te worden om volledig te herrijzen!

We wandelen daarin ieder ons eigen pad,met ieder de eigen uitdagingen in deze thematiek. Ik doe net zo hard mee als ieder ander, want ook ik ben mens  😉 net als ieder ander.
Een mens in transitie, die bezig is haar volledige potentieel te herinneren!

Ik wens iedereen een krachtige innerlijke omarming van alle delen die dat in je nodig hebben. Dat we ons Zelf mogen koesteren, erkennen, bemoedigen, lief hebben voor wie wij Zijn en ook onze reis naar ons Zelf daar binnen!
In de diepe erkenning en respect naar de (met name) menselijek delen in ieder van ons de hier meestal de meeste worstelingen mee ervaren!

©Willemien Timmer, 18-10-16

 

 

 

 

 

 

 

 

In de energie van november 2016

15232071_1259816137408564_8068724778112693056_n

4-11-16

 Vandaag bezin ik me op alles wat er innerlijk in mij leeft, wat er al was en dat wat aangeraakt en gewekt is in de afgelopen periode.
En dat is veel…. Op vele vlakken, aards, energetisch en multidimensionaal….
Een stille beweging nog dieper naar mijn Zelf. Bewust van wat er leeft in de werelden buiten me en binnen me. Om mijn plek daarin gecentreerd in te nemen.

Ver weg van zogenaamde ritueeltjes, technieken of ander aangeleerd spiritueel dogmatisch gedrag, van overtuigingen, verwachtingen of mind.
In alle simpelheid….terug naar Stilte in het Zelf.
Zijn met je Zelf, zonder poeha of gedoe….daar is al genoeg van in de wereld.

De mensheid is een ster geworden in het verzinnen van ritueeltjes, technieken, healingmethodes. Maar in de kern leiden die nog steeds enkel naar Zoeken buiten je Zelf. Ik zie het steeds weer opnieuw, misschien nog wel meer of helderder dan al die afgelopen vele jaren praktijk waarin ik healers, ontwakers, zoekers, prachtige Zielen en potenties en ook vele gewonde of verwarde mensen heb ontmoet.

Er zijn zovele maniertjes, rituelen, technieken….Ik heb mij daar persoonlijk nooit zo mee kunnen verhouden of aan kunnen verbinden. Het past simpelweg van binnenuit niet bij mij. Maar voor veel mensen is dat anders. Gelukkig zijn we niet allemaal gelijk.

En dat is natuurlijk allemaal oke zolang mensen de maniertjes, technieken of rituelen nog nodig hebben in fasen van groei om een opstap te hebben in hun groei. Want dat is wat technieken nu eenmaal zijn. Een opstap om dieper vertrouwd te raken met, om dichter de eigen innerlijke kracht en manier te ontdekken en hanteren. Niets meer en niets minder.

Dat mensen blijven zweren en vasthouden aan een bepaalde techniek is oke, maar naar mijn gevoel niet de Bedoeling. Want dan verwordt de opstap tot een vast patroon, een soort van: de enige weg.
Terwijl Spirit nooit statisch is, maar altijd beweging. Maar zoals ik ook weet, ik bewandel mijn weg en iedere weg is anders uiteraard.

Maar het vermoeid mij bij tijd en wijle, innerlijk, al heb ik er geen oordeel (meer) op. Ik begrijp, voel mee en zie…
Mijn Zelf is allang moe van al die maniertjes en steeds meer heb ik ook mijn oude maniertjes (de schijnhouvast) steeds meer ont-wikkeld de afgelopen jaren en mezelf daarvan bevrijd. Natuurlijk gaat dit laagsgewijs, stap voor stap…ons eigen tempo en pad daarin volgend. En lijkt daar nooit een einde aan te komen.

Alle maniertjes, technieken, en ook vele spirituele overtuigingen zijn slechts overtuigingen. Spiritueel of niet. Soms met een spiritueel sausje terwijl de kern in feite weer in oude verwondingen, behoeften of verlangens ligt.

Onze gewonde geest (via ego zelf) is zeer creatief in het scheppen van nieuwe (schijn) veiligheden waardoor we een oudere versie eindelijk los durven laten. Maar in feite stap je in een geupgrade versie van dezelfde behoefte aan veiligheid, erkenning, omarming, gezien worden of welke wond er maar onder ligt.

Met een steeds grotere ontwakende massa komen natuurlijk ook steeds meer nieuwe oude maniertjes aan het licht. Logisch uiteraard. De mensheid beweegt zich massaal door deze groeilagen heen en heeft op vele fronten nog de maniertjes, technieken en spirituele overtuigingen nodig om zich dieper naar de innerlijke kern te kunnen begeven.
Zeker in een onstabiele wereld zoals momenteel gaande is. Vele gewonde delen in ieder van ons snakken naar veiligheid, zekerheid, stabiliteit of wat dan ook in alle wiebelingen die wereldwijd gaande zijn. Angst regeert voor een groot deel het collectief bewustzijn.
Op persoonlijk vlak zien we daarom een nog diepere behoefte aan het zorken naar basale grip.

Zonder er erg in te hebben zoeken zovele daarin nog buiten zichzelf in plaats van binnen zichzelf. Zelfs al lijkt het fundament van technieken te liggen in spirituele stromingen of gedachtengoed. Zelf al pogen we positief te denken, vanuit het hart te leven of wat dan ook.

Veelal wordt de weerspiegeling die de binnen- en buiten wereld ons aanreikt “verkeerd geinterpreteerd” en vormen zich van daaruit weer nieuwe maniertjes, denkbeelden, overtuigingen of geloofssystemen. Die lang niet altijd echt in lijn zijn met ons Ware Zelf, maar subtiel nog steeds resoneren op oude littekens.

Bijvoorbeeld de diepe behoefte om anderen te willen helen met je prachtige kwaliteiten. Terwijl in de kern je natuurlijk prachtige unieke kwaliteiten hebt. Maar zolang je verlangen nog zo groot is om dit een ander aan te reiken (of soms zelfs op te dringen), is het niet de Zielewens of Ziels Bedoeling die aan het stuur staat, maar het diep verwonde innerlijk kind dat snakt naar erkenning en healing in zichzelf. Het gaat daarin over jouw Zelf en niet over je kwaliteiten inzetten voor de ander of de wereld.

Of de intentie om tot in de kern zuiver te willen leven en elke techniek aangrijpen om die intentie na te leven. Maar daarmee subtiel het toch weer buiten jezelf te zoeken en externe houvast te grijpen. Waardoor je in feite uit je kern en hart gaat en mind of gewonde delen heel subtiel het stuur weer in handen nemen. En je wegleiden van jezelf in plaats van naar je Zelf.

Er zijn zovele lagen en subtiele delen in ieder van ons, die op elke frequentie zo gewond zijn in vertrouwen en die zo verlangen naar houvast.
Dat zij, waar we ook zitten in onze groei, heel creatief, steeds nieuwe maniertjes zoeken om aan de vaak diep onbewuste verwondingen, gebreken of verlangens gehoor te geven. Hoe verder je groeit, je trilling verhoogd, hoe subtieler dit wordt.

Hoe logisch, noodzakelijk en essentieel dat ook is….ik merk dat bij tijd en wijle mijn Zelf, ja ook mijn Zielezelf hier moe van is.
Nogmaals, zonder oordeel, want ik Zie hoe, wat, waar en waarom. En niet alleen buiten mij, vooral ook binnen mij! Want daar is vooral de focus op gericht. Waar leeft dit in de subtiliteit nog binnen mijn Zelf!

Het is slechts in de Stille Verbinding met je Zelf dat dat wat echt in de diepte in je leeft en aansturing geeft aan je leven, zienswijzen, handelen, voelen, etc. zichtbaar en voelbaar wordt.
Pure Verstilde Verbinding met je Zelf.
Zonder poeha, maniertjes, technieken of rituelen.
Deze hebben evengoed allemaal hun waarde en rol, maar tot op zekere hoogte, tot aan bepaalde groeilagen.
De energieen van het nu nodigen meer en meer uit om hierin mee te stromen. Voorbij de oude maniertjes, hoe subtiel dan ook. En de werkelijke verbinding met de Stilte van het Zijn weer te gaan herinneren. In alle simplicity!

Dus vandaag schep ik opnieuw ruimte in mijn Zelf om nog dieper dan voorheen de Stille Verbinding toe te laten. En ik Weet dat ook de moeheid dan op alle lagen verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Dat de dieper gelegen onbewuste aansturing, in alle subtiliteit, dan doorvoeld en doorzien kan worden.
Dat een diepere verbinding met Bron simpelweg er is, in mij, buiten mij en tegelijkertijd overal. Want het binnen mij of buiten mij wordt dan overstegen (want ook dat is nog een duaal perspectief die werkzaam is of ingenomen kan worden op een trillingsniveau. Maar waardoor je dus niet in volledige Brontrilling resoneert op alle bewuste lagen).

De Stille Verbinding met mij Zelf
Brengt Bron dieper in belichaming
Ervaarbaar in alle delen van Zijn
En niet-Zijn
Door elke wond, behoefte of verlangen
Van kwetsuren binnen mijn
Oneindig Wezen
Herinner ik dat ik Bron Ben

© Willemien Timmer, 4-11-’16, 10.55

10-11-’16

Heel FB staat vol met geluiden over de presidentsverkiezingen en vele meningen worden ongenuanceerd gespuid. Van heel negatief tot ook een positievere belichting in waar deze collectieve reacties van angst of ongenoegen vandaan komen En waar deze wereld situatie toe bedoeld is, vanuit een groter perspectief bezien,Ik voel geen enkele behoefte hier iets aan toe te voegen.

Alles is een uitnodiging om dieper naar binnen te gaan en Zelf te ontwaken, ook in de minder mooie kanten van ieders Zelf, welke nu uitvergroot weerspiegelt in de wereld te zien zijn. Niemand is nog volledig vrij van oordeel, schaduw en duaal bewustzijn en ieder speelt een eigen unieke rol hier op aarde. Als we nu eerst eens alles eens bij ons Zelf zouden houden en niet meteen alles buiten het Zelf leggen. Die oude manier heeft allang bewezen dat het chaos in stand houdt en geen Liefde, Kracht en werkelijk Zijn ondersteund.Het houdt afgescheiden en betekend dat je Zelf geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen. We zien en ervaren allen waar dat toe geleid heeft, namelijk de situatie op aarde zoals deze nu is.;)

Deze tijd is de ultieme uitnodiging om dieper en dieper elk spoortje schaduw te ontmantelen en de eigen Oorspronkelijke Kracht en Rol binnen het Geheel te ont-dekken, her-inneren en in te zetten. Welke rol dat ook is, zonder enig oordeel.

Alles dient een Bedoeling en zolang we nog geen volledig zicht op ons Zelf hebben, hoe kun je dan het Grotere Plaatje uberhaubt zien?

De uitnodiging is juist daar waar de angst groter en groter wordt, de onvrede groeit, om juist daar alles wat we geleerd hebben in onze groei echt op aarde en in het leven te praktiseren.

‘Leven vanuit Licht en Liefde’, ‘je hart open houden’ en meer van dat. Niet als zweverige term of vlucht uit de realiteit, maar als een gegrond gegeven, praktisch toegepast. Met tolerantie, oordeel-vrij en met een open vizier, zonder kleuring van eigen emoties of angsten. Hoe moeilijk is dat als je je eigen schaduw nog niet kent?

Je energie hoog houden, in een trilling die past bij je groei, in plaats van je energie te laten weglopen in de moedeloosheid van alle negatieve berichtgeving. Daar waar je je daarin laat meeslepen verlaag je je trilling tot de angst trilling die collectief al zo gewekt wordt op aarde momenteel.

Daarin verlies je je Zelf en dan wordt het onmogelijk jouw unieke kracht, Blauwdruk en resonantie neer te zetten, die nu meer dan ooit juist nodig is om praktiserend en concreet neer te zetten!

Nogmaals, er is veel over te zeggen. Ik ga er nu niet verder over uitweiden. Mijn focus en energie is momenteel gewijd aan andere fundamentele zaken, en o.a. juist gericht op het verhogen van trilling, bewustzijn en het versterken van (ieders) eigen Kracht. Juist om de Pillars of Light te helpen zich staande te houden in deze tijd die daartoe uitnodigt. Pas dan kunnen we het collectief een mooie ‘zwieper’ aan ‘liefdevol tegengas’ mee geven. Vanuit bewust Zijn!

De komende dagen zijn krachtige Portaal dagen met enorme trillingsverhogingen die weer nieuwe mogelijkheden, groei, trillingsverhogingen en bewustzijnsopenende velden zullen wakker maken. Be ready to recieve! <3

Dat de Innerlijke Kracht, Meesterschap en innerlijk Leiderschap dieper gewekt, geactiveerd, geïntegreerd en belichaamd mogen worden!

© Willemien Timmer, 10-11-2016

13-11-’16

Dankbaar!

Dankbaar voor de enorm mooie mensen/Zielen, energieen, erkenning en blijdschap van anderen die ik momenteel in grote getale mag ontvangen!
Het is zo heerlijk om te kunnen ontvangen, dat wat eigenlijk zo lang soms nog zo moeilijk was. Ik was altijd meer ‘de gever’ en ontvangen was wel een dingetje.

In alle doorlopen groei heb ik inmiddels geleerd om steeds meer te mogen ontvangen. Alle ‘Zaden van Licht’ die gezaaid zijn, in nu bijna 13 jaren praktijk, het was een soort van vanzelfsprekend vanuit mijn wezen. Natuurlijk doe ik dat, dat is de passie, de drijfveer diep vanuit mijn hart en Ziel. Dat is waartoe ik hier op aarde Ben gekomen!

Ik wachtte niet op een ontvangen, verwachtte het ook niet. Het zat op de een of andere manier niet zo in mijn systeem. Natuurlijk wel het weten en voelen dat het in balans dient te zijn: geven-ontvangen. Maar toch… Ik kon dat altijd goed van ‘boven af’, vanuit mijn Spirit, de Lichtbegeleiding om me heen. In alle liefde, zonder restricties, dat kon ik wel ontvangen. Maar van mensen om me heen was ontvangen vaak een moeilijker gegeven. Oude patronen en wonden in de diepten maakten dat moeilijker, maar ook de noodzaak, wens of behoefte was er niet zo naar.

De laatste jaren heb ik steeds meer mogen leren om mezelf echt dieper te leren eren, heiligen, lief te hebben en omarmen. En dat heeft indirect geleid naar een dieper leren ontvangen. Allereerst van mijn Zelf. En uiteindelijk ook steeds meer naar een ontvangen van de ander.

De processen met mijn Tweelingstraal hebben daar een prachtige grote rol in gespeeld. Alles behalve makkelijk, maar meer dan de moeite waard. Diep openend tot in de ‘diepste Onderwereld’ en de ‘hoogste Hemelen’ om alles wat niet in juiste balans of bewust was kraakhelder naar voren te trekken en uit te diepen, te helen, te doorgronden, transmuteren en eigen te maken.
Met, maar vooral ook zonder elkaar. Want dat is exact waar die processen om gaan: Dieper in je Zelf Thuis komen. De ander is slechts de spiegel, die ander daar gaat het in feite niet eens om. The only way is IN!
En die weg is hard, heftig en een achtbaan geweest. Met geen enkel woord is die diepte er van te omschrijven. (Nee dat lukte me zelfs niet in mijn boek ‘De Tempel van het Zijn’ waar een deel van dit pad beschreven is).
De uitwisseling en balans die daarmee uiteindelijk innerlijk in mij is ontstaan, is er o.a. een van verdiept leren geven en ontvangen in nog diepere gelijkwaardigheid dan ik altijd al nastreefde, diep van binnen uit. Niet alleen meer met ‘boven’ maar ook met de 3D wereld om me heen.

Afgelopen jaar zag en ervoer ik het geregeld: Dankbaarheid van de ander(en) naar mij toe, vooral vanuit de praktijk-ontmoetingen. En ik leerde steeds dieper dat ook werkelijk te ontvangen op dit aardse niveau, het te doorvoelen en in Liefde, zonder excuses, weg te wimpelen of wat ook, echt te ontvangen.
In liefde de Dankbaarheid van de ander te mogen ontvangen, leerde ik, versterkt ook de dankbaarheid van binnen, naar mijn Zelf toe! Een prachtig ontroerend gegeven wat ik ook steeds dieper ervaar en voel. Het werkt twee kanten tegelijkertijd uit!

En dan naderen we 14-11-2016 met de tweede Super Volle Maan op komst, de grootste van de eeuw nog wel. Voor mij hoe dan ook een belangrijke datum en markering in deze ’tijdslijn’, wat helemaal los staat van deze super maan.
Het is echter een extra cadeau wat dankbaarheid oplevert, dat juist deze markering van een bijzonder moment ‘in tijd’ samen mag vallen met deze bijzondere Super Volle Maan.

Dus dubbel, dubbel, dubbel komen vele facetten van dankbaarheid in het Nu in mij samen.
Dankbaarheid voor de bijzondere ontmoetingen, uitwisselingen met bijzondere Zielen die de afgelopen tijd voorbij zijn gestroomd in mijn leven.

Dankbaarheid voor alle prachtige en pittige ervaringen, groei, co-creatie, verbindingen en alles wat passeert. Niet alleen van de afgelopen tijd, maar door dit hele leven heen. Allen deel van een veel groter plaatje die nog steeds meer voelbaar en zichtbaar wordt en zich steeds dieper ontvouwt.

Dankbaarheid voor alle dankbare, blije reacties die ik echt mocht ontvangen, vooral de afgelopen periode en afgelopen dagen. Dankbaarheid en blijdschap echt ontvangen versterkt mijn eigen blijdschap en dankbaarheid alleen maar meer.

Dankbaarheid naar het Pad wat ik tot nu toe gegaan ben, onder wijze leiding van mijn Ziel en Bron. Hoe mijn persoonlijkheid dat soms ook anders interpreteert, resonerend vanuit oude pijn, wonden, angsten of nog onbewuste lagen.

Dankbaarheid naar mijn Zelf, die zich dieper heeft durven openen op zovele vlakken om echt te leren ontvangen op gelijkwaardig niveau, ook op het aardse, menselijke vlak.En daardoor vele diepgaande donkerte getrotseerd heeft om het eigen innerlijk Licht weer te herinneren, erkennen, omarmen en integreren.

Dankbaar voor alle wijze Zielen en Soulfamily diemijn pad gekruist hebben, die daarin een uiterst belangrijke rol gespeeld hebben en dat altijd zal blijven doen. You all are in my heart forever, no matter if there are 3D connections or not  <3

En dankbaar voor heel veel meer, waar niet eens woorden aan te geven zijn….

Gratetute is like a pot of Gold
at the end of the rainbow
Sometimes it seems to be unreachable
but once you catch it
it will never leave again!

In het Licht van Dankbaarheid, dank ik ieder vanuit het diepst van mijn Wezen voor elke rol die gespeeld is om mij dieper te helpen in Dankbaarheid te ZIJN!

© Willemien Timmer, 13-11-2016

 

 

 

 

 

 

In de energie van december 2016

reconnecting-strands

3-12-16  De december initiatieweg 2016

Inmiddels zijn we alweer beland in december en zijn daarmee op weg naar de afsluiting van het jaar 2016 en de voorbereiding op 2017.

Ook 2016 was voor de meesten van ons een intens jaar met vele wijzigingen, groei maar ook chaos. De onderste twee chakra’s zijn nog pittiger dan voorgaande jaren aangetrilt waarmee enorme diep onbewuste stromingen blootgelegd zijn. Diep verborgen wonden, patronen, onveiligheid en meer stromen naar de oppervlakte, met de Bedoeling om bewust aangepakt te kunnen worden.

Het was en is mogelijk confronterend voor je, al die onveiligheid, chaos en angsten aan te kijken. De innerlijke spiegel grootser dan ooit in de buitenwereld terug te zien, de innerlijke chaos ook van buitenaf ervarend. De wereld lijkt op de kop te staan en alle schaduw komt krachtiger dan ooit in de spotlight te staan. Voor velen reden tot angst of vluchtgedrag, depressie en verlies van hoop. Echter, als je bereid bent ook eerlijk je innerlijk te aanschouwen, zul je zien wat het over jouw en het collectief bewustzijn verteld.

Vanuit een hoger bewustzijn bezien zijn er ook nog altijd vele lichtpuntjes en prachtige nieuwe stromingen aan het ontluiken. Dat kan ook niet anders, er dient altijd een zekere balans te zijn. Het is niet alleen schaduw of verwondingen wat aangetrilt wordt, maar ook de tegenpool. Ons licht, verborgen kwaliteiten en grootse kracht, hogere bewustzijnslagen en meer. Het is een kwestie van welk perspectief neem je in. Kijk je alleen vanuit angst, zul je enkel schaduw zien onvouwen. Kijk je alleen vanuit (een bepaalde gradatie van) liefde bestaat de kans dat de schaduw genegeerd en niet gezien wordt. Feitelijk is dit laatste ook een onbewust vluchtelement en daarmee een onbewust patroon waarbij confrontatie uit de weg gegaan wordt.

Maar wanneer je jezelf oefent om ‘in je midden, dicht bij je Zelf, hart en bewustzijn te blijven’ dan kun je de beide kanten van de medaille zien en ervaren. En zie en ervaar je dus feitelijk een groter plaatje.

Van hieruit zul je kunnen zien hoe enerzijds de onbewuste schaduw massaal losgetrild en wakker gemaakt wordt, maar zie je ook hoe daarmee het licht en Godspotenties vrij beginnen te komen.

We leven in een wereld van transitie, van het oude naar het nieuwe, en we zijn zelf de aansturende motor daarin. Onze innerlijke processen weerspiegelen in de uiterlijke wereld waar we collectief nog aanhechten aan schaduw en waar we ons licht al durven (h)erkennen en neerzetten. Waar nog mind control, illusies, schaduw van welke aard dan ook, nog het stuur in handen heeft en waar jouw werkelijke kracht al opgerezen is en staat.

We bevinden ons in de laatste fase tussen de tweede en derde super volle maan in. Vele trillingsverhogingen via portaaldagen en bijzondere hemelverschijnselen zijn ook dit jaar weer doorlopen. Elk van deze “momenten in tijd” zet de trillingsverhoging verder in en trekt het oude/schaduw verder in het licht van bewustzijn. Dat is al vele jaren zo, maar elk jaar wordt het heel wat tandjes dieper opgeschroefd.

Immers dit jaar resoneert op de Paradijscodes en de Oorspronkelijke of Goddelijke Mens frequenties (zie artikelen eerder van dit jaar). Het is dus logisch dat deze energie juist die stukken in ons en in de wereld aantrilt, waar we nog ver vereijderd zijn van.

De onderste twee chakra’s houden in de diepte nog zo’n fundament van onvermogen, angst, gebrek aan bestaansrecht, jaloezie, tekortkomingen en armoede bewustzijn vast. Dat het niet anders kan dan daarmee geconfronteerd te worden. Willen we dit bewust maken. De Goddelijke Mens in ieder van ons kan immers geen Paradijs herinneren, laat staan creeeeren, in een fundament van leigens, manipulatie, overheersing, ontkrachting en angst.

Wanneer we onze diepste kracht niet herinneren kunnen we geen aanspraak maken op ons Scheppend Vermogen om een nieuwe realiteit en leefwereld te scheppen en neer te zetten.

Vandaag is het 3-12. Elk jaar opnieuw wordt in deze periode een bijzonder, dubbel, 9-daags initiatiepad gestart, die via verschillende fasen verloopt. Van 3-12 naar het 12-12 portaal. Van 12-12 naar 21-12, de winter zonnewende, het punt waarop het Licht terug keert. Een dubbel 9-daags pad, die verloopt door zowel de 3-energie, als de 1- en 2- energieen (de 12 en de 21).

Hierin liggen o.a. de coderingen van de man-vrouw-kind energieen, de primaire overkoepelende blauwdrukvelden besloten. De gewonde man-vrouw-kind energieen in ons die dieper het pad van initiatie van wond naar heelwording doorlopen. Op weg naar de hogere trillingsversie daarvan, de Oorspronkelijke Man-Vrouw-Kind velden, de Heilige Drie Eenheid. De nog onbevlektere velden die de eerste afspliting van Bron markeren.

Deze periode die we nu betreden is er dus een die de aangeraakte man-vrouw-kind pijnen en processen van afgelopen jaar naar een dieper/hoger plan gaat brengen. Alles wat doorwerkt, doorlopen, geprocest is vind een puntje op de i. Zal misschien nog eenmaal onder de loep genomen mogen worden voordat het volledig transformeerd en afgerond is.

De resonantie van de 9, tweemaal 9 dagen initiatiepad, resoneert op het individuele initiatiepad om alle facettrn van begin tot eind te doorlopen. Daarna vindt de Terugkeer van het Licht plaats: de equinox. Wanneer de dagen weer “groeien” en de donkerste periode aan kracht afneemt.

Dit proces helpt bij een diepere integratie en afronding van alle processen die jij fit jaar doorlopen hebt. Om dit jaar tot voltooing te brengen. Maar tevens als voorbereiding op het jaar wat komt, met alle frequenties en processen die daar aan kleven. O.a. het nog dieper gaan herinneren en integreren van de Goddelijk Vrouwelijke Scheppingskracht en Eenheidscoderingen.

Dit is dus een intense periode die nog volgt, passend bij de intensiteit van dit jaar. Hemelverschijnselen als de laatste super maan of het middelpunt van deze periode: het 12-12 portaal, bijvoorbeeld helpen dit proces te verdiepen.

Om dit natuurlijke initiatiepad heel bewust uit te diepen en zo bewust mogelijk te ervaren en doorlopen, biedt ik vanaf 12-12 tot 21-12 weer de gelegenheid om het Tempel Kristal Inwijdings Pad te doorlopen. Een 9-daags initiatiepad die normaal gesproken al heel intens en diep bewust makend is. Maar in de energieen van deze periode ongeveer verdrievoudigd krachtig zal zijn!

(Meer informatie hierover vind je onder dit bericht. Je kan nog meedien als je dat wenst!)

Het zal je die extra dosis bewustwording meegeven om jouw unieke pad hierin, in jouw Zielsevolutie, zo krachtig mogelijk te gaan be-leven en be-lichten.

Tijdens de eerste 9-daagse periode, op 10-12 staat de eerste Crystal Gate workshop gepland. Niet zonder bewuste reden. We zullen hierin juist een diepere innerlijke Brug gaan slaan tussen eigen Bewustzijn en onbewustzijn om deze dieper met elkaar, op liefdevolle wijze te verenigen. De Apofyliet Poort die Hemelen en Aarde in jou dieper verbind waardoor je de tweede 9-daagse vansf het 12-12 Portaal vanuit meer gemak en diepere Eenheid in je Zelf kunt doorlopen. Dat brengt dus nog meer verdieping en integratie van alle processen die dit jaar rijk was.

(Ook hiervoor is nog plek vrij. Zie voor meer info ook hier onder).

Des te bewuster je bent van de mogelijkheden en Hogere Bedoeling van deze tijdsperiode, van alles wat daarin binnen jouw leven plaats vindt. Des te meer kan dat helpen een neutraal, hoger perspectief in te nemen. Zodat je beide zijden van de medaille (schaduw en licht simpelgezegd) kan doorzien, ervaren en kan samenvoegen in een groter plaatje. Zodat geen van beide als “meer of beter” beoordeeld wordt, maar er een staat van Zijn met acceptatie en (gevoels)” verstaan” is van dat wat Is.

Ik blijf het zeggen, en zo ervaren: we leven in een uitermate boeiende tijd, die eveneens heel uitdagend is voor de persoonlijke menselijke ervaringsperspectieven en gevoelswerelden. We worden echter op alle fronten uitgenodigd om de beperkte ervaringswerelden open te stellen voor de Oorspronkelijke. Opdat we ons totale Zijn weer herinneren en be-leven en alles wat we ervaren weer in het licht van het Grote Plaatje kunnen plaatsen.

We zijn mens in transitie, terugkerend van ons kleine afgescheiden zijn naar ons Werkelijke (Een) Zijn!!

Wees liefdevol, geduldig en zorgzaam voor je zelf op alle fronten, onze menselijke gekwetste delen en -dimensielagen hebben dat nodig. Dan kunnen en durven deze delen in ons zich dieper over te geven aan “het grote onbekende”. En verwordt weerstand tot overgave! En dan kan het Oorspronkelijke makkelijk(er) in het gewonde stromen en lost pijn op, om Eenheid te ervaren….. in alle lagen!

©Willemien Timmer, 3-12-’16

12-12-’16 / 12-12 portaal

Eeeeecht! Ik ben zoooo moe van de mentaliteit van vele mensen tegenwoordig. Ik probeer altijd maar weer optimistisch en heel dicht bij mezelf/ in mijn hart en uitlijning te blijven (en dat lukt ook aardig goed gelukkig) , maar in feite is het bijna om moedeloos van te worden. Ik laat me er zo min mogelijk over uit, maar zo nu en dan, moet ik ook even stoom afblazen. Daar ben ik dan ook gewoon nog mens voor.

Meestal doe ik dat niet hier en toch zegt mijn gevoel dat ik al zoveel deel van wie ik Ben en wat ik neerzet, dat ook dit nog maar eens een keer geuit mag worden. Niet vanuit boosheid of andere ‘aanraking’, niet om iemand voor de borst te stoten of aan te vallen, maar gewoon omdat mijn menselijke ikje er nu gewoon even helemaal klaar mee is.Terwijl ik geenszins in welke emotie dan ook zit. (Juist daarom uit ik het wel, want ik deel niets op FB vanuit een emotionele reactie of afreageren.Dus ik zit in alle rust maarvoel ook dat mijn aardse ikje even van zich mag laten horen)

Wanneer worden mensen ook hierin bewust wakker?
Iedereen wil alles tegenwoordig maar gratis, wil alles in ruil voor iets anders, als er maar geen geld aan te pas komt, vind alles maar te duur, klaagt daar vooral ook over, maken afspraken en zeggen doodleuk een uur van te voren af met welk excuus dan ook maar….
Het is dit afgelopen jaar nog nooit zoveel voor gekomen als alle eerdere jaren hier voor. (En ik ben al bijna 13 jaar professioneel bezig.) En het is afgelopen week weer hoogtij wat dit betreft.

Ik weet de wereld staat op de kop, de chaos is gigantisch, mensen maken rare, heel rare sprongen. Maar toch….
Ik kijk ALTIJD nar mijn Zelf, en wat de spiegeling voor mijn Zelf daar in is. Maar dat neemt niet weg dat als ik mijn verantwoordelijkheid neem, dat een ander dat niet ook mag doen. Ik ben geenszins nog van plan de verantwoordelijkheden van de ander te dragen. Dat heb ik lang genoeg gedaan. Dus het is weer tijd voor een stukje aardse bewustwording voor misschien sommige lezers, maar ook om even stoom af te blazen (ja, zonder emoties kan dat ook!). Hoewel ik ook weet dat degenen die een dergelijk bericht ‘veroorzaken’ dit hoogst waarschijnlijk niet zullen lezen!

Ik schreef vorige week al over alle wildgroei in spiri-wiri land, maar ook deze mentaliteit mag belicht worden. Het gebrek aan bewustzijn en gebrek aan gelijkwaardigheid en erkenning van elkaars kwaliteiten en specialiteiten, het armoede bewustzijn, de angst voor tekorten, vooral ook de angst voor geld. Het gemak waarmee iets maar verkregen moet worden, het liefst mag het komen aanwaaien. Niets voor groei willen doen, maar alles zo maar gratis willen verkrijgen en bijna beledigd zijn als iemand daar iets tegenover stelt als een financiële vergoeding, wat de normaalste zaak van de wereld is in deze aardse 3D maatschappij overigens. (Misschien omdat ik ook nog niet van lucht of licht of liefde alleen kan leven, maar mijn aardse lichaam ook voeding nodig heeft?!)

Het is echt ongekend hoe deze ‘lagen van onbewustzijn’ hoogtij vieren. Ik heb het al vele malen afgelopen jaren voorbij zien komen, als zijn het golven die eens in de zoveel tijd voorbij komen. Ik zie en begrijp volkomen waarmee dat te maken heeft binnen de persoonlijke en collectieve groei. Het zijn de onderste chakra stukken met name die vanuit verdraaiingen naar voren komen, de angst voor tekorten, de angst om iets van verantwoordelijkheid te moeten nemen, angst om iets voor jezelf te mogen doen/investeren vanuit onbewuste gevoelens van het niet-waard zijn, etc.
Maar begrip en inzicht of niet, mij is ook nooit iets komen aanwaaien. Ik heb overal kneiterhard voor gewerkt en nog steeds. Bloed, zweet en tranen…
Groei komt niet aanwaaien. Groei vraagt wat van je, vraagt investering in je Zelf, consessies, keuzes, verantwoordelijkheid nemen, en heel veel meer.
Nee, dat is niet gratis, daar hoort een energie stroom over en weer, gelijkwaardig in te zijn, dat hoort in balans te zijn.

Ik doe daarnaast heel erg veel gratis, steek heel erg veel tijd in mensen, projecten, werkzaamheden. Tijd en energie die vaak niet eens zichtbaar is voor de buitenwereld, en die tijd bereken ik meestal niet eens, want ja, dan wordt het onbetaalbaar.
Ik reken al 13 jaar (!) lang dezelfde tarieven, ga niet mee in de prijsstijgingen en jaarlijkse verhogingen wat elk ander officieel bedrijf doet.
Ik ben geen hobby-klusser, die na een weekend cursus ook leuk een praktijk begint, die een uitkering of betalende partner er naast heeft staan om in levensonderhoud te kunnen voorzien.
Ik zet daadwerkelijk iets neer, op alle fronten. Allereerst voor mijzelf, mijn Pad, mijn Zielsmissie, mijn Zijn, en daarmee ook voor hen die daarop resoneren en die ik verder mag helpen.
En daar ga ik me niet voor verantwoorden naar wie dan ook, behalve naar meZelf.

Al deze excuses, gezeur, afdingen, concurrentie gedrag heb ik echt niet nodig! En zit ik niet op te wachten. Dit is verspilling van energie die ik graag in positievere zaken steek, zoals mensen die de waarde kunnen voelen, erkennen en verder worden geholpen zo. Mesen die geen appels met peren vergelijken en gewoon realistische kijk op het leven in 3D hebben.

Ik schreef er begin 2015 al een artikel over om verder geen tekst en uitleg meer te hoeven geven. Want ik wil mij niet (meer)verantwoorden.

Ik weet wie ik Ben en wat ik breng/in de wereld neer zet. Als de ander dat niet voelt, jammer dan, dan kun je beter naar die ander die het gratis doet op de hoek gaan. Mijn waarde hangt daar niet (meer) vanaf, en ik besteed mijn energie graag aan positieve, krachtige werkzaamheden voor de mensen die daar wel voor durven te gaan.
Ik heb altijd gezegd: ik ben er niet voor iedereen, mijn werkwijze en mijn energie/bewustzijnswerk vragen ook bereidheid van de ander. (Ik rol niet de stenen van jouw pad. Dat kan ik niet en dat wil ik niet. Ik kan ze wel be-lichten zodat je jouw pad krachtiger, helderder en met meer zicht kunt bewandelen).
Als dat er niet is, helemaal prima, maar dan scheiden onze wegen, dan hoeven we niets met elkaar, in alle respect (mijnerzijds) en is dat voor mij helemaal prima.

Maar val me niet lastig met alle eigen projecties, angsten, ideeën, realiteiten waarmee ik niet resoneer en verwachtingspatronen. want….echt… daar ben ik zooooo moe van!!!

Zo, de Grobbehoop heeft gesproken.
En nu ga ik me wijden aan belangrijker zaken die WEL vreugde opleveren: de 12-12 Portaal energieen en de transmissie in deze frequenties, die WEL trillingverhogend, openend en bewustzijn verruimend werken!
<3

@ In alle respect naar ieders weg en mening, maar het is weer eens tijd om grenzen te stellen, en ook gehoor te geven aan de moeheid hierin van mijn aardse ikje. Ja, ook die mag van zich laten horen, want ja ook die is deel van wie ik Ben als Bron en deze aardse ervaring!

© Willemien Timmer, 12-12-’16

13-12-‘16

Als altijd gaan we gewoon weer vrolijk verder met het eigen pad. Nieuwe dag, nieuwe energie, zo tussen 12-12 en volle maan (in tweelingen) in. Op weg te midden van het tweede initiatiepad van 9 dagen tussen 12-12 en 21-12 in…  <3
Gewoon, ‘als altijd’ in mezelf aanwezig en focus gericht op dat wat NU is, want er valt genoeg te beleven in deze boeiende tijd. Open voor hetgeen vandaag wil manifesteren, gezien/gevoeld wil worden en wat gecreëerd wil worden.

Ik ben echter wel ‘geschrokken’ van het grote aantal reacties wat ik kreeg die herkenning uitspraken, van de vele berichten die ik na dit ‘artikeltje’ van gisteren ontving van mensen die het herkennen, tegen hetzelfde aan lopen en hetzelfde mee maken. Ergens weet ik dat wel, want het is zo’n collectief dingetje, en toch ook, ergens denk je altijd weer dat je ‘de enige’ bent die er tegenaan loopt. Wat me dan verbaasd is dat als ik mijn mond/schrijfsels weer open trek, dat dan al die verhalen los komen, die ik anders niet hoor of zie. Ik weet, ik heb een bepaalde openende functie in bepaalde zaken/velden. Blijkbaar ook in deze  😉
Toch is het voor het menselijke ikje fijn om te horen /lezen. Niet dat ik die bevestiging nodig heb, maar het verteld me de te meer wat ik al voel: dat het een collectief gegeven is, en dat ik in mijn menselijke zijn niet de enige ben die dit tegen komt. En het in die zin totaal niet persoonlijk of alleen op mijn ikje of werkwijze gericht is.

Ik weet dat zovele creaties door elkaar heen lopen en soms raken creaties die niet van mij, maar van de ander zijn, elkaar even. Dat kan mooi en interessant zijn, dat kan soms ook even lastig zijn (zie artikeltje gisteravond op mijn prive pagina en besloten Praktijk Apofyliet groep).

De kunst ligt in het erkennen wat van mij is en wat van de ander en dat geldt voor iedereen. Tot op zekere hoogte biedt de buitenwereld spiegels, maar niet alles is (nog) van of in mij. Verschillende realiteiten en daarmee scheppingen, vanuit vele verschillende golflengtes lopen door elkaar hier op aarde. En dat maakt de aardse ervaring zo exclusief en bijzonder. De kunst is hoe je je verhoudt met al die creaties, scheppingen en realiteiten die niet van jou zijn maar van de ander.

Des te dieper je bij je Zelf, in je hart en in je bewustzijn aanwezig Bent, des te minder raken dergelijke situaties je op persoonlijk of emotioneel vlak. Het raakt steeds minder wonden en eigen onbalansen aan, naarmate je je Zelf steeds dieper kent en bewust Bent wie jij Zelf Bent, wat van jou is en wat niet. Niet om het buiten de deur te houden of te ontkennen, want ik heb altijd de bereidheid te kijken naar binnen, naar wat een situatie mij wil zeggen, aanreikt of wil spiegelen. Dat is dan ook altijd de eerste beweging die ik maak, naar binnen! Want alleen daar kun je ontdekken of iets werkelijk een spiegeling is die jou wat wenst te verhelderen, die je wat aanreikt en die eventuele leer- en groeilessen, eigen wonden of blinde vlekken verhinderd.

Afgelopen jaar heb ik zo vaak het principe ‘Alles zit in jou en alles is jouw creatie en alles is een spiegel van je innerlijk’ onder de loep genomen. Simpelweg omdat het een spirituele term is die je veel hoort en tegenkomt. En die ook op heel veel (groei of dimensie) lagen waar is. Echter ik liep er steeds vaker tegenaan dat het niet waar was. Kijk, en dan is het voor mij een interessant gegeven wat uitnodigt om ook weer dieper te onderzoeken  🙂
Wanneer je zelf bereidheid hebt alles ten diepste in je Zelf om te spitten, aan te gaan, aan te kijken en uit te werken of omarmen, en er blijkt niets meer te vinden op een bepaald stuk… en je loopt wel weer tegen dat stuk aan. Wat is er dan aan de hand?
Dat zette mij, na meerdere malen deze ervaring, aan om dieper deze ‘kosmische waarheid’ te gaan onderzoeken.
En ik kwam er op uit dat deze tot op zekere hoogte klopt, tot op bepaalde groeilagen,maar ‘daar boven of daaraan voorbij niet meer. Wanneer je in bepaalde groeilagen komt, juist door je eigen Ploeter/pionier/groeiwerk, en daarmee veel dieper in hogere regionen van je Zelf, hart en dieper in de belichaming, dieper bewust van wat jou creaties wel of niet zijn en wie jij wel of niet Bent in oorspronkelijke trilling of in wonden.
En daar kom je in het terrein waar het steeds bewuster en helderder wordt waar exact de verschillende Scheppingsronden elkaar kruisen, waar verschillende creaties en realiteiten elkaar kruisen.
Waar jouw creatie, op jouw golflengte, in ontmoeting komt met de golflengte en creatie van de ‘ander buiten je’.

Want hoe je het ook went of keert, natuurlijk zijn we op Bron niveau Een, maar op alle duale lagen van afsplitsing van Bron niet. We kunnen in die hogere regionen heel dicht verbonden zijn en dicht bij elkaar staan. Maar hoe verder van Bron af, hoe verder we van elkaar af zijn. De Splinters van Bronbewustzijn die allen een soort eigen leven en incarnatiecyclus door de dimensies heen zijn gaan bewandelen zijn nog lang niet Een met Bron. Ja, daar zijn we naartoe aan het bewegen, om vanuit dat versplinterd bewustzijn weer te gaan herinneren dat we Bron en Een zijn, maar dat zijn we nog lang niet op alle lagen. En zeker niet in alle verschillende Scheppingsronden. Deze bevinden zich namelijk op vele verschillende golflengtes of dimensie niveaus, en Zielen die zich op het bewustzijnsniveau van de Neanderthaler bevinden zullen echt niet zomaar ineens in deze tijd volledig het Licht zien, het volledig bewustzijn kunnen dragen en verlicht worden.

Waarom niet? Omdat zij in een andere evolutie cyclus zitten, een ander pad bewandelen.Zij zullen heus een enorme boost aan groeimogelijkheden mee krijgen in deze tijd, maar wel op dat niveau waar zij zijn en wat binnen hun reikwijdte van golflengte past.
En zo zijn er vele verschillende golflengtes. Echt niet elke Scheppingsronde zal in deze tijd die verlichte massa gaan bereiken. Simpelweg omdat zij op een ander moment ingestapt zijn in Schepping en de creatie op aarde. En dat zegt niets over beter of verder zijn, of over uitzoeken wie in welke scheppingsronde of evolutiecyclus zit, want dat is allemaal ego en daar gaat het dus gewoon even niet om.
Het gaat er wel om dat we gaan beseffen dat er verschillende golflengtes van creatie zijn. sommige zijn al heel lang hier op aarde aan het ontplooien, anderen zijn relatief nieuw(er) en nog minder lang bezig. Maar nogmaals, dat wil niet zeggen dat de eenverder is dan de ander. Want die Zielengroepen die misschien pas gestart zijn hier in de aardse cyclus, zijn misschien al tot op Meesterschapsniveau gegroeid in incarnatiecycli en scheppingen in een andere Galaxy of Universum. Nogmaals er is geen beter, verder of krachtiger. Schepping is perfect maar verloopt in verschillende frequenties en golflengtes.

De zogenaamde pioniers, Lichtbrengers, Schaduwwerkers, in bewustzijn ontwakende mensen, etc. zitten allemaal in bepaalde Scheppingsronden en golflengtes die er nu naartoe werken om tot een voltooiing van de aardse ervaring te komen. Om weer de 5D en hogere dimensionale regionen van het Zelf te herinneren en ervaren. Voorbij alle versplinterde, versluierde en verwonde 3D en 4D ervaringen.
En ja, Gaia/ Moeder Aarde beweegt zich binnen deze realiteit/golflengte mee naar die trilling.

Maar ik ben er ‘heilig van overtuigd’ dat er vele aardes ineen bestaan, namelijk op al die golflengtes die juist op aarde die unieke ervaring op doen: die enige plek in het universum waar alle golflengtes/dimensies door elkaar heen lopen en met elkaar in contact kunnen komen. Dat is nergens anders in het universum zo, zoals hier op aarde. Dat maakt Planeet Aarde zo’n uniek ‘Scheppingsproject’.
Mijn gevoel verteld me dat voor al die Scheppingsrondes of golflengtes een andere aardse ervaring en aardse trilling, zeg maar een andere aarde, is. En hoewel alle lagen, dimensies en scheppingsronden een boost mee krijgen van alle trillingsverhogingen, gaan niet al die aardes mee in de trilling van zogenaamde verlichting. Nogmaals, alles krijgt een upgrade waardoor evolutie makkelijker wordt en sneller kan gaan,maar binnen de reikwijdte van de golflengte van elke scheppingsronde of evolutie cyclus, waarin je je bevindt.

Deze verschillen in golflengtes, in Zielen die in verschillende Scheppingsronden zitten, zie je ook helder en duidelijk terug in het spiri-wiri circuit. Er zijn echt verschillende ‘lijnen’ van groei en evolutie. Ik denk dat iedereen die de afgelopen week op mijn artikelen hierover heeft gereageerd dit zal herkennen.
er zijn niet alleen verschillende stromingen en groeilagen, maar ook daaraan ligt in basis de verschillende evolutiecycli van Zielsgroepen.
Er zijn momenteel verschillende Scheppingsronden die naar een dieper voltooiing toe streven, naar verlichting als je het zo zou willen noemen, naar diepere bewustwording en ontwaken. Ja, dat is wat overeen komt. Maar daar binnen zijn wel wezenlijke verschillen, want ook de subtiele subgolflengtes binnen een golflengte maken verschil uit in hoe je groeit, hoe diep je ontwaakt, hoe dat zich in spiritualiteit of bewustzijn uit, etc.

In feite zie je in spiri-wiri land echt allerlei subcategorieen/lagen van bepaalde Scheppingsronden rondlopen. Sommige golflengtes/Zielengroepen resoneren op het een, de andere op het ander. Sommige gaan echt ‘all the way’, simpelweg omdat hun scheppingscyclus daarvoor gekomen is, daar aan toe is. anderen betreden net deze golflente en staan aan het begin van de trap van ontwaken en lopen daarbinnen hun groei. maar die subgolflengtes zijn als een trap. De een staat op de eerste tree, de ander halverwege en weer een ander is bijna ‘boven’.

Nogmaals, daarbij gaat het op geen enkele wijze over ego benadering van beter of verder. Het gaat er niet eens exact om in welke scheppingsronde of subcategorie je zit, want dat benoem ik nu alleen maar even zo om iets meer helderheid te scheppen. Om maar enige vertaalslag te kunnen maken om het over te brengen.
En de egobenadering zie je juist in de onderste subcategorieën van de ontwakende golflengtes/scheppingsronde uitgelicht naar voren komen. Daar viert ego hoogtij, evenals emoties als jaloezie, armoede bewustzijn, ach en al die andere dingen die we allemaal wel kennen. Het niet bewuste, de projecties, verwachtingspatronen, etc. Alles wat nog in afgescheidenheid met Bron en Eenheid houdt, wat aan het licht komt om bewust te worden en te zuiveren en helen. Want dat zijn de eerste lagen van bewust-wording, van het binnen treden in de nieuwe golflengtes waarin bewustzijn gaat ontwaken uit de lange ‘slaap’ van duisternis, schaduw, ego en onbewustzijn.

maar om kort te gaan, Als je dit weet en voelt, en je Zelf steeds dieper serieus neemt, lief hebt, innerlijk voelt en verstaat hoe het werkt, wordt het steeds makkelijker om niet te (meer)emotioneel te hechten aan zulke reacties van anderen. Echter 3D en aards gezien, waar we ook gewoon nog (in een dieper ontwakend bewustzijn) functioneren, ligt dan ook wel de uitdaging met hoe je je ermee verhoudt: die andere scheppingsronden.
Ik bedoel, zelfs als je het ziet, voelt, bewust bent, is het op aards niveau soms nog wel eens uitdagend om hiermee om te gaan.
mooie is wel dat het altijd weer groei, bekrachtiging, verbinding zelfs ook oplevert. En ook nog eens schrijf-inspiratie oplevert om er maar weer eens dieper over uit te wijden hoe ik hierin sta, wat mijn weg hierin is en wat ik hierin bewust ben geworden.

Ik ga vrolijk verder, zonder last te hebben van…. Maar ben blij me te hebben uitgesproken en heel blij voor de verbindingen, uitwisselingen en reacties die het op mocht leveren en die daaruit ontstaan. Blij dat het herkenbaar is voor velen (en ook weer niet natuurlijk) en ach,wie weet mag dit ook weer even voor ons allen een eye opener zijn om misschien eerder op te staan, je hart uit te spreken (op menselijk of welk niveau dan ook). Ik lees en hoor en zie en voel zelf ook hoe belangrijk het is, en hoeveel verbinding het kan geven, en hoe veel twijfelstemmetjes van ‘hebik dat alleen?’ het uit de weg kan ruimen.
Dus hoe waardevol is dat?! Om er op deze wijze juist ook voor elkaar te zijn?!

Wens ieder een stralende dag, in opmars naar de volle maan  <3
Dank voor al jullie reacties en Zijn!

© Willemien Timmer 13-12-’16

16-12-16 of 7-12-7 portaal….. 

Een moment van verstilling voordat de drukte van de dag weer start. In stilte, met Kiaya aan mijn voeten, genieten van een bakje Fused. Een moment stilte om bewust met de frequenties van vandaag af te stemmen.

Stilte…temidden van drukke chaos, een wereld die huilt en brand tegelijk. Zoveel duale afsplitsingen komen pijnlijk hard aan het licht. Innerlijk en uiterlijk. Het veroorzaakt pijnlijke stuiptrekken in de wereld. Pijnlijk, daar waar nog ongeheelde wonden innnerlijk aangeraakt worden door de buitenwereld. Pijnlijk daar waar de afscheiding van Bron, en daarmee van elkaar, zichtbaar en vooral voelbaar wordt. Waar onbewustzijn en schaduw hun eigen agenda afdraaien en waar Licht, Eengeid, co-creatie en verbinding ver te zoeken zijn.

En dat op weg richting kerst, de tijd van het Licht der Wereld, het Christus Bewustzijn wat wederom dieper geboren wordt in de geest van de mens.

Temidden van zovele zich openende energiestromen tegenwoordig, via Portalen, sterrenstanden, super manen, verduisteringen, etc zichtbaar gemaakt en dieper voelbaar dan ooit. Diepe schaduw stromingen, verborgen agenda’s en meer ellende komen uitgelicht naar voren. De wereld bevind zich in een ongekend transformatieproces, en wij dus ook.

De resonantie can vandaag brengt daar niet zozwer verstilling in, als wel een moment van wederom balancering. Een moment van zelfreflectie en hervinden van je Zelf temidden van de storm. De energie instroom vandaag opent de deuren in bewustzijn om weer even dieper terug te keren naar binnen. Stil te staan bij wat er in jou leeft, aangeraakt wordt of werkzaam is. “Waar je zit” zogezrgd.

Het biedt een kans in stille overgave innerlijk de balans op te maken. Om te verhelderen waar nog groeithema’s liggen, wat al afgerond is, waar het nieuwe al kan binnen stromen.

De Kosmische of Goddelijke Mens Codering (de 16) die dieper voelbaar mag worden, toegelaten mag worden, door de poorten van de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk en van hieruit meer de ruimte krijgt om te Zijn wat het is. (Via de 7-energie. 16=7).

Hiermee dieper bewust kan en mag worden in alle (12) lagen van bewustzijn, in overkoepelende polaire velden (Goddelijke Man & Vrouw Blauwdrukken, de beide zijden van de weegschaal.)

De laatste super volle maan energie werkt nog steeds door, deze laatste krachtige volle maan van 2016, en tegelijkertijd zijn we op weg richting de equinox op 21-12. De markering in lineaire tijd voor de gelijkwaardige, uitgebalanceerde licht-donker capaciteiten. Een vereniging van de polariteiten, van waaruit het (Christus Licht) met kerst geboren kan worden.

De momenten van rust zijn zeldzaam dit jaar en zeker deze maand. De momenten van rust en verstilling , ook voor zelfbeschouwing, zijn echter meer dan noodzakelijk en mogen gekoesterd worden.

Ze helpen je innerlijk de balans op re maken, bewust te laten voelen waar jij staat in je groei en jouw geschapen realiteit. Ze helpen om te zien welke programma’s nog “open staan” en welke je misschien kan sluiten. Zodat de onbewuste stromingen op de achtergrond tot rust komen en jij meer ruimte kunt ervaren. Ruimte waar binnen jij je volledige Zelf mag herinneren, jouw licht, jouw kracht maar ook jouw wonden die aandacht en zorg verdienen. Zodat het ongeheelde kan helen. Het onbewuste bewust gemaakt kan worden en zodat de schaduw opgenomen kan worden in je oneindig stralende licht.

Processen, persoonlijk en collectief zijn pittig en uitdagend in deze tijd. Je kunt er zo nu en dan in lijken te verzuipen. Zovele (oude) emoties en onbalans treden op de voorgrond. Lijken alle Lichtpotenties en groei te verhullen, te willen wegdrukken, plat trappen en ondermijnen.

De kunst is, en ja die kan lastig zijn, om hoop en vertrouwen te blijven behouden. Geen surrogaatversie vanuit mind, maar diep gevoeld in basis en buik. Dasr ligt nu net de moeilijkheid, want juist deze gebieden worden in hun wonden zo sterk aangetrild. Alle oude onveiligheid, onzekerheid, waardeloosheid, gebrek aan bestaansrecht, gebrek aan overvloed (armoede bewustzijn) en meer komen vanuit die onderste chakra frequenties aan het licht. Een diepte initiatie in je eigen schaduw- en beschadigde velden.

Je kan er in verzuipen wanneer je niet bewust bent wat er gaande is. Emoties die je overmannen, de mind die overuren draagt, ego die krachtiger en angstiger dan ooit nog houvast en controle vast wil grijpen.

De 7-codering die in de energie van vandaag besloten ligt helpt dieper in de overgave te komen. De controle meer losser te laten en te Zijn met wat dat is. Op dit moment, in jou, in jouw leven, in jouw bewustzijn.

Overgave zodat je tot diepere realistischer bespiegelingen van je Zelf komt, voorbij de illusies die emoties, mind en ego ons doorlopend voorspiegelen. Bij wijze van om controle en begrip en dus grip op leven en be-leven te houden.

De waarheid is dat we vanuit mind, emoties en ego geen grip of controle hebben. Dat ons leven en de wereld temidden van de chaos aanwezig is. Chaos die niets anders is dan alle schaduw die innerlijk omhoog komt. Alles waar wij nog niet kunnen herinneren waar we heel, Een, Licht, verbonden met Bron zijn. Alles waar we nog gehecht zijn aan incarnatie- en dualiteitservaringen die ons ooit pijn gedaan hebben, omdat we zijn gaan identificeren met die ervaringen. Waardoor we gingen geloven dat we afgescheiden waren van Bron.

Die chaos, die wonden, dat is waar we zijn. En deze helen we niet met emoties, mind of ego controle. Deze helen we door ze te doorgronden, door ze toe te laten, te laten stromen. Zonder te verzuipen in emoties, mind die oplossingen wil zoeken en ego die er wat van vind of probeerd de teugels in handen te houden.

Die wonden kunnen helen wanneer wij durven Zijn met dat wat is. Het verdriet, de pijn, onmacht, onveiligheid, de waardeloosheid laten stromen. In plaats van het steeds weer wegdrukken, in banen willen leiden , er iets van vinden, etc.

De frequenties van vandaag ondersteunen dit proces, via de 7-codering die helpt om je eigen veilige heilige ruimte vanuit de Vrouwelijke Scheppingskracht, dieper toe te laten. Een pas op de plaats te maken. In Stilte te Zijn met je Zelf en met dat wat in jou is.

Van daaruit kan je 12-voudig bewustzijn zich dieper openen, kan de Kosmische of Goddelijke Mens frequentie dieper in jou op al die lagen voelbaar worden. De Goddelijke Mens frequentie die niet gebonden is aan de eindigheid, tekorten, schaduw of wonden.

Ik neem mijn moment van stilte, van Zijn bij mij Zelf en bij dat wat is. Temidden van de chaos, de veelheid wat om aandacht vraagt.

Ik geniet van mijn moment verstilling, de frequenties van het Nu, de mogelijkheden die het brengt voor verdere groei, voordat ik weer de druk(te) van de wereld in stap.

En jij?

© Willemien Timmwr, 16-12-16

21-12-‘16

Altijd leuk….sessies geven op bijzondere portalen en hoge energie instroom momenten. Leveet nog bijzonderder momenren en wendingen op dan anders.

In dit geval van Schotland, naar Khemitische velden, naar oud Egypte, naar de Christus Bewustzijnslagen en het nu. En dat allemaal tegelojkertijd.

De poorten naar her-innering staan wijd open vandaag. De terugkeer en wedergeboorte van de innerlijke Ra staat cenrraal!

Het is vandaag 21-12, winterzonnewende/equinox, het derde 3-3 coderingsportaal van deze maand en een GAP (Galactisch Activerings Portaal) dag.

Bijzondere trillingsverhogingen van ongekende orde stromen vandaag vrij binnen in ons bewustzijn, het collectief en op en in de aarde.

Enorme openingen naar (de ervaring van)  ons Hoger Bewustzijn zijn daarmee mogelijk. En versluierde lagen worden blootgelegd.

Het kan veel, heel veel, met je doen. Deze energie en trillingsverhoging.

Naast omkering van het oude verwonde of verdraaide transformeren, ook letterlijk het dieper terugkeren uit de donkerte van de ‘Onderwereld’ (je schaduwpatronen, onbewustzijn, etc) en in de eigen Ra frequentie weer een stuk dieper wedergeboren worden.

Vandaag draagt essentiele mogelijkheden in zich om tot een enorm keerpunt in je Zelf en jouw processen te komen.

Enorme potenties deze dag waarover ik vanavond meer ga vertellen en vooral bewust zal helpen voelen (in je Zelf) vanuit een veilig afgebakend groepsveld, tijdens de afstand activatie en transmissie: Terugkeer van Ra/ winterequinox.

Resoneer je? Wil je dit zelf ook dieper of bewuster ervaren? Je kan nog meedoen vanavond!

26-12-‘16 Tweede  kerstdag

Terwijl een groot deel van de wereld kerst viert, veelal vanuit religieuze overtuigingen en insteek, en een ander deel van de mensheid omwille van “gezellig samen zijn, eten en kadootjes”, geniet ik van de op dit moment spaarzame momenten stilte. In het oog van de orkaan van chaos die in de wereld gaande is. Temidden van de drukke chaos waar ik me nog even in bevind tot eind van deze maand.

Me heel erg bewust van de enorme ompoling, veranderingen, transformatie, om een heel nieuwe plek en start in mezelf in te nemen. Letterlijk vanuit een nieuwe basis het nieuwe jaar te betreden.

Me heel erg bewust, en bezinnend in een moment stilte, hoe ik daarin sta, wat het met me doet. Of het nog wat raakt of waar overgave aanwezig is.

“Niet mijn wil maar Uw wil geschiedde’ dat is wat er steeds door me heen gaat. Overgave aan het Grotere Plaatje, dat wat mijn aardse persoontje vaak nog niet kan overzien. Niet een nieuw gegeven of proces. Reeds zovele malen al doorlopen. Steeds op andere lagen, steeds in nieuwe dimensie en frequentielagen. Steeds dieper terugkerend in mijn Oorspronkelijke Goddelijke Zelf. Waarvoor de aardse persoonlijkheid de sturing uit handen mag geven aan de hogere Ziels- en Brondelen in mij.

Het Goddelijke (Uw wil) is namelijk nooit buiten mij, wel in mij!

Me heel erg bewust van het feit dat mijn aardse persoonlijkheid geen idee heeft van ‘hoe nu verder?’ Geen idee heeft van ‘whats next?’

Het is volkomen blanco, onduidelijk en oningevuld.

Natuurlijk zou mijn oude aardse ik dat in kunnen gaan vullen, actie ondernemen, plannen, activiteiten of concrete stappen kunnen verzinnen. Er zijn nog altijd delen in mij, in ons, die die neiging hebben.

Maar toch….de kracht van Overgave is groter. De kracht om me te openen, ontvankelijk te zijn, om te gaan voelen op de juiste Kosmische Timing wat een volgende stap zal zijn. Ontvangen als innerlijke impuls diep van binnen uit, en daar gehoor aan gevend.

Op dit moment is het stil. Er is geen impuls.

Er is geen antwoord. Er is geen duidelijkheid. Geen greintje idee van wat de Bedoeling is.

Dus bezin ik me op de vraag of mijn aardse ikje daar nog wat van vindt, of daarmee oke is.

Ook daarin blijft het stil in mij.

Er is overgave, grootser dan die lagen die het nog wat eng vinden misschien (of verdrietig zijn om het oude wat achtergelaten wordt, wat ook waarde heeft gehad of toch nog stiekum actie willen ondernemen om de situatie in de hand te houden). Ook die laagjes zijn heus nog aanwezig, zij het veel meer op de achtergrond, als een lichte ruis temidden van de stilre.

Het doet me denken aan mijn laatste reis in mijn geliefde Egyptische Thuis. Daar waar ik ruim 3 uren alleen in volkomen stilte aanwezig was temidden van de oernatuur, de bergen, de wadi’s. Daar waar geen enkel geluid te horen was, nog geen zuchtje wind. In de zinderende hitte leek de stilte op een gegeven moment oorverdovend.

En toch… Dat was het aardse ik ervaringslevel. Temidden van die diepe stilte (die je je niet kan voorstellen) in een ogenschijnlijk levenloze omgeving, kwam de diepte van Leven tevoorschijn. In die stilte sprak het Goddelijke, dwars door alles heen. Door elke rots, door elke perfect gevormde berg, door de Stilte. Dimensies liepen moeiteloos in elkaar over, werden gehoord en gezien IN die stilre. De schoonheid en samenhang van het perfecte Kosmische Plan, de miljoenen jaren oude wijsheid en kennis van de aarde en hoe wij allen daar deel van zijn. Niet alleen verbonden ermee zijn maar ook Scheppers daarvan zijn.

In die stilte was de diepste Overgave ooit. Die als automatisch daaruit voortvloeiend Vertrouwen ontvouwde, diep Oervertrouwen, dieper dan ooit voelbaar in mij.

Ook nu voel ik deze immense Goddelijke Kracht, terwijl ik terug stap in die herinnering (en energie).

Overgave en Vertrouwen aan mijn eigen Goddelijk Plan. Zelfs of misschien wel juist wanneer mijn aardse ikje het even niet meer weet…..

Niet mijn (ego) wil maar ‘ Uw wil’ geschiedde….

Mijn aardse ik-delen vinden meer en meer overgave

om opnieuw op diepere lagen stuurloos en blanco te varen, niet wetend waar het nieuwe pad naartoe leidt.

Elk moment van stilte en bezinning deze maand laten dat voelen als ik daar even in stap.

Nieuwe Geboorte. Ook daar gaat het om. Niet alleen deze kerst, maar deze hele periode, de afgelopen maanden en vooral december. Bij nieuwe geboorte horen barensweeen. Geen geboorte verloopt pijnloos. Het is nu eenmaal hoe het werkt hier in de derde dimensie, zelfs al is het Goddelijk Licht dat daarin geboren wordt.

Het biedt de bewuste kans om het oude te helen, los te laten en te ‘overschrijven’ door het nieuwe. Het oude in meer oorspronkelijke waarde te gaan zien, wat het je geleerd en gebracht heeft, waarom je het ooit verkoos te creeeren.

Ompoling van hoofd naar hart, van mannelijke naar vrouwelijke Blauwdruk ( van waaruit beide kunnen verenigen en versmelten). Ook daar gaat het om.

Op een dieper level dan ooit. Want ook deze ompolingen zijn niet nieuw, maar doorlopen we in cycli. Steeds op diepere lagen, als een spiraal terug naar de kern.

Nog veel dieper de switch makend naar de Vrouwelijke kwaliteiten: overgave, acceptatie, vertrouwen. De heilige veilige ruimte in je Zelf innemen zodat het oude echt gekoesterd losgelaten mag worden, zodat het nieuwe vanuit ontvankelijkheid geboren kan worden.

Dat nieuwe, die hogere trillingen, die dieper ons Ware Zijn raken, ons dichter Thuis bij ons Zelf brengen. Daar gaat het om, ook met kerst.

Dat is de geboorte van het Christus Kind/Bewustzijn in ons. Dit pad wat o.a. door Yeshua Ben Yosef (Jezus) is geiniteerd op aarde, is voor geleefd, en doorleefd, is open gebroken.

Verschillende grootse Meesterbewustzijnsvelden zijn hem echter voor gegaan in de lineaire 3d tijdslijnen zogezegd. Elk Meesterbewustzijn (o.a. Akhenaten en Seti I en Hatsjepsut, om alleen al vanuit de Egyptische Matrix enkele voorbeelden aan te halen) hebben hun steentje daaraan bijgedragen en andere facetten op aarde geiniteerd.

(Zij allen weerspiegelden de grootse kracht waartoe de mens in staat is, om het Goddelijke/de Goddelijke Wil te verkiezen boven de ego wil. Wat dat ook maar ‘kost’. Temidden van een wereld in chaos, schaduw en dualiteit.)

Zodat het Christus Kind (in ieders bewustzijn) via het Pad van Yeshua en Maria Magdalena geboren kan worden. Ook in ons, in het nu.

In mijn Stilte, nu, passeert dit alles en meer innerlijk de revue. De Overgave, het Vertrouwen, het nieuwe/oorspronkelijke wat door de barensweeën van chaos en dualiteit in de wereld, in mij, heen geboren wordt.

Overgave en vertrouwen in het ‘niet weten’ (van het aardse ik) zodat de Goddelijke Wil dieper gevoeld en geleefd kan worden.

Diepe innerlijke Vrede in overgave aan het Goddelijke! Van daaruit kan ons hart die vrede ook de wereld in stralen, als levende boodschap van belichaamde Licht en Liefde.

Bijzonder hoe fb deze dagen dus ook vol staat met kerstwensen, kerstactiviteiten, dinners…lijkt het of alle dagelijkse ellende, 3D chaos en pijnlijke stromingen, processen, oorlogen en meer, even vergeten zijn. Of aan de kant gezet voor in elk geval deze dagen.

Ik hoop vanuit het diepst van mijn hart en wezen dat ieder op een eigen manier de Stilte en Vrede van overgave en vertrouwen, van Eenheid in samen zijn (of juist vanuit alleen zijn) mag ervaren.

Dat ieder daar ‘zijn/haar voordeel’ mee mag doen. Om in een nieuw bewustzijn binnen zichzelf geboren te worden. En na de kerst met nieuwe visies, diepere uitlijning met Bron en diepere wens naar Stilte en Vrede (ook dat begint in je Zelf) weer de wereld in stapt.

Let’s make the world a better place, where all our dreams may come true, born from out of the Silence!

Where Divine Will may ‘overrule’ the ego will’

© Willemien Timmer, 26-12-’16