De komeet Neowise komt ‘nieuwe wijsheid’ helpen integreren

Deze komeet is in maart 2020 ontdekt en vernoemd naar de satelliet die de komeet ‘vond’: Neowise.
Een bijzonder interessante naam, want het betekend nieuw wijs of nieuwe wijsheid. En dat is bijzonder passend in deze tijd. Het leuke is dat zelfs dat dit niet bewust (van energie werking) zal zijn gedaan, maar het meteen wel een krachtige energie mee geeft die meer dan welkom in deze tijd is.
De komeet is recent de aarde gepasseerd, waardoor deze ongeveer 5 kilometer doorsnede komeet die vooral uit ijs bestaat, steeds meer is gaan smelten. Dit is o.a. de oorzaak van de grotere staart die zichtbaar is achter de komeet aan.
Neowise blijkt na nader telescoop onderzoek 3 staarten te hebben, wat ook energetisch bijzonder is: 1 van waterstof (smeltend ijs), 1 staart van materiedeeltjes (van de komeet zelf afkomstig) en 1 van gas (ionen = elektrisch geladen moleculen). Bijzonder hieraan is dat 3 belangrijke elementen vertegenwoordigt zijn: water, materie en ether. Bijzonder interessant omdat wij daar ook uit bestaan. Ons lichaam is opgebouwd uit water en materie en onze bezieling is het element ether.

Neowise zal t/m 13 augustus zichtbaar zijn aan de hemel, tot de nacht waarin de Leeuwenpoort sluit.
Neowise zal rond 18 juli het meest scherp aan de hemel te zien zijn met het blote oog, bij helder weer, daarna zal de zichtbaarheid langzaam wat meer vervagen.
Op 22 juli (Maria Magdalena dag) zal Neowise op het punt van meest dichtbij de aarde passeren (is nog steeds een bijzonder grote afstand).
De omlooptijd van Neowise wordt geschat op 7000 jaar. Het zal dus nog heel lang duren voordat wij deze komeet weer zullen zien (als deze voor die tijd niet al uit elkaar gevallen is, wat vaak gebeurd). De laatste zichtbare komeet (met het blote oog) was ergens eind jaren 90. Het is dus een unieke gebeurtenis dat je deze komeet bij helder weer gewoon met je ogen aan de hemel kunt zien (noordwestelijke hemel).

Energetisch

In afstemming op Neowise op 14 juli liet deze zich energetisch zien als een vurige neon groene komeet met staart. Een resonantie die o.a. enorme vernieuwing en helderheid in het hartchakra komt brengen. Maar uiteraard zoals de naam ook een weerspiegeling is van de energie: vernieuwende kennis en wijsheid komt helpen her-inneren, via en vanuit het hartbewustzijn (poort naar het omvattende multidimensionaal bewustzijn).

In de afstemmingen tijdens de afstand activaties op 16-7-2020 (tweede 7-7 portaal) en 22-7-2020 (Maria Magdalena dag en 22-7-22 Portaal) liet de frequentie van Neowise heel sterk voelen hoe deze je hart simuleert open te blijven om te ontvangen wat in dit moment voor jou ontvangen kan en mag worden. Om nieuwe wijsheid en kennis vanuit je hoger wezen (Vrouwelijk bewustzijn) binnen te laten in je menselijk bewustzijn. Om je intuïtieve kennis, Weten, voelen en Zijn te versterken en een nieuwe resonantie van je hart blijvend te verankeren. Zodat de wijsheid van jouw hart steeds luider en krachtiger gaat ‘spreken’. Niet alleen binnen je eigen wezen, ook in de aardse buitenwereld. Waar er steeds meer vertrouwen in je eigen weten/intuïtie ontstaat om deze ook te volgen/ gehoor te geven aan en daar vanuit te handelen.

Het was duidelijk voelbaar hoe de aanwezigheid van de komeet helpt om alle trillinsgwijzigingen en – verhogingen tot nu toe tot diep in het celbewustzijn en DNA te laten binnen komen zodat blijvende wijzigingen in verhoogde trillingsfrequentie ook aan de menselijke lagen van bewustzijn gekoppeld worden, waardoor deze blijvend verankerd worden in het 3D en 4D bewustzijn.
Neowise helpt in die zin als een ondersteuning in de belichamingsprocessen, waarbij Neowise via activatie van je hart de brug is om hoger bewustzijn ook in de fysieke, menselijke lagen binnen te brengen en daartussen een verbond te smeden.

Dat zal dus ook met de nog komende trillinsgwijzigingen en bewustzijnsshifts gebeuren, zoals de Dag buiten de Tijd (25-7-2020), opening van de Leeuwenpoort (26-7-2020) en de gehele periode van de Leeuwenpoort inclusief het 8-8-2020 portaal. Een versterkende extra hulp en kracht die alle instromende energieën bekrachtigd, via de poort van het hart en tot diep in de fysieke materie.

© Willemien Timmer 16-7-2020 en aanvulling op 22-7-2020