De Kracht binnen je Zelf : Channeling

Hoeveel spirituele stromingen en mensen volgen wel geen channelings van allerhande mediums of vanuit verschillende bronnen. Het zijn veel mensen volgens mij, die via internet en tijdschriften op deze wijze op de hoogte willen blijven van wat er gaande is in de wereld, spiritueel gezien. Er ligt ook een wereld aan informatie beschikbaar wat dat betreft. Internet staat er bol van. De informatie wordt verslonden en ijverig gedeeld.

Maar wat ik mij dan altijd afvraag is: hoeveel weten mensen af van het proces van channeling? Hoeveel weten mensen van het zogenaamde ‘medium’ of kanaal dat de channeling de wereld in brengt? Meestal is het geen persoonlijke kennis of beste vriend, maar veelal persoonsgewijs gezien een onbekende.

Wat heeft dit er mee te maken vraag je je misschien af? Nou eigenlijk alles. Want van je beste vriend, partner of familielid, die je wellicht door en door kent, ken je ook zijn of haar blinde vlekken, oude overtuigingen, zienswijzen, wijze waarop iemand in het leven staat, kwaliteiten maar ook valkuilen. Dat weet je van allerhande onbekendere personen vaak niet.

Wat heeft dit met channelingen of channelen te maken? In feite alles.

Wat veel mensen wel weten is dat een channel als een kanaal fungeert voor een hogere of soms zelfs Goddelijke frequentie. Daar komen de gechannelde boodschappen uit voort.

Maar wat veel mensen zich niet bewust realiseren is dat die persoon die dat kanaal vormt zelf ook nog een aards pad bewandeld. Soms is dat één met meer bewustzijn of zich steeds verder ontplooiend tot een groter bewustzijn. Soms ook niet.

De kwaliteit van een ‘channel’ valt of staat met bewustzijn en eigen ontwikkeling. Diegene is immers kanaal en dat betekend dat elke boodschap binnen komt in de vorm van Lichtcoderingen, energie of frequenties, maar dat dat vorm gegeven wordt (in woorden) en gekleurd wordt door het bewustzijn van het channel.

Daar binnen bevatten zich ook nog leerlessen, groeistukken, blinde vlekken, blokkades, oude zienswijzen, gekleurde brillen, overlevingssystemen en noem maar op. Deze kleuren bewust of onbewust hoe dan ook het gechannelde materiaal. Bepaalde overtuigingen of zienswijzen dragen bij aan hoe de gechannelde energie woorden krijgt en gevormd wordt. De informatie die gechanneld wordt is in feite een pure energie voordat het het channel bereikt. Hoe het channel de energie kan binnen laten komen is afhankelijk van het vermogen, bewustzijn en mate van neutraliteit van het channel. De één is daar verder in dan de ander. Want vergeet niet, we zijn allen mens en allen bevinden ons op een eigen pad van groei. Niemand is al daar aan het einde, anders liep je hier niet nog rond.

Dat betekend dat wanneer jij een bepaald channel niet kent, en daarmee ook niet alle kenmerken van groei en bewustzijn, zienswijzen etcetera, dat je ook niet weet waar de boodschap puur en zuiver wordt vormgegeven of waar deze is ‘ingekleurd’ met perspectieven van de ander.

Dat neemt niet weg dat een tekst/channeling waardevol kan zijn, maar het blijft in mijn visie essentieel je hier altijd van bewust te zijn.

Iemand met weinig ontwikkelt bewustzijn kan prima channelen, maar zal met andere boodschappen en (on)zuiverheid komen dan iemand met een weidser open bewustzijn.

Ook zullen er des te meer inkleuringen in de vertaalslag aanwezig zijn. Vaak niet benoemd of erkent, niet gezien ook vaak, vaak niet eens door het channel zelf bewust zo ervaren.

Want ja, ook iemand met een slechte aarding, weinig tot geen energie in het onderlichaam maar wel geopende hogere chakra’s is in staat tot channeling. De aard en vorm van de waarheidsgetrouwheid variëren dan echter aanzienlijk met de gechannelde informatie van iemand die een groter geopend bewustzijn heeft.

Elke vorm van channeling (energie en dus informatie overdracht) dient feitelijk eerst doorleeft te worden in zichzelf, pas dan kan een diepere boodschap die er in vervat ligt verstaan worden. Pas dan ontstaat ook een diepere opening van bewustzijn en kunnen onbewuste inkleuringen gefilterd worden. Dat is met alles zo, daar waar het dieper doorleeft kan worden, daar ontstaat nieuwe groei en dieper inzicht. Daar ontstaat meer bewustzijn, ruimte en meer neutraliteit (vrij maken van inkleuringen en je openen voor een grootser perspectief dan die van het beperkte mens-zijn). Daar ontstaat ook meer bewustzijn op het feit ‘wie je aan de lijn’ hebt en dus wordt er meer onderscheidingsvermogen ontwikkelt. Want de Licht kant is reëel maar dat is de schaduw kant even zozeer.

Daar waar meer persoonlijke groei ontstaat, ontstaat meer ruimte ook voor een neutraler perspectief en bewuster channelen. Waardoor je inkleuringen of persoonlijke overtuigingen makkelijker kunt uitfilteren. Waardoor dat nieuwe groeistukken in je Zelf aanreikt om daar boven uit te stijgen. Dan kan de gechannelde energie ook werkelijk belichaamd worden. Omdat het integreert, integraal onderdeel van je eigen bewustzijnsgroei uitmaakt. En daarmee wordt je als channel steviger, krachtiger en neutraler.

Des te bewuster je bent van wie jij Bent, van jouw oude overtuigingen, patronen, blinde vlekken, valkuilen maar ook kwaliteiten, des te bewuster, neutraler en des te meer je werkelijk hogere delen van je Zelf kunt belichamen, des te beter kun je de vertaalslag maken van de hogere energieën die gechanneld worden.

Des te dieper je de gechannelde informatie die door je heen stroomt daadwerkelijk vorm kunt geven (belichamen) en kunt leven in je eigen leven en groei, des te zuiverder en krachtiger zal de boodschap zijn die je doorgeeft.

Echter hoe dan ook, altijd weer spelen er onbewuste lagen van ons bewustzijn daarin mee. Dat hoort bij onze groei. Daar waar we weer een laag geïntegreerd hebben, daar komt meer een nieuwe laag onbewustzijn en nieuwe  groei vrij.

En dat is iets wat nooit uit het oog verloren mag worden!

Essentieel is dus altijd om channelings vooral met jouw hart en bewustzijn te lezen of delen. Wetend dat er onbewuste inkleuring in kan zitten. Dat houdt je alert op wat voor jou wel of niet resoneert in de energie die vorm gegeven is in informatie. Dat houdt je ook reëel in je onderscheidingsvermogen.

De kunst is dan weer om uit het oordeel van de persoonlijkheid te blijven!

En op deze wijze kun je heel bewust iets hebben aan gechannelde informatie, mits je het echt bij je Zelf houdt. Oprecht, eerlijk en zuiver ten aanzien van je Zelf. Op deze wijze filter je ook voor je Zelf weer de informatie die wel of niet resoneert.

Ongeacht wie het channel is, wat zijn/haar persoonlijke inkleuring is, en ongeacht of je deze persoon wel of niet persoonlijk kent.

De kracht ligt werkelijk in je Zelf, maar met name in je bewuste Zelf. Bewustzijn  van je Zelf is de Sleutel tot alle groei!

 

© Willemien Timmer 19-9-‘14