lion-piramids

Aanstaande zondag, 26 juli, is het weer zo ver: het Oud Egyptische nieuw jaar breekt aan. Sirius verschijnt tegelijkertijd met de zon bij het ochtend gloren aan de hemel en een nieuw kosmisch jaar breekt daarmee aan. De energie van overvloed, vruchtbaarheid brak daarmee aan voor de oude Egyptenaren. Omdat dit punt in tijd de markering betekende van de overstromingen van de Nijl die vruchtbare aarde op het land bracht.

Het omvat ook de energie van stroming (water) en het vuur (zon).

Deze periode opent zich de Leeuwenpoort, welke voortkomt uit de oude tijden waarbij de zon in uitlijning stond met de piramiden van Gizeh en de sfinx. Hoewel deze uitlijning door het vervliegen van tijdperken niet meer in 3D in het nu zo is, biedt deze periode energetisch gezien nog altijd een belangrijke energie. De imprint van de Leeuwenpoort is nog altijd op aarde aanwezig en wordt elk jaar opnieuw weer dieper geactiveerd naarmate de frequentie op aarde verhoogd.

Deze periode waarin de Leeuwenpoort geopend is (tussen 26 juli en 12 augustus) zijn de energieen meer intens dan anders en staan we ‘onder directere invloed’ van zowel zon als Sirius frequenties.

Sirius draagt de Oorspronkelijke Blauwdrukken nog altijd in zich, en draagt tevens de herinnering aan het Oneindige Licht (Eternal Light) in potentie. De energie van de zon herinnert ons aan ons Gouden Zelf of onze Essentie, de Broncoderingen in ons Wezen.

Je zou dus kunnen zeggen dat deze impact van energieen die invloed op ons hebben, doordat ze binnen gaan stromen in bewustzijn, van een ultieme kans zijn om dieper dan ooit te kunnen groeien in herinnering aan wie we Zijn.

Deze periode kenmerkt zich vaak ook als een intens krachtige periode, overeenkomstig de kracht van de leeuw.

De frequenties van én je Oorspronkelijke Blauwdrukken én je Broncodering worden aangetrilt.

Sirius trilt je Oorspronkelijke Blauwdrukken aan, zij zijn de weg naar herinnering aan je potentie en de weg terug naar je Bron codering.

Deze poorten staan in deze periode wagenwijd open, de ‘snelweg’ naar het herinneren van jouw unieke Goddelijke Potentie, en van daar uit naar je Bronbewustzijn.

Nu zal dit nohg niet allemaal in een klap te behappen of te integreren zijn. Daarom resoneert de Leeuwenpoort ieder jaar in de frequenties van dat moment, en zullen de energieen binnen komen die passend zijn voor jou en wie jij bent in het nu. Het lichaam (3D) moet het immers ook kunnen behappen en verstouwen.

Ondanks dat verlegt de Leeuwenpoort altijd wel net de grens van waar ons menselijk bewustzijn denkt ‘tot hier en niet verder, dat trek ik niet’.  Het is echter ons menselijk bewustzijn (ego aspecten) die daarmee de touwtjes in handen proberen te houden en daarmee niet de volle potentie van het moment binnen laten komen. Dit gebeurd geregeld bij de vele trillingsverhogingen en portalen, of andere hoge frequentie instroom momenten. Zo weet het ego Zelf altijd nog ergens (al is het op onbewuste lagen) een vinger in de pap te houden.

De Leeuwenpoort is er daarom een van grote kracht, waarmee de controle van ego eigenlijk grip verliest. Zeker voor mijn gevoel in dit jaar (2015) zal de Leeuwenpoort krachtiger dan ooit werkzaam zijn. Zeker ten tijde van het 8-8-8 Portaal (8-8-2015). Dit markeert voor mijn gevoel een belangrijk omkeer punt in bewustzijn. Juist temidden van de Leeuwenpoort initiatie periode.

De frequentie van de 8-8-8 brengt een immens krachtige instroom van zowel Goddelijke Blauwdrukken (Sirius) als Broncoderingen (zon) met zich mee en heeft daarmee een immens omkerende impact op onze overkoepelende man-vrouw-kind velden (de Heilige Drie Eenheid binnen ons Bewustzijn).

De oude 8-fundamenten worden daarmee omgepoold naar de nieuw 8-fundamenten. De gouden lemniscaat van oorspronkelijker frequenties kan daarmee door gaan stromen, en overschrijft de oude lemniscaat. De oude lemniscaat resoneert op het Vissentijd perk (wat we recent achter ons hebben gelaten) en bevat oude blauwdrukken, uitgeleefde emoties, gevoelens, conditioneringen, ego, overlevingsstructuren, oude energieen, veel spirituele overtuigingen/leerwegen zijn nog altijd hierop afgestemd,  etc.

Het houdt ons ten dele nog afgestemd op de oude tijd en op de oude overleving.

De nieuwe lemniscaat die vanuit de Blauwdrukken en Bronpotentie naar ons toe komt stromen via de leeuwenpoort is die van Goddelijke Balancering, imbedding en erkenning van een veel hogere realiteit of herinnering aan wie wij werkelijk Zijn. Het resoneert op de Aquarius energie, het tijdperk waarin we ons nu bevinden.

Dat betekend dat we in een heel nieuw veld van Bewustzijn zullen gaan komen, voorbij aan de oude basis van lijden, slavernij en gevangenschap in beperkt bewustzijn binnen ons zelf, het cirkeltjes draaien in oude fundamenten waarin subtiel het ego toch (ook over spirituele groei) nog touwtjes in handen heeft.

Deze frequenties worden allemaal ook dieper doorgetrokken richting de onderste drie chakra’s die inmiddels al maanden onder (Goddelijk) vuur liggen voor opening en opschoning, waardoor deze nieuwe frequenties veel dieper binnen kunnen komen  dan ooit (weer) in ons menselijk bewustzijn, lichaam en celbewustzijn.

De transformerende kracht van de Leeuw(in) gepersonificeert ook door de Sfinx (van origine) en o.a. Sekhmet ondersteunen immens bij de helingen en ompolingen d=van bewustzijn die daaruit voortkomen.

Dit kan best heftige (innerlijke en uiterlijke) opschudding in levens brengen, wanneer zogezegd letterlijk de oude fundamenten van de oude basis er uit geramt gaan worden. Terwjl het nieuwe tegelijkertijd binnen komt en het oude overschrijft.

Dat wat je dacht t ekennen (in jezelf) kan ineens geheel anders lijken, wanneer je vanuit een nieuw bewustzijnsniveau je Zelf beschouwd. Zaken die voorheen belangrijkvoro je waren lijken losser te komen van je, en je zult nieuwe zaken gaan ontdekken die veel passender in het nu blijken te zijn. Dat en nog veel meer veranderingen op persoonlijk vlak zijn daarmee mogelijk.

Doordat het hoogte punt, tijdens het eerste 8-8-8 portaal van deze maand plaats vind, wordt je gehele Heilige Drie Eenheid meegenomen ook in deze Kosmische balancering en heruitlijning tussen basis, hart, Oorspronkelijke Blauwdrukken en Bronpotentie.

Dat betekenddat je kindkwaliteiten van alle bewustzijnslagen (meestromen, speelsheid, openheid, leergierigheid, ontdekkingsreiziger zijn, nieuwsgierigheid, vreugde, creativiteit, scheppend vermogen, ‘fantasie’, potentie tot herinneren,  etc.) dieper voelbaar zullen worden en oude wonden en littekens naar voren zullen halen omte helen. Die heling is ook direct aanwezig, via de Leeuwenpoort, de Blauwdrukken en bronpotentie. Je innerlijk kind kan dus enorm diepe wonden helen en stappen voorwaarts zetten in een diepere integratie en erkenning binnen je bewustzijn, en transformeren naar je Goddelijk Kind frequentie.

Dat zelfde geldt voor de overkoepelende mannelijk en vrouwelijke bewustzijnsvelden. Alle littekens en wonden worden dieper aangeraakt om de oorspronkelijke Potentie ervan weer in herinnering te brengen.

Dit, en ongetwijfeld nog veel meer, zal er ten tijde van de Leeuwenpoort inwijdingsperiode meer naar voren mogen komen. En zal in ieders leven vorm mogen gaan aannemen. Ongeacht ofje er van bewust bent of niet.maar hoe bewuster je bent, hoe dieper je energieen kunt binnen halen of plaatsen in je leven (in het hier en nu).

De twee ‘zonnen’ rijzen op aan de hemel: het nieuwe kosmische/planetaire jaar vanuit de oud Egyptische matrix breekt aan: Sirius rijst weer aan de hemel op. Een tijd van vruchtbaarheid en nieuw leven. Een tijd ook van intense energieen, activaties, heling en verhogen van trilling/bewustzijn. Enkele andere belangrijke activiteiten die zich laten voelen zo tijdens de periode van de Leeuwenpoort, zijn:

* Energieen van de oude 8 in de basis (basis van overleven) worden vervangen door de nieuwe 8, kosmische balans (basis van leven).

*Transformerend vuur vanuit de leeuwenkracht. Energie van Sekhmet als diep transformerende healer met de kracht van vuur, welke helend en of vernietigend (op oude destructieve patronen, innerlijke saboteurs, zwart magische aanhakingen, dualistisch bewustzijn, etc) kan werken.

*Activaties van je eigen Vrouwelijk Bewustzijn in de leeuwinnenkracht en activaties van je mannelijk bewustzijn in de leeuwen kracht. De kracht ook on je eigen Licht en Bewustzijn weer ten volle te gherinneren 9binnen de potentie die in het nu haalbaar is, en afgestemd is op jouw unieke Blauwdrukken en Zielsevolutie).

*Openen van de archieven van de sphinx voor her-codering van de basis, ook in voorbereiding op de belangrijke shift in bewustzijn op 28 september 2015, wanneer nog een grootser deel van ons Goddelijk Potentieel weer vrij gegeven gaat worden!

Wellicht dient zich komende dagen oftijdens de geopende Leeuwenpoort wel meer informatie aan, maar dit was vast een tipje van de sluier in wat nu al voelbaar in opbouw is…

© Willemien Timmer, 23-7-2015