De Magie van Moeder Aarde  – De Godin & de Draken Deel 4

Ontwakende Draken(lijnen), de Gaia Code en oeroude Godinnen energie

(Lees hier deel 1, deel 2 en deel 3 )

Nieuwe onverwachte informatiestromen en zijsporen leiden naar nieuwe ontdekkingen en stippelen de reis verder uit

Het is inmiddels bijna 7 dagen nadat de eerste trip is ondernomen en de puzzelstukjes die deze reis heeft opgeleverd tot dusverre min of meer in elkaar aan het schuiven zijn. De eerst volgende stap en krachtplaats die bezocht mocht gaan worden leek inmiddels helder te zijn. Er was een duidelijke link en relatie tussen de eerste reis en plek. En hoewel er vele puzzelstukjes al in elkaar pasten, waren er nog enkele vraagtekens, waardoor ik dieper de research in besluit te duiken.

Er waren nog enkele puzzelstukjes van inzichten die echt helemaal nergens in leken te passen. Het blijft mijn bewustzijn bezig houden, want ik weet dat niets voor niets naar voren komt in een dergelijke puzzeltocht en dat maakt dat ik me opnieuw afstem op het ‘hele verhaal’ tot u toe en met name ook inzoom op de onduidelijke puzzelstukjes.

Een nieuwe lijn van stroming lijkt daarmee op gang te komen, en het is opnieuw haarfijn voelen te midden van de al gevonden informatie, waar ik iets mee ‘moet’ en kan binnen deze puzzeltocht en wat aanverwante informatie.

De nieuwe informatiestromen lijken me in eerste instantie een heel andere kant op te leiden, namelijk richting de oude culturen en Godinnen met name van de oude Friezen en de Vikingen. Een onverwachte wending die ik niet direct kan plaatsen in het verhaal tot zoverre. Hoewel ik jaren geleden in Friesland ben komen te wonen heb ik me nooit aangetrokken gevoeld om de oude cultuur van hier dieper te onderzoeken of uit te diepen.

Maar uiteindelijk leidde dit ‘zijspoor’ zoals ik het maar even noem, tot heel veel nieuwe ontdekkingen, samenvallende Godinnen velden en aanwijzingen die het te banen pad verder zouden ontsluieren.

De Godinnen van het oude Friesland , zijsporen en een wirwar aan (ley- en geschieds)lijnen

Door het volgen van verschillende leylijnen of Drakenlijnen werd ik naar verschillende Godinnen energieën van Friese bodem geleid. En hoewel ik ook hier voornamelijk tegen verbasterde, vertekende en verdraaide informatie en veel onbekendheid aanliep. Waren de weinige steeds terug kerende ingevingen voldoende om verder te kunnen.
Ongetwijfeld ligt er nog een hele interessante wereld daar binnen om verder te onderzoeken en ontdekken, maar dat was in elk geval niet voor nu. Ik diende de puzzelstukjes die behoorden bij mijn pad in het nu zien te onderscheiden om mijn reis te kunnen vervolgen. Een flinke klus en letterlijke wirwar van (ley)lijnen en samengeknoopte lijnen (geopende en gesloten vortexen) om te ontrafelen.
Grappig genoeg ontdekte ik op deze vele zijsporen om tot de juiste inzichten en informatie te komen, met toch een soort van verbazing dat veel plekken waar ik o.a. vroeger geboren ben, gewoond heb, veel in mijn jeugdjaren heb vertoefd of plaatsen die ik geregeld opzocht in mijn puberteit om alleen te zijn,  allemaal krachtplaatsen en vortexen zijn die in meerdere of mindere mate nog altijd actief zijn. Dit betroffen overigens plekken in Drenthe en Groningen, niet in Friesland.

Een leuke bijkomstigheid die ook een stukje kan verklaren van mijn gevoeligheid en ervaringen van mijn persoonlijke reis binnen dit huidige leven. Het doet me ook weer denken aan wijze woorden die iemand in mijn twintiger jaren ooit tegen me sprak, en die ik nooit vergeten ben: ‘dat wat voor jou natuurlijk is, vanzelfsprekend omdat het van binnenuit komt, is het voor een ander niet’.
Misschien was ik zo eigen met de energieën van al die krachtplaatsen, dat het bewuste besef er nooit zozeer is geweest, dat het bijzonder was. Het was er gewoon en in die zin voor mij dus natuurlijk om steeds opnieuw bepaalde plaatsen op te zoeken om dus dieper in verbinding met mijn Zelf te treden.

Vanuit al deze zijsporen bleven er enkele aspecten steeds de aandacht trekken en oplichten. Ik wist dat hier mijn ontbrekende puzzelstukjes lagen, die me verder op deze reis zouden helpen.
Twee van die puzzelstukjes waren opnieuw Godinnenfrequenties van het oude Friesland, en tevens gerelateerd ook aan de Noormannen en hun cultuur.  Het waren de Blauwdrukken van Freya en Fostare.
Grappige synchroniteit was dat ik tijdens mijn reis naar Duitsland vlak voor aankomst een vrachtauto had zien rijden met grote in het oog springende belettering, die de aandacht trok. Er stond op:  Freya Transport.
Uiteraard kende ik de naam Freya, maar heb me zoals gezegd, nooit zozeer verdiept in de Godinnen van eigen bodem, dus de exacte frequenties waren me onbekend van de Freya Blauwdruk.
Toen nu in deze zoektocht keer op keer de naam Freya opnieuw opdook, wist ik dat deze belangrijk was en ben me er in gaan verdiepen. Voor mijn gevoel was er weinig bij mijn pad passende informatie, of slechts gebrekkige informatie voorhanden.

apofyliet.nl - Godin en de Draken 4

Freya

Het belangrijkste wat ik daaruit kon halen was dat Freya ook een deel van de Oer Moeder Blauwdruk vertegenwoordigt en gelinkt is aan het katten en katachtige bewustzijn. En daar lag binnen mijn pad weer een link tussen mijn eerdere doorlopen pad in Egypte: de Godin en de Leeuwen, het openen van de Leeuwen- en Leeuwinnen Poorten door de Egyptische Matrix heen en daarmee tegelijkertijd binnen het menselijk bewustzijn. Langs de wervelkolom van mijn aardse Zelf en binnen het Egyptische veld, zodat dit een collectieve wijziging zou kunnen brengen. Voornamelijk om de onbalans tussen mannelijke en vrouwelijke velden op te heffen, en de Leeuwinnen Poorten weer te laten samen gaan met de Leeuwen Poorten.

Ook in afstemming, naast de informatie die ik her en der vond, vond ik overeenkomsten met voor mij veel bekendere Godinnen Blauwdrukken zoals bijvoorbeeld Isis, Amentet en Sekhmet, die veel meer tot mijn ‘verbeelding’ en bewustzijn spreken.
De enorme moederlijke kracht en vruchtbaarheid waaraan Freya gewijd was. Maar ook het krachtige vuur, de strijdlust en het aanvoeren van Godinnen (strijd)krachten in veldslagen die tevens de helden van de veldslag naar het Walhalla kwamen halen, naar ‘de hemelen’ dus en toegangspoort zijn tot de hemelse rijken, behoren tot haar Bauwdruk.
En daarnaast heeft de Freya energie een directe link met de natuur en natuurlijke scheppingswereld.
Het lijken uitersten van elkaar te zijn, en toch liggen ze vervat binnen het wezen van één en dezelfde Blauwdruk.
Bijzonder interessante materie om dieper in te duiken. Maar toch voelde ik dat ik slechts enkele stukjes van informatie binnen ook verdraaide en vervormde informatiestromingen over Freya diende ‘op te halen’, waar linken met mijn te volgen pad lagen.
Het bleef steeds een ‘spel’ van haarfijn afstemmen in welke informatie ‘ik nodig’ had en wat mijn ikje gewoon ronduit interessant vond om te ontdekken. En wat misschien voor een later moment nog verder uit te diepen is.

Wat ook interessant was om te ontdekken is dat Freya half menselijk, half Goddelijk is, soms ook vereenzelvigt met de vrouw van Odin of Wodan. Een Noorse God frequentie die ook een belangrijke rol heeft gespeeld in een van de tijdslijnen die zichtbaar werden binnen mijn eerste bezoek aan het gebied van de Slapende Draken. (Zie daarvoor deel 3)
Maar daarover misschien later ook meer. Ook dat is deel van de verwevingen van tijdslijnen, mythen, sagen en ook energie velden die een rol spelen. Die wel oplichtten omdat zij simpelweg hier binnen aanwezig zijn. Maar ook een zijspoor kunnen zijn, die essentieel is, in die zin om te verhelderen hoeveel dimensielagen er op zulke afgesloten krachtplaatsen liggen. Als laagjes over elkaar heen in de verschillende tijdsperioden.

De ontdekking van de Freya Blauwdruk was als een zijspoor binnen mijn individuele ontdekkingsreis. Een zijspoor die echter belangrijke inzichten en clous bracht in hoe het werkt, laagsgewijs ook, binnen verstoorde krachtplaatsen in de Gaia energie.
Het ging in die zin niet zozeer om de Freya Blauwdruk zelf. Al liggen daar herkenningspunten en het verbinden van mijn bewustzijn met dit Godinnen veld mocht leiden naar nieuwe wegen die zich openden om de voorgang van mijn puzzeltocht verder te verdiepen.

Zovele tijdslijnen die door elkaar heen bewegen en elkaar verstoren

De kunst van deze puzzeltocht, voel ik, ligt er in om me niet te focussen op alle individuele laagjes die er liggen, maar om rechtstreeks richting de kern te gaan. Slechts wanneer dergelijke zijsporen een belangrijke clou bevat, dien ik me er op te richten en de kern als puzzelstuk voor de rest van de reis te verhelderen. Het is steeds een kwestie van haarfijn blijven afstemmen en focus houden. Want zovele zijsporen die telkens opnieuw naar voren zouden komen, zouden ook kunnen afleiden van de kern.

Het maakte ook steeds duidelijker hoe verschillende tijdsperioden en culturen door de eeuwen heen met elkaar verweven zijn. Niet alleen in collectieve velden van volkeren, ook in Moeder Aarde, ligt dit opgeslagen. En met name in de krachtplaatsen of vortexen en daar waar deze gestagneerd zijn, liggen de Draken- of Leylijnen als in een wirwar in de knoop met elkaar.
Dat verklaard ook waarom sommige plekken zo duizelig en wiebelig kunnen maken, omdat je als het ware door de tijdsdimensies heen beweegt die daar met elkaar in de knoop zitten of juist openingen creëren in je eigen bewustzijn waardoor je even jouw tijdslijn kwijt raakt waarop jij in de huidige incarnatie functioneert.
Ik ervaar vaak op plaatsen waar de vortexenergie nog min of meer stroomt, dat dit verschijnsel daar niet zozeer als verstorende ervaring aanwezig is. Voor mijn gevoel liggen daar de verschillende geschiedenis of tijdslijnen meer elk op hun eigen frequentie of bandbreedte. Waardoor het maar net is waarop jij afstemt en binnen kunt stappen op die golflengte en ervaringen op kan doen.
Op plaatsen waar de energie zo verstrengeld , verstoord, gestagneerd is geraakt, is er een voortdurende ruis op de lijn. Werkt en beweegt alles door elkaar heen en raak je je richting kwijt. Of zelfs je ‘innerlijk stuur’ waardoor je ongewild in allerhande dimensiesferen kunt belanden waar je helemaal niet op afgestemd hebt. Het ‘beschermende membraan’ rondom de verschillende tijdslijnen of golflengtes ontbreekt dan. Het is een soort van grenzeloos, welke frequentie maar het sterkste is op welk moment zal overheersen. Het ‘klinkt’ als een vals spelend orkest waarin iedereen door elkaar heen lawaai maakt, zonder dat er nog enige symfonie te onderscheiden is.
Gerichte focus en harfine uitlijning op je Zelf zijn de enige ‘middelen’ die helpen om niet te verdwalen in zovele frequenties en tijdslijnen of ongewenst ergens in binnen gelanceerd te worden.

Fostare of Fosta

Ook de energie van Fostare (of Fosta vanuit de oud Friese cultuur) bleek een belangrijk zijspoor, die in later tijdsbestek van de reis nog meer verwevingen zou gaan verhelderen, net als Freya. Ook hier lagen weer overlappingen in, zoals een connectie met Wede (de oud Friese naam voor Wodan) en met vruchtbaarheid.
Ook Fostare is een Vergeten Godin van Nederlandse bodem, waarover weinig overleveringen of waar nog zuivere informatie over beschikbaar is.
Fostare wordt voornamelijk gelinkt aan de oud Friese grondgebieden en dan met name Friesland, West Friesland en de Waddeneilanden.
Er liggen energetische kwaliteiten en linken met verbinding met vruchtbaarheid, de aarde, groei van gewassen (is dus levenskracht en scheppingskracht) maar er wordt ook ‘gezegd’ dat zij dwaalde door bos en hei. En daar ligt een leuke parallel met mijn puzzeltocht die me al enkele maanden bos en hei ‘in stuurde’ en ‘dwalend’ door verschillende energievelden op dit pad heeft gebracht.
In afstemming op de Fostare energie was vooral interessant dat deze Godinnen Blauwdruk een connectie heeft met en Hoedster is van Heilige Bronnen.
Dit bevestigde het feit dat ik daarin heel sterk voelde dat Fostare in haar Blauwdruk dus een Sleutel is tot de Bron Code, maar tevens een Sleutel is tot de Heilige Bron(nen) die ik op de volgende reis zou tegen komen en in relatie stond met de volgende verstoorde vortex die ik zou bezoeken in de belangrijke lijn waarop ik blijkbaar geacht werd planetair schoonmaakwerk te verrichten.
Mede dankzij deze zijsporen binnen de puzzeltocht, werd steeds opnieuw bevestigd dat de tweede plaats die in connectie behoort te staan met de eerst bezochte plaats, een even zo belangrijke was. Op dat moment wist ik echter nog niet dat zich op de tweede plek die ik zou bezoeken ook een oude ‘heilige’ Bron aanwezig was. Dat ontdekte ik pas tijdens het bezoek.

De water frequentie die naast het aardse element (‘Godin van de landbouw’) is toegevoegd aan de Blauwdruk van Fostare verbond voor mij ook opnieuw de energie van aarde en water. Het kan niet los van elkaar staan. Onze Blauwe Planeet, Moeder Aarde, bestaat immers voornamelijk uit water en aarde.
De energie van heilig, voedend en leven brengend water is van essentieel belang voor een goede zuivere gezonde doorstroom. In ons, maar ook in Moeder Aarde, en dus binnen de Gaia Codering. Heilig water wat de potentie heeft om nieuwe energie in zich op te nemen en te verspreiden in een groot gebied. Of om vervuilde energie te zuiveren en weg te voeren.

De water energie, die was al meerdere malen heel sterk opgedoken gedurende de afgelopen jaren. Daar had ik al meerdere malen krachtig mee samen gewerkt. (Vanuit het werken met waterenergie zijn o.a. de Sacred Water Liquid Light Essences ontstaan in samenwerking met diverse Neteru frequenties en de Egyptische Matrix. En op een later tijdstip heb ik hier ook meer over geschreven, kijk hier maar.)

Fostare bracht dus met name als zijspoor, de nadruk weer terug op water. Heilig water, Bronwater. De kracht van Water, dat wat(zelfs)  in de (verdraaide en duale) oudheid nog bijna meer (h)erkent werd dan in het nu. Ook binnen deze Planetaire puzzeltocht.
Daarnaast ontdekte ik diverse linken met andere Godinnen energieën, die op de tweede te bezoeken plaats centraal stonden!

Zijsporen leiden naar helderheid over de volgende stappen en trips

Al met al bracht de periode die tussen de verschillende actieve bezoeken van versluierde of slapende krachtplaatsen in lag, me stapsgewijs, meer belangrijke handvatten en inzichten. Die tevens er voor zorgden dat meer puzzelstukjes zich begonnen te ontvouwen.
Dankzij al deze aanwijzingen kon ik de wirwar aan leylijnen dieper ontcijferen en ‘mijn lijn’ of de lijn waar ik op diende te werken, daar binnen te ontrafelen.
Het leidde naar een verrassende derde plek, nog voordat ik de tweede plek die al helder was daadwerkelijk kon bezoeken. Deze derde plek diende ik eerst te bezoeken voordat de tweede plek bezocht kon worden, omdat een specifieke oud Magische en genezende lijn aangesproken kon worden en doorgetrokken kon worden naar de ‘tweede plek’. Die ook weer in directe lijn staat met de eerst bezochte plek.
Dat betekende dat deze 3 krachtplaatsen elk op zich aangeraakt konden worden in hun oorspronkelijke energie. Maar ook dat de verbinding tussen deze drie krachtplaatsen weer (een stukje) hersteld en of doorgetrokken konden worden. In zoverre dat uiteraard op dat moment in tijd mogelijk was.
Ook hiermee gaf het zoeken naar clous weer feilloos weer hoe alles in de juiste timing en op de juiste volgorde, met haarfijne precisie, dient te gebeuren.
Geen persoonlijkheid, wil of wat ook wat daar tussen mag gaan zitten. Maar afstemmen, afstemmen, afstemmen. In vertrouwen dat op de juiste timing en met de juiste focus alle volgende stappen ontvouwen.

Dus in plaats van een bezoek aan de tweede krachtplaats, mocht ik eerst nog een andere (derde) gesloten en verstoorde krachtplaats bezoeken, om vervolgens pas de tweede krachtplaats aan te gaan doen.
Met al deze helderheid die inmiddels was ontstaan, was het tijd om opnieuw in de auto te stappen en fysiek deze gebieden te gaan betreden.

© Willemien Timmer, 31-7-2018

Binnenkort kun je het vervolg hier lezen, maar ook de eerdere delen:

De Godin & de Draken – deel 1
De Godin & de Draken – deel 2
De Godin & de Draken – deel 3
De Godin & de Draken – deel 4
De Godin & de Draken – deel 5
De Godin & de Draken – deel 6
De Godin & de Draken – deel 7