De Oorspronkelijke Mens roert zich

De Oorspronkelijke Mens is bezig in ons wakker te worden, dit is wat gestimuleerd en aangezet wordt in de trillingsverhogingen. Ons Menselijk meesterschap als Sleutel tot totale Ascensie wenst weer te ontwaken om her-innert te worden.
Om dat proces meer ruimte te geven en moeiteloos te laten door vloeien mogen wij onze innerlijke knelpunten, wonden, stagnaties, overleving, overtuigingen en al wat dit proces belemmerd leren aankijken en helen. Op welke wijze dan ook. Want dat schept ruimte voor een moeiteloze stroom van Goddelijk Bewustzijn wat weer geïntegreerd kan raken in wie wij zijn als mens.
Om deze processen dieper toe te laten en (binnen je Zelf) handen en voeten te geven, is het essentieel dat je op allerlei lagen gaat begrijpen en voelen hoe dit proces werkt en waarom het werkt zoals het werkt. Wat jouw persoonlijk leer- en groeistuk is en hoe jij daar doorheen kunt navigeren.
Enkel voelen is niet (meer) voldoende, wakker worden in bewustzijn en ook begrijpen waar het om gaat, waar je doorheen gaat, waar je proces naartoe wil is essentieel. Het helpt je namelijk om door oerangsten en diepte weerstanden heen te stromen. Ja, te stromen! Inzicht en begrip, bewustzijn van waar je in zit helpt om makkelijker mee te stromen en je eigen Zielsbegeleiding hierin dieper te verstaan.
Hierdoor ontstaat steeds meer onafhankelijkheid, op eigen Meesterschapsbenen staan, je eigen verantwoordelijkheid voor jouw groei nemen, Innerlijk leiderschap oppakken en jouw Oorspronkelijk Mens-Zijn de ruimte geven om moeiteloos te ontwaken!

Persoonlijke ondersteuning in de energie en processen van nu

Ook de komende weken staan er nog enkele bijzondere krachtige activatie workshops in de planning, waarvoor op dit moment nog enkele stoelen vrij zijn!!!

De energie in deze tijd is ongekend en dat komt ook tot uitdrukking in de workshops. Het is ongekend hoe sterk je kan groeien, bewust kan worden inzichten kunt binnen hengelen of heel oude lasten patronen en overtuigingen kunt transformeren.
Het gaat sneller dan ooit in de enorme trillingsverhogingen van deze tijd, die de persoonlijke processen soms ook bijzonder wiebelig of uitdagend kunnen maken.
Juist in een veld van gelijkwaardigheid, veiligheid en samen Zijn kunnen je processen veel sterker uitkristalliseren in helderheid, inzicht heling en bewust wording.
We wandelen elkaar zo samen terug naar Huis in ons Zelf!

De volgende ACTIVATIE WORKSHOPS kunnen je persoonlijke proces in deze tijdperiode krachtig ondersteunen, verhelderen en of een boost geven:

6 juni: Afstand activatie en transmissie 6-6 Portaal. Afstemming op de energie van dit moment en wat daarin wenselijk en nodig is voor de persoonlijke processen.
De energie van de 6 gaat over het leven in de diepste vorm van materie, in het mens-zijn op aarde dus. En het proces wat we daarin doorlopen om steeds dieper te Ontwaken in bewustzijn.
Een up to date afstemming in de energie van het moment.
Hier kun je je opgeven.

8 juni: Innerlijk leiderschap, de Kracht van de Wolf 
Over o.a. je innerlijke oerkracht, oer instincten, hoe deze verdraait zijn en belemmeren om volledig in je kracht te staan en hoe je deze kunt aanwenden om je innerlijk leiderschap weer op te pakken en te integreren.
Lees hier meer.

7 juli: 7-7 Portaal: Armoede- en Overvloed bewustzijn
Het omzetten van oeroude programmeringen van de ‘7 vette en 7 magere jaren’, hoe je je Zelf kunt bevrijden vanuit eeuwenoud armoede bewustzijn en je oorspronkelijke Overvloed vanuit uitlijning met Bron weer kunt ‘aansluiten’ en integreren.
Werkelijke overvloed komt van binnenuit en vanuit de juiste afstemming!
Lees hier meer.

26, 27 en 28 juli: Leeuwenpoort 2019 – Leeuwenkracht intensive
Activatieworkshop in je eigen Multidimensionaal bewustzijn i.s.m. The Sisterhood of Sekhmet & the Galactic Feline Family

Een krachtige 3-daagse aan de start en opening van de Leeuwenpoort. Drie dagen die in het teken staan van de bijzondere en extreem krachtige energieën van deze tijdsperiode, waarin het persoonlijk en collectief bewustzijn weer een mega shift in bewustzijn maakt.
Lees hier verder…

En in de activiteitenagenda vind je nog veel meer, wat aansluit op deze tijdsenergie en de processen die wij individueel en collectief nu doorlopen. Zie daarvoor de activiteitenagenda.

Voel je welkom om deel te nemen aan een van deze krachtige, liefdevolle en transformerende activiteiten!

©Willemien Timmer, mei 2019