De Phoenix en de Benu – januari 2017

Als de Phoenix uit de as herrijzen

Als de Benu uit de Oerzee Nun verrijzen

Na de gigantisch hectische periode van november en december 2016 waarin er een plotselinge versnelling kwam in de afronding van diverse processen en 3D situaties die al enige jaren speelden, met daarbij en afronding exact op 29-12-’16, nieuwe maan. en een laatste punt achter ‘het verhaal’ op 30-12-’16 (3-3 portaal). Kon ik op 31 december ’16 in een deken van rust zakken. Het was allemaal afgerond en klaar.

Klaar ook om de oude energie achter me te laten, hoe waardevol deze ook geweest is. En om blanco, nieuw, het nieuwe jaar in te stappen.

vanuit de adrenaline rush was het 3D gezien echter even afkicken. Geen ren- en vlieg werk meer, hectische, chaotische en overvolle dagen. Er kwam weer ruimte en rust om me veel meer te gaan richten op waar mijn hart ligt, de praktijk en mijn Missie, en al mijn eigen bewustwordings- en groei processen.

Uiteraard loopt en liep dat allemaal door gedurende deze hectische periode, maar met minder ruimte om ook echt diep in zaken te duiken, tenzij ze zich innerlijk krachtig opdrongen. Maar daarna was het weer doorgaan en tegelijkertijd werken aan mezelf, in de praktijk, Karim en dus moeder zijn, een nieuwe pup, en al het andere tegelijkertijd (verbouwen, verhuizen, slepen, opruimen, opschonen, etc.)

Dus het ineens weer ’terug vallen’ in meer rust en ruimte voor de praktijk en alles waar mijn hart ligt, is een heerlijkheid. Ondanks dat heb ik een aantal dagen noodzakelijke rust genomen. Wel verdient ook na een aantal pittige maanden . Want vanaf september waren de energieën, processen en drukte al heftig.

Een paar dagen rust en Karim-tijd (die vakantie heeft) om daarna vanuit het nieuwe volop en krachtig door te stromen in het nieuwe jaar.
Resultaat is dat ik vanuit de nieuwe energie, het nieuwe jaar, een nieuwe situatie en in het 13-de jaar van mijn praktijkwerk, eindelijk bezig kan met een nieuw fundament di noodzakelijk is om mijn energie ook in de wereld te brengen: mijn website.
Sinds vorig jaar mei al veel problemen met de website en gecrasht door verschillende oorzaken. weer enigszins werkbaar gekregen, maar lang niet alles functioneerde weer.

Sinds juli 2016 werd er al gewerkt aan een nieuw fundament voor de website, steviger, krachtiger en up to date. maar het geheel heeft telkens weer vertraging op gelopen, stagneerde weer, gebrek aan tijd, mogelijkheden en wat al niet meer.

Resultaat is dat pas in november het basis fundament klaar stond, met dank aan een fijne samenwerking met Tamara Patrick <3 Maar gezien mijn onverwachte omstandigheden, had ik geen mogelijkheden ermee aan de slag te gaan.
En nu, vanaf 3-1-’17, werd innerlijk de deur ineens open geworpen.. het was tijd… eindelijk!

De flow leidde me eindelijk opnieuw naar de website, en creëerde inspiratie, ruimte en tijd om nu echt nieuw te gaan bouwen.

Om als een Phoenix uit de as te herrijzen, qua website dan. Maar deze is uiteraard een verlengstuk van mijn energie, van hetgeen ik neer wens te zetten en de 3D wereld in wens uit te zenden.

Ongeacht allerhande andere zaken die met spoed nog klaar moeten, vanuit 3D perspectief. Ik kan het met gemak even laten liggen. de energie is er nu, de inspiratie, en daar geef ik gehoor aan.

Alles op de juiste Kosmische Timing. Dat is hoe ik (al heel lang) leef, met de golven van de Flow mee. Ongeacht wat mijn mind of 3D aardse ikje daarvan vinden.

Dus al 3 dagen inmiddels werk ik ongeveer dag en nacht nu aan de nieuwe website. En herrijst de Phoenix uit de as. De oude informatie in een nieuw jasje, afgestemd op de energieën nu.

Alles weer even afgestoft, doorgelopen, gewijzigd waar nodig, verwijderd of opnieuw toegevoegd.

Tegelijkertijd merk ik dat ik nu begin uit te komen bij de oorspronkelijke of voorloper van de Phoenix, de Benu!

De Phoenix is de schepping die nieuw herrijst uit de as van het oude.

De Benu is de eerste creatie. Vanuit het niets, vanuit Nun, ook wel de ‘oersoep’ verrees de eerste Schepping, de Benu vogel. (Egyptische mythologie).

Daar ik toch al het gevoel  had in een soort van ‘oersoep’ beland te zijn sinds 31 december 2016 (en in de periode daarvoor voelde ik die al aankomen), wel toepasselijk. Ik bevind me al enige tijd in een soort van ‘blanco veld’, een geshifte energie van de ene frequentie naar de ander, van het oude naar het nieuwe, maar het nieuwe is nog niet ingevuld, zal zichzelf (van mij uit) mogen gaan invullen. Het heeft te maken met de switch die ik/we gemaakt hebben van de ene frequentie naar de andere. Van 2016 naar 2017, hoewel dat volgens lineaire tijdslijn is, en deze switch gaat veel verder dan dat. De markering van het ene naar het andere jaar overgaan is slechts een 3D uitdrukkingsvorm en symboliek daarvan.

We zijn daadwerkelijk naar een nieuwe golflengte geswitched en daarbij hoort vernieuwing.

Voor sommigen zal dat misschien een voortgang van het ‘oude’ betekenen, zij et op een nieuwe manier.  Maar in sommige perioden en fasen van Ascensiegroei betekend dat een switch waarbij al het oude wegvalt, niet meer terug te pakken of op voort te borduren is, en een geheelnieuw veld, resonantie of golflengte komt tevoorschijn.

In deze nieuwe golflengte is het eerst even zien te ‘settelen’, alles is ineens anders. Dan wordt het ‘zoeken’, waar zit ik en hoe ga ik me hiermee verhouden, hoe ga ik van hieruit vorm geven aan mijn leven, missie, werk of wat dan ook.

Hoewel ik deze shift al maanden aan voelde komen, en al eerder ervaren heb in andere perioden van groei, is het  toch echt ‘afwachten’ tot je de switch gemaakt hebt, om te voelen waarin je beland bent, in welke energie en wat er van daaruit mogelijk is.

Dus nu , vanaf 31-12-’16 aanwezig in dit blanco veld, een nieuwe resonantie of golflengte, voelt het als beland in de ‘oersoep’.  Een heel nieuw veld van waaruit geheel nieuwe creatie mogelijk is, maar niet op de oude manier. Het is innerlijk afstemmen en ‘zoeken’ hoe het ook alweer werkte op deze frequentie van mijn bewustzijn. Van daaruit kan het meer handen en voeten krijgen en kunnen nieuwe dingen zich gaan manifesteren.

Hoe leuk is dat, dat dat allemaal ‘toeval’ (synchroniteiten!!!)  samenvalt met het 13-de jaar van mijn praktijk en de overgang van een 9 naar een 1- jaar.

Een nieuwe geboorte in mijn eigen bewustzijn, een nieuwe geboorte in een nieuwe golflengte en een nieuwe geboorte in een nieuw jaar. E daarmee een nieuwe geboorte van de website!

Dus van het doorspitten en herrijzen uit de oude as van de ‘oude website’, ontstaat nu steeds meer een creëren vanuit het nieuwe veld, een nieuwe website. Die heus nog bepaalde elementen, informatie en gegevens van de oude bevat (in een nieuw jasje). Want dat kan en hoeft niet allemaal uitgewist te worden. Het was namelijk de weg van groei hier naartoe, naar dit punt. De weg richting steeds nieuwere creatie. Steeds diepere vormgeving van elke laag van groei, van mijn Zijn waar ik Ben.

Het is ook zo symbolisch. Elke stap die gezet is op het pad van groei is waardevol. Elke ontdekking, herinnering, bewustwording, heling draagt bij aan een volgende stap op het eeuwig evoluerende pad van bewust wording.

Ik geniet in elk geval… van het nieuwe dat zich aan het ontvouwen is. Al vergt het veel 3D computerwerk en zit ik in ‘mijn coconnetje’ even helemaal afgesloten van de buitenwereld.

Ik geniet van het proces. Het opnieuw doorlopen van het oude, het de erkenning geven die het verdient, zien hoe het allemaal fasen van groei zijn die doorlopen zijn. Persoonlijk en collectief.

Ik geniet van het zien van mijn Zelf en mijn weg daar in. Hoe ik daarin vorm heb gegeven aan mijn Zelf en binnen de wereld om anderen verder te helpen, om bewustzijnsvelden en poorten te openen voor het grote Ontwaken. Hoe ik mijn Blauwdruk keer op keer geleefd heb en daar gehoor aan heb gegeven, waardoor ik stap voor stap verder de ladder van Ontwaken beklim.

Het is op een ander niveau nog even weer het oude doorlopen, doorzien, erkennen om van daaruit een heel nieuwe cyclus in te gaan..

Innerlijk doe ik ‘oud en nieuw’ dus een soort van dunnetjes over, op een heel ander niveau weer dan de afgelopen week.

En ik geniet van het nieuwe, grote onbekende wat daaruit voort zal vloeien….voorbij de as van het oude… voorbij de Phoenix….. naar de kern, Bron of het fundament daarvan: de Benu, de nieuwe creatie vanuit de oersoep of Bron.

Dat wat nog niet eerder neergezet, doorleeft, doorgroeit en gemanifesteerd is op aarde!

Ik weet dat ik het mag creëren, vorm mag geven vanuit mijn Blauwdrukken en Zijn, vanuit mijn Bronverbinding. En toch zijn delen in mij nog razend benieuwd waar deze nieuwe cyclus naartoe zal leiden, in uitlijning met Al Wat Is.

Het is nog altijd blanco, maar de uitlijning op nieuwe vormgeving begint!

@ In diepe uitlijning met mijn Bron Zelf – in creatie van het Nieuwe – getapt vanuit Bron, los van het oude reeds doorlopene!

En in 3D hard aan het werk om de nieuwe website, als eerste nieuwe fundament in 2017 neer te zetten. To be continued!

© Willemien Timmer, 6-1-2017