De (schijn) veiligheid van het oude vertrouwde

 

Voortdurend zie ik het om me heen gebeuren, binnen de dagelijkse maatschappij en binnen spirituele kringen: het terug grijpen op het ‘oude bekende’. Het onbewust zoeken naar veiligheid in patronen die bekend zijn, daar waar het leven even wiebelig is of onverwachte wendingen geeft.

De makkelijkste manier én de eerste manier die automatisch op popt is de oude manier van handelen, veelal gebaseerd op (onbewuste) angst en overleven. Dat betekend dat er gehandeld, gereageerd en ervaren wordt vanuit emoties, die ons beeld van de realiteit direct en indirect kleuren. Dat betekend dat er veelal niet verder gekeken kan worden naar andere manieren, een nieuwe wijze van handelen of reageren. Dat betekent het vast grijpen van schijnveiligheid die in feite een illusie is en gebaseerd op oude emoties van het verleden.

Dat alles bij elkaar betekend dat we een zelfde kringetje rond draaien, geen stap verder komen. Keer op keer dezelfde thematieken in het leven tegen komen, ermee geconfronteerd worden maar er in feite niets mee doen, behalve steeds het herhalende en ingesleten patroon herhalen. Echt inzicht of verandering vloeit daar niet uit voort.

Zonder dat we het weten zijn we veelal zo geprogrammeerd en geconditioneerd dat we telkens opnieuw de ‘ingesleten weg’ kiezen. Buiten de gebaande paden gaan is immers geen optie. Dan weten we helemaal niet wat we gaan tegenkomen, kunnen verwachten of hoe we ons daar staande moeten houden. Vanuit de innerlijke overlevingsstructuren is dat een optie die niet eens aan de orde is.

En toch is dit waar de energie van deze tijd, en de innerlijke drive van onze Spirit naartoe sturen. Er wordt steeds meer van ons gevraagd de gebaande paden te verlaten en onze eigen weg te gaan vinden. Ons zelf daarin neer te zetten, staande te houden en daarmee vrij te breken van de oude overleving, verwachting en inkleuring, die in feite enkel beperkend werken.

Dat dat eng is, is logisch. Het is een onbekend pad en we zijn zo geconditioneerd dat al het nieuwe eng is. echter, laten we even reel wezen, als je het zo bekijkt: is de ‘oude bekende wereld’ dan niet eng? Al jaren storten steeds meer oude systemen in. Alles wat we kennen valt om of uit elkaar. Biedt dat werkelijke veiligheid? Nee. Het is de illusie in onze emoties die ons dat laat denken, en het oude patroon en de overleving.

Maar waar het in wezen om gaat is dat we die (schijn) veiligheid buiten ons Zelf zoeken, keer op keer opnieuw. Terwijl de energie van deze tijd ons voortstuwt, pusht, duwt en trekt om voorbij dat oude patroon en overleving te komen om uiteindelijk bij werkelijke veiligheid uit te komen, namelijk in ons Zelf. Want pas wanneer wij ons op ons gemak voelen met onszelf, veilig binnen onszelf, gaan we de wereld door een heel andere bril aanschouwen. Niet meer gekleurd door angst en emoties, oude patronen, overtuiging en overleving. Maar gaan we een veel reëler en grootser plaatje van de wereld zien. En die ziet er heel anders uit dan onze angsten ons willen doen geloven.

Het zoeken en vinden van de veiligheid binnen je Zelf is tegelijkertijd de brug die de alledaagse waarneming van wat er gaande is in de 3D wereld verbind met de spirituele ‘verkondigingen’, de ‘boodschappen’ van vernieuwing en verandering. Deze lijken vanuit ‘het oude perspectief’ niet op elkaar aan te sluiten of lijken twee verschillende werelden te zijn, niet bij elkaar te brengen of slechts gedeeltelijk. Maar bezien vanuit de realiteit zie ik vaak dat mensen dat dan nog wel buiten zichzelf ergens kunnen plaatsen, maar niet binnen hun eigen leven. En is dat niet exact waar het over gaat? Jouw leven, jouw beleving, jouw veiligheid, jouw voortuitgang, jouw groei.

Mensen dutten in, in het oude patroon, er is geen energie of fut meer voor werkelijke actie. De oude patronen, gefundeerd op angst en overleving, gefundeerd op oude littekens en wonden, slaat je murw. Het ontneemt energie, vreugde en eigen bestaansrecht. Macht en manipulatie van buiten af, maar ook op innerlijke basis, krijgen vrije speelruimte en we laten ons in feite steeds meer in een hoek van moedeloosheid duwen. We vechten immens niet terug of blijven de buitenwereld, de ander, de maatschappij de schuld geven. We voelen ons meer en meer onveilig in de wereld en vervreemden steeds meer van ons ware Zelf.

Maar wanneer wij onszelf niet toestaan om deze oude illusies en patronen te doorbreken, gaan we daar aan ten onder. Kwijnen weg, worden depressief en moedeloos, krachteloos en zonder levensvreugde.

De energie van deze tijd en jouw Spirit echter sturen doorlopend impulsen, in de vorm van uitdagingen op je pad, met de bedoeling dat deze mogen leiden tot een stukje wakker worden. Wakker worden uit het oude patroon van schijnveiligheid en krachteloosheid. We zijn werkelijk de grootse krachtige wezens die de mogelijkheid bezitten een andere realiteit te scheppen. Dat begint bij je Zelf, en kan van daaruit doorwerken naar de creatie van een betere wereld. Het spirituele gedachtengoed zit niet zomaar wat te ijlen. Maar we mogen wel zelf die brug gaan slaan om dat gedachtegoed binnen te brengen en toepasbaar te maken in ons eigen leven. Pas dan gaan we werkelijk zien dat het allemaal geen kolder is of hoogdravende dromen als vlucht uit een teleurstellende harde wereld.

Die wezenlijke verandering begint nergens anders dan bij jouw Zelf. Wij zij degene die de kracht in ons hebben om de oude ingesleten paden te verlaten en een nieuw pad te banen. Ja, daar is vertrouwen voor nodig, daar is moed en durf voor nodig. Ja, daar is een stuk veiligheid in jezelf voor nodig. En dat alles vinden we pas als we ons gaan richten op ons zelf, diep en eerlijk naar binnen en niet langer onze blik gericht te houden op de wereld om ons heen.

De vele moedeloosheid, burn outs en persoonlijke en wereldwijde crisissen zijn enkel en alleen daartoe bedoeld. Om ons te helpen dieper naar binnen te keren. Lo te trekken van het oude vastgeroeste gedachtegoed. Want zeg nou eerlijk, helpt die (schijn)veiligheid van vastgrijpen aan het oude bekende…. Nee dat werkt allang niet meer, want ieder kent eigen heftigheden en crisis in het eigen leven. Op wek front dan ook, financieel, relationeel, qua gezondheid, op alle vlakken is dat gaande. Het is maar net waar jouw ingang zit om dieper te ontwaken, daar zul je de crisis voelen. En daar bevind zich jouw wake up call!

Door je focus naar jezelf te verplaatsen (en nee dat hoeft niet egoïstisch te zijn, dat is weer zo’n aangeleerde conditionering!) zul je je eigen ingang of wake up call gaan herkennen. De buitenwereld zal deze regelmatig spiegelen, maar we zullen deze pas gaan herkennen zodra we onze energie werkelijk naar ons zelf betrekken in plaats van weggeven naar buiten toe.

Dan zullen we steeds meer kunnen gaan herkennen waar onze innerlijke angsten en overleving in aanwezig zijn, waar en wanneer we daarop terug grijpen en hoe dat ons beperkt in de vrijheid en kracht die we in ons wezen zijn. Dan kijken we onszelf werkelijk in de spiegel, om de eerste stappen te zetten om veiligheid en vertrouwen binnen ons zelf te kunnen gaan zetten. Daar begint het pad van werkelijk bewuster worden waar we onze kracht en bestaansrecht weggeven, hangen in het oude en ingesleten paden bewandelen. Daar ontstaat ook het wakker worden waardoor we de boodschappen van onze Ziel weer dieper zullen durven gaan verstaan, die aansturen op diepere bewustwording, kracht, moed, stroming om ons eigen pad te gaan banen.  Los(ser) van het oude en in steeds meer veiligheid binnen ons zelf. En dat wat wij innerlijk ervaren, dat kleurt ons beeld van de werkelijkheid.

Er ligt nog een hele weg te gaan, om vrij te breken van het oude. Want het is ingebakken en vaak bijna onzichtbaar (onbewust) omdat het zo gewoon is. het is een grootse uitdaging om onszelf aan te kijken en te gaan omarmen. Maar het is de enige weg naar werkelijke bevrijding, veiligheid, levensvreugde en werkelijke vrijheid. Waarin we onze kracht kunnen herontdekken en herinneren. E dus ook de kracht om allereerst ons leen te veranderen, en van daaruit veranderingen te brengen in de wereld om ons heen.

Werkelijke verandering begint altijd eerst in je Zelf!

 

© Willemien Timmer   2-9-2014