De wereld staat in vuur en vlam. Laat het de uitnodiging zijn om jouw hart in vuur en vlam te zetten!
Laat je niet leiden door de golf van angst en emoties die de media verspreid, met de bedoeling om het “wij-zij”- mechanisme van verdeeldheid collectief voedt. Laat je niet voeden met angst door een media die geselecteerde nieuwsberichten verspreid, in een spotlight zet en een groot deel van wat er werkelijk in de wereld gaande is buiten ogenschouw laat. Achter de schermen gebeurd er heel veel meer dan de reguliere media wil doen laten geloven. Zolang wij onszelf wensen te verliezen in de emoties en angst die zo collectief enorm gevoed wordt, is het moeilijker om voorbij dat wat gepresenteerd wordt te kijken.
Emoties en angst vertroebelen om de grotere waarheid te zien. Ik heb me afgelopen dagen expres stil gehouden, heb alle kanten zitten aankijken van hetgeen er nu gebeurd in de wereld. En ben bijna geschrokken van de reacties (ook hier op facebook) die laten zien hoeveel mensen meegezogen worden in de negatieve media angst voedings stroom. Massaal is iedereen bezig met Frankrijk, massaal wordt vergeten dat er dagelijks dergelijke terreurdaden tegen de mensheid plaats vinden, overal ter wereld. Maar hoe verder van huis, hoe minder het in gevoel dichtbij komt. (Overigens in dezelfde dagen zijn er meerdere bomaanslagen met doden geweest, maar deze waren in de Arabische wereld en de media rept hier vrijwel niet over.) Daarnaast herinner ik me de angststroom (uiteraard gevoeld door media) van de afgelopen weken alleen al m.b.t. de vluchtelingen.
Hoeveel haat en nijd (angstreacties en onwetendheid, aannames door wat de media verteld) wordt er verspreid?! Er wordt opnieuw een bevolkingsgroep onder vuur genomen, nu is het de islam, in de tweede wereldoorlog de joden. Er is niet zoveel verschil. Regeringen vechten onderling kinderlijke maar gevaarlijke spelletjes met elkaar uit, over de rug van het volk die altijd slachtoffer is. Maar zolang wij ons verre houden van wat er werkelijk gaande is, klakkeloos de aangeboden media (angstvoeding) consumeren en precies dat doen wat de media (in dienst van het wereldbestuur) wenst te bewerkstelligen, namelijk angst en verdeeldheid zaaien, waarmee vertrouwen in de medemens in twijfel wordt getrokken, waarin oordeel over dat wat je niet kent groeit, en alleen dat wat dichtbij huis gebeurd belangrijk is. Dan spelen we precies het spel mee zoals het bedoeld is: we raken verwijderd van ons Zelf en elkaar, voeden de angst en niet de Liefde. We steunen Frankrijk maar veroordelen en haten alle vluchtingen, (die overigens vooral ook mens zijn zoals jij en ik) en die gevlucht zijn door dagelijkse terreurdaden zoals deze.
Kijk voorbij wat de media voorschotelt, kijk naar het grotere spel wat er gaande is op het wereld toneel, voorbij eigen angst, emotie, onwetendheid. Hou het Licht van je Hart brandende, dat is waar het om gaat in deze tijd. De wereld staat in vuur en vlam van haat, maar deze tijd juist nodigt uit om het tegenwicht te bieden, bewust! Om je hart in te zetten, te leven en te laten stralen.
Ik weet de impact van de angst met name in het collectieve veld is immens op gevoelige mensen. Laat ons bijna verzuipen in onze eigen aanhakingen met innerlijke angst. Het collectief lijkt een reusachtig monster dat als een golf door alles heen gaat en je mee kan sleuren in alle emoties die opengetrokken worden. Natuurlijk is het vreselijk deze terreurdaden tegen de mensheid, het is totale dualiteit, ver verwijderd van Eenheid. Ook daar zit een lang verhaal achter, zowel 3D als energetisch/ multidimensionaal gezien. Er valt zoveel over te zeggen.
Maar we gaan dit pas meer zien en ervaren wanneer we ons richten op het hart, liefde, bewustzijn. Dan pas gaan we steeds meer onze eigen innerlijke terreur, angst en emoties ontmoeten en ontmantelen.
Dan pas gaan we steeds meer het grotere plaatje van wat gaande is in de wereld herkennen en zien. Zolang we angst buiten ons niet herkennen als angst binnen ons, zolang we ons laten leiden door externe voeding van angsten, houden we angst en het “wij-zij” principe in stand.
Dan voeden we de verdeeldheid, de onwetendheid en staan ver af van de herinnering aan Eenheid.
Dus….aan ieder de bewuste keuze: kies ik er voor de angst te voeden?
Of kies ik ervoor het hart in te zetten: eigen innerlijk angstreacties te onderzoeken, te kijken waar de collectieve angststroom nog hechting vind in jezelf, waar haat en nijd in jezelf nog op een subtiel (onbewust) level aanwezig zijn en waar je jouw unieke Licht kunt uitdragen/ uitstralen in Liefde om een tegenwicht te bieden aan de collectieve “weegschaal van angst-liefde” die momenteel zwaar overhangt naar de angst zijde.
Uiteraard keur ik nooit en te nimmer goed wat terroristen (welke dan ook, want nu is het IS en voorheen willekeurig andere groepering) in de wereld brengen, maar wanneer je het grotere plaatje gaat zien, zul je zien dat juist hun gruwelijke terreur een spiegeling is die ons uitnodigt de innerlijke terroristen in ons Zelf aan te kijken, te ontmoeten, en in die zin spelen zij even zo goed een belangrijke rol in het Grote Geheel. Zij spiegelen ons wat volkomen los zijn van hart en Goddelijke Eenheid in jezelf en met elkaar inhoudt. En die spiegeling nodigt uit om in jezelf te kijken waar wij nog “van God los zijn”…..zo buiten, zo binnen!!!
Er valt heel veel meer over te zeggen van uit allerlei perspectieven (op aards en kosmisch niveau omvat het vele verschillende facetten). Dat wat gaande is in de wereld omvat vele waarheden, realiteiten, lagen en is een heel complex gebeuren waarin vele belangen meespelen.
Voor nu hou ik het hier maar even bij: in Essentie zijn wij werkelijk Een, in ons mens-zijn echter zijn we daar nog ver van verwijderd. Maar elke wereld situatie zoals die we nu ervaren, biedt ons de kans om andere keuzes te maken dan die we kennen van het verleden. Kies jij voor de angst? Of voor de Liefde? En waarmee wens je je te voeden?
Op Goddelijk niveau klopt de tekst van dit plaatje werkelijk. Durf jij jezelf de ruimte te geven dit ook steeds dieper op menselijk niveau te gaan ervaren?
© Willemien Timmer, 16-11-15