Een korte terugblik op de collectieve groei van de afgelopen maanden

Soms helpt het en geeft het nieuw of helderder overzicht en inzicht wanneer je even een moment pas op de plaats maakt om terug te kijken naar waar we vandaan komen en wat er in de afgelopen periode doorleefd en beleefd is.
Bij deze even een kort delen van hoogtepunten vanuit een over de schouder kijken naar waar we vandaan komen. Om van daaruit de blik te gaan richten naar voren, waar we naartoe gaan.
Misschien zal het noodzakelijk zijn om her en der wat eerdere artikelen (van afgelopen maanden) terug te lezen, om de grote lijn te kunnen volgen, mocht je deze niet gelezen hebben. Dat kan helpen bij een groter overzicht of gedetailleerder beeld van de groei waar we doorheen gewerkt hebben.

Maart en april: van ontkrachting naar meer gronding van het hart

In maart 2020 ontstond allereerst natuurlijk de shock rondom de wereldgebeurtenissen (corona) en de maatregelen die ingezet werden voorop. Vrij direct na de eerste maatregelen ontstond een enorme golf van onzekerheid, onveiligheid en dus angst die de overhand nam. Massaal  zagen we mensen hun kracht weggeven, instemmen met elke mogelijke nieuwe maategel en we zagen hamster-praktijken  (ego) ontstaan. Er was shock, verbazing en de overleefstand ging op 100% aan bij vele mensen en het collectief veld.  Enorme angstgolven beukten op de energetische deur van je systeem en spoelden geregeld als tsunamigolven door je systeem. Ondanks dat je misschien wakker en bewust was, kon dit nog aardig onderuit halen of omvertrekken. De immense kracht van collectieve angst die is vrij gekomen is ongekend. Een openbreken van de verbinding tussen basischakra (veiligheid-onveiligheid, overlevingspatronen) en zonnevlecht (eigen kracht, ego, overlevingspatronen) werd overduidelijk open getrokken en geactiveerd.
Qua trillingsverhogingen bracht deze maand een krachtige uitnodiging om in je kracht (zonnevlecht) en vertrouwen (basischakra) te blijven staan en dicht bij jezelf te blijven.

In april 2020 werden de instromende energieën met name gericht op de gronding van het hart en het activeren van het Multidimensionale hart (op dieper gelegen lagen,) , deuren die al eeuwen gesloten waren. Effecten op het collectief veld (van angst) die we zagen waren in deze maand juist een steeds meer afstand nemen van elkaar, angst voor elkaars nabijheid, er ontstonden wel meer verbindingen op afstand, want men ging massaal thuiswerken en via video of telefoon met elkaar verbinden. In die zin werden nieuwe mogelijkheden bij velen ontdekt, die voorheen ondenkbaar waren. In feite is het werken/ verbinden op afstand, via internet een surrogaat of 3D afspiegeling van hoe onze hogere verbindingen en vermogens aanwezig zijn. Echter het gros van het collectieve veld is hier niet bewust van en maakte dankbaar gebruik van de 3D mogelijkheid tot online verbinden.
Qua bewustzijnstrillingen werden er op hogere niveaus ook ‘online’ nieuwe verbindingsmogelijkheden gecreëerd, maar dan binnen het eigen bewustzijn en via interne kwaliteiten,  juist doordat het multidimensionale hart verder geopend werd en daarbij kwaliteiten tot telepathische- en hartverbindingen steeds dieper voelbaar konden worden.
De uitnodiging van deze periode was een reset: dichter bij je Zelf komen, harmonie vinden, in jezelf,  in je gezin, omgeving en de ontluikende natuur. Van daaruit kon je je centrale midden weer vinden in je eigen individuele (Bron en aarde) uitlijning.

Mei en juni 2020: Van expressie naar manifestatie

Zoals ik in het artikel over de energie van juni 2020 al aangaf ging de maand mei 2020 o.a. over het bewuster worden van en tot expressie brengen wat er intern leeft in de gevoelswereld. Daarbij werden diepe emotielagen en het eigen diep onbewuste aangetrilt om voelbaar en bewust te worden. En de maand juni 2020 gaat over het tot manifestatie brengen van die bewustwording , doorleefde processen, gevoelens die omhoog geborreld zijn.
Hoe mooi zie je dit momenteel in de buitenwereld ook tot uitdrukking komen?!
De gevoelens van onvrede over alle beperkingen en wat al niet meer, gerelateerd aan de ultieme matrix-situatie waarin we ons wereldwijd bevinden, die in mei vooral op ongenuanceerde wijze geuit werden, komen nu meer in balans en in een meer genuanceerde stroom naar buiten.
Er wordt wat neergezet, nu in deze maand. Kijk maar naar de vele mensen en ook specialisten, die nu opstaan met een tegengeluid op de corona regels en wet, demonstraties die aan de lopende band rondom de huidige situatie in Nederland en in de wereld plaatsvinden. Bijna op dagelijkse basis inmiddels. Dat wat niet klopt wordt niet meer ongenuanceerd gespuid, maar vind steeds meer een weg naar manifestatie vanuit onderbouwde organisatie.

De eerste shock rondom corona is voorbij en ook de diepste emotiestromen en angstgolven trekken inmiddels uit vele mensen weg. Wat een aanzet geeft om niet langer meer vanuit emoties, maar veel meer vanuit verantwoordelijkheid en een hoger inzicht naar de situatie te kijken zoals deze is.
Zolang emoties nog de overhand hebben, is er onbalans. Dat zagen we vooral in de meimaand heel sterk naar voren komen. Er wordt nu (in juni) collectief gezocht naar en innerlijk gewerkt aan het hervinden van een balans. Ongeacht dat dat bij velen misschien totaal onbewust plaatsvind, vind het wel plaats. Het zoekt een uitdrukkingsweg ook naar buiten, alhoewel het intern start, en steeds meer mensen gaan daarin ook daadwerkelijk opstaan. Misschien ieder vanuit een eigen perspectief en bewustzijn, vanuit eigen beweegredenen of aanleiding. Maar het mooie is dat wat er nu ontstaat een beweging is van eigen verantwoording pakken, bewustzijn van scheefstanden en onderdrukking/ ontnemen van vrijheid en in actie komen. Dat heeft alles te maken met de manifestatie in de materie, waar juni om gaat.
Dit is de beweging die we collectief momenteel sterk zien, maar deze beweging kan alleen (effectief) ontstaan van binnen naar buiten.

De trillingsverhogingen van mei 2020 waren gericht op het dieper lostrillen en bevrijden van onbewuste emoties en daaraan gerelateerde patronen (tweede chakra) , expressie (keelchakra) en de Kosmische of Oorspronkelijke Mens coderingen werden weer dieper geïnitieerd.
De trillingsverhogingen van juni 2020 brengen alle doorlopen processen, groei, ontwakende delen van bewustzijn naar een diepere verbinding met de materie, m.a.w. naar het dagelijks menselijk bewustzijn, dagelijks leven in zowel de persoonlijke als collectieve sfeer. We worden uitgenodigd om datgene wat we ervaren hebben en bewust zijn geworden te gronden en toe te passen in de dagelijkse situatie, dit te manifesteren in ons leven.

In juni 2020 zien we dit dan ook manifesteren, met bijna op dagelijkse basis demonstraties en meer mensen die zich specifiek, ook via social media uitspreken. Er zijn vele nieuwe inzichten m.b.t. de wereldsituatie en het virus, en ook de donkere agenda’s die daarmee nog meer aan het licht komen. Mensen staan op, of beginnen daarmee. Er komt meer beweging. Ik ben heel benieuwd hoe het laatste deel van deze maand nog gaat verlopen, met in de komende dagen de zonnewende en een grootschalige demonstratie tegen alle huidige maatregelen, die in basis gericht wordt op het vieren van het leven, de verbinding met elkaar en de eigen verantwoordelijkheid.
Wat er verder deze maand nog energetisch zal gebeuren en zal doorwerken in het collectieve veld, zal ook een aanloop zijn richting de komende twee maanden die volgen.

Hoe bijzonder is het eigenlijk (besef je dat wel?) om in deze tijd op aarde te zijn en de grote omwentelingen die gaande zijn en de geschiedenisboeken in zullen gaan, mee te maken!

Juli en augustus: nieuwe creatiekracht en oprijzen in Meesterschapskracht

De energie van juli is gerelateerd aan verzachting en verzachtende kracht. De Vrouwelijke Blauwdruk energieën en bijbehorende kwaliteiten worden dieper geïnitieerd. En dat zijn o.a. de kwaliteiten van compassie, hart energie, intuïtie, gevoelskracht, verbinding, acceptatie, vergeving, heling, etc.
De Vrouwelijke Blauwdrukkracht is een diep scheppende kracht die vernieuwing brengt, alles kan omarmen, maar vanuit liefde ook zeker grenzen kan stellen. Liefde is in die zin niet grenzeloos. Universele wetmatigheden worden vanuit het hart en gevoel gekend en waar deze overschreden worden mag een grens aangegeven worden. Daar waar parasiterende of onderdrukkende (mannelijke) energieën een aanslag plegen op de universele wetmatigheden en of de eigen vrije wil, persoonlijke energie, privacy, bestaansrecht, zelfbeschikkingsrecht, etc. daar mag een grens aangegeven worden. Wat, het moet zelfs! Dat is namelijk werkelijk Liefde.
De kracht van creatie vanuit hogere verbinding, inzicht, overzicht en verbondenheid staat in deze energie centraal. De kracht van vernieuwing en nieuwe geboorte. Met compassie en eventuele vergeving het oude achter je laten en een nieuwe schepping creëren.
De Vrouwelijke kracht is ook niet alleen zacht en fluffy maar kan bijzonder vurig en stevig zijn. Kijk maar naar de kracht en (incasserings-)vermogens die een vrouw heeft om een kind te baren.

Ik ben heel benieuwd hoe hier individuele en via het collectief uiting aan gegeven gaat worden en wat en hoe we dat gaan terug zien in de wereld situatie.  Mogelijk ontstaan er heel andere collectieve ideeën of oplossingen, die meer vanuit het hart komen en meer in lijn zijn met gelijkwaardigheid, respect, verbinding met elkaar.
De energie van juli kent enkele zeer krachtige portaaldagen, die jaarlijks terugkeren en altijd een feest van trillingsverhogingen en nieuwe openingen en initiaties brengen. Het is een ongekende tijd van nieuwe groei en een opwaartse beweging naar de Leeuwenpoort en de energie van augustus (waarover later meer).

De energie van augustus 2020, in de kracht van de leeuw en de leeuwin, de Leeuwenpoort en de enorme zonnekracht is elk jaar weer een tijd van enorme power. Eigen Meesterschapskwaliteiten worden krachtig gewekt, geïnitieerd en in een balans gebracht met wie je Bent en waar je staat op je zielspad. De kracht van de lemniscaat, balans, oneindigheid, spelen daarin ook een rol. Ik ga later zeer zeker nog in op de energie van juli en augustus, want dat zijn altijd top-groeimaanden van enorme (zonne)kracht en potentiele mogelijkheden.
In het kader met de huidige wereldsituatie kan het niet anders dan dat er nog meer lichtkracht ter beschikking komt, wakker gemaakt wordt en geactiveerd wordt. Nog meer zuivere kracht om te gaan staan in eigen uitlijning, verantwoordelijkheid en Meesterschap. Hoe dat uitwerking gaat krijgen in het collectieve veld, ook daar ben ik benieuwd naar, maar dat gaan we beleven. Ik vermoed dat dit een ongekende Leeuwenpoort periode wordt, zoals nooit tevoren!

Tot zoverre maar even de terugblik en vooruitblik. Wie weet heb je er voor jezelf ook wat aan of kan het eigen ervaringen weer even in een breder licht plaatsen.  Het overzicht is verre van volledig, dat ben ik me bewust, maar daarom de verwijzingen naar gerelateerde artikelen van de afgelopen maanden, voor een nog groter en uitgebreider plaatje.
Er zullen zeker te zijner tijd vanuit mijn hart en hand meer artikelen verschijnen over de energieën van komende maanden, want de opbouw daar naartoe is al gaande. En vanaf de zonnewende komend weekend, gaat dat helemaal ‘los’!

Heb vertrouwen en houd moed, we maken allemaal deel uit van het baren van een nieuwe wereld!

© Willemien Timmer, 18-6-2020