Verwachtingen en overlevingspatronen: De dagelijkse praktijk van het nu

Verwachtingen zijn inkleuringen van uit de wil en het ego die niets met hoger bewustzijn te maken hebben. Verwachtingen of inkleuringen vanuit de wil hebben te maken met controle willen hebben, grip en sturing willen hebben. En met name met de wil. Maar in de diepere lagen op onbewust niveau veelal aangestuurd door angst. Angst voor verlies, angst voor tekort, angst om niet te krijgen wat je wenst of wat ego vind dat hem toekomt.
Wanneer niet wordt voldaan aan verwachtingen spelen de lagere zelf of ego reacties op. Boosheid, frustratie, pijn, teleurstelling.
Vaak niet bij zichzelf gehouden maar juist geprojecteerd op de ander, het voorwerp of de situatie waarop de verwachting gevestigd was. Vaak levert dat nog meer woede op en conflict.
Wanneer gehoor wordt gegeven (door een ander bijvoorbeeld) aan de verwachtingspatronen die in je leven, is het ego zelfgenoegzaam en tevreden.

Je kan verwachtingspatronen op vele vlakken van leven hebben, ten opzichte van jezelf, maar ook van de wereld om je heen, partner, kinderen, vrienden, de maatschappij.
Verwachtingspatronen kunnen allerhande vlakken beslaan, van wie je wilt zijn, wat je wilt worden, op spiritueel vlak, maar vooral ook op aards menselijk vlak. Verwachtingen die je hebt met betrekking tot relaties, partner en kinderen.

Verwachtingspatronen zijn heel vaak onbewuste mechanismen die we al heel lang hanteren. Aangeleerd van kinds af aan, vanuit opvoeding, door de maatschappij en vaak zelfs vanuit voorgaande (parallelle) levens. Ze zijn deel van de onbewust ingesleten patronen die we eigen hebben gemaakt om te overleven en behoren daarmee ook tot ons overlevingsmechanisme.
Overlevingsmechanismen zijn gefundeerd in angst, oerinstinct en zijn gerelateerd aan de basis die veelal resoneert op een basis van onveiligheid.
Anderzijds resoneren veel verwachtingspatronen op onze innerlijk kind stukken, daar waar we verwachtingen naar het leven toe hebben opgebouwd vanuit onze kinderjaren, maar ook daar waar we verdriet, teleurstelling en pijn hebben opgelopen. Dus verwachtingspatronen zitten in zowel het eerste chakra (je basis), het tweede chakra (emoties en gevoels lagen) als ook het derde chakra (de wil, mentaal bewustzijn, de uitwisseling/verbinding met de buitenwereld en ons zelf) verweven. Het zit allemaal verstrengelt met elkaar en werkt in elkaar door. Een verwachtingspatroon hanteert dus gedragingen, emoties en onbewuste beweegredenen vanuit alle drie deze chakra gebieden met alle daar aan verbonden velden en thematieken, die vaak beschadigd of gewond zijn.
Deze patronen vormen vaak ook de basis van onze manier van hoe we in het leven staan en het leven ervaren, hoe we omgaan met anderen, met problemen, met stressvolle situaties en wat we maar ontmoeten in het leven.

Wanneer we gehoor geven en blijven geven aan onbewuste verwachtingspatronen blijven deze onbewust. Wanneer de wil doorlopend de sturing en controle blijft houden, groeien we niet werkelijk. Wanneer we niet gaan inzien waar we verwachtingen hebben en wat we überhaupt (vaak onbewust) verlangen van bijvoorbeeld een ander, blijven deze cirkels van gedrag, actie en reactie bestaan.
Daar waar verwachtingspatronen vervult worden, er wordt gehoor aan gegeven, daar biedt zich niet de kans aan om dieper te gaan kijken van waaruit je handelt, ervaart of reageert. Maar daar waar je verwachtingen geen gehoor ontvangen, het gaat niet zoals je het zou willen, daar waar de innerlijke reactie er een is van weerstand, verdriet, verzet, boosheid, juist daar ligt de kans om dieper te gaan onderzoeken van waaruit je eigenlijk in de situatie stond. Daar worden verwachtingspatronen zichtbaar (mits je er naar wil kijken) en daar wordt een stukje ego of onbewustzijn van jezelf in de vorm van je verwachtingspatroon geopenbaard.
Verwachtingspatronen dienen onze groei niet werkelijk. Ze zijn eerder een saboterend mechanisme die ons steeds uit ons authentieke Zelf houdt. Want verwachtingen zitten bijna altijd verweven met een onrealistische kijk op jezelf of de ander. De onbewuste aansturing vanuit controle, angst, wil en ego laten je een illusie nastreven die wellicht, als je realistisch en met je hart zou kijken, helemaal niet haalbaar is en vaak ook helemaal niet je hoogste goed dient.
Verwachtingspatronen dienen het ego, niet de Ziel.

Bijvoorbeeld: het verwachtingspatroon dat de ander je veiligheid kan bieden (in een relatie of vriendschap). En dan gebeurd er iets waarmee dat verwachtingspatroon in duigen lijkt te vallen, je voelt dat je wankelt en valt. Het is heel makkelijk daarbij boos te zijn op de ander, de projectie van schuld bij de ander neer te leggen. Maar in wezen is de verwachting al niet realistisch. De ander kan namelijk nooit volledig jouw veiligheid dragen. Deze dien je in jezelf te vinden. En eer dat je dat niet zelf kan: je veilig voelen binnen je Zelf, kun je dat ook niet ontmoeten in de ander.

Een ander voorbeeld: je gaat naar een consult en verwacht dat de ander je wel even voorkauwt hoe jouw pad er uit ziet en wat je einddoel is.
De ander (mits deze zuiver werkt) voldoet niet aan die wils-verwachting van het ego, maar werkt vanuit de Ziel, en geeft je terug wat er in het nu essentieel is om te weten en verder te groeien, zodat je zelf je doelen kunt gaan zien, vanuit het zelf stappen zetten in transformatie. Niet van buitenaf maar van binnen uit, wat veel waardevoller is.
Hoe makkelijk is het ego dan op de tenen getrapt als het niet ontvangt wat het wil horen.
Deze laatste situatie doet zich geregeld voor in de praktijkwerkzaamheden binnen het spirituele werkveld. Niet alleen bij mij, maar ik hoor het geregeld van collega’s ook. Nog niet zo lang geleden nog kwam dat ook hier weer voorbij. Het is werkelijk soms schrikbarend hoe een ‘gekwetst ego’ dan kan reageren.
Naast het ongegeneerd strooien met projecties vanuit slachtoffer rollen, boosheid, opgeblazen ego ‘bulderen’ komt er een lading vuile taal, beschuldigingen, onrealistische leugens (om zichzelf in het recht te plaatsen zogezegd) en zelfs allerhande bedreigingen uit voort.
(Dit is even een extremer voorbeeld, maar helaas momenteel ook realiteit en zo ben ik ze al meer tegen gekomen. Daarnaast leent dit voorbeeld zich uitstekend om ter verheldering te gebruiken om te laten zien hoe extreem een gekwetst ego kan reageren).
Waarschijnlijk een patroon wat veelal heel erg goed werkt, en wat duidelijk (gezien de vaardigheid en slinksheid) heel vaak wordt ingezet. Ik kan me goedvoorstellen dat menigeen zich een rotje schrikt en omver geblazen wordt. Ego in vol ornaat kan behoorlijk intimiderend staan, als je zelf (nog) niet krachtig in je schoenen staat en niet staat voor wie je Bent en wat je neerzet in de wereld.

Ik weet dat dat tevens gerelateerd is aan deze tijdsperiode, waarin juist de onderste drie chakra’s en al dit soort overlevingsmechanismen volop onder vuur liggen. Hoewel ik dit in de loop der jaren al meerdere malen ben tegengekomen.
Sommige verwachtingspatronen liggen zo diep ingesleten en sommige zielen scheppen daar hun leven omheen, trekken mensen aan die daar gehoor aan geven (je ego te pleasen, al is het vaak ook onbewust) en mensen die dat niet doen worden per direct letterlijk weggeblazen en (vaak ook energetisch) afgemaakt. Komt zo iemand bij je met en vanuit deze eigen geschapen illusionaire denkbeelden, zul je nooit daar aan kunnen voldoen.
Ongeacht of je daar zelf nog vanuit ook een stuk pleasen en onbewuste angst misschien voor zo’n opgeblazen ego in zit. (Want mensen die dergelijke structuren heel sterk leven als overleving kunnen daar heel krachtig in overkomen. Als je niet stevig in je eigen basis staat kan dat je simpelweg al omver blazen).
Of dat je gewoon eerlijk en zuiver bij je Zelf blijft en in je kracht blijft staan.
Het is namelijk zo dat je het in de ogen van dergelijke sterke ego, controle en wils-verwachtingen toch feitelijk nooit goed doet. Want in feite weet het ego zelf het altijd beter. Op het moment dat je op welke wijze dan ook gehoor geeft aan deze opgelegde druk van de verwachtingen van de ander, wordt je letterlijk onderuit gemaaid. Op het moment dat je blijft staan in je eigen kracht en geen gehoor geeft aan, zul je met geweld onderuit worden gehaald, of in elk geval zal daar zeker een poging (en soms met meerdere aanvallen) opkomen.
Het is volkomen logisch, vanuit hoger perspectief bezien: het ego krijgt niet wat het wil, dat is het gewend en wil dat afdwingen. Ego staat aan het stuur. De Ziel echter ‘staat op een afstand en kijkt toe’, en kan dit menselijk deel helemaal niet bereiken.
Kijkend naar de oorzaken, vanuit een neutraal hart en Ziels perspectief is het geheel helder om te zien waar dergelijke gedragingen vandaan komen. Diepe oerangst, angst voor tekortkomen, angst voor het leven, angst voor afwijzing, om het niet goed (genoeg) te doen. Diepe innerlijk kind littekens liggen daar vaak onder, en vaak nog veel meer dan dat.
Controle en sturing willen hebben over alles in je leven heeft alles te maken met overlevingsdrang en is gefundeerd in oude basis wonden. Ongeacht waar ze zijn ontstaan en hoe.
En vaak is dat alles helemaal niet bewust, laat staan zichtbaar voor jezelf. Het is verdrongen naar het onbewuste en de enige zichtbare sporen die het naar de buitenwereld nog laat zien zijn hardheid, controle, wil en een sterk uitvergroot ego. En daar onder vallen ook de slachtoffer rollen uiteraard.

Maar los van een dergelijke heftige ego-verwachtingen-reactie bestaan er 1001 andere uitdrukkingsvormen waarin dit zich kan uitdrukken. Ego is sneaky en heeft vele overlevingsmechanismen gecreëerd. Ook weer afhankelijk van de persoon, de (overlevings) ervaringen en welke patronen en systemen daar bij passen.
Het hoeft niet altijd via ‘blazen vanuit emoties’ te gaan. In feite is dat, in mijn opinie, nog een makkelijker manier om deze patronen (bij jezelf en de ander) te herkennen en ermee te leren omgaan. Veel moeilijker wordt het als alles ‘onder de mantel der liefde’ en onder een zachte glimlach wordt bedekt. Waarbij manipulatie en controle op een heel achterbakse manier uitgespeeld wordt die veel moeilijker te ontdekken is. want daarbij voel je wel dat er iets niet klopt, maar het is heel moeilijk te achterhalen wat en waar er dan iets niet klopt. We kunnen ons zelf en de ander daarmee behoorlijk voor de gek houden en werkelijk denken dat we ons ‘hart stemmetje’ volgen, terwijl het een verkapte vorm van controle, houvast, overleving en dus ego is, en niets te maken heeft met hart en Ziel.
Tegelijkertijd kunnen mechanismen die op deze manier werken ook veel schade aanrichten want het kan heel lang duren voordat het bewust wordt.

We kunnen onszelf volkomen voor de gek houden vanuit dergelijke patronen en ik zie velen vaak denken werkelijk iets vanuit hun hart te wensen, terwijl het ego is die volop aan het woord is.
Ego is sneaky en zal niet zo gauw de aangenomen rollen die het speelt zichtbaar maken, laat staan bereid zijn om deze los te laten. Deze zijn immers diep ingesleten (soms al vele incarnaties oud), hebben goede beweegredenen (de pijn die er onder ligt) en heeft zich al vaak bewezen (dat het werkt om van uit die stand te overleven).

Verwachtingspatronen kunnen dus enkel doorzien en herkent gaan worden door je hart en hoger bewustzijn. En dat kan vaak pas op het moment dat je daar eerlijk in jezelf naar kijkt. Vaak zijn bepaalde situaties in je leven daar juist de perfecte aanleiding en opening toe. Daar waar je teleurstelling, verdriet, gekwetstheid, pijn, etc. ervaart, daar liggen de ingangen om naar jezelf te kijken of je misschien deze emoties ervaart doordat je op een onbewust niveau iets heel anders verwachtte, wenste of hoopte.
Elke situatie waarin emoties meespelen, of teleurstelling of een gevoel van falen of welke intense gevoelens dan ook, zijn een opening en aanleiding. Een open deur in feite om dieper je eigen onbewuste mechanismen te gaan bekijken.
We dienen ons echter vaak eerst ‘aan te leren’ dat we niet direct vanuit die emoties reageren of handelen, niet verzuipen in de slachtoffer rollen die zo eigen en vertrouwd (en onbewuste ingesleten groeven in de plaat) zijn. Wanneer we ons zelf proberen om te polen, door niet in de emoties te blijven zitten, maar naar een neutrale liefdevolle verbinding met ons hart gaan, en van daaruit te kijken naar wat er nu eigenlijk zo zeer doet of wat je zo diep raakt, schenk je jezelf gelegenheid je onbewuste aansturing te verhelderen, bewust te worden.
Het is niet zo dat emoties er niet mogen zijn, die mogen en moeten er juist ook zijn, zij vertegenwoordigen de pijn die een kwetsuur laat zien. Spreken voor gekwetste en afgescheiden delen in ons die vragen om heling. Tevens zijn emoties de richtingaanwijzer die ons op deze wijze helpen om bewuster te worden van pijn, afgescheidenheid en ego-verwachtingen die voorheen nog onbewust waren maar wel sturing aan ons leven geven. Ze zijn dus een handvat, een aanwijzing voor waar nog groei- en helingswerk te verrichten is!

Bewustwording verloopt in stappen, in fasen en nooit gaat in een klap het licht volledig aan. We mogen leren allereerst te herkennen waar we gekwetst worden. Van daaruit leren om niet in de pijn te verzwelgen (ons er volledig mee te identificeren, we verzuipen in gevoel en emotie zogezegd), maar er erkenning aan te geven dat we gekwetst zijn en van daaruit onze trilling te verhogen naar hartniveau, zodat we vanuit een liefdevol en neutraler perspectief kunnen kijken naar wat er aan de hand is. dat leren kost tijd.
Wat ook tijd, focus en geduld kost is het leren zien (vanuit het hart) welke patronen er nu opspelen of controle over je leven, reageren, ervarene en handelen hebben. Hoe het ego werkt, hoe en waar het ego aan het stuur staat en hoe diep ingesleten sommige overlevings-groeven op onze plaat zijn.
Het kost tijd, toewijding aan jezelf, geduld, eerlijkheid, heel veel tranen en soms ook worstelen met jezelf naast een flinke dosis oefening.
Maar als je eenmaal de mechanismen begint te doorzien, in hoe het ego en onbewuste (in feite tegen ons) werkt, gaat er een nieuwe wereld voor je open. En zul je laag voor laag steeds dieper ingesleten overlevingsmechanismen, wils- en ego patronen en verwachtingen in je zelf gaan leren zien.
Vaak is het doorzien, er naar kijken, het bewust maken en accepteren al genoeg om deze patronen om te keren. Dat wil niet zeggen dat ze dan meteen verdwenen zijn. Nogmaals ego is sneaky, hardnekkig en kent vele manieren. Je zal je Zelf blijven testen in steeds andere situaties, als verlengstuk van het ontdekte patroon. Als het eigen maken van leerstof zul je het in verschillende situaties dieper mogen gaan doorgronden. Tot het volledig (h)erkent en geïntegreerd raakt.
Dit is bewustwording.
Bewustwording verloopt in fasen, in stappen. En leert je steeds dieper je eigen patronen vanuit pijn en overleving, vanuit ego, afgescheidenheid en angst te doorzien. En levert je uiteindelijk stap voor stap steeds diepere bevrijding op, steeds dieper in verbinding zijn met je zuivere, authentieke Zelf en met je eigen kracht.

Deze thematiek (overlevingsmechanismen en dan toegespitst op verwachtingspatronen in dit artikel) is een van de vele uitdagingen die in deze tijd veelvuldig uitgespeeld en doorzien mogen en kunnen worden.
De onderste 3 chakra’s worden door de energieën en trillingsverhogingen van het nu zo diep aangeraakt om te openen en daarmee kan, met onze bereidheid, steeds dieper zicht gaan komen op wat werkelijk onze basis was en of is (en hoe deze om te polen), van waaruit we leven, handelen, reageren, ervaren en in het leven staan, en waar ons ego ons geheel op eigen wijze voor de gek houdt.
Om te ontdekken waar w onze Ziel buiten spel zetten en ons ego aan het stuur, terwijl we werkelijk op bepaalde lagen denken en voelen hoe onze Ziel aan het roer staat.
Het is knap ingewikkeld, maar ook uiterst interessant dergelijke structuren en mechanismen in jezelf te gaan herkennen. Daarnaast zet het enorme zoden aan de dijk wat betreft van bevrijding van jezelf wanneer deze oude patronen doorzien, geheeld en losgelaten worden.

© Willemien Timmer
9-6-2015