Energetische update 18 maart 2022 volle maan

De energie van vandaag 18 maart 2022

In deze energetische update belichten we de volle maan in de energie van 18 maart, vandaag,  waarbij de energie/dagcodering van vandaag gericht is op de energie van uitlijnen met balans. De energie van de 18 gaat om de uitlijning met de lemniscaat, de oneindige kosmische balans en flow. Daar waar in het middelpunt de beide polariteiten samen komen en versmelten. In feite weerspiegelt dit het samengaan van tegengestelde krachten en de eeuwige dans van gepolariseerd bewustzijn wat naar elkaar toe wenst te bewegen, waardoor dualiteit overstegen kan worden.
Deze energie belicht in feite op een andere wijze, vanuit een andere aanvliegroute, ook de energie van de 3/maart. Deze energie gaat over het heilige huwelijk en de heilige drie eenheid: daar waar de twee polariteiten samenvallen en versmelten ontstaat een derde frequentieveld die de eerste twee omvat, bevat en overstijgt. Dat derde veld is een grootsere of hogere trilling dan voorgaande twee.
In feite is het een andere benadering ook weer van wat de lemniscaat weerspiegelt.
Telkens gaat het daarbij om in het ‘midden’ komen. De balans hervinden. Dan kan pas als we beide kanten (polariteiten) hebben erkent en doorleefd.

De volle maan energie gaat over de energie van de volheid, dat wat voltooid en door alle fases heen doorlopen is.

 

Astrologisch

De zon staat in Vissen, de volle maan van vandaag in Maagd. Dit zijn de energie van zaaien (vissen)  en oogst (maagd)  en van lente en herfst. Elementen die met elkaar verbonden zijn, die voortkomen ook weer uit elkaar. Nieuw leven en groei de ‘afbraak’ daarvan als deel van de cyclus van leven wat een constante beweging en verandering is.

Daarnaast is er een samenstand van Jupiter en Neptunes die al 165 jaar niet op deze wijze in de zon zijn samengekomen.
Jupiter gaat over o.a. het uiterlijke en expansie en Neptunes is gekoppeld aan het innerlijke en de mystiek van het teken Vissen.
Deze samenstand in de zonne energie betekend dus een belichten van de expansie van de innerlijke mystiek. Maar ook een verbinding tussen uiterlijke en innerlijke (gevoels) wereld die dieper in het licht (in bewustzijn) komt te staan.

 

In het hart, in je midden

Het gaat hierbij dus vandaag om alle mogelijke verbindingen tussen polariteiten die samen willen komen en samen willen vallen, waardoor een expansie van bewustzijn mogelijk wordt. Wanneer innerlijk en uiterlijke wereld, gevoel, potenties en kwaliteiten met elkaar verbinden ontstaat een grotere potentie, meer balans, een ruimer bewustzijn.
Innerlijke en uiterlijke wereld, hoger en ‘lager’ bewustzijn, uitlijning met het geestelijke en materiële. Het brengt je allemaal dieper in je midden, en daarmee dus ook in je hart, die ook het midden is van je eigen bewustzijn en energiecentra.
Het hart is de motor van je fysieke lichaam en energetisch de poort naar alle multidimensionale lagen van je bewustzijn
Des te dieper we in ons hart uitgelijnd zijn en leven vanuit ons hart, des te meer zijn we uitgelijnd met wie we innerlijk zijn en hoe dat naar de buitenwereld toe manifesteert. Of hoe wij onszelf vanuit het innerlijk in de uiterlijke wereld manifesteren.
Des te meer dat vanuit balans, midden en verbondenheid is, in rechte lijn met alles wie we Zijn des te meer manifesteert het oorspronkelijke Goddelijke zich in ons mens-zijn.

De energieën van vandaag stimuleren en activeren deze processen, ook op weg naar de lente equinox van 21 maart, waarop wederom een keerpunt en knooppunt in energieën op aarde ‘indaalt’.

Heb een bij-zon-dere magische dag vandaag waarbij de innerlijke magie en mystiek ook de buitenwereld mag aanraken via de manifestatie van jouw Zijn!

 

© Willemien Timmer, 18-3-2022

 

Zie ook de energetische update over de energie van maart 2022 voor het grotere plaatje!