Energetische update 21-12-2020 vanuit een andere hoek belicht

 

Vandaag zijn alle ogen en harten hoopvol gericht op de grote conjunctie van Saturnus en Jupiter. Zoals vanmorgen vele ogen gericht waren op de zonsopkomst, op verschillende heilige krachtplaatsen in de wereld.
Een bijzondere dag in de aardse tijdslijn. Een keerpunt.
Toch belicht ik deze bijzondere dag even anders dan anders. Mede omdat er zoveel al geschreven is over 21 december 2020, de conjunctie en energieën die een rol spelen. Ik vlieg het even anders aan, vanuit wat ik ook waarneem in het collectieve veld.

Niet alleen is het vandaag de kortste dag van het jaar (zonnewende), vind er een grote conjunctie plaats, waar al veel over geschreven is. Ook is het een tweede 03-03-2020 portaal van deze maand. En het 21-12 portaal, waarbij de spiegelingen van illusie en dualiteit versus eenheid dieper belicht worden.

De afgelopen drie dagen voorafgaand aan vandaag ben ik geregeld in afstemming geweest op de instromende energieën en verhoogde trillingen. Waarmee mij opnieuw werd bevestigd (net als tijdens de belangrijke shift op 21-12-2012) dat het niet zozeer alleen gaat over deze specifieke datum in de lineaire, aardse tijd. Als wel om de gehele periode daar omheen. Vooraf en naderhand. M.a.w. niet alleen vandaag zijn deze hemelse fenomenen qua energie van invloed, al zijn ze vandaag vanuit de aarde waar te nemen. De energieën die er aan gekoppeld zijn, zijn al langere tijd voelbaar en zullen ook de komende tijd flink voelbaar doorwerken. M.a.w. we bevinden ons gedurende een veel langere periode in deze bijzondere ‘constellaties’ van energie en trillingsverhogingen. En deze vloeien weer samen in de volgende komende trillingsverhogingen, portalen, planeetconstellaties, zonnevlam momenten, maanstanden, etc.

Natuurlijk is het spannend, waardevol, hoopvol en een unieke gebeurtenis om als mens mee te maken vanuit de aardse sfeer en in de lineaire tijd. En ook zeker een markeringspunt in tijd. Maar het draait niet alleen om 21-12, ook de periode die hieruit voortvloeit is even zo essentieel.

 

Terugblik: 21 december 2012

Wat heb ik veel mensen toentertijd ontmoet, na 21-12-2012, die diep teleurgesteld waren omdat zij zo veel hoop en verwachtingen hadden gekoesterd rondom die belangrijke shift. Ze zagen er amper iets van terug in hun dagelijkse realiteit. Vaak werkte dat naast teleurstellend ook zeker ontmoedigend.
Het geeft echter niets te maken met het idee dat er niets gewijzigd is toen. Dat is er namelijk zeker wel. Maar het heeft alles te maken met verwachtingen die de mens en dan met name de mind heeft gehad.
Vaak waren die (subtiel en ook vaak onbewust) gebaseerd op toch een hier niet op aarde willen zijn. Op verlangen naar eenheid, naar een betere wereld, meer harmonie of wat dan ook. Waar niets mis mee is (want dit zijn de drijfveren van de ziel), maar wat in mens-zijn vaak nog niet mogelijk is wanneer je niet werkelijk het leven op aarde accepteert, je gronding niet belichaamd of je schaduw onder ogen bent gekomen.

Als je allerhande verwachtingen hebt, kun je simpelweg teleurgesteld raken als het niet zo uitpakt dan je hoopte of zelf voor ogen had.
Dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd of veranderd. Kijk voor het gemak maar eens terug naar de afgelopen acht jaren. Vaak zie je pas achteraf (veel helderder) wat een enorme wijzigen we doorlopen hebben, op persoonlijk en collectief vlak.

 

Tussen toen en nu

Ik benoem het maar even zo simpel mogelijk. Ik ervaar het zo dat we op 21 december 2012 op de drempel van het waterman tijdperk zijn beland. De jaren daarvoor, tussen 2000 en 2012 zijn we in een versnelling terecht gekomen om naar die drempel toe te bewegen. In 2012 hebben we die drempel betreden.
De jaren tussen toen en nu hebben we ons op die drempel bevonden. En zijn er wel degelijk enorme versnellingen in bewustwording en vele trillingsverhogingen geweest. Deze hebben ons verder klaar gestoomd voor de volgende stappen. Waardoor velen wakker werden, bewuster werden en konden (gaan) groeien richting hun Meesterschap.

Nu, 21 december 2020, gaan we die drempel eindelijk pas echt over en schuifelen de eerste millimeters van het watermantijdperk pas in.
Zoals gezegd, dat is niet gerelateerd aan een specifieke dag, maar deze periode. Alles verloop in verloopt fasen. Het is geen statische maar een vloeiende beweging.

Deze afgelopen acht jaren zijn een opbouw geweest naar nu, dit moment in tijd, dat ook niet statisch is. Maar ‘uitgesmeerd’ wordt over een langere periode van vernieuwing en verdere groei.

Al langere tijd ervaren we allerlei vormen van beperking en inperking van vrijheid op aards vlak. Uitvergroot wordt de polarisatie die er in het collectief veld allang aanwezig was. Alles wat niet klopt komt steeds meer aan het licht. Alles wat niet op werkelijke Eenheid gebaseerd is, maar op verdraaide programmeringen, wordt belicht. Tegelijkertijd is er energetisch en multidimensionaal meer dan ooit mogelijk, om ‘aan te raken’,  om te her-inneren en te groeien in bewustzijn. Dit zal ook na 21 december 2020 alleen maar verder uitkristalliseren. We slaan steeds dieper innerlijk de brug tussen Oorspronkelijk bewustzijn en verwond mens-zijn.

 

Geen instant verlichting

Het is ook, net als in 2012, niet zo dat we er dan ineens zijn. Dat we dan de instant staat van verlichting bereiken ofzo. Dat zou ons fysiek lichaam namelijk helemaal niet kunnen trekken, het zou doorbranden.
Dat zou geenszins liefdevol zijn of ons ont-wikkel proces dienen.
Het is misschien een ontmanteling van hoop of verwachtingen die je ook rondom deze dag in 2020 hebt. Maar voorkomt dezelfde teleurstellingen als in 2012. Het gaat daarbij telkens weer om bewust-zijn, ook van je eigen plaatje, hoop, wensen en verwachtingen die je op 21 december 2020 hebt geplakt.
Als dat gericht is op: dan zijn we eindelijk in de 5-de dimensie, kan je nogal eens teleurgesteld eruit komen.

 

Illusies

Overigens zijn we allang in 5D (en veel hogere dimensies). Het is juist de illusie die ons doet geloven dat we daarvan afgescheiden zijn. De ballast van oude wonden en patronen, programmering en overtuigingen houdt ons weg uit die ervaring. En juist dat is wat met de trillingsverhogingen bewuster kan worden om op te lossen.
Het wil echter niet zeggen of je dat per definitie al ervaart, dat je in 5D of verder bent. Dat kan als je de ballast die daarvoor ligt hebt opgeruimd. Pas dan ga je ervaren en voelen wat je al Bent.

Het gaat ook geenszins om een externe kracht die alle ellende wel even voor ons oplost en ons verlicht ( en als dat niet gebeurd dat als een straf voor ‘zonde’ of ‘de boot gemist hebben’ ervaren zou worden).
Het gaat er om dat het binnen ons zelf bewust ontwikkelt, beleefd en her-innert wordt. Op ons eigen innerlijk tempo. Daar krijgen we alle tijd en ruimte voor. Want de verschuiving van tijdperken en daarbij horende veranderingen kunnen niet binnen een dag plaatsvinden. Alles kent een eigen timing en cyclus.

 

Geleidelijk proces

We zijn juist op aarde om dat ‘in de materie’ te beleven, alleen en met elkaar. Welke mogelijkheden, potenties en bewustzijn binnen ons zelf her-innert kunnen worden. Om een nieuwe aarde van daaruit te scheppen. Maar daartoe dienen we wel onze eigen oude rommel op te ruimen. Onze verantwoordelijkheid op te pakken voor dat wat we tot nu toe (veelal onbewust) gecreëerd hebben. Dat is een geleidelijk proces wat zich ontvouwt en in hapklare brokken aandient (ja ook als dat soms voor het menselijk beleven en ego niet zo hapklaar aanvoelt).

Alle trillingsverhogingen, bijzondere conjuncties, poortdagen en meer dragen daar een bijdrage aan. Om de verbinding met je ware zelf weer te gaan herinneren en jouw Meesterschap daarin op te pakken. Jij bent verantwoordelijk voor herstel van jouw balans, opschoning van dualiteit, wonden en andere afgescheidenheid. Om je Godskracht diep van binnen uit weer te bevrijden en de wereld in te laten stromen. Zodat je actief creator wordt van de nieuwe wereld, passend bij het waterman tijdperk.

 

21 december 2020

Op aarde is dat vandaag, 21-12-2020, een nieuw ijkpunt, waar we doorheen bewegen. Dat mogen we als mens op aarde beleven, vieren en meemaken. Besef echter dat vanuit je hogere bewustzijn en -realiteiten dat dit niet een statische momentopname is, maar een energie beweging die ingezet wordt.
Het voorkomt teleurstelling in mens-zijn als je morgen wakker wordt en de chaos in de wereld nog niet is opgelost, als je problemen niet verdwenen zijn of je niet directe verlichting kunt ervaren.

Ja, vandaag in lineaire tijd is een poort die we doorgaan, we gaan de drempel over naar een nieuw tijdperk van duizenden jaren. Maar er is daarnaast nog veel (innerlijk) werk aan de winkel om de nieuwe aarde door ons heen geboren te laten worden!
De draagkracht echter wordt steeds steviger, de processen gaan steeds sneller en ja er zit heus ook heel veel vernieuwing aan te komen, wanneer wij het binnen ons Zelf weer leren bevrijden en her-inneren.

Geniet van vandaag, als mens van een bijzondere dag. Laat verwachtingen los en stroom mee in de ervaring die het jou mag brengen. Zonder directe uitkomst voor ogen te hebben. (Voorkomt teleurstellingen).
En besef als oneindig scheppend Bronwezen dat dit een vonkje in de oneindigheidservaring is waarbij je weer dieper her-innert wie jij werkelijk Bent!

 

© Willemien Timmer 21-12-2020

 

Zie ook de energie opbouw (energetische update van 20-12-2020, andere recente artikelen en meer info over de energie van december 2020

Vanavond verzorg ik weer een afstand activatie en transmissie in de energieen van deze bijzondere dag! Meer info daarover vind je hier.