Energetische update 8-8-2023 portaal en de energie van augustus 2023

Terwijl ik al ruim 15 jaar of meer, elk jaar weer over het 8-8 Portaal en de Leeuwenpoot schrijf, bij deze toch weer een artikel over deze energieën, afgestemd op het 8-8 portaal en de doorwerking daarvan in dit jaar, toegevoegd met delen ‘algemene’ tekst uit eerdere artikelen van voorgaande jaren. Zodat de achtergrond of werking van de Leeuwenpoort en 8-8 portaal dieper belicht wordt.

Bijzondere maand augustus 2023

Terwijl we deze bijzondere maand door een super volle maan (portaal) zijn binnen gestapt op 1 augustus, zullen we de maand straks ook weer verlaten door een super volle maan, op 31 augustus. Deze laatste wordt ook een blauwe maan genoemd, omdat het de tweede volle maan in dezelfde maand is.

Maan- en zonnekracht in augustus 2023

Hoe bijzonder is het dat de maan invloed (inwerkend op de gevoelsstromen en vrouwelijke energetische kwaliteiten) van zoveel kracht is in deze maand waarin het vuur van Leeuw en de Leeuwenpoort de zonnefrequenties sterk naar voren brengen (mannelijke energetische kwaliteiten).
Dat betekend dat het een intense maand zal zijn waarin dieper ingewerkt zal worden op deze beide potentievelden binnen ons (en het collectieve) bewustzijn.
En dat dat voor ieder andere groeiprocessen aan zal kunnen stippen.

Daar waar er op gevoelslagen of emotioneel veld nog iets te helen, transformeren of aan te kijken is, daar zal vooral de maaninvloed een uitwerking op je hebben.
Daar waar er in je doe-kracht, passie, mind, egostructuren of juist lichtkracht nog iets aan te kijken is, te belichten is of getransformeerd mag worden, daar zal juist de zonnekracht dieper op je inwerken.
Uiteraard zullen beide krachtvelden elkaar afwisselen, afhankelijk van je proces en thema’s van groei die op dagelijkse basis in het moment doorleefd worden.

M.a.w. zowel in mannelijke als vrouwelijke kanten, knelpunten en kwaliteiten in jou, zullen de trillingsverhogingen hun doorwerking gaan vinden.
Deze kunnen van moment tot moment wisselen en schommelen. Wat het best een intens proces (met onverwachte wendingen) kan maken.
Daarnaast staan er deze maand verschillende planeten retrograde welke ook hun uitwerkingen en interactie op je groeiprocessen zullen hebben in combinatie met de zon/vuurkracht en maan/gevoelsstroom invloeden.
Ook nu weer zullen al deze invloeden en energietrillingen diep doorwerken in ons onbewustzijn om het onbewuste te be-lichten, bewust te maken, transformeren én om toe te werken naar een dieper herstel van (innerlijke) balans.

 

De energie van de 8

En dat is ook weer waar de energie van de 8, de lemniscaat over gaat, die ook uitgewerkt wordt in alle trillingsverhogingen van deze maand. Zie hiervoor ook mijn eerdere artikel over de energie ‘op weg naar het 8-8 portaal’. 

De 8-8 en de Leeuwenpoort energie

Sinds 26 juli bewegen we ons al door de Leeuwenpoort energie en tijdens het 8-8 portaal is deze energie het meest krachtig. Het is het hoogtepunt van de instroom van de Leeuwen- en Sirius trillingen en het meest krachtige moment.

De Leeuwenpoort frequenties werken diep in op je eigen kracht thema’s:  waar mag jij je eigen kracht gaan her-inneren, (h)erkennen, omarmen en of oppakken?
Waar durf jij al zichtbaar te zijn en jouw unieke licht te laten schijnen?
Maar ook:  waar geef ik mijn kracht nog weg? Waar dim ik mijn licht? En waar ben ik nog onzichtbaar (voor jezelf en de wereld)?
De frequenties van de Leeuwen- en Leeuwinnen energie brengen jouw authenticiteit en Meesterschap in herinnering en activeren en stimuleren je bewustzijn om dieper te ontwaken in je eigen authentieke kracht en Meesterschap.
Dat zet als automatisch steeds meer jouw lichtkracht aan.

Daar waar je je kracht nog inhoudt, je licht ontkent of inhoudt, zul je je Zelf ontmoeten binnen deze intense groeiperiode.
Je bewustzijn wordt geprikkeld om steeds meer ongegeneerd in vol ornaat je eigen licht te gaan her-inneren en te laten schijnen.
Daar waar ego structuren en overleving (ook behorend bij Leeuw)  nog in de weg zitten om je authentieke Zelf te leven, zullen deze ook dieper be-licht worden om bewust te worden en een transformatie op gang te brengen.

De 8-8 portaaltrillingen brengen een extra krachtige instroom van de balancerende lemniscaat energie om alle lagen in je Zelf die in deze tijd aangeraakt worden,  dieper met elkaar op lijn te brengen. In (meer) harmonie en balans.
Het gedimde licht kan daardoor meer gaan stralen. Je kracht wordt dieper her-innert en voelbaar.

Sirius en de Leeuwen/Leeuwinnen krachten

Sirius is nauw verbonden met de Leeuwenpoort energie. En Sirius is die dimensie of frequentie die je het hart van je uitlijning zou kunnen noemen. Sirius is die potentie die je hoogste en laagste (meest verdichte) lagen kan bereiken en daarin het middelpunt en kanaal is.
Sirius is de ‘bewaarplaats’ van je blauwdrukken en kan zowel je verwonde kracht als je authentieke kracht in blauwdrukken naar voren halen. Beide liggen daarin namelijk opgeslagen.

Vanuit en via Sirius kunnen de vele vormen van Leeuwen en Leeuwinnen krachten die ons multidimensionaal bewustzijn rijk is, dieper her-innert en geactiveerd worden in je eigen menselijke blauwdruk. De invloed van Sirius en de instroom van hogere lichttrillingen stimuleren dit in je aardse/menselijke blauwdruk in deze (Leeuwenpoort) periode.

Dat betekend dat verschillende aspecten van jouw unieke kracht én licht dieper indalen, ontwaken, activeren of aangezet worden om (het komende jaar) in te groeien.
Het gaat hierbij om koningschap/meesterschapskwaliteiten, dat wat de leeuw ook symboliseerd.

M.a.w. hoe kun jij je kracht/licht hanteren?
Waar zet jij je kracht/licht (op authentieke wijze) in?
Waar ga je zuiver en bewust met je kracht om en waar (nog) niet?
Waar geef je je kracht/licht nog weg of hou je je in?
Hoeveel ruimte, gehoor geef je aan de in jou ontwakende kracht en hoe serieus neem je deze?
Welke oude stagnaties, angsten,  karmische ballast weerhoud je nog om jouw kracht/licht echt te omarmen en in de wereld geboren te laten worden?

Zijn er nog onbewuste herinneringen in jou aanwezig dat je licht laten schijnen betekend dat ‘je kop er af gaat’?

De Leeuwenpoort brengt je verdieping

De Leeuwenpoort energie, en met name het hoogtepunt op het 8-8 portaal werken allemaal dieper in deze thema’s door. Met als bedoeling om meer bewust licht op het onbewuste te werpen en je aan te zetten tot het hervinden van je kracht/licht en daarmee in jouw authentiek Meesterschap te stappen. Daar waar jij nu bent en wie jij nu Bent.
(Van daaruit zal je altijd weer verder groeien).

In verbinding met elkaar

In het kader van deze energieën, potenties en trillingsverhogingen, verzorg ik vanavond weer een afstand activatie en transmissie. Om je te helpen deze energieën bewuster te ervaren, om met elkaar in verbinding opener te staan voor de mogelijkheden van het moment ten behoeve van je eigen groei in authentieke kracht. Ter ondersteuning van processen die belichting of heling nodig hebben zodat jij weer steeds steviger in je eigen ascensie-zadel kunt zitten en je eigen leven bewuste sturing kan geven.
In verbinding met elkaar, gelijkgestemden, is het vanuit het veilige, gegronde en gedragen groepsveld vaak fijn om dit in je eigen processen bewust te ervaren. Ondanks dat deze energieën de hele dag in het collectief veld instromen.

Je kunt je nog opgeven om mee te doen, als je hiermee resoneert. Zie hiervoor deze link.

Voor nu wens ik ieder een prachtige 8-8 activatiedag en transformatie in je eigen licht toe!

© Willemien Timmer, 8-8-2023

Aanvullende informatie uit oudere artikelen:

Het 8-8 portaal

Daar issie dan, een van de meest krachtige portalen van het jaar. Een portaal die zeker de komende maanden diep door gaat werken, op voor-of achtergrond, in bewust- of onbewust zijn. De poort die jaarlijks een krachtige katalysator en stimulans is om jouw eigen innerlijke kracht dieper te helpen her-inneren en ontwaken.
Om jouw krachteloosheid om te zetten naar de kracht van je oorspronkelijk wezen. Om jouw oude ballast diep op te schonen zodat er weer ruimte (innerlijk) ontstaat voor jouw power, liefde, licht, passie, helend vermogen en vuur.

8-8, lineaire tijd, matrix en daar buiten

Binnen de matrix, waarin we in (beperkt) menselijk bewustzijn ervaren en leven en daarmee ook leven in de ingevoegde programma’s van tijd en ruimte, biedt de 8-8 poort een momentum in tijd waarop de energie en instroom van de mogelijkheden van de Leeuwen en Leeuwinnen frequenties mogelijk is. Deze frequenties stimuleren het herinneren van je Meesterschap en Godskwaliteiten.
Hoewel deze frequenties in schepping en buiten de matrix om altijd ter beschikking staan, is het het beperkte mens-zijn (de onbewuste staat binnen de mens) die een ijkpunt nodig heeft waarop het weer met deze potenties in contact gebracht kan worden. Daartoe dient het 8-8 portaal o.a.
Elk portaal dient andere frequenties en kwaliteiten, potenties en mogelijkheden en dus andere golflengtes te wekken binnen ons bewustzijn. En worden zo gedoseerd de matrix in gebracht.
Waar je bewustzijn vrij is van de matrix, daar buiten uit kan reiken, zul je gaan merken dat deze frequenties niet gebonden zijn aan een dag, datum of lineair tijdsmoment. Maar ten alle tikden beschikbaar zijn voor ons bewustzijn. En dat zij ‘simpelweg’ golflengtes zijn waarop ons bewustzijn kan afstemmen.

Beleefd vanuit bewustzijn of onbewustzijn

Veel mensen binnen de matrix en het collectieve bewustzijn zijn zich helemaal niet bewust zijn van de hogere realiteiten of überhaupt van de mogelijkheid én realiteit dat zij veel grootser zijn dan hoe zij zichzelf als mens ervaren.
Veel mensen binnen de matrix leven vanuit de oude patronen en algoritmes van afgescheiden en in slaap gesust bewustzijn.
Tegelijkertijd ontwaken de laatste decennia en jaren steeds meer mensen in bewustwording, met dank aan de trillingsverhogingen die o.a. via de portaaldagen binnen stromen in de matrix.
En sommige mensen/zielen zijn al jaren ontwaakt en actief werkzaam in het her-ontdekken van wie zij werkelijk zijn voorbij alle oogkleppen, veroorzaakt door wonden, pijnlijke levenservaringen, conditioneringen, overleving en in mist gehulde lagen (onbewustzijn) door de matrix.

Ongeacht waar je bewust of onbewust in het leven staat. De portaaldagen en zeker de Leeuwenpoort 8-8 code werkt voor iedereen krachtig transformerend en omkerend in het collectief bewustzijn door.
In zowel de diep onbewuste als de reeds bewuste lagen binnen bewustzijn.
En trilt in ieder de potentie van eigen kracht aan, opent de weg van meesterschap en brengt hogere bewustzijnspotenties in beweging.

De 8-8 codering binnen de Leeuwenpoort

De 8-8 codering binnen de Leeuwenpoort trilt je bewustzijn zo diep aan dat dit gedurende de rest van het jaar gaat door rimpelen en telkens de onderliggende stuwende kracht is om verder te ontwaken, groeien en bewust te worden.

Zogenaamd ‘negatief’ (ik noem het liever gewond) ego kan daardoor uitvergroot worden, zodat het bewust wordt en aan het licht komt. Zodat er heling mogelijk wordt. (Mits die bereidheid daar innerlijk is).
Alle vormen van kracht in jou krijgen hiermee ook een kans om wakker en bewust te worden, ontdekt be-leefd en geïntegreerd te worden. Of dat nu gaat om licht kracht, hart kracht, passie, inspiratie, helende transformatieve kracht, samenvallen met de magie van Leven (synchroniteit) of je eigen blauwdruk en innerlijke mogelijkheden.
Alle vormen van ontkrachting, krachtmisbruik, onderdrukking van kracht, krachteloosheid, angst voor eigen kracht, etc. Kunnen daarmee onder een warme troostrijke en helende deken van genezing en bewustwording komen te liggen. Zodat er transformatie ontstaat, de oude patronen oplossen en ons meesterschap steeds dieper her-innert kan worden.

Meesterschap

De Leeuw energie stimuleert om je eigen Koningschap te her-inneren. In zowel mannelijke, vrouwelijke als Kind potenties. En dus je eigen zuiverste, meest natuurlijke en grootste oorspronkelijke bewustzijn te her-inneren en in belichaming te brengen. Om op eigen benen te staan, verantwoordelijkheid te nemen, je spectrum aan ziels/Bron kwaliteiten en scheppingskrachten weer te herinneren, gronden en belichamen. Zodat deze in je mens-zijn weer gehanteerd kunnen worden.

Vanuit diep onbewuste staten is die volledige potentie uiteraard niet ineens te her-inneren. Die kloof is te groot om te overbruggen. Dat contrast is te groots om te bevatten in het menselijk (on) bewustzijn. En daarom gebeurt dat stapsgewijs, portaal voor portaal, worden er subtiel diepere laagjes afgepeld en wakker getrild. Dat is uiteraard liefdevoller dan in één klap de shock van onbewust zijn naar volledig geopend bewustzijn te maken.

Hoewel de energie in opbouw naar deze portaaldag al maanden toeneemt, en we al dagen in de voorwas voor deze portaalenergie zitten, is het tijden de 8-8 frequentie dag binnen de lineaire tijdsbeleving het sterkst en meest bewust te ervaren voor de meeste mensen in de matrix.

Tenslotte

Er is heel veel meer te vertellen over deze ‘materie’, en dat doe ik dan ook al jaren, waarbij ook stapsgewijs meer informatie hierover naar voren komt.
Voor nu wil deze informatie in de vorm van een artikel naar buiten stromen. Afgelopen dagen en jaren in de activaties en  workshops rondom de Leeuwenpoort, stroomde er nog veel meer informatie en bewust ervaren al uit de Leeuwenpoort frequenties. Te veel om in een artikel te gieten en niet altijd mentaal te begrijpen of vertalen, omdat het vooral gevoeld mag worden.

Heb een prachtige, krachtige en magische 8-8 Leeuwen poort Portaaldag!

© Willemien Timmer, 8-8-2022

Vanuit een ouder artikel over de 8-8 en Leeuwenpoort frequenties: 

Man-vrouw-kind Eenheid

De 8-8 codering van 8 augustus biedt ook een verbindingsmogelijkheid en balancering aan op alle lagen van ons (Multidimensionaal) bewustzijn in de Mannelijke en Vrouwelijke velden. Deze Overkoepelende Blauwdrukvelden van ons wezen zijn de diepere doorgang naar hereniging met elkaar waardoor het Goddelijk Kind (nieuwe creatie) kan ontstaan. Deze is een doorgang naar ons Bronbewustzijn.
Wanneer wij weer volledig alle wonden van Man-vrouw-kind delen in ons geheeld hebben en deze gebalanceerd hebben kunnen zij versmelten en komen we weer in de volledige Bronresonantie terecht.

Het 8-8 Portaal biedt jaarlijks weer een nieuwe upgrade naar Kosmische en Goddelijke balancering daar in om ons daar dichter weer naartoe te brengen in ons Zelf.
Daarnaast, in de Leeuwenkracht, zal dit ook met kracht gepaard gaan. Krachtige verschuivingen zijn nu mogelijk met diepte transformaties om alle velden met elkaar te balanceren of uit te lijnen. Er is meer kracht dan ooit aanwezig om wezenlijke verschuivingen, diepere openingen en krachtige bewustwording plaats te laten vinden.

Het 8-8 Portaal zal daarbij niet alleen op de man-vrouw-kind velden inwerken, maar ook op de verbindingen van jouw hart en mens-zijn in lijn met de Gaia Codering/ Moeder Aarde en jouw kosmische verbindingen. Maar dat heeft ook invloed op jouw fysieke verbinding met de aarderealiteit en belichaming van jouw Zijn. Als ook met jouw Bron frequentie en hogere bewustzijnslagen. Zo ontstaat opnieuw een kosmisch gebalanceerde Drie Eenheid die uitgelijnd wordt, met kracht: Hart- Hemel- Aarde.
Deze uitlijning kan je enorm helpen om alle delen van jouw Zelf steeds dieper in de belichaming van je aardse mens-zijn in het hier en nu te brengen. Wat deel is van je volledige Zelfrealisatie Proces.

De 8-8 code en Leeuw

Het is de kracht van de 88, de dubbele bekrachtiging van Kosmische Balans die je naar dat Meesterschap toe leidt.
Dat betekend een krachtig portaal die je nog dieper stimuleert om alle lagen van jouw Wezen in balans te brengen en met elkaar uit te lijnen zodat je dieper uitlijnt met je eigen Innerlijk en Menselijk Meesterschap.

In de energie van de Leeuw en de Leeuwenpoort gaat dit met grote kracht gepaard, zodat er ook wezenlijke en of noodzakelijke verschuivingen kunnen plaats vinden. Daar waar dat misschien op andere momenten nog de kracht ontbrak om echt wijzigingen in je leven of groei door te voeren, gaat dat nu geheid en relatief makkelijker doorgevoerd worden. Of dat nu bewust gebeurd of niet, beleefd vanuit je menselijk perspectief. Vanuit hoger perspectief zal de wijzigingen en verschuiving naar nog meer Meesterschap en uitlijning altijd volledig samenvallen met en afgestemd zijn op je eigen Goddelijk Plan.

Wat kan dit alles voor jou betekenen?

Deze periode (in aanloop van en tijdens) de Leeuwenpoort in combinatie met de Vrouwelijke Blauwdruk activeert ten alle tijden in de Vrouwelijk Blauwdrukvelden dus je eigen Vrouwelijke Leeuwinnen en Koninginnen Kracht.
De power om weer op te rijzen in je Oorspronkelijke Scheppende, helende, zuivere (Mannelijke en Vrouwelijke) kracht. Die hart, passie, vuur, Ongekende Liefde en schoonheid kent. Maar ook daadkracht, doelgerichtheid en stevigheid.

De vrouwelijke kracht in ons biedt bedding aan alles wie wij zijn. Kan het veiligheid, koestering, acceptatie en liefde bieden, waardoor we ons Zelf dieper durven te ontvangen, aankijken, openen en omarmen. Of dat nu gaat om oude wonden en krachteloosheid als om onze schoonheid, kracht en ware Zelf.
Het betekend ook dat juist in het nu daarmee ook de tegenpool in jou aangetrilt kan worden: alles waarin je je krachteloos, passieloos, harteloos voelt. Daar waar je het gevoel hebt dat je geen daad- en draagkracht kunt bieden aan je Zelf. Waar je het vertrouwen in intuïtie, hart en gevoel bent kwijtgeraakt. Oude wonden van ontkrachting en versluiering die open getrokken worden. Maar juist met de Bedoeling om daar doorheen te gaan en je eigen Oorspronkelijke Kracht weer te kunnen gaan herinneren.

De Vrouwelijke kracht is er ook een van Oervertrouwen, Overgave en Acceptatie en kunnen zijn met dat wat Is. Zelfs als alles nieuw is, anders is dan het altijd was, en er geen ‘handleiding’ lijkt te zijn voor het pad dat je nu innerlijk bewandeld.

Natuurlijk zal het niet alleen je Vrouwelijke Blauwdruk veld zijn wat aangetrilt, hoewel dit deel van bewustzijn nu meer in de spotlight of op de voorgrond staat in deze periode.
Ook je Mannelijke Blauwdruk wordt uiteraard aangetrilt in de Leeuwenfrequenties en krijgt de stimulans om dieper op te gaan staan uit de oude wonden en in de oorspronkelijke kracht. Het Koning- en Meesterschap van het Goddelijke Mannelijke veld in jou wordt even zo goed wakker geschud. Daar, op dat niveau van groei waar je op dit moment bent. (Net als in je Vrouwelijke velden).

Ook in je Mannelijke energie kan dat dus leiden tot grootscheepse schoonmaak, het open trillen van oude verwondingen, patronen, overlevings- en strijders mechanismen. Oer oude patronen die je mogelijk leven na leven gehanteerd hebt vanuit de drang om te overleven in de duale wereld. Daar waar het mannelijke veld in feite ook het Oervertrouwen verloren is in de (begeleiding van en schepping vanuit de eigen) Bron.
Voor dat Oervertrouwen is juist weer de Vrouwelijke Blauwdruk belangrijk, want dat deel van je energie kan die beddingbieden, waarin het Mannelijke deel mag leren zakken en zich laten koesteren.

Het kan dus ook oude innerlijke strijd tussen man-vrouw energieën nog oproepen in je bewustzijn en ervaring. Maar ook hier geldt: de diepere Bedoeling is ook hier weer het bevrijden en bewust worden van het oude, om ruimte te scheppen voor het Oorspronkelijke bewustzijn.

© Willemien Timmer