Energetische update: de energie van juni 2020

 

In de energie van Pinksteren sluiten we de mei maand af en betreden we de maand en frequentie  van juni. De 6 energie waarbij het gaat om de materie, het stoffelijke, de meest verdichte versie van Bronenergie.

 

De energie van juni: Manifestatie in de materie

De maand mei was nogal een bewogen maand waarin intens veel onbewuste lagen in beweging zijn gebracht, zowel vanuit de onbewuste emotievelden als de expressie daarvan in de wereld.
Het heeft geleid tot diepere bewustwording van weggestopte gevoelsstromen, opgekropte gevoelens en misschien zelfs nooit eerder geuite emoties.
Dat er veel beweging en ook transformatie mogelijk was, moge duidelijk zijn. En dat de maand juni daarop voortborduurt ook.
Dat wat in beweging is gekomen mag in juni dieper doorgrond gaan worden (dieper tot inzicht komen, 6de chakra) en zich verbinden aan -de stof’, waarin het vanuit gronding tot manifestatie kan komen in het aardse leven.
Tot expressie brengen wat er diep in je leeft (mei maand) is één punt, werkelijk manifesteren in het dagelijks leven vanuit doorleefd en gegrond bewustzijn (juni) is een tweede.

De energie van juni zal qua trillingsverhogingen inzetten op een steeds diepere verbinding maken met de ‘eigen materie’, d.w.z. nog diepere openingen creëren in je fysieke lichaam(bewustzijn). Opschoning van celbewustzijn en activatie van DNA.
Ruimte maken om oude ballast en imprints te zuiveren zodat er ruimte ontstaat om de oorspronkelijke energie weer vrije toegang te geven, zowel via instroom vanuit hoger bewustzijn als activatie van oorsprongsenergie die ingecodeerd is in het DNA.

Ook onze fysieke manifestatie (lichaam) is een manifestatie van Bron, zij het in de meest verdichte trillingsversie.
Hoe dieper wij ons lichaam weer leren voelen, eren, waarderen en beleven voor wat zij werkelijk is, des te meer zullen we ons lichaamsbewustzijn weer gaan begrijpen, voelen en verstaan.
Afwijzing van je lichaam of afwijzing van het feit dat je hier op aarde aanwezig bent (hoe subtiel dan ook) houdt je weg uit deze verbinding en ervaring en zorgt ervoor dat je onbewust schept vanuit de oude ballast, wonden en imprints. Je schept dan meer scheefstand, je schept dan meer van wat niet werkelijk jouw essentie is. Je schept dan meer afgescheidenheid en herkend Bron niet in wat verdichte materie op aarde is/lijkt te zijn.

Diepere bewustwording van jouw verbinding met je lichaam, de materiewereld, is essentieel om dieper bewust te worden waar de misschien al gezuiverde energetische wonden haar weerklank nog vinden en tot uitdrukking komen in het fysieke. De diepste en vaak oudste trauma’s zijn het diepst geworteld en veroorzaken  niet alleen energetisch of emotioneel een wond of litteken, maar zullen zich (uiteindelijk) ook fysiek tot uitdrukking brengen. (Vaak in de vorm van klachten, kwalen en ziekte).
Zolang wij niet leren luisteren naar de signalen en boodschappen van ons lichaam, blijven we blind (onbewust) voor de scheefstand die zich manifesteert.

Nu de diepste emotielagen in de mei maand in beroering zijn gebracht en deels ontladen zijn, zul je dieper de materiewerelden binnen je Zelf kunnen gaan betreden. Eerder blokkeerden vastgezette emoties deze ingang nog. Nu er meer beweging is, worden dieper gematerialiseerde lagen meer toegankelijk.

 

Herstel van oorspronkelijke verbinding en trilling (fysiek)

Des te meer (in)zicht en verbinding hersteld kan worden, des te meer oude energieën en overleefstanden ook in het fysieke systeem opgeruimd kunnen worden. Des te meer ontlading, des te meer ontspanning en opening je zult ervaren in je lijf. En des te meer wordt je lichaam ook ontvankelijk voor het werkelijk toelaten van alle kosmische en aardse trillingsverhogingen, maar ook voor je eigen hoger bewustzijn . D.w.z. dat je lichaam ook steeds meer op jouw oorspronkelijke trilling wordt afgestemd, hier drager en kanaal van wordt. D.w.z. dat je je hoger bewustzijn steeds dieper echt kunt gaan gronden en belichamen wat essentieel is voor volledige zelfrealisatie en of ascensie. En dat jij jouw Zijn echt tot manifestatie in de stof, als mens op aarde, kunt gaan be-leven en uitdrukken.

Het Menselijk Meesterschap dat dieper ontwikkeld kan worden en gaat opstaan, staat deze maand dus centraal en ook dit is een essentieel gegeven voor volledig belichaamd bewustzijn en ascensie. (zie ook mijn boek Belichaamd Bewustzijn).

 

Zesde chakra

De energie van het derde oog of zesde chakra staat ook centraal in de energie van juni, naast de materie. Wanneer het zesde chakra in balans is, en je er in je midden in aanwezig kunt zijn, ben je uitgelijnd met de pijnappelklier. Van daaruit zullen je hogere zintuigen dieper geactiveerd worden, wat behulpzaam kan zijn in het verkrijgen van dieper inzicht in je Zelf, je eigen groei(pad) en wat tot manifestatie wil komen vanuit jouw Zijn in het mens-zijn.
Dit is een grote hulp bij het tot inzicht komen waar in de fysieke materie en jouw fysieke manifestatie nog scheefstanden gemanifesteerd worden. Maar ook waar jouw Zijn al tot manifestatie gebracht wordt.

Wanneer je hart niet uitgelijnd is met gronding en derde oog zal de scheefstand die dat veroorzaakt (en bijbehorende scheefstaande perspectieven) meer naar de voorgrond treden en krachtiger zichtbaar worden in de manifestatie op aarde.
Wanneer je zogezegd zweeft, niet gegrond bent kan dat leiden tot illusies en waanbeelden die je (subtiel of grotesk) bij jouw ware Zelf weg trekken.

Wanneer je stevig gegrond bent, in je midden, vanuit je hart uitgelijnd (i.p.v. vanuit zonnevlecht/ego) zul je een verfijndere uitlijning met hogere perspectieven en -bewustzijn kunnen maken, een overkoepelender (in)zicht ervaren en daardoor hogere zienswijzen en kennisvelden kunnen aantrekken die je groeiproces dienen. Je gaat dan veel meer voorbij de illusies van de matrix kijken en voorbij de eigen illusies die we onszelf soms voorhouden vanuit gewond en afgescheiden  mens-zijn.

 

Sirius

De 6 energie resoneert tevens op de frequenties van Sirius, het multidimensionale middelpunt van ons multidimensionaal bewustzijn. Sirius is o.a. als een soort poort die hogere en lagere dimensielagen met elkaar verbind. Zoals ons hart het middelpunt en de poort is die hogere en lagere chakra’s met elkaar verbinden.
Via de portalen en frequenties binnen het Sirius veld liggen Oorspronkelijke Blauwdrukken en herinneringen besloten aan onze manifestatievormen in alle dimensies. Ook die van ons aardse oorspronkelijke mens-zijn.
Indirect stromen de frequenties van Sirius mee deze maand, om ons telkens te herinneren aan onze eigen oorspronkelijke blauwdrukken en om de scheefstand versus rechte lijn te verhelderen en te belichten.

 

De energie van 1 juni 2020

De energie van juni start met tweede Pinksterdag op 1-6-2020, waarbij de energie dieper geïnitieerd wordt, die deze maand centraal staat. De uitlijning met en in de materie, de meest verdichte manifestatie van ieders Bron Zelf.(Het mens-zijn dus op aarde). Deze uitlijning is essentieel, dat deze verbinding gemaakt wordt om de komende maand dieper in je eigen materie te kunnen treden.
De energie van de 1 is ook gericht op (herstel van) de rechte lijn met jouw materie. D.w.z. dus jouw verbinding met je lichaam(sbewustzijn).
Je zou 1 juni kunnen zien als een essentiële poort en basis om de materiewereld in je Zelf verder te openen.

 

De energie van het 6-6 portaal

De energie van 06-06-2020 resoneert op de Bronfrequenties van de materie en de oorspronkelijke blauwdrukken van Bron in de materie (via Sirius te her-inneren). Deze krachtige poortdag zal een diepere initiatie en opening brengen in de fysieke uitlijning en verbinding met jouw materiële/fysieke blauwdruk.  En als mens dus een nieuwe verbinding met je fysieke lichaam toegankelijk maken.
Het kan via zelfreflectie en verbinding met je Zelf (naar binnen kerend) verhelderen hoe Bron in jouw mens-zijn tot uitdrukking komt, waar dit vrije stroom is en waar dit nog resoneert op dualiteit, zal dieper belicht worden. In de afstand activatie die ik nog aan de activiteiten agenda zal toevoegen die op ofwel 5 ofwel 6 juni zal plaatsvinden, zal hier dieper op ingegaan en afgestemd worden.

Voor zoverre eerst over de energie van juni. Er zal ongetwijfeld heel veel meer belicht kunnen en gaan worden over de potentie en energie van deze maand. Wellicht op een later moment meer tekst en uitleg.
Voor nu een prachtige diepgaande maand gewenst, waarin ieder op eigen wijze de weg naar Menselijk Meesterschap verder zal mogen gaan uitdiepen en  bewandelen.

©  Willemien Timmer, 30-5-2020

 

 

In de energie van de zomer zonnewende op 21-6-2020 organiseer ik een bijzonder krachtige activatie workshop in de buitenlucht, die gaat ondersteunen om je eigen Lichtkracht heel diep binnen te brengen in je eigen fysieke mens-zijn t..v. het ascensieproces!

Nieuwsgierig? Lees dan hier even verder!

 

Meer nieuwe activiteiten en afstand activaties volgen spoedig in de activiteitenagenda, vanwege drukte ben ik daar nog niet aan toe gekomen!