Energetische update: De energie van oktober 2021

 

Vandaag stappen we de energie van oktober binnen. Een nieuwe maand, een nieuwe trilling, nieuwe aanrakingen voor bewustzijnsgroei.
Na de maand september waarbij oude(re) patronen onder de loep hebben gelegen en de energie een soort examensfeer in zich droeg om processen te verfijnen en voltooien.
De maand oktober is gericht op het heruitlijnen met de bronverbinding vanuit onze nieuwe staat van Zijn dankzij september.
Na de examens volgt een nieuwe schoolgang zogezegd. We maken de balans op wie we nu zijn, na alle doorlopen en bemeesterde processen, en maken van daaruit een frisse start voorwaarts.

We zullen vanuit deze nieuwe bewustzijnsstaat nieuwe processen van groei gaan tegen komen die telkens gericht zullen zijn op de diepere uitlijning met je Zelf. Ofwel het bij jezelf blijven, in je rechte lijn, in verbinding met hoger bewustzijn en Bron.
Van daaruit kunnen nieuwe wijzigingen ontstaan in ons bewustzijn die enerzijds meer ruimte maken voor de indaling van hoger bewustzijn in mens-zijn. En anderzijds nieuwe onverkende (onbewuste) lagen van ons Zijn aan het licht brengen.

 

De basis belichten

De energie van de 10 resoneert ook sterk op de reset van het basischakra, en de uitlijning van ons basischakra met de bronenergie.
Des te dieper we werkelijk in onze basis kunnen zijn (met bewustzijn, dat is wat anders dan een grondingsoefening met worteltjes visualiseren), des te meer ruimte ontstaat er voor heruitlijning met Bron in de basis. D.w.z. dat we onze oorspronkelijke gronding, stevigheid, draagvlak, fundament en echt op eigen benen staan gaan verdiepen en ervaren.
Dit is essentieel willen we ons hoger bewustzijn kunnen belichamen en vormgeven in ons dagelijks menselijk leven. Voor de ‘walk your talk’ zogezegd.

Oktober met haar 10 energie brengt dus ook deze stimulans om dieper en dieper het nulpunt van je basischakra op te gaan zoeken, het exacte middelpunt van draagvlak, veiligheid en fundament. En stimuleert ons onbewuste om steeds meer de onderste steen boven te brengen van stagnaties die verhinderen om werkelijk op aarde te kunnen en durven staan. Om je eigen kracht werkelijk te gronden en belichamen.

 

De rechte lijn en een groter plaatje

De energie van de 10 gaat daarnaast over je rechte lijn vinden en of herstellen. Jouw directe verbinding als mens met je hoger bewustzijn.
Dit gaat niet over wegzweven in hoger sferen, maar juist over gegrond bewustzijn, over dat in elke laag van je wezen incl. je menselijke lagen ruimte voor verbinding mogelijk is. Gelijkwaardigheid dus tussen lagen in bewustzijn. Je hoger bewustzijn is niet waardevoller dan alles wat je bent als mens. Beide zijn immers deel van het geheel van je Goddelijk wezen.
Er zijn nog veel scheefstanden en verdraaide patronen collectief aanwezig die meer waarde toekennen aan spirituele ervaringen of hogere vermogens t.o.v. menselijke aardse ervaringen en menselijke vermogens.

In essentie zijn deze een verlengde van elkaar, komen enkel in een andere vorm en andere dimensiesfeer (anders) tot uitdrukking. Het is belangrijk om die grotere verbanden te gaan zien. Het één staat niet los van het ander, het is deel van het geheel.
Van hieruit gaan we onszelf in steeds een groter plaatje waarnemen en herinneren.

 

De energie van 01-10

De energie van vandaag, 01-10 laat een spiegeling voelen. Het is dus een goeie dag voor zelfreflectie op waar jij staat in je gronding, belichamingsprocessen, rechte lijn en hoe jij naar jezelf kijkt, als mens en als bronwezen. De energie stimuleert in het naar boven vissen van scheefstanden, misvattingen en blinde vlekken omtrent jezelf/wie jij Bent. Veelal leven dergelijke misvattingen in het menselijk zelf wat maar een beperkt blikveld heeft.
De energie van 01-10 is de start van de 10 energie waar we de hele maand doorheen gaan bewegen en zal een aanzet en inkijkje kunnen geven waar jouw weg deze maand en in jezelf doorheen zal gaan bewegen.

Waar stel je bron/hogere verbinding nog voorop op het mens-zijn?  Of andersom? Beide kanten duiden op een niet in balans zijn, niet werkelijk in je midden zijn. Daar ligt de leerschool deze maand wellicht voor jou.

 

De energie van het 10-10 portaal

De energie van 10-10 zal als een bekrachtiging werken om je rechte lijn, gronding en verbinding tussen mens-zijn en hoger bewustzijn dieper met elkaar te herstellen. Zoveel als past natuurlijk binnen jouw individuele zielsevolutie en groei van nu.
Het 10-10 portaal is net als alle krachtige meesterportalen een enorme trillingsverhoging en bewustzijnsshift die een input aan wijzigingen en potenties voor verdere groei vrijgeeft.

 

Weegschaal

De energie van sterrenbeeld weegschaal speelt gedurende een groot deel van de maand als invloed, en ook dat wijst op een doorwerking en stimulans van het hervinden van een (innerlijke) balans.
Tijdens het 10-10 portaal wordt deze balanswerking krachtig versterkt. Balans boven en beneden, mens-zijn en hoger bewustzijn, licht en schaduw. Met als bedoeling om je midden, de rechte lijn en dus balans te (her)vinden.

 

Nieuwe en volle maan

De nieuwe maan van 6-10 brengt een nieuwe periode van introspectie. De energie van de 6 resoneert op de materie wereld, de verdichte lagen van bewustzijn en in de energie van 6-10 in combinatie met de nieuwe maan kan dat leiden vanuit introspectie tot diepere inzichten in jouw verbinding met de materie. De energie van de 10 daar binnen kan zorgen voor een nieuwe uitlijning hiermee, vanuit een hoger perspectief. M.a.w. dat je anders naar de verdichting (de wereld en mens-zijn) zult kunnen kijken. Vanuit een hoger bewustzijnsperspectief.
Nieuwe maan brengt vernieuwing, nieuwe groeimogelijkheden, om je uitlijning met de materiewereld te herzien. Indirect is ook dit gerelateerd aan je basis. Want waar voel je je wel of juist niet veilig op aarde? In jezelf? In de maatschappij?
Hoe verhoud jij je daarmee? Welke vlucht- of vecht patronen hanteer je nog, voortkomend uit onveiligheid en verdraaide verbindingen met de materie wereld?

De energie van volle maan op 20-10  brengt een stroming aan volledige blauwdrukken van bronpotenties in je gevoelssystemen. De mogelijkheid om de vanuit nieuwe maan doorziene patronen te kunnen hernieuwen, overschrijven en of deleten. Dan ontstaat ruimte voor een nieuwe visie, verbinding en uitlijning.

 

Persoonlijke en collectieve uitdagingen

De uitdagingen kunnen momenteel best pittig zijn en ook dat zal nog wel even aanhouden omdat er collectief ook heel veel tegelijk wordt uitgespeeld, diep onbewuste stukken die in de kern resoneren op de eerste creaties van dualiteit (via en vanuit de sferen van Orion) passeren de revue.
Sommigen linken alles wat gaande is wereldwijd aan een soortgelijke herhaling van de jaren ’40. Anderen zien en voelen de linken met Atlantis.
In de kern zijn dit en vele andere situaties telkens herhalingen door de geschiedlijn heen, die uitgespeeld zijn. Ultieme afgescheidenheid en dualiteit, polarisatie onderling.  Niet alleen wwII of Atlantis is daarin collectief traumatisch geweest. Door alleen al de aardse geschiedenis heen zijn meerdere grote rijken gevallen en vervallen tot diepere afgescheidenheid.

Dit zelfde geldt voor de galactische geschiedenissen. Door de vele vallen uit bewustzijn zijn we telkens een verdieping lager, meer de verdichting in gezakt. We zijn nu collectief deze hele lijn, die loopt tot in de kern van Orion, aan het opschonen. Door alle dimensies heen dus.

We zijn niet enkel Atlantisch trauma aan het opschonen. Atlantis was ‘enkel’ het vervolg op vele voorgaande vallen uit bewustzijn. Als 1 radartje in een veel groter geheel.
Daarom is het collectief ook zo pittig. Vele dimensielijnen die geïnitieerd zijn in en gecreëerd zijn vanuit dualiteit worden gelijktijdig geschoond, uitgespeeld en hersteld. Dat kost dus zeker tijd voordat dit in de meest verdichte dimensie (op aarde) afgerond kan worden.

Mede daarom worden we steeds dieper getraind in het leren aanwezig zijn in onze basis, dienen we te leren hoe op eigen benen en eigen kracht te staan. Is het essentieel om te gronden en echt in je basis in te dalen met bewustzijn. Want pas van daaruit kun je die oertrauma’s van afgescheidenheid omzetten en transformeren en je oorspronkelijk bewustzijn ook in 3D weer daadwerkelijk aanwezig laten zijn.
Door te zweven, weg te gaan van menselijk lichaam, gronding, emoties, verantwoordelijkheid, eigen kracht, etc in de onderste chakra’s komen we er niet. Onze verbinding met basis, de aarde en onze diepste materie is de sleutel.

Kortom, weer een nieuwe maand met heel veel vernieuwende groeimogelijkheden die je werkelijk dieper de verbinding met je (menselijk) zelf  en Zelf (hoger bewustzijn) zullen brengen.

Ik wens ieder een magische reis door de 10-energie toe!

 

© Willemien Timmer, 1-10-2021

 

P.S. Ook deze maand zullen we op verschillende momenten dieper intunen op de energie van het moment, via afstand activaties en transmissies. In elk geval tijdens het 10-10 Portaal. Meer data volgen spoedig. Je kunt ze terug vinden in de activiteitenagenda!