Energetische update: 1-10-2018 

Start van een bijzonder krachtige periode (oktober en november)

 

1-10-2018 … Een nieuwe maand, een nieuwe fase van dit jaar gaat in. Komende 2 maanden gaat de 11-code van dit jaar nog meer dan ooit een rol spelen.
Vandaag start dat met de 1-10-11 frequentie, waarin ook weer de 11-0-11 en of 11-11 codering besloten liggen.

De 1, de 10 en de 11 codering

De frequentie van de 1 resoneert op verschillende dimensielagen of golflengtes, op verschillende energieën en mogelijkheden. De 1 resoneert zo bijv. op de Eenheidsvelden of Eenheidsfrequentie binnen je Zelf. Maar ook op je zuivere uitlijning, je verbinding met ‘boven en beneden’ in een rechte lijn die gelijkwaardig alle facetten van je Zelf doorstroomt en verbind.
Op weer een andere laag gaat de 1 over een nieuw begin, een nieuwe geboorte en nieuwe fase. En op een volgende laag gaat het over de vrouwelijke blauwdruk.
Het is dus maar net wat jouw ‘instap punt’, perspectief en ervaringsveld is, welke frequenties van de 1 jij beleefd en ervaart. En dat geldt in feite voor elke cijfercodering.

De frequentie van de 10 brengt de resonantie van uitlijning met de Bron. Maar ook van wedergeboorte of een nieuwe lijn die jij innerlijk met Bron gaat ervaren. Dat kan betekenen dat je op nieuwe thema’s, gebieden of in nieuwe lagen van je Zelf steeds meer de Bronenergie gaat ervaren. Maar deze codering die de hele maand oktober doorlopend aanwezig is, zal steeds opnieuw de nadruk leggen op herverbinden met Bron. In elk proces wat je doorloopt, in  elke groeistap die je zet.
Simpel en praktisch gezegd gaat deze code steeds aanzet geven om dichter bij jezelf te blijven, naar jezelf toe te bewegen, naar binnen te keren, de uitlijning en verbinding met Bron in jou, je zuivere wijsheid, je Liefde ‘op te roepen’ om meer in praktisch Meesterschap en de toepassing daarvan, te gaan staan. Walk your talk.

De frequentie van de 11 brengt een krachtige transformatiestroming op gang, die aanzet om steeds meer op eigen (Meesterschaps)benen te gaan staan. Waarin mannelijke en vrouwelijke energieën (en andere polariteiten) volledig met elkaar in uitlijning gaan komen, in die lagen van bewustzijn en procesthema’s die nu persoonlijk en collectief opgeschud worden. Zodat deze naast elkaar en met elkaar uitgelijnd worden.
Transformaties die leiden naar balancering van polariteiten om volledig in zuivere uitlijning te komen en dieper in je eigen Menselijk Meesterschap te gaan staan.

 

Wat betekend dit in groeiprocessen?

In zowel persoonlijke als collectieve processen worden sinds maanden nu al steeds diepere lagen van het menselijk bewustzijn blootgelegd. Lagen en patronen die al eeuwen het licht niet gezien hebben. Oeroude overlevingsmehanismen worden tot op de basiswond aangetrilt.

De diepte lagen van basischakra en buikchakra worden grondig aangeraakt om aan te kijken en op te schonen. En in de 11-11-energieën gaat deze transformatie nog een versnelling hoger aangezet worden.
De versnelling wordt dus opgevoerd en ik zou zeggen: fasten your seatbelts. Daar waar we het de afgelopen tijd al misschien pittig uitdagend vonden, zal dat nog een stukje krachtiger worden.

Anderzijds is er in de 11-11-frequentie ook zoveel draagkracht en transformerend vermogen aanwezig, dat er ook wezenlijke grootse shifts en effecten gecreëerd worden. We gaan dus ook steeds meer vruchten plukken van de stappen die we zetten in groei en bewustwording.
De 1, die dubbel in de 11 aanwezig is, resoneert ook diep door op het basischakra. Dus elke stap en wijziging wordt ook direct gekoppeld aan grondig en neerzetten ervan.

 

11-11 en 11-11-11 code

De 11-11 codering is een zeer  krachtige Awakening Code. Een frequentie die nog onbewuste of slapende delen van bewustzijn krachtig wakker trilt. We zullen verschillende keren door 11-11 gerelateerde codes heen gaan. Zoals vandaag op 1-10, maar ook bijv. 11-10-11 (11 okt)  en 1-11-11. (1 nov) op weg naar het ultieme 11-11-11 portaal op 11 november 2018.
Dit is een heel bijzonder krachtig portaal die opnieuw een enorme bewustzijnsshift gaat initiëren in het menselijk bewustzijn.
Daarover schrijf ik later zeker meer.

 

Seed of Life en de -11-11-11 code

Zeven jaar geleden, tijdens het 11-11-’11 Portaal is er collectief een belangrijke initiatie en opening geweest van bewustzijnslagen die gekoppeld zijn aan de basis. Toenertijd werd deze activatie voelbaar en al geïmplementeerd in bewustzijn van hen die daar op dat moment al aan toe waren in hun persoonlijke Zielsevolutie. En is gedurende de tussen liggende jaren, bewust of onbewust, mee gaan stromen in alle doorlopen groeiprocessen.

Gedurende de tussenliggende jaren is bij steeds meer ontwakende mensen dat punt ook bereikt waarop deze op aarde geïnitieerde energie is gaan mee stromen in hun bewustzijn. Bewust of onbewust. Op de juiste persoonlijke en kosmische timing sluit de energie weer aan, koppelt zich weer aan, aan het perineum in het bekkenbodemgebied.

Ik merk al enkele weken op hoe deze energie van de Seed of Life, zoals deze zich toen en ook nu nog laat zien, weer steeds actiever naar boven komt.
7 jaar geleden geïnitieerd en geactiveerd, veelal op de achtergrond mee gestroomd in groei. Op sommige momenten na, waarop deze wel degelijk weer bewust op de voorgrond oplichtte.

Wat zich nu laat voelen is dat er met het volgende 11-11-11 portaal een upgrade van deze energie beschikbaar komt voor die Zielen die hier inmiddels al jaren in mee stromen, mee werken of op aangesloten zijn. Maar ook dat er in het collectief bewustzijn geel veel mensen als in een golf van ontwaken tijdens 11-11-11 op aangesloten gaan worden. Dit is wat een megashift gaat brengen in bewustzijn van de “minder diep ontwaakte mens”. Maar ook in de ontwakende mens. En in de steeds bewuster wordende mens zet het steeds dieper het Menselijk Meesterschap aan.

Deze Seed of Life frequentie, gekoppeld aan het perineum biedt een rechtstreekse poort naar het celbewustzijn. En dient het proces van verbinding, versmelting en integratie van Goddelijk Bewustzijn in de fysieke materie en mens-zijn. Het is dus een belangrijk veld voor het geïntegreerde Menselijk Meesterschap. En belichaming van je Zijn.
Hierover ook later meer, in een volgend artikel, ergens in de komende tijd. (Maar wil je nu alvast meer ‘geschiedenis’ weten, zoek dan even op mijn website in de artikelen van 2011:  Wat is er gaande in deze tijd, vanaf deel 3)

 

11-0-11 code van vandaag

De 0-frequentie resoneert op de Bron Code. Dus in de codering die vandaag in lineaire tijdsbeleving meespeelt (1-10-11 oftewel 11-0-11) is de Bron Code de centrale basis, het midden. M.a.w. alle transformatie en uitlijningen die vandaag innerlijk aangezet worden, worden aangestuurd en uitgelijnd op de innerlijke Bron Codering. Uitgelijnd op jouw nulpunt.
Maar kan ook het effect geven dat die lagen, thema’s of processtukken waarin jij vandaag aangeraakt wordt, in een versnelling en reset van energie gaan komen. M.a.w. uitwerkende processen van oude patronen worden gereset zodat je in een diepere verbinding met je oorspronkelijke energie kunt stappen!

De energie van vandaag leidt je binnen in een nieuwe fase en nieuw ervaringsveld van versnellingen, trillingsverhogingen en bewustzijnsshifts die meer dan ooit doorwerken in jouw Menselijke Meesterschapskwaliteiten. Om deze echt als mens op aarde te kunnen gronden en belichamen.

Tot zover even voor vandaag. Er is nog heel veel meer te vertellen over deze Meestergetallen, coderingen en deze periode. Maar dat gaat stap voor stap wel verder belicht worden in de artikelen van de komende periode. Stay tuned!

 

© Willemien Timmer, 1-10-2018

 

Vanavond vind er in de energie van vandaag een afstand activatie en transmissie plaats, om de binnen stromende energieen nog bewuster te ervaren en ‘binnen te halen’. En jouw persoonlijk proces daarmee dieper te belichten en ondersteunen. Meer informatie, mocht je mee willen doen, vind je hier!