Energetische update over het tweede 3-3-3 portaal (12-3-’21) en meer

 

De afgelopen periode is er weer enorm veel beweging in bewustzijn gaande, zowel collectief als persoonlijk. De trillingsverhogingen gaan maar door en volgen elkaar als golven in zee telkens op. Het doel is natuurlijk nog steeds het ‘wakker(der) worden’, bewustzijn verruimen en verder openen en activeren. Maar ook vooral opschoning in de menselijke lagen, waardoor oud zeer, oude ballast, vastgezette emoties en energieën ontladen en opgeruimd kunnen worden. Pas dan ontstaat steeds meer ruimte ook in het lichaam om je hoger bewustzijn daadwerkelijk binnen te kunnen halen, te gronden en te gaan belichamen. Van daaruit komen verdraaiingen, scheefstanden en manipulaties aan het licht.
Dat is waar ascensie over gaat uiteindelijk: dat we op alle lagen van ons Zelf bewust zijn wie wij Zijn, wat in lijn is met Bron (en wat niet) ook in het mens-zijn op aarde en die frequenties van ons bewustzijn ook tot in de materie en vorm kunnen leven en be-leven.
De Portaaldagen die op geregelde basis voorbij komen zijn gekoppeld aan de lineaire tijd. Al zijn de trillingsverhogingen universeel van aard, gekoppeld aan o.a. de fotonengordel, evolutie van schepping en van ‘buiten tijd en ruimte’,  dient het zich ergens te koppelen aan de trillingen van onze beleving van de ervaring op aarde. En deze portalen markeren ingangen in het collectief bewustzijn om trillingsverhogingen binnen te brengen in collectief en individueel bewustzijn.

Trillingsverhogingen die zorgen dat ons hoger bewustzijn actiever en dieper bewust wordt in ons menselijk bewustzijn. Maar trillingsverhogingen die ook juist dat mens-zijn ‘in de materie’ dieper aantrillen zodat ons lichaam en menselijk bewustzijn aangespoord wordt om de oude ballast ook daadwerkelijk te gaan vrij maken, aankijken en oplossen, zodat die ruimte in het lichaam ontstaat, om echt thuis te komen in je lichaam, met je hoger bewustzijn. Dat is even in het kort als samenvatting waar het over gaat, ook als we dieper gaan kijken naar het eerst volgende Portaal wat zich aandient.

 

Portaal en nieuwe maan

Een dag voor de nieuwe maan bewegen we ons collectief door de trillingsverhogingen heen van het tweede 3-3-3 Portaal van 2021. Zowel zon als maan staan dan in het sterrenbeeld Vissen en Venus staat dichtbij de maan. Wat een mooie mix aan energieën met zich mee brengt die ook al voelbaar kunnen zijn in het tweede 3-3-3 portaal.
De energieën van Vissen gaan over de binnenwereld, het gevoel, het intuïtieve en ook het onbewuste wat bewust wil worden.  De energie van nieuwe maan gaat over naar binnen keren, de diepte van het onbewuste in, om bewust te maken wat bewust wil worden en daar vanuit een nieuwe fase van groei en verdieping binnen te gaan. De energie van Venus is gerelateerd aan het hart, en belicht en bekrachtigd alle hartkwaliteiten.
Dit biedt dus een mooie combinatie van diepgaand binnen je Zelf gaan voelen wat er gezien en gevoeld wenst te worden en belicht en be-leefd wil gaan worden in de komende maancyclus. De energie van Venus belicht vanuit het hart, dus met zachtheid, tolerantie, compassie en een zekere vorm van neutraliteit om niet te verzuipen in emoties (wat ook mogelijk is in Vissen) maar om het vanuit een liefdevol perspectief in perspectief te blijven bezien. Zachter naar je Zelf dus en naar dat wat vanuit de onbewuste lagen het licht wil gaan zien om bewust te worden, doorleefd, gevoeld, gezien en of geheeld of getransformeerd wil worden.

 

Hathor energieën

Al enkele dagen is deze energie opbouw mogelijk waar te nemen of persoonlijk in bewustzijn te ervaren. Ik merk met name zelf heel sterk al dagen een grotere nabijheid van de Hathors, die o.a. via de frequenties van Venus (en het hart) werken. Deze Lichtwezen frequenties zijn Meesters van klank en kleur en gespecialiseerd in healing en hartkwaliteiten.  Nu zijn er wel degelijk externe (Meester) bewustzijnsvelden, maar deze zijn ook weer een weerspiegeling van frequenties of golflengtes (kwaliteiten en potenties dus) die binnen ons eigen hogere bewustzijn aanwezig zijn. Ales ‘buiten ons’ is immers een reflectie van alles ‘binnen ons’.
Daarbij gaat het om dezelfde frequenties die wij als spiegeling buiten ons (als Meester of Engel bijvoorbeeld) kunnen herkennen. Maar dan innerlijk, in je eigen multidimensionaal bewustzijn ook aanwezig zijn als deel jouw totale wezen.
De externe Meesters weerspiegelen in feite dat wat aanwezig is in Schepping, maar ook wat aanwezig is binnen jouw eigen schepping, innerlijk dus in de lijn van jouw bewustzijn.
Ik werk enkel met de innerlijke Meesterfrequenties in mijn lijn van multidimensionaal bewustzijn en weinig met externe velden (die veelal ook verdraaid of gemanipuleerd – kunnen- zijn). Meer informatie daar over vind je in mijn boek Belichaamd Bewustzijn.

En met name deze interne Hathor frequenties ervaar ik sterk als geactiveerd en aanwezig zijnde de afgelopen dagen, de interne Hathor frequenties, die ik inmiddels al jaren heel goed ken.
De innerlijke Hathor frequenties, die verbonden zijn aan het eigen helend- en hartvermogen, aan beweeglijkheid, stroming, expressie en vrouwelijke kwaliteiten,  zijn momenteel extra actief aanwezig en geleiden a.h.w. de energie van de trillingsverhogingen steeds dieper ons bewustzijn in. Dat is een zeer aangename ondersteuning, daar we het op menselijk vlak best uitdagend hebben op aarde.
Dat betekend dat de opbouw van de reflectie van Venus in verbinding met de maan en Vissen een krachtige opening biedt naar de eigen zelf-zorgende, helende vermogens vanuit compassie en Liefde. Een kwaliteit die benadrukt en geactiveerd wordt om juist makkelijker door dat tweede 3-3-3 portaal ook heen te gaan bewegen. En daarna uiteraard, op weg naar de volgende ‘pilaar’ of portaal op 21-3-’21, een dag na de lente equinox.

De activatie van Hathor frequenties in de innerlijke lijn van bewustzijn is daar een gevolg van maar ook een zeer krachtige ondersteuning in de eigen persoonlijke groeiprocessen die het eerst volgende portaal aan gaan raken.

 

Collectief proces en scheppingsgolven

Daarbij neem ik waar dat wat ik ervaar niet alleen in mij gaande is, maar ook een stukje spiegeling is van wat er momenteel bij velen actief is. Of je dit ook bewust ervaart hangt af van je eigen bewustzijn en groei, of je het onderscheid kunt maken tussen actieve Meesterfrequenties in je wezen of dat dit nog niet helemaal bewust is. Of je het kunt ‘vertalen’, datgene wat je voelt en ervaart in een bepalen van welke golflengte je mee te maken hebt.

Als je het niet bewust ervaart, wil dat niet per definitie zeggen dat het niet in jouw hoger bewustzijn aan de orde is. Je ervaart het alleen als mens misschien nog niet bewust of kunt de vertaalslag ervan nog niet maken.  In andere gevallen kan het ook zo zijn dat het voor jouw groeiproces nu niet aan de orde is, omdat je in een andere scheppingsronde/ golf van bewustzijn groei aanwezig bent.  We gaan niet allemaal gelijk op (en dat heeft niets met verder of beter te maken, maar wel met wat je blauwdruk is voor deze incarnatie). Er zijn verschillende scheppingsgolven die elk andere routes lopen in het ascensie proces, deze zijn uitgestippeld door je Zielsbewustzijn en passend bij jouw kwaliteiten, missie en rol binnen de creatie van de nieuwe aarde.

 

De energie van 12-3-‘21, het tweede 3-3-3 Portaal

De energie van het tweede 3-3-3 portaal op 12-3-’21 zal voornamelijk gericht zijn op een spiegeleffect en dat kan best betekenen dat er zowel schaduw- als licht kwaliteiten om de hoek zullen komen kijken. Dat betekend dat onbewuste energieën die misschien eeuwen bevroren zijn geweest of afgesloten zijn geraakt, in beweging gaan komen. Naar de oppervlakte en dus in bewustzijn gaan komen. Meer dan ooit wordt van ons gevraagd onszelf in eerlijkheid en transparantie aan te (leren) kijken, onze schaduw niet langer te ontvluchten, maar te erkennen en ermee leren te verbinden, zodat de boodschap die daarin besloten ligt eindelijk ‘verstaan’ gaat worden. Gevoeld, gezien, bewust. Van daaruit kan het helingsproces in gaan zetten. Om de schaduw te transformeren (in die processen van groei die nu voor jou aan de orde zijn), terug naar oorspronkelijk licht en kracht, de afgescheiden delen terug brengend naar verbinding en integratie in ons wezen.

De helende geactiveerde interne Hathor frequenties ondersteunen en geleiden hierin dat deze processen op liefdevolle wijze, gedoseerd behapbaar ook bezien, doorleeft en omarmt kunnen gaan worden. Dit is dus als innerlijke ondersteuning bedoeld om als mens je eigen onbewuste wat bewust wordt aan te kunnen kijken, er doorheen te kunnen bewegen en je Zelf er van te bevrijden.

De energie van 12-3-21 spiegelt ook de 12 en de 21 energieën. Dat betekend dat de potentie van ‘in verbinding met je blauwdruk’ en ‘uit verbinding met je blauwdruk’ dieper belicht zullen worden. M.a.w. waar ben je echt en blijf je in verbinding met jouw zelf, kracht, potentie en hart, en waar niet.  Op diepere lagen van het onbewuste dan tijdens het voorgaande 3-3-3 portaal op 3 maart belicht is.

De spiegelende werking reflecteert echter ook dat dit toe wil werken naar een balans tussen mannelijke en vrouwelijke energieën, waarbij het innerlijk dieper bewust kan maken waar jouw mannelijke en waar jouw vrouwelijke energieën nog uit balans zijn en of op de voorgrond staan.
Wanneer handel je vanuit gevoel, intuïtie, sensitiviteit? Wanneer vanuit gewonde emoties?
Wanneer handel je vanuit hoofd, logica, aangeleerde patronen of overtuigingen en is er geen ruimte voor gevoel en intuïtie? Waar wordt je beïnvloed door wat er in de wereld afspeelt of gepropagandeerd wordt?

Hier mag meer licht en dus bewustzijn op komen. Waardoor onderliggende (overleef)patronen die gekoppeld zijn aan oude verwondingen belicht kunnen worden en aangezet kunnen worden om te helen.
Een balancering en verbinding tussen voelen en denken, mannelijke en vrouwelijke energie stroming leiden naar een creatie van een derde veld: het Goddelijk Kind, de onbevlekte(re) staat van zijn. Een overstijgen van de onbalans, en een poort naar het eigen hoger bewustzijn.

De energie van de 3-3-3 die ook besloten ligt in 12-3-21 zal ook diepere aanzet geven tot een heruitlijning, balancering en verbinding tussen de aardse beleving van de man-vrouw-kind energie en die van de Oorspronkelijk Blauwdruk van het Goddelijk Man-Vrouw-Kind.
Deze kunnen echter pas dieper met elkaar vervloeien, wanneer in de menselijke lagen meer zicht, bewustzijn, heling en ruimte gecreëerd is in deze potentievelden. M.a.w. wanneer meer onbewustzijn bewust is gemaakt, de wonden van man-vrouw-kind energieën en daaruit voorvloeiende (overlevings)patronen geheeld en opgeruimd zijn. Niet alleen in menselijk bewustzijn, ook in het emotionele en mentale veld en de imprints die daarvan aanwezig zijn in het fysieke lichaam. Dan kunnen die hogere vermogensvelden en bewustzijn echt gaan koppelen, indalen en verankeren in je dagelijks menselijk bewustzijn en lichaam.
De vier 3-3-3 portalen deze maand doen elk een andere duit in het zakje van de bewustwordingsprocessen om hieraan bij te dragen.

De tweede 3-3-3 poort zal dus opnieuw verdieping en belichting van oude onbewuste schaduw in de menselijke lagen naar voren gaan brengen. Maar brengt daarnaast ook je hogere kwaliteiten van liefde, helend vermogen en vernieuwing naar voren (o.a. via de Venus en Hathor trillingen). Waarmee je je meer gedragen en gesteund zal voelen in je eigen innerlijk proces.

Ik wens ieder een boeiende duik in het eigen menselijk bewustzijn tijdens de tweede 3-3-3, opdat we weer diepere lagen mogen opschonen en helen, van binnenuit, en we nog dieper ons hoger bewustzijn echt op aarde, in jouw hier en nu mens-zijn, mogen gaan helpen integreren!
Ik hoop van harte dat dit tipje van de sluier dat gelicht mag worden over en rondom de energie van komende dagen, een bijdrage mag zijn aan de ‘understanding’  en doorleving van je eigen groeiprocessen.

 

© Willemien Timmer, 11-3-2021

 

In de energie van het tweede 3-3-3 portaal op 12-3-’21  verzorg ik opnieuw een afstand activatie en transmissie om de processen, energie en bewustzijnsgroei dieper te belichten, bewust ervaarbaar te maken en ondersteuning of inzicht te bieden waar dat wenselijk is. Meer info daarover vind je hier.

 

Meer informatie over de energie van maart 2021 vind je hier.

Meer informatie over het eerste 3-3-3 Portaal vind  je hier.

 

 

Auteur en artiest van deze prachtige Hathor afbeelding is mij helaas onbekend.