Energetische update september 2020

Verschuivingen van energie in de eerste week van september 2020

 

Je hebt het ongetwijfeld gemerkt. Afgelopen week lijkt de energie (en jouw reacties daarop) ineens helemaal gewijzigd te zijn. We zijn overgestapt van de frequentie van augustus naar september en in de nieuwe maand op 2 september meteen ondergedompeld in de volle maan in vissen.
Al vanaf de overgang van sterrenbeeld leeuw naar maagd (eind augustus) was een groot verschil voelbaar. Maar nu lijkt het ineens of we opnieuw door een grote wijziging zijn gegaan die een totaal andere beleving geeft. En dat is ook zo.

Hoewel de energie van september tot nog toe verstilder aan kan voelen is er onderliggend een enorme trekkracht voelbaar die op volle kracht aan gezet is. Een resonantie die niet direct hoorbaar is, maar wel heel diep voelbaar. Als een onderliggende lage bromtoon die door alles heen dendert.
In de aardefrequenties vinden wezenlijke verschuivingen plaats. Niet alleen voelbaar, het wordt ook gemeten in de Schumann resonantie en daarmee zichtbaar gemaakt.

Hetzelfde gebeurd in ons. We komen wezenlijk in een andere trilling terecht die diep voelbaar is, meetbaar wellicht, maar nog niet exact te bevatten is op inhoud.
Maar dat het veel met ons doet, moge duidelijk zijn.

 

Fysieke en emotionele aanrakingen

Zowel het fysieke als het emotionele worden hiermee in nieuwe dieptelagen aangetrild. Het emotionele veld vooral door de vissen volle maan, het fysieke door de gewijzigde aardetrilling.
Het voelt alsof we in een nieuw hoofdstuk van dit jaar zijn beland. Een nieuw hoofdstuk ook in de bizarre draconische maatregelen in deze tijd en wat daarvan aan het licht gebracht wordt. Een nieuw hoofdstuk in het ascensieproces ook.
Niet alleen gaan we ‘de hoogte in’ (hogere trillingen) maar ook verschuiven we naar een verder ‘de diepte’ in gaan.

Het kostte me even enige dagen diep voelen en afstemmen om helderder te krijgen (ook voor een vertaalslag in menselijk bewustzijn) wat dit exact voor ons in gaat houden en wat de betekenis er van is.

De energie van dit moment kan betekenen dat je je zowel in het fysieke als in onbewuste emotionele velden van eigen bewustzijn aangeraakt hebt voelen worden deze week.
Fysiek gezien misschien via een pijnlijk lichaam, oude kwalen die opspelen, nieuwe kwalen en ongemakken in je lijf, moeite met focus, moeite met aarding, enorme moeheid, ervaren van algehele onbalans. En duidelijke innerlijke signalen dat je het rustiger aan mag gaan doen, vertragen en verstillen. Om alle trillingswijzigingen te kunnen behappen en verteren.
Emotioneel gezien kunnen er oude triggers opduiken, spontaan emoties vrij komen, een gevoel van moedeloosheid wellicht of een  herziening van gevoelsrelaties in vriendschappen, relaties of in de verbinding met jezelf.

 

Even een waarschuwing voor het vervolg van dit artikel.

Dit is op een andere wijze dan anders beschreven. Vanuit een andere bewustzijns laag en vertaalslag dan veel van mijn andere artikelen. Het neemt je meer me ede diepte in van de Multidimensionale processen die gaande zijn. Misschien kun je er met je mind niet bij. En toch zal de energie in je bewustzijn van alles aan kunnen raken. (En uiteindelijk is dat allereerst waar het om gaat).
Ik wordt echt innerlijk gevraagd nu om vanuit mijn ervaringswijze te gaan delen in dit artikel (zoals ik vaker deel in workshops) en niet in een aangepaste versie of vertaalslag zodat het voor meer mensen toegankelijk gemaakt wordt. Blijkbaar is dat nu essentieel in de verschuivingen waar we door heen gaan. En zal het andere lagen van (on)bewustzijn kunnen aanraken die hierbij van belang zijn.

 

Binnen aarde werelden

Ik moet terug denken aan afgelopen zondag (30-8-2020) waarbij we in een (door mijn bewustzijn gefaciliteerde) workshop de enorme diepten van de aardewerelden in zijn gegaan. Waarbij de oorspronkelijke aardestructuren, blauwdrukken van de aarde, de bezieling van de aarde en onze persoonlijke aantrekking en uitwerking daarvan dieper bewust zijn geworden en ervaren zijn in menselijk bewustzijn.
Waar letterlijk gewerkt is aan het verhelderen en oplossen van de sluiers tussen werelden die ooit opgeworpen zijn (ook in ons bewustzijn) om afgescheidenheid tussen dimensies, tijdslijnen en binnen ons eigen bewustzijn te creëren.
Waarbij de subtiele, hoog energetische werelden binnen de aarde energie eveneens beschadigingen (in vertrouwen in de mensheid o.a.) hebben opgelopen, net als in ons.
Waarbij we zowel de zeer verfijnde, subtiele (elfen) krachten als met stevige, herscheppende (draken) krachten intern dieper hebben mogen wekken en activeren om in staat te zijn via het vrouwelijke blauwdrukveld de emotionele sluiers tussen werelden (Lady of the Lake) te kunnen laten zakken.

 

Water

De energie van water en mist (ook water, maar ook vertroebeld bewustzijn) en de emoties m.b.t. afgescheidenheid zijn daarbij diep aangeraakt in relatie tot de aarde(werelden) en onze verbinding met de paradijselijke wereld die wij Moeder Aarde noemen (die multidimensionaal gelaagd is en alles wat is binnen deze schepping in zich bevat).
We hebben ons Zelf letterlijk dieper opgeschoond en geopend om de doorgangen naar de binnen aarde werelden weer te openen, vertrouwen te herstellen en de toegang naar andere dimensies en tijdslijnen weer te openen. Binnen ons bewustzijn, binnen de aarde, maar via onze eigen stappen creëert dat ook weer openingen voor het collectieve veld.

Waarom haal ik dit nu even aan? Het was vorige week zo sterk voelbaar dat de paradijselijke staat van de aarde al lang aanwezig is op aarde. Zij het in een andere tijdslijn of dimensie sfeer, waar wij onszelf (onbewust) nog voor afgesloten hebben. Maar waarbij dit niet alleen in ons bewustzijn vergrendeld en verhult (in mist) is. Ook binnen die andere werelden of dimensies binnen de aarde zitten er deuren op slot om de mensheid tegen te houden en niet binnen te laten. Omdat er ooit, in andere tijden, wel openingen, samenwerking, verbinding aanwezig waren, die uiteindelijk door de onwetendheid (of het steeds dieper tot onbewustzijn zakken) van de mensheid tot beschadigingen heeft geleid. O.a. beschadigd vertrouwen in de mensheid door misbruik van.krachten, verbindingen en connecties.

 

Wat heeft dat met nu te maken?

De verschuivingen die momenteel gaande zijn in de energie en binnen het menselijk bewustzijn stellen ons in staat om nog diepere en oudere verdraaide of afgesloten verbindingen te herstellen. Opnieuw dienen we daarvoor weer door ons eigen stof te gaan. Letterlijk! Dieper te leren Zijn in de stof en door te prikken in de oorspronkelijke blauwdruk van mens-zijn en dwars door de verwonde emotionele velden heen naar de oorspronkelijke gevoelswereld.

Opnieuw een diepere laag van mens-zijn en emoties mogen daarbij dieper opgeschoond, doorgelicht, hersteld en getransformeerd worden. Zodat er ruimte gecreëerd wordt om de oorspronkelijke energieen weer toe te laten.
Alle versluierde, verdraaide, verwonde of verwrongen ervaringen binnen het fysieke en emotionele veld die wij rijk zijn  zullen dus vanuit diepere onbewuste lagen aan het licht komen.

Daar zijn we al jaren mee bezig op persoonlijk groeivlak, laag voor laag schoon poetsend en herstellend. Echter we zijn nu opnieuw naar een diepere golflengte verschoven waarbij meer direct waarneembare stoffelijke en gevoelslagen aan de orde komen.

 

Multidimensionaal herstel wordt ingeluid

We zijn nu in een andere dimensie (frequentie) of tijdslijn binnen ons Zelf beland, waarbij we dieper dan ooit ook zullen kunnen gaan herinneren waar en waarom deuren gesloten zijn. Binnen ons Zelf en binnen de werelden waarmee wij in (oorspronkelijke) verbinding staan.
Niet alleen gaat het nu om persoonlijke opschoning en groei, trillingsverhoging en belichamingsprocessen.

De diepe voelbare zoemtoon vanuit de aarde zou je kunnen zien als de hoorn die een diepe klank en dus trilling voortbrengt, die de nieuwe fase inluidt ook voor diverse dimensiesferen en werelden binnen de aarde (als manifestaties van werelden buiten de aarde) om zich ook in lijn te gaan zetten en zich voor te bereiden op een fase van heruitlijning, ‘verzoening’ en herstel van verbindingen tussen verschillende dimensies en sferen.

Het is een soort startschot dat een nieuwe fase is aangebroken waarbij verschillende werelden/tijdslijnen zich gaan voorbereiden om zich weer met elkaar te gaan verbinden. (pas van daaruit kunnen geheel nieuwe tijdslijnen en dimensies om te ervaren gecreëerd worden. De ‘aardewerelden’ dienen eerst weer met elkaar in verbinding en op lijn gebracht te zijn voordat nieuwe tijdslijnen en dimensies op aarde geïnitieerd kunnen worden).

Dat zal misschien nog de nodige transformaties vergen voordat dat moment van herverbinden er weer zal zijn en de poorten tussen verschillende werelden weer voor het collectief bewustzijn open en toegankelijk zullen zijn. Maar het komt in beweging. Een nieuwe beweging richting opening en herstel, die er vele eonen niet meer is geweest.

 

Multidimensionale aarde hoger zelf delen

Realiseer je, zelf al is dat nu misschien nog ver van je bed, dat in vele van die werelden ook zogezegd wezensaspecten of hoger zelf delen behorend bij jouw Bronwezen aanwezig zijn. Die allen andere kwaliteiten en potenties van jou totaal (Gods)wezen weerspiegelen en belichamen. En wanneer de mist tussen deze sferen/werelden op zal trekken, jouw hier en nu bewustzijn  dus weer met deze wezensdelen zal kunnen gaan uitlijnen en verbinden. M.a.w. je gaat die potenties, tijdslijnen, kwaliteiten weer her-inneren binnen wie jij Bent als mens.

Het gaat dus nog steeds over heelheid weer gaan ervaren, Zijn wie jij Bent. Alleen op een veel groter, multidimensionale, schaal en ver voorbij aan wat je nu misschien al kan voorstellen als mens op aarde zijnde.

Blijkbaar is het tijd om op veel diepere en hogere trilling weer te gaan omvatten en beseffen wie wij Werkelijk Zijn.

 

De innerlijke alchemist

De frequentie van de innerlijke alchemist of Magiërs code is hiertoe een sleutel. Deze diende zich al begin juli telkens aan in mijn persoonlijke bewustzijnsgroei. Geen onbekende binnen mijn wezen en toch was het een geheel andere laag/trilling dan ooit.
De Magiërs code omvat de sleutel om van ‘lood goud te maken’ en heeft ook alles te maken met overvloedsbewustzijn in de ruimste zin van het woord.
Van oude verwrongen materie (resonantie op oude patronen, wonden, onbewustzijn)  of verwonde emoties tot het Goddelijke goud als bewustzijn groeien is de sleutel om alle werelden weer (binnen je Zelf en binnen schepping) in harmonie te kunnen herstellen.
De innerlijke alchemist doet het onderzoek, leert, groeit en experimenteerd, en vind uiteindelijk het vermogen om elementen en ingrediënten met elkaar samen te brengen waardoor oud lood tot goud getransformeerd wordt.
Of vertaald naar het nu en de ascensieprocessen: om alle verbindingen weer te herstellen tot Eenheid, heelheid en harmonieuze verbinding. Waarbij elke dimensie en tijdslijn weer toegankelijk is en de vrije keuze in wat je wenst te ervaren, scheppen of belichamen weer werkelijk vrij is.

 

Belang van verbinding met 3D, lichaam, menselijk bewustzijn

Het belang van de verbinding met gronding, lichaam, mens-zijn, de aarde en ja zelfs 3D is essentieel.
Afgelopen jaren ontdek ik nog steeds waardevolle inzichten over het waarom ik telkens door mijn groei heen ‘naar beneden’ ben geduwd. Naar beneden in mijn onderste chakra’s, lichaam en aarde verbindingen.
Wanneer we deze verbindingen niet (meer) ervaren en belichamen, komen we nooit uit bij herstel van alle wezenslagen. Niet alleen is ons mens-zijn de lens van waaruit we ervaren, groeien en bewust worden. Ons mens-zijn en werkelijk aanwezig Zijn op aarde is de sleutel om alle werelden binnen ons wezen weer samen te brengen. Dat kan nergens anders dan op aarde.
En dat kan nergens anders dan in mens-zijn als meest verdichte versie van Bronbewustzijn. Dat kan dus nergens anders dan voordat we 3D bemeesteren.

Het weg’zweven’ in hogere trillingen en dimensiesferen is als een vlucht van de aarde(verbindingen).
Natuurlijk gaan er steeds meer dimensies open en worden weer toegankelijk in ons bewuste ervaren. En stijgen wij in trilling. Maar zolang wij deze niet werkelijk op aarde gronden, bemeesteren en belichamen dan verbinden we al die werelden (binnen ons zelf en binnen schepping) nog steeds niet op en in de aarde met elkaar.

Meebewegen met die hogere trillingen en opgaan in die hoger sferen houdt afgesneden van de aarde verbinding en verantwoordelijkheid die we hebben t.o.v. de aarde. En de afspraken die wij ooit met Gaia gemaakt hebben.

De hemel op aarde brengen betekend niet opstijgen naar de hemel en de aarde als zooi achter laten of ontvluchten zonder onze verantwoordelijkheden hier te nemen. Ja, ook wij als mensheid zijn verantwoordelijk voor het feit dat poorten tussen werelden gesloten zijn. En we zijn verantwoordelijk voor het weer openen van die poorten en verbindingen. Zodat we alle onbalans herstellen.
Pas dan ergens wordt de hemel op aarde (die er ergens allang is) weer voelbaar en toegankelijk voor het collectief en hebben we onze missie volledig doorlopen. Om vrij te zijn om de aarde te verlaten naar welk volgend avontuur dan ook.

Het betekend werkelijk die hogere trillingen hier gronden, bemeesteren en belichamen. Dan kunnen alle werelden, sferen, dimensies en tijdslijnen weer met elkaar verenigen door de mens als kanaal.
Dat is een van de afspraken die wij als mens hebben met Gaia.

 

Gidsen op ons pad: het dierenrijk vanuit hun oorspronkelijke frequentie

Opvallend is ook hoeveel mensen in mijn directe omgeving de afgelopen twee maanden ofwel nieuwe kittens of pups hebben ontvangen in hun aardse leven.  Hoe mooi is dat, deze afgezanten die via de poorten van Sirius onze wereld in de vorm betreden en een maatje op ons pad komen zijn.
Het dierenrijk (in elke vorm) vertegenwoordigd wezens vanuit andere werelden en sferen (net als wij zelf) en mag hier op aarde ervaringen opdoen. Als een maatje en gids aan je zij. Als je beseft welke grootse meestervelden er vaak achter deze huffy fluffy verpakkingen schuil gaan  zal dat je blik op dieren voor altijd veranderen. Als je gaat voelen en beseffen hoe zij hier zijn om ons te ondersteunen in onze groei en bewustwording, zelfs nog meer.

Vele afgezanten van of via Sirius, dalen momenteel af in levens van mensen om te helpen bij alle bewustzijnsprocessen. Sirius is als poort om hogere en lagere dimensies binnen schepping te verbinden, het midden zogezegd of het hart dat alles in verbinding met elkaar houdt. En vele wezens, Meestervelden en light beings komen vanuit of via Sirius naar hier. Sirius die de blauwdrukken van schepping van hogere en lagere werelden/dimensies en het hart/midden omvat en bewaakt.

De Feline (katachtigen) en Canine (hond-wolfachtige) Beings dragen deze coderingen ook. En zijn in die zin Meestergidsen om ons bewuster te maken van die kwaliteiten binnen ons Zelf.
Zij, in aardse verpakking, gidsen en spiegelen ons op ons pad en wandelen in onvoorwaardelijke Liefde met ons mee.

Dat geldt uiteraard voor elk dier en elke diersoort, die andere aspecten en Godskwaliteiten binnen schepping weerspiegelen en vertegenwoordigen. Maar kat en hond staan vaak heel dicht bij de mens en de huiselijke samenleving, waardoor ze zo dichtbij ons staan. En daarom een perfecte gids zijn ook door onze processen heen om dieper met de 3D, natuurlijke en oorspronkelijke wereld en -verbindingen terug te komen.
Ook zij spelen momenteel een nog belangrijker rol dan ooit voorheen om sluiers tussen werelden (ook in ons bewustzijn) te openen!

 

September 2020

De energie van september, resonerend op de 9 energie heeft klaarblijkelijk deze nieuwe fase van het collectieve ascensieproces ingeluid. De energie van de 9 gaat om voltooiing en initiatie, en resoneert op de 9 ervaringswerelden of dimensies in schepping waarbinnen wij als bewustzijn duale ervaringen hebben gecreëerd en opgedaan. Deze sferen zijn dus ook allemaal vertegenwoordigt op en in de aardewereld(en).
De 9 als voltooiing wil niet per definitie vertellen dat we dit alles deze maand wel even fixen en herstellen. Als wel dat een nieuwe fase, op weg naar een voltooiing wordt ingeslagen.
Er zijn simpelweg nieuwe poorten tot het ascensieproces op en in de aarde geopend. Dat fixen we niet even in 1 maand tijd.

Dit is de nieuwe fase en daarmee nieuwe energie die we betreden hebben. Waarbij nog diepere opschoning en bewustwording van zowel fysieke als emotionele lagen centraal staat. Om nog hogere en nog meer ijle aardse werelden te kunnen gaan omvatten en toelaten.om nog dieper ons hoger bewustzijn in 3D te kunnen inbrengen en gronden, de hemelen hier naar de aarde te halen. Want des te hogere dimensies wij hier kunnen gronden en belichamen, des te meer de ’tegenhangers’ daarvan in de aarde (werelden) ook weer open gaan. En we de hemel-tijdslijn/dimensie die al op aarde is ook daadwerkelijk gaan be-leven.
De magie van Moeder Aarde is ten alle tijden om je heen en hoe dieper wij ons daarvoor durven te openen, des te dieper zullen we ingewijd worden in haar Mysteriën als reflectie van de gehele Schepping.

 

Vele werelden in werelden manifest binnen de aardesfeer

Wil je hier iets meer informatie over, dan raad ik je aan mijn eerdere artikel hierover te lezen: De Magie van Moeder Aarde.

Meer weten over wat werkelijk op aarde zijn in (hoger) bewustzijn, belichaamd bewustzijn en de Bedoeling van het ascensie proces is? Lees dan mijn boek Belichaamd Bewustzijn.

©  Willemien Timmer, 4-9-2020