Energetische update:25 september en volle maan

Enorme golfbewegingen in zowel persoonlijke als collectieve velden worden momenteel door velen gevoeld en vooral doorvoeld. Of je nu wilt of niet. Weerstand bieden heeft amper nog zin.
Alle trillingswijzigingen werken zo in de diepte van het mens-zijn uit dat ieder mens, bewust of onbewust, in beweging wordt gebracht.
Oeroude wonden, onzekerheden, geen grip of controle meer hebben, oude patronen die opkomen maar veelal niet meer werken, niet meer mee kunnen doen in de cognitieve aangeleerde structuren of ratrace van deze tijd……het brengt menig mens aardig aan het wiebelen.

De dieper liggende richting en bedoeling waar we naartoe bewegen is een bewustwording en doorzien van alles waar we bij ons Zelf en onze natuurlijke flow zijn weggegaan. Waar we zijn gaan overleven, pleasen, vechten, vluchten, verstijven. Waar we gevangen en vastgezet zijn in schijnrealiteiten, illusies, afgescheidenheid.
Vele versnipperde delen van het Zelf die lang bedekt, verstopt, vergeten waren komen met kracht omhoog in deze periode (sinds 1 september sterker dan ooit, alsof een nieuwe kraan is open gedraaid, die niet meer dicht kan).
We kunnen en mogen er niet langer aan voorbij gaan.

 

De weg naar Menselijk Meesterschap is hobbelig

Energetisch is door velen al jaren lang zoveel opgeschoond, opgeruimd, gezuiverd. In dit jaar 2018 gaat meer dan ooit de poort ook naar Menselijk Meesterschap open. Waarmee alles dieper dan voorheen ook “naar binnen slaat”. M.a.w. het wenst ook fysiek in ons celgeheugen opgeruimd, opgeschoond, gezuiverd te worden. Alles waar wij nog hechten aan dualiteit en afgescheidenheid, bewust of onbewust. Dus ons lichaam gaat steeds meer mee doen en van zich laten horen. Ons fysieke systeem schreeuwt om aandacht. Zoals andere delen van ons Zelf bijv. Energievelden dat ook jaren hiervoor al hebben gedaan. We komen steeds dieper op de kern, onze kern uit. Of werken daar naartoe.
Wanneer ons fysiek (cel) geheugen en structuur ontdaan wordt van haar jasjes versluiering pellen we de lagen aangehechte afgescheidenheid af om tot onze pure kern en oorspronkelijke energie te komen. Daar waar we heelheid, eenheid, Bronbewustzijn, ons totale Zelf kunnen her-inneren en ervaren.

Alle menselijke Zelfdelen die daar nog angst voor hebben, wiebelig van worden (omdat houvast weg valt), onzekerheid voelen, gebrek aan vertrouwen of eigenwaarde, omdat we zijn gaan geloven in onze kleinheid. Alles wordt aangeraakt om te kunnen worden afgepeld. Maar al die delen laten zich ook steeds meer voelen. In aangeleerde patronen, mentale concepten, emoties en fysieke reacties.
Pijn, stijfheid, spierpijn, allerhande klachten die fysiek opduiken. Waar je lichaamsbewustzijn in feite “spreekt’. Richtingaanwijzers aanbiedt om te laten zien waar we nog vast zitten in afgescheidenheid. Waar we weg gaan of weg zijn gegaan van ons Zelf. Waar we ons Zelf nog niet zien, vrij kunnen zijn, of onbewust hechten aan de duale matrix.

 

Leer je lichaamssignalen verstaan

Het is de kunst en uitnodiging om die signalen te leren verstaan. Ons lichaam geeft signalen waar we grenzen overschreden hebben, waar we niet in synchroniteit met ons Bronwezen leven. Wanneer we leren ons lichaamsbewustzijn weer te gaan verstaan, maar ook de focus daar alleen al op richten ook zonder direct verstaan, helpen we ons Zelf om de lichaamsstructuren dieper te openen voor bewustzijn en voor het binnen laten van de transformerende krachten van deze tijd.
Daar waar we steeds meer van deze energieen kunnen laten doorstromen, kan bewustwording, opruiming, opschoning, zuivering van onechte energieen plaats vinden. Kan het menselijk- en lichaamsbewustzijn steeds dieper naar de oorspronkele celkernstructuur terug keren. Daar waar we weer kunnen herinneren en ervaren wie wij in Bronwezen zijn. Waar we in synchroniteit leven met Goddelijke Flow en Al Wat Is.
Dan worden we weer uitgelijnd en gesynchroniseerd met Bron. En al onze wezenslagen kunnen weer samenvloeien en synchroniseren in frequentie.

Deze processen doorlopen we al jaren energetisch. Het proces verdiept zich steeds meer. In deze tijd doet meer dan ooit in de diepte ons fysiek celgeheugen ook mee, wordt er in betrokken. Om je als mens ook van de duale matrix te kunnen bevrijden in alle menselijke ervaringen en wezensdelen.

Voor velen een hobbelige tijd waarin nog meer zekerheden weg vallen. Nog dieper geprikt, getriggert en geconfronteerd wordt. Vaak op vele vlakken tegelijkertijd. De rem lijkt er af te zijn, de kraan kan niet meer dicht. We worden uitgenodigd (of uitgedaagd) steeds meer in overgave mee te stromen met Wat Is.
Van daaruit kan elke oude duale structuur verder omhoog komen, doorvoeld, doorwerkt worden, bewust worden en omgezet.

Iedereen ervaart dat binnen de eigen gecreëerde ervaringswereld, binnen de persoonlijke aardse levenssituatie. Binnen je Zelf, de situaties, maar ook in je connecties, relaties. Binnen en buiten. Alles gaat gelijk op, alles doet mee.

 

Volle maan

De volle maan van vandaag zal zowel ondersteunend als opnieuw dieper openend ook hierin doorwerken. In het Universum is alles gesynchroniseerd in een samenwerking om ons daar te brengen: terug in onze Oorspronkelijke energie/Zijn.
Deze volle maan energie sluit dus feilloos aan wat er aan bewustzijnswijzigingen en trillingsverhogingen al speelt in deze tijd.
En wat wij daarin (persoonlijk en collectief) nodig hebben om weer een stap dieper in opschoning van de menselijke structuren te kunnen stappen. En dieper in ons Menselijk Meesterschap te kunnen staan. Waardoor ons mens-zijn uitdrukking en kanaal wordt van al wie wij Zijn (op alle lagen tot en.met Bron).

It’s quite a ride, isn’t it?!

 

Ondersteuning

In de energie van deze dag en volle maan vanavond geef ik weer een afstand activatie en transmissie, die aansluit op waar we nu zijn in al deze bewustzijnsshifts. Ter ondersteuning, bekrachtiging, bemoediging, bevestiging of wat je maar nodig hebt op dit moment in jouw (misschien wel uitdagende) processen.
Meer informatie of hoe je kan aanmelden, vind je hier.

 

©  Willemien Timmer 25-9-2018