Afronding van het jaar 2017 en integratie van alle doorleefde ervaringen

De energie van het jaar 2017, december 2017 en 2018  Deel 1

 

De energie van afgelopen maanden
De afgelopen periode lijkt het meer en meer voor te komen: mensen zijn moe. Moe, niet alleen op menselijk vlak, ook op Zielsvlak. Moe van het harde werken, moe van de uitdagingen, moe van groeien, moe van het innerlijk en/of uiterlijk strijden en van steeds maar weer uitpluizen en dieper bewust worden.
Al zovele jaren is er op vele fronten hard gewerkt aan je Zelf en steeds meer nu rijst de vraag: wanneer wordt het nou eens leuker? Of makkelijker? En wanneer mag ik nu eens even genieten?
Het lijkt allemaal alleen maar zwaarder te worden en velen voelen zich op vele vlakken opgebrand. Echt veel resultaten van al die groei lijken er in een eerste oogopslag niet te zijn (wel als je dieper kijkt hoor!) en dat werkt bijzonder ontmoedigend.
Vaak denk je dat je de enige bent die met deze gedachten en gevoelens stoeit. Maar ik zie het eigenlijk doorlopend voorbij komen in de afgelopen maanden en ken het zelf ook uit ervaring. Het is dit jaar meer dan ooit, dat dit naar voren komt.

 

Waar heeft dat nou eigenlijk mee te maken?
Zoals ik al vaker heb beschreven in de artikelen dit jaar, gaat het voornamelijk in 2017 om het steeds dieper vrijmaken van de onderste chakra’s.  Met name  het eerste en tweede chakra liggen daarbij vooral onder ‘Goddelijk Vuur’ en worden geregeld ‘gebombardeerd’ met enorme trillingsverhogingen. De overige chakra’s resoneren daar natuurlijk (in verbinding) elk op een eigen wijze op mee.
Daar waar wij nog ergens vast zitten in onbewuste lagen, in onze (letterlijke) basis van leven en mens-zijn en in onze gevoels- of emotiewerelden, en op persoonlijkheid vlak, daar worden we dus telkens opnieuw op aangeraakt.

De instroom van hoge lichttrillingen  (noem het upgrades in energie) trillen voortdurend via volle manen, sterrenstanden en Portaaldagen juist deze vastgezette en onbewuste energieën aan. Deze aanraking zorgt ervoor dat datgene wat vast zat, wat nog niet zichtbaar (en bewust) was steeds meer los trilt en van daaruit ervaren of zichtbaar gaat worden.
Vooral in de onderste drie chakra’s betreft dat heel oude patronen van overleving, verwachtingen, reacties of zienswijzen gebaseerd op oude (Ziels) ervaringen op aarde die gekleurd zijn door wonden, littekens, verwachtingspatronen, onveiligheid, eenzaamheid, angsten en noem maar op.
Het zijn dus eigenlijk die ‘gekleurde brillen’ van oude tijden en oude ervaringen die aangetrilt en meer voelbaar worden. En die wij ineens weer daardoor gaan ontmoeten in ons Zelf, in ons gevoel, in gedachten, maar ook in ons dagelijks leven.
Dit kan leiden tot innerlijke en uiterlijke confrontaties.
Want wanneer je op de oude manier (vanuit onbewuste overleving) reageert of handelt, zul je merken dat dit ergens een ‘backflash’ gaat geven. Het werkt niet meer, of in elk geval niet meer op een manier zoals het voorheen (in andere tijden en dus in een andere energie trilling) werkte.

De Hogere of achterliggende Bedoeling daarvan is ook hier weer: bewustwording. Bewustwording van je handelen, denken, voelen, zienswijze, hoe jij ervaart. Bewustwording van jouw gekleurde brillen van waaruit je je Zelf en de wereld ziet en beleeft.
Bewustwording van jouw angsten, overlevingsmechanismen en verwachtingspatronen. En deze zijn echt tot in de subtielste lagen van ons Wezen aanwezig.

 

Chakra velden
Vooral de onderste chakra’s hebben alles te maken ook je mens-zijn hier op aarde, en kunnen gronden en leven wie jij Bent op alle lagen van Bewust Zijn.
Zoals ik al vaker belicht en benoemd heb de afgelopen jaren zijn wij door de levens heen vaak juist erg gericht geweest (of misschien nog steeds) op ontplooiing van de hogere chakra’s. Voortkomend uit de duale beleving, onbewustzijn en vele tempel- of religieuze levens die alleen maar gericht waren op ‘het hogere’ of ‘het Goddelijke’.
Vaak was dat zowel onbewust als vanuit onbewuste angst gestuurd. Angst om werkelijk de diepte verbinding met de materie aan te gaan, oordeel op de materie, angst voor (de kwetsbaarheid) van mens-zijn, weerstand of welke andere van de 1001 goede redenen dan ook die ergens in ons bewustzijn opborrelen.
De diepste gelegen drijfveer is angst. Angst voor een verbinding met de materie (ons fysieke wezen) omdat we vergeten zijn en niet meer ten diepste herinneren en voelen hoe wij als mens ook een uitdrukkingsvorm zijn van Bron.

Deze tijd echter is een ommekeer in bewustzijn en we groeien  van angst naar Liefde, van onbewustzijn naar bewustzijn en daarbij kunnen we niet langer ook om de onderste chakra’s heen.
Hoeveel levens we daar misschien ook al onbewust uit weg gebleven zijn of van weg gevlucht. Ergens voelend welke uitdagingen, oer angsten, onveiligheid, wonden, twijfels en wat dan ook in aanwezig zijn.
Hoe dan ook zijn die allemaal de basis van hoe wij nu ons Zelf ervaren, de wereld ervaren en hoe wij ons leven be-leven. Die basis is gebaseerd op afgescheidenheid, gebrek, tekort, pijn , onveiligheid en alles wat jij als mens vaak niet wenst.

De chakra’s zijn niet alleen die energievelden die in onze aura aanwezig zijn, die bestaan op 4-dimensionaal energetisch niveau. De chakra’s zijn in die zin Poorten naar complete themavelden en bewustzijnslagen maar ook naar alle werelden die wij Zijn. Dat is inclusief ons fysieke menselijke wezen. Maar ook inclusief Galactische en Kosmische delen van ons Zelf.
Dus ook de onderste chakra’s bevatten verbindingen met grootse energie- en thema velden en of ‘werelden’ binnen ons Zelf. Waarin vaak ook herinneringen aan vele aardse levens opgeslagen liggen. Levens in dualiteit, in afgescheidenheid, in tekort, overleven, strijd en pijn.
Nogmaals, dat is meestal onze basis van waaruit wij ons Zelf, elkaar en de wereld waarnemen, ervaren en be-leven.
Gebaseerd op die afgescheidenheid en dualiteit.

De trillingsverhogingen van afgelopen jaren zorgen er keer op keer voor dat we steeds dieper aangetrilt zijn in steeds diepere lagen van ons onbewustzijn, zodat we steeds dieper uitkomen en niet meer kunnen ontkomen aan het aangaan van die onderste chakra processen.

 

Het jaar 2017
Hoewel deze gestage stijging van trilling met upgrades en hoge trillingen al jaren gaande zijn en ons op alle lagen en alle vlakken beïnvloeden, aantrillen, uitdagen en uitnodigen om te groeien. Zijn we daarmee in 2017 dieper dan ooit en op meer cruciale lagen aanbeland van die onderste chakra’s.
Dat maakt de uitdagingen dit jaar van een andere en diepere orde.
Heel veel oude uitdagingen, angsten en stagnaties van verschillende aard zijn daarmee vrij gekomen. Verwachtingspatronen, overlevingsstrategieën die we ooit eigen gemaakt, verfijnt en gehanteerd hebben, die de afgelopen jaren vaak nog wel werkten. Die werken nu niet meer.
De lagen waarop deze patronen zich bevonden zijn aangezet om los te trillen. We worden uitgenodigd die te gaan doorvoelen, doorzien en leren los te laten.
We zijn op een cruciaal niveau van omkering beland.

Velen ervaren daarbij dat het oude niet meer werkt, proberen steeds meer open te gaan staan voor nieuwe manieren. Maar….die lijken zich nog niet te laten zien, nog niet te laten voelen of lijken zich geheel nog niet aan te dienen.
Dat maakt teruggrijpen op het oude alleen maar meer aantrekkelijk . Dat is ook zo’n leuk oud patroon: het is misschien niet wat ik wil, ik wordt er misschien niet gelukkig van, maar dat ken ik tenminste. En dat is minder eng dan het oude loslaten en blanco in iets nieuws te stappen wat zich nog niet laat zien. Herkenbaar?

Naast de diepten die 2017 in ons aanraakt, in die onderste chakra’s, ligt de uitdaging meer dan ooit in het je Zelf vrij koppelen van elke (beperkende) verwachting.
Op zovele lagen hebben we zoveel ‘voorwaarden’, verwachtingen van hoe dat nieuwe er dan uit moet zien, waarbij wij (ego) zich ergens nog veilig in kan voelen. Het is een subtiele vorm van controle willen houden. En geen werkelijke Overgave.
En dat is de echte uitdaging.
Op zoveel subtiele en onbewuste lagen grijpen we keer op keer terug op (schijn)veiligheid, controle, ego wat een stuur in handen wil houden, wat voorwaarden wil neerzetten.

Tegelijkertijd zijn er zovele laagjes al dieper geopend de afgelopen jaren, doorgewerkt en gezuiverd. Het zijn vaak ook deze lagen die nu steeds meer gaan laten voelen: we zijn moe, moe van het strijden, vechten, je mannetje moeten staan, de controle, etc.
Zo lang al hebben we zo gestreden, geknokt en gaandeweg gestaag gegroeid. Maar keer op keer wierp ego (angst) roet in het eten, wist ergens nog de touwtjes weer e grijpen en sturing te geven.
Werkelijke Overgave was er nog slechts op laagjes. Niet in totaliteit.

De beweging van Evolutie duwt en trekt ons nu steeds meer richting die diepere lagen om ook daar tot diepere overgave te komen. Die lagen die daar nog niet aan willen komen steeds meer in ‘opstand’ en laten voelen hoe moe, futloos, moedeloos en uitgeleefd ze zijn van zovele eeuwen/ levens aan strijd in dualiteit.

Waar ons ego Zelf niet wil luisteren, mag het gaan voelen, zogezegd!
 
En ons lichaam, maar ook het emotioneel systeem, begint feilloos aan te geven waar geen stroming maar is, waar moeheid zit, waar stagnatie zit en waar we ergens, hoe subtiel dan ook niet de ego controle loslaten, waar oude patronen aan het stuur staan, waar we onbewust nog vechten en niet tot werkelijke Overgave komen.
Daarnaast is de materie (ook ons lichaam) altijd een stuk trager dan de energievelden, omdat de triling als het ware lager/steviger en minder snel is, en dus kan de doorlopende input van hogere energie stromingen zo intens veel losmaken in je dat het fysiek lichaam hierop wat begint te haperen. Het is veel wat er te verwerken valt!

 

Leren luisteren naar je lichaam
Wanneer je merkt dat jouw systeem, energetisch, emotioneel, fysiek of op welke laag dan ook last heeft van intense moeheid, vraagt het eigenlijk van je om het rustiger aan te doen. Vraagt het om een periode van integratie, zuivering, rust om alle impulsen juist te kunnen verwerken of de signalen van je systeem te gaan leren verstaan en begrijpen. Vraagt het om ruimte, zodat jij dieper gesynchroniseerd kan worden met je hogere bewustzijn, om het oude op te ruimen, los te laten en om te vormen naar een nieuwe jij.
Daar waar we dieper in verbinding weer komen met onze onderste chakra’s komen we ook dieper weer in verbinding met ons lichaamsbewustzijn, ons emotioneel en mentaal bewustzijn en dat vraagt soms verfijnt (leren) luisteren om de signalen te gaan verstaan en begrijpen. Laat staan om er gehoor aan te geven.
De overlevingsdrang heeft ons al zovele eeuwen hier van af gehouden dat we niet meer gewend zijn te luisteren naar, laat staan gehoor te geven aan, die signalen. We bleven maar steeds doorgaan, moe of niet, gewond of niet. Dat is overleving en resoneert op afgescheiden bewustzijn en angst, het tegenovergestelde van vertrouwen en overgave in Bron. Laat staan in de (h)erkenning dat jij als mens ook uitdrukkingsvorm bent van Bron.

 

De beweging van ‘indaling’ of bewust wakker worden in belichaming
Door de enorme groei die we al doorlopen hebben, waarbij we vele energetische lagen al gezuiverd hebben afgelopen jaren, zijn we er nu aan toe om een volgende stap te maken. Die stap gaat over een diepere zuivering van de 3D en 4D lagen, ook o.a. gekoppeld aan de onderste chakra’s: ons mens-zijn.
Wanneer deze lagen, en de onderste chakra’s dieper gezuiverd zijn, kunnen l die eerder gezuiverde en bewust geworden lagen en kwaliteiten, pas echt gaan ‘indalen’ in ons mens-zijn en ons dagelijks leven.
‘Indalen’ is eigenlijk ook maar weer een woord, want in essentie is alles in onze celkernen al ingecodeerd, het is er dus al in ons aanwezig. Alleen dienen we dat vrij te maken in werkelijke herinnering.
Ook daarom worden die onderste chakra’s en ons mens-zijn zo onder ‘Goddelijk Vuur’ genomen, om ons intern (cel en DNA) geheugen weer vrij te maken, aan te trillen en wakker te schudden. Dan kunnen deze zich ontdoen van de oude stagnaties, de oude angst energieën en overlevingsherinneringen. En kan onze werkelijke Kern en Bron frequentie ook in het fysieke wezen weer her-innert worden en vrij gaan stromen. Dan gaan we werkelijk ons Goddelijk Zijn in de materie be-leven en dus belichamen wie wij werkelijk Zijn.
Dan gaan ook de hogere schoongemaakte, bewust geworden delen van ons Zelf weer steeds dieper verbinden en versmelten met wie wij zijn als mens. En worden we als het ware gesynchroniseerd met wie wij Zijn als Bron.

 

Door 2017 en groeiprocessen heen
Ook afgelopen jaar zijn we allemaal, persoonlijk en collectief, net als voorgaande jaren door heel veel trillingsverhogingen en energie upgrades heen gegaan. Elk jaar kenmerkt zich daarin dat er diepere lagen en vaak ok daarmee samenhangende thematieken aangeraakt worden om bewust te worden, te doorleven te doorvoelen, te transformeren.
Dit jaar 2017 was bijzonder intensief voor velen omdat juist die onderste chakra’s en aanverwante velde en thematieken dieper dan ooit naar voren zijn getrokken.
Het kan de nodige onbalans en processen hebben opgewekt, die soms bijzonder uitdagend konden zijn. op vele vlakken. Geestelijk, energetisch en vooral: in mens-zijn.
Fysiek, mentaal, emotioneel en ook in verbindingen naar anderen te kan er heel erg veel veranderd en gewijzigd zijn.
Je kan het gevoel hebben veel meer op je Zelf terug geworpen te zijn, op welk vlak dan ook.
En dat heeft allemaal te maken met dat we onze nieuwe basis steeds dieper aan het rij maken zijn.
Een nieuwe basis om van daaruit te gaan leven, in hogere trilling, meer passend en afgestemd op wie wij echt Zijn, en steeds vrijer van de oude trillingen van onveiligheid en overleving.
Met elk groeiproces bewegen we ons daar steeds dieper naartoe.

De moeheid, op vele lagen, de fysieke klachten, emotionele verstoringen of welke processen dan ook (die naast echt wel naast krachtige hoogtepunten, piekervaringen en groeispurts) bestaat, kan momenteel ook verwijzen naar een nog niet afgerond zijn van de processen van 2017.
Nu zijn we ook nog niet aan het eind van het jaar, want een laatste maand (december) staat voor de deur en deze gaat hierin nog een stuk afronding en integratie brengen.

© Willemien Timmer 30-11-2017

 

Meer over de energie van december 2017  vind je in deel 2 :

 

En een voorproefje op de energie van 2018:

 

Zie ook:  ‘Verlicht’denken: Over Menselijk Meesterschap, Zelfrealisatie, bewustwording op alle lagen en de energie van 2018!