Afronding van het jaar 2017 en integratie van alle doorleefde ervaringen

De energie van het jaar 2017, december 2017 en 2018 Deel 2

 

De energie van december 2017
De energie van december is elk jaar gericht op een stuk balancering en puntjes op de i zetten van alle processen die het afgelopen jaar aangetrilt en doorlopen zijn.
Juist in de winterperiode, waarin er meer een naar binnen gerichte energie (inkeer) aanwezig is, is dit een uitgelezen kans om alle processen, groei, uitdagingen en vernieuwing met elkaar uit te lijnen.
Daarnaast brengt de energie van de 12/ december uiteraard ook, net als elke maand, weer de nodige trillingsverhogingen met zich mee. Dus ook aan energie upgrades zullen we daarvan nog het nodige mee krijgen als ondersteuning, maar ook als activering van nog weer diepere laagjes. Juist om de puntjes op de i te zetten, zodat we op 31 december ok daadwerkelijk met een ‘schone lei’ en afgeronde energieprocessen die bij 2017 horen, een nieuw jaar in kunnen gaan stappen.

De energie van de 12 draagt vele verschillende frequenties in zich, die op allerhande lagen van je wezen, bewustzijn en groeiprocessen in kunnen werken, deze komende maand.
Het bevat bijvoorbeeld de uitlijning met de Oorspronkelijke Blauwdruk van Eenheid.
Het bevat de verbinding mannelijke-vrouwelijke energie ( dus de balancering van polariteiten).
Het bevat verbinding met je 12-voudig bewustzijn waardoor alle lagen van je bewustzijn aangeraakt kunnen worden.

Maar december bevat ook een aantal essentiële Poortdagen die echt voor krachtige upgrades en trillingsverhogingen nog gaan zorgen voor jouw bewustwordingsgroei.
Deze Portalen zijn direct gekoppeld en op elkaar inwerkend, waarmee zij elkaars werking direct versterken en uitvergroten.
Ik heb daar al eerdere jaren artikelen aan gewijd, maar zal ze opnieuw onder de aandacht brengen. Want dit zijn echt momenten die je enorm kunnen boosten in je groei, in je innerlijke balans en om de puntjes op i van je doorlopen groeiprocessen te kunnen zetten. Zodat processen echt afgerond en geïntegreerd kunnen worden, verbonden aan elkaar, waardoor ze dieper echt ook in je fysieke systeem ‘in kunnen dalen’ of kunnen ontwaken.
Met andere woorden: het opent nog weer diepere Poorten ook in jouw eerste en tweede chakra brengt deze in een andere frequentie, zodat je dieper naar de diepere belichaming toe gaat bewegen in alle (dit jaar) doorlopen processen.

Dat betekend dat alles waarin jij gegroeid bent, kwaliteiten die ontdekt of vrij gemaakt zijn, inzichten die binnen zijn gekomen, en meer, echt kunnen landen in jouw mens-zijn en dagelijks leven. Van daaruit kunnen ze echt handen en voeten, hier op aarde, gaan krijgen.
Hogere kwaliteiten kunnen meer manifest worden en in de vorm gegoten worden.
Je groei kan veel concretere, praktische vormen aannemen. En je gaat steeds dieper echt beleven dat elke stap in groei die je gezet hebt, niet voor niets is geweest! Je komt namelijk dichter bij je echte jij, en kunt dat steeds meer zichtbaar maken. Niet alleen voor je Zelf, maar ook voor de wereld om je heen.
Je kunt misschien dichter bij je gevoel blijven, ongeacht de situatie, kunt dieper vanuit je hart leven, ook in praktische zin. Leert dieper luisteren naar je lichaam, laat controle los, leeft meer in overgave. En noem maar op. Het si maar net waar jij stevig in getriggerd, opgeschud en gegroeid bent.

 

De portalen van december 2017
De Portalen van december zijn zoals genoemd, direct aan elkaar gelinkt en versterken en bekrachtigen elkaar. Zij kenmerken zich ook nog eens door bijkomstige mooie maanstand en equinox.
Tussen elk van deze Portalen bevind zich een periode van 9 dagen. De 9 frequentie gaat ook om het initiatiepad dat we gaan, en het tot voltooiing brengen van.
Hoewel elk portaal z’n eigen inbreng en aantrilling in frequenties heeft, loopt hier als rode draad dus de energie van de 9 doorheen, de essentie is jouw te helpen dieper in de voltooiing van jouw 2017-processen, bewustwording en groei te brengen.
Je zou elke dag kunnen nummeren en kunnen zien als een stap van 1 tot en met 9, waarop elke dag nummering een andere fase van het proces vertolkt. Van begin tot eind wandel je stapsgewijs door je integratie proces heen. Mogelijk ontmoet je daarbij opnieuw thema’s die je afgelopen jaar hebt doorgewerkt. Zullen deze soms juist verzacht zijn en andere keren misschien nog even confronterend uitvergroot zijn. De energieën van deze periode tussen de 3 portalen in, is als een waar initiatie pad. En dat tweevoudig. Twee keer het pad van 9 doorleven: van begin tot eind.
Als dat geen puntjes op de i zal zetten?!

Voor mijn gevoel zal dan ook de eerste periode van 9 dagen, tussen het eerste en tweede portaal in mogelijk als zwaarder, uitdagender of pittiger ervaren kunnen worden. Het zal mogelijk juist de dieper gelegen, confronterender thematieken en energieën in je verder omhoog halen. Misschien meer tegengestelde delen in je uitlichten of restanten van oude wonden naar voren halen.
Het tweede initiatiepad van 9 dagen (tussen tweede en derde Portaal in) zal meer gaan resoneren op een hervonden balans (via het tweede Portaal) en zal de weg naar Vernieuwing en volledige integratie van alle groei inluiden. Deze voelt voor dit moment als lichter, vloeiender en moeitelozer. Hoewel je ook hier mogelijk nog wel het een en ander in je Zelf kunt tegen komen.

 

Het 3-12 Portaal
Het eerste Portaal is direct bij de start van december op 3-12. Dit portaal valt samen met de volle maan in tweelingen, die ook nog eens een super maan is (de maan op haar dichtste punt bij aarde, waardoor de maan vele malen groter lijkt dan anders, als zij op komt).
Een krachtig moment en krachtige energie.
De super maan zorgt voor een uitvergroting van de toch al krachtige impact van de volle maan.
Tegelijkertijd gaat op deze dag ook Mercurius weer retrograde (achteruit lopen) wat meestal inwerkt op een verstoorde communicatie of misverstanden daar binnen. Dit  nodigt uit om je processen dieper naar binnen te brengen, innerlijk daar de ruimte voor te nemen. Maar kan tevens innerlijke communicatie geschillen (tussen lagen en delen in je Zelf) dieper naar de voorgrond halen. Bijv. waar verwachtingen botsen met de realiteit, waar ‘innerlijke belangen’ tegenstrijdig blijken te zijn, kan een licht werpen op waar jouw communicatie niet in lijn is met Bron of Meesterschap. Zowel innerlijk als met de buitenwereld.
Kortom: het kan allerhande verstoringen en disconnectie verhelderen.

Het 3-12 portaal resoneert zowel op de zonnevlecht (3), dus de persoonlijkheidslagen en ego zelf, als op je kracht aspecten.
Maar ook op je basis (1) en je gevoels- en emotie werelden (de 2).
De onderste 3 chakra’s worden dus opnieuw dieper aangetrilt en wakker(der) geschud.

Het 3-12 portaal resoneert tevens op de 3-3 trilling. De frequentie van het Heilig Huwelijk, de energetische en innerlijke Potentie om alle tegenpolen of polariteiten dieper met elkaar te gaan uitlijnen, balanceren en tenslotte te versmelten op gelijkwaardige basis.
Daar waar polariteiten samen smelten ontstaat een derde veld: noem het het Goddelijk Kind: een nieuwe creatie, een nieuwe frequentie, een nieuw veld van oneindige mogelijkheden. Resonerend op een hogere frequentie dan de beide polariteiten waar het uit voort komt.
Dat kan dus een dieper (in)zicht geven, een groter plaatje van wie je Bent voelbaar en zichtbaar maken, een nieuwe trilling/gevoel van waaruit je gaat leven en verder groeien, etc.

Dit is overigens een kenmerk van alle 3 de portalen van december. Numerologisch bevatten ze allen 1-en, 2-en en kun je van daaruit er ook de 3-3 codering weer uithalen. Deze Heilig Huwelijk Codering loopt dus de hele maand mee door alle processen heen.
Evenals de 12-frequentie (van de maanddecember) die aangeeft dat alle 12 lagen van ‘bestaan’ (Bron die zichzelf op andere trilling octaven ervaart) oftewel je compleet Multidimensionaal Bewustzijn aangetrilt worden deze maand. Geen laag van wie jij Bent wordt over geslagen!

Dit Portaal- inwijdingspad van integratie loopt van 3 t/m 11 december.
12 december is een ‘los staande dag’, als een neutrale Portaal dag waarop alles kan samenvloeien: het eerste en tweede integratie-initiatiepad van 9 dagen. En daartoe een heel belangrijk Portaal, die echt een stevig middelpunt vormt.

 

Het 12-12 Portaal
Het tweede en middelste Portaal in deze verbinding is het 12-12 portaal op 12 december.
Deze resoneert ook door op bovengenoemde uitleg. Maar bevat een belangrijke codering van Balancering.
Beide polariteiten of tegengestelde krachten velden in jouw bewustzijn (bijv. mannelijk-vrouwelijk, licht- schaduw, angst-liefde, links-rechts, fysiek-geestelijk, denken-voelen, etc.) worden middels deze codering dieper met elkaar naar balancering toe gebracht.
Dit Portaal is weer als een weegschaal, waar ‘gezocht’ wordt (innerlijk aangestuurd door de trillingsverhogingen) naar een gelijkwaardige balans, een gelijkwaardige ontmoeting daarin ook van verschillende delen in je Zelf.
Het voelt als een pas op de plaats, dat ook. Een moment pauze, waarin van alles samen kan gaan vloeien, samen kan komen en samen kan vallen.

Het 12-12 Portaal bevat ook de 3-3 codering en voelt als letterlijk het middelpunt van de weegschaal, een stevige uitlijning, maar ook het draagvlak van waaruit polariteiten samen kunnen vallen. Dit is een punt of Portaal waarop de Heilig Huwelijk codering het krachtigste werkt, omdat de 12-12 codering er volledig mee in resonantie is.
We worden op 12-voudig bewustzijn steeds dieper uitgelijnd en gebalanceerd, zodat al onze Wezenslagen in een steeds gelijkwaardiger verbinding met elkaar kunnen komen en van daaruit functioneren.
Dat betekend dat oude doorlopen energieën nu echt dieper los komen en los gelaten worden. Dat wat niet meer dient of bij je past valt gewoon weg, het resoneert niet meer op wie jij Bent.
Een Portaal dag van grote impact en grote kracht die eigenlijk een soort omslagpunt is: van de oude initiatiewegen, naar de nieuw. Van de oude jij die nog stoeide met oude patronen, naar een pad van integratie waarin dat nieuwe tevoorschijn mag gaan komen.

 

Het 21-12 Portaal en equinox
Het tweede integratie-initiatiepad van 9 dagen loopt van 13 t/m 21 december. En dan op 21-12 is daar het derde Portaal. Samenvallend met de Winter Equinox of winter zonnewende. De dag die de start inluid dat de dagen langzaamaan weer lichter gaan worden. Dat de zon weer steeds meer zonuren gaat maken. De terugkeer van de zon, de terugkeer van het Licht.

In de 21-12 energieën zitten alle bovenstaande aspecten ook weer, en inwerking op de 3 onderste chakra’s, zij het op opnieuw een ander niveau, in verdieping op voorgaande Portalen.
De 21-12 codering is daarnaast ook nog eens een spiegeling van elkaar: beide polariteiten worden en zijn gespiegeld aan elkaar en in balans, gelijkwaardig. (Jouw Licht kan dus ook weer sterker worden en meer gaan stralen, net als de zon. Langzaamaan zal de tijd terugkeren waarin je meer van inwaarts ook uitwaarts gaat uitstralen en verbinden). Van daaruit kunnen tegengestelde krachten weer samen komen in de 3-3 codering. Dus opnieuw een balancering van polariteiten in de Heilig Huwelijk frequenties, maar nu als puntje op de i van alle doorgewerkte groei en bewustwording.

Het voelt ook echt of gaat je groei na dit Portaal meer richten al op de frequenties van aankomend 2018, als voorbereiding, hoewel we natuurlijk nog een aantal dagen te gaan hebben vanuit 21 december voordat dat zo is. Maar dit is de laatste stap om de laatste oude jasjes uit te trekken, hetgeen wat er nog lag te integreren en volledig voorbereid door te gaan stromen (door de energie van kerst en oud en nieuw heen) in het nieuwe jaar.
Het 21-12 Portaal markeert de nieuwe basis, als optelsom van alle groei die je dit jaar 2017 hebt bereikt, en op dit punt je nieuwe basis die je van daaruit nu toe geëigend hebt.
Vanuit deze nieuwe basis zul je de energieën van 2018 instappen, om in die weer geheel andere frequenties, thematieken en groeilagen jouw pad te vervolgen.

 

© Willemien Timmer 30-11-2017

Meer over de energie van 2018 vind je in deel 3, die binnenkort hier ook op de website wordt toegevoegd!

 

 

Zie ook:  ‘Verlicht’denken: Over Menselijk Meesterschap, Zelfrealisatie, bewustwording op alle lagen en de energie van 2018!

 

Enkele bijzondere krachtige activiteiten rondom deze belangrijke en bijzondere Portalen vind je ook spoedig hier vermeld. Hou deze pagina dus nog even in de gaten!

De eerste activiteit in deze energieen van december vind je hier, in de aanbieding! Op 3-12-2017!

Of meld je direct aan:

 

De tweede activiteit in deze energieen van december vind je hier,op 12-12-2017!

Of meld je direct aan:

 

De derde activiteit in deze energieen van december vind je hier,op 21-12-2017!

Of meld je direct aan: