Veranderingen en de weg naar binnen

In de energie van vandaag: 22-11

We zijn net de nieuwe maan in schorpioen voorbij, maar ook het ultieme 11-11 (-1) portaal die opnieuw voor grote verschuivingen in energie en perspectief hebben gezorgd. Diepere lagen van onbewuste velden zijn verder geopend, waardoor wij weer voorwaarts kunnen in onze innerlijke puzzeltocht om steeds verder weg gestopte onbewuste delen van ons Zelf weer te kunnen gaan her-inneren.
De energieën kunnen momenteel als bijzonder uitdagend aanvoelen in ieders persoonlijke leven en al is dat al geruime tijd zo (eigenlijk al jaren), toch is de energie nu weer van een andere orde. Zo ook de processen die ze in ieder persoonlijk aanraken en aanzetten.
We worden ‘innerlijk gedwongen’ om steeds dieper af te dalen tot die lagen van onbewustzijn die al zovele eeuwen niet verkend en vaak zelfs vergeten zijn. Lagen binnen ons bewustzijn waar zich delen van ons Zelf bevinden die al lang afgescheiden zijn van ons bewuste Zelf. Die vergeten zijn en vaak niet eens herinnert zijn.

 

Fysieke en energetische groei naar belichaming

In deze diepten binnen ons Zelf gaat ons fysiek lichaam en 3D menselijk bewustzijn ook een steeds grotere rol spelen. Omdat we steeds dieper toe werken naar het werkelijk weer wekken van alles wie wij Zijn en wat we her-inneren, ook in het fysieke manifeste.
Ons fysiek systeem en ons menselijk bewustzijn zijn ook uitdrukkingsvorm van wie wij Zijn als Bron. Het omvat een bepaalde manifestatie die een weerklank is van alles wie wij Zijn: bewust en onbewust.

Energetisch hebben velen van ons al vele jaren van alles gezuiverd, geopend en zijn we gegroeid op vele vlakken. We leren ons Zelf, ons hart, ons bewustzijn stapje bij beter weer meer kennen. Ik zie vaak bij mensen dat er heel veel energetische nieuwe ruimte daardoor is ontstaan, en dat daadwerkelijk stukken onbewustzijn geheeld zijn en omgezet naar bewustzijn.
Wat vaak echter nog een groot knelpunt is, is dat het ‘slechts’ op energetisch niveau al ervaren en geleefd wordt. En in de dagelijkse menselijke be-leving nog niet of amper ervaren wordt.
Waarom? Omdat het (nog) niet of slechts gedeeltelijk gekoppeld is en doorleefd, doorgrond en verankert in het fysieke, menselijke manifeste deel van ons Zelf.

De energieën van de afgelopen jaren zijn steeds meer toegespitst op de zuivering, heling, opening en bewustwording van de onderste chakra’s. Omdat deze de weg en Sleutels vertegenwoordigen naar de diepere belichaming en gronding. En de Poort zijn om al wie je Bent ook daadwerkelijk hier en nu in je mens-zijn te ervaren en neerzette, het te leven en belichamen dus.

 

De Universele Uitnodiging

De energie van dit jaar is daar vooral erg op toegespitst. En de basis en het tweede chakra liggen daarmee meer dan ooit onder ‘Goddelijk Vuur’.
De oneindige en vaak ook duizelingwekkende diepten van deze chakra’s (die slechts een ingang vormen) die op zovele lagen nog zo onverkend en onbewust zijn, zijn een ware uitdaging voor die pioniers, moedige ‘schaduwwerkers’ en doorzetters, die echt tot ‘het naadje’ gaan om zichzelf onder de loep te leggen en de onderste steen van (on)bewustzijn boven te krijgen.
Maar ze zijn ‘the only way’  om werkelijk het pad innerlijk vrij te maken naar de 3D belichaming en het 4D menselijk bewustzijn met alle lagen die daar bij horen.

Juist in die intentie en dat groeipad waarbij in gegaan wordt op de Universele Uitnodiging van deze tijd, vraagt dat enorme moed en durf om die diepten in het Zelf te betreden.
Oude angsten spelen hier een belangrijk struikelblok in, want het betekend nog meer houvast, controle en het ‘oude bekende’ loslaten en nog meer navigeren op vertrouwen, in het Nu, zonder te weten waar je naartoe gaat en waar je dan uitkomt.

 

New (c )age ervaringen of werkelijke bewustwording?

Velen blijven dan ook meer in de ‘veilige comfortzone’ van wat ik noem de ‘new cage’ ervaring zitten, waarbij het groeien vaak gericht is op spirituele groei, ontplooiing van spirituele ‘gaven’, mindfullness, ‘licht en liefde’- idealen, en noem maar op.  Voor een deel bevrijdend vanuit oude paradigma’s en vanuit oude patronen. Maar net hoe ik het zeg en zie… voor een deel.
Zonder oordeel overigens hoor, want dit beslaat een belangrijke eerste stap van groei naar werkelijke bewustwording.  Een stap die echter lang niet iedereen neemt die op het pad van ‘spirituele groei’ is. Velen blijven in die lagen ‘hangen’ die overigens ook een enorm veld beslaan.

Het is echter een bepaalde laag van groeien die ook in de gemanipuleerde matrix mogelijk is en ‘wordt toegestaan’ omdat het vaak niet werkelijke bewustwording, authenticiteit, echte innerlijke kracht en werkelijke verbinding met Bron binnen je stimuleert. Maar veelal nog gebaseerd is op alles (ja, ook heel subtiel)  buiten je. Bijvoorbeeld verbindingen met buitenaardsen, Lichtmeesters, Engelen, andere Galaxy’s, en ja ook de mens nog ergens buiten je. Maar ook op oude spirituele paradigma’s, subtiele ego-belangen, verpakt in spirituele dogma’s en technieken.
Het sausje  van ‘licht en liefde’ en ‘alles is goed’ ligt er dik overheen, met als grootste valkuil dat de eigen schaduw en onbewuste lagen genegeerd of weg geschoven worden. Waardoor een  ‘nieuwe’  illusionaire wereld ontstaat en spiritueel ego geboren of gevoed wordt.

Nogmaals, het doorkuizen van deze ‘spirituele groei lagen’ is een belangrijk onderdeel van de weg naar echte Bewustwording van wie jij Bent, alleen velen verdwalen in dit pad. Juist omdat er zoveel te vinden, te halen en eerlijk is eerlijk: te ontwikkelen is hier binnen.
Deze lagen omvatten ook echt wezenlijke belangrijke mogelijkheden om je dieper te wekken en je ogen en hart te openen voor andere realiteiten dan alleen de onbewuste, duale realiteit. En daarmee is dit ook een essentieel veld om van ‘te proeven’.
Maar de valkuil is ook dat je er daarmee blijft verbinden en er dus ‘in’ blijft. En uiteindelijk is dit veld ook een realiteit in de schepping die er is, een ervaring op zich, maar wel een die ook gemanipuleerd is en veelal niet werkelijk leidt naar de diepste verbindingen in jouw Werkelijke Zelf.

De diepere bedoeling daarin is wel om deze realiteit (of dit veld)  te doorkruisen, er DOORHEEN te reizen zodat je ogen meer en meer open gaan en je bewustzijn zich kan gaan openen, en niet daar in te blijven zitten.
Want vanuit die openingen in bewustzijn en een stukje losser komen uit oude paradigma’s van volledig onbewustzijn en vastzitten in dualiteit, en van daaruit kan de weg naar werkelijke bewustwording en ver-innerlijking ingeslagen worden.
Die weg omvat niet het ontwikkelen van je helder zien of helend vermogen voor een ander. Maar juist voor jouw Zelf!
Want bewustwording laat je voelen dat hoe meer jij in je Zelf in alle eerlijkheid aankijkt, doorvoelt, doorgrond en dus omzet of heelt, hoe meer jij ook wezenlijk wijzigt in de wereld om je heen. Voor de ander, de mensen om je heen, voor en in het collectief veld.
Daarvoor dient schaduw of onbewustzijn niet weggeschoven te worden, niet bedekt te worden met een sausje van ‘licht en liefde’, mar dient het werkelijk aangekeken te worden, doorvoelt, doorleeft en dan pas kan die knop om. Dan pas kan het landen, dwars door je mentale-, emotionele- en fysieke systeem heen.
En kun jij hier op aarde als mens, veel dieper die realiteit van wie je echt Bent belichamen en leven.

De weg door ‘spirituele groei’-lagen heen en de new (c)age velden heen is dus een doorreis route naar waar het werkelijk om gaat: jouw Bron Zelf die hier op aarde weer her-innert en belichaamd wenst te worden!

new cage

De energie van de 11

De energie van de maand november markeert jaar in, jaar uit weer een belangrijk moment binnen de lineaire tijd en groei op aarde. Het is een maand van transformatie, nieuwe stappen en bewustwording en dus groei. Het is een moment om ‘de balans’ op te maken, de diepte in te gaan en nieuwe delen in je Zelf geboren te laten worden. Ongeacht of dat het loslaten van oude perspectieven inhoudt, of het geboren laten worden van nieuwe ideeën.
De energie van de 11 zet of werpt je ook terug op eigen benen. Stevig met beide benen op de grond, maar ook in de uitlijning met Hogere Zelven en Bron.

Deze energie kan je dus ook ondersteunen om dieper bewust te worden van jouw pad van groei, jouw evolutionaire (Ziels)processen. En waar jij nog hecht aan oude strategieën, manieren, denkbeelden of patronen. Waar jij je Zelf nog vast gezet hebt (new cage) in beperkende groeistromingen, die tot op zekere hoogte groei toestaan, maar je niet ten diepste tot de Kern van jouw Zijn brengen.
De energie van de 11 brengt ook her-uitlijning, vanuit hernieuwde Focus, op jouw unieke pad en jouw unieke verbinding met Bron.

Anderzijds verbind de 11 je dieper dan ooit met je eigen basis, als ook je eigen basischakra en je benen. Je fysieke benen dus ook en bekkenbodemgebied. Daar waar het gaat om de groei in belichamingsprocessen en het doorgronden van de oude onbewuste schaduw die in de basis opgeslagen ligt.

Het 11-11 Portaal is daarin de ultieme Poort die voor een enorme verschuiving in trilling, perspectief en groei zorgt. Elk jaar opnieuw, afgestemd op de groeithema’s en persoonlijke en collectieve processen die op dat moment aan de orde zijn. Daarover heb ik eerder al heel vaak geschreven (al jaren), zo ook recent tijdens het 11-11 (-1) portaal.

22-11

De energie van 22-11

Vandaag bevinden we ons in de energie van de 22-11, ook een belangrijk Portaal, die opnieuw grootse wijzigingen komt brengen. Met uiteraard ook weer de bedoeling om ons dieper aan te raken in die onderste twee chakra-velden (als ingang naar de diepten van ons onbewuste).
De energieën van eerste en tweede chakra worden daarin letterlijk aan elkaar gekoppeld, als een samenwerkend geheel, en een harmonieus functionerend systeem.
De codering van de transformatie (de 11) en het vermogen om op te rijzen in oorspronkelijke kracht (de 22) zijn daarin samen geweven en bieden een krachtige mogelijkheid om bewust nog dieper in je eigen bewustzijn door te dringen. In de onbewuste lagen van de onderste chakra’s.
Mits je die bereidheid natuurlijk ook hebt!

Maar zelfs al heb je die niet, momenteel worden we collectief ‘gedwongen’ hier steeds dieper in door te dringen. Dat is ook dat gevoel van ‘onder Goddelijk Vuur liggen’.  Heel lang hebben we hier (on)bewust en geleid door angst uit kunnen blijven, en hebben we vele afweer- en overlevingsmechanismen ontwikkelt en toegepast om bij die schaduwvelden en onbewuste lagen van ons Zelf weg te blijven. Maar momenteel is alles in de trillingsverhogingen er op gericht om ons daar ten diepste doorheen te trekken. Hoeveel weerstand of afweer je mogelijk (onbewust) ook nog inzet om daar uit te blijven, ergens gaat je bewustzijn toch daar in stappen. Tegen (ego)wil en dank in. Puur omdat het behoort bij de collectieve evolutie processen, waar binnen elk Zelf, bewust of onbewust, haar plek hier op aarde inneemt.

Dat betekend dat ook de basis patronen en emotionele- en gevoelswerelden daarin worden ‘gedwongen’ om dieper onder de loep van bewustwording te leggen. Bewustwording van wat jouw basis is in dit (aardse) leven en wat jouw perspectief van leven is en vanuit welk gevoel jij in het leven staat. Waar jij naartoe wenst te groeien/stromen en van waaruit dat ‘idee’ komt.

Doordat de onderste 2 chakra’s deze dag nog veel dieper onder ‘Goddelijk Vuur’, upgrades en trillingsverhogingen komen te liggen, wordt het ook steeds meer be-licht hoe belangrijk jouw menselijk en aardse perspectief en ervaring is. Dit is de lens van waaruit wij nu ervaren, van waaruit wij groeien en terugkeren in verbinding met hogere perspectieven, Hogere Zelven en uiteindelijk Bron Bewustzijn.
Wij Zijn dat allemaal, maar de lens van ervaring (van waaruit wij het beleven) is de menselijke lens. Die is beperkt, gekleurd, vertroebeld, omdat wij zo afgescheiden zijn geraakt van ons Ware Zelf.

In de energie van de 22-11 kunnen al deze delen van je Zelf dus dieper aangeraakt worden voor verheldering, transformatie, bewustwording.

Maar ook de Mannelijke (22) en Vrouwelijke (11) coderingen liggen daar in besloten, dus beide overkoepelende Blauwdrukvelden worden daarmee meer aan elkaar gekoppeld, om een samenspel en balans te vinden.
Evenals de dualiteitservaring (22) als de Eenheidservaring (11).
Geen polariteit of dualiteit kan hier omheen.
En dus ‘dwingt’ of zie het als ‘uitnodiging’ de 22-11 energie ons om nog dieper die onbewuste lagen, patronen, zienswijzen, ervaringswijzen ook of zelfs juist van ons mens-zijn onder de loep te nemen. Deze bewust te ervaren, uit te lichten en of te triggeren.

 

Blijven zweven helpt je niet om echt te landen

Want zolang we ‘heerlijk blijven zweven’ in de ‘hogere realiteiten’ en energetische werelden (waar we heus in gegroeid zijn en heus het nodige hebben opgeruimd en geheeld), wijzigt er niets in ons fysieke, dagelijkse leven. Dan verwerken we niet werkelijk onze onbewuste lagen, krijgen deze niet helder en bewust boven tafel, helen trauma’s niet of kunnen onze werkelijke Scheppingskracht niet her-inneren of aanspreken. En zetten het niet in de gronding, gekoppeld aan ons aardse dagelijkse leven en mens-zijn.

De 22-11 codering kan dus op vele lagen (en processen) tegelijkertijd door je heen werken vandaag.

Nogmaals, met de intentie van transformatie, om op eigen authentieke benen te gaan staan en in je eigen Oorspronkelijke Kracht oprijzend. Maar daarvoor dienen we in alle eerlijkheid naar ons Zelf in alle facetten te kijken.
En dat start bij het aanschouwen en doorvoelen van onze lens van waarneming en ervaring: ons menselijk Zelf!

Daarin vind momenteel de meeste transformatie, wijziging en aanraking plaats! Daarom ook spelen er bij velen zoveel lichamelijke- en emotionele processen uit, gerelateerd aan de onderste chakra’s, in de meest uiteenlopende uitingsvormen.
Nogmaals, dat is uitdagend, pittig soms, vraagt moed en lef om alle oude handvaten en houvast steeds opnieuw over boord te zetten, en om echt te Zijn wat IS.
Of onze persoonlijkheid (ego zelf) het nu ‘kleurt’ als mooi of niet mooi, prettig of onprettig, als schaduw of Licht.

De 22-11 frequentie vandaag helpt ons om steeds meer al die duale patronen te doorzien, die tot in de subtiliteit door ons heen werken en onze waarneming van wie wij Zijn kleuren!

Ik wens ieder een fantastische transformerende dag toe met prachtige Meesterstappen in werkelijke Bewustzijnsgroei!

 

© Willemien Timmer, 22-11-2017

Vanavond vind er binnen deze energie en de 22-11 codering weer een afstand activatie plaats, die je kan helpen om dieper bewust (en vanuit een veilig afgebakend veld) je eigen diepten te betreden en te verhelderen. Om zo bewust mogelijk deze Universele Uitnodiging te kunnen benutten binnen je eigen individuele Meester processen!
Meer informatie daar over vind je hier. Of meld je direct aan:

 

Wens jij ondersteuning in jouw processen van het nu?