Energie van vernieuwing en verdieping
(Het tweede 8-8-8 portaal in de 17-8-17 energie)

De afgelopen twee dagen bewegen we ons weer door diepere energiestromingen heen, die bijna spiraalsgewijs nog verder het buik- en basischakra gebied in laten zakken.
De energie van de maansverduistering, het eerste 8-8-8 portaal en Leeuwenpoort resoneert nog steeds voelbaar na. En hoewel de Leeuwenpoort tot 12 aug geopend was, is de werking ervan nog steeds goed voelbaar. Logisch ook want we bevinden ons nog in “de staart” daarvan en tegelijkertijd zitten we midden in de periode tussen de twee verduisteringen in (de volle maansverduistering van 7 aug en zonsverduistering van 21 aug).

Nog steeds een periode dus waarin oude schaduw opgewerkt wordt om te transformeren en waarbij onze oorspronkelijke kracht die daarachter lag, tevoorschijn kan gaan komen.
Dat betekend misschien voor het ene moment meer rust en genieten van nieuwe kracht, perspectieven en groei. Terwijl dat afgewisseld kan worden met dagen waarin je alle zeilen flink bij moet zetten, omdat oude wonden, patronen en oude energie de kop op steken.
Het kan dus nogal fluctueren.

Thema’s


Thema’s die kunnen opspelen in deze periode zijn natuurlijk persoonlijk getint maar zullen vooral eerste en tweede chakra gerelateerd zijn. Oude emoties, frustraties, boosheid, macht/onmacht, manipulatie, innerlijke kind wonden, onzekerheid, onveiligheid, armoede bewustzijn, ontevredenheid met je leven, eenzaamheid. Maar ook oude overlevingsstrategieen kunnen weer meer de kop op steken bijvoorbeeld projecties, verwachtingspatronen, etc.
Dat zijn slechts enkele voorbeelden van schaduwlagen die naar boven kunnen komen, juist wanneer de trilling stijgt, en dat gebeurd doorlopend met alle trillingsverhogingen (door portalen, maan/zon/sterrenstanden,zonnevlammen, etc).

Maar ook nieuwe inspiratie, mogelijkheden, ideeen, kansen kun je op je pad treffen. Dat is de andere kant van de medaille. Daar waar de oude schaduwlagen transformatie vinden. Een nieuwe inspiratiestroom, meer flow zogezegd, nieuwe kracht, een gevoel van bevrijding of vreugde. Het doorzien van het oude, oplossingen vinden of nieuwe keuzes kunnen maken.

Opnieuw een trilling verhogend portaal


De energie van vandaag is ook weer een portaal, een dubbel portaal feitelijk. Namelijk die van de 17-8-17 energie en een tweede 8-8-8 portaal.
Verdieping dus en als een soort van focusmoment in lineaire tijd een enorme trillingsverhoging. Het laat zich een beetje voelen als een soort trechter: een punt van brede instroom die naar een gefocust punt van uitstroom toewerkt.

Portalen en lineaire tijd


Ik zie of hoor wel eens reacties passeren als: er bestaat toch geen tijd, waarom is dan zo’n portaal gekoppeld aan een datum?
Dat is heel simpel. In de hogere bewustzijnslagen of dimensiesferen is inderdaad geen lineaire tijd zoals we die op aarde kennen. Maar op aarde kennen we die creatie wel, en in de menselijke 3D ervaring bewegen we ons daar wel doorheen. Dus daaraan gekoppeld zijn er bepaalde instroompunten, noem het portalen of trechters, waardoor een input aan hogere trillingen binnen de dimensie van lineaire tijd wordt ingebracht. Het maakt het 3D bewustzijn opener en ruimer. Rekt het ahw verder op. Waardoor we voorbereid worden ook in ons menselijke ervaringsvoertuig om voorbij de lineaire tijd te kunnen ervaren. Uit die beperkte matrix kunnen stappen. Daar waar we dat in hogere delen van ons bewustzijn allang kunnen (omdat je daar weet en ervaart dat tijd slechts illusie is).

In sommige momenten, juist in portaaldagen of andere trilling verhogende momenten wordt dit in de pure menselijke gevoelsbeleving al steeds vaker voelbaar. Hoe meer je hoger bewustzijn geopend is en gekoppeld aan je fysiek systeem hoe meer je dit bewust gaat ervaren.

Het tweede 8-8-8 portaal


De energie die morgen krachtig doorwerkt is een vervolg, noem het een upgrade, van het eerste 8-8-8 portaal. Een verdieping die je opnieuw diepere uitlijning brengt in je Multidimensionale velden, incl je menselijk bewustzijn.
Kosmische balancering van alle lagen waarin jij aangeraakt bent, getriggert, geopend en getransformeert bent in de afgelopen periode.
Het zal opnieuw jouw man-vrouw-kind velden ook verder openen, uitlijnen en balanceren. Zodat lagen die je in duaal bewustzijn en de lineaire matrix vasthouden verder open kunnen gaan, bewust worden, doorzien/doorvoelt. En omgezet kunnen worden van belemmering of beperking naar kracht.
Zodoende zul je steeds dieper echt kunnen landen, laagsgewijs, in buik en bekkenbodemgebied. En daarmee in belichaming van jouw Zijn/Essentie hier op aarde. In de 3D.

De 17-8-17 frequentie


Deze codering of golflengte brengt een stroom van vernieuwing en ontwaken van de Goddelijk Vrouwelijke Scheppingskracht op gang. Zowel in de Mannelijke als Vrouwelijke Blauwdruk. En gebalanceerd tussen beide uitdrukkings/kracht stromen van ons Wezen.

Ik blijf steeds symbolisch een soort kurketrekker spiraal zien. Die mij ‘verteld’ dat we met deze energie langzaam steeds dieper afdalen naar de kern in ons Zelf. Ongeacht wat voor jou op dit moment de kern van je proces is. Het is afgestemd op wat bij jou past. En voor jouw Wezen wenselijk is binnen jouw evolutie in het nu. Precies die energie zal jou aan mogen raken.

Alle lagen van jouw multidimensionaal bewustzijn doen hierin mee, dus ook je menselijke voertuig/lichaam/ bewustzijn.
En dus kan het op allerlei lagen ervaarbaar zijn.

Hoe dan ook bieden de energie instromen van de 7-8-8 en 17-8-17 ‘golflengte’ je een integratie en verdieping van voorgaande belangrijke portalen (8-8-8, volle maan en verduistering). En tegelijkertijd een voorbereiding op de zonsverduistering van 21-8. (Daarover op een later moment meer info).

Afstandactivatie in deze energie upgrade


Vanavond, 17-8-’17 vind er weer een afstand activatie plaats, vanuit de energie instroom van dat moment. Juist door vanuit een gezamenlijk veld (op fysieke afstand, maar energetisch verbonden) bewust je Zelf te openen voor de energie upgrades van dat moment, versterkt je energie en bewustzijnsgroei. Het kan je dieper bewust maken van wat de energie/trillingsverhogingen jouw persoonlijk brengen. Juist door het heel bewust te voelen en ervaren.
Het groepsveld wordt veilig afgebakend en bewaakt zodat er geen ruis op de lijn is zogezegd. En je afstemming -in jezelf- krachtig gedragen en gestimuleerd wordt, door het groepsveld en alle Lichtwezen begeleiding die daarbij aanwezig is.
Meer informatie hierover vind je hier

Omdat ik midden in de wouden vertoef, te midden van vele natuurwezens en -elementen, heb ik helaas slechte 3D internetverbinding. Waardoor ik mogelijk pas op een later moment dan gebruikelijk het verslag van de activatie kan versturen naar deelnemers.
Weet dat ik mijn uiterste best doe dit zo snel als het kan te realiseren. Maar mogelijk gaan er een aantal dagen overheen voordat ik voldoende internetconnectie vindt om het te verzenden.

Ik wens iedereen weer een krachtige prachtige Portaal dag toe. Opdat ook jouw Scheppend Bewustzijn steeds dieper tot ‘in de stof’ mag ontwaken en belichaamd worden!

© Willemien Timmer, 16-8-17