Gegronde spiritualiteit versus het uitreiken naar hogere dimensies

De meeste spirituele mensen zijn heel erg gericht op het ” hogere” en veel minder werkelijk gericht op het aardse en alledaagse. Terwijl juist daar de noodzaak en hogere Bedoeling ligt, om werkelijk ons Goddelijk Zelf op aarde te herinneren en leven. Dat is werkelijke gegronde spiritualiteit.

De hang naar alleen het galactische en kosmische (” boven” zogezegd) houdt je subtiel en onbewust weg uit je Zelf. Je focust dan slechts op bepaalde deeltjes van je bewustzijn, terwijl een overgroot deel onbewustzijn de vrije hand krijgt om alle vluchtmechanismen, overlevingssystemen, conditioneringen etc. vrij uit te leven. Dus een innerlijke sabotage wordt gevoed, welke ons in feite alleen maar verder van ons ware Zelf weg houdt.

Onbewuste vluchtmechanismen houden onze focus op hogere realiteiten ook in stand. Trekken ons grotendeels uit aarding, uit bewuste bescherming van onze energie, er is geen bewust onderscheid waarmee we ons verbinden in energie, waardoor het vaak een soort “halleluja stemming” wordt als het gaat om ervaringen op spiritueel vlak.

Het is ook logisch, want we kennen vele pijnlagen, angst, onbewuste zielsherinneringen aan het leven op aarde. Onze onderste chakra’s dragen al deze herinneringen nog steeds, zijn volgelopen, op slot,  vergrendeld. Want dat alles willen en durven we niet te voelen.

Ook dat is logisch, het hedendaags leven is ook al lastig genoeg, laten we eerlijk wezen.

En toch, ons leven van nu resoneert volledig op al die oude herinneringen, die in de onbewuste lagen van de onderste chakra’s besloten liggen. Het vormt herhaling van ervaringen, trekt onbewust het ongewenste aan, houdt alle oude patronen en de blindheid op ons Zelf in stand.

Ergens zit er ook de zielsherinnering aan het licht, thuis, een fijne ” plek”, waar Eenheid is, zonder pijn en moeilijkheden. Een zielsherinnering die deels verbasterd is, want er zitten nog heel veel lagen van dualiteit ( ook in andere dimensies) tussen. Dat vergeten we “gemakshalve” vanuit het beperkte zicht op menselijk vlak. Simpelweg omdat we voor zoveel lagen van ons Zelf nog blind (onbewust) zijn.

Enerzijds is die herinnering aan licht en Eenheid de drijfveer die ons wakker schud, die ons laat zoeken naar dat licht in ons Zelf. Anderzijds bestaat de grote kans dat daarin een vlucht uit de aardse realiteit wordt gemaakt.

Daar waar het leven zo uitdagend wordt (en dat is het in deze tijden van veranderingen) is de hang naar ” het hogere” sterker dan ooit. Enerzijds om onbewust de uitdaging binnen ons Zelf niet aan te gaan (ons Zelf op ALLE lagen te herinneren, aan te kijken en omarmen). Anderzijds omdat een heel grote groep uit de ” massa” door alle trillingsverhogingen ook begint te ontwaken en dus pas een pad van wakker worden aanvangt.

Maar daar waar we enkel gericht zijn op het hogere en slechts ten dele of helemaal niet op het menselijke aardse aspect, het dagelijks leven, het fysieke lichaam, de onderste chakra’s en al hun bijbehorende lagen en velden (zoals het emotionele, mentale, innerlijk kind, basis, etc.) daar slaan we helaas de plank mis.

We houden zoals gezegd een zekere blindheid in stand, evenals vluchtmechanismen die ons van ons Volledige Zelf weghouden. We focussen slechts op enkele laagjes van ons Zelf, maar niet op ons totaal Wezen.

Werkelijke spiritualiteit gaat NIET over met welke Meester, Engel, ET of dimensie je contact hebt. Hoe goed je bent in dit of dat maniertje om spiritueel te zijn of een ander te helpen. Met welke energie je werkt, wie je channelt of wat dan ook.

Als er geen bewustzijn op alle lagen is (door stap voor stap meer bewust te worden van wie jij Zelf Bent), is er in feite slechts geringe spirituele groei. En blijft een heel groot deel van je bewustzijn ongezien.

Het onderscheid met wat of wie je ‘ aan de lijn hebt’ is er dan niet volledig. En ja, de schaduw is in alle dimensies even reëel als het licht. Dus dat kan nog gevaarlijk zijn ook.

Ware spiritualiteit gaat over gegrond en bewust aanwezig zijn in alle lagen, dimensies en uitdrukkingsvormen die jij in Essentie bent. Dus ook in je menselijke ikje en alledaagse leven.

Dat is uiteraard een hele weg om ons Zelf stap voor stap dieper te herinneren op al die lagen. Een pad wat we spiritueel groeien noemen en bewust Ontwaken.

Wat echter opvalt is hoe gehaaid velen er onbewust in zijn geworden om de werkelijke kern en basis daarbij te omzeilen. Letterlijk je basischakra, en de basis van waaruit je die groei en het leven beleefd en ervaart, namelijk vanuit je menselijke stuk. Dat wordt vaak vergeten of slechts even makkelijk gezegd als ‘je moet wel aarden’. Maar er in feite veel te licht over gedacht wordt en slechts mondjesmaat wordt het echt toegepast, laat staan ervaren.

Terwijl de Sleutel tot je Zelf juist daar ligt (in de aarde en aarding, binnen je Zelf), en niet in de hogere dimensies. In de hogere dimensies weten en herinneren we wel wie wij Zijn. Het is juist op aarde, in ons 3d (fysieke) en 4d (energetische, onbewuste) bewustzijn waarin we dat vergeten zijn.

Als je steeds dieper eerlijk naar jezelf, jouw leven, je knelpunten, angsten, pijnlagen, etc. leert kijken zul je juist in het alledaagse aardse leven perfect weerspiegelt zien waar jouw uitdagingen tot groei liggen. Waar de kansen liggen steeds bewuster te worden, jezelf te helen, te leren liefhebben, etc. Daarin maak je het onbewuste werkelijk bewust. Door je eigen schaduw aan te gaan i.p.v. steeds alleen uit te reiken in je eigen licht.

Of erger nog: het buiten jezelf te zoeken op aarde of in andere dimensies.

Als wij niet alle lagen van ons zelf kennen (hoe pijnlijk dan soms ook) kunnen we ook nooit met zuiver zicht de werelden om ons heen beschouwen. Kunnen we niet ‘ beoordelen’ of een situatie inderdaad veilig of onveilig is, of niet. Ons zicht is dan gekleurd door oude overtuigingen en onbewuste zielsherinneringen. Maar deze kunnen een totaal ander beeld van realiteit/ waarheid laten zien.

Werkelijke groei naar onze Essentie begint dus altijd in ons Zelf. Door de moed te hebben ons zelf op alle lagen aan te kijken. In onze schaduw en ons licht. Door alle pijn, onverwerkte emoties, angst, vlucht reacties in onszelf bloot te leggen en te helen. Op welke wijze dan ook. Door de onderste chakra’s steeds dieper te openen, zuiveren, verkennen en te gaan vullen met ons bewuste zijn ( i.p.v. ons onbewustzijn). Door steeds bewuster werkelijk aanwezig te zijn in ons lichaam en ons aardse leven.

Door steeds bewuster te worden van de aardse realiteit waarin wij ons bevinden ( gecreëerd door ons Hoger bewustzijn, ook al is dat vaak niet bewust.).

Deze schenkt ons de kans ons Zelf te leren kennen, waar we dat nog niet doen. De uitdagingen die het leven brengt bieden handvaten, aanknopingspunten, broodkruimels om de puzzel van bewustwording te helpen leggen. Elke situatie weerspiegeld iets van jezelf. En biedt kans op bewustwording, groei, heling. We dienen daar echter wel naar te kijken.

Maar zolang we ons alleen richten op ” het hogere” slaan we dus een heel groot deel van ons Zelf over. En blijven we blind. Blijven we vluchten naar hogere sferen en blijven we in ‘standje overleven’ op aarde.

Ware gegronde spiritualiteit leidt tot werkelijk dieper inzicht in wie je bent op ALLE lagen. Niet slechts de hogere realiteiten die we veelal door een gekleurde bril zien.

Zelfreflectie, zelfonderzoek in het aardse leven, aanwezig zijn in je lijf en in je aardse leven, diepe gronding, belichaming van de onderste chakra’s bevatten werkelijk de Sleutels tot bewustwording. En openen de deuren naar het leven van AL wie jij bent op alle lagen tegelijkertijd.

Het vergt echter moed en durf om onszelf in de diepste kwetsuren aan te kijken, om door de diepste pijnen heen opnieuw geboren te worden. Maar het is de enige weg om al het onbewuste bewust te maken. Om werkelijk te groeien in alles wie jij werkelijk Bent.

Dan leef je echt wat je geloofd, wat jouw realiteit is. Walk your Divine talk zogezegd.

Dan ben je steeds minder blind voor alle valkuilen, onbewuste programma’s en de illusie van afgescheiden zijn.

Dan zul je werkelijk in het aardse alledaagse een reflectie van het Goddelijke en van jouw Zijn weerspiegelt zien. Dat wat we nu nog magie of wonderen noemen. Maar wat in feite ons Goddelijk Erfgoed is.

Dan is er gelijkwaardigheid en samenwerking met grootse Meesters. Die niet langer ‘op een troon’ worden gezet door ons onbewuste. Maar is er de (h)erkenning van wie wij Zijn, en dat is op die Meesterlagen  van eenzelfde Meester bewustzijn. En dus gelijkwaardig.

Daarin is er onderscheid in resonanties, wat wel of niet bij ons past, zonder oordeel.

Daarin is er werkelijk Onvoorwaardelijke Liefde voor Al Wat Id. Daarin Zijn we het licht wat we Zijn. Alles waar we op aarde, vanuit beperkt bewustzijn naar verlangen.

Maar wel vanuit een (h)erkenning dat we op alle lagen, ook op aards vlak, een uitdrukkingsvorm zijn van onze Goddelijke Essentie.

Eer het aardse stuk daarin niet meedoet, zullen we dat niet bereiken. En het aardse stuk houdt niet alleen een stukje aarding in. Het aardse stuk omvat ALLES, alles leven, herkennen, erkennen, accepteren, omarmen en gaan zien vanuit werkelijke waarde. De Sleutels die het draagt voor onze bewustwording, de pijn en oude patronen helen die ons afgescheiden en vastgezet houden.

Het aardse leven omvat ALLES, zo boven zo beneden, want het weerspiegeld ook ALLES wie en wat we zijn en onze weg terug naar Huis!!

Enkele handvaten en tips om je dieper hierop te richten zijn:

*Onderzoek je Zelf in alle gedachten, gevoelens, manier van handelen en reageren. Probeer onderscheid te maken van waaruit je handelt, reageert, voelt of denkt.

Zo wordt je bewuster van jouw kleuringen door gedachten en pijnlagen. Dat wat bewuster wordt, krijgt de kans om te helen. Dat wat onbewust blijft kan niet geheeld of getransformeerd worden en blijft een eigen ‘programma’ binnen je (on)bewustzijn afdraaien.

*Werk bewust aan diepgaande verbinding met het Hart van Moeder Aarde. Een touwtje als aarding uitgooien is niet voldoende. Zorg dat je met heel je aanwezig zijn/bewustzijn en gevoel werkelijk die diepte van je eigen lichaam, chakra’s en de aarde ‘in gaat’ en dat ook echt gaat voelen.

Maar contact met je lichaam, met de natuur, met het dagelijks leven. Probeer hier zo bewust als mogelijk aan deel te nemen en bewust aanwezig te zijn.

*Focus je op je lichaam, je dagelijks leven en probeer op te merken welke signalen deze je brengen. Ook dit biedt indirect meer aarding en aanvaarding van de 3D realiteit. Dat is noodzakelijk om een stuk acceptatie te verkrijgen over het hier op aarde aanwezig zijn. Daar waar we (bewust of onbewust) doorlopend het aardse afwijzen, daar trekken we ons Zelf steeds opnieuw uit de verbinding met de 3-de dimensie.

Observeer wat zich in jouw leven (of lichaam) afspeelt. Kijk of je kan zien wat situaties of gebeurtenissen weerspiegelen, als puzzelstukjes voor bewustwording aandragen. Wat kun je er van leren? Waarin ligt groei besloten? Wat weerspiegelt een trigger naar oude pijn? Waarin zit vluchtgedrag? Aanvallend gedrag? Kun je oordeelloos kijken naar je handelen, gevoel, situaties, etc.?

*Richt je vooral ‘naar beneden’ (aarde en onderste chakra’s) in plaats van steeds ‘naar boven’ (het kosmische). De ‘weg naar boven’ staat over het algemeen al veel verder open bij iedereen dankzij vele spirituele en ingewijde levens. Dat is relatief veel makkelijker open te zetten. Maar de ‘weg naar beneden’ daar liggen de werkelijke uitdagingen en Sleutels om ook ‘naar boven’ veel verder te kunnen groeien (vanuit verbinding met de aarde en je eigen aarding).

Gaandeweg je jezelf steviger ankert in de 3D realiteit ga je namelijk vanzelf opmerken dat je ook vanuit de aardeverbinding net zo goed met andere dimensies, sterrenstelsels en Meesters contact kunt maken. En dat dit veel helderder, concreter en praktisch toepasbaarder is ook!

Waarom? Omdat je dieper in contact komt met je menselijke zijn (via aarding en via het openen en zuiveren van de kwaliteiten die besloten liggen in je onderste chakra’s en die nu vaak nog niet toegankelijk zijn). We zijn zo gewend of hebben ons aangeleerd om ons naar ‘boven’ te richten als we contact met het Goddelijke zoeken, maar ook ‘boven en beneden’ is een illusie van de 3-de dimensie. Het zit namelijk allemaal in ONS. Niet buiten ons zelf, boven of beneden ons Zelf.

*Vraag ondersteuning of hulp daar waar stukjes in jezelf te moeilijk of te pijnlijk zijn om alleen aan te gaan. Of daar waar je het gevoel blijft houden iets niet van jezelf te kunnen zien.

Je hoeft het heus niet allemaal alleen te doen. Jij wandelt je pad wel alleen, maar we kunnen er ook voor elkaar zijn om elkaar daarbij te steunen en verder te helpen. Daarin ligt de kracht van verbinding, om niet allemaal vanaf ‘een eigen eilandje’ ons ding te doen op aarde. Uiteindelijk dienen we het in ons zelf en met elkaar te doen. In Essentie zijn we namelijk inderdaad Een en verbonden.

De verbinding met de ander, herkenning en uitwisseling zijn even zo belangrijk bij groei en (h)erkenning van je pijnlagen als al het andere. We zijn er ook voor elkaar om elkaar verder te helpen op het individuele pad. Niet alleen omdat dat heelt en verbind, vaak ook omdat zelfs daarin ook Zielsafspraken besloten liggen.

‘Daar waar 2 of meer samen zijn in ‘mijn naam’ (Verbinding!),  daar kan ik stralen’.

Willemien Timmer

1-5-15 (15-15 en 6-6 Portaal en tevens Beltane)