Halloween en de oorsprong Samhain

Halloween komt voort uit het oud Keltische Samhain, de dag waarop Keltische Nieuwjaar en de overgang van zomer naar winter werd gevierd. Een dag of eigenlijk nacht waarbij de “Godenwereld” en het materiële (hoger bewustzijn, ziel en Bron en het aardse menselijke) dichterbij elkaar dan ooit kan komen. Omdat de sluiers tussen dimensies dunner zijn.
De kracht van (vreugde) vuren en licht staat daarbij centraal, omdat deze aspecten jet oude, niet verteerde, gewonde of niet langer resonerende kunnen transformeren.
Tijdens Halloween duiken we energetisch dieper in het bewustzijn en onbewustzijn van de sluiers die ons afgescheiden houden van andere (multidimensionale) realiteiten. We weten en voelen steeds meer dat er zovele andere dimensies, sferen en realiteiten zijn, maar lang niet altijd kunnen we daar ook al daadwerkelijk contact mee maken. Ondanks dat zijn we een wezen van multidimensionale gelaagdheid en aard.
De sluiers die verhinderen om al onze Zelf delen weer te her-inneren, ontmoeten en ermee te verbindingen liggen veelal besloten in de vallen uit bewustzijn, onbewustzijn dus wat ook door de matrix in stand wordt gehouden.
Gelukkig stijgt de persoonlijke en collectieve bewustzijnstrilling, waardoor steeds meer sluiers opgelift worden.
In de energie van Halloween zijn de sluiers dunner dan ooit en zal het makkelijker zijn om voorbij het eigen versluierd bewustzijn (onbewustzijn) heen te treden en de eigen multidimensionale bewustzijnslagen en daar aan gekoppelde realiteiten te betreden.
We zullen daarmee onbewuste stoorzenders, invloed van de vallen uit bewustzijn, de matrix en eventuele oude herinneringslagen dieper kunnen blootleggen die weerhouden om ons multidimensionale bewustzijn en Bronconnectie dieper te kunnen her-inneren.
Verder kan aan de orde komen wat de matrix inhoud, hoe we daarin verstrikt kunnen zitten en hoe we ons daarvan kunnen bevrijden. Maar ook wat ons multidimensionaal bewustzijn inhoudt uiteraard. Het zijn allemaal mogelijkheden en potenties die in dit moment dieper bewust kunnen worden.
Des te bewuster je wordt waar jij nog resoneert op het collectief (matrix) en persoonlijk on-bewustzijn ontdek je wat werkelijk vanuit je hoger bewustzijn en unieke jij voortkomt en wat niet. Des te bewuster dit wordt, des te meer handvatten en richtlijnen je innerlijk zult vinden om je Zelf steeds vrijer van de matrix te kunnen bewegen en echt jouw eigen unieke pad te kunnen gaan en jouw Blauwdruk (multidimensionaal bewustzijn) te leven.
All Hallow’s eve oftewel halloween/samhain is bedoeld om jouw Zelf te heiligen in alle lagen die jij bewust mag en kan zijn binnen je Zelf. Om alle multidimensionale lagen met elkaar te laten configureren waardoor nieuwe ruimte ontstaat om te vullen met jouw gouden/oorspronkelijk bewustzijn.
Heb een bijzonder en magische dag en nacht!
©️ Willemien Timmer, 30-10-2021