portal-5-5

Het 5-5 Portaal, Vrijheid, Manifestatiekracht en Christus Bewustzijn

De ervaringen binnen de energieën van de afgelopen periode waren, simpel gezegd, anders dan anders. Een soort van nieuw en toch ook weer niet. Het oude leek steeds meer te mixen met het nieuwe ervaren. En daarmee waren er heus oude triggers, uitdagingen, wonden en pijnstukjes, evenals highlights, inzichten en hoog frequente ervaringen.

Toch werd alles op een heel andere wijze ervaren. Vanuit een neutraler perspectief. Niet meer zo diep en soms zelfs helemaal zonder aanhakingen, aanrakingen of emotie brillen.
Alles leek zowel intenser als meer vlak te worden.

Ervaringen van het ‘nieuwe’ waarbij ook het ‘niet weten maar varen op blind vertrouwen’ horen, wisselden af met het ‘niet meer weten’ van het oude (afgescheiden) mens-zijn.

Oeroude moeheid vloeit en vloeide uit de diepte van de cellen. De intense trillingsverhogingen wisten zelfs deze dichtheid te bereiken en wakker te kussen. Dat proces is nog steeds gaande en zal zich blijven verdiepen. Net zolang tot de meest verdichte lagen van het Zelf, het fysieke, ook tot in de kern haar eigen Scheppingslicht weer kan herinneren, dragen en uitstralen.

Oude moeheid ook vanuit de persoonlijkheidslagen, het emotionele en mentale veld. Die delen van het menselijk zijn die al zovele levens in de overlevingsstand hebben gestaan. En moe zijn van het ploeteren, vechten, overleven.
Moeheid omwille van steeds herhalende patronen. Die spiralende beweging steeds verder naar de kern van vastgezette energieën.

Onderste chakra’s en met name basis die ‘onder (Goddelijk) vuur’ van verandering liggen. wat aandringt om al het oude onder ogen te komen. Hoe veel je ook al uitgewerkt en doorwerkt hebt. Nieuwe lagen zijn bloot gelegd.

Worsteling met de 3D wereld, de ego’s van anderen, je eigen ego of gekwetste kind lagen, innerlijke man-vrouw strijd, onbegrip, onzichtbaarheid en wat al niet meer. Moeite om bij jezelf te blijven, te blijven staan, gegrond en wel, in hogere trilling.

Oude twijfels, niet-goed genoeg zijn, zelf oordeel, er niet toe doen, onzekerheden en soortgelijke thema’s borrelen van daaruit weer op. Krachtige zelf ondermijning programma’s springen weer aan en moedeloosheid in de persoonlijke ervaringssfeer wordt aangezwengeld.

Waar doe ik het nog voor? Is dan de gedachte of het gevoel….
Het is allemaal al zo bekend, al die oude triggers die de oude wonden die er toch nog zijn weer aanraken. Het is nog niet helemaal weg.

En toch…
Ja, en toch! Ligt de ervaring er van op een ander niveau dan voorheen. Misschien soms nog pijnlijk, lastig, een worsteling. En toch wordt het steeds meer merkbaar dat de ervaring en diepte ervan veranderd.

Sommige thema’s herken je zodra ze aangeraakt worden en hoef je niet meer vanuit emoties te ervaren. Bij sommige stukken in jezelf merk je op hoe de lading er af is, de aanhakingen zijn er, de emoties niet meer, of veel minder.
Er is sneller herkenning van de triggers, een doorzien van de uitdaging en een neutraler blijven in de ervaring.

De oude vrijkomende moeheid kan soms nog voor trillingsverlagingen zorgen, waardoor je bij momenten toch vatbaarder bent voor aanhakingen. En je je ineens toch meegesleurd voelt worden in het oude innerlijk drama. Maar veelal zijn die momenten minder en korter. Steeds sneller herken je wat er gebeurd en kun je jezelf weer hervatten.
Steeds helderder wordt de spiegeling, wanneer de buitenwereld je iets laat zien van jezelf of van waar de ander of het collectief staat. Oud en nieuw worden zo steeds zicht- en voelbaarder.

Niet-weten

Het ‘Grote Niet Weten’ hoe nu verder, wat te doen of te kiezen wordt ook steeds groter, tastbaarder. Of het je bij tijd en wijle omhult.
Het is werkelijk een kwestie van in verbinding blijven met Essentie om in overgave en vertrouwen de innerlijke Ziels impulsen van dat moment te volgen.

Het oude in ons kan daar niets mee, is daar bang voor, zoekt steun en houvast in alle oude maniertjes. Oude maniertjes die steeds meer afgebrokkeld zijn en geen stevigheid meer bieden. Waardoor ook de persoonlijkheids lagen steeds meer in een ‘het niet meer weten’ terecht komen….wat heel belangrijk is, want pas van daaruit kan de innerlijke beweging naar overgave op alle lagen aangezet worden.

We doorleven dit allemaal ieder op eigen wijze en binnen eigen frequentie bereik. Ieder op een eigen tempo, en aangestuurd door alle trillingsverhogingen, manen, planeetstanden, etc. Van deze tijd. De een ervaart dit bewuster dan de ander, los van enig oordeel daarin uiteraard.

Wat heeft dit alles nu te maken met 5-5, bevrijding(sdag) en manifestatie?

De energie input die vandaag, gedurende het 5-5 portaal vrijkomt en ieders bewustzijn aan zal raken is vervult met bevrijding en manifestatiekracht. Het voelt als de motor die aan gezet wordt waardoor we een herstart gaan maken en een nieuwe trilling in ons Zelf binnen gaan.

Daar waar oude delen van ons Zelf afgelegd (‘gestorven’) zijn, waar we deze delen losgelaten hebben is nieuwe ruimte ontstaan om ons te vullen met oorspronkelijker trilling.

De 5-5 energie

De 5-5 codering is gerelateerd aan de Christus Bewustzijnstrillingen, de 5D frequenties en het vermogen ons Zelf te gaan her-inneren in een oorspronkelijk versie van wie we Zijn.

Bevrijd van het oude (innerlijke duale strijd, afgescheidenheid, beperking, etc). En opnieuw ‘gevuld’ raken met onze echte eigenheid. Daar waar we dit innerlijk dieper durven te gaan toelaten en ervaren, brengt ons direct dieper in verbinding met Essentie, Godsbron, hart en Ziel.
Daar manifesteren we ons steeds dieper als liefdevol wezen, levend vanuit hart en Ziel. Oprecht bewust van zichzelf en bevrijd van oude aanhakingen via emoties, overtuigingen, aannames of overleving.

Daar waar overgave en ‘niet-weten’ is, daar manifesteert zich hoger Weten, in afstemming op jouw Goddelijk Plan en hogere Bedoeling.
Daar manifesteert ons Christus Zelf steeds zichtbaarder, tastbaarder en ervaarbaarder te midden van de 3D (aardse) realiteit.

Oude moeheid in je systeem

Dus al die oude moeheid, strijd, patronen, controle, die misschien ook nu nog door of uit je mens-zijn stroomt kan steeds dieper plasts maken voor de nieuwe of eigenlijk meer oorspronkelijker jij. Een versie van je Zelf in hogere resonantie. Liefdevoller, krachtiger, zachter, in diepere overgave en bevrijd van elke oude strijd, ego, aanhaking en afgescheiden bewustzijn.

Juist doordat het basischakra en fysieke deel zo sterk mee resoneert ( wat vanuit mens-zijn soms knap lastig is), kunnen deze hogere delen en frequenties van jouw Zijn veel dieper in de verdichte materie ( in 3D, de aardse jij) doordringen. En je kern of Bron ook daarin weer aanraken om je oorspronkelijk Licht weer te gaan herinneren en activeren. Met alle bijbehorende kwaliteiten en Blauwdrukken.

De 5D Christus Kracht in jou wordt dieper bevrijd, gegrond door al je cellen en opent de Poorten tot diepere manifestatie en intrede van jouw Essentie Licht op aarde. In je aardse mens-zijn.

Waarom ben je hier op aarde?

Dus waar doe je het nog voor?
Daarvoor. Dit is de reden waarom je in deze tijd op aarde Bent. Om je Zelf te bevrijden, te herrijzen en herinneren in oorspronkelijke Kracht. Tot in die diepst verdichte staat of manifestatievorm van de Bron die je Bent. Om jouw Licht te midden van de chaos van dualiteit, de vele verschillende evolutiecycli en scheppingsvelden die allemaal samen, door elkaar heen geleefd worden op aarde, te brengen. Om als Baken van Licht te Zijn. Allereerst voor jouw Zelf en van daaruit voor de wereld om je heen.

Hou moed, hou vertrouwen, ook al voel je je misschien verdwaalt….je Bent precies daar waar jij zijn ‘moet’…..

De energie van de 5-5 opent de poort naar een heel nieuw level binnen je Zelf om steeds bewuster te herinneren, te bevrijden, te laten stromen,, te belichamen en te manifesteren…..
Dit gaan we in de komende maand steeds dieper ervaren en eigen maken. Waardoor we ons Zelf steeds meer blijvend naar dit nieuwe ervaringsniveau gaan tillen.

© Willemien Timmer, 5-5-’17