Het 8-8-11 portaal en de Leeuwenpoort

 

De 8-8 codering van 8 augustus biedt een verbindingsmogelijkheid en balancering aan op alle lagen van ons (Multidimensionaal) bewustzijn in de Mannelijke en Vrouwelijke velden. Deze Overkoepelende Blauwdrukvelden van ons wezen zijn de diepere doorgang naar hereniging met elkaar waardoor het Goddelijk Kind kan ontstaan. Deze is een doorgang naar ons Bronbewustzijn.
Wanneer wij weer volledig alle wonden van Man-vrouw-kind delen in ons geheeld hebben en deze gebalanceerd hebben kunnen zij versmelten en komen we weer in de volledige Bronresonantie terecht.

Het 8-8 Portaal biedt jaarlijks weer een nieuwe upgrade naar Kosmische en Goddelijke balancering daar in om ons daar dichter weer naartoe te brengen in ons Zelf.
Daarnaast, in de Leeuwenkracht, zal dit ook met kracht gepaard gaan. Krachtige verschuivingen zijn nu mogelijk met diepte transformaties om alle velden met elkaar te balanceren of uit te lijnen. Er is meer kracht dan ooit aanwezig om wezenlijke verschuivingen, diepere openingen en krachtige bewustwording plaats te laten vinden.

Het 8-8 Portaal zal daarbij niet alleen op de man-vrouw-kind velden inwerken, maar ook op de verbindingen van jouw hart en mens-zijn in lijn met de Gaia Codering/ Moeder Aarde en jouw kosmische verbindingen. Maar at heeft ook invloed op jouw fysieke verbinding met de aarderealiteit en belichaming van jouw Zijn. Als ook met jouw Bron frequentie en hogere bewustzijnslagen. Zo ontstaat opnieuw een kosmisch gebalanceerde Drie Eenheid die uitgelijnd wordt, met kracht: Hart- Hemel- Aarde.
Deze uitlijning kan je enorm helpen om alle delen van jouw Zelf steeds dieper in de belichaming van je aardse mens-zijn in het hier en nu te brengen. Wat deel is van je volledige Zelfrealisatie Proces.

 

Deze periode in 2018: Het 8-8-11 Meester Portaal

Op 8 augustus, in de energie van de 11 (2018 is numerologisch een 11) is er een Meester Portaal, namelijk de energie van de 8-8-11 werkzaam.
De energie van de dubbele 8, de 88, wat een Meestergetal is, en de energie van de dubbele 1, de 11, wat ook een Meestergetal is, die samen vallen.
De energie van de 11 resoneert op transformatie, uitlijning met Eenheid, het op eigen benen staan, gelijkwaardig naast elkaar. Of dat nu gelijkwaardigheid aan het Goddelijke is, of gelijkwaardigheid aan het innerlijke mannelijke-vrouwelijke, of gelijkwaardigheid aan de Eenheid, de ander, etc.

De 11 resoneert dus ook op Meesterschap. Het bemeesteren van je eigen lijn of uitlijning, je eigen kracht, jouw Bronuitlijning, jouw verantwoordelijkheid.
Het is de kracht van de 88, de dubbele bekrachtiging van Kosmische Balans die je naar dat Meesterschap toe leidt.
Dat betekend een krachtig portaal die je nog dieper stimuleert om alle lagen van jouw Wezen in balans te brengen en met elkaar uit te lijnen zodat je dieper uitlijnt met je eigen Innerlijk en Menselijk Meesterschap.

In de energie van de Leeuw en de Leeuwenpoort gaat dit met grote kracht gepaard, zodat er ook wezenlijke en of noodzakelijke verschuivingen kunnen plaats vinden. Daar waar dat misschien op andere momenten nog de kracht ontbrak om echt wijzigingen in je leven of groei door te voeren, gaat dat nu geheid en relatief makkelijker doorgevoerd worden. Of dat nu bewust gebeurd of niet, beleefd vanuit je menselijk perspectief. Vanuit hoger perspectief zal de wijzigingen en verschuiving naar nog meer Meesterschap en uitlijning altijd volledig samenvallen met en afgestemd zijn op je eigen Goddelijk Plan.

 

Wat kan dit alles voor jou betekenen?

Deze periode (in aanloop van en tijdens) de Leeuwenpoort in combinatie met de Vrouwelijke Blauwdruk activeert ten alle tijden in de Vrouwelijk Blauwdrukvelden dus je eigen Vrouwelijke Leeuwinnen en Koninginnen Kracht.
De power om weer op te rijzen in je Oorspronkelijke Scheppende, helende, zuivere (Mannelijke en Vrouwelijke) kracht. Die hart, passie, vuur, Ongekende Liefde en schoonheid kent. Maar ook daadkracht, doelgerichtheid en stevigheid.
Het betekend ook dat juist in het nu daarmee ook de tegenpool in jou aangetrilt kan worden: alles waarin je je krachteloos, passieloos, harteloos voelt. Daar waar je het gevoel hebt dat je geen daad- en draagkracht kunt bieden aan je Zelf. Waar je het vertrouwen in intuïtie, hart en gevoel bent kwijtgeraakt. Oude wonden van ontkrachting en versluiering die open getrokken worden. Maar juist met de Bedoeling om daar doorheen te gaan en je eigen Oorspronkelijke Kracht weer te kunnen gaan herinneren.
De Vrouwelijke kracht is er ook een van Oervertrouwen, Overgave en Acceptatie en kunnen zijn met dat wat Is. Zelfs als alles nieuw is, anders is dan het altijd was, en er geen ‘handleiding’ lijkt te zijn voor het pad dat je nu innerlijk bewandeld.

Natuurlijk zal het niet alleen je Vrouwelijke Blauwdruk veld zijn wat aangetrilt, hoewel dit deel van bewustzijn nu meer in de spotlight of op de voorgrond staat in deze periode.
Ook je Mannelijke Blauwdruk wordt uiteraard aangetrilt in de Leeuwenfrequenties en krijgt de stimulans om dieper op te gaan staan uit de oude wonden en in de oorspronkelijke kracht. Het Koning- en Meesterschap van het Goddelijke Mannelijke veld in jou wordt even zo goed wakker geschud. Daar, op dat niveau van groei waar je op dit moment bent. (Net als in je Vrouwelijke velden).

Ook in je Mannelijke energie kan dat dus leiden tot grootscheepse schoonmaak, het open trillen van oude verwondingen, patronen, overlevings- en strijders mechanismen. Oer oude patronen die je mogelijk leven na leven gehanteerd hebt vanuit de drang om te overleven in de duale wereld. Daar waar het mannelijke veld in feite ook het Oervertrouwen verloren is in de (begeleiding van en schepping vanuit de eigen) Bron.
Voor dat Oervertrouwen is juist weer de Vrouwelijke Blauwdruk belangrijk, want dat deel van je energie kan die beddingbieden, waarin het Mannelijke deel mag leren zakken en zich laten koesteren.
Het kan dus ook oude innerlijke strijd tussen man-vrouw energieën nog oproepen in je bewustzijn en ervaring. Maar ook hier geldt: de diepere Bedoeling is ook hier weer het bevrijden en bewust worden van het oude, om ruimte te scheppen voor het Oorspronkelijke bewustzijn.

© Willemien Timmer, 20-7-2018

Uit mijn artikel: Leeuwenpoort, Dag buiten de Tijd, verduisteringen, Maria Magdalena, Sirius en 8-8 portaal. 

Afstand activatie & transmissie

Tijdens het 8-8-11 portaal zal ik weer een afstand activatie en transmissie verzorgen om deze energieen zo krachtig mogelijk bewust in je Zelf te gaan be-leven!

De activatie start om 20.30 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur.

De investering in je Zelf hiervoor bedraagt €33,33 incl. Btw en uitgebreid verslag. In dit geval zal ik gedurende deze activatie niet op mijn gebruikelijke werkplek aanwezig zijn, en kan het zijn dat ik geen internet verbinding heb, waardoor het verslag op een later moment verstuurd wordt i.p.v. dezelfde avond of volgende ochtend (zoals gebruikelijk is). Bij aanmelding wordt je hierover geinformeerd!

Aanmelden kan via info@praktijk-apofyliet.nl