Ik Ben wie Ik Ben & Identificatie labels

Mijmeringen bij een kop koffie en een pauzemoment

Even wat mijmeringen delen die tijdens een moment pauze en een warm bakje koffie omhoog komen dwarrelen. Ervaringen van de afgelopen periode borrelen daarbij weer naar boven in een moment van zelfreflectie. Zoals dat geregeld gebeurd in mijn momenten van me-time. Waarop dat wat er Is en wat in mij of mijn ervaringen leeft de ruimte krijgt om zich dieper te laten zien en voelen. Omdat er veel van binnen borrelt en van alles tegelijkertijd doorlopen en herinnert, ervaren of aangedragen wordt, bouw ik geregeld dit soort momentjes in om alles wat gezien of gevoeld wil worden, de ruimte te geven. De ene keer is dat puur aards, gericht op gevoel, innerlijke puz-ziel-tochten, eigen knelpunten of uitdagingen, hogere wezenslagen, zielsherinneringen of hogere inzichten, etc. Het verschilt per dag en per moment.
Tijdens dit kopje koffie borrelden de volgende mijmeringen naar boven. Ervaringen die ook afgelopen week weer even voorbij kwamen, maar die allesbehalve nieuw zijn. Niet dat ze me raakten in dit geval, maar soms kan ik me verwonderen in wat ik zie en voel gebeuren. En dat zet dan op zo’n moment aan om de principes die er aan ten grondslag liggen en er in door werken eens nader te onderzoeken.

Ik deel ze vanuit mijn innerlijke borrelingen, maar mogelijk zijn ze ook herkenbaar voor of binnen je Zelf. In soortgelijke of misschien op een totaal andere wijze.
Zeker wanneer je steeds dieper afgestemd bent en groeit in bewustwording en het belichamen van wie je Bent in totaliteit. Wanneer je alle lagen van Zelf in zuivere helderheid ip elkaar af dient te stemmen om daarvoor ruimte in jezelf te scheppen. Dan is het essentieel en noodzakelijk om steeds meer ook menselijke structuren te doorgronden. Want op hogere bewustzijnsniveaus weten en kunnen we dat al. Maar juist de hele menselijke structuren zijn beschadigd, verwond en gestagneerd en mogen dieper doorgrond en geheeld worden, willen we All of Us weer kunnen belichamen hier.
Dus dieper onderzoek is noodzakelijk:  Wat gebeurd er, hoe uit het zich, waar komt het vandaan, hoe is het eventueel om te draaien wanneer er onbewuste patronen aan kleven? Het verruimen van bewustzijn gebeurd  en is noodzakelijk op vele lagen!

Identificatielabels

De aanzet

Vaak merk ik op dat mensen die mij al lang(er) kennen van FB of via de praktijk, ergens de associatie hebben dat ik vooral veel met kristallen werk. Dat idee komt waarschijnlijk mede door mijn boek Lichtwerk met kristallen. Maar deze is al  vanaf 2007 voor het eerst uitgegeven. En ja toen werkte ik al vele jaren met kristallen en ja dat doe dat nog steeds. Dus ten dele klopt deze associatie.
Maar ik werk en leef ook met heel veel andere “ingangen” zoals ik dat noem.

Vooral het Egyptische bewustzijn is van kinds af aan al een belangrijke ingang voor mij.  En deze loopt als een rode draad door mijn leven. Waardoor sommige anderen dus ook (alleen) de associatie hebben bij mij met Egypte.
En ook dat klopt, daar ligt mijn hart en passie en een eeuwenlang verleden. Daar liggen ook in dit leven vele ervaringen, herinneringen en reizen. Maar is dit opnieuw niet het totaalplaatje van wie Ik Ben.
En zo zijn er weer anderen die me juist weer associëren met de kristallen schedels, Meestergetallen, Drakenbewustzijn of met weer andere ‘ingangen’, omdat ik daar in de loop der tijd veel mee heb gewerkt of over uitgedragen heb.

Eén ingang of vele

Sommige mensen richting zich op één  ‘ingang’ in hun leven, groei of praktijk. Omdat zij daar het meeste van en in kunnen groeien. Omdat het gewoon zo stroomt, omdat er geen ruimer bewustzijn is of omdat dat simpelweg gewoon de Zielsbedoeling is. Ik heb daar geen enkel oordeel over omdat ik te veel mensen heb ontmoet die daarin echt hun Zielspad volgen en het plaatje klopt.
Maar niet ieders pad is gelijk uiteraard en mijn pad verloopt anders. Namelijk niet via een maar via vele wegen, omdat ik daar het meeste in kan groeien.
Afhankelijk van welke zielsgroei ik doorloop, welke connecties en zielsherinneringen wakker worden of weer willen integreren, is het afgestemd welke ‘ingang’ daar voor mij bij hoort.
Mijn pad bestaat blijkbaar uit vele ingangen omdat verschillende soorten en lagen kennis en verbindingen in dit leven herinnert en samengevat willen worden. Omdat ik daar als Ziel blijkbaar voor koos of afspraken over heb gemaakt ooit. Omdat mijn wezen op vele lagen en in vele frequenties ervaringen, kennis, wijsheid en groei ervaringen heeft opgedaan. En dat in dit leven wil combineren en of nodig heeft om tot volledig ontwaken te komen. En alle verbanden te leggen of alles wil samenvoegen.
Vroeger leverde dat vele vraagtekens op. Inmiddels is dat al vele jaren helder en liefdevol geaccepteerd.

Een ingang is een ingang, geen label

De ‘grote grap’ is dat ik al die vele ingangen zelf altijd simpelweg als ingangen heb gezien, als hulpmiddelen om bepaalde energieën  te herinneren, doorgronden en integreren. Zodat All of Me steeds meer naar voren kan komen en belichaamd kan worden.
Ik heb geen van die ingangen ooit gezien als “de weg”, waaraan ik mij ging identificeren. Het waren innerlijke groeiwegen voor mij om te doorlopen en van daaruit mijn kennis en bewustzijn te herinneren en deze uit te dragen in de wereld, conform mijn Zielsmissie of afspraken. Maar het is niet wie ik Ben. Het zijn kleine stukjes van wie ik Ben, maar niet het totaal.
Anderen kijken daar blijkbaar (nog) heel anders tegen aan.

Ik zie mijzelf niet als ‘dé kristallen vrouw’. Ja, ik heb me daarin gespecialiseerd, ooit en nu, dit leven. Vanuit een liefde voor de kristalwezens, vanuit vele zielsherinneringen, binnen o.a. ook de schepping van kristallen en eerdere samenwerkingen daarmee in verschillende sferen. Maar het is niet wie ik Ben als totaal. Het is een stukje.

Ik ben niet alleen  ‘dé Egypte specialist’.
Ja, ik draag daarover innerlijk veel kennis en zielsherinneringen en ontwikkel en leer daarin van binnenuit nog dagelijks, ik heb me daarin zeker gespecialiseerd, en dat heeft mijn hart en passie absoluut. Dat is een stuk Thuis voor mij, meer dan al het andere op aarde. Maar ik besef me altijd dat dat deel van mij is, een belangrijk deel, maar niet het totaal. Ook besef ik me dat dat in dit ( en vele levens) zo is, maar dat dat gekoppeld is aan wat ik hier en nu op aarde kom doen. Dat is heus niet in elk leven zo geweest. Het is maar net wat mijn Ziel ten doel stelt voor elk leven wat beleefd en ervaren wil worden.
Daarnaast specialiseer ik me daar in op mijn manier en op mijn gebieden binnen het Egyptische veld, zoals anderen daar weer andere specialisaties in hebben.

Ja, ik heb heel veel met kristallen schedels gewerkt en bleek een opdracht te hebben die velden bewuster op aarde te brengen en in herinnering van velen te brengen, waardoor er van alles aan teachings en begeleiding van ervaringen ontstond. En heb ik geholpen ‘in opdracht van spirit’ om vele schedels in kristal op aarde geboren te laten worden, te verspreiden, mensen hiermee in aanraking te brengen. Zodat deze velden herinnert en geheeld konden worden vanuit Atlantische verdraaiingen en beschadigingen. Om de processen daar om- en doorheen te begeleiden. Niet dat mijn ikje (of ego) daar op dat moment blij van werden hoor, die wilde dat helemaal niet. Veel te uitdagend en heftig, zeker ruim 12/13 jaar geleden toen amper iemand iets van de kristallen schedels wist en de processen die ze in mensen opriepen zo intens heftig waren. (Dat is heden ten dage heel anders en veel zachter dankzij het collectief proces wat doorlopen is, met dank aan de ‘voorlopers’ die toenertijd met de schedels dienden te gaan werken).
Ik wilde niet, maar mijn Ziel of welk hoger deel van mijn Wezen dan ook, heeft me daarin geduwd. Omdat ik daar zelf eerst zelf in mocht groeien, helen en her-inneren als deel van mijn pad, maar blijkbaar ook daarin mijn afspraken voor het collectief bewustzijn had liggen.
Dus nee, ik ben ook niet ‘de kristallen schedel vrouw’ zoals sommigen dat zien. Of welke andere identificatie labels anderen me maar op plakken.

Apart genoeg merk ik vaak op dat anderen dat dus wel doen, die identificatie labels plakken. Zij associëren mij of met kristallen, of met Egypte, of met kristallen schedels en of met Lemurische, Atlantische, magische of vele andere kennisvelden die ik geïntegreerd heb, waarmee ik werk of waarin ik gegroeid ben, hier en nu in dit leven op aarde.
Het is maar net via welke ingang wij elkaar ontmoet hebben, hoe de ander dat ziet en associeert, denk ik.

Het eigen herinneringsproces

Ik ben niet wat ik doe, aards gezien, als identiteit. Ik Ben wie ik Ben. En wat ik ‘doe’ is onderdeel van het herinneringsproces in mij om weer volledig te ontwaken. Als ook het effect van waarin ik her-inner en bewust ben wakker geworden. Het vloeit voort uit wie Ik Ben. Niet andersom!
Als daarin een roeping of afspraak ligt vanuit een groter plan om anderen daarin te onderwijzen of begeleiden, geef ik daar gehoor aan, zelfs als mijn ikje daar niet aan wil of durft.

Wat ik doe vloeit voort uit wie ik Ben, uit stukjes, ingangen, delen van wie ik Ben. Wat ik meegenomen heb van het totale Zijn, voor deze huidige incarnatie. Om mijn zielswonden te kunnen helen, herinneren en transformeren. Om oeroude innerlijke kennis weer vrij te maken zodat ik mijn totale Zijn weer kan herinneren. En conform mijn Zielsmissie ook anderen daarmee te helpen in herinnering en dus hogere trilling te brengen.
Dat wat ik innerlijk geopend, geschoond, geheeld,  herinnert, doorleefd en geïntegreerd heb bepaald wat ik uitstraal of wat ik te brengen heb aan de wereld. De praktijk en wat ik van daaruit doe is daarin het verlengstuk, het uitgekristalliseerde stuk van het bewustzijn wat ik leef, op welk willekeurig moment ook.

Ik besef, herinner, voel en Weet dat we zoveel meer zijn dan al die identificatie labels.
Ja, ik ben ook een Egyptisch bewustzijn, Indigo, een kristalkind, een Avalonisch veld, priester(es), aards mens, een Sterrenwezen, een Meester/Engel/God/Godin of wat dan ook. Galactisch, kosmisch en ja ook aards van aard. Ik ben dat en heel veel meer. Net als iedereen!

We Zijn alles!

Lieve mensen, We Zijn alles! We zijn Multidimensionaal van aard. We bestaan uit zovele (dimensie)lagen. We zijn overal in schepping aanwezig als gemanifesteerde vonkjes van Bron. Overal en altijd, tegelijkertijd! In allerhande kennisvelden en verschijningsvormen.
En dat is in het grote geheel. We kunnen daar heel veel labels op plakken maar daarmee beperken en ontkrachten we ons Zelf. Daarmee sluiten we delen buiten of zetten andere op een voetstuk.
We Zijn alles, want we Zijn overal in schepping.
Vanuit menselijke mind en begrip een veel te groots gegeven om te bevatten, en dus labelen we.

Bekijk het eens in een kleiner plaatje: als mens alleen al hanteren we zoveel labels. Je bent bijvoorbeeld man/vrouw, single of getrouwd, moeder/vader, kostwinnaar, eigenaar van een  bedrijf/werknemer, en vul maar verder aan. Welke labels plakken wij (of de maatschappij) wel niet op onszelf of elkaar. En dat is op aards niveau alleen nog maar. Maar Ben jij ook zo’n label? Of is het slechts een rol, kwaliteit of functie die je uitoefent die iets weerspiegelt van jouw kunnen en Zijn? Identificeer je je ermee? Welke waarde hecht je daaraan? Kun je al je labels ( als mens) zien? En welke waarde geeft je dat?

We zijn niet slechts dat ene label. We zijn het allemaal. Die labels laten alleen een klein stukje jij zien. Een kwaliteit misschien of een rol. Maar het is niet de totaliteit van wie jij Bent.

Spiritueel georiënteerde mensen plakken daarbij vaak ook nog eens spirituele labels daar weer overheen. Ben je een Starseed, een indigo, een Pleiadier, een medium, healer, kristaldeskundige, gespecialiseerde in dit of dat, of welk label dan ook. En ook hier ontstaat dan vaak hetzelfde: (onbewuste) identificatie met zo’n label of met meerdere labels. Waarbij je dus maar een stukje van jezelf onder de loep legt, naar buiten brengt, verheerlijkt of erkent. Maar waarbij je ook jezelf en dus je bewustzijnsverruiming vast zet. Want als je alleen dat label, die rol, kwaliteit of functie blijft belichten, blijft de rest buiten spel. Raak je blind voor overige kwaliteiten en Zijnsdelen en stagneert in feite de stroom van verdere groei. Want je ziet slechts een stukje van jezelf ( soms onbewust als superieur) en niet je Totaal!

Waarom identificeren met 1 rol, 1 functie, 1 ingang waarop je in het nu gericht bent?
Identificatie labels plakken op de ander omwille van de ingang of verbinding van waaruit je je Zelf of de ander ontmoet hebt?

De Neteru

Vanuit de oud Egyptische principes is dat exact wat de Neteru (foutief vertaald als Goden en Godinnen) weerspiegelen. Zij spiegelen en symboliseren allemaal facetten van Bron. Want om Bron te kennen dien je alle kwaliteiten, functies, energieën, Zijnsdelen en uitdrukkingsvormen van Bron te leren kennen. Bron (ook in ons) heeft zich opgesplitst in al die facetten zodat we ons Zelf in alle vormen en in alle lagen zouden leren kennen.
De Egyptische Neteru weerspiegelen allemaal een klein vonkje of facetje van wat Bron is. Van wie wij als Bron Zijn. Elke Neter (‘God/Godin’) is daarom een spiegeling van een bepaalde golflengte van Bron (in ons) en weerspiegelt dat deel. Daarbij heeft elke Neter een heleboel verschillende rollen, functies, kwaliteiten, mogelijkheden. Soms een heel arsenaal aan kwaliteiten en energieën die dat ene stukje van Bron weerspiegelen. Je zou dat allemaal kunnen labelen als kwaliteiten die die ene golflengte van Bron weerspiegelt. En dat is weer een weerspiegeling van slechts één golflente in jou. Waarvan we er zovele hebben.
Als we alleen zouden blijven vasthouden aan bijv. Isis als Moeder van Horus (als weerspiegeling van o.a. de Heilige Moeder rol), dan slaan we de plank mis. Want dat is slechts één van de vele kwaliteiten van Isis (en het vrouwelijk veld in ons).
Zouden we aan dat ene label blijven plakken en de rest niet zien, dan doen we de totale frequentie te kort en zien we deze dus ook niet. M.a.w. dan zien we heel veel kwaliteiten van ons Zelf op die golflengte ook niet.
Terwijl ook de frequentie van Isis  ‘maar slechts’ één frequentie/ facet van Bron is, die deel is van het Geheel. Er zijn nog zoveel meer facetten die samen allemaal ons totale Zijn (Bron) weerspiegelen.

Het gewonde, angstige, overlevende ego

Natuurlijk heeft dat labelen en identificeren met labels te maken met het aardse ik, het onbewuste ego, het onvolledig bewustzijn van de aardse persoonlijkheid. Een label plakken bied een zekere vorm van kunnen categoriseren en van veiligheid. Je weet dan in welk hokje je iemand kan passen.

Het hoort ten dele bij de weg van herinnering aan de eigen Grootsheid die we gaan, die dit steeds dieper zichtbaar en voelbaar maakt en in herinneringen ( en daarmee uitdijend bewustzijn) terug brengt.
Hoe bewuster je wordt, hoe meer delen en facetten van je Zelf je zult ontmoeten. Hoe breder je visie en waarneming wordt. Hoe meer je waarneming van je Zelf veranderd, hoe meer ook je waarneming van de ander veranderd. Hoe bewuster je de verschillende ingangen zult herkennen en hoe minder labels je daar aan zult plakken.

Herkenning van ‘waar iemand zit’ in groeiweg, ingang of energie geeft dan een heel ander beeld van wie iemand werkelijk Is. Wanneer de identiteit labels niet geplakt worden en dus het redelijk beperkte ego perspectief achterwege blijft.

Het ego heeft labels nodig om in te schatten ‘waar iemand zit’ qua energie of frequentie, qua specialisatie of qua persoonlijkheid. Dat biedt een zekere vorm van veiligheid omdat het in te schatten is wie iemand (voor een deel) is. Dat is een normaal gegeven van ego zelf, voortkomend uit eeuwen afscheidingsbeleving en overleving.
Maar een nadeel van het gekleurde (gewonde) ego perspectief is, is dat het dit label vast zet. Iemand wordt geïdentificeerd als, maar wordt niet in totaliteit of totale waarde gezien. Dat vastzetten zorgt ook dat er geen flexibiliteit is, waardoor het beeld van iemand mee kan groeien met diens groei. Het blijft een starre waarneming, die mogelijk na enige tijd helemaal niet meer klopt en of past.
Je doet en jezelf en de ander daar (vaak onbedoeld en onbewust) mee te kort.

Erkennen in plaats van labelen

Dus het plakken van labels is een soort van essentieel voor het menselijke ego zelf om een kader te kunnen plaatsen: wie is iemand of wie ben ik zelf en wat heb ik in huis?  Het ego zelf leert daarmee onderscheidingsvermogen kennen. Het gaat om herkenning.
Maar de valkuil is dat het labelen en daarmee identificeren naar aanleiding van een label erg beperkend werkt.
De kunst die we eigen mogen leren maken is dat de labels die we plakken een gereedschap zijn voor onderscheidingsvermogen van kwaliteiten, die iemand misschien ten dele definiëren. Maar dat we ook mogen leren om verder dan die labels te kijken. We zijn niet alleen dit of dat label. We zijn Alles. Deze labels zijn misschien een  handvat om stukjes van het totale Zijn te zien. Mits we dat bewust zijn en bewust verder dan de labels blijven kijken.
Het gaat om (h)erkenning van de labels en niet om het identificeren daarmee.

In mijn persoonlijke geval draag ik labels van de ingangen waarin ik groei en werk zoals Egypte, kristallen, kristallen schedels, magisch aarde bewustzijn, Draken kracht, energetisch en multidimensionaal werk, etc. Daarnaast ben ik vrouw, mens, moeder, eigenzinnig, moedig, standvastig, eigenwijs en heel veel meer. Ik ben zowel mijn kwaliteiten als mijn angsten, mijn schaduw en mijn bewuste en onbewuste lagen. Die definiëren allemaal kleine stukjes van mij. En samen vormen zij een geheel: wie IK Ben.
Wanneer we dat totaal steeds meer innerlijk ontdekken binnen ons Zelf en dat niet langer vast zetten door te hechten aan 1 of meerdere labels, maar deze labels erkennen en een  open vizier behouden, gaan we steeds meer van All of Us/ wie we in totaliteit Zijn, ontdekken.
Ik Ben wie ik Ben, met AL mijn kwaliteiten. Ik ben niet alleen slechts enkele kwaliteiten of labels van mijn Wezen, want daarmee doe ik mijn Zelf te kort!
Dat helpt om binnen je Zelf steeds meet het Al wie je Bent te gaan ontdekken!

Labelen is niet op zich erg, want het is een definiëren van kwaliteiten, rollen, energieën en delen van het Zijn. Waarmee we ons Zelf en de ander leren kennen. Als we dat ook maar zo blijven zien voor wat het is!
Dan definieert het de delen van jouw kracht, jouw unieke wezen, jouw missie, jouw doel en plek op aarde. En die is essentieel om steeds meer echt jouw plek op aarde in je eigen  unieke kracht in te kunnen nemen. In erkenning van Al wie jij Bent!

Hoe meer we ons Zelf zo in een steeds verder en groter groeiende totaliteit gaan zien en erkennen, hoe meer we ook de ander van daaruit zullen gaan bekijken!

© Willemien Timmer, 10-5-2019