Leven in dienstbaarheid, maar niet meer grenzeloos

Geregeld komt er wel een voorbij, zo in de afgelopen jaren dat ik mijn diensten aanbied in de wereld. Vooral in de afgelopen 13 jaren waarin ik meer zichtbaar ben geworden, doordat ik mijn levensmissie in werk via mijn praktijk in de wereld zet werd dit uitvergroot belicht.

Sinds die tijd heb ik meer dan ooit daarvoor de meest wonderlijke, magische, prachtige mensen ontmoet. Maar tegelijkertijd ook de keerzijde daarvan, de verbazende, schrikwekkende, bizarre, soms bijna angstaanjagende en vreemde situaties met mensen of verzoeken en eisen van mensen.
Beide soorten ervaringen met mensen hebben me heel veel geleerd en helpen verder groeien. Vaak met een lach en een traan.

Het heeft me enerzijds veel gevoeliger en opener gemaakt, anderzijds ook beschadigd en ook nog realistischer gemaakt.
De kracht van zielsbewustzijn, hart en oprecht zuiver verbinden heb ik diep mogen ontmoeten. Maar ook de vaak verbazende tegenpool, die delen van je Zelf ergens niet verwachten “in dit wereldje”. De macht van ego, de woede, agressie en projecties van angst en ego, weerstand, verzet, onbegrip en misverstaan wat in menselijke gedragingen extreme vormen aan kan nemen.

Ik ben daar door de jaren heen soms echt van geschrokken, waar zogezegd “spirituele mensen” toe in staat zijn. De andere kant van de “medaille van licht en liefde” wordt ten diepste geleefd als ego niet krijgt wat het wenst.

Uiteraard momenten van leren, van groeien. Uit elke situatie kun je iets voor jezelf halen. Diep naar binnen om te kijken wat het met jou doet, van waaruit jij de situatie ontvangt, handelt, waar het raakt, waarin je zelf kan groeien, etc.
Het heeft me heel veel geleerd, over de mens, ego, onbewustzijn, drijfveren, patronenmacht en manipulatie en energie. Hoe het werkt in samenspel of weerstand met elkaar.

Het heeft me uiteindelijk steeds weer het grotere plaatje laten zien, zodra je voorbij of door aanrakingen of persoonlijk geraakte pijn heen bent. Het heeft me wijzer gemaakt.
Maar ook bewuster. Het heeft me geleerd grenzen af te bakenen en aan te geven. Het heeft me geleerd om dicht bij mijzelf, mijn waarheid en mijn energie te blijven, bewust van wat van mij is en wat van de ander. Met bereidheid om innerlijk te onderzoeken waar in mij nog blinde vlekken of wonden zijn. En van uit dat wat bewust is te reageren, handelen, in de situatie te staan. En nog heel veel meer waardevolle lessen, bijv. het verschil van zuivere pure kracht en de tegenpool daarvan, manipulatieve macht.

Dienstbaarheid in verschillende vormen

Vanuit de oneindige dienstbaarheid die ik altijd in mijn wezen gevoeld heb, maar die niet of te weinig gekoppeld was aan zelfvertrouwen, zelfrespect en eigenwaarde, ben ik veel te vaak over mijn grenzen gegaan. Dienstbaarheid aan de ander of het Grote Geheel kan je ver weg van je Zelf leiden, kan je heel veel kosten en volledig uitputten. Altijd klaarstaan voor de ander, alles geven wat je hebt, de benen uit je lijf rennen. En niet luisterend naar wat ik nodig had.Niet liefdevol dus uiteindelijk naar mijn Zelf toe.

Het zijn soms zware lessen en groeiperioden geweest. Maar de juiste personen verschenen altijd als spiegels op mijn pad. Vanuit de dienstbaarheid in mij, ook naar het Grote Geheel, werd elke situatie aangegrepen om daarvan te groeien. Ook als het pijnlijk confronterend leidde naar de spiegeling van het gebrek aan liefde of eigenwaarde binnen mezelf.

De afgelopen jaren heb ik mijzelf vanuit een heel ander perspectief mogen leren zien en ervaren. Dankzij de processen met mijn Tweelingstraal ben ik nog verder de diepte in gegaan als het gaat om Zelfwaardering, Zelfrespect, begrenzing, Zelfliefde, en Onvoorwaardelijke Dienstbaarheid ook via het heiligen van het Zelf. Dat is ver voorbij ego, die deze aspecten heel anders benadert en interpreteert.
De invloeden van oude wonden, patronen, programma’s van dienstbaarheid (gebaseerd deels op zuivere verbinding maar gemixt met oude pijn van eeuwen en collectieve invloed) mocht en mag steeds dieper omgezet worden naar een steeds zuiverder vorm van Dienstbaarheid.
“Niet mijn (ego) Wil geschiedde, maar Uw Wil (de Bron Bedoeling) geschiedde.”
Dienstbaarheid naar het Zelf, de ander en het Grote Geheel komen daarmee in een heel ander licht van ervaring te staan.
Maar ook het facet van lijden, binnen ons Zelf en in interactie in de wereld.

Als je je van daaruit voortbeweegt in een wereld in transitie, een wereld van chaos, waarin ook de diepste ego en schaduw patronen omgewoeld worden om aan het (bewustzijns) licht te komen, wordt dat vaak nog niet begrepen. Stuit dat op weerstand of tegengas.

Dieptelagen worden omgeploegd

De wereld “staat op de kop” door de giga instromingen van hoge lichtfrequenties die het gehele collectief en daarmee elk individu liefdevol “dwingen” om terug te keren naar het ware innerlijke Zelf. Daarbij komen alle angsten, onbewuste patronen, overlevingsstrategieen van ego en hardheid en liefdeloosheid naar de voorgrond.
Het zijn de dieptelagen die omgeploegd worden. Pas van daaruit kunnen we gaan ontdekken wat er onder die verharde laag al zolang verstopt ligt.

Mensen raken hierdoor gestressed, verward, worden ziek, boos, agressief, ego staat in volop strijdstand, stuiteren alle kanten op. Want de aard van het sterk ontwikkelde overlevingsprogramma van ego wil en durft niet aan wat Bron vraagt. De weerstand is vaak zo groot dat elke vorm van afweermechanismen uit de innerlijke kast getrokken wordt.
Sommigen vluchten in de strenge leefregels van religie, in fanatisme, anderen houden vast aan geld, materie, status. Weer anderen vluchten in “spiritualiteit” die niet gegrond en niet-realistisch is.

Natuurlijk is er ook een groot deel van de mensheid die dieper begint te ontwaken. Wakkerder wordt voor de innerlijke realiteiten en op zoek gaat naar zichzelf tussen de vele bomen die het “spirituele bos” rijk is.
Die zoektocht, waarbij de vele oude patronen doorgrond, geheeld, uitgeplozen, getransformeerd mogen worden verloopt voor ieder op een eigen unieke wijze.

Ego

Wat iedereen daarbij echter gemeen heeft is het leren ontrafelen van het “negatieve ego”: dat deel van ego wat verstrikt is geraakt in pijn, angst, wonden en verharding en wat de overlevingsmechanismen aanstuurt. Dat deel wat je weg houdt van de pure Bron verbinding, wat het “ik” centraal stelt, de menselijke wil beheerst en afgescheidenheid in stand houdt. Dat deel van ego wat verhard is, projecties of boosheid afvuurt op de wereld om zich heen als die wil niet ingewilligd wordt of als het zich onveilig voelt, als comfortzones wegvallen. Dat deel van ego wat aan het stuur van het leven is gaan staan vanuit zelfbehoud en waarin geen werkelijke liefde ervaren kan worden.
Het is een deel van ego wat sterk gekwetst is en vertrouwen heeft verloren.

Ego van origine is niet zo. Ego is ‘in den beginne’ bedoeld om het ‘voertuig’ te zijn, hier in de 3-de dimensie. Het was het gereedschap om handen en voeten te kunnen geven aan wie wij Zijn: Bron in ervaring, in de 3-de dimensie.
Zoals we op elke dimensielaag/trilling een andere uitdrukkingsvorm of ‘voertuig’ hebben om ons Zelf als Bron in die trilling uit te drukken en vorm te geven. Te participeren in de wereld waarin we ons bevinden.
Om heel veel redenen is ons ego vervormd geraakt (de ‘val uit het paradijs’, de liefdevolle scheppingsvelden van onze Bron, verstrikkingen met schijncreaties vol manipulatieve kracht, etc). Dit alles heeft belangrijke Hogere Bedoelingen gediend, waar ik nu in het kader van dit artikel, even niet verder op in ga.

Uitnodiging om voorbij het gekwetste ego te groeien

De wijzigingen die de hoge frequentie instromen nu al jaren naar de aarde en ons (collectief) bewustzijn toe stromen, maken dat steeds meer dat verharde ego aangeraakt wordt. Maakt het tot een telkens terugkerende uitnodiging om de liefdeloosheid en verharding te doorgronden en helen. Zodat ons oorspronkelijk licht en bewustzijn weer vrij kan stromen. En we dus steeds dieper kunnen gaan herinneren wie we echt Zijn, waarom we hier zijn en waar we mee bezig zijn.
Waardoor we steeds dieper ook gaan herinneren wat werkelijke Oorspronkelijke Dienstbaarheid aan het Geheel inhoud.

Als wonden van ‘dienstbaarheid ten koste of juist ten gunste van jezelf’ geheeld zijn komt een heel ander plaatje tevoorschijn. Namelijk het werkelijke besef en ervaren dat we zowel uniek als Een zijn.
Dat wat gretig als spirituele waarheid rond gestrooid wordt in “spirituele kringen” maar vaak niet of nog slechts mondjesmaat of tijdelijk gevoeld wordt….totdat het verharde ego en de wil weer tevoorschijn komen. En daarmee de zogezegd gevoelde Eenheid ruw verstoord wordt. De triggers, om zich heen klauwen, afreageren of projecteren op menselijk vlak weer uitgeleefd worden. Of gebotviert op elkaar.

En dit is exact wat je momenteel doorlopend uitgelicht in de wereld en in je eigen ‘kleine wereld’ ziet gebeuren. Er worden zovele trillingslagen van onbewuste lagen open getrokken, dat het op vele lagen tegelijkertijd uitspeelt. Vele werelden in werelden zijn in beweging, worden omgeploegd om alles wat niet in lijn met Bron, werkelijke Onvoorwaardelijke Liefde is naar boven te halen. Zodat het zichtbaar wordt, handvatten aanreikt en spiegelt om zichtbaar te maken waar ‘het nog niet klopt’. Waar nog afscheiding of liefdeloosheid naar jezelf of elkaar geleefd wordt.

In het klein en in het groot

En dus kom je geregeld deze stukken tegen. In het klein (je eigen leven) en in het groot (wereldbeeld).
En dus zie ik het ook hier in mijn realiteit, meer dan ooit, de rare sprongen die ego maakt.

Vanuit begrip en dieper verstaan nu kijk ik er naar, maar het meeste raakt niet meer persoonlijk. Omdat ik in mijn groei hard gewerkt heb aan het helen van de haakjes, die eerder nog getriggert konden worden. Maar daar waar de haakjes al opgelost zijn, daar raakt het geen gewonde delen in mij meer. Daar gaat dus geen oud reactiepatroon meer in werking. Laat zich niet pushen, manipuleren of uitvegen door een ander. Maar daar kan overzicht zijn, het zien van de situatie. In neutraliteit, zonder oordeel en met compassie. Daar is begrip maar ook begrenzing. Daar kan het werkelijk bij de ander terug gelegd worden. In oprechte Liefde. Dit is niet van mij, maar van jou.

Mijn dienstbaarheid reikt ver, maar niet meer ten koste van mijn Zelf zoals dat zolang wel geweest is. Mijn dienstbaarheid is nu oneindig liefdevol ten opzichte van het Al en naar mijn Zelf. Daarin neem ik verantwoordelijkheid, in alles wat van mij is.
Maar met begrenzing vanuit eerlijkheid en zuiverheid zoverre dat in mijn bereik ligt in wat werkelijk van mij is en wat niet. Wetend dat alles onder die eerlijke loep komt, wat op mijn pad passeert.

Projecties en eigen verantwoordelijkheid dragen

Dus voor een ieder die vanuit de begrijpelijke stuiters in de energie en transformaties van deze tijd projecties bij me neer legt, krijgt het eigen aandeel daarin tegenwoordig eerlijk van me terug.
Ik werk aan het mijne, jij hebt het Goddelijk Recht te werken aan het jouwe. Daarin kunnen we werkelijk in Liefde Dienstbaar leren zijn aan Al Wat Is, inclusief het eigen Bron Zelf en juist daar werken we mee aan de transitie van deze Schepping! Door onze eigen verantwoordelijkheid terug te pakken.

En als de ander het eigen deel nog niet kan zien, ligt het mogelijk in mijn Dienstbaarheid om het zichtbaar te maken. Daar waar dat het mij niet meer raakt of haakt in persoonlijke pijntriggers. En vanuit begrip, (h)erkenning, oordeelloos, met Liefde en Compassie terug gegeven mag worden.
Zo kan Dienstbaarheid aan het Al incl. Mijn Zelf samenvloeien en uitdrukking vinden.
Van dienstbaarheid naar Dienstbaarheid!

© Willemien Timmer, 21-4-’17