De Magie van Moeder Aarde  – De Godin & de Draken Deel 3

Ontwakende Draken(lijnen), de Gaia Code en oeroude Godinnen energie

(Lees hier deel 1 en deel 2

7 Slapende Draken en Ostara (Astarte)

Na deze eerste ‘reis’ maak ik onderweg terug naar huis de balans op. Hoewel ik er maar 4 heb weten te detecteren krijg ik sterk het gevoel dat er 7 Slapende Draken in het gebied aanwezig zijn. Zij zijn het middelpunt van de gesloten Poort of vortex van dit gebied en al slapen zij, zij zijn ergens de bescherm ’heren’ van deze poort. Als deze actief en wakker is tenminste.
Misschien heb ik nog stukken gemist binnen het gebied, omdat ik ze niet alle 7 heb kunnen lokaliseren, maar ben tevreden met wat het gebied aan energie tot nu toe heeft vrijgegeven.
Naast de Draken heb ik verschillende andere slapende Wezens zoals boom- en rots trollen kunnen onderscheiden. Dus ik vermoed dat er nog heel wat meer ‘leeft onder de oppervlakte’.
Het voelt als ‘this is just the beginning’ en ik heb inmiddels geleerd geduldig te zijn in dergelijke zich vanzelf ontvouwende processen. Alles op de juiste Kosmische Timing….

In de dagen na deze ‘reis’ zindert er nog van alles na, en stukje bij beetje vind ik, maar ook voel ik, langzaamaan meer informatie die vrijgegeven wordt. Het betreft hier meer achtergrond puzzelstukjes die verbinding houden met o.a. dit gebied, in de vorm van de Godinnenenergie van Ostara of Astarte.
Het is voor mij vrij nieuwe informatie, al ken ik vele Godinnenfrequenties vanuit verschillende cultuur-richtingen, de Egyptische zijn mij het meest eigen gezien mijn persoonlijke (ziels)achtergrond. En daarmee is dit een interessante onderneming om dieper de energie en Blauwdruk van Ostara te onderzoeken, ontrafelen en leren kennen (binnen mijn Zelf dus ook).
Heel veel informatie is er niet voor handen. In elk geval: weinig informatie die voor mij echt koppend voelt en of gebaseerd is op de oorspronkelijke Godinnen Blauwdruk. Veel is onbekend of vervormt door de geschiedenissen heen. En dat maakt op aards vlak de zoektocht wat lastig. Het komt neer op haarfijn voelen, doorvoelen en doorgronden van de gevonden informatie of de doorgegeven informatie, en een gepuzzel van hoe die stukjes in elkaar passen. Vooral ook binnen dit plaatje van krachtplaatsen die in mij oplichten in deze ‘Indiana Jones’- trip.

Helder is in elk geval dat het bezochte gebied in de oer oudheid een gewijde plek aan Ostara was.  Al ver voor de Kelten en Germanen, die deze traditie voortzetten. Totdat  deze verering en de plek zich ‘sloten’ en het geheel in de vergetelheid verdween. In welke tijdsperiode dat exact is geweest blijft tot op heden onduidelijk, maar dat het lang geleden is, is duidelijk voelbaar.

Daarnaast hangen er vele legenden, mythen en sagen vast aan het gebied. Sommige van een totaal andere orde en uit totaal andere tijdslijnen. Maar allemaal komen ze neer op een duaal bewustzijn, enerzijds mannelijk getint, anderzijds vrouwelijk getint. Enerzijds gericht op nieuwe geboorte of vruchtbaarheid, anderzijds op afbraak of onveiligheid, macht en strijd. Eerst was daar het oorspronkelijke vrouwelijke en in latere perioden het verwoestende mannelijke volgens de oude verhalen. Het weerspiegeld voor mij in zoverre in deze ontdekkingsreis het ‘dieper neerstrijken’ van de dualiteit in dit gebied, wat de oorspronkelijke Poort heeft doen sluiten.
Ook interessant is dat er sagen zijn over het gebied waarin het gaat om het dierenrijk, en daarin ook vond ik de bevestiging dat het totaal kloppend was dat ik met Zielsmaatje Kiaya deze ontdekkingsreis onderneem. En hij liet ook op latere momenten heel duidelijk zien en voelen dat ook hij hier een ‘Taak’ in heeft, zeker in dit gebied. Maar dat is pas voor verderop in dit verslag van deze ontdekkingsreis en tijdens een volgend bezoek aan deze plaats.

Meesters, Goden en Godinnen

Mijn ervaring is dat bepaalde Meester of Goden/Godinnen velden vanuit verschillende (oude) culturen bekend, allemaal heel dicht bij elkaar liggen en veelal verwant aan elkaar zijn. Zo zijn in verschillende culturen soms voor dezelfde Meester of Godin  frequentie andere namen gegeven. Vaak ook komt de ene uit de andere voort, door de geschiedenislijn van de 3D aarde heen.
Heel vaak liggen de frequenties van de verschillende Meesters, ‘Goden of Godinnen’ heel dicht bij elkaar, overlappen zij elkaar en of sluiten op elkaar aan. Zijn zij dicht aan elkaar gerelateerde, maar soms net iets andere, golflengtes zogezegd.

Gedurende het verval in bewustzijn door de aardse tijdslijn heen zijn er verbasteringen opgetreden in wie deze Goden en Godinnen dan wel niet waren en werden er soms in verschillende tijdsperioden andere aanvullende kwaliteiten aan hen toegeschreven. Dat resulteert in een uitgebreid pantheon aan Goden en Godinnen door alle culturen en tijdslijnen heen, van veelal verbasterde overleveringen, die veelal aangevuld zijn met denkbeeldige kwaliteiten die toegevoegd zijn in tijden waarin de verbinding met Bron heel sterk vertroebeld was. En waarbij te allen tijde de Godheid buiten zichzelf werd geplaatst, in plaats van nog herinnert als golflengte of dimensie/ kwaliteiten binnen het Zelf.

In deze tijd mogen we weer steeds meer aan her-inneren dat alle Meesters, Engelen, Goden en Godinnen velden, energieën of Blauwdrukken delen zijn van wie wij Zijn. Het gaat niet om ‘Goden buiten je’ maar om golflengtes binnen je. Wanneer wij steeds meer golflengtes van Goden en Godinnen, Meesters en of Engelen weer binnen ons Zelf kunnen plaatsen, voelen en ermee samenvallen, gaan wij weer die kwaliteiten die zij weerspiegelen binnen ons bewustzijn her-inneren, integreren en eigen maken binnen wie wij Zijn. Dit leidt dieper naar het grootser ervaren van wie wij werkelijk Zijn en wat wij als Schepper en co-Creator aan kwaliteiten in huis hebben.

Ostara nader onder de loep

Ostara is de Duitse naam voor Astarte, en deze energie of Godin is gelinkt met of komt voort uit de naam/Godin Ishtar, de Godinnen energie vanuit het 5000 jaar oude Mesopotamië.
Er liggen verbindingen met Venus naar Ishtar, als ook naar Ostara.
Ostara draagt een verbinding naar pasen en paaseieren in de mythologische verhalen.
Ostara is gelinkt aan de geboorte van de lente, gekoppeld aan de lente equinox. En heeft op allerlei vlakken verbinding met vruchtbaarheid, nieuwe geboorte en schepping vanuit Liefde, maar kent ook een andere zijde als ‘Godin van de oorlog’. In die zin doet deze energie me ergens ook deels denken aan de energie van Sekhmet, vaak ook een verkeerd vertaalde energie, die vaak gezien wordt als destructief. Terwijl soms iets (ouds) eerst afgebroken dient te worden voordat iets nieuws kan verrijzen. Hoewel ik ook andere vergelijkbare Godinnenfrequenties ken, die heel dicht in de buurt van de frequentie van Ostara liggen.

Gekoppelde symbolen en dus energieën voor Ostara zijn de leeuwin, de sfinx, de duif en het paard.
Interessant want vanuit de Egyptische overleveringen is Astarte bekend vanuit de 18-de dynastie, in combinatie met de energieën van Mut en Khonsu. De leeuwinnenkracht (oermoederkracht Mut) en de energie van de maan (Khonsu)!
Maar ook werd Ostara gelinkt met… de Draak!  En daar is de link naar de innerlijke ingeving ‘The Goddess and the Dragon’!!!
Ostara in verbinding met de Draak houdt verbinding met de oprijzende kracht en nieuwe vormgeving. En dat is exact wat ik heb gevoeld tot zoverre in deze ‘ontdekkingsreis’ dat de activatie van het betreffende gebied juist door de vormgevende, grootse kracht van de Draken de Godinnen frequenties (van het gebied) weer kan wekken. Waardoor alles in een nieuwe stroming, in een nieuwe geboorte mag gaan komen.
Ostara werd namelijk ook gezien als de Godin van de Dageraad, de nieuwe geboorte (van de dag) dus, de Godin van het Stralende Licht en de vernieuwing, beginnend leven en een nieuw begin.

Heel interessant was om te ontdekken dat deze Godinnen frequentie, gekoppeld aan het eerste gebied wat oplichtte om te bezoeken (en uiteindelijk dieper te activeren) prachtig exact 1 kant van een ‘Godinnenmedaille’ weerspiegeld. Terwijl bij het dieper duiken in de ingevingen en energie van de tweede plek en gebied die oplichtten voor deze activatiereis, er een tegenhanger van deze Godinnenfrequentie naar voren kwam. Licht en schaduw, opbouw en afbraak, lente en herfst en heel veel meer. Het ‘verhaal’ wordt steeds interessanter naarmate zich meer puzzelstukjes laten voelen en zien. Maar ook dat is voor later, omdat het de volgende stap in dit innerlijke reisverhaal is. Want het is een reis die steeds meer poorten open zet naar oeroude Europese Godinnen Blauwdrukken en energieën die weer van zich laten horen en die weer innerlijk her-innert wensen te worden.

Herinneren van (Godinnen) Blauwdrukken in je innerlijk

Waarom is dit belangrijk?  Omdat wij hier wonen, in dit gebied, land en dus binnen de Blauwdruk van Nederland en van Europa. Wij zijn hier niet voor niet geboren. Ons Hoger Bewustzijn heeft daar een Bedoeling mee gehad. En voor velen is een stukje van die Bedoeling om je ten volle te kunnen openen in bewustzijn, te ont-wikkelen van het oude en te groeien in het Oorspronkelijke. Omdat dat in Europa momenteel het meest ‘vrije’ gebied is om je verder te ontplooien in bewustzijn. Omdat in andere landen en wereld-gebieden nog andere Blauwdrukken uitgeleefd worden zoals armoede bewustzijn, onbewustzijn en of oorlog.

Het dieper gaan her-inneren van het erfgoed en de oorspronkelijke Goden en Godinnen Blauwdrukken van eigen bodem kan een krachtige bijdrage leveren aan je eigen DNA-lijn op menselijk vlak. We resoneren hoe dan ook met deze Blauwdrukken, of we het nu bewust zijn of niet, simpelweg omdat ze horen bij de Nederlandse en Europese Blauwdruk. Het zijn onderdeeltjes van erfgoed daar binnen.

Zoals de Gaia Code voor iedereen op aarde belangrijk is, is het energetisch erfgoed van elk land ook belangrijk om te herinneren. Het omvat een klein deel of Sleutel van wie jij Bent en waarom jij juist in dit land geboren wenste te worden. Wanneer je bepaalde sterke verbindingen met andere landen (Blauwdrukken) hebt kan dat ook heel veelzeggend zijn over wie jij bent. En het doorgronden van die Sleutels, o.a. door het erfgoed en de Blauwdruk te leren kennen door de geschiedslijnen heen, maar vooral ook binnen je Zelf, kan je heel veel meer bewust maken en bewustzijn openen. In wie jij Bent, in jouw kwaliteiten, in wat jouw Ziel nog uit wenst te werken, waar nog oude afspraken liggen om bijv. Blauwdrukken te her-inneren en herstellen, en noem maar op. Overal zit waarde en kennisstromen aan informatie in, die je verder helpen ontwaken!

‘Wij zijn allen van de Oude Wereld, net als jij’

Deze woorden hoor ik ergens verderop gedurende mijn puzzeltocht. Woorden gesproken door de Ostara frequentie, als ik in verbinding ben met deze Godinnenfrequentie BINNEN mij Zelf. Ostara leeft en spreekt in ieder van ons, als wij daarop afgestemd zijn en willen ‘horen’.
En het is Ostara die weer dieper gevoeld en her-innert wil worden, in frequentie, in relatie tot je Zelf.
Het is de eigen vernieuwende kracht, de telkens weer vruchtbare en vernieuwende kracht. Die kracht die vanuit de kou van de winter de natuur weer doet ontluiken. De kracht van de lente, om weer te ontwaken in een nieuw leven. Die kracht is niet nieuw, die kracht is oer en oer oud en behoord tot ons Scheppend Wezen. De kracht van de cycli binnen schepping!
We mogen het weer gaan her-inneren, heel diep van binnen, dat de Ostara frequentie ook in ons weer ontsloten wenst te worden. Een diepere frequentie van ons eigen innerlijk Scheppend Vermogen, zoals we deze ten tijde van Lemurië en in de oertijden op aarde nog bewust(er) waren. Dit zijn de Gaia Coderingen die weer wakker willen worden, in Gaia, de Moeder Aarde, maar ook in ons!
Wanneer de Slapende Draken weer gewekt worden, de 7 Scheppingsstromen die zij weerspiegelen in het Nederlands-Duitse Blauwdrukveld weer wensen te gaan stromen. (En van daaruit via de Drakenlijnen de wereld in). Want van daaruit kan de innerlijke Godin/Ostara kracht weer rijzen!

apfyliet.nl- godin & de leeuwen

De Godin en de Leeuwen

Het geheel van de puzzeltocht resoneert enorm door en ik werd me in deze periode van onderzoek steeds bewuster hoeveel groter het door mijn Spirit georkestreerde plaatje wel niet was. Hoeveel meer ik al was voorbereid op deze Missie, in het Nederlandse en Duitse ‘werkveld’, dat ik in eerste instantie wel niet door had.
Met nog maar slechts 1 roadtrip achter de kiezen, kwam een hele stroming van nieuwe informatie en ervaringen op gang en begon de puzzel zich steeds verder te ontvouwen. Leidend naar meerdere Godinnen Blauwdrukken,  heilige, oer oude en belangrijke krachtplaatsen die allen gesloten of verstopt waren… de deur was geopend.
En het verwonderde me toen ik steeds meer linken aan voorbereidend werk ging zien…

In de 4-de maand van 2017, notabene 3 maanden voordat deze ontdekkingsreis begon, had ik heel Egypte doorkruist op een soortgelijke ‘Missie’ van doorgevingen en puzzelen, van Cairo tot het diepste zuidelijke puntje in Abu Simbel, waarbij geen plek overgeslagen werd en alle belangrijke krachtplaatsen en vortexen van Egypte mee genomen en bezocht werden.
In 7 dagen tijd meer dan 2500 kilometer afgelegd met deze ‘enkele Missie’.  (Let ook hier weer op de numerologische waarde, waarin weer de 7 steeds naar voren komt!)
Met slechts 1 doel: langs de wervelkolom en de Nijl alle Leeuwen Poorten weer openen. De Godinnenfrequenties (in mij) die dieper de Leeuwenkracht en Leeuwenpoorten activeerden.
Dit was een van de vele Missies die ik al vele jaren uitvoer (en waar ik nu niet verder over ga uitwijden, maar het was een duidelijke voorbereiding). Steeds opnieuw gerelateerd aan mijn groei, verdere ontwikkeling, persoonlijke groei en gekoppeld aan de Egyptische Matrix.
Het is voor mij heel eigen om dit te leven en ‘uit te voeren’. Hoewel elke ‘opdracht’ weer anders is, en vaak parallellen en vervolg stappen zijn op eerder genomen stappen en doorlopen ‘missies’.
Activatiewerk wat allereerst ten diepste door mij heen dient te werken, gegrond en geïntegreerd te raken, om het zodende voor de Egyptische Blauwdruk en uiteindelijk voor het Grote Geheel (collectief) dieper te kunnen activeren. Puur doordat mijn bewustzijn het doorleefd, grond van waaruit ik het kan belichamen en dat de energievelden op aarde en de mensheid breng. Want dat is immers waar ik (en iedereen) collectief op aangesloten is. Dat wijzigt het universele veld.

Ik had nooit ‘verwacht’ dat dit op Nederlandse/Europese bodem een vervolg zou krijgen. Misschien mede omdat ik zo gewend ben dat dit juist op Egyptische bodem een continuerend ‘verhaal’ van verder puzzelen, ontdekken, openen en activeren is….
Dus ik was blij verrast om te merken hoe ik ‘dit werk’ ook weer hier kon vervolgen… en ging gaandeweg het proces of de puzzeltocht steeds meer parallellen zien.
Uiteindelijk is het ‘verhaal’ wat ik hier deel dus nog vele malen groter…..

© Willemien Timmer, 4-3-2018

P.s. Vanuit deze innerlijke en uiterlijke reis is de serie workshops De Magie van Moeder Aarde ontstaan!

Binnenkort kun je het vervolg hier lezen, maar ook de eerdere delen:

De Godin & de Draken – deel 1
De Godin & de Draken – deel 2
De Godin & de Draken – deel 3
De Godin & de Draken – deel 4
De Godin & de Draken – deel 5
De Godin & de Draken – deel 6
De Godin & de Draken – deel 7