Master Groeigroep Belichaamd Bewustzijn

Groeien in je eigen Meesterschap, jouw hoger bewustzijn gaan belichamen in je mens-zijn.  Het is een individueel proces van groeien, ieder op eigen benen, maar door dat proces te delen met elkaar in een gedragen veld, kan dat proces uitgediept, versnelt, verhelderd en bekrachtigd worden!
Dat is de opzet van deze meerdaagse training, waarbij we elkaar sleutels tot groei, inzicht en belichaamd Meesterschap zullen aanreiken.

Deze master groeigroep Belichaamd Bewustzijn zal zich richten op alle mogelijke onderdelen van bewustzijnsgroei en het belichamen daarvan in het dagelijks leven. Elke (maandelijkse) bijeenkomst draagt een stuk groei aan doordat specifieke thema’s belicht maar vooral ook ervaren worden.

In deze Master groeigroep Belichaamd Bewustzijn gaan we uit van erkenning voor het Meesterschap dat je al belichaamd en dat waarin je aan het groeien bent.
Persoonlijke procesthema’s, energieën die belicht willen worden omdat ze collectief en of bij deelnemers spelen, bewustzijnsgroei en openingen van hoger bewustzijn, Oorspronkelijk Bewustzijn, blauwdrukken van je Zijn en meer staan centraal in het moment van tijd tijdens elke workshop.
Dat betekend dat de potentie en groei mogelijkheden van elke workshop andere aspecten van je bewustzijn aan zullen raken.
We zullen deze potenties, blauwdrukken en mogelijkheden dieper belichten, verkennen en activeren binnen ons zelf.

In de doorlopende ascensie groei zijn er telkens andere bewustzijnslagen die vrij komen in het persoonlijke en collectieve bewustzijn. Enerzijds zijn dat lagen waar we uit verbinding zijn gegaan met ons Zelf, lagen die in onbewustzijn zijn vervallen of in afgescheiden ervaringen zijn geraakt. Anderzijds opent ons potentieel, blauwdruk en hoger bewustzijn zich steeds wijder in alle trillingsverhogingen van deze tijd.
Dat betekend dat we ‘naar boven en beneden toe’ opgerekt worden in bewustzijn. Om de brug te slaan tussen het onbewuste wat bewuster wordt en het ontwakende hoger bewustzijn, zijn deze workshops voor bedoeld.
Wanneer hoger bewustzijn geen ruimte krijgt in het mens-zijn, is belichaming van bewustzijn niet mogelijk. Dan is er simpelweg geen ruimte voor en kan het niet gegrond worden. Dan blijft er een kloof bestaan tussen mens-zijn en hoger bewustzijn. En het is de bedoeling om deze te gaan overbruggen zodat beide kunnen vervloeien met elkaar, waardoor hoger bewustzijn moeiteloos aanwezig is in de menselijke ervaring van alledag.

Deze workshops zullen diepe openingen en activatie van zowel onbewuste lagen brengen om bewust te worden. Als ook het helpen indalen van hoger bewustzijn, waardoor integratie, gronding en belichaming kan ontstaan.

Via zowel informatie, uitleg, delen van ervaringen en kennis en door middel van afstemmingen en activaties zullen we telkens in staat zijn ons bewustzijn dieper te activeren, gronden, verankeren en belichamen.

De tussenliggende periode tussen de workshops is bedoeld voor integratie, verdere verdieping binnen je eigen leven- en groeipad.
Elke workshop belicht andere thema’s, groeiaspecten en verhelderd persoonlijke processen en of knelpunten op weg naar belichaamd bewustzijn.
Elke workshop helpt je delen van jouw bewustzijn te belichten (bewust te maken) dieper te integreren en eigen te maken. Of dat nu gaat om puur menselijke lagen, bijvoorbeeld fysiek en of emotioneel, of dat het gaat om galactische- en kosmische zelfdelen en bewustzijnslagen. Alles is deel van ons totaal wezen en wenst belicht, bewust en erkent te worden voordat het belichaamd kan worden.

Elke workshop van de Master groeigroep Belichaamd Bewustzijn zal daarnaast afgestemd zijn op datgene wat er bij de deelnemers leeft en groeit en wat er in de potentie van de energie van het moment (2021) mogelijk is. De invulling van de workshops is dus flexibel en inspelend op wat er in het moment Is of wil Zijn. En ligt niet vast. We creëren het samen in aanwezig Zijn.

Ik heb inmiddels een enorme reikwijdte van bewustzijn bemeestert hoewel ik ook nog dagelijks her-inner en groei, en dat maakt dat er uit een veelheid van veelzijdige energieën ‘getapt’ kan worden binnen het multidimensionaal bewustzijn. Afgestemd op wat passend, wenselijk, aan de orde en of nodig is.

De bedoeling is om ieders blauwdruk zo te activeren dat jouw potenties en kwaliteiten echt vrij gaan komen en niet alleen in bewustzijn, maar ook dat deze op aarde handen en voeten krijgen in het dagelijks leven. Dat is waar belichaamd bewustzijn over gaat.

Het vrijmaken van oude stagnaties en daar waar je uit verbinding bent en herstel van je onbevlekt Oorspronkelijk bewustzijn wat op aarde belichaamd wordt. Waardoor je Godsbewustzijn ook in mens-zijn aanwezig en actief  is.

Praktisch:

*Bij aanmelding geef je je op voor het gehele traject, je gaat daarmee dus ook een commitment met je Zelf aan.
Het gehele traject is een opbouw is van steeds verdere verdieping in je Zelf. Doordat we enkele maanden met een vaste groep samen groeien en delen ontstaat een krachtig en veilig veld, waardoor al jouw kwaliteiten steeds meer veilige bedding kunnen vinden om her-innert, gegrond en belichaamd te kunnen worden. Ook help je elkaar in aanwezig zijn met aanraken van bewustzijn en her-inneren, leert de ervaring, en dat is meer dan waardevol en noodzakelijk in de groei van deze tijd.

*Tip: Lees mijn boek Belichaamd Bewustzijn wat inzicht geeft waarin wij aan het groeien zijn en waar de bewustwordingsprocessen van deze tijd over gaan.

*Er zijn altijd thee, koffie en versnaperingen aanwezig gedurende de opleidingen, trajecten en workshops. Lunch mag je zelf mee nemen.

*Het kan handig zijn om pen en papier mee te nemen om ervaringen, inzichten en of andere gedeelde informatie te delen.

*Van elke workshop ontvang je naderhand de opnames van afstemmingen, zodat je daar thuis in de herhaling verder mee aan de slag kan, indien gewenst. Dat kan een verdieping geven.
Deze opnames zijn alleen bedoeld voor deelnemers en niet om verder rond te delen.

*Minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers.

Data:

Alle workshops vinden plaats van 10.00 tot ongeveer 17.00 uur, op de volgende data bij Bewust Zijn Centrum Apofyliet:

15 mei 2021        van 10.00 tot ongeveer 17 uur

12 juni 2021        van 10.00 tot ongeveer 17 uur

10 juli 2021         van 10.00 tot ongeveer 17 uur

21 aug 2021        van 10.00 tot ongeveer 17 uur

4 sept 2021        van 10.00 tot ongeveer 17 uur

16 okt 2021        van 10.00 tot ongeveer 17 uur

20 nov 2021       van 10.00 tot ongeveer 17 uur

4 dec 2021         van 10.00 tot ongeveer 17 uur

Verlenging van het traject is mogelijk in 2022 voor meer diepgang en voorgang van processen, bij voldoende belangstelling ter zijner tijd.

Investering in je Zelf:

De investering in je Zelf bedraagt per workshop € 122,-.
Voor therapeuten en of praktijkvoerenden wordt hier per factuur nog 21 % BTW over berekend.
Betaling mag per workshop geschieden zodat je niet meteen het volledige bedrag dient te betalen.

Bij annulering na aanmelding of tijdens het ‘traject’ dient het nog verschuldigde bedrag van geannuleerde workshops wel in één keer betaald te worden, om tot een duidelijke afronding te komen.  Bij halverwege afbreken van het traject, worden  de nog resterende workshop(s) wel volledig in rekening gebracht. Bij aanmelding voor een geheel traject van de Apofyliet Opleidingen ga je namelijk een commitment met mij en met je Zelf aan.

Durf jij de uitdaging met je Zelf aan?
Ben jij er aan toe om jouw Meesterschap in de wereld neer te zetten in belichaming?

Aanmelden kan en mag via info@praktijk-apofyliet.nl