Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

Apofyliet Mededeling 21 april 2011

 

 

 

 

Kristal Master opleiding 2011 /Crystal Light Teachings 2011

 

 

Tweede groep start eind mei 2011!!!

 

 

Vanwege een snel volstromende groep en zelfs na de start van de opleiding nog binnenkomende aanvragen, heb ik besloten (bij voldoende belangstelling) een tweede traject te starten met een soortgelijke inhoud maar ook weer afgestemd op de dan aanwezige groep). Hier onder vindt je daarover meer informatie en de nieuwe data van de tweede Kristal Master opleidingsgroep van 2011.

 

Mocht je al belangstelling hebben getoond of nu belangstelling hebben om mee te doen, wil je dan zo spoedig mogelijk laten weten of je je ook definitief aan wenst te melden, zodat we zo gauw mogelijk kunnen zien of er voldoende deelname is om de tweede groep/opleiding inderdaad van start te laten gaan!

Na aanmelding, wordt je op de hoogte gehouden of de opleiding daadwerkelijk op de geplande data doorgang zal vinden!

 

Hier onder vind je meer informatie over deze kristal opleiding:

 

Vanwege het aantal vragen en verzoeken om kristalworkshops en de kristal opleiding, die ik al een tijd niet meer gegeven heb omdat andere Ascensie werk meer de nadruk kreeg, heb ik bij deze besloten vanuit mijn gevoel gehoor te geven aan deze ‘roep’ en bij deze kan ik je een geheel nieuwetijds, hoogfrequent en Multidimensionaal nieuw kristal traject aanbieden, die een mengelmoes zal zijn van enorme groei, versnellingen en diepgaand leren (samen) werken met de kristallen.!!

 

Een ‘basis’ opleidingstraject om op een diepgaand Multidimensionaal niveau te leren samenwerken met en het leren verstaan van de kristal energieën, gerelateerd aan en afgestemd op de oneindige mogelijkheden van deze Nieuwe Tijd.

Dit traject, bestaande uit meerdere workshops, die elkaar in opbouw ondersteunen en versterken, biedt enorme handvaten en groei van je Zelf, en leert je tevens op een zuivere en integere manier samenwerken met de kristallen. Dit is namelijk ten alle tijden gerelateerd aan je eigen groei, bewustzijn, openheid en mate van eigen kracht, verantwoordelijkheidsgevoel en ontwikkeling, in hoeverre je met de kristal energieën kunt (leren) werken.

 

Dit ‘basis’ traject biedt een eerste opstap naar een verdiepende reis in samenwerking met de Kristalwezens, ook binnen je eigen Multidimensionale Bewustzijn en (eventuele eigen Lichtwerk activiteiten en) biedt een krachtig fundament om van daaruit op een gedegen wijze verder te kunnen groeien en te kunnen leren van de kristal wezens zelf.

Je zou dit opleidingstraject dus als een opstap kunnen zien van waaruit je het Pad van groei daarna samen met de Kristalwezens verder kunt ontwikkelen en ontdekken. Groei houdt namelijk nooit op en juist in deze tijd met hoge frequenties en vele veranderingen zijn de mogelijkheden meer open dan ooit tevoren en oneindig!

Deze opleiding biedt je de ingang voor een eerste (diepe) kennismaking met de werelden van de kristallen en nodigt je van daaruit verder uit om deze velden dieper en verder te ontplooien en ontdekken, indien je dat wenst.

 

De workshops zijn volledig afgestemd op de aanwezige deelnemers, met ieders individuele processen en de groepsprocessen die daarbinnen altijd ontstaan (omdat we nu eenmaal enorm van elkaar kunnen en mogen leren), afgestemd op de frequenties en oneindige mogelijkheden in het NU, de frequenties dus van deze unieke tijd, de Kristalwezens, de aanwezige Licht- en Aarde begeleiding die zich daarbij aandient en passend is op dat moment, en in samenwerking met Al Wat Is.

 

De workshops reiken je een enorme groei, bewustwording en diepgang in jouw zelf aan, naast het leren werken op gedegen, zuivere en gelijkwaardige manier met de kristalenergie, die naast meditatief en healing ook heel praktisch zal zijn.

De workshops zijn afwisselend in gechannelde healingen met de kristallen, zelf-helend (leren) werken met de kristallen, praktisch (leren) werken met de kristallen in verschillende vormen, het leren kennen van vele verschillende kristallen en hun energie, en hen dieper leren verstaan en kennen. Er zal veel achtergrondinformatie worden gegeven en volop ruimte zijn voor vragen, persoonlijke bewustwording, groei, processen en thema’s.

 

(verdieping en verdere uitbouw van je vaardigheden, mogelijkheden en samenwerking met kristallen na dit kristal traject is mogelijk op eigen gelegenheid of in eventuele verdiepingsworkshops die te zijner tijd zo nu en dan als los te volgen workshops mogelijk gepland worden bij voldoende belangstelling, of via een persoonlijk coaching/ opleiding traject)

 

 

Voor wie is dit traject bedoeld?

Voor eenieder die zichzelf verder wenst te ontplooien in Bewustzijn, ondersteuning wenst in eigen groei vanuit de kristallen en hun mogelijkheden.

Voor eenieder die een diepere interesse in de kristallen heeft meer dan alleen vanwege een mooi uiterlijk of fascinatie voor de creatie van Moeder natuur in haar vorming van kristallen.

Voor hen die de kristallen werelden wensen te betreden en de diepere boodschap, betekenis en kwaliteiten van de kristallen wenst te ontdekken.

Voor hen die op een zuivere, integere manier met de kristallen wenst (te leren) samen te werken voor welke Doeleinden dan ook, vanuit een eigen Multidimensionale groei en bewustwording.

Voor hen die een persoonlijk coaching of opleidingstraject volgen en die ter verdieping van hun eigen groei wensen samen te werken met de kristallen op een niveau dat aansluit bij hun eigen bewustwordingsgroei. Zodat vanuit dat niveau ook ondersteuning vanuit de kristalwerelden aangereikt kan worden.

 

 

De opbouw van de workshops:

De workshops zijn opgedeeld in een aantal universele thema’s die in elke betreffende workshop verdieping mee geven en handvaten aanreiken. De workshops vormen een duidelijke opbouw en brengen daarmee een enorme versnelling van je groei en gevoeligheid met zich mee, beide noodzakelijk om op steeds diepere niveaus met de kristalenergie te leren werken.

 

Zo zijn de eerste 3 workshops gericht op het verder openen en zuiveren van je eigen energie en bewustzijn om zodoende vanuit een diepe en krachtige uitlijning, vanuit het hart je te leren openen voor de kristalenergie en ermee te leren werken. Terwijl je ermee werkt in de workshops, betekend het dus ook veel healing, opening, transformatie en wellicht nieuwe inzichten voor jezelf. Deze workshops worden juist ook door de kristallen zelf als leermeester gegeven, omdat de kristallen juist ook die deurtjes in je zullen openen, die jij nodig hebt in je groei om hen energie dieper te leren voelen en verstaan en jouw specifieke kwaliteiten in het kristalwerk te doen ontwaken.

 

De daarop volgende 3 workshops gaan dan weer een stap verder en dieper en zijn vooral gericht op je eigen bewustzijnsgroei en Multidimensionale openingen en activaties, om steeds meer van de Kristalwerelden te gaan her-inneren en ontdekken. Welke eventuele Soul Memories kunnen verhelderen of wakker maken en daarmee ook kwaliteiten van de Ziel mbt kristalwerk geactiveerd kunnen worden voor het hier en nu.

Deze workshops reiken tevens veel persoonlijke healing en balancering aan voor een dieper verstaan van je Zelf! Want als jij je innerlijk Zijn kunt verstaan, kun je de kristallenwezens en andere Lichtwezens ook verstaan!

 

De daarop volgende 3 workshops zijn gericht op het (praktisch) leren werken met healing met de kristallen. Hierbij leer je niet alleen diverse werkvormen en technieken en mogelijkheden, maar zijn dat direct een goede oefenworkshops om je reeds verder geopende bewustzijn en gevoeligheid werkelijk handen en voeten te leren geven. Goed dus voor je vertrouwen, leren volgen van je intuïtie en verstaan van de kristallen in zoverre je dat tot nu toe al ontwikkeld hebt. Een praktisch inzetten van je vaardigheden in speelse workshops met enorme diepgang en waarbij samenwerking met kristallen en healing middels de kristallen centraal staan.

 

De laatste 3 workshops zullen een ongekende diepgang brengen in je eigen groei en samenwerking met de kristallen. We zullen hierin gaan werken op Multidimensionaal niveau en dat betekend dat we de kristalvelden van Moeder Aarde zullen gaan verkennen en leren verstaan, de kristallen grids of rasterwerken in de aarde zullen ontmoeten, zo ook de Crystal Masters van Sirius op 6-dimensionaal niveau en hoger die de Oorspronkelijke Blauwdrukken van het EenheidsLicht van de kristallen (en veel meer dan dat) vasthouden, we zullen gaan samenwerken met Ascended Masters, engelen en andere licht – en Aardewezens, in combinatie met kristallen. Dit biedt sublieme openingen en groei aan voor jouw Zelf en reikt vele Universele verbindingen aan om mee samen te werken via of met de kristalenergieën. Maar reikt ook onnoemelijk veel inzichten en verheldering aan over wie jij Bent, wat jouw verbinding is met de4 kristal rijken, verhelderd eventuele oude contracten en afspraken met Moeder aarde en de kristalrijken en helpt oeroude kwaliteiten van je Ziel ontwaken mbt de blauwdrukken van de kristal energie.

 

 

 

De workshops van dit opleidingstraject zijn:

 

 

1.      Basis afstemming en connectie met Kristallen (uitlijning, aarding, bescherming, afstemming verdiepen en verder openen mbv kristallen, en voor een eerste ervaring met de kristalenergie)

 

2.      Kennismaken met kristallen I (diverse kristal soorten en hun werking leren kennen)

 

3.      Kennismaken met kristallen II (diverse kristal soorten en hun werking leren kennen)

 

4.      Multidimensionale aarde bewustzijnsvelden en kristalenergie (activaties mbv kristallen in je eigen aardevelden, aardebewustzijn en 17 chakra systeem)

 

5.      Balancering van persoonlijk zelf, innerlijk kind en Hoger Zelf mbv kristallen

 

6.      Kristal initiaties in je eigen bewustzijn mbv kristallen (activatie/verbinding hart en kracht, hart en zonnevlecht voor zuivere afstemming en zuiver werk vanuit hart en ziel. Hogere openingen vanuit je Ziel voor zuivere afstemming en werkwijzen en een dieper en helderder verstaan van de kristalwerelden)

 

7.      Kristallen krachtwielen creëren

 

8.      Soundhealing en andere healing technieken mbv kristallen

 

9.      Kristal leggingen

 

10.  Meesterkristallen en hun verbinding met Meesters, Engelen, Aardewezens, Starnations en meer

 

11.  Ontdekkingsreis in de Kristalvelden van Moeder Aarde o.l.v. Kristal Masters van Sirius

 

12.  Ancient Energies: unlocking the Codes within:

Activatie van je eigen Kristal Bewustzijn vanuit een Multidimensionale opening en activatie van je eigen Kristal bewustzijn voor verheldering van je eigen taak, coderingen,missie en samenwerkings blauwdruk met de Kristalwezens.

 

 

 

Praktische informatie:

 

De uitwisseling per workshop en dus investering in je zelf  bedraagt € 111,- 

Deze uitwisseling is incl. BTW en inclusief koffie, thee, soep en versnaperingen. Lunch mag je zelf mee nemen!

Uitwisseling kan vooraf per workshop per bank over gemaakt worden of ter plaatse tijdens de workshop betaald worden (geen pin aanwezig). Betekend dus: gespreide betaling!

 

De workshops duren van 10.00 tot 17.00 uur

 

Minimaal aantal deelnemers 4 personen, maximaal 10 personen

 

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

Let op: Deze opleiding is alleen in traject vorm te volgen!!!

Losse workshops volgen is niet mogelijk, i.v.m. de opbouw van kracht, werkwijzen en groei in de workshops.

 

Bij een eventueel annuleren na aanmelding of halverwege de opleiding, gelden de Apofyliet Spelregels.

Zie www.apofyliet.nl/activiteitenagenda.html (onderaan de agenda) voor de Spelregels!

 

 

Aanbevolen leesvoer ter ondersteuning en achtergrondinformatie:

‘Lichtwerk met kristallen’ van Willemien Timmer

 

 

 

 

Data van de workshops zijn: (ook vermeld in de activiteitenagenda):

 

Let goed op, dit zijn de data van de 2-de groep!! In de activiteitenagenda op de website staan ook de data van de 1-ste groep. Onderstaande data zijn dus voor de nieuwe deelnemers van de 2-de groep bedoeld:

 

 

1.      Basis afstemming en connectie met Kristallen                                :  22 mei 2011

2.      Kennismaken met kristallen I                                                           :  4 juni 2011

3.      Kennismaken met kristallen II                                                          : 5 juni 2011

4.      Multidimensionale aarde bewustzijnsvelden en kristalenergie      : 13 aug 2011

5.      Balancering van persoonlijk zelf, innerlijk kind en Hoger Zelf        : 28 aug 2011

6.      Kristal initiaties in je eigen bewustzijn mbv kristallen                     : 25 sept 2011

7.      Kristallen krachtwielen creëren                                                       : 8 okt 2011

8.      Soundhealing en andere healing technieken mbv kristallen           : 29 okt 2011

9.      Kristal leggingen                                                                               : 20 nov 2011

10.  Meesterkristallen en hun verbinding                                               : 3 dec 2011

11.  Ontdekkingsreis in de Kristalvelden van Moeder Aarde                 : 4 dec 2011

12.  Ancient Energies: unlocking the Codes within                                 : (vrijdag) 23 dec 2011

 

 

 

 

Locatie en adres:

 

Spirituele Praktijk Apofyliet

T.harkeswei 25

8408 CG Lippenhuizen

 

info@praktijk-apofyliet.nl

www.apofyliet.nl

 

 

Voor aanmeldingen: mail me op info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

 

 

 

 

Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                                                   Willemien Timmer

                                                                    T. Harkeswei 25

                                                                     8408 CG Lippenhuizen

 

                                                                    www.apofyliet.nl

                                                                    www.praktijk-apofyliet.nl

                                                                    www.apofyliet-kristalshop.nl

                                                                    www.kristallenschedels.nl

 

                                                                   info@praktijk-apofyliet.nl

 

Voor wie het leuk vind:

Praktijk Apofyliet is ook bereikbaar op de hyves om uit te wisselen, berichtjes achter te laten, te reageren op teksten, etc..

Je vind praktijk Apofyliet op hyves onder het volgende web-adres:

www.praktijk-apofyliet.hyves.nl

of:

http://apofyliet.hyves.nl/

 

 

 

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

     zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J