Merlijn en de Magiërs Code

In dit unieke workshop traject gaan we ons ontwikkelen en verdiepen in de innerlijke Merlijn en – Magiërs Code, om deze weer te doen ontwaken in ons hier en nu (menselijke) bewustzijn.

Merlijn spreekt bij velen aan, vaak vanuit de oude verhalen van uit Engeland en King Arthur.  Maar wie is Merlijn echt? En wat houdt dit bewustzijn exact in? Hoe kun je ermee verbinden, het weer aanboren in je Zelf?

Deze activatie workshops verschaffen je meer inzicht in en meer feeling met wat het Merlijn Bewustzijn inhoudt, wat de Magiërs code is en hoe deze in je Zelf te traceren en activeren. We gaan dieper innerlijk onderzoeken wat de waarde en bedoeling daarvan is voor jouw bewustwordingsgroei en – weg.

Het wordt een workshoptraject vol magie en her-innering aan de eigen scheppende krachten, alchemistische frequenties en potenties binnen jouw bewustzijn. De energieën van Merlijn, de druïden lijn van oud Engeland, het Midden aarde (natuurwezen) bewustzijn, openen van de aardepoorten, relaties met het Egyptische veld en de hier en nu bewustzijnsgroei, en heel veel meer.
Een magische ontwikkelingsweg vol met activaties/ afstemmingen die je dieper in de essentie van het Magiërs Bewustzijn, de innerlijke Merlijn en schepperskrachten binnen je Zelf zal initiëren. En die je je innerlijke Magiërs Code helpt ontrafelen en her activeren, zodat je weer toegang krijgt tot vele helende mogelijkheden, innerlijke wijsheden, een grotere dosis onvoorwaardelijke Liefde en Eenheidsbewustzijn weer kunt toelaten in jouw leven en Zijn.

Heel veel healing om weer tot je innerlijke Magiër en Schepper te komen

Werken met de innerlijke Magers Code en Merlijn energie betekend een enorme flow aan creatieve energieën die weer actief worden en een bewust mee werken aan de creatie van een nieuwe aarde met meer harmonie, balans en bewustzijn.
Voor ieder zal dit op een eigen manier aan kunnen sluiten, afgestemd op wie jij Bent vanuit je Goddelijke unieke vingerafdruk (blauwdruk).
Het omvat healing, veel healing, van onbelichte of vastgezette stukken binnen jezelf, daar waar jij je licht, kracht, liefde, stroming en oorspronkelijkheid vergeten bent.
Het betekend een helen van je innerlijke kind en eventuele verwonde of gestagneerde patronen, die na heling een toegang biedt tot het speelse en creatieve element, puurheid en onschuld, van waaruit de Merlijn energieën het beste tot hun recht kunnen komen.  De ‘creatieve geest en mindset’ van het geheelde innerlijke kind sluit namelijk naadloos aan bij het zuiver kunnen creëren en magisch denken.
Het omvat ook sterk het element spelen (met energie), creativiteit en creatiekracht, (her)ontdekken van je eigen powers en helende mogelijkheden.

Verschillende frequentielagen

De workshops in dit traject zijn onderverdeeld in verschillende ‘onderdelen’, die verschillende frequentie lagen en mogelijkheden van het Merlijn Bewustzijn zullen be-lichten en ontsluiten.  Hierdoor ontdek je binnen je Zelf weer je toegang tot verschillende Merlijn potenties binnen je eigen Bewustzijn.
Naast activaties, ontdek je ook achtergronden, kennis en ervaar je meer achtergrond informatie.
Dit is ook gericht op een zo diep mogelijke bewustwording van de verschillende mogelijkheden, kennisvelden, healingtools en trillingen die het Merlijn Bewustzijn omvat.

De verschillende ‘onderdelen’ creëren ook een opbouw van bewustwording, opening en heling die zorgen dat jij je bewustzijn steeds dieper kunt openen om diepere Merlijn lagen aan te kunnen boren binnen je Zelf. Hoe meer opgeschoond je bent, hoe hoger de trillingen en toepassingen die je weer kunt her-inneren en integreren. Hoe uitgebreider het potentieveld van Merlijn weer voor jou is en toegankelijk wordt.
Ale lagen worden daarin mee genomen: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, spiritueel en bewustzijn.

De verschillende onderdelen zijn globaal:

  • Merlijn algemeen:

Alchemie, de MER-Lijn, Druïden bewustzijn, Wijsheid van hart en hoger bewustzijn en speelsheid van je innerlijke kind, Serieus healingwerk met een speels gouden randje, start met de Magiërs Code binnen je Zelf openen en de innerlijke wijsheid van het Merlijn Bewustzijn.

  • Merlijn’s schoonmaak energieën:

Bewustwording van stagnerende of beperkende overtuigingen, verwondingen of littekens. Werken aan het losmaken van oude energieën en patronen, Karma knopen helen, bevrijding van beperkingen en openen voor je hogere potentieel. Merlijn healingtools ontdekken die krachtige schoonmaak, zuivering en heling hierin kunnen brengen.

  • Merlijn’s helende energieën:

Het ontdekken, ontsluiten en activeren van helende frequenties van het Merlijn Bewustzijn, zodat deze, wanneer ze geïntegreerd zijn, ten alle tijden uit je eigen bewustzijn gechanneld kunnen worden.  Helende frequenties die ook hulpmiddelen zijn om oude patronen te helen, om te zetten of hervormen. Helende frequenties die helpen je trilling te verhogen of hoog te houden, je zelf genezend vermogen te versterken, helend voor anderen, dieren, plaatsen, natuur, etc. te kunnen werken. Helende Merlijn ‘tools’  zoals bijvoorbeeld toverdraden, helende kleurfrequenties channelen, ondersteunende natuurlijke energieën als planten en kruiden, etherische kristallen en of sjamanistische middelen channelen. Maar ook creatieve gereedschappen zoals de toverstaf en energetische kristallen bollen.

  • Merlijn’s verbindingen:

Een dieper belichten, ontdekken en ontwikkelen van de verbindingen die het Merlijn Bewustzijn ook in zich draagt. Om van hieruit je potentieveld te vergroten en met andere frequenties, vanuit jouw Merlijn Bewustzijn, te kunnen samenwerken, waarmee de kracht van het Merlijn/ Tovenaars bewustzijn enorm versterkt wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerking met de Draken energieën, het elven bewustzijn, de Eenhoorn, Midden Aarde werelden, Wizard Consiousness velden, Merlijn’s helende gereedschappen, andere meester en engelen frequenties, werken met diverse tijdslijnen, vortexwerk,  Merlina energie en meer.

  • Merlijn’s scheppende energieën:

Merlijn Bewustzijn omvat niet alleen maar helende tovenaarskunsten maar is een scheppend bewustzijn op zich. In dit ‘onderdeel’ zullen de scheppende potenties, de krachten die inzetbaar zijn voor de creatie van een nieuwe aarde dieper belicht, ontdekt en onderzocht gaan worden binnen het innerlijke Merlijn Bewustzijn.

Creativiteit en scheppingskracht binnen je Zelf dieper ontdekken en ontplooien, het speelse innerlijke kind de ruimte geven,  jouw aandeel aan de nieuwe aarde creatie dieper ont-dekken, verbindingen met het Eenheidsveld, de nieuwe aarde energie, jouw plek op aarde en jouw potenties als bijdrage aan de nieuwe aarde.

Tijdens de workshops worden deze vaardigheden en kwaliteiten steeds verder uitgediept en deze verschillende ‘onderdelen’ zullen deels apart aangeboden worden, maar ook deels door elkaar heen gaan lopen in de opbouw van de workshops.
Waar het ene dieper ontwikkeld wordt, word het andere automatisch ook verder verdiept en verfijnt, geïntegreerd en ‘op gewaardeerd’.

Merlijn energie is inzetbaar voor o.a.:

(Zelf) bewustwording

Terugkeer naar je oorspronkelijk bewustzijn en bijbehorende vermogens

Belichaamd bewustzijn

(Spirituele) Groei

Helende vermogens activeren en inzetten voor healingsprocessen

Je Zelf of de ander in trilling verhogen

Ruimte, voedsel, water of voorwerpen in trilling verhogen

(Daar waar je je trilling verhoogd hoef je niet per definitie je energie te beschermen want je trilt hoger en bent dus van binnenuit automatisch beter beschermd!)

Je scheppende vermogens weer ontdekken, ontplooien en inzetten

Creatieve vrije stroom en flow creëren in je leven

Geïnspireerd en authentiek in het leven staan

(leren) loslaten en in verbinding met Bron, stroming van het leven en vertrouwen je weg gaan

En heel veel meer….

Binnen de workshops

Binnen de workshops bevind je je in een afgestemd, diep gegrond en beveiligd energieveld. Dit biedt veilige heilige ruimte om je dieper te openen voor je eigen (on)bewustzijn.
De afstemmingen bieden jou een frequentieveld aan, waarin je mee kunt gaan resoneren, als een leidraad en richtingaanwijzer om binnen je Zelf die aangereikte frequenties te gaan vinden.
Daar waar je deze hebt ervaren, wordt het makkelijker om die frequenties binnen je Zelf weer aan te boren, te trainen, te her-inneren, gronden en belichamen. Waardoor je geen extern veld meer nodig hebt om deze frequenties aan te spreken, ermee te verbinden of ermee te werken.
Dit is gebaseerd op het principe van ‘op eigen benen gaan staan’,  zonder (energetische) afhankelijkheid van een ander om in een bepaalde trilling of afstemming te komen. Dat betekend ook dat je eigen verantwoordelijkheid en innerlijk meesterschap  (om met jouw Merlijn energie te werken) dus ook aangesproken wordt.

De workshops omvatten een wisselende inhoud. Van meer tekst en uitleg tot zelf ervaren en her-inneren tot delen, uitwisselen en oefenen met elkaar.  Jarenlange ervaring leert de waarde hiervan kennen, omdat dit allen elementen zijn die behoren bij een steeds krachtiger groei op alle vlakken (emotioneel, mentaal, energetisch en in bewustzijn en de koppeling van al deze elementen met elkaar wat leidt naar steeds diepere bewustwording en uiteindelijk belichaming).

Door de uitwisselingen van ervaringen met elkaar, het oefenen met helende Merlijnenergie met elkaar, train je jezelf om steeds meer vanuit je eigen innerlijke Merijn Bewustzijn te kunnen werken, denken, voelen, schouwen en ervaren.  Maar leer je ook enorm veel van elkaar en of worden er (bewust of onbewust energetische) ‘sleutels’ uitgewisseld waarbij je ook elkaar weer dieper inspireert of activeert. Ieder draagt unieke elementen in zich die ook weer van waarde voor elkaar zijn, zo wordt het tevens een co-creatie met elkaar.
Openheid in delen wordt dan ook ten zeerste gewaardeerd en aanbevolen, om voor jezelf en de ander er zoveel mogelijk uit te kunnen halen in groei van bewustzijn!

Workshops worden afgestemd op het moment en de aanwezige groep, de ‘gemeende deler’ van energieën zullen daarin onderzocht en belicht worden. Dat omvat dus kwaliteiten blauwdrukken en potenties die in ieder (bewust of onbewust) aanwezig zijn.
Daarnaast kan het zijn dat er binnen je eigen bewustwordingsproces dus ook nog heel andere ‘gereedschappen’, potenties en kwaliteiten van de innerlijke Merlijn gaan ontwaken, die niet zozeer in de workshops belicht worden, maar wel door de aangereikte groei geactiveerd worden. Dit heeft te maken met dat we allemaal bepaalde potenties hebben die ook ontwikkeld kunnen zijn in andere levens of sferen, die niet voor iedereen gelijk zijn. De ene ziel is gespecialiseerd in het ene stukje, de andere ziel in het andere stukje. Ieder is daarin uniek, hoewel we ook gelijkwaardig aan elkaar bepaalde Merlijn potenties in ons dragen.
In de workshops wordt afgestemd op wat er het meest noodzakelijk en wenselijk aanvoelt, wat voor iedere deelnemer haalbaar en toegankelijk is.

Belangrijk om te weten

Gedurende deze workshops (en alle workshops van Bewust Zijn Centrum Apofyliet) werken we aan het bewust worden en activeren van interne kwaliteiten van (vergeten) bewustzijn.
We werken nooit met externe gedownloade energieën, zoals veel andere centra dat veelal doen.
Dit om veiligheid en zuiverheid te waarborgen.
Dus: geen downloads van ‘bronnen’ buiten je! (Waarvan je nooit zeker weet of het zuiver, passend en van hogere lichttrilling is)
Maar enkel vergeten kwaliteiten binnen je Zelf weer activeren en (leren) aanspreken! Natuurlijke, oorspronkelijke kwaliteiten vanuit je eigen (hogere en onbewuste) bewustzijn her activeren, installeren en inzetbaar maken.

Werken met de innerlijke Merlijn krachten is als een alchemie van Bron/ hoger bewustzijn en Liefde i.c.m. de aardse menselijke ervaring.  Het gaat dus om geïntegreerd hoger bewustzijn wat belichaamd gaat worden en daardoor ook in 3D zeer krachtig werkt!
Het Merlijn Bewustzijn is inzetbaar in processen van het fysieke lichaam en energetisch systeem alsook in combi met andere Mesters/ Engelen velden en andere helende kwaliteiten en verbindingen vanuit je eigen bewustzijn.

Deze workshops zijn enkel in de traject vorm te volgen, dus los inschrijven voor 1 workshop gaat niet. Juist de opbouw van de workshops maakt dat het een diepgaand bewustzijnsproces binnen je Zelf en je innerlijke Merlijn en Magiërs Code helpt ontvouwen. Dit is effectiever dan slechts 1 workshopdag volgen .

Data van de workshops binnen het Merlijn Traject zijn:

Merlijn algemeen, ws 1
(meer achtergrond van en ervaren van het Merlijn Bewustzijn)  12-11-2023

Merlijn algemeen, ws 2
(innerlijk kind werk en start activeren Magiërs Code)                2-12-2023

Merlijns schoonmaak, ws 3                                                                14-1-2024

Merlijns schoonmaak, ws 4                                                               11-2-2024

Merlijn’s  Healingtools, ws 5                                                              23-3-2024

Merlijn’s Healingtools, ws 6                                                               24-3-2024

Merlijn’s Healingtools, ws 7                                                               13-4-2024

Merlijn’s verbindingen, ws 8                                                             4-5-2024

Merlijn’s verbindingen, ws 9                                                             1-6-2024

Merlijn’s verbindingen, ws 10                                                            13-7-2024

Merlijn’s scheppende energieën, ws 11                                           14-7-2024

Praktisch:

De uitwisseling per workshop en dus investering in je zelf bedraagt € 133,- per workshop-dag. Deze uitwisseling is incl. 21% BTW en inclusief lesmaterialen**, koffie, thee en versnaperingen.
Lunch mag je zelf mee nemen!

** Lesmaterialen kunnen bij sommige workshops stencils of anderszins zijn, gebruik van kristallen, maar ook opnames van de workshops zodat informatie en oefeningen ook thuis opnieuw (alleen voor eigen gebruik)  te beluisteren en te herhalen zijn.

De investering in je Zelf kan vooraf per workshop per bank over gemaakt worden of ter plaatse tijdens de workshop contant betaald worden na overleg (geen pin aanwezig).
Dat betekend dus: niet in 1 keer een groot bedrag betalen, maar gespreide betaling!

Lees ook even de Apofyliet Spelregels, mocht je na opgave annuleren!

De workshops duren van 10.00 tot 17.00 uur
Minimaal aantal deelnemers 4 personen, maximaal 11 personen

Let op: Dit cursus traject is alleen in traject vorm te volgen!!!
Losse workshops volgen is niet mogelijk, i.v.m. de opbouw van kracht, werkwijzen en groei in de workshops. Als ook voor de veiligheid binnen het groepsveld.

Aanbevolen, aanvullend op het lesmateriaal: het boek Belichaamd Bewustzijn

Verder belangrijk…

Er is bewust gekozen voor 11 workshops, startend in de 11-maand (november) direct na het 11-11 portaal, omdat de 11-energie, de energie is van: transformatie, activatie, van op eigen (Meesterschaps) benen (gaan) staan en van een diepe wake up call.

Voel jij je aangetrokken tot de magie van Merlijn en wens jij je Tovenaarschap (scheppers vermogen) dieper te ontdekken, ontplooien en te belichamen?

Voel je welkom om deel te nemen aan dit unieke traject van zelf ontwikkeling en bewustwording!

Aanmelden kan via info@praktijk-apofyliet.nl