Multidimensionale Kristal Master Opleiding 2021-2022

Helaas! Beide groepen zitten helemaal vol!

Lichtwerk met Kristallen, maar veel meer dan alleen een opleiding met kristallen.

Het gaat namelijk vooral over jouw bewustzijnsontwikkeling i.s.m. kristallen!

Veel en veel meer dan alleen een opleiding om te (leren) werken met kristallen en hun energie en bewustzijn. Op de eerste plaats staat de ontwikkeling van jouw bewustzijn, want des te verder jouw bewustzijn open gaat, des te sensitiever wordt je en kunnen jouw blauwdruk kwaliteiten naar voren komen om belichaamd te worden.
Jij Bent de sleutel in het werken met kristal healing en – reading in welke vorm da ook, want alles valt of staat met de ontwikkelingsweg die jij doorlopen hebt en de reikwijde van jouw bewustzijn.
De kristallen zijn daarbij de spiegels die je helpen je bewustzijn verder te ontplooien en te openen voor steeds hogere bewustzijnslagen en – frequenties van jouw Godsbewustzijn. Door de samenwerking vanuit gelijkwaardigheid met de kristallen aan te gaan groei je in beide tegelijkertijd: in jouw bewustzijn, in je sensitiviteit voor kristal energieën en ga je steeds verder open om hen ’te verstaan’ en nog krachtiger samen te werken, voor welk doeleinden dan ook.
Het gaat om samenspel, gelijkwaardige verbinding en van daaruit ontstaat heel veel moois.

Voor de 12-de keer biedt ik deze opleiding opnieuw aan, omdat het gewoon te waardevol is, juist wanneer steeds meer sluiers van onbewustzijn oplossen.
Het beloofd opnieuw een uniek traject te worden. Elke opleiding is anders, omdat deze is afgestemd op de energieën van het moment en de aanwezige deelnemers. Geen workshop is dus gelijk!

Nieuwe energie, een nieuwe opleiding

Het was inmiddels alweer enkele jaren geleden toen ik afgelopen jaren opnieuw een totaal nieuwe Kristal Master Opleiding ging geven. Vanwege de vele vraag naar de Kristal Master Opleiding, start er in het najaar van 2019 opnieuw een Multidimensionaal Kristal Master Opleiding, die geheel afgestemd zal zijn op de energieën, processen en mogelijkheden van deze tijd!
Dat zal de 12-de Kristal Master Opleiding op rij zijn die ik mag organiseren en verzorgen!

Hoewel de onderstaande tekst van eerdere door Bewust Zijn Centrum Apofyliet gecreëerde Kristal Master opleidingen is (met enkele wijzigingen) zal de inhoud van de opleiding totaal kunnen verschillen van voorgaande jaren.
Dit heeft te maken met persoonlijke en collectieve groeiprocessen die inmiddels doorlopen zijn. De energie van het nu is wezenlijk van een andere trilling dan jaren geleden. En vanuit mijn persoonlijke groei, Zijn en missie kan ik uiteraard niet anders dan mee stromen in al die wijzigingen van energie.
Het is me een vreugdevol genoegen dat de kristal wezens opnieuw roepen om een ge-upgrade opleiding te verzorgen binnen alle mogelijkheden van dit moment!

Deze opleiding is niet gericht op fysieke kenmerken en chemische samenstellingen van (half) edelstenen, mineralen of kristallen. Maar wel op de energie, werking, bewustzijn van de kristallen en wat zij in deze tijd en processen van Ontwakend Bewustzijn kunnen betekenen voor jou!

 apofyliet.nl - citrienkwarts

Een multidimensionaal verkenningstraject in de Kristal werelden

Bij deze kan ik je sinds lange tijd weer een geheel nieuwetijds, hoogfrequent en Multidimensionaal kristal traject aanbieden, die een mengelmoes zal zijn van enorme Multidimensionale groei, bewustwording en diepgaand leren (samen) werken met de kristallen!
Deze opleiding zal feilloos afgestemd zijn op persoonlijke groeiprocessen van deelnemers, de nieuwe tijds energieën van dit moment, de Multidimensionale kwaliteiten van kristallen en (half) edelstenen, die ook door de trillingsverhogingen op aarde een enorme ‘upgrade’ in mogelijkheden hebben gekregen de afgelopen jaren.

Het zal een combinatie zijn van diepe persoonlijke groei in je Zelf en jouw kwaliteiten als het praktisch leren samen werken met krachtige ‘gereedschappen’ en andere Bewustzijnsvormen (Kristalwezens, Ascended Masters, etc.) .
Vervlochten in alle workshops zit een enorme potentie van healing. Daar waar bewustwording en groei plaats vindt, daar vindt ook healing plaats. Healing is tevens noodzakelijk om oude ballast en blokkades op te ruimen en zodoende je Zelf weer verder te openen voor nieuwe groei.
De workshops zijn een mengelmoes van theorie, gechannelde healingen, persoonlijk zelfonderzoek, oefeningen voor jezelf en met elkaar. Elke workshop tipt andere stukken aan die tijdens en ook na de workshop verdere verdieping en integratie (ontwikkeling dus) zullen vinden.
En bevatten daarmee een stap-voor-stap opbouw waardoor je persoonlijk in een snel tempo kunt groeien.

Dit is een ‘basis’ opleidingstraject om op een diepgaand Multidimensionaal niveau te leren samenwerken met en het leren verstaan van de kristal energieën, gerelateerd aan en afgestemd op de oneindige mogelijkheden van deze Nieuwe Tijd.

kristallen en de nieuwe tijd

Een Kristal Master opleiding bestaande uit meerdere workshops

Dit traject, bestaande uit meerdere workshops, die elkaar in opbouw ondersteunen en versterken, biedt enorme handvatten en groei van je Zelf, en leert je tevens op een zuivere en integere manier samenwerken met de kristallen.
De samenwerking met en het ‘verstaan’ van de kristallen is namelijk ten alle tijden gerelateerd aan je eigen groei, bewustzijn, openheid en mate van eigen kracht, verantwoordelijkheidsgevoel en ontwikkeling, in hoeverre je met de kristal energieën kunt (leren) werken.

Dit ‘basis’ traject biedt een eerste opstap naar een verdiepende reis in samenwerking met de Kristalwezens, ook binnen je eigen Multidimensionale Bewustzijn en (eventuele eigen Licht- en schaduwwerk activiteiten en) biedt een krachtig fundament om van daaruit op een gedegen wijze verder te kunnen groeien en te kunnen leren van de kristal wezens zelf.
Je zou dit opleidingstraject dus als een opstap kunnen zien van waaruit je het Pad van groei daarna samen met de Kristalwezens verder kunt ontwikkelen en ontdekken. Groei houdt namelijk nooit op en juist in deze tijd met hoge frequenties en vele veranderingen zijn de mogelijkheden meer open dan ooit tevoren en oneindig!

Deze opleiding biedt je de ingang voor een eerste (diepe) kennismaking met de werelden van de kristallen en nodigt je van daaruit verder uit om deze velden dieper en verder te ontplooien en ontdekken, indien je dat wenst.

 

Workshops zijn afgestemd op de aanwezige groep en energieën van het moment

De workshops zijn volledig afgestemd op de aanwezige deelnemers, met ieders individuele processen en de groepsprocessen die daarbinnen altijd ontstaan (omdat we nu eenmaal enorm van elkaar kunnen en mogen leren), afgestemd op de frequenties en oneindige mogelijkheden in het NU, de frequenties dus van deze unieke tijd, de Kristalwezens, de aanwezige Licht- en Aarde begeleiding die zich daarbij aandient en passend is op dat moment, en in samenwerking met Al Wat Is.
Daardoor is geen workshop (van welk voorgaand traject dan ook, gelijk!


Gedurende de opleiding zul je ook veel informatie krijgen over de energieën van deze tijd, de ongekende nieuwe mogelijkheden en de uitdagingen die gepaard gaan met deze tijd. Persoonlijk en wereldwijd, om meer zicht te krijgen op wat er allemaal gaande is in deze tijd en hoe dat verweven en aan elkaar gerelateerd is.
Daarin zul je ook veel van je eigen processen van groei verder in kunnen verdiepen en verhelderen.
Sommige workshops vallen ook op Portaaldagen en deze brengen een enorm bekrachtigende invloed met zich mee, en zetten je groei versnelt aan! (Meer informatie daarover tijdens de workshops).

De workshops reiken je een enorme groei, bewustwording en diepgang in jouw zelf aan, naast het leren werken op gedegen, zuivere en gelijkwaardige manier met de kristalenergie, die naast meditatief en healing ook heel praktisch zal zijn.

 cluster

Combinaties van werkwijzen

De workshops zijn afwisselend in gechannelde healingen met de kristallen, zelf-helend (leren) werken met de kristallen, praktisch (leren) werken met de kristallen in verschillende vormen, het leren kennen van vele verschillende kristallen en hun energie, en hen dieper leren verstaan en kennen. Er zal veel achtergrondinformatie worden gegeven en volop ruimte zijn voor vragen, persoonlijke bewustwording, groei, processen en thema’s.

(Verdieping en verdere uitbouw van je vaardigheden, mogelijkheden en samenwerking met kristallen na dit kristal traject is mogelijk op eigen gelegenheid of in eventuele verdiepingsworkshops die te zijner tijd zo nu en dan als los te volgen workshops mogelijk gepland worden bij voldoende belangstelling, of via een persoonlijk coaching/ opleiding traject).

 

Voor wie is dit traject bedoeld?

Voor een ieder die zichzelf verder wenst te ontplooien in Bewustzijn, ondersteuning wenst in eigen groei vanuit de kristallen en hun mogelijkheden.
Voor een ieder die een diepere interesse in de kristallen heeft meer dan alleen vanwege een mooi uiterlijk of fascinatie voor de creatie van Moeder natuur in haar vorming van kristallen.
Voor hen die de kristallen werelden wensen te betreden en de diepere boodschap, betekenis en kwaliteiten van de kristallen wenst te ontdekken.
Voor hen die op een zuivere, integere manier met de kristallen wenst (te leren) samen te werken voor welke Doeleinden dan ook, vanuit een eigen Multidimensionale groei en bewustwording.
Voor hen die ter verdieping van hun eigen Multidimensionale groei wensen samen te werken met de kristallen op een niveau dat aansluit bij hun eigen bewustwordingsgroei. Zodat vanuit dat niveau ook ondersteuning vanuit de kristalwerelden aangereikt kan worden.

apofyliet.nl - apofyliet

De opbouw van de Kristal Master workshops:

De workshops zijn opgedeeld in een aantal universele thema’s die in elke betreffende workshop verdieping mee geven en handvaten aanreiken.

De workshops vormen een duidelijke opbouw en brengen daarmee een enorme versnelling van je groei en gevoeligheid met zich mee, beide noodzakelijk om op steeds diepere niveaus met de kristalenergie te leren werken.

Zo zijn de eerste 2 workshops gericht op het verder openen en zuiveren van je eigen energie en bewustzijn om zodoende vanuit een diepe en krachtige uitlijning, vanuit het hart je te leren openen voor de kristalenergie en ermee te leren werken.
Terwijl je ermee werkt in de workshops, betekend het dus ook veel healing, opening, transformatie en wellicht nieuwe inzichten voor jezelf.
Deze workshops worden juist ook door de kristallen zelf als leermeester gegeven, omdat de kristallen juist ook die deurtjes in je zullen openen, die jij nodig hebt in je groei om hen energie dieper te leren voelen en verstaan en jouw specifieke kwaliteiten in het kristalwerk te doen ontwaken.

De daarop volgende 3 workshops gaan dan weer een stap verder en dieper en zijn vooral gericht op je eigen bewustzijnsgroei en Multidimensionale openingen en activaties, om steeds meer van de Kristalwerelden te gaan her-inneren en ontdekken.
Welke eventuele Soul Memories kunnen verhelderen of wakker maken en daarmee ook kwaliteiten van de Ziel m.b.t. kristalwerk geactiveerd kunnen worden voor het hier en nu.
Deze workshops reiken tevens veel persoonlijke healing en balancering aan voor een dieper verstaan van je Zelf!
Want als jij je innerlijk Zijn kunt verstaan, kun je de kristallenwezens en andere Lichtwezens ook verstaan!

Dan volgen 2 workshops die een verdere uitbouw van mogelijkheden en samenwerking met zowel kristallen en alles wat in schepping aanwezig is, gaan belichten.

De daarop volgende 3 workshops zijn gericht op het (praktisch) leren werken met healing met de kristallen. Hierbij leer je niet alleen diverse werkvormen en technieken en mogelijkheden, maar zijn dat direct een goede oefenworkshops om je reeds verder geopende bewustzijn en gevoeligheid werkelijk handen en voeten te leren geven.
Goed dus voor je vertrouwen, leren volgen van je intuïtie en verstaan van de kristallen in zoverre je dat tot nu toe al ontwikkeld hebt. Een praktisch inzetten van je vaardigheden in speelse workshops met enorme diepgang en waarbij samenwerking met kristallen en healing middels de kristallen centraal staan.
Je leert alles wat geleerd, ontwaakt, herinnerd, geactiveerd is praktisch toe te passen. In samenwerking met kristallen, Lichtbegeleiding, je Zelf en elkaar. We zullen hierin gaan werken op Multidimensionaal niveau en dat betekend echt de diepte in!

De laatste workshop is gericht op alles wat nog aan de orde wil komen, integratie en afronding. Wat leeft er nog binnen de persoonlijke en of groepsprocessen, als ook binnen de kristalwerelden.

Dit geheel biedt sublieme openingen en groei aan voor jouw Zelf en reikt vele Universele verbindingen aan om mee samen te werken via of met de kristalenergieën. Maar reikt ook onnoemelijk veel inzichten en verheldering aan over wie jij Bent, wat jouw verbinding is met de kristal rijken, verhelderd eventuele oude contracten en afspraken met Moeder aarde en de kristalrijken en helpt oeroude kwaliteiten van je Ziel ontwaken m.b.t. de blauwdrukken van de kristal energie.

apofyliet.nl - meesterkristallen

De workshops van dit opleidingstraject Kristal Master zijn:

1. Basis afstemming en connectie met Kristallen (1 dag) 
Uitlijning, aarding, balancering, bescherming, afstemming verdiepen en verder openen m.b.v. kristallen, en voor een eerste diepe ervaringen met de kristalenergie. Een start met de werkwijzen die gedurende de rest van de opleiding steeds verder eigen gemaakt en uitgebouwd gaan worden. Wanneer jouw basis uitlijning een ‘automatisme’ wordt door veelvuldig toepassen, wordt het steeds makkelijker om snel toegang te krijgen tot de wereld van subtiele energieën. Ongeacht of dat gaat om een kristal, Lichtmeester of wie of wat dan ook. Gevoeligheidstraining dus ook voor verschillende golflengtes van energieën en kristallen.

2. Kennismaken met kristallen (weekend)
Diverse kristal soorten en hun werking leren kennen. Op verschillende manieren aan de slag gaan om verschillende kristallen en hun energie te leren kennen. Tevens biedt het veelvuldig oefenen een hulp bij het steeds meer ‘automatiseren’ van het werken op deze manier en het inschakelen (en of uitschakelen) van je eigen gevoeligheid en vermogen om subtiele energieën op te pikken.
Je eigen manier van gevoeligheid, kwaliteiten en persoonlijke en samenwerking met kristallen kun je hierdoor ook steeds meer gaan ontdekken, wat is jouw persoonlijke ingang?

3. Multidimensionale aarde bewustzijnsvelden, kristalenergie en het Lemurische Bewustzijn (1 dag) 
Activaties m.b.v. kristallen in je eigen aardevelden, aardebewustzijn en diepere afstemming op je eigen Lemurisch Bewustzijn. Wanneer je weer uitgelijnd bent met je Lemurische Lichtlichaam en eventuele afgescheidenheid daarin heelt, verkrijg je weer toegang tot je hogere vermogens en verbinding, kennis en inzicht in je persoonlijke lijntje met de kristallen. Uiteraard gaat het hierbij ook om belichamingsprocessen: hoe krijg je die kennis en gevoels kwaliteiten weer toegankelijk in het hier en nu? De kristallen zijn uiteraard in deze workshop de leidraad, evenals jouw verbinding met de kristallen vanuit de Lemurische energie.

4. Multidimensionale aarde bewustzijnsvelden, kristalenergie en het Atlantische Bewustzijn (1 dag) 

Activaties m.b.v. kristallen in je eigen aardevelden, aardebewustzijn en diepere afstemming op je eigen Atlantisch Bewustzijn. Wanneer je weer uitgelijnd bent met je Atlantische Lichtlichaam en eventuele afgescheidenheid daarin heelt, verkrijg e weer toegang tot je hogere vermogens en verbinding, kennis en inzicht in je persoonlijke lijntje met de kristallen.

In het Atlantische veld zijn veel verdraaiingen geweest, misbruik, ongelijkwaardigheid en er zijn vele wonden opgelopen. Daardoor zijn de poorten naar het kristal bewustzijn (en vele andere bewustzijnsvelden) gaandeeg gaan sluiten en raakten we steeds dieper afgescheiden van ons Zelf en van Bron. In deze workshop zullen diepe activaties en healingen plaats mogen vinden om jouw Zielswonden vanuit het Atlantische bewustzijn te mogen helen, omdraaien, terughalen, etc. Zodat jouw zuivere Atlantische Lichtlichaam, – kennis en bewustzijn weer mee kan stromen in het hier en nu bewustzijn en jouw kristalwerk.
De kristallen zijn uiteraard in deze workshop de leidraad, evenals jouw verbinding met de kristallen vanuit de Atlantische energie.

 

5. Kristal initiaties en activaties in je eigen bewustzijn en integratie (1 dag) 

De integratie van voorgaande workshops staat vandaag centraal. Balancering van alles wat aangeraakt is, alles wat weer geactiveerd is en het op lijn brengen met jouw hier en nu groei. Daarnaast zullen er ook activaties en verbinding gemaakt worden tussen je hart en kracht aspecten: je hart en zonnevlecht.
Voor zuivere afstemming en zuiver werk vanuit hart en ziel. Hogere openingen vanuit je Ziel voor zuivere afstemming en werkwijzen en een dieper en helderder verstaan van de kristalwerelden.

 6. Soundhealing met kristallen (1 dag) 

Kristallen werken met trilling. Klanken en geluid zijn ook trilling. We zullen in deze workshop gaan werken met de combinatie van klank, geluid, soundhealing en kristallen. Om te ontdekken hoe klank/ trilling werkt, en hoe je enorm krachtig met kristallen en hun werking kunt samenwerken om krachtige helende frequenties voort te brengen en neer te zetten.
Sound- of klankhealing is uitermate krachtig en inzetbaar voor vele doeleinden. Daar waar ‘gewone’ helingenergie of een kristal niet doorheen komt in stagnaties, daar kan de combinatie van klankhealing en kristallen enorm diep aantrillen en hepen stagnaties te doorbreken!

 7. Meesterkristallen en hun verbinding en samenwerking met Meesters, Engelen, Aardewezens, Sterrenwezens en meer (1 dag) 

Deze workshop staat in het teken van samenwerking met zowel kristallen als Lichtmeesters of andere Lichtbegeleiding. Een gebundelde samenwerking, vanuit jouw persoonlijke verbindingen met Meesters en Lichtwezens en die van de kristallen. Dit levert een enorm potentieveld op van co-creatie en bekrachtigde verbindingen, van healing en van velden van ondersteuning waarin bewustwording mogelijk is.

 8. Kristallen krachtwielen (kristalgrids) (1 dag) 

Vanuit de samenwerking met kristallen die jij ontwikkeld en je vermogen om de energieën te ‘verstaan’ gaan we aan de slag met het maken van kristallen krachtwielen en – grids voor verschillende doeleinden. Bundelingen van kracht (co-creatie) , tussen jou en de kristallen, Meesterbegeleiding, Moeder Aarde en welke energieën dan ook maar aan de orde zijn op dat moment.

9. Kristalreading (weekend)

Dit hele weekend zal gericht zijn op het verdiepen van jouw kwaliteiten en mogelijkheden om via jouw persoonlijke vermogens dieper te leren hoe je kristalreadingen geeft. Het ‘lezen’ van de energie van een kristal in het algemeen, maar ook voor jouw Zelf en jouw groei en voor de ander. Oefenen met elkaar, dus zowel geven als ontvangen. Ook dit kan weer triggers en aanzet geven voor nieuwe ontdekkingen in je eigen kwaliteitenpalet, groeiprocessen en innerlijke mogelijkheden.

 

10.Kristal healingen en chakra leggingen (weekend)

Dit hele weekend zal gericht zijn op het verdiepen van jouw kwaliteiten en mogelijkheden om via jouw persoonlijke vermogens dieper te leren hoe je kristalhealingen geeft. We zullen verschillende vormen van kristalhealing, alsook combinaties met kristalreading praktisch gaan toepassen.
Oefenen met elkaar, dus zowel geven als ontvangen. Ook dit kan weer triggers en aanzet geven voor nieuwe ontdekkingen in je eigen kwaliteitenpalet, groeiprocessen en innerlijke mogelijkheden.

 

11. Integratie dag & afsluiting (1 dag) 

De puntjes op de i zetten, alle ruimte nog voor vragen, persoonlijke processen, verdieping, of wat er maar aan de orde is! Om de opleiding met elkaar tot een goede afronding te brengen.

 

Optioneel: Een 12-de workshopdag: Kristallen Schedels
Bij voldoende belangstelling na de opleiding.

Praktische informatie Kristal Master opleiding:

De uitwisseling per workshop en dus investering in je zelf bedraagt € 122,- per workshop-dag. Een weekend bedraagt dan dus € 244,-
Deze uitwisseling is incl. 21% BTW en inclusief lesmaterialen**, koffie, thee en versnaperingen.
Lunch mag je zelf mee nemen!

** Lesmaterialen kunnen bij sommige workshops stencils of anderszins zijn,  gebruik van kristallen, maar ook opnames van de workshops zodat informatie en oefeningen ook thuis opnieuw te beluisteren en te herhalen zijn.

De investering in je Zelf kan vooraf per workshop per bank over gemaakt worden of ter plaatse tijdens de workshop betaald worden na overleg (geen pin aanwezig).
Dat betekend dus: niet in 1 keer een groot bedrag betalen,  maar gespreide betaling!

Lees ook even de Apofyliet Spelregels, mocht je na opgave annuleren!

De workshops duren van 10.00 tot 17.00 uur
Minimaal aantal deelnemers 4 personen, maximaal 11 personen

Let op: Deze Kristal Master opleiding is alleen in traject vorm te volgen!!!
Losse workshops volgen is niet mogelijk, i.v.m. de opbouw van kracht, werkwijzen en groei in de workshops. Als ook voor de veiligheid binnen het groepsveld.

Aanbevolen lesmateriaal of naslag werk: het boek Lichtwerk met kristallen

Data van deze Kristal Master opleiding:

Zie hiervoor ook de activiteitenagenda!

Groep 1: VOL!                                                                                        

Workshop 1: vrijdag 17 september 2021

Workshop 2: weekend: zat en zo 23-24 oktober 2021

Workshop 3:  vrijdag 26 nov 2021

Workshop 4: vrijdag 10 dec 2021

Workshop 5: zat 15 jan 2022

Workshop 6: zat 19 feb 2022

Workshop 7:  zat 19 maart 2022

Workshop 8:  zat 16 apr 2022

Workshop 9: weekend:  zat en zo 14- 15 mei 2022

Workshop 10: weekend: zat en zo 11- 12 juni 2022

Workshop 11: zat 9 juli 2022

Groep 2: VOL!

zat. 18 sept. 2021

zat/zon 9-10 oktober 2021

zon. 21 november 2021

zat. 11 december 2021

zon. 16 januari 2022

zon. 20 februari 2022

vrijd. 18 maart 2022

vrijd. 15 april 2022

zat/zon 21-22 mei 2022

zat/zon 18-19 juni 2022

zon. 10 juli 2022

Meer informatie of aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

Herhalers!

Voor wie ooit al de Apofyliet Kristal Opleiding heeft gevolgd, maar die een upgrade wenst, verdieping, herhalingsronde van de opleiding, gerelateerd aan deze tijd(senergie) en nieuwe mogelijkheden, geldt een korting van € 11,- per workshop!

apofyliet.nl - Magdalena vlam