Naam & Logo van Spirituele Praktijk Apofyliet

Hier onder vind je meer informatie over de naam Apofyliet en het logo wat Praktijk Apofyliet in het leven heeft geroepen. Hoewel dit logo de meeste jaren van bestaan van Praktijk Apofyliet doorlopend overal terug te vinden was, heeft deze inmiddels een beetje plek mogen ruimen voor de Flower of Life, en zul je het (oude) logo minder vaak tegen gaan komen. (Halverwege de pagina zul je ook een nieuwe variant van het logo van Praktijk Apofyliet mogen ontmoeten.)De Flower of Life staat meer voor de doorlopende groei die niet alleen ik persoonlijk heb doorlopen, maar ook als verlengstuk van mijn persoonl,ijke groei, de praktijk dus ook.Om wat meer helderheid te verschaffen, zal ik onderaan deze pagina wat meer korte informatie over de Flower of Life uiteen zetten. En waarom deze niet alleen essentieel is voor de energie, werkwijzen en persoonlijke vormgeving van Praktijk Apofyliet, maar ook voor mij persoonlijk. Evenals dat deze symboliek essentieel is binnen het Grote Geheel van Al Wat Is.

Betekenis van de naam van de praktijk Apofyliet:

Apofyliet is een kristal dat in verschillende kleuren en vele verschillende (uitdrukkings) vormen voor komt.
Kleuren zijn o.a. wit, roze, blauw, groen, en geel.
Dit kristal bezit de kwaliteiten om je hartchakra op zachte wijze diep te openen en het wekt en versterkt de Onvoorwaardelijke en Universele Liefde. Het kristal opent de Poorten van je Hart o Multidimensionale levels en werkt daar tussen als een brug, waarbij het de Stroming van Goddelijke Liefde door alle lagen van Bewustzijn heen geleidt.
Het kristal brengt je ook vrolijkheid vanuit de opening van hart en zachtheid die het in je Wezen laat voelen en dit gevoel straal je uit met lichaam, ziel en geest.
Het kristal Apofyliet vormt een brug tussen je Hoger Zelf (van verschillende dimensies van je Zijn) en je Persoonlijk Zelf. Waardoor deze dieper met elkaar in contact kunnen treden. Het brengt dieper samen in de energie van het hart, en dus vanuit Eenheid en Gelijkwaardigheid. Polariteit en dualiteit kan daarmee overstegen worden.Het geeft moed en houvast om met je hart te werken en tevens is het hierdoor een brug om met de Goddelijke werelden (samen) te werken. De Apofyliet helpt je om via je hart te werken en te manifesteren. Het biedt structuur, doel en levensverandering. Op spiritueel niveau versterkt de Apofyliet de helderziendheid en intuïtie, in een goede verbinding met Moeder Aarde. Het is een bijzonder krachtige meditatiesteen, die in de diepere lagen van het onderbewustzijn kan doordringen. En hiermee zachte, liefdevolle healing van het hart binnen kan brengen in diepte lagen die zuivering, healing, troost nodig hebben.

Spirituele praktijk Apofyliet tracht op dezelfde wijze en afstemming te werken als het Apofyliet kristal: Met een open, liefdevol hart op weg naar je Ascensie (verlichting of Gods Realisatie). Afgestemd op alle Hoger Zelven van het Multidimensionale Bewustzijn, Het Monadisch Zelf (of Ik Ben of Esentie) en het Hart (Als Poort tot Universele Goddelijke Liefde) en met Vreugde.
Vanuit een diepe verbondenheid met en een groot respect voor de kristalrijken, Moeder Aarde en tegelijkertijd met de Hogere spirituele Lichtkrachten en Geascendeerde Lichtmeesters. En dus een gelijkwaardige samenwerking met Al Wat Is.

Apofyliet Naam & Logo

Betekenis (oude) logo van de praktijk Apofyliet:

De helende handen staan zowel symbool voor healing, als ook voor de energie die de praktijk in zich draagt. Deze biedt namelijk een Lichtveld waarin je opgenomen wordt, alsof je omarmt wordt door twee handen of vleugels. Deze bieden je de nodige geborgenheid, veiligheid en bescherming, waardoor je (tijdelijk) in staat bent om je eigen schaduwstukjes of maskers neer te kunnen leggen. waarin je volledig jezelf mag en kan zijn en waarin je je eigen ware innerlijk kunt ervaren. Het ware Lichtwezen dat je bent. Deze ervaring leidt je tot grote vreugde, inzicht en zal zeker helend blijvend werken, omdat je in je diepste kern wordt aangeraakt. Vanuit deze ervaring, met je Ware Wezen, zal je Licht zich nu van binnen uit verder naar buiten kunnen gaan verspreiden. Uiteraard in dat tempo en in die ontwikkeling die bij jou past. De roos staat symbool voor de helende kracht en de (hart) kwaliteiten van de Apofyliet. Tevens staat de roos voor het openen en/of open gaan van het Ware Zelf en de ontwikkeling van knop tot stralende geopende bloem. Wat je wellicht in het leven herkend aan het (uit) groeien van het Onbewuste Zijn naar je Ascensie, je Verlichte Staat.
De gekleurde bol om de roos heen vertegenwoordigt de hogere spirituele krachten en Lichtwezens die ons ten allen tijde omringen, begeleiden en ondersteunen. Tevens vormt deze bol ook het Lichtveld dat veiligheid, geborgenheid en bescherming biedt om je eigen Lichtwezen te ervaren en je tot in je diepste kern kan raken. Maar hierin is ook je Hoger Zelf en Monadisch Zelf gesymboliseerd: het Hoger Zelf en Monadisch Zelf dat is ingedaald in ons wezen en ons omringt, doordringt en begeleidt in ons leven.
© Willemien Timmer, 2004

Apofyliet Naam & Logo

Een nieuw logo voor Praktijk Apofyliet vanaf 2014, het 10-jarig bestaan!

Omdat de Flower of Life de afgelopen jaren een steeds prominentere rol is gaan innemen in de energie, werkwijze en Missie van Praktijk Apofyliet, is deze vanaf heden verwerkt in het nieuwe logo van de praktijk. Daarmee is een combinatie van het oude en het nieuwe logo samengebracht: oud en nieuw wat samen mag gaan in een nieuwe trilling en nieuwe intentie. De Handen staan voor het koesteren, dragen, gelijkwaardig uitwisselen (geven en ontvangen in diep respect), als ook voor het helend vermogen.De betekenis van de Flower of Life vind je hier onder. De vele kleuren van de Flower of Life in het logo symboliseren voor mij het enorm veelzijdige pallet aan kleur (en dus frequenties) die de Schepping in zich draagt.
Hoewel het nieuwe logo hier onder vermeld staat, zal het waarschijnlijk nog weinig gebruikt gaan worden en zal het vooral de Flower of Life zijn die je hier veel tegen zal komen.

Apofyliet Naam & Logo

De Flower of Life of Levensbloem

De Flower of Life omvat en bevat de gehele Geometrie van de Schepping. Op verschillende plaatsen ter wereld is de Flower of Life vanuit aloude culturen aangetroffen, maar een van de oudste examplaren vind je terug in het Osirion in Abydos, Egypte.
Deze oer Heilige plek is exact gesitueert in het (mannelijk) hartchakra van het Khemitische (Oud Egyptische) veld en heeft door de gehele geschiedienis in een prominente rol gespeeld. Dat hier even ter zijde. Maar het is ook een plaats waar ik vanuit mijn Missie veel vertoef.
De Flower of Life symboliek vertaald de schepping op zich, omdat het symbolisch uitgebeeld is als bloem van een vruchtboom. Deze bloem draagt het zaad in zich, dat wanneer het de juiste voedingsbodem vindt, opnieuw kan uitgroeien tot een boom. Dit vertolkt ook de Oneindigheid en Creatieve Schepping die ieder in zich draagt.
In de Flower of Life ligt alle Geometrie van waaruit de schepping opgebouwd is, vervat. Dat betekend dat het de Oorspronkelijke Geometrieën en Blauwdrukken van onze Hoogste Staat van Zijn bevat welke in onze multidimensionale structuren vanuit onze Descentie vanuit de Bron vervormd geraakt zijn doordat we ons in steeds diepere velden van Dualiteit en Afgescheidenheid zijn gaan bevinden, door steeds diepere/lagere dimensies van Zijn heen. Met als resultaat dat we vanuit ons 3D Bewustzijn weer terug mogen gaan groeien en bewust worden van onze Totale Oorspronkelijke Zijnsstaat. En waardoor we gaandeweg in het Pad van Ascensie weer in staat zullen zijn onze Oorspronkelijke Blauwdrukken weer in alle Multidimensionale velden die wij zijn te herstellen en verbinden aan elkaar, waardoor we in de volledige Belichaming kunnen komen van ons overkoepelend 13D Bewustzijn of Monadisch Zelf, waarbij alle onderliggende 12 dimensies incl. het overkoepelend 13-voudig Bewustzijnsveld ook in 3D belichaamd zullen gaan worden.

De Flower of Life is onze ‘Reminder’ aan onze eigen Creatiekracht en dit Scheppingsplan wat wij vanuit het Bron Bewustzijn aan de start van de schepping en afsplitsing gecreëerd hebben. De Flower of life draagt al deze Scheppings Coderingen in zich en helpt ons op steeds dieper dimensies van zijn steeds dieper onze afgescheiden, vervormde, beschadigde structuren te herstellen opdat we steeds dieper ontwaken uit de onbewuste staat van zijn waarin we in de afdaling van dimensies verstrikt geraakt zijn. De Flower of Life is daarom ook een krachtig healingtool om steeds daar waar wij zijn in onze groei te helpen nieuwe lagen van Bewustzijn te openen, herstellen, helen en integreren. Tegelijkertijd kan het ondersteunen in de her-verbinding en nieuwe versmeltingen van reeds geïntegreerd en geopend Bewustzijn en de nieuwe lagen, lijnen, structuren en Bewustzijn wat aangetrilt en getriggerd wordt door het Flower of Life symbool.

Daarbij wordt niet alleen in dimensies en energie velden gewerkt, nogmaals het omvat ons hele Multidimensionale Bewustzijn en dus ook onze fysieke structuren van cellen en DNA.Dat betekend dat de Flower of Life ook daadwerkelijk oeroude velden van Bewustzijn op ons cel- en DNA niveau kan decoderen en herstellen en het Bewustzijn wat hierin ligt weer wakker kan maken.

Enkele van de Essentiele Coderingen of Geometrieën die in de Flower of Life vervat liggen:

Vesica PiscesVesica Pisces: Het ontstaan van de eerste splitsing in het Goddelijke Androgyne Bewustzijn wat zich reeds onderscheiden heeft van het AL: de Splitsing van Goddelijk mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk in het eigen Bewustzijn op het hoogste Bewustzijnsniveau. Van hieruit (afhankelijk vanuit welk perspectief het bezien wordt) ontstaat de Tweelingstraal splitsing. Vanuit een ander goddelijk Perspectief bezien de op het hoogste niveau van bewustzijn de innerlijke afsplitsing van mannelijke en vrouwelijke energie.
Tegelijkertijd symboliseert de Vesica Pisces op weer een ander niveau de Heilige Drie eenheid: de weg terug van het opnieuw balanceren en versmelten van Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk in ons, waardoor we terugkeren in de staat van Androgyniteit. Met andere woorden het: symboliseert ook het Heilig Huwelijk in ons waarnaar wij op weg zijn in onze Ascensie reis, helt helen en herstellen van zowel Mannelijke als vrouwelijke potentie waardoor de Gouden Horus geboren kan worden (ons Meesterschap bereikt kan worden vanuit de androgyne staat van Zijn).

Holy TrinityHoly Trinity: De Heilige Drie eenheid is de volgende stap in de vorming van de Flower of Life. Afhankelijk van het perspectief betekend het geest, lichaam, verstand.
Of vader, zoon en heilige geest. Of Goddelijk mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk die versmelten tot het Androgyne.
(ook wel gerepresenteerd door de verbintenis van de Tweelingstralen Isis en Osiris welke vanuit de versmelting met elkaar de Gouden Horus voort laten komen, oftewel: de Gerealiseerde Mens, Ascensie, verlichting!)

Seed of LifeSeed of Life: De 7 cirkels die de basis voor de Flower of life vormen staan symbool voor de 7 dagen van de Schepping. De 7 stadia van Creatie.
Welke resoneren op je eigen ontstaanscellen in het perineum, en waar sinds het 11-11-’11 Portaal en aanverwante activaties op Universeel niveau de Seed of Life frequentie geactiveerd is, welke als Creatiekanaal dient om volledig embodyment, ook in fysiek cel- en DNA Bewustzijn binnen te brengen!

Egg of LifeThe Egg of Life: wordt gevormd uit de eerste 7 cirkels van de Flower of Life
en vertegenwoordigen de eerste 7 cellen van het ontstaan of de vorming van een nieuw organisme.
Het zijn de cellen van een organisme die in de eerste uren na het ontstaan ervan gevormd worden.
De Egg of Life is de basis voor de volgende geometrische patronen in de Flower of Life:
de kubus en tetraëder (platonische lichamen)
en de Merkaba (ster tetraëder).

Fruit of LifeDe Fruit of Life: is het basispatroon of de blauwdruk van het ontwerp van elke atoom, moleculaire structuur, levensvorm en van alles wat bestaat.
Het bevat de patronen van Metatron’s kubus die de andere geometrische vormen of platonische lichamen weer voortbrengt.
Zoals de onderstaande vormen:
Heilige Geometrie

Tree of LifeDe Tree of Life: Een concept wat het meest bekend is uit de Kabbala.
De boom des levens die de ‘kaart’ is van de gehele schepping of Kosmologie. (The Map of Creation).

© Willemien Timmer juli 2011 – bijgewerkt: augustus 2012