Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

Dit is de nieuwsbrief van 10 april 2006 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

Drachtsterweg 16

9001 BE Grou (Friesland)

www.apofyliet.nl

www.praktijk-apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

In deze nieuwsbrief vind je de volgende bijzonderheden:

 

*Inleiding

* Nieuwe Updates op www.apofyliet  en andere sites

*Nieuwe workshop planning 2006 en nieuwe workshops!!!

*Samenwerking met andere Lichtwerkers

*Nieuwe kristallen in de kristalshop

*Activiteiten agenda van deze en volgende maand

 

 

*Inleiding

 

Wat gaat de tijd toch snel, en daarmee ook alle veranderingen die we in ons innerlijk, maar ook in onze uiterlijke omgeving mee maken. Sinds de lente equinox en de daarop volgende zonsverduistering lijkt het allemaal nog meer in beweging en versnelling te zijn gebracht. Nadat dit eerst opnieuw de oude donkerte naar boven trok om tot transformatie te brengen, wat bij velen nog even tot zwaardere stukjes leidde, zitten we nu in een fase waarin enorme hoeveelheden Licht, inspiratie en stroomversnellingen naar ons toe stromen. Enorme hoeveelheden informatie orden in ons Bewustzijn uitgestrooid en vele nieuwe plannen, Doelen en ideeën gaan hiermee gepaard en stromen naar je toe.

Zo ook bij ons. Er wordt ons vanuit het niets van alles aangereikt wat van enorme innerlijke waarde is. Maar ook in onze uiterlijke wereld zien we dit terug.

Met enorme vreugde over al die nieuwe mogelijkheden, maar ook toestemming die ons gegeven wordt, kan ik daarom ook ineens vele nieuwe workshops gaan aanbieden. Workshops die al enige tijd in de planning zaten, maar tot op heden nog geen doorgang mochten vinden. Verderop in deze nieuwsbrief vind je de eerste informatie. Het beloofd een spannend volgend half jaar te worden met vele nieuwe kansen, mogelijkheden, transformatie en groei!

 

Veel leesplezier en hopelijk inspiratie!

Stralende Hartegroet,

Willemien

 

 

 

 

*Nieuwe Updates op www.apofyliet  en andere sites

 

De verschillende nieuwe updates op de websites van Praktijk Apofyliet, kun je terug vinden op de websites, maar vele ervan ook in deze nieuwsbrief! Bijvoorbeeld de nieuwe workshops, nieuwe kristallen, de nieuwe activiteiten agenda, maar ook updates op de kristallen schedel pagina’s van www.praktijk-apofyliet.nl .

 

 

 

        

*Nieuwe workshop planning 2006 en nieuwe workshops!!!

 

Met grote vreugde kan ik jullie deelgenoot maken van de volgende serie nieuwe workshops bij Spirituele Praktijk Apofyliet. Hieronder vind je de eerste globale inhoudelijke informatie, per workshop.

Let op: De nieuwe geplande workshops (vanaf waarschijnlijk halverwege juni 2006) zullen niet meer in Grou gegeven worden, maar in ons nieuwe stekkie in Lippenhuizen. Nadere informatie en details volgen bij aanmelding voor een workshop!

 

Voor data van de betreffende workshops: zie de Activiteiten Agenda!!!

 

 

*Nieuwe introductiemiddagen: Kennismaking met kristalenergie: 

In deze kristal (introductie)workshop gaan we aan de slag met het leren invoelen

van verschillende kristalenergieën. We zullen verschillende kristallen beter leren

kennen door contact te leren maken met het kristalwezen van het kristal.

Tevens zal dit zeer helend werken, omdat je alle kristalenergieën ook helemaal door

je heen zult trekken, waarbij ze grote schoonmaak in je systemen op gang zetten.

Bijzondere healing dus die je ondersteund en voedt in je spirituele groei en je Pad

van Ascensie. 

De gechannelde healingen en kristallen die aan de orde komen worden afgestemd

op de groep die aanwezig is. Daarnaast worden ook de processen en thema’s mee

genomen die aan de orde zijn in de groep. Ook de energie die in die periode

belangrijk is, kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Diepgaand healing en transformatie werk ten behoeve van je eigen spirituele groei

en Ascensie!

Heel bijzonder en elke keer weer anders!

 

 

*Workshop: Werken met de Krachten van Kristallen Schedels:             

In deze workshop kun je kennis maken met de enorme Transformerende krachten van

kristallen schedels. Naast korte (mentale) aandacht aan de geschiedenis van kristallen

schedels, zal er vooral praktisch gewerkt gaan worden met de diverse aanwezige kristallen

schedels. We zullen van hen bijzondere healingen mogen ervaren en ontvangen.

Ten alle tijden afgestemd op jouw processen en groei.

De krachten van de kristallen schedels zullen heel veel beweging in je los (kunnen)

maken, waardoor je in enorme stroomversnellingen van groei terecht komt. Waarbij

je enorm veel zult mogen zuiveren in je systemen, maar ook verhoging van Lichttrilling

en Bewustzijn zult kunnen ervaren.

Deze workshop is ook bedoeld om de angst weg te nemen voor de vormen van deze

kristallen, waaraan vaak heel oude karmische stukken blijken te ‘kleven’.

Heb je zelf een kristallen schedel?

En/of wil je verdiepende contacten met je scully opbouwen?

Dan is deze natuurlijk ook helemaal welkom in deze workshop!!!

 

Kijk hier voor meer informatie over kristallen schedels!!!

 

Nu ook weer: enkele kristallen schedels in diverse maten, van bergkristal, voor de verkoop!

Eventueel als voorbereiding of voor deelname aan bovenstaande workshop!

Deze kristallen schedels staan niet in de Kristalshop! Mail me voor meer informatie!

 

 

*Workshop: Lichtwerkers Workshop/Aardehealing Lichtwerk:

Gechannelde workshop(s) onder leiding van Lichtmeesters en Engelen. In deze

workshops gaan we werken met diverse krachtige Transformatie energieën voor

zowel onszelf, elkaar als Moeder Aarde.

Het werken aan/met Aardehealing komt in deze workshops naar voren. Maar

vooral ook het samenwerken vanuit je hart en Eenheid met zowel Lichtmeesters,

Engelen, Licht Draken, natuurwezens, kristallen, Lady Gaia, en alles wat zich tijdens

deze dagen aandient.

Handige tools en oefeningen worden hierin aangereikt door de aanwezige Lichthulp

om je verbindingen met deze Lichtwezens, voor de samenwerking in Eenheid, te

versterken.

We zullen deze workshop niet alleen zelf healing en Transformatie ondergaan, voor

het verdiepen van onze groeiprocessen, het verder openen van ons Hoger

Bewustzijn, het (leren) verbinding te maken met Lichtwezens, en hierdoor vooral

ook meer leren samenwerken met de vele Licht energieën die ons omringen en ons

telkens her-inneren dat we ons maar met hen hoeven te verbinden om hulp te

ontvangen!

We zullen ook aandacht besteden aan manieren van Aardehealing, bescherming van

je eigen energie, verhogen van Bewustzijn, en alles wat zich aandient binnen de

betreffende groep als zijnde belangrijk in je Ascensiegroei!

Diepgaande healing voor jezelf als ook voor Moeder Aarde, vanuit de Eenheid samen

Werken om het Paradijs op Aarde te creëren!

 

 

*Workshop: Werken met de Krachten van Licht Draken

Gechannelde workshop(s) onder leiding van Lichtmeesters, Engelen en Licht Draken.

In deze workshops gaan we werken met diverse krachtige Transformatie energieën

voor

zowel onszelf, elkaar als Moeder Aarde.  We gaan kennismaken met de ongelooflijke

Krachten van verschillende Licht Draken, die diepgaande karmische bevrijding en

Transformatie kunnen bewerkstelligen. Het wordt een dag van ‘hard werken’ met

zeer prettige resultaten voor je Ascensie groei.

De Draken helpen je oude (karmische) stukken te zuiveren en los te laten, waardoor

je veel directer in contact komt met jouw eigen Licht en Kracht. Deze healingen

brengen veel stroomversnellingen teweeg in je Bewustzijnsgroei en zetten nieuwe

processen op gang voor verdere Transformatie en groei.

Ook kan het zich aandienen dat je met de Draken mag werken middels tonen

(soundhealing) waarbij enorme healingen mogen plaatsvinden. Maar ook andere

werkwijzen zullen deze Draken zelf aanreiken in deze workshop(s).

 

Zeer krachtige en bijzondere workshop(s), die alleen geschikt zijn voor de

‘gevorderde’ Lichtwerker die al de nodige groei, transformatie en processen doorlopen

heeft. (Omdat je systeem dergelijke Krachten ook aan moet kunnen!)

 

Meer informatie over Draken Healing vind je hier!!!

 

 

*Workshop: Soundhealing/Sound of Oneness

Gechannelde workshop onder leiding van diverse Lichtmeesters en Engelen.

Het thema van deze workshopdag is soundhealing, en dat zullen we op verschillende

manieren gaan beleven en ervaren deze dag. Soundhealing werkt bijzonder helend

en transformerend en zet ook letterlijk heel je fysieke lichaam in trilling.

We werken deze dag zowel met soundhealing van onze eigen stem (tonen) in

verbinding met ons hart, vele Lichtmeesters en Engelen, en ook de Hathors

(Meesters van Klank).

Wees niet bang, je hoeft hiervoor niet mooi te kunnen zingen, omdat we klanken

vanuit ons hart en onze Ziel zullen gaan tonen!!!

Het zal bijzonder zijn om te ervaren dat wanneer je op deze wijze werkt met het

laten stromen (channelen) van helende tonen, dat je geen last krijgt van je ademhaling

of stem. Juist doordat je het laat stromen in Goddelijk Licht.

Tijdens deze workshop zullen we onszelf en elkaar diepgaande healingen en

transformaties brengen middels soundhealing (tonen). Ieder deelnemer komt aan

bod om een persoonlijke healing te ontvangen die passend is bij jouw processen en

groei op dat moment. Dit brengt bijzondere transformaties en groeiversnellingen

met zich mee!

Na een dag soundhealing zul je voelen hoe heel je Wezen in hogere trilling is gebracht!

(Ook fysiek duidelijk  voelbaar)

Bij voldoende tijd, is er ook nog een mogelijkheid voor een helend klankbad van

klankschalen en andere oerinstrumenten!

Deze workshop is voor iedereen toegankelijk!!!

 

Meer informatie over Soundhealing vind je hier!!!

 

 

*Workshop Combinatie: Werken met de Krachten en Magie

      van Metatron & Merlin

Combinatie van de twee Lichtwerk Transformatie Workshops: “Werken met de

Kracht van Metatron” en “Werken met de Magie van Merlin” .

gechannelde workshop onder leiding van deze beide Lichtmeesters en de vele

andere aanwezige Lichtmeesters en Engelen.

Opnieuw een transformatie workshop op maat, opdat elke workshop wordt

afgestemd op de aanwezige personen en diens processen en groei.

 

Hieronder kun je meer informatie vinden over de inhoud van deze gecombineerde

workshop, die is samengevoegd vanuit beide onderstaande workshops:

 

“Werken met de Kracht van Metatron”

 

“Werken met de Magie van Merlin”

 

 

En uiteraard komen ook de eerder gegeven Lichtwerk Transformatie Workshops terug in het najaar van 2006 en voorjaar van 2007!

 

 

 

*Samenwerking met andere  Lichtwerkers leidt tot nieuwe opleiding!

 

In samenwerking met elkaar, vanuit eenzelfde Spirit en Eenheid kunnen we veel meer bereiken, dan wanneer we vasthouden aan het Oude.

Vanuit deze Eenheids Spirit mag ik dan ook een geheel nieuwe samenwerking en vernieuwende Opleiding van enkele van mijn Zielenvrienden aan jullie introduceren:

 

Opleiding tot Lightfusion Therapeut

 

Anneke Klijn Velderman en Ilja van de Griend, zullen aankomende september een 2-jarige opleiding regressie- en reïncarnatietherapie onder de naam Lightfusion starten.  Hieraan zal Willemien ook meewerken met haar geweldige werk!

Wij hebben in onze praktijk gemerkt, dat er een enorme behoefte bestaat aan bewustwording. Cliënten willen niet alleen van hun probleem af, ze willen ook weten waarom ze bepaalde ervaringen hebben gehad of waarom bepaalde mensen in hun leven zijn.   Ze willen weten aan welke ontwikkeling door levens heen ze werken,  wat hun missie voor dit leven is. Kortom, ze willen zichzelf vanuit een groter perspectief leren kennen en zich met hun essentie, hun ziel, verbinden.

Onze opleiding richt zich, sterker dan de bestaande opleidingen op het gebied van regressie- en reïncarnatietherapie, op dit werken op zielsniveau.

Wij gaan ervan uit, dat mensen die zich aangetrokken voelen tot onze opleiding, helers van nature zijn en zien het als onze taak om je dat weer te doen herinneren en je te helpen alle schaduwstukken die je in de weg staan om je volle potentieel te benutten, te transformeren.

Onze opleiding start 16 september 2006 te Amsterdam; het eerste jaar bestaat uit 8 weekenden en 8 praktijkbijeenkomsten.

De introductiedag is 10 juni 2006 in Amsterdam en start om 10 uur.

 

Voor meer informatie zie www.lightfusion.nl

 

Hartelijke groeten, Anneke en Ilja

 

 

 

*Nieuwe kristallen in de kristalshop

 

Vele nieuwe kristallen zijn de afgelopen periode toegevoegd aan de Apofyliet Kristalshop. Vele van deze nieuwe en vooral bijzondere kristallen vonden inmiddels hun weg naar nieuwe eigenaren die vol Vreugde hun groei vervolgen met behulp van kristallen.

In mijn eigen kristal enthousiasme, wat ik zo graag met jullie deel, bij deze weer een nieuwe collectie bijzondere kristallen!

In de kristalshop vind je er nog veel meer!

 

                 Er zijn weer enkele kristallen schedels voor de verkoop beschikbaar!

Diverse formaten! Mail me voor meer informatie, prijzen en foto’s!

               

 

Foto:   

Artikel code: Apofyliet Essence crème 5 ml

Prijs: Introductieprijs: 5 euro      

Kenmerken: verkrijgbaar in verschillende essence soorten:

*Anubis Protection

*Thot’s Wisdom

*The Eye of Ra

*Nephthys

*Isis

*Amarna

*Flower of Saqqara.

*Purification

*Lotus Flower

*Blauwe Roos

*Kristallijne Lotus

 

Gebruik: Deze crèmes kun je gebruiken als dag/nachtcrème met extra helend tintje. Te gebruiken ook op verschillende chakra’s om de energieën beter te laten doorstromen en of blokkades op te heffen.

De specifieke werking van elke afzonderlijke crème, is gebaseerd op de readingen en energieën van de in de crème gebruikte Egyptische Bloemen Essences.

De basis voor deze healingcrème is een hypoallergene basiscrème.

 

 

Foto:

Artikel code: Seleniet ei groot 001

Prijs: 27,50 euro    

Afmetingen: 6,8 cm lang, 4,8 cm breed

Kenmerken: Stralend witte seleniet met schitterende glans. Fantastisch uitstralingskristal voor je meditatie ruimte! Let op: Seleniet nooit in water zuiveren, dan wordt het dof door de kalk in het kristal!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt je in directe(re) connectie met de Engelensferen. Stralende Zachtheid en Zuiverheid vullen de ruimte waar dit kristal staat of vullen je aura wanneer je ermee mediteert. En vervullen je met deze zelfde Zachtheid en Zuiverheid. Dit lost oude zwaarte op en brengt Vernieuwing teweeg. Zachte Transformatie in directe connectie met de Engelen sferen. Bijzonder liefdevol!

 

Foto:

Artikel code: Seleniet ei groot 002

Prijs: 27,50 euro    

Afmetingen: 6,5 cm lang, 4,9 cm breed

Kenmerken: Stralend witte seleniet met schitterende glans. Fantastisch uitstralingskristal voor je meditatie ruimte! Let op: Seleniet nooit in water zuiveren, dan wordt het dof door de kalk in het kristal!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal is vervuld van zachtheid en Engelen Liefde, wat het naar je toe uitstraalt. Het verbind je met je eigen Oorspronkelijke Engelen Trilling en heelt alle dualiteit die hier tussen zit. Met grote precisie en zachtheid vult het je met je eigen Engelen Licht en opent je voor de Hogere Lichtsferen. Zachtheid en Transformatie, het her-inneren van je Engelen Zijn staan hierbij centraal!

 

Foto:

Artikel code: Seleniet bol groot 001

Prijs: 50 euro          

Afmetingen: 7,5 cm doorsnede

Kenmerken: Stralend witte seleniet met schitterende glans. Fantastisch uitstralingskristal voor je meditatie ruimte! Let op: Seleniet nooit in water zuiveren, dan wordt het dof door de kalk in het kristal!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt stralend witte Engelen sprankelingen in je systeem en omgeving. Het brengt je de zachtheid en healing van de Engelen. Brengt verhoging van je Lichttrilling en Bewustzijn. Zachtheid, healing en Transformatie. Connecties met Engelen en Lichtwezens worden krachtiger en helderder, komen dichter bij. De Elohim werkt middels dit kristal om Christus Bewustzijns Licht te zaaien en opent hiermee ook harten. Heel bijzonder en vooral ook liefdevol Ascensie kristal, speciaal voor zowel jouw omgeving als je Zelf.

 

Foto:

Artikel code: Seleniet bol groot 002

Prijs: 45 euro          

Afmetingen: 7,8 cm doorsnede

Kenmerken: Stralend witte seleniet met schitterende glans. Fantastisch uitstralingskristal voor je meditatie ruimte! Let op: Seleniet nooit in water zuiveren, dan wordt het dof door de kalk in het kristal!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt Engelen Licht meer in het hier en nu en in je Bewustzijn. Dat betekend dat nieuwe lagen van je Bewustzijn geopend worden en de her-innering aan je eigen Engelen Oorsprong geactiveerd kan worden. De Eenheid zoals je die kende vanuit je Oorsprong zul je meer en meert gaan ervaren en belichamen. Zachtheid van uitstraling wordt geactiveerd middels dit kristal. Engelen Lucht omhult en doordringt je en vervuld je geest met Vrede, innerlijke rust en Onvoorwaardelijke Liefde.

 

Foto:

Artikel code: Seleniet bol groot 003

Prijs: 45 euro          

Afmetingen: 7 cm doorsnede

Kenmerken: Stralend witte seleniet met schitterende glans. Fantastisch uitstralingskristal voor je meditatie ruimte! Let op: Seleniet nooit in water zuiveren, dan wordt het dof door de kalk in het kristal!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

Korte reading op dit kristal: Niet alleen de Engelen sferen werken door dit kristal heen en zijn goed voelbaar. Ook de Witte Christus Bewustzijns Kracht is sterk voelbaar uit dit kristal. Het brengt je vernieuwde verbindingen met je Zelf en de Licht sferen, en brengt je meer in tune met het Christus Bewustzijn. Het brengt meer Eenheid in je leven en Eenheid in je Zelf. Het kristal zal je leren steeds meer van dit hogere Engelen Licht toe te laten in je Bewustzijn en uit te dragen in de wereld om je heen.

 

Foto:  

Artikel code: Seleniet ‘boomstam’ groot 001

Prijs: 50 euro          

Afmetingen: 22,2 cm lang, 6,2 cm breed, 3 cm dik

Kenmerken: Stralend witte seleniet met schitterende glans. Groeistructuren goed te zien in een dergelijke ruwe staaf. Fantastisch uitstralingskristal voor je meditatie ruimte! Let op: Seleniet nooit in water zuiveren, dan wordt het dof door de kalk in het kristal!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal is uitermate geschikt als uitstralingskristal in je woon-, slaap- of meditatie kamer. Het brengt heel hoge zachte trillingen in de atmosfeer die je verbinden met Engelen zachtheid en Vrede. Het werkt verzachtend en zuiverend in de ruimte en verhoogt de Lichttrillingen duidelijk voelbaar. Een zachte transparant witte uitstraling zorgt voor zuivering maar brengt ook gevoelens van diepe innerlijke Vrede met zich mee. De Krachten van dit kristal verbinden je heel direct met jouw Engelen Zelf en brengen dit meer naar de voorgrond, ook door dualiteit of zwaarte laagjes heen. Heel bijzonder kristal, die je in directere verbinding met de ngelen sferen brengt! En zo ook de ruimte om je heen.

 

Foto:  

Artikel code: Seleniet ‘boomstam’ groot 002

Prijs: 40 euro          

Afmetingen: 22,5 cm lang, 4 cm breed, 3 cm dik

Kenmerken: Stralend witte seleniet met schitterende glans. Groeistructuren goed te zien in een dergelijke ruwe staaf. Fantastisch uitstralingskristal voor je meditatie ruimte! Let op: Seleniet nooit in water zuiveren, dan wordt het dof door de kalk in het kristal!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

Korte reading op dit kristal: Dit grote uitstralingskristal brengt grote zachtheid en vernieuwing teweeg. Het verbind je met Engelen, en brengt innerlijk stilte en vrede. Dit kristal helpt je de sfeer harmonieus te houden, of dat nu voor je woon/werkruimte is, of binnen je Zelf. Het brengt zachtheid en healing in dualiteitstukken en verlicht die stukken met Engelen Vreugde en Licht. Grote healer van Zielen en ruimtes. Voor vernieuwing en Kracht!

 

Foto:

Artikel code: Seleniet ‘boomstam’ klein 003

Prijs: Van 17,50 euro nu voor 15 euro!             

Afmetingen: 12,2 cm lang, 3 cm breed, 1,8 cm dik

Kenmerken: Stralend witte seleniet met schitterende glans. Groeistructuren goed te zien in een dergelijke ruwe staaf. Heel fijn voor eigen gebruik! Let op: Seleniet nooit in water zuiveren, dan wordt het dof door de kalk in het kristal!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal kun je prettig gebruiken bij meditaties of innerlijke stilte momenten. Het brengt innerlijk zachtheid, vrede en innerlijke stilte. Het is sterk verbonden met de Elohim energie en je kunt deze Engelen voelbaar voelen werken door dit kristal heen. Dit kristal brengt healing en Bewustwording in je levenslessen.

 

Foto:

Artikel code: Larimar knuffeltje 001

Prijs: 20 euro                

Afmetingen: 1,8 cm lang, 1,6 cm breed, 0,9 cm dik

Kenmerken: Schitterende kwaliteit en kleur!!! Lang verwacht en nu eindelijk verkrijgbaar in de Kristalshop. Vindplaats: Dominicaanse Republiek.

Korte reading op dit kristal: Fantastische healing van heel oude Ego stukjes en karmische jasjes mag middels dit kristal plaats vinden. Het verbind je met de Atlantische Energie ten tijde dat er nog Eenheid was. Het brengt grootschalige en diepgaande healingen teweeg, opdat je je werkelijk bevrijd mag voelen. Terwijl het je omhult met zachtheid en je terug plaatst in je Oorspronkelijke Kracht.

 

Foto:

Artikel code: Larimar knuffeltje 005

Prijs: 18,50 euro          

Afmetingen: 1,6 cm lang, 1,4 cm breed, 1,3 cm dik

Kenmerken: Schitterende kwaliteit en kleur!!! Lang verwacht en nu eindelijk verkrijgbaar in de Kristalshop. Vindplaats: Dominicaanse Republiek.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt je verbindingen met water en hiermee ook met oude emoties, vanuit lang vervlogen tijden. Het kan je terug voerennaar Atlantische tijden waarin je ten ondergang van Atlantis hebt meegemaakt, wat ook in het heden nog traumatisch of blokkerend kan doorwerken. Het heelt en transformeert deze ervaringen en alles wat daaraan vast kleeft aan energie. Opdat vernieuwing en nieuwe groei je ten deel valt! Bevrijd van het oude!

 

Foto:    

Artikel code: Larimar knuffeltje 006

Prijs: 15 euro                

Afmetingen: 1,6 cm lang, 1,3 cm breed, 0,6 cm dik

Kenmerken: Schitterende kwaliteit en kleur!!! Lang verwacht en nu eindelijk verkrijgbaar in de Kristalshop. Vindplaats: Dominicaanse Republiek.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal heeft heel directe verbindingen met zowel Atlantis als Orion uitstaan. Het heelt alles van karmische invloeden vanuit levens in de antieke oudheid. Bijv. incarnaties vanuit Atlantis en de begintijd van het oude Egypte. Sterrenverbindingen worden opnieuw geschoond en verankert. Oude zwaarte mag getransformeerd worden!

 

Kijk hier voor meer larimar!!!!

 

Foto:

Artikel code: Lapis Lazuli donut hanger 001

Prijs: 9,50 euro            

Afmetingen: 2,5 cm doorsnede

Kenmerken: Cirkel van schitterende kwaliteit Lapis Lazuli, met gat in het midden om aan een ketting te hangen. Veel pyriet spikkeltjes.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal verbind je met de Oude Wijsheid van het Verre Oosten, waar ook jij in andere incarnaties hebt rond gelopen. Het verbind je met de Kennis en wijsheid van toen, door jouw Ziel ervaren en brengt dat naar het hier en nu om te benutten voor je eigen groei.

 

Kijk hier voor meer lapis Lazuli!!!!

 

Foto:

Artikel code: Arkansas Merkaba 001

Prijs: 17,50 euro    

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Helder transparante Merkaba vorm.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal activeert jouw eigen Kristallijne Lichtlichamen, ook wel Merkaba genoemd. Dit biedt nieuwe schoonmaakprocessen, grote groei en bewustwording. Middels je geactiveerde Merkaba wordt je beter beschermd door je eigen Licht, is het mogelijk om in de geest te reizen en worden nieuwe delen van je Bewustzijn geopend. Een waar Ascensie kristal!

 

Foto:

Artikel code: Arkansas Merkaba 002

Prijs: 17,50 euro    

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Helder transparante Merkaba vorm.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal vervult je met Kristallijne Licht, voor Zuivering en transformatie. Maar verbind je ook met en activeert je Merkaba. Het brengt versnelde, nieuwe groei en transformaties tot stand, waardoor je steeds beter in staat bent je eigen Hoger Licht vast te houden en uit te stralen. Bijzondere Ascensie hulp in jouw groei!

 

Foto:

Artikel code: Arkansas hart 001

Prijs: 17,50 euro    

Afmetingen: 4 cm lang, 3,8 cm breed, 1 cm dik

Kenmerken: helder transparant en stralend, met in een zijde insluitsels en wolkjes (in heel bijzondere vormen).

Korte reading op dit kristal: Een stralend hart, vervuld met grote Lichtkracht. Dat is wat dit hart ook daadwerkelijk brengt. Het brengt heel direct connecties tot stand tussen jouw hart en je Hoger Zelf, zodat je ook daadwerkelijk meer vanuit jouw eigen Hoger Licht kunt leven. Brengt ook schoonmaak in je hartgebied (ook aan de achterzijde) om oude schaduwstukjes tot Licht te transformeren, waardoor het steeds makkelijker wordt om je vanuit je hart en Hoger Zelf te leven.

 

Kijk hier voor heel veel meer nieuwe Arkansas knuffels, hangers, etcetera!!!!

 

 

Foto:

Artikel code: Hematoïet (bergkristal met hematiet) ei groot 001

Prijs: 35 euro                

Afmetingen: 5,6 cm lang, 4 cm breed, omtrek 12 cm

Kenmerken: Bergkristal vermengt met zacht roze/rode hematiet. Bijzonder mooi.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

Korte reading op dit kristal: Dit bijzonder liefdevolle en ondersteunende kristal brengt zowel helder Licht als aarding in je energiesysteem. Dit helpt je om steeds meer chakra’s en delen van je Bewustzijn te zuiveren, hier het ‘Hoger Licht doorheen te trekken en hier ook te verankeren in verbinding met je aarding. Een kristal wat grote groei en vooruitgang brengt in je groeiprocessen, en je ook nog eens omhult met liefdevolle Kracht. Zeer bijzonder kristal wat grootschalige verandering en groei met zich mee brengt, op heel geleidelijke zachte manier!

 

Foto:

Artikel code: Lavendel rozenkwarts groot 001

Prijs: 35 euro                

Afmetingen: 6 cm lang, 3,8 cm breed, 3,7 cm dik

Kenmerken: Heel grote knuffelsteen, lavendel roze van kleur. Bijzonder transparant. Schitterend exemplaar!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt grote liefdevolle zachtheid, maar ook helderheid in je eigen hartekracht. Het opent je hart verder om het te zuiveren en je harte-wijsheid meer tot z’n recht te laten komen. Brengt directe connecties met Engelen, Isis en de Maria Magdalena energie met zich mee. Schenk jezelf vergeving en acceptatie! Liefdevolle zachtheid omringt en doordringt je en brengt enorme hartegroei teweeg!!! Helderheid en zuivering in hartepijnen en hartekwesties, maar ook hartverbindingen met mede Zielen worden versterkt en helderder. Dit kristal werkt ook op de achterzijde van je hart, waar het healing en zuivering brengt op al-oude hartekwesties en verbindingen met anderen die je eerdere belemmeren dan dienen!

 

Foto:

Artikel code: Lavendel rozenkwarts groot 002

Prijs: 27,50 euro          

Afmetingen: 4,2 cm lang, 4 cm breed, 3,8 cm dik

Kenmerken: Heel grote knuffelsteen, lavendel roze van kleur. Schitterend exemplaar!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

Korte reading op dit kristal: Met grote zachtheid en liefdevolle Kracht weet dit kristal je hart te ontsluiten en je te vervullen met Onvoorwaardelijke Liefde. Het kristal heelt met deze krachten alle oude stukjes die je hart nog op slot zetten en of die je weinig vertrouwen in Goddelijke Liefde, steun en begeleiding geven. Middels de Krachten van Merlin, verbonden aan dit kristal, mag diepe karmische healing op deze thema’s plaatsvinden, opdat je je eigen harte Liefde weer kunt her-ontdekken. Dit keer wel in Vertrouwen, en in verbinding met de Goddelijke Werelden. Liefdevolle zachte begeleiding in deze processen biedt dit kristal je aan.

 

Foto:

Artikel code: Lavendel rozenkwarts groot 003

Prijs: 27,50 euro          

Afmetingen: 4,5 cm lang, 3,5 cm breed, 3,5 cm dik

Kenmerken: Heel grote knuffelsteen, lavendel roze van kleur. Schitterend exemplaar!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal is sterk verbonden met de Transformerende Krachten van de Lavendelkleurige Straal en het Merlin Bewustzijn. Merlin werkt sterk door dit kristal heen, om naast Liefde ook speelsheid in je leven te brengen. Dat helpt je om meer te genieten en je innerlijk kind kan meer tot z’n recht komen. Het brengt healing van al-oude hartepijnen en geeft vertrouwen in een nieuwe fase van groei, vol vernieuwing, magie en sprankelendheid! Grote vernieuwing en grote Kracht!

 

Foto:

Artikel code: Girasol bolletje 001

Prijs: 12,50 euro          

Afmetingen: 2,4 cm doorsnede

Kenmerken: Zacht transparant. Schitterende glans en gloed. Heel mooi te dragen in een spiraalhanger.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt je in diepe verbinding met de magie van je eigen innerlijk kind. Het helpt onopgelost verdriet te helen en leert je ook te genieten van het leven. Helpt je uit alleen maar de serieuze zware kant te stappen. Brengt vreugde en vernieuwing.

 

            Kijk hier voor meer Girasol!!!

 

Foto:

Artikel code: Arkansas knuffel 001

Prijs: 13,50 euro    

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Helder stralende, transparante, Arkansas kristal. Schitterend om te dragen in een spiraalhanger.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt grote helderheid en Kracht. Het is sterk verbonden met de Transformerende Krachten van Metatron, en brengt je hierdoor in versnelt tempo door oude zwaarte en blokkades heen. Brengt diepgaande zuivering en vernieuwing. Grote helderheid en meer directe verbindingen met jouw eigen Kracht.

 

Kijk hier voor heel veel meer nieuwe Arkansas knuffels, hangers, etcetera!!!!

 

Foto:

Artikel code: Bergkristal bolletje 001

Prijs:  12,50 euro         

Afmetingen: 3 cm doorsnede

Kenmerken: Helder transparant met lichte witte wolkjes en ‘sluiers’ erin, met kleine regenboogjes.

Korte reading op dit kristal:Dit kristal brengt helderheid en inzichten met zich mee. Het verbind je met je Universele Zijn en laat je ervaren hoe je Een kunt zijn met Alles Wat is. Legt connecties met je eigen Lichtkracht en trekt dat meer naar je Bewustzijn voor Transformatie en groei!

 

Foto:

Artikel code: Bergkristal bolletje 003

Prijs:  12,50 euro        

Afmetingen: 3 cm doorsnede

Kenmerken: Helder transparant met lichte witte wolkjes en ‘sluiers’ erin, met kleine regenboogjes.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal is niet alleen verbonden met Goddelijk Licht maar draagt ook Elfen en Engelen verbindingen in zich. Middels meditatie met dit kristal zul je directer in contact kunnen treden met deze ‘ongeziene’ werelden, en healing, wijsheid en transformatie ervaren. Brengt hierdoor ook Hoger Licht en nieuwe groeiversnellingen teweeg.

 

Kijk hier voor meer bergkristal bolletjes!!!

 

Foto:

Artikel code: Valkoog hanger 001

Prijs: 8,50 euro            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: donker van kleur, opschijnend in het licht met blauwe gloed. Onder en bovenkant is aardend bruin.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal verbind je met je aarding en helpt je ook je derde oog te openen voor meer inzichten, welke het ook direct aard. Dit maakt de verkregen inzichten en informatie heel praktisch en direct toepasbaar in je dagelijks leven. Dit kristal activeert de praktische kant van je zijn, maar ook je doe-kracht. Verkregen inzichten kunnen direct vertaald worden naar actie.

 

Foto:  

Artikel code: Heulandriet ‘cluster’ 001

Prijs: Aanbieding: 13,50 euro      

Afmetingen: 5,5 cm lang, 5,5 cm breed, 2,5 cm dik

Kenmerken: zacht zalmroze clustertje met blokvormige ‘puntjes’. Vindplaats: Marokko.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

Korte reading op dit kristal: Zachtheid is wat dit kristal brengt. Dit kristal verzacht innerlijke kind pijnen en heelt oude wonden. Het brengt een tevreden en rustig gevoel in je innerlijk kind en heelt het daar waar je innerlijk kind zich gekwetst of verdrietig voelt. Het brengt naast deze zachtheid en healing direct ook meer aarding in je leven, opdat het makkelijker wordt het oude van je af te laten stromen en plaats te maken voor vernieuwde kracht en mogelijkheden. Je innerlijk kind zal oplichten en meer speelsheid en spontaniteit naar buiten brengen.

 

Foto:  

Artikel code: ZEER UNIEK! Ruwe clustervorm Rozenkwarts kristallen klein

Prijs: 15 euro                

Afmetingen: 3,4 cm lang, 2,5 cm breed, 1,8 cm dik

Kenmerken: Zeer zeldzaam: ruwe rozenkwarts kristalletjes in clustervorm (kleine puntjes). Kom je zelden tegen. Zacht roze tot transparant roze.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal straalt de Krachten van Isis uit en wijdt je in, in de Onvoorwaardelijke Liefde van het hart. Verbonden aan oude inwijdingsrituelen brengt het meer draagkracht van je hart en opent en zuivert je hart van oude inwijdingslevens. Dit kristal draagt in zich de Liefdes Tempel van Isis, waar het gaat om werkelijke Onvoorwaardelijke Liefde, in plaats van ‘fake’ Liefde vanuit het ego. Het brengt grote vernieuwing, helderheid, healing, zachtheid en stroomversnellingen in je groei en je zult vele nieuwe inzichten vanuit je hart en Zijn ervaren!

 

Foto:  

Artikel code: Elestial Vensterkwarts 001

Prijs: 18,50 euro          

Afmetingen: 4,5 cm lang, 3,3 cm breed, 2,5 cm dik

Kenmerken: Troebel transparant door vele groeilagen in het kristal. Vele inwendige regenbogen!

Korte reading op dit kristal: Hoog Kristallijne Licht en grote Kracht stralen uit dit kristal naar je toe. Dit kristal brengt diepe zuivering en Transformatie en verhoogd heel direct je Licht Kracht. Het verbind je directer aan de Rijken van Shamballa, daar waar de Lichtmeesters ‘verblijven’. Brengt directe grootsheid in je Licht aan, voor her-innering van je werkelijke Licht en Ik Ben Lichaam. Dit kristal kan enorm veel voor je Ascensie groei betekenen!

 

Foto:

Artikel code: Elestial Vensterkwarts 002

Prijs: 15 euro                

Afmetingen: 3,5 cm lang, 3 cm breed, 2,5 cm dik

Kenmerken: Troebel transparant door vele groeilagen in het kristal. Vele inwendige regenbogen!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal draagt naast het Kristallijne Licht ook heel duidelijk de energie van het Christus Bewustzijn in zich. Het helpt je om je eigen Licht meer naar hier te trekken en te ankeren in je systeem, waar het ook ondersteunend werkt in je aarde verbindingen.brengt nieuwe groei en diepgaande Transformaties middels dit hoge Goddelijke Licht, verbindingen met de Elohim en Lichtmeesters. Een waar Ascensie kristal!

 

Foto:  

Artikel code: Elestial Vensterkwarts 003

Prijs: 14,50 euro          

Afmetingen: 3,3 cm lang, 3 cm breed, 2,5 cm dik

Kenmerken: Troebel transparant door vele groeilagen in het kristal. Vele inwendige regenbogen!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt grote helderheid in je eigen groei en Zijn. Het vervult je met Kristallijne Licht maar opent je Bewustzijn ook meer voor je eigen Licht en mogelijkheden. Brengt verheldering, hogere afstemming en heldere inzichten. Brengt grote Kracht, zuivert je Bewustzijn van oud denken of dualiteit. Verbindingen met Lichtmeesters zijn makkelijker bereikbaar middels dit kristal van grote schoonheid!

 

Foto:  

Artikel code: Elestial Vensterkwarts 004

Prijs: 12,50 euro          

Afmetingen: 2,6 cm lang, 2,3 cm breed, 1,4 cm dik

Kenmerken: Troebel transparant door vele groeilagen in het kristal. Vele inwendige regenbogen!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt tegelijkertijd je eigen Hoger Zelf Licht meer naar hier, als ook aard het dit Licht. Dat betekend dat losgemaakte oude sluiers en energieën direct afgevoerd worden en je direct Hoger Licht kunt toevoegen op die plaatsen die gezuiverd zijn. Hierdoor ga je krachtiger en directer in je eigen Licht staan, wat nieuwe groei en Transformaties teweeg brengt, op weg naar het worden en belichamen van je eigen Hoger Zijn.

 

Foto:

Artikel code: Rozenkwarts Venster 001

Prijs: 8,50 euro            

Afmetingen: 4,5 cm lang, 3,5 cm breed, 2,5 cm dik

Kenmerken: ronde ruwe vorm met een uitgeslepen venster.

Korte reading op dit kristal: De zachte liefdevolle warmte en zorg van Maria omhult je middels dit kristal. Het kristal brengt je zachtheid en warmte, acceptatie en vergeving. Het verbind je diep met de kern van je eigen hart. Brengt bijzondere healingen tot stand.

 

Foto:

Artikel code: Rozenkwarts Venster 002

Prijs: 7,50 euro            

Afmetingen: 4,5 cm lang, 3,5 cm breed, 2 cm dik

Kenmerken: ronde ruwe vorm met een uitgeslepen venster.

Korte reading op dit kristal: de liefdevolle zachte kracht van dit kristal werkt vooral op je onverwerkte emoties en Zielenpijn. Met de Kracht van de Roze Galactische Straal brengt het healing en nieuwe balans in je leven. Het opent je hart voor nieuwe mogelijkheden en zienswijzen en brengt vernieuwing op je Pad. Zachte heler van grote waarde!

 

Foto:  

Artikel code: Labradoriet venster 001

Prijs: 11,50 euro          

Afmetingen: 4,5 cm lang, 3,7cm breed, 2,2 cm dik

Kenmerken: ronde ruwe vorm met een uitgeslepen venster.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal werkt op meerdere chakra’s tegelijkertijd en de verbindingen hier tussen om energieën van anderen uit je systeem te verwijderen en weer dicht bij je Zelf te komen. Daarnaast brengt dit kristal ook diepe aarding en versterkt je in je eigen Kracht, verbind je meer met je eigen hartekracht en helpt oude stukjes makkelijker los te laten. Verbindingen met natuurwezens zijn ook aanwezig en kunnen je leven  en je persoonlijke groei verrijken!

 

Foto:  

Artikel code: Labradoriet venster 002

Prijs: 7,50 euro            

Afmetingen: 3,7 cm lang, 3,2 cm breed, 2 cm dik

Kenmerken: ronde ruwe vorm met een uitgeslepen venster.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt je diepgaande bescherming en brengt je heel dicht terug bij je Zelf. Het schermt je energie af voor beïnvloeding van energieën van buitenaf en laat je merkbaar voelen hoe je eigen energie (zonder die energie van anderen) ook alweer aanvoelt. Maakt je bewust van je eigen energie en hoe j jezelf beter kunt beschermen tegen zwaarte of energie van anderen, om dit niet langer in je eigen systeem te trekken. Werkt ook sterk op je derde oog om deze verder te openen en denkbeelden van anderen los te laten, zodat je je eigen Hogere Visie meer leert zien/ervaren!

 

Foto:  

Artikel code: Labradoriet venster 003

Prijs: 6,50 euro            

Afmetingen: 3,5 cm lang, 2,6 cm breed, 1,8 cm dik

Kenmerken: ronde ruwe vorm met een uitgeslepen venster.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal biedt je bescherming in je persoonlijke processen. Het helpt je te kijken naar je Zelf en naar jouw energie en hoe je deze benut. Het leert je zuinig en zorgvuldig om te springen met jouw Kracht en helpt je mogelijke gaten in je aura te dichten, opdat jouw energie ook jouw energie blijft en niet doelloos wegsijpelt. Heelt en beschermd je aura.

 

Foto:

Artikel code: Fluoriet hanger groot 001

Prijs: 15 euro                

Afmetingen: 4,3 cm lang, 3,2 cm breed, 1,5 cm dik

Kenmerken: Schitterende kleurenmix. Met ingeboord gat voor koord.

Korte reading op dit kristal: Dit fantastische kristal bezit enorm veel mogelijkheden in zich. Het lijnt heel je Wezen opnieuw uit, zowel met hemel als aarde, en brengt volkomen balans en harmonie teweeg. Verstand en gevoel hoeven elkaar niet langer te bestrijden maar mogen gaan samenwerken. Diepe innerlijke rust en afstemming op je hart, Moeder Aarde en de Goddelijke sferen. Alles ligt vervat in dit kristal, met enorme potentie. Zeer bijzonder kristal wat in vele processen van groei blijvend werk kan verrichten, opdat het op elk chakra uitlijnend en balancerend werkt, in welk proces je ook zit!

 

Foto:

Artikel code: Egyptische onyx bol 001

Prijs: Aanbieding: 10 euro           

Afmetingen: 4 cm doorsnede

Kenmerken: Veel belijning in diverse aarde en groen tinten. Schitterend exemplaar! Laatste partijtje uit Egypte!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

Korte reading op dit kristal: Diepe connecties met Moeder aarde, mag je middels dit kristal ervaren. Dit kristal opent je meer voor de schoonheid en Krachten van Moeder Aarde. Het brengt niet alleen meer aarding, maar helpt je ook je Aardse Blauwdruk meer te schonen en je aardechakra’s verder te openen. Vernieuwing in grote Kracht!

 

Kijk hier voor het laatste nieuwe assortiment Egyptische Onyx!!!

 

Foto:

Artikel code: Ciastoliet 001

Prijs: 17,50  euro         

Afmetingen: 4 cm lang, 3,5 cm breed, 0,9 cm dik

Kenmerken: Platte geslepen plak, van licht tot donkerbruin, met groot, duidelijk donker kruis. Wordt ook wel Andalusiet of kruissteen genoemd.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt je in een diepe aardeverbinding, waarbij je beenkanalen en basischakra gezuiverd worden. Hierdoor wordt je eigen aardend vermogen gesterkt en geactiveerd. Daarnaast ruimt het oude emoties en gevoelens van onveiligheid, onzekerheid op, ook vanuit oude karmische geschiedenissen. Moeder Aarde draagt en omarmt je en dat is goed voelbaar, geeft Kracht en vertrouwen !

 

Foto:

Artikel code: Ciastoliet 002

Prijs: 17,50  euro         

Afmetingen: 3,5 cm lang, 3,3 cm breed, 1 cm dik

Kenmerken: Platte geslepen plak, van licht tot donkerbruin, met groot, duidelijk donker kruis. Wordt ook wel Andalusiet of kruissteen genoemd.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal verbind je heel diep aan het hart van Moeder Aarde om met haar energie en wijsheid uit te wisselen. Dit kristal draagt enorm veel kennis, wijsheid en informatie in zich mee over werelden in werelden en vele miljoenen jaren geschiedenis. Helpt je tot inzicht te komen, wijsheid en Kracht te vergaren en je opnieuw welkom te voelen in de wereld. Heelt oude pijnstukken en dogma’s vanuit diverse incarnaties en brengt hiermee vernieuwing, vernieuwde visie en wijsheid.

 

Foto:

Artikel code: Ciastoliet 003

Prijs: 17,50 euro          

Afmetingen: 3,8 cm lang, 3,4 cm breed, 0,9 cm dik

Kenmerken: Platte geslepen plak, van licht tot donkerbruin, met groot, duidelijk donker kruis. Wordt ook wel Andalusiet of kruissteen genoemd.

Korte reading op dit kristal: dit kristal verbind je heel direct met oude inwijdingslevens vol wijsheid en kennis. Het heelt en transformeert alles wat omtrent inwijdingen vanuit het ego, in het verleden, is fout gegaan en plaatst je in een nieuw Licht. Verbind je met de Aarde Rijken om met nieuwe ogen naar de oerkrachten van Moeder Aarde te kijken en de waarde van natuurreligie met andere ogen te bezien.

 

Foto:

Artikel code: Ciastoliet 004

Prijs: 15 euro                

Afmetingen: 3 cm lang, 3 cm breed, 0,8 cm dik

Kenmerken: Platte geslepen plak, van licht tot donkerbruin, met groot, duidelijk donker kruis. Wordt ook wel Andalusiet of kruissteen genoemd.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal werkt bijzonder helend op oude herinneringen en wonden uit het verleden omtrent kerkelijke geschiedenissen, dogma’s en misbruik. Het trekt deze oude ervaringen naar de oppervlakte om te helen. Hierdoor zul je enorme bevrijding ervaren en met andere ogen naar geloof en religie gaan kijken. Niet meer vanuit gekwetstheid, maar nu vanuit wijsheid. Brengt ook direct aarding en aardeverbindingen om deze transformaties te bekrachtigen.

 

 

 

*Activiteiten agenda van deze en volgende maand

 

Zaterdag 15 april 2006, 10.00-16.30 uur

Kristal Inwijdingsdag voor Kristal               

opleidings groep 2005/2006

 

Meer informatie hierover volgt in de Kristal opleiding!

Los staande workshop na het volgen van de Kristal Opleiding!

 

Alleen voor de Kristal Opleiding!!!

 

100,- per persoon

Zaterdag 22 april 2006, 10.00-16.30 uur

Inwijding: De 12 Gouden Stralen van Ra   

Transformatie Lichtwerk

 

Nog 2 plaatsen vrij!!!

 

100,- per persoon

Zaterdag 29 april 2006, 10.00-16.30 uur

Werken met de Kracht van Metatron/Karmische & Kosmische Bevrijding

Lichtwerk Transformatie Workshop  

 

Nog 3 plaatsen vrij!!!

         

100,- per persoon

 

Datum & Tijd:

Workshop:

Kosten:

 

 

 

Mei 2006:

 

 

 

 

 

Zaterdag 6 mei 2006, 10.00-16.30 uur

Kristal opleiding groep 2006:

Kristal chakra leggingen

 

Deze groep is al vol!!!

 

115,- euro per persoon, incl. chakra set

Zaterdag 13 mei 2006, 10.00-16.30 uur

Werken met de Kracht en Magie van Merlin

Transformatie Lichtwerk

 

Nog 2 plaatsen vrij!!!

 

100,- per persoon

Zaterdag 20 mei 2006, 10.00-16.30 uur

Ra en de Hathors                                         

Transformatie Lichtwerk

 

Nog 4 plaatsen vrij!!!

 

100,- per persoon

Zaterdag 27 mei 2006, 10.00-16.30 uur

Kristal opleiding groep 2006:

Werken met kristallen Deel I

 

Deze groep is al vol!!!

 

 

Meer informatie over de inhoud van de workshops vind je door op de betreffende workshop te klikken!!! Voor aanmeldingen: mail me!!!

 

 

 

Dit was de nieuwsbrief van 10 april 2006 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

Drachtsterweg 16

9001 BE Grou (Friesland)

www.apofyliet.nl

www.praktijk-apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?

Mail me dat dan eventjes!