Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

Dit is de nieuwsbrief van 24 januari 2006 van

 Dit is de nieuwsbrief van 24 januari 2006 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

Drachtsterweg 16

9001 BE Grou (Friesland)

www.apofyliet.nl

www.praktijk-apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

In deze nieuwsbrief vind je de volgende bijzonderheden:

 

*Inleiding

*Artikel: Ontmoetingen in deze Nieuwe Tijd

*Artikel: De nieuwe groei en Bewustwording in de start van het jaar 2006

*Nieuwe Transformatie Lichtwerk Workshops

*Kristallen in deze vernieuwde Tijd

*De Kracht van Labradoriet voor deze tijd

*De Bijzondere Krachten van Arkansas kristal voor deze Tijd

*Primeur: Nieuw in de Kristal Shop!!!!

*Workshop data voor deze en volgende maand

 

 

Lieve Allemaal,

 

Hierbij weer de Apofyliet nieuwsbrief, deze keer in weer een uitgebreide, lange versie. Ondanks dat het nieuwe  jaar pas gestart is, is er alweer veel nieuws te vertellen en zijn vele veranderingen voelbaar. De eerste 2 weken van januari waren nog iets zwaarder, alsof alles nog even opnieuw in tune gebracht moest worden met de nieuwe energieën van het jaar 2006, die wel degelijk anders aanvoelen dan 2005. inmiddels lijkt alles nu meer uitgelijnd te zijn en in rustiger vaarwater te komen, ondanks dat de groei in enorme stroomversnellingen lijkt te gaan. We groeien nog sneller dan voorgaande maanden, veranderingen en processen volgen elkaar in razend tempo op. Enkele jaren geleden zou deze snelheid niet bij te benen zijn geweest. Gelukkig lukt dat inmiddels de meesten van ons met ‘gemak’. Hoewel het veel is, is alles redelijk goed te behapstukken. Het zegt ook iets over al onze groei in de afgelopen jaren, die werkelijk verbazingwekkend snel is gegaan. We groeien in vliegende vaart, waarmee we steeds bewuster worden en steeds diepere lagen van ons Zijn mogen aanboren, zuiveren en opnieuw gaan belichamen!

In deze nieuwsbrief weer belangrijke informatie omtrent de veranderingen en groeiprocessen die in deze tijd aan de orde van de dag zijn.

Ik wens je weer veel leesplezier!

 

Warme hartegroet,

Willemien

 

 

*Artikel: Ontmoetingen in deze Nieuwe Tijd

 

                             

 

In deze tijd, waarin persoonlijke groei en ontwikkelingen zich in een razend tempo voort schrijden, komen we meer en meer in contact met ons Hoger Zelf en Hoger Bewustzijn. We gaan steeds meer functioneren en ervaren vanuit ons Hoger Licht en hierdoor een andere kijk op de wereld ervaren.

Het leven en functioneren vanuit ons hart wordt steeds centraler, de blik steeds meer gericht op Eenheid en samenwerking. Van hieruit zullen ook steeds meer bijzondere ontmoetingen plaats vinden. Dat ervaar ik en jij waarschijnlijk ook.

De Poorten lijken meer en meer geopend te worden, net als onze ogen, voor ontmoetingen met Tweelingzielen, Tweeling Vlammen en Tweeling Stralen. Oude zielenmaatjes kruisen je Pad. Herkenning en her-innering treed op. Gesprekken die eeuwen geleden verstomden, worden weer opgepakt, en je kletst in alle gemakkelijkheid weer door waar je eeuwen geleden bent opgehouden. Bijzondere hartverwarmende ontmoetingen vloeien voort uit het Bewuster worden van je Licht en het Licht wat je (ooit) met anderen (hebt) gedeeld.

In deze bijzondere tijd, die door zoveel groeiversnelling en bewustzijns groei wordt gekenmerkt, gaan we elkaar weer opmerken. We gaan elkaar weer Zien voor wie we Zijn. We her-kennen elkaar weer, als zijnde Ziel, als zijnde Licht. Maar ook als zijnde een bekende. Gekend in voorgaande incarnaties, geliefd in voorgaande incarnaties. Maar wellicht ook gepaard gaand met strijd, vanuit dualiteit en afgescheidenheid, vanuit voorgaande incarnaties.

In deze tijd wordt het ontmoeten van Zielen connecties weer steeds belangrijker. Ongeacht of het gaat om verbindingen die hersteld en geschoond mogen worden vanuit al-oude karmische hindernissen. Of dat het gaat om het terug vinden van de liefdevolle hart-connectie met twinsouls of Tweeling Vlammen of – Stralen. Diepe oeroude connecties mogen hersteld en recht gezet worden. Hartverbindingen en liefdevolle uitwisseling ervaren worden.

Vanuit dit Licht kunnen ontroerende ontmoetingen plaats vinden. Hartverwarmende connecties ontstaan. Oude troep en dualiteit of strijd  mag opgeruimd worden. We worden weer meer Heel, wanneer we elkaar ontmoeten in het Licht wie we Zijn.

In verschillende trainingen en workshops ervaar ik het telkens opnieuw, maar ook in mijn persoonlijke leven: het is er werkelijk de tijd voor: elkaar te ontmoeten in het hart. Elkaars Licht in ere te herstellen. Verenigen. Verbinden. Hartconnecties aangaan. Lichtvrienden om je heen aantrekken om samen te werken, samen sterk te staan in je eigen Licht, Kracht en Liefde. Het wakkert het vuur van je Ziel weer aan. Versneld je groei, transformeert en zuivert van het oude!

Het is van onnoemelijk belang, elkaar te ontmoeten en herkennen vanuit het hart. En het ontstaat zomaar…plotsklaps. En dat kan soms een schok in je Bewustzijn teweeg brengen. Het kan emotie of pijn oproepen. De pijn van het verlies (van de ander) kan dan wegstromen, het kan transformeren tot Licht. Omdat jullie elkaar weer terug vonden.

Het grote misverstand, dat ieder maar een Tweelingziel zou hebben, wordt meer en meer verhelderd. We kennen vele Zielenmaatjes en Tweelingzielen, en stuk voor stuk beginnen zij je Pad weer te kruisen. Of dat nu in fysieke vorm is of vanuit de sferen. Het komt terug in je Leven, in je hart!

Ook ontmoetingen met Tweelingvlammen en zelfs wellicht met je Tweeling Straal (Waarvan je er maar eentje hebt, wordt vaak verward met de Tweelingziel!) komt meer voor in deze tijd. Niet altijd makkelijk, omdat ook in al deze ontmoetingen nog karmische stukjes uitgewerkt mogen worden om uiteindelijk weer samen op te gaan in Eenheid. Maar daarentegen meestal bijzonder ontroerend, rakend, een Thuis komen gevoel meegevend.

Steeds vaker ook zie ik dit gebeuren, ook tijdens de workshops die ik geef, wat een enorme meerwaarde geeft aan je eigen groeiprocessen. Vele mensen ervaren dit zelf ook. Het is en blijft een bijzondere tijd!

 

Wat de Lichtmeesters hierover te vertellen hebben, is het volgende:

 

Channeling van Sananda, 9 januari 2006:

 

“Lieve Wezens van Licht, naar ons Hart! Jullie zijn in het groeistadium beland op aarde, waarin enorme versnellingen beginnen op te treden. Niet alleen aan Lichtfrequenties die naar de Aarde stromen, maar ook de vele Bewustzijnspoorten die in deze tijden geopend worden. Jullie Hoger Bewustzijn wordt verder en dieper geopend en bewust. Jullie werken bewust aan nieuwe groei, het integreren van jullie eigen hoger Licht en het indalen van je Goddelijke Bron. Het is de tijd ervoor en jullie zijn volledig in tune.

Met diep respect en ontroering kijken we toe hoe jullie na worstelingen weer opstaan en vol goede moed en vertrouwen verder gaan. Het ontroerd ons deze moed, deze lef en vooral dit doorzettingsvermogen, de drive vanuit jullie Ziel te ervaren. We ondersteunen en helpen waar we kunnen. We inspireren en healen, daar waar mogelijk. Jullie mogen ook weten hoe dankbaar we zijn dat steeds meer ogen geopend worden en bewuste connecties met ons gemaakt mogen worden. Pas dan kunnen we werkelijk iets voor elkaar betekenen en samenwerken in Eenheid.

Steeds meer Bewustzijnslagen ook mogen geschoond worden in jullie Bewustzijn, waardoor sluiers neervallen en je met een Hoger Perspectief leert Zien. Steeds meer herkenning van gelijkgestemde Zielen en Lichtwezens vullen daarom ook jullie levens. Naast het feit van het stukje Thuis komen in elkaar en elkaars Licht, levert dit ook weer de nodige Bewustzijnsgroei op. De processen die je samen doorloopt. Het hernieuwde vertrouwen in elkaars Licht wordt weer opgebouwd. Nieuw Leven ontstaan, nieuwe visies, nieuwe groei ook. Nieuwe samenwerkings ‘contracten’ worden uitgezet, samen werken aan groei, Licht en het creëren van Liefde. Dit is werkelijk het begin van het
Paradijs op aarde. Dit is slechts een tipje van de sluier die gelicht wordt, maar het is een bijzonder waardevol begin. Hierin al mogen jullie de Eenheid leren ervaren, leren toelaten in jullie leven. Hierin mogen jullie experimenteren in de goede zin van het woord, in connecties aangaan, in samen werken, in verbindingen van hart tot hart, in Vertrouwen.

Wij delen deze Vreugde van ontmoetingen met elkaar. Ontmoetingen in hartkracht en Liefde. Verbindingen die hersteld worden, soms na vele eeuwen, soms zelfs vanuit de Oorsprong. Er is niets mooiers dan te zien hoe dergelijke Zielen connecties weer mogen versmelten. Weer tot Eenheid gebracht mogen worden, voor ieders groei, inclusief het Paradijs op Aarde.

En weet ook dat bij elke ontmoeting op dit (Zielen) niveau, de Engelen zingen. Dat Klanken van Vreugde, Bevrijding, Weerzien en Eenheidsverbinding, bezongen worden door de vele Engelen die jullie omringen. Dat wij Vreugde kennen omdat Goddelijke Verbindingen hersteld mogen worden. Opdat we dan gezamenlijk een nieuw niveau van Eenheid mogen bereiken, een nieuwe stap verder op weg naar Ascensie.

Het is werkelijk de tijd dat deze Goddelijke Verbindingen zich herstellen. Opdat een Lichtnetwerk van samenwerking vanuit het Licht, samenwerking vanuit het hart mag plaats vinden. Weet ook en voel het, dat deze ervaringen je leven verrijken, verlichten, opbeuren, en verder brengen op je Pad van Bewustwording.

Samen delen, samen geven. Hart tot hart verbonden. Of het nu gaat om een mens of een Engel.

Leer het herkennen in je leven en voel je net zo Vreugdevol en ontroerd als wij!

 

In eenheid en Liefde,

 

IK BEN
SANANDA”

 

Channeling: Roze Draak, 9 januari 2006:

 

“De Krachten der Liefde mogen in deze tijden weer hersteld worden. 2006 zal het jaar zijn waarin ik mijn Krachten weer meer naar voren zal mogen brengen. De Krachten van Connectie, de Krachten van Verbinding in Eenheid. Ook ontmoetingen vloeien hieruit voort. Ontmoetingen die je groei en processen zullen versterken, bekrachtigen en verankeren. Processen waardoor je dieper mag leren komen in je eigen hartkracht. Jouw hartkwaliteiten tot de bodem bewust mag worden.

Mijn zacht Roze Stralen van Liefde, die diep werken door karmisch weefsel heen. Die diep mogen helen in al-oude pijnen. Pijnen die betrekking hebben op het verlies van Zielen connecties, op het verlies of de afscheiding van je Tweelingstraal, ooit in een ver verleden. Maar ook verliezen die te maken hebben met jouw Zielenmaatjes, afkomstig uit dezelfde Zielengroep als jij. Weet dat 2006 het jaar wordt van het Herstel van Zielen connecties. Het her-vinden van jouw hartconnecties. De voorbereidingen waren eind 2005 al in volle gang, weet dat dit zal doorzetten in het jaar 2006. een jaar waarop Zielenconnecties hersteld en geheald mogen worden, tot in je diepste kern. Wat mag leiden tot een groter Bewustzijn, een Weten en Voelen van hoe verbindingen in elkaar zitten. Het Transformeren van oude dualiteit en karmische aspecten die de verbindingen met elkaar soms al vele eeuwen belast hebben.

Diepgaande contacten vloeien hieruit voort. Meer Zielen herkenning vloeit hieruit voort. Meer schoonmaak en Liefde vloeit hieruit voort.

Ik ben verheugd, te mogen deelnemen aan dit grootse Plan. Een Plan van Liefde, een Plan van Herstel. Opdat meer Eenheid gecreëerd mag worden, meer uitwisseling, meer samenwerking.

Met mijn vleugels waak ik over jullie, bescherm ik deze connecties van hartekern tot hartekern. Mijn Krachten mogen je ondersteunen, mijn ogen over je waken, opdat je het Licht van je eigen Ziel opnieuw in volle bloei mag ontmoeten!!!!”

 

© Willemien Timmer, januari 2006

 

 

                                              

 

*Artikel: De nieuwe groei en Bewustwording in de start van het jaar 2006

 

                                              

 

Inmiddels zijn we de helft van januari 2006 alweer gepasseerd, hoe vliegt de tijd…

En met deze nieuwe start, de ingang van het nieuwe jaar, dienen vele nieuwe Transformatie processen zich aan. Wellicht heb je dit in je eigen leven en groei ook al opgemerkt. Opnieuw is een stroomversnelling in groei aan de gang, vlieg je van het ene proces in het andere, met het doel: verdere groei, je hoger openen, meestromen met het leven, gedragen worden door de Hogere Lichtkrachten, in verbinding met de Bron, die jij ook Bent.

De start van 2006 brengt opnieuw diepgaande healingen mee, nog oudere stukjes mogen gezuiverd en getransformeerd worden. Oude schaduwen en sluiers mogen afgenomen worden om bewuster te worden van je eigen kwaliteiten, Licht en een verhoging in Bewustzijn.

De groei staat niet stil, maar gaat in een razend tempo verder. Verbazingwekkend genoeg is het best goed bij te benen, terwijl we eerdere jaren misschien soms moeite hadden om alles bewust bij te wonen, bewust te blijven van alles wat er zich in ons Bewustzijn afspeelt.

Verbazingwekkende stukjes kunnen nog even voorbij komen in je schoonmaakprocessen, stukjes waar je je wellicht nog niet eerder bewust van was. Stukjes waar je eerder nooit notie van hebt gehad.

Nieuwe lagen in je Bewustzijn worden bloot gelegd, mogen gezuiverd worden op relatief vrij snelle manieren en opnieuw een stuk groei mag geïntegreerd worden. Het is zaak om mee te stromen in je eigen groei in deze tijd, er gebeurd zoveel en er mag zoveel veranderen nu. Wanneer je je hiertegen verzet, probeert tegen de stroom in de zwemmen, belemmer je in feite je Zelf om te Zijn, belemmer je je Zelf om verder te groeien. Terwijl de drang steeds groter wordt om je te ontplooien in het werkelijke Licht wat je Bent. We worden als het ware opnieuw geboren, in ons eigen Licht, in deze tijd. Dat gaat soms gepaard met de nodige weeën in je groei: opnieuw die oude stukjes die je niet langer van dienst kunnen zijn, die uit je systeem gehaald mogen worden, geheeld en getransformeerd mogen worden. Om daarna als op een glijbaan weer mee te kunnen liften op de stroom van Licht, de Hogere Lichttrilling van deze tijd.

Ook ik, en velen met mij, heb de veranderde energieën heel bewust ervaren sinds het nieuwe jaar is ingegaan. Het lijkt of er fysiek voelbaar dingen veranderen. De energie voelt heel anders aan dan in eind december 2005. Er zijn opnieuw versnellingen in aangebracht, verhoogde trillingen. Die weer heel andere, nieuwe stukjes van je Zijn aanboren. Die nieuwe processen aandienen, en schoonmaak zelfs van je Galactische Levens (van voordat je ooit op de aarde incarneerde). We mogen terug naar de Bron, naar wie we Werkelijk Zijn, en hiermee mag heel de weg terug naar de Bron geschoond worden. Dus ook deze oude zielsaspecten, van ver voor onze aardse levenscyclus.

 

Galactische healingen in deze tijd: in aanraking met niet energie-eigen Wezens

De afgelopen periode mocht ik samen met andere zielenmaatjes delen in een van de vele bijzondere, diepgaande vormen van healing die in deze tijd meer aan het Licht mogen komen: het bewust worden van en het verwijderen van implantaten, die verschillende Lichtwerkers nog in zich blijken te dragen. Implantaten van energetische aard, waar je niet eens zozeer bewust last van hoeft te hebben, die soms al vanuit Galactische Levens in je Bewustzijn kleven, maar die uiteindelijk niet bij je horen.

In eerdere periodes van healing en omgang met andere mensen was ik al eerder gestuit op dergelijke implantaten, afkomstig van de  “Greys” (ook wel bekend als de Grijzen, ieder kent hen afbeeldingen wel, grijs met grote zwarte amandelvormige ogen) of andere reptielachtige “buitenaardse rassen” die het in de geschiedenis niet altijd even goed met de mensheid voor hebben gehad. Echter de manier waarop we daar in deze tijd op mochten healen verschild wel degelijk van eerder healingwerk.

Een zielenvriendin vertelde me een bepaalde ervaring die ze had gehad, waarbij ze het gevoel had dat bepaalde Lichtwezens iets in haar hoofd geplaatst hadden en  bijzondere energie en informatie aan haar door gaven. Vanuit mijn ervaring met diverse Lichtmeesters, maar ook met de ‘andere kant van de medaille’,  voelde het voor mij direct niet kloppend. Ik weet niet beter dan dat Lichtmeesters, Engelen, gidsen en overige Lichtwezens vanuit het Licht ALTIJD jouw eigen ruimte en vrije wil respecteren en dus NOOIT, maar dan ook nooit ongevraagd wat in jou systeem of energie plaatsen!!! En zeker niet hierbij de Vrije Wil van elke Ziel niet respecteren!

(Het ontvangen van healingtools, zoals dat in sommige Lichtwerk Workshops gebeurd, is iets anders, en zeker van een andere orde!! Dus verwar dat niet hiermee!)

Via de Lichtmeesters werd ook direct aangegeven dat ik direct in moest springen en dat deed ik natuurlijk ook. Na enige tekst en uitleg omtrent deze situatie besloten we direct een healing te gaan doen om dit implantaat te verwijderen….

(Lees hier verder…..)

 

         Belangrijke opmerking omtrent dit artikel:

Met de publicatie van dit artikel wil ik juist meer Bewustzijn zaaien, geen angst!!! Dat wil ik voorop stellen. Maar doordat we in deze bijzondere veranderende tijden met steeds meer lagen van ons Bewustzijn in aanraking komen, en steeds meer ‘vergeten’ onderdelen van ons Wezen opnieuw bloot leggen om te schonen, Transformeren en opnieuw te integreren, kunnen we in aanraking komen met diverse nog onbekendere Krachten of stukjes die zuivering nodig hebben. Dit van allerlei uiteenlopende aard zijn. Of het nu gaat om implantaten, om oude energetische voorwerpen vanuit verleden levens of energieën afkomstig van onbekende bronnen of uit ons eigen karmische jasje.

Belangrijk echter is je hierbij te realiseren dat niet voor niets iets zich manifesteert of aandient in je leven. Voel enkel de Vreugde van een nieuwe stap, een nieuwe uitdaging en nieuwe groei! Het betekend meer opruiming van je Bewustzijn, meer healing, meer Transformatie!

Naar aanleiding van bovenstaand artikel wil ik ook nog graag zeggen dat je nu niet overal direct ‘spoken’ moet gaan zien. Er veranderd veel in deze tijd, maar niet zoveel dat ineens overal  nu meer “Greys” of andere negatievere energiestromen te vinden zijn die je belagen of lastig vallen, dan in eerdere periodes. “Gelukkig” is het meestal nog ons Ego wat ons dergelijke angsten voorspiegelt of dergelijke ideeën voorhoudt.

Dat we nu enkele lagen hebben mogen blootleggen waarin zich ‘toevalliger wijs’ greys voordeden betekend ook niet dat ieder mens of iedere Lichtwerker nu vol zit met Greys. Zo werkt het simpelweg en gelukkig gewoon ook niet.

Dus ik zou zeggen: Blijf in je aarding, Blijf in je Licht, blijf in je hart! En bovenal: blijf ook gewoon mens, met beide benen op de grond!!! We zijn tenslotte niet voor niets hier op aarde!

 

© Willemien Timmer, januari 2006

 

 

*Nieuwe Transformatie Lichtwerk Workshops

 

Hierbij de data voor de nieuw geplande Lichtwerk Transformatie Workshops, die uiteraard ook meegaan in de nieuwe energieën van dit nieuwe jaar, en hierdoor opnieuw dieper kunnen en mogen gaan doorwerken.

Voor meer informatie over de betreffende workshop kun je op de titel klikken!!!

 

 

Vrijdag 3 februari 06, 10.00-16.30 uur

Werken met de Kracht en Magie van Merlin

Transformatie Lichtwerk

100,- euro per persoon

Zaterdag 18 maart 2006, 10.00-16.30 uur

De Kracht van de Witte Lotus (Deel I) en Inwijding in de Witte Lotus (Deel II)

Transformatie Lichtwerk

100,- per persoon

 

Zaterdag 22 april 2006, 10.00-16.30 uur

Inwijding: De 12 Gouden Stralen van Ra   

Transformatie Lichtwerk

100,- per persoon

 

Zaterdag 29 april 2006, 10.00-16.30 uur

Werken met de Kracht van Metatron/Karmische & Kosmische Bevrijding

Lichtwerk Transformatie Workshop            

100,- per persoon

 

Zaterdag 13 mei 2006, 10.00-16.30 uur

Werken met de Kracht en Magie van Merlin

Transformatie Lichtwerk

100,- per persoon

 

Zaterdag 20 mei 2006, 10.00-16.30 uur

Ra en de Hathors                                         

Transformatie Lichtwerk

100,- per persoon

 

 

 

 

*Kristallen in deze vernieuwde Tijd

 

Met de nieuwe energieën die in deze tijd en ook met de komst van het nieuwe jaar op aarde indalen, zijn er ook steeds andere kristallen die meer en meer om aandacht gaan vragen, die dan ook des te meer in bepaalde periodes van groei een goede ondersteuning kunnen bieden. Hieronder volgen enkele van deze kristallen die sinds januari 2006 meer aan de orde zijn, en ook een passende ondersteuning kunnen brengen.

Deze kristallen ‘roepen’ meer dan anders om erkenning en hun dienstbaarheid, juist voor de processen die nu aan de orde zijn! Niet dat ze in andere periodes niet of minder belangrijk zijn, maar het is me echt opgevallen hoe ik telkens opnieuw naar deze kristallen werd toegetrokken de afgelopen tijd, omdat ze juist nu extra veel kunnen betekenen voor ons allen.

 

 

*De Kracht van Labradoriet voor deze tijd

 

De ongekend beschermende Kracht van Labradoriet

 

 

De Labradoriet is een grijzige steen die in het licht vele verschillende kleuren in zich kan dragen. Alle kleuren van het spectrum kun je hierin tegen komen, van zeldzaam roze of oranje, tot stralend groen, hemelsblauw en violet en paars.

De Kracht die labradoriet draagt is van ongekende kwaliteiten en voor ieder een weldaad. Of je nu pas begint op het Pad van Bewustwording of al een gevorderde Lichtwerker bent, ieder heeft bij tijd en wijle baat bij de Kracht van labradoriet.

Labradoriet helpt je om je energie te beschermen tegen invloeden en energieën van buitenaf. Het helpt je om stevig en krachtig in jouw energie te blijven staan, jouw eigen energie ook te ervaren.  Het zorgt ervoor dat er als het ware een beschermende laag om je aura gelegd wordt, die beïnvloeding van omgevingsenergieën niet langer toelaat in je aura. Dit geeft de gelegenheid om prima te vertoeven in je eigen energie. Je eigen energie, leerlessen, processen en eventuele blokkades ook onder ogen te zien. Labradoriet leert je het onderscheid te maken wat van jou is en wat van de ander is.

Maar beschermd je ook tegen ongewenste aanvallen op je energie, door anderen, door energieën van een omgeving, voor eventuele entiteiten of darklords, en noem maar op.

Verschillende Lichtmeesters en soms ook Engelen kunnen hun energieën door deze kristallen heen laten schijnen. Dit verschilt echter per kristal meestal, omdat elk kristal een individu is die eigen Taken, Krachten en Doelen kan dragen, naast de algemene werking van de soort in z’n totaliteit.

 

 

© Willemien Timmer, 10 jan 06, Bron: “Lichtwerk met Kristallen” door Willemien Timmer

 

 

         Je kunt verschillende labradorieten vinden hieronder in de nieuwsbrief, en verder in de Kristalshop!!!!

 

 

 

*De Bijzondere Krachten van Arkansas kristal voor deze Tijd

 

De Goddelijke Lichtkracht & Zuiverheid van Arkansas kristal

 

 

De Kracht en stralendheid die Arkansas (berg) kristal draagt is ongelooflijk en enorm. Dit zijn werkelijk de Lichtbakens onder de kristallen. Zij zijn vaak al in grote mate ontwaakt en bewust en kunnen een enorme hoeveelheid Hoog Goddelijk Licht door zich heen trekken en uitstralen. Hun Lichttrilling is bijzonder hoog.

Vaak herken je deze kristallen direct door hun stralende, glasheldere uiterlijk, en als je gevoelig bent, ook door de hoge energie die ze uitstralen.

Deze fantastische Lichtwerk kristallen kunnen bulten werk verzetten voor jouw Ascensie ontwikkeling juist omdat ze zo krachtig en stralend zijn. Ze zuiveren tot in heel diepe lagen van je Bewustzijn en zetten diepgaande schoonmaakprocessen op gang. Ze brengen een Goddelijk Monadisch Licht in je systeem en helpen je je eigen Hoger Zelf te doen indalen en verankeren in je Bewustzijn in het hier en nu. Ze verhogen direct ook jouw trilling, wat ook de nodige blokkades of groeiaspecten triggert die van belang zijn in je groei, en helpen je hier krachtig doorheen te gaan. Ze kunnen je werkelijk tot op heel diepe niveaus helpen om oude sluiers en schaduwen te Transformeren en hier Hoger Licht aan toe te voegen in je systeem.

Arkansas kristal is een van de weinige kristalsoorten die een ongekend aantal programmeringen en Galactische Stralen in zich kan dragen en uitstralen. Ook hierin zijn ze uniek.

Arkansas kristallen zijn vaak verbonden aan het hoogste Goddelijke Licht: het Kristallijne Licht, en hiermee ook aan verschillende Lichtmeesters en Engelen.

Arkansas kristal kan als direct Lichtbaken fungeren, ook voor jouw ontwikkeling en groei, en brengt enorme stroomversnellingen en zuivering in je groei en systeem.

Dit is een waar Lichtwerkers kristal voor de Nieuwe Tijd!

 

 

© Willemien Timmer, 10 jan 06, Bron: “Lichtwerk met Kristallen” door Willemien Timmer

 

 

Je kunt hieronder in deze nieuwsbrief vele nieuwe Arkansas kristallen van de Kristalshop!!!

 

 

 

*Primeur: Nieuw in de Kristal Shop!!!!

 

Bij deze weer de primeur voor jullie! Waarschijnlijk staan deze kristallen pas vanavond of morgenvroeg in de Kristalshop!!!

 

Foto:

Artikel code: Labradoriet hart groot 001

Prijs: 37,50 euro          

Afmetingen: 5,5 cm lang, 6 cm breed, 2 cm dik

Kenmerken: bijzonder mooie kleurenglans in vooral groen en blauw tinten.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht van dit kristal!

Korte reading op dit kristal: De kracht van dit kristal is bijzonder groot. Dit kristal brengt je volledig in tune met je Zelf en jouw Licht. Het helpt je dicht bij je Hart te blijven en je te beschermen tegen energieën van buitenaf. Hierdoor kun je gaan voor je eigen keuzes, Doelen en Taken en zul je deze ook helderder op een rijtje krijgen. Dit kristal ondersteund je hier ook in. Het opent verschillende chakra’s verder en zuivert deze. Daarnaast brengt het je hart en voorhoofdchakra in balans, in perfecte uitlijning. Zodat je ook meer inzichten zult kunnen ontvangen, die gerelateerd zijn aan je harte waarden en harte kracht. Het helpt je om telkens opnieuw heel bewust te zijn van wie jij Bent en wat er in je energie gebeurd. Een perfecte ondersteuning dus in je Bewustzijnsgroei!

 

Foto:

Artikel code: Labradoriet hart klein 002

Prijs: 17,50 euro          

Afmetingen: 2,5 cm lang, 2,9 cm breed, 1 cm dik

Kenmerken: Super AA kwaliteit labradoriet. Heel veel kleuren en bijzonder mooi en stralend!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt met behulp van zachte Liefde een beschermende laag rondom je aura heen. Het helpt je hierdoor dicht bij jouw hart en Taken te blijven en je niet te laten afleiden van zaken die geen werkelijke waarde hebben. Het brengt je verbinding met je Zelf en leert je onderscheid in energieën te maken. Het verbind tevens eigen Kracht met inzicht en zelfstandig denken. (zonder beïnvloeding van buitenaf).

 

Foto:

Artikel code: Labradoriet hart klein 005

Prijs: 17,50 euro          

Afmetingen: 2,5 cm lang, 2,9 cm breed, 1,2 cm dik

Kenmerken: Super AA kwaliteit labradoriet. Heel veel kleuren en bijzonder mooi en stralend!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal biedt bescherming en bewustwording voor vooral je keelchakra. Het geeft dit chakra de gelegenheid zich te openen en ontplooien opdat je innerlijk horen ook meer ontwikkeld mag worden. Communicatie in alle facetten staat daarbij centraal, ook met Lichtmeesters en of gidsen. Communicatie vanuit je hart, in vertrouwen en bescherming!

 

Kijk hier in de Kristalshop voor meer labradoriet!!! (ook bollen, ruwe stukken, healing sticks op aanvraag!!!)

 

Foto:                  ZEER UNIEK!!!

Artikel code: Arkansas punt mega groot 001

Prijs:  155,- euro          

Afmetingen: 9,5 cm lang, 7,3 cm breed, 5 cm dik, omtrek 22 cm

Kenmerken: Helder transparant met witte sluiers/wolkjes en kleine regenboogjes. Is tevens een tabulator kristal! Bijzonder groot en bijzonder schitterend kristal!Bijzonder mooi voor healingen te gebruiken, maar ook aks uitstralingskristal voor een ruimte.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht van dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Zeer bijzonder en uniek Meester kristal, die direct onder leiding van de Kristalmeesters van Sirius functioneert. Dat betekend dat dit kristal Hoog Goddelijk Bewustzijns Licht van Eenheid naar hier straalt. Bijzondere Krachten en Kennis in zich draagt die je verbind met Al Wat Is.

Hoog Kristallijne Licht van de Oorsprong brengt dit kristal in je systeem en de omgeving waar het kristal wordt neergezet. Dat wil zeggen dat alle energieën gaan mee resoneren op de Eenheids Trilling, het Hoger Goddelijk Licht van de Oorsprong. Dit brengt bijzonder grote en diepgaande schoonmaakprocessen teweeg in je eigen Bewustzijn. Hogere Lichtlichamen van je Zelf, ooit afgescheiden van je Bewustzijn in de geschiedenis van je Ziel, worden weer naar hier gehaald en verbonden. Je wordt dus ook letterlijk meer Heel met behulp van de liefdevolle Lichtkracht van dit kristal.

Een waar Meester kristal wat speciaal voor de ontwikkeling naar de Nieuwe Tijd geboren is uit de aarde, om Hogere Inzichten, verbondenheid, samenwerking in Eenheid te verspreiden. Om oude Kennis en Wijsheid weer meer bewust te maken, om het Paradijs en de Droom van Moeder Aarde en jouw eigen Goddelijk Wezen meer en meer te manifesteren op aarde. Super behulpzaam dus ook voor Lichtwerkers en Ascensie healers!

Een waar Ascensie kristal eerste klas!

 

Foto:

Artikel code: Arkansas punt groot 003

Prijs:  72,50 euro         

Afmetingen: 6,3 cm lang, 4,5 cm breed, 2,9 cm dik

Kenmerken: Helder transparant met witte sluiers/wolkjes. Is tevens een tabulator kristal! Bijzonder en schitterend kristal!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht van dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt grote helderheid, Kracht en Transformatie met zich mee. Dit kristal is sterk verbonden aan de Kracht van Metatron, de Kracht voor groei en Bewustwording. De Kracht van Overgave aan het Goddelijke, Overgave ook aan jouw Goddelijke Taak. Dit kristal brengt je in dieper contact met de Werkelijke Jij, jouw Ware Licht en jouw Taken en Doelen voor deze incarnatie. Het opent je Bewustzijn voor je Monadisch Zelf, voor hogere inzichten en afstemming op de Lichtmeesters. Voor een vruchtbare samenwerking in groei en ontwikkeling, voor het zaaien van Licht en Eenheid, in jouw hart en in al die harten die je ontmoet!

 

Foto:     ZEER UNIEK!!!

Artikel code: Arkansas Dubbeleinder mega groot 001

Prijs:  125,- euro          

Afmetingen: 9,5 cm lang, 4,8 cm breed, 4,3 cm dik, omtrek 15,3 cm

Kenmerken: Helder transparant en bijzonder stralend kristal!!! Bijzonder groot en schitterend kristal! Het is zeer uniek om dubbeleinders van dit formaat tegen te komen, is echt zeldzaam!!! Dit kristal is tevens ook een tabulator kristal wat een extra bijzondere werking mee geeft!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht van dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Dit zeer unieke kristal is een juweel van Kracht op zich. Een zeldzaamheid die je slechts in een enkel leven tegen het lijf loopt. Dit Ascensiekristal is dan ook bedoeld voor de Lichtwerker die met hart en Ziel gaat voor de Eenheid, de samenwerking in Eenheid. Dit kristal kent vele, vele verbindingen en zal deze mettertijd steeds meer openbaren. Dit past zich aan, aan jouw groei, maar ook aan de verhoogde trillingen die in deze tijd naar de aarde komen. Hoewel het volledig geopend en geactiveerd is, zal het je telkens nieuwe inzichten, Krachten en verbindingen gaan openbaren. Een Meester Kristal als deze zie je zelden!!! Grote Kennis over zowel hemel en aarde liggen vervat in dit kristal, Kennis van werelden in werelden. Met dit kristal is het dan ook simpel om  te ‘reizen’ door diverse dimensies en sferen. Onderleiding van verschillende Lichtmeesters kun je verschillende Ascensie zetels betreden en je Goddelijke en Zielen Kennis verbreden, meer tot ontwaken brengen. Een kristal wat je herinnert aan de tijden van Eenheid, sterk verbonden met Lemurische tijden, en toch ook afgestemd op het hoogste goed voor de aarde in het nu.

Dit kristal lijnt je uit met de Kristallijne Kinderen van Moeder Aarde en hun bedoeling op aarde. Het verbind met de Aarderijken, de Hollow Earth bewoners, als ook met Engelen en Meesters.

Het Kristallijne Licht loopt als een rode draad door dit kristal en al z’n verbindingen en her-innert aan je Oorsprong van alle Zijn.

Het kristal is tevens verbonden met vele Krachtplaatsen ter wereld, en Krachtplaatsen in het Universum, welke het met elkaar verbind en deze verbindingen in stand houdt. Naast een Persoonlijke Taak voor jouw, draagt het dus ook een Universele Taak voor de Ascensie.

Dit kristal moet dan ook met grote zorg en respect gekoesterd worden!!!

 

Foto:     ZEER UNIEK!!!

Artikel code: Arkansas Dubbeleinder mega groot 002

Prijs:  95,- euro            

Afmetingen: 9,5 cm lang, 4,5 cm breed, 3 cm dik, omtrek 11,5 cm

Kenmerken: Helder transparant en bijzonder stralend kristal!!! Bijzonder groot en schitterend kristal! Het is zeer uniek om dubbeleinders van dit formaat tegen te komen, is echt zeldzaam!!! Ook heeft dit kristal enkele rutielnaaldjes in zich! En 2 kleine zwarte insluisels. Dit kristal is tevens ook een tabulator kristal wat een extra bijzondere werking mee geeft!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht van dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal draagt Zonnestralen gevat in Licht in zich. Het brengt hierdoor een grote beschermende Kracht (van Ra) met zich mee maar ook Vreugde, Vriendschap en eigen Kracht. Mede dankzij de zwarte insluitsels verbind dit kristal het Hoger Licht ook aan het hart van Moeder Aarde. En dit brengt het ook in jouw systeem. Hoog Licht, gecombineerd met eigen Kracht, Goddelijke Liefde en aarding ineen.

Dit kristal straalt je tegemoet en wil niets liever dan ingezet worden voor het zaaien van healing, Licht, Liefde en Bewustzijn. Het kent een ongekend hoge Lichtkracht welke alles doordringend is. Verbonden aan het Gouden Licht van Ra, in combinatie met het Kristallijne Licht, brengt het duidelijke trillingsverhogingen teweeg in je Bewustzijn. Het opent je hiermee verder en werkt bijzonder Transformerend. Nieuwe groeiprocessen en schoonmaak dienen zich aan. Vanuit je Hoger Zelf tot diep in je aardse Blauwdruk. Ook stukjes uit je Zielengroep worden hierin meegenomen en gezuiverd. Zo werkt je dus niet alleen voor je Zelf, maar ook neem je je Zielengroep hierin mee. Ook een van de belangrijke thema’s van deze nieuwe tijd.

Dit kristal lijnt je tevens uit met hemel en aarde! Bijzonder Lichtwerkerskristal van grote waarde!

 

Foto:

Artikel code: Arkansas dubbeleinder/tabulator middelgroot 001

Prijs: 25,- euro             

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Helder transparant en bijzonder stralend kristal.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht van dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal maakt je aura glashelder. Het brengt je inzichten en Hoger Bewustzijn. Het stimuleert je derde oog en de connectie met Lichtmeesters en Engelen. Het brengt je dichter in verbinding met je Ware Zijn. Brengt diepgaande Zuivering en verhoogt je Lichttrilling. Verbonden met de Engelen der Transformatie. Vooral Lord Ezechiel werkt sterk door dit kristal heen en brengt je dichter bij je Zelf.

 

Foto:

Artikel code: Arkansas dubbeleinder/tabulator middelgroot 003

Prijs: 22,50 euro          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Helder transparant en bijzonder stralend kristal. Tevens tabulator kristal.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht van dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt direct een grote input aan Goddelijk Licht in je systeem. Dit brengt diepe schoonmaak, uitlijning met hemel en aarde en opent je Bewustzijn. Het is sterk verbonden ook met de Kristalrijken in de aarde en heeft hier geregeld uitwisseling mee in energie. Dit brengt steeds grotere Kracht en Zuivering met zich mee. Brengt stroomversnellingen in je groei, verbeterde energie doorstroming. Stralende Kracht van zuiver Licht!

 

Foto:

Artikel code: Madagaskar Bergkristal healing stick groot 001

Prijs: 35,- euro             

Afmetingen: 10 cm lang, 1,9 cm breed, 1,4 cm dik

Kenmerken: Helder transparant met lichte witte sluiers. Heel goed bruikbaar voor healing van jezelf,maar ook bij healingen voor anderen of bij chakra leggingen.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht van dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Deze healingstick kan je haarfijn assisteren bij healingen voor jezelf of een ander. Het brengt zuiverend Hoger Licht in je systeem in, wat je helpt om blokkades op te ruimen. Het brengt je energie meer in stroming en resonantie met het Licht. Dat betekend dat het versnelde schoonmaakprocessen in gang zet die je helpen je trilling te verhogen en meer Hoger Licht te leren toelaten in je energiesysteem.

 

Foto:

Artikel code: Madagaskar Bergkristal Healingstick klein 002

Prijs: 11,50 euro          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Helder transparant met lichte witte sluiers. Bijzonder stralend! Heel goed bruikbaar voor healing van jezelf,maar ook bij healingen voor anderen of bij chakra leggingen.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt grote helderheid in zaken waarin je het gevoel hebt vast te lopen. Ook wanneer je voelt dat je ergens tegenaan loopt in je ontwikkeling, maar er nog niet de vinger op kunt leggen, kan dit kristal oplossingen aandragen. Het biedt je naast bescherming ook trillingsverhoging en helpt je meer in Eenheid te voelen!

 

 

 

Foto:

Artikel code: Madagaskar Bergkristal Healingstick klein 004

Prijs: 12,50 euro          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Helder transparant met lichte witte sluiers. Bijzonder stralend! Heel goed bruikbaar voor healing van jezelf,maar ook bij healingen voor anderen of bij chakra leggingen.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal bewerkstelligt diepe healing in je systeem. Dit kristal reist graag dagelijks met je mee (bijvoorbeeld in je broekzak) om overal het Hoger Licht te verspreiden waar je komt. Zo hoef je lang niet altijd heel bewust te werken met dit kristal, terwijl het toch z’n invloed doet gelden. Buiten dat om verhoogd het je trilling, brengt het je dichter bij je Zelf en helpt het je in ondersteuning in je groei!

 

 

Kijk hier voor nog veel meer nieuwe Arkansas kristallen in diverse prijsklassen!!!

 

 

Foto:  

Artikel code: Amethist ‘schaal’ 001

Prijs: 50,-  euro            

Afmetingen: 17 cm lang, 15 cm breed,  3 cm dik

Kenmerken: Diverse paarstinten en diverse groottes kristalpuntjes. Met in sommige puntjes kleine regenbogen. Er zit ook wat witte aanslag/mineraal op in het midden. Heeft ongeveer 1 jaar in mijn praktijk gestaan.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht van dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal straalt een harmonieuze zachtheid en hogere afstemming uit. Het is een perfect uitstralingskristal voor een praktijkruimte of meditatieplek. Het draagt Hoger Licht voor het openen van je Hoger Bewustzijn en helpt je om zuiver afgestemd te blijven. Is sterk verbonden met de Violette Straal voor Transformatie en zuivering. Het stemt je opnieuw af met je Hoger Zelf en helpt dit ‘lijntje’ te versterken, ook voor je dagelijks leven. Maar brengt ook de nodige rust, zachtheid en groei teweeg.

Het is naast verbindingen met St. Germain ook verbonden met het Regenboog Bewustzijn, voor vernieuwing en groei. Dit kristal is een ware leermeester die perfect kan ondersteunen tijdens meditaties of healingen. Het brengt zachtheid met zich mee en healt ook vanuit zachtheid. Zorgt dat het mentale gebied wat meer tot rust gebracht wordt, zodat Hoger Licht en inzichten ook in je Bewustzijn door kunnen dringen.

Bijzonder behulpzaam en liefdevol kristal van grote Kracht!

 

 

*Workshop data voor deze en volgende maand

 

Vrijdag 27 januari 06, 13.30-16.30 uur

Kristal opleiding groep 2006:

Kennismaking met kristal energie

Deel II

 

Deze groep is al vol!!

 

45,- euro per persoon

 

Datum & Tijd:

Workshop:

Kosten:

 

 

 

Februari 2006:

 

 

 

 

 

Vrijdag 3 februari 06, 10.00-16.30 uur

Werken met de Kracht en Magie van Merlin

Transformatie Lichtwerk

Nog 2 plaatsen vrij!!!!

 

100,- euro per persoon

Zaterdag 4 februari 06, 10.00-16.30 uur

Kristal opleiding groep 2006:

Pendelen & Communicatie met kristallen

                                                                      

Deze groep is al vol!!

 

110,- euro per persoon incl. pendel en lesmateriaal

Zaterdag 11 februari 06, 10.00-16.30 uur

Kristal opleiding 2005/2006:

Werken met kristallen Deel I

                                                

Deze groep is al vol!!           

 

100,- euro per persoon

 

Meer informatie over de inhoud van de workshops vind je door op de betreffende workshop te klikken!!! Voor aanmeldingen: mail me!!!

 

 

 

Dit was de nieuwsbrief van 24 januari 2006 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

Drachtsterweg 16

9001 BE Grou (Friesland)

www.apofyliet.nl

www.praktijk-apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

info@praktijk-apofyliet.nl