Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

Dit is de nieuwsbrief van 26 mei 2005 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

Drachtsterweg 16

9001 BE Grou (Friesland)

www.apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

 

 

In deze nieuwsbrief vind je de volgende bijzonderheden:

 

*Nieuwe updates op de website www.apofyliet.nl

*Nieuw: Workshops vanaf september 2005!

*Nieuw: Kristal opleiding vanaf september 2005!

*Nieuws over de Kristalshop

*Kennismaking met enkele nieuwe kristallen in de Kristal Shop

*Channeling: Albast eieren uit Egypte

*Workshop data voor deze en volgende maand

 

 

 

 

*Nieuwe updates op de website www.apofyliet.nl

 

Inmiddels staan er weer de nodige updates op mijn website. De eerste Egypte foto’s en channelings staan er op. Helaas moet ik zeggen dat de rest van de channelings nog niet naar buiten gebracht mag worden. Op een later tijdstip hopelijk wel. Enkele hiervan zullen echter in de nieuwe najaar workshops gebruikt gaan worden. (Deze staan nog niet op de website, maar verschijnen daar ook binnenkort!) Jullie hebben zogezegd de primeur.

De data voor deze workshops zijn overigens nog niet vastgesteld, ook dat komt binnenkort. Hieronder vindt je meer informatie over de nieuwe workshops.

 

 

*Nieuw: Workshops vanaf september 2005!

 

Onderstaande workshops zullen een hele dag van ongeveer 10.00 uur tot ongeveer 16.30 uur gaan duren. De data en overige informatie zullen binnenkort op de website verschijnen!

 

 

*Workshop: Ra en de Hathors:

 

Gechannelde workshop waarin transformatie centraal staat. Mbv de Zonnekrachten van Ra zullen we meer en meer onze eigen Krachten en Licht binnen halen en gaan belichamen. Hiervoor is eerst healing en transformatie nodig van oude zwaarte en schaduw.

Zowel Ra, de Hathors en vele andere Lichtwezens zullen deze helende Kracht dag in Liefde en Eenheid begeleiden.

Voor transformatie en spirituele groei naar Ascensie. Voor heelwording en om de Eenheid in jezelf opnieuw te ervaren en terug te vinden.

 

De Hathors zijn 4-dimensionale Meesters van klank, kleur en energie en m.b.v. klank en kleur helpen zij je te bevrijden van die oude delen die je lange tijd belemmerd hebben om je Werkelijke Pad en Doel te bewandelen.

 

Ra is een Meester in het verwarmen en helen van gekwetste gevoelens. Met zijn Zonnekracht helpt hij je het oude te transformeren en nieuwe Kracht, positiviteit en Zon (Licht) in je systeem te brengen.

Hij is een kei in het versterken van het contact met je eigen Kracht en Licht en zijn energie werkt verwarmend, koesterend en Bewustzijn verhogend.

 

 

*Workshop: De Kracht van de Witte Lotus: (Deel I)

 

Gechannelde workshop o.l.v. verschillende Lichtmeesters en Engelen.

In deze workshop reiken we je de Kracht van de Witte Lotus aan: de zuivering naar heelheid en Eenheid.

M.b.v. deze energetische Witte Lotus zal diepgaande healing en transformatie plaatsvinden.

De Kracht van de Witte Lotus werd veelvuldig gebruikt bij oude Egyptische Inwijdingen en vormt ook in het heden een brug naar transformatie. Waarbij oude kwaliteiten en inwijdingskennis opnieuw tot je kan komen (in je Bewustzijn her-innerd wordt) die je in het heden kan helpen verder te groeien in Bewustzijn. Het kan oude technieken of tools opnieuw bewust maken, die je kunnen helpen jezelf dieper te helen en te transformeren. Maar het kan ook oude inwijdingsstukken, die je niet langer dienen, transformeren zodat deze je niet langer belemmeren in je groei.

 

 

*Workshop: Inwijding in de Witte Lotus: (Deel II)

 

Gechannelde workshop o.l.v. verschillende Lichtmeesters en Engelen.

In deze workshop gaan we verder werken met de Kracht van de Witte Lotus. Ook nu weer zal diepgaande healing en transformatie plaatsvinden. En zullen meer delen van je Zelf her-innerd en geactiveerd worden. Hogere Lichtdelen van je Zelf zullen opnieuw opgehaald worden en verbonden aan je systeem, je wordt dus meer Heel en zult opnieuw de Eenheid binnen jezelf ervaren.

Na het uitzuiveren en transformeren van oude stukken in je systeem zullen we ingewijd worden in de Kracht van de Witte Lotus. Deze Kracht van Zuiverheid helpt je her-inneren aan het Zuiverste Wezen wat je van oorsprong Bent.

Je wordt teruggeplaatst in de Eenheid en je Monadisch Licht.

Dit is een diepgaand helend en transformerend proces wat je in staat stelt steeds meer in je Hoger Licht te blijven en te leven vanuit zuiverheid en hart.

Met deze inwijding wordt een healingproces in gang gezet.

 

 

*Workshop: Inwijding in de 12 Gouden Stralen van Ra:

 

Gechannelde workshop o.l.v. verschillende Lichtmeesters en Engelen.

In deze workshop gaan we werken met de 12 Gouden Stralen van Ra, die diepgaande transformatie zullen bewerkstelligen.

Onder leiding van Ra zullen we met meerdere van deze Stralen aan de slag gaan voor healing en integratie.

De 12 Gouden Stralen van Ra belichamen aspecten van het Hogere Licht en Bewustzijn en dienen geïntegreerd te worden voor onze Verlichting een feit wordt.

We zullen gaan werken met gechannelde healingtool die aangereikt worden om onze systemen te zuiveren, opdat Nieuw Licht en Hoger Bewustzijn kan indalen.

Ook na deze workshop zal de nodige zuivering plaats vinden en zullen de Stralen waarmee we gewerkt hebben verder geïntegreerd worden.

Het werken met de Gouden Stralen van Ra kan inhouden dat je Bewustzijn meer geopend wordt, dat meer Lichtkwaliteiten geactiveerd worden in je systeem en je Kracht en groei toe zullen nemen.

 

Een bijzonder diepgaande en transformerende workshop!

 

 

 

*Nieuw: Kristal opleiding vanaf september 2005!

 

Naast de bovenstaande workshops zal er in september ook gestart worden met diverse workshops die tezamen een kristalopleiding vormen. Hierin zullen we alle vormen van werken met kristallen toe gaan passen en ervaren, inclusief het leren communiceren met kristallen, en het openen en activeren van kristallen. Naast het werken met de kristallen, wat dus ook healing brengt, zal dit ook je spirituele groei enorm doen versnellen.

Ook hierover volgt later meer informatie in de nieuwsbrieven en op de website: www.apofyliet.nl

 

 

*Nieuws over de Kristalshop

 

Inmiddels heb ik weer nieuwe kristalinkopen gedaan en weer een aantal ware juweeltjes op de kop weten te tikken. Een deel hiervan kun je inmiddels al vinden in de kristalshop, de rest verschijnt binnenkort weer in de kristalshop wanneer alle readingen klaar zijn.

 

Daarnaast zijn er nu schitterende opaliet engeltjes via de Kristalshop verkrijgbaar. In eerste instantie zijn deze nog op aanvraag verkrijgbaar. Mail me voor de mogelijkheden en prijzen of kijk in de kristalshop!

 

                                              

 

*Kennismaking met enkele nieuwe kristallen in de Kristal Shop:

 

Foto:

Artikel code: Robijn balletje 001

Prijs: 12,50 euro     

Afmetingen: 1,4 cm lang, 1,4 cm breed, 1,4 cm dik

Kenmerken: diep donker rood, veel diepte, mooie cirkelvormige inwendige glans.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal neemt je direct mee de diepte van je eigen Wezen in. Het helpt oude (pijn) stukken te transformeren, te doorzien en te aarden. Het hersteld beschadigde aardverbindingen. Het opent je voetchakra’s meer en verbindt je hierdoor beter met je Blauwdruk. D.w.z. dat het je helpt stappen te zetten voor je aardse Doelen en tegelijkertijd helpt het je om karmische jasjes te doorzien en los te laten.

 

Foto:

Artikel code: Pyriet knuffel 001

Prijs: 7,- euro    

Afmetingen: 2 cm lang, 2,2 cm breed, 1,5 cm dik

Kenmerken: Gepolijste vorm, wat zeldzaam is bij pyriet.

Korte reading op dit kristal: Het Gouden Licht van hemel en aarde in een kristal ‘gevangen’. Dit kristal brengt je een diepe verbinding met de kern van moeder Aarde en aard je systeem zodanig dat je stevig geaard in het leven kunt staan. Tegelijkertijd helpt het je om je Hoger Licht naar de aarde te trekken, zodat je dit ook werkelijk meer kunt belichamen op aarde.

 

Foto:   

Artikel code: Waveliet 001

Prijs: 7,50 euro    

Afmetingen: 4,8 cm lang, 3,5 cm breed, 1,8 cm dik

Kenmerken: Schitterende zacht geel-groene zonnetjes op moedergesteente.

Korte reading op dit kristal: De Kracht van de zon en hart gaan samen in dit kristal, en helpt je dit ook te aarden en dus neer te zetten. Hart en 3-de chakra worden meer aan elkaar verbonden, zodat Kracht en Hart elkaar steunen en ondersteunen. Het daadwerkelijk durven neerzetten van je hartkwaliteiten en deze uit durven dragen. Durven leven vanuit je hart. Zonnekracht en Liefde hand in hand in je 3-de en 4-de chakra!

 

Foto:

Artikel code: Aquamarijn knuffelsteen 001

Prijs: 6,50 euro    

Afmetingen: 2,8 cm lang, 1,8 cm breed, 1,8 cm dik

Kenmerken: zacht blauw met witte belijning

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt zachtheid en openheid voor het keelchakra. Helpt je bij het uiten van gevoel en intuïtie. Het helpt je tot expressie komen. Het lost blokkades op in het keel/kaak gebied. Het kristal is verbonden aan de zacht blauwe Engelen energie en versterkt hierdoor ook contacten en communicatie op hogere levels, met gidsen en andere Lichtwezens.

 

Foto:

Artikel code: Hemimorfiet knuffel 004

Prijs: 10,- euro    

Afmetingen: 2 cm lang, 1,8 cm breed, 1,7 cm dik

Kenmerken: zacht blauw met witte belijning

Korte reading op dit kristal: De  hogere lagen van je keel en achterhoofd/nek worden m.b.v. dit kristal meer geopend en geschoond. Oude koordverbindingen en schaduwstukjes wordt zachtjes losgeweekt uit je systeem. Dat biedt bevrijding en nieuwe groei. Maar brengt ook bewustzijn (en dus inzicht) in oude patronen.

 

Kijk voor meer nieuwe kristallen op www.apofyliet.nl

 

 

*Channeling: Albast eieren uit Egypte

 

                                     

 

© Channeling 16 mei 2005 door Willemien Timmer

 

 

De Kracht van de Zon in je Hart plaatsen

 

“ De Albast eieren plaatsen in meerdere of mindere mate de Kracht van de Zon in je systeem, afhankelijk van hun helderheid en diepte van kleur.

Ze helpen je her-inneren aan de Tijd van de Ouden. De Tijden van Licht die deze planeet ooit kende.

Ze brengen je in dieper contact met je Wezenlijke Ik, je Monadisch Licht van Oorsprong.

Ze helpen je je te her-inneren aan het Stralend Licht dat je al Bent en in je Wezen draagt.

De Albast eieren, verbonden aan de Kracht van de Zon, verbonden aan Ra, Aton: De Kracht van Licht en Liefde. De Hoogste Goddelijke Verbinding, de Eigen Hoogste Kracht/Lichtvorm van je Wezen.

Deze eieren brengen Goddelijk Licht in de hoogste vorm in je systemen en heel je Wezen. Ze helpen je je te her-inneren aan je Eigen Kracht en Licht.

Ze kunnen je opnieuw in contact brengen met oude incarnaties waarin je dit Licht belichaamde en verwezenlijkte. Ze helpen je dit Licht opnieuw vast te houden voor je aardse jasje en energie.

De Albast eieren helpen je opnieuw de Kracht van de Zon in je hart te plaatsen en de Goddelijke Vreugde, het Licht en de eigen Kracht opnieuw te ontdekken. Ze helpen je ontwaken uit de diepe slaap van onbewust-zijn en maken je stralend en helder.

De eieren helpen je laag voor laag te schonen van oude troep en karmische jasjes en brengen laag voor laag nieuwe energie en Zonnekracht in. Dat betekend healing op elk niveau tot in de diepte!”

 

 

         *Workshopdata deze en volgende maand:

                       

Maandag 30 mei 2005, 19.30 – 21.00 uur: Sound of Oneness

Helend klankconcert met channeling, klankschalen en eigen stem (tonen). Dit gaat een heel bijzondere avond worden, waarbij we samen naast de soundhealing ook een kristallen krachtwiel gaan maken.

10,- euro per persoon.

 

Maandag 6 juni 2005, 19.30 – 21.00 uur: Channeling/healing

Transformatie Lichtwerk

            10,- euro per persoon.

 

            Maandag 13 juni 2005, 19.30 – 21.00 uur: Channeling/krachtwiel voor healing

Eigen kristallen meenemen om een groot krachtwiel te maken, waarin kristallen ook met healingenergie opgeladen worden! Transformatie Lichtwerk

            10,- euro per persoon.

 

            Vrijdag 17 juni 2005, 13.30 – 16.30 uur:

                Introductieworkshop: Kennismaking met kristal energie II

            35,- euro per persoon.

In deze kristal introductieworkshop gaan we aan de slag met het leren invoelen van verschillende kristalenergieën. We zullen verschillende kristallen beter leren kennen door contact te leren maken met het kristalwezen van het kristal.

Tevens zal dit zeer helend werken, omdat je alle kristalenergieën ook helemaal door je heen zult trekken, waarbij ze grote schoonmaak in je systemen op gang zetten. Bijzondere healing dus die je ondersteund en voedt in je spirituele groei en je Pad van Ascensie.

Aanrader voor ieder die zich tot kristallen aangetrokken voelt!

 

Voor meer informatie: kijk in de Activiteiten agenda op www.apofyliet.nl

 

            Vrijd. 24 juni 2005, 13.30 – 16.30 uur:

            Introductieworkshop: Leren pendelen

            45,- euro per persoon.

In deze pendelworkshop gaan we aan de slag met het leren werken met de pendel. De pendel is een bijzonder hulpmiddel bij het leren invoelen van energieën. Wanneer je moeite hebt met het invoelen van energie, kan de pendel  een goede hulp bieden. De pendel maakt m.b.v. zijn bewegingen de energie zichtbaar.

Heel belangrijk is het werken vanuit het hart, en niet vanuit het verstand. We zullen daarom voldoende aandacht besteden aan het ontspannen, afstemmen en leren vertrouwen op je eigen gevoel en de pendel.

Verder zullen we gaan werken aan het programmeren van de pendel voor jou persoonlijk. Daarnaast zullen we heel veel gaan oefenen, om ook vertrouwd te raken met de pendel en de werkwijze.

Zodat het werken met de pendel na deze middag ook direct toepasbaar voor je is.

Het gebruik van de pendel is een prima hulpmiddel om passende kristallen uit te zoeken, maar biedt op eigenlijk elk vlak hulp. Ook bij vragen in je ontwikkeling.

 Kijk voor meer informatie over pendelen ook hier!

 

Voor meer informatie: kijk in de Activiteiten agenda op www.apofyliet.nl

 

Maand. 27 juni 2005, 19.30 – 21.00 uur: Channeling/krachtwiel voor healing

Eigen kristallen meenemen om een groot krachtwiel te maken, waarin kristallen ook met healingenergie opgeladen worden! Transformatie Lichtwerk

10,- euro per persoon.

 

Vrijdag 1 juli 2005, 19.30 – 21.00 uur: Sound of Oneness

Helend klankconcert met channeling, klankschalen en eigen stem (tonen)

10,- euro per persoon.

 

 

Meer informatie over de inhoud van de workshops en opgave vind je op             

                                                www.apofyliet.nl

 

 

 

 

Lieve zonnige hartegroet,

   Willemien

 

 

 

Dit was de nieuwsbrief van 26 mei 2005 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

Drachtsterweg 16

9001 BE Grou (Friesland)

www.apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

 

Wens je deze gratis nieuwsbrief niet langer te ontvangen, stuur dan even een mailtje om het me te laten weten!