Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

 

 

Apofyliet Nieuwsflits maart 2008 

 

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

 

*Deel van het Reisverslag Egypte Lichtwerk Reis febr-maart 2008

*Wijziging: Workshops Egyptian Healing Light ©

*Vernieuwde kristal opleiding: Crystal Light Teachings ©

*Nieuwe kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

 

Lieve allemaal,

 

Het lijkt alweer een poos geleden sinds de laatste nieuwsbrief de deur uit ging. Wat gaat de tijd toch snel voorbij! Niet alleen gezien onze zeer enerverende ervaringen in Egypte, maar ook terug in Nederland schiet de tijd voorbij. De dagen lijken werkelijk steeds sneller te gaan in de steeds snellere frequenties.

Deze keer een nieuwsbrief met (hoe kan het ook anders in deze tijd van verandering) een heleboel nieuwe veranderingen, wijzigingen, en nieuwe mogelijkheden.

Ook vind je hier het reisverslag van onze eerste groeps Lichtwerk Reis naar Egypte, die een groot succes was!

Ik hoop binnenkort ook reacties en verslagen van de deelnemers op de site te kunnen plaatsen, maar vooralsnog is iedereen nog druk bezig met integreren, kwartjes die vallen, inzichten die binnen komen, nieuwe healingstukken en noem maar op. Ook wij zelf zitten nog volop in dit proces en kennen dit van alle voorgaande reizen. Het heeft even tijd nodig om werkelijk weer te landen in 3D Nederland.

 

Ten slotte nog een laatste opmerking, vanwege de enorme hoeveelheden mail tijdens onze Egypte reis (waar ik nog steeds doorheen aan het werken ben) kan het op het moment nog even wat langer dan normaal duren voordat ik alle mailtjes die nu binnen komen kan beantwoorden. Ik doe mijn uiterste best hier zo spoedig mogelijk allemaal op te reageren. Hopelijk hebben jullie even geduld met me!

 

Voor nu wens ik je veel leesplezier met alle informatie!

 

Stralende hartegroet,

Willemien

 

 

 

*Deel van het Reisverslag Egypte Lichtwerk Reis febr-maart 2008

 

© Willemien Timmer, 21 maart 2008, Lente equinox, volle maan en 3:3 Portal

 

Voorwoord: een introductie op vele vlakken

Het is lastig een verslag te beginnen van een reis die zo enorm veel impact heeft gehad en die zo bijzonder en enerverend is geweest. Het lijkt of deze week in diepe verbondenheid van hart tot hart wel een maand heeft geduurd en zo achteraf gezien, ook al is het nog maar kort geleden, lijkt alsof het tegelijkertijd lang en tegelijkertijd kort geleden heeft plaats gevonden.

We zijn zeer zeker nog bezig met het ‘indalen’ of ‘landen’ in 3D Nederland, terwijl een deel van ons Bewustzijn (zoals na alle reizen) nog tijd nodig heeft om terug te keren in het alledaagse hier en nu leven in een westerse cultuur die zo enorm verschilt van de Egyptische. Deze verschijnselen, die we inmiddels van alle voorgaande reizen al zo goed kennen hebben we tijdens de voorbereidingsdag ook proberen mee te geven aan alle deelnemers, omdat we inmiddels uit ervaring weten dat een week Egypte energie genoeg is om zeker maanden mee vooruit te kunnen op alle vlakken van het menselijk bestaan, vanuit menselijk perspectief in de manier van omgang met elkaar, de wereld, zienswijzen, respect en relativeringsvermogen. Maar ook de cultuurshock vanuit de westerse cultuur naar de Arabische cultuur, en andersom. Op geestelijk vlak vanuit de Spirit van een land met zo’n enorme historie, Kennis en Wijsheid die slechts deels voor het grote publiek toegankelijk is, en zoveel inspiratie, Zielsherinneringen, initiaties die zich ten tonele verspreiden in je hart en voor je derde oog, wanneer je eenmaal midden in deze antieke energieen stapt.

Zeker omdat onze insteek vanaf de ‘geboorte van het idee’ af was om geen standaard Egypte reis te organiseren, waarbij men meestal in een ‘glazen kooi’ (airconditioned bus rijdend door de betere wijken van de stad) het land bekijkt,  maar onze bedoeling was om temidden van het hedendaagse leven ervaring te gaan opdoen, wat dus een veel eerlijker beeld van de werkelijke hedendaagse cultuur zou weerspiegelen. We wisten bij voorbaat dat dit shocking zou kunnen zijn, en dat de tegenstellingen groot, enorm groot zijn. Niet alleen in de hedendaagse cultuur en straatbeelden, maar ook in het feit dat in de tempels de energieën veelal nog ofwel authentiek zijn ofwel zeer vervuild zijn door de massa’s toeristen die door de tempelmuren ‘geduwd’ worden.

Maar omdat bij deze reis daarnaast ook nog eens de aandacht gefocust lag op ons eigen spirituele en Zielen erfgoed, het ervaren van de tempels zoals ze nu zijn en ooit waren, onze eigen processen en groei hierin mee nemend en er ruimte gecreëerd werd voor persoonlijke initiaties en inwijdingen, werden de tegenstellingen en omschakelingen des te groter.

De balans leren vinden tussen 3D werkelijkheid (in een voor velen onbekende, nieuwe cultuur, die zo verschilt van onze westerse) en de 5D realiteit waarin we al steeds makkelijker voort kunnen bewegen en die al steeds meer eigen aan het worden is, was een van de grote Doelen die in deze reis telkens de kop opstak. We beseften ons dit maar al te goed, vooraf aan de reis, en konden hier op inspelen al vanaf de voorbereidingsdag in Nederland, ongeveer anderhalve week voor de grote Reis zou gaan plaats vinden. Omdat iedereen hierdoor min of meer voorbereid was, werd deze telkens opnieuw omschakeling redelijk makkelijk opgepikt en na enkele dagen was ieder al bijna een Meester in het vasthouden van de balans tussen oude en nieuwe cultuur, oude en nieuwe energie en Arabische en Nederlandse cultuur. Echter bij terugkomst blijkt keer op keer dat de omschakeling nog groter is. En dat geeft ook de tijd die nodig is om volledig terug te keren in Nederland, te integreren en de ervaringen eigen te maken.

We waren dan ook meer dan verheugd om bij onze terugkomst (een week later) te merken hoe iedereen in de groep de hartverbinding met elkaar heeft weten vast te houden en er bijna dagelijks enorm veel met elkaar nog uitgewisseld werd, via telefoon en mail. Ongelooflijk om te ervaren en zien hoe sterk onze verbinding was met iedere deelnemer in de groep en wat hieruit onderling ook voor prachtige ondersteuning en vriendschappen mochten ontstaan. Dat is pas echt een waar cadeau ook voor ons!

 

Vanaf de voorbereidingsdag: een persoonlijke Taak ontvouwt zich…

De voorbereidingsdag, ongeveer anderhalve week voor vertrek naar Egypte, was bedoeld om elkaar te leren kennen en de eerste connecties te gaan maken met elkaar, met Egypte en onze eigen individuele, maar ook de groeps processen daarin, helderder en bewuster te maken.

Daarnaast was er volop ruimte voor praktische voorbereiding.

Deze dag verliep erg relaxed en we konden heerlijk in de stroom meegaan van wat ook de Licht begeleiding voor ons in petto had, als voorbereiding op de reis. Zo bleek voor ieder een specifieke sleutelrol gedragen te worden in verschillende van de te bezoeken tempels. Een Sleutelrol waarvoor hij of zij de exacte codes tot diepere inititatie, activatie of Zielsgeschiedenissen in het Bewustzijn droeg.

Deze coderingen en activaties die dat teweeg zou brengen zou niet alleen van invloed zijn op de persoonlijke groei en ontwikkeling van die persoon, maar zou een ‘regen’ aan nieuwe informatie, energie en bewustwordingsprocessen in het groepsveld verspreiden, zodat ieder hier deelgenoot van werd. Maar dit werkte ook op veel grotere schaal mee. Deze activaties, initiaties hebben uiteraard ook hun effect op de Heilige Plaats of tempel waar die momenten ontstonden, waarbij ook de andere bezochte of te bezoeken plaatsen hun weerklank en verbinding in zouden hebben. Waarmee lijnen van Licht geactiveerd zouden worden ook om de oude Wijsheid en Kennis verder te activeren binnen de tempels en in de aarde zelf. Maar uiteindelijk zal deze microkosmos binnen ons als groep en dit Heilige Land ook weerspiegeld mogen gaan worden als macrokosmos, en zullen deze Lichtlijnen ook gaan doorwerken in het collectief Bewustzijn van mensheid en andere krachtplekken waar dan ook op aarde of in de Kosmos. Niets is iets in het klein, alles beïnvloed en heeft effect op elkaar. Zo boven zo beneden.

De ‘keuze’ van tempels en heilige plaatsen waar we naartoe geleid waren, waren meer dan treffend en exact in overeenstemming met ieders energie, coderingen en processen en exact in overeenstemming met de juiste Kosmische Timing.

Ieder in de groep koos intuïtief een foto van een van de tempels of heilige plaatsen die we zouden bezoeken, en al deze keuzes waren juist. Alle Key Keepers kozen bewust of onbewust hun ‘eigen’ tempel, waarvoor zij tijdens de reis de Sleutelrol zouden mogen vervullen. This was just the beginning of an impressive journey! Een Reis zoals we dat nooit vooraf bewust geweten konden hebben.

Dat bleek des te meer toen we in Egypte op deze plaatsen zelf aanwezig waren. Verschillende zeer bijzondere momenten, inwijdingen, ervaringen mochten plaats vinden.

Vele Goden en Godinnen begeleiden de reis, persoonlijke en groepsprocessen. Vele verschillende energieen mochten ons dragen op dit Pad van initiatie en Her-innering.

Belangrijke wachters (waarvan sommigen al eeuwen dezelfde tempel beschermen) waren ook op deze momenten in fysieke vorm aanwezig om initiaties te begeleiden, deuren te open die anders gesloten bleven of de gelegenheid boden het Heiligdom te eren in diep respect en dankbaarheid, waardoor de Poorten van onze Ziel opnieuw verder geopend konden worden.

Zeer zeker was het altijd voor degene die de Sleutelrol mocht vervullen op deze of gene plaats een diepgaande enerverende of helende ervaring. Dat waren ook momenten van diepe verbondenheid, diepe initiatie en ‘life changing’ ervaringen die vele nieuwe Poorten in het Bewustzijn openden, Zielsherinneringen bewust maakten, diepgaande inzichten brachten, of wat dan ook maar nodig was voor die persoon op dat moment in zijn of haar groei. Ontroerende momenten, emotionele momenten, diepgaande ervaringen. Ieder van ons mocht dat al tijdens de voorbereidingsdag ervaren. Des te dieper waren de ervaringen ter plaatse zelf.

Iedere Ziel is anders, iedere Ziel draagt zijn of haar eigen Taken en Doelen, zo ook voor deze reis. Zo ook waren daardoor de ervaringen voor ieder anders, ook over de Sleutelrollen die ‘verdeeld’ waren. Over deze ervaringen kan ik niet spreken, dat kan ieder slechts voor zichzelf doen, omdat de ervaringen ook zo uiteenlopend en divers waren, als de medereizigers zelf. Ik laat het aan hen zelf over wat zij nu of op een later moment met elkaar of de wereld willen delen.

Ik mocht slechts begeleider en toeschouwer zijn tijdens al deze individuele ervaringen en ‘aanrakingen’. En ik moet zeggen: ik ben ontroert wat we hebben mogen neerzetten, ervaren, mogen brengen en halen wat betreft Licht, welke wijze lessen we mochten leren, wat we met elkaar, de tempels, het land en hedendaagse cultuur mochten ervaren. Ik ben ook ontroerd, omdat dit zo alles overtrof wat we vooraf mochten hopen te bereiken en ervaren met elkaar. Zo veel diepgang, zoveel en zo diep gaande hartverbindingen die ontstonden, zulk prachtig healing- en Lichtwerk wat samen met elkaar neergezet mocht worden.

Ik voel me ook met gepaste trots vereerd, dat deze wijze Zielen kozen om met mij en Arjen samen op reis te gaan, dat wij mochten deelnemen in de groep. Niet zozeer als tourleaders, maar echt als mens, als Ziel, als Spirit, in gelijkheid, in Verbondenheid. Als een hart samen pulserend!

En vanaf dag 1, de voorbereidingsdag, was er ook zo’n heerlijk grote dosis humor aanwezig, die zo belangrijk, zo relativerend, zo aardend werkt. Een heerlijkheid om met elkaar op zoveel vlakken te kunnen matchen en door een deur te kunnen. Van hoog spiritueel vlak, tot menselijk vlak, maar ook op emotioneel en rationeel vlak was delen mogelijk, zo ook op Zielsniveau. Alle lagen waren vertegenwoordigd en aanwezig en dat bood zoveel stof tot verbinding. Zo veel ondersteuning, en zoveel bijzondere ervaringen op alle vlakken tegelijkertijd.

Het was hoe dan ook vanaf het begin een Reis om nooit te vergeten!

 

Zoals bij voorbaat al genoemd, zal dit reisverslag (geheel gelijk aan de reis zelf) een mengeling zijn van aardse 3D ervaringen en   momenten, afgewisseld met diepgaande 5D (en verder) ervaringen, emotionele, ontroerende, hartverwarmende momenten en totale warme menselijke gevoelens. Een weerspiegeling zoals wij de reis ervaren hebben in vele facetten van mens-zijn en Ziel-zijn, en al die lagen die zich daar tussen bevinden.

Ervaar voor jezelf de omschakeling die telkens gemaakt diende te worden, zij het op een wat zachtere manier.

 

Klik op de onderstaande link om de rest van het verslag van dag tot dag te lezen:

(incl. foto’s!)

In het Land van de Zon in verbondenheid van hart tot hart

 

 

 

*Wijziging: Workshops Egyptian Healing Light ©

 

Blijkbaar was de tijd toch nog niet helemaal rijp genoeg voor de Egyptian Healing Light © workshops. Omdat het beter voelt deze tot later in het jaar en begin 2009 te bewaren, na de essentiële nieuwe Licht poorten en energieën die in de tussentijd op aarde geïnitieerd worden, zijn een groot deel van de Egyptian Healing Light workshops daarom verschoven. Slechts enkele, zijn blijven staan, omdat deze wel alvast goed aansluiten op de huidige energieen.

Dat zijn:

Op 3 mei 2008: Sounds of Light Healing: diepgaande healing en Transformatie workshop met de Hathors!!!

Op 12 en 13 juli 2008: Masters of the Sun Healing.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Kijk hier voor meer informatie en inhoud!

 

Later in het jaar dus meer informatie en nieuwe data voor de overige

Egyptian Healing Light © Workshops!

 

 

 

 

 

 

*Vernieuwde kristal opleiding: Crystal Light Teachings ©

 

Na vele vragen wanneer er weer een nieuwe Kristal Opleiding zou gaan beginnen, bij deze een nieuwe introductie:

 

Multidimensional Light work: Crystal Light Teachings ©

 

De hier onder volgende Multidimensionale Lichtwerk workshops zijn een vervolg ofwel vervanger van de oude Apofyliet Kristal Opleiding. Vanwege de vele nieuwe frequenties, energietrillingen en stromingen sinds de start van 2008, zijn vele nieuwe manieren en informatie vanuit de Lichtwerelden en Kristalrijken weer meer toegankelijk geworden en mogen deze nu ook voor het eerst naar buiten gebracht gaan worden.

Niet alleen voor healing, bewustwording en groei van je Zelf, maar voor alle Werelden om en door je heen!

 

De volgende workshops zou je dus kunnen zien als de Kristal Opleiding in een nieuw jasje op een Multidimensionaal niveau. Een grote stap verder dus! Dit reikt vele malen verder, hoger en dieper dan alle voorgaande kristal workshops!

Afgestemd op deze Unieke tijd en de trillingen van Unity en Oneness!

Multidimensionaal Lichtwerk voor je Zelf, Moeder Aarde en de Galaxy!

 

Voor hen die de Apofyliet Kristal Opleiding al gevolgd hebben zullen deze workshops zeer zeker een enorme verdieping en verdere verkenning van de kristal energieën aan mogen reiken.

Maar ook voor hen die zich ‘geroepen’ voelen vanuit het Hart, maar geen kristal opleiding of workshops hebben gevolgd, zijn deze workshops toegankelijk en dragen een enorme bijdrage aan voor je eigen groeiprocessen en bewustwording.

 

Voor hen die de Apofyliet Kristal Opleiding gevolgd hebben geldt een korting op het volgen van dit vernieuwende, diepgaande, Multidimensionale traject. Voor jullie bedragen de kosten per workshop: € 99,99 per workshopdag.

 

 

The Crystal Light Teachings © – workshops op een rij:

 

Kristalactivaties en transmissies in je eigen Lichtlichamen en Multidimensionale Bewustzijnsvelden in samenwerking met de Crystal Masters of Sirius:

 

Introductie dag: 12 april 2008  van 10.00 – 15.00 uur

De uitwisseling bedraagt: € 88,- 

 

1.     Exploring fields of Crystal Energy 

2.     Lemurian Heart Crystals  

3.     Power Initiation crystals                                     

4.     Healing crystals

5.     Ascension Crystals

6.     Ascended Master crystals                                              

7.     Star connected crystals                                      

8.     Lemurian Angel Wings                                         

9.     Crystal Pillar Matrix and Codes

10. Etheric crystals: new Lightcodes           

 

Opmerking:

*Deze workshops zijn een samenwerking in Eenheid en Verbondenheid met elkaar in groei en healing van ons zelf, Moeder Aarde en de Galaxies. Deze workshops leveren een grote bijdrage aan jouw eigen unieke groei, en de ervaring, Kennis en Bewustwording die daaruit voort vloeit mag vorm gegeven worden in je eigen leven, op jouw eigen unieke manier zoals de Bedoeling van je Ziel is.

*Echter deze workshops zijn niet bedoeld om door te geven of over te nemen. De activaties en transmissies zijn afgestemd op de aanwezige groep en Lichthulp die aanwezig is, en kan niet vanuit de persoonlijkheid neergezet worden.

*Hoewel de persoonlijkheid graag een ‘bewijs van deelname’ wenst na het volgen van een dergelijk traject, weet de Ziel dat dit nergens voor nodig is, omdat het gaat om de reis van groei, healing, transformatie, het Lichtwerk in Verbondenheid en activatie van je Zielsstructuren. Dus zal voor dit traject voor de wensen van de persoonlijkheid wel een certificaat uitgereikt worden, maar meer als ‘bewijs’ dat je dit traject gevolgd hebt en daarin de Reis in je eigen Groei en Bewustzijn hebt doorgemaakt. Echter ook na deze Crystal Light Teachings gaat je groei natuurlijk in een razend tempo door, we zijn nooit uitgeleerd!

 

Klik hier voor de inhoud en data van de workshops!!!

 

Aanmeldingen kun je doorgeven via deze link!

 

Heb je vragen? Mail me op info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

 

 

 

*Nieuwe kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

 

Er zijn weer enkele nieuwe kristallen schedels gearriveerd die nog een nieuw thuis zoeken. (Sodaliet, bergkristal, rozenkwarts)

Voel je je geroepen? Mail me, dan stuur ik je het Word-bestand met foto’s!

 

Vele verschillende nieuwe kristallen hebben ook weer hun weg naar de Apofyliet Kristalshop gevonden. Enkele super bijzondere en schitterende exemplaren, maar ook vele verschillende energieen die nauw aansluiten bij de energieën in deze tijd.

 

Door hier te klikken kun je een groot deel van het nieuwe assortiment vinden. Aankomende week wordt er steeds meer nieuws toegevoegd.

Hieronder vind je vast een greep uit de nieuwe collectie!

 

  Uniek en zeldzaam!

Artikel code: Meesterkristal: Deva kristal XXXL 001

Kijk hier voor meer informatie over dit bijzondere Meesterkristal en grotere foto’s!

 

  Uniek & zeldzaam!

Artikel code: Meesterkristal: Deva Isis kristal XXXL 002

Kijk hier voor meer informatie over dit bijzondere Meesterkristal en grotere foto’s!

 

 Zeer uniek!

Artikel code: Kunziet hanger 001

Kijk hier voor meer informatie over dit bijzondere Meesterkristal en grotere foto’s!

 

 Zeer uniek!

Artikel code: Roze & groene toermalijn hanger 001

Kijk hier voor meer informatie over dit bijzondere Meesterkristal en grotere foto’s!

 

Artikel code: Lapis lazuli hart hanger 003

Kijk hier voor meer informatie over dit bijzondere Meesterkristal en grotere foto’s!

 

Artikel code: Honing calciet bol 001

Kijk hier voor meer informatie over dit kristal en grotere foto’s!

 

Artikel code: Fluoriet bol 001

Kijk hier voor meer informatie over dit kristal en grotere foto’s!

 

Artikel code: Fluoriet hart 003

Kijk hier voor meer informatie over dit kristal en grotere foto’s!

 

Artikel code: Labradoriet hartje 002

Kijk hier voor meer informatie over dit kristal en grotere foto’s!

 

Artikel code: Lemurisch ijs kristal XL 001

Vanaf komende week in de Kristalshop!

 

Artikel code: Rhodoniet knuffel XL 002

Vanaf komende week in de Kristalshop!

 

Artikel code: Copalt barnsteen 004

Kijk hier voor meer informatie over dit kristal en grotere foto’s!

 

Artikel code: Botswana agaat knuffelsteen 003

Vanaf komende week in de Kristalshop!

 

Artikel code: Combinatie carneool & chalcedoon ruw 005

Kijk hier voor meer informatie over dit kristal en grotere foto’s!

 

Artikel code: Chrysocolla knuffelsteen groot 001

Vanaf komende week in de Kristalshop!

 

En nog veel meer nieuw assortiment komt er aan!!!

 

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

Datum & tijd            

Workshop                                                        

Kosten                      

 

 

 

 

 

 

maart 2008

 

 

 

 

 

Zondag 30 maart 08
10.00-16.30 uur

Je eigen Multidimensionale
(Aarde) Bewustzijn verkennen

 

Deze workshopdag zit al helemaal vol!
Deze workshop wordt herhaald op
13 april 2008!

Almere
Kijk hier voor
meer info!

 

 

 

april 2008

 

 

 

 

 

Zaterdag 5 april 08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 3.2:
Soundhealing & Karma Cleaning

 

Deze opleidingsgroep is al vol!!!

meer info over
de Opleiding

€100,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

Zaterdag 12 apr.08
10.00-15.00 uur

NIEUW!!!
Crystal Light Teachings ©
Introductie dag

 

Nog 5 plaatsen vrij!

 

Introductie
prijs € 88,-
per persoon

NIEUW!!!

Zondag 13 apr.08
10.00-16.30 uur

Extra dag: Je eigen Multidimensionale
(Aarde) Bewustzijn verkennen

 

Nog 1 plek vrij!!!

 

Almere
Kijk hier voor
meer info!

Zaterdag 26 en
zondag 27 apr.08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 3.3:
Healing & reading, ontwikkeling & groei

 

Deze opleidingsgroep is al vol!!!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

 

 

 

mei 2008

 

 

Zaterdag 3 mei 08
10.00-16.30 uur

Egyptian Healing Light ©
1. Sounds of Light Healing

I.s.m. de Hathors!!!

 

Multidimensionaal Lichtwerk!

 

Nog 4 plaatsen vrij!!!

 

€111,- per persoon

NIEUW!!!

Zondag 4 mei 08
10.00-16.30 uur

NIEUW!!!
Crystal Light Teachings ©
1A. Exploring fields of Crystal Energy I

 

Nog 5 plaatsen vrij!

 

€ 111,-
per persoon

NIEUW!!!

Zaterdag 10 en
zondag 11 mei 08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 4.1:
Her-inneringen van de
Ziel/ Connecties
met de Ouden der Aarde

 

Deze opleidingsgroep is al vol!!!

 

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

Zaterdag 17 en
zondag 18 mei 08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Transformatie Workshop:
Samenwerken & healing met
de Krachten van de
Kristallen Schedels

 

Nog 3 plaatsen vrij!

 

€222,- per persoon

NIEUW!!!

zaterdag 24 mei 08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Transformatie Workshop:
Healing van het hart
Deel II

In samenwerking met Meesters, Engelen,
kristallen & kristallen schedels!

 

Deze workshop is ook te volgen als
je via een persoonlijke workshop deel I doet!

 

Nog 2 plaatsen vrij!

 

€111,- per persoon

WIJZIGING!

Zondag 25 mei 08
10.00-16.30 uur

NIEUW!!!
Crystal Light Teachings ©
1B. Exploring fields of Crystal

Energy II

 

Nog 5 plaatsen vrij!

 

€ 111,-
per persoon

NIEUW!!!

Zaterdag 31 mei 08
10.00-16.30 uur

Werken met de Magie van
het Merlin Bewustzijn

 

Nog 2 plaatsen vrij!

Almere
Kijk hier voor
meer info!

 

Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                          info@praktijk-apofyliet.nl

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!