††††††††††† Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

Dit is de Zomer nieuwsbrief van 1 augustus 2006 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

T.Harkeswei 25

8408 CG Lippenhuizen

www.apofyliet.nl

www.praktijk-apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

In deze nieuwsbrief vind je de volgende bijzonderheden:

 

*Updates op de websites van Praktijk Apofyliet

*In the spotlight: Meesterkristal: Isis/Deva kristallen

*Artikel: Transformerend Lichtwerk, voor je Zelf en de ander

*Nieuwe mogelijkheden voor Ascensie groei bij Praktijk Apofyliet

*Nieuw: Egyptische Essence Aura Sprays

*Nieuwe kristallen in de kristalshop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

 

*Updates op de websites van Praktijk Apofyliet

 

Ondanks de heerlijke warmte buiten en dat het vakantie seizoen voor de meeste mensen is

begonnen, gaan de ontwikkelingen binnen Praktijk Apofyliet gewoon door. In deze

uitgebreide nieuwsbrief vind je dan ook weer een uitgebreid aanbod van nieuwe producten

of mogelijkheden.

Naast de in deze nieuwsbrief gemelde veranderingen en vernieuwingen zijn de websites van

Praktijk Apofyliet weer her en der wat ge-update en vernieuwd. De meest recente wijzigingen

en aanvullingen kun je vinden op de paginaís Ďnieuwe updatesí.

Ik wens jullie allen nog veel zomerzon en heerlijke vakantiedagen toe, en natuurlijk ook weer

veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Stralende Zonnen groet vanuit het hart,

Willemien

 

 

*In the spotlight: Meesterkristal: Isis/Deva kristallen

 

In the spotlight: Meester Ascensie kristallen:

 

In deze tijd waarin niet alleen wij als Zielen steeds meer ontwaken, ontwaken ook

andere Lichtvormen meer en meer. Denk bijv. aan deva energieŽn of natuurwezens,

die in steeds grotere getale weer waarneembaar worden. Maar ook steeds bijzonderder

kristallen ontwaken uit hun eeuwendurende slaap van onbewustzijn. In deze tijden

waarin vele veranderingen in energie en trilling aan de orde van de dag zijn, kun je

dan ook steeds bijzonderder kristallen tegen komen. Kristallen die heel hun Monadisch

Licht nog dragen en uitstralen, en een ongekende Lichtkracht uitstralen. Veelal ook

kristallen die een enorme wijsheid en kennis in zich dragen en voor de geoefende

Lichtwerker goed voelbaar zijn.

In hartverbinding met deze kristallen kun je zeer bijzondere ervaringen opdoen en

heel diep transformatiewerk voor je Zelf verrichten.

Deze Meester Ascensie kristallen zijn uiterst dienstbaar aan het Goddelijk Licht en helpen

je op vele manieren om je te bevrijden van oude zwaarte en karmische jasjes, maar

trekken ook je Monadisch Zelf (je Goddelijke Vonk) aan om deze steeds meer te integreren

en belichamen. Kortom: ze helpen je om in je Meesterschap te gaan staan!

Meester Ascensie kristallen kunnen in verschillende vormen en kristalsoorten naar je toe

komen. Enkele reeds wat meer bekende van deze kristallen zijn de Arkansas kristallen,

Danburiet kristallen, tabulatorkristallen, Isis kristallen, Tweelingstraal kristallen, kristallen

schedels (mits ze de juiste vorm en proporties hebben) en noem maar op. Maar ook de

krachten van de heldere calcieten, gevuld met vele regenbogen, die meer en meer naar

de oppervlakte komen, bezitten deze Meesterkwaliteiten.

Elk Meesterkristal kent zijn eigen kwaliteiten, trilling en krachten, en kan op geheel eigen

wijze ondersteunen in jouw Bewustwordingsprocessen en Ascensie groei.

Het aangaan van een verbinding met een Meester Ascensie kristal blijft keer op keer

vernieuwend, krachtig en verrassend. Telkens opnieuw zullen andere delen van je Zijn

onder de loep genomen worden. Zo blijkt ook wel dat een Meester kristal niet slechts

voor een bepaald stuk of thema bedoeld is, maar juist op vele processen en aspecten

toepasbaar is. Juist door de enorme hoeveelheid Lichtkracht, de aanwezigheid van oude

Kennis en oer-geschiedenissen van Moeder Aarde die in het kristal vervat liggen.

Veelal zijn deze Meesterkristallen ook wijze Meesters op je Pad naar Ascensie. De meeste

van deze kristallen staan in rechtstreekse verbinding en uitwisseling met grote

Lichtmeesters en Engelen, en ook hun aanwezigheid kan zeer duidelijk voelbaar zijn in de

kracht van een kristal.

Meester Ascensie Kristallen zijn ware leermeesters, voor Transformatie en Bewustzijn,

op weg naar je eigen Meesterschap!

 

© Willemien Timmer, 13 mei 2006

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Isis Kristal

 

In the Spotlight: Meesterkristallen: Isis/Deva kristallen:

 

Ik zal deze keer enkele heel bijzondere Meesterkristallen nader toelichten: de Isis/Deva

kristallen. Deze bijzonder krachtige en liefdevolle kristallen hebben niet alleen heel

directe verbindingen uit staan met de Kristal Ė en de Licht Rijken, maar ook met Moeder

Aarde en haar Natuurrijken.

Hoewel ook deze kristallen nog vrij zeldzaam zijn, zie je ze de laatste paar jaren steeds

mondjesmaat wat meer verschijnen. Deze kristallen, die in deze tijd ontwaken uit de

aarde, opdat het voor vele Lichtwerkers de tijd is om te gaan samenwerken met ALLE

Licht- en Aarde Rijken, vanuit Eenheid.

Een groot deel van de Lichtwerkers heeft nu die niveaus, Lichtkwaliteiten en uitzuivering

behaald, dat zij er klaar voor zijn om een nieuwe fase van Lichtwerk binnen te gaan. In

vernieuwde, verhoogde trillingen, in een nieuw Licht. En speciaal voor dit Doel komen de

Isis/Deva kristallen nu meer naar het Aardoppervlak.

De meest mooie en krachtige Isis/Deva kristallen komen naar mijn mening uit Madagaskar.

Deze kristallen zitten vol met regenbogen en in het inwendige van het kristal manifesteren

zich vele Elfen, Engelen, Devaís, maar ook Lichtmeesters en zelfs Draken soms. Je herkend

deze kristallen dan ook direct aan hun zachte, liefdevolle en toch ook hoge energie trilling,

en ze stralen je gewoonweg tegemoet!

Veelal zijn het bergkristallen waar het bij deze kristallen om gaat (hoewel dat niet

noodzakelijk is, soms komen ze ook voor als rookkwarts kristallen, maar sporadischer).

Hoewel bergkristal meestal een krachtige mannelijke energie draagt, kenmerken de

Isis/Deva kristallen zich door een zachte, vriendelijke en liefdevolle vrouwelijke energie.

Die ondanks dat ook bijzonder krachtig is.

Isis/Deva kristallen dragen veelal heel veel informatie, Kennis en Wijsheid in zich en zijn

ultieme leermeesters in je Ascensie groei naar Meesterschap en Eenheid. Vaak hebben ze

uit zichzelf ook al vele verbindingen uit staan naar allerlei Bewustzijnsvelden, dimensies

en Krachten. Per kristal wisselt het soms welke connecties het sterkst aanwezig zijn, maar

over het algemeen dragen ze allemaal connecties met Lichtmeesters, Engelen, Elfen en

deva energieŽn, de liefdevolle Krachten van Isis en Shekina (Goddelijke vrouwelijke Kracht),

het Kristallen Hart van Moeder Aarde, en noem maar op.

Ze dragen het Lemurisch Eenheids Bewustzijn nog steeds en stralen dit ook uit. Hun energie

wordt vaak dan ook omringt door vele elven, devaís, natuurwezentjes, maar ook Engelen

(energieŽn).

En al deze verbindingen, die deze kristallen vasthouden, betekenen voor jou, in het werken

met een dergelijk kristal, dat je ook in je Zelf al die verbindingen weer Ďop haaltí, hersteld,

weer meer gaat voelen en ervaren. Het houdt ook in dat je je eigen Ik Ben Licht weer meer

gaat ervaren en naar hier trekt en in verbinding brengt met al de aanwezige Lichtrijken.

Deze verbindingen brengen je ook weer healing, groei, inzichten, Wijsheid en transformatie

en maken je steeds meer Compleet.

De Isis/Deva kristallen openen ook je Bewustzijn meer voor de Werelden om je heen, waar

je reeds mee verbonden bent/was en waarmee je samen mag werken, om als dienstbare

Ziel van het Licht, voor het hoogste goed, Licht, Liefde en Eenheid te zaaien.

 

Kortom: Isis/Deva kristallen brengen je heel veel meer Licht, Liefde, verbindingen en

Eenheids Bewustzijn. Ze zetten grote Transformaties in je Bewustzijn in gang, waardoor je

meer en meer bewust wordt van jouw mogelijkheden, Lichtkwaliteiten en capaciteiten.

Ze brengen zowel de werelden der Elven en Devaís als ook de Lichtrijken dichter bij je hart!

 

Een Isis/Deva kristal verteld vanuit het collectieve Kristal Rijk van de Isis/Deva kristallen:

(Channeling van mijn Isis/Deva kristal met grote hematiet vlek, uit eigen collectie)

 

ďWij zijn uit de aarde omhoog gerezen opdat de Tijden van Licht steeds meer aanbreken.

Opdat onze Krachtwen en verbindingen meer en meer nodig zijn om het Goddelijk Licht op

Aarde te verankeren. Niet alleen vanuit de Ďbaarmoederí van Moeder Aarde, waar we vele

duizenden jaren het Eenheids Bewustzijn hebben gedragen en vast gehouden, maar nu

ook door het daadwerkelijk in de stof te manifesteren. Dat is de reden dat we in steeds

grotere getale tevoorschijn komen en de juiste Lichtwerkers aantrekken die ons kunnen

helpen om dit Licht ook te verankeren. Hiervoor is een bepaalde mate van Bewustzijn(s groei)

en zuivering nodig, opdat je ook daadwerkelijk onze Krachten kunt doortrekken, belichamen

en voelen en ervaren. Hiervoor is ook een bepaalde mate van bereidwilligheid nodig om in je

eigen leven ook het nodige op te ruimen en te transformeren. Opdat je je eigen Goddelijk Ik

Ben Bewustzijn ook kunt uitdragen en presenteren in de wereld. Ook hiervoor is bereidheid

nodig, opdat gaan voor het Licht ook de nodige Ďoffersí van je zal verlangen. Zo zul je je Ego

Zelf steeds meer mogen zuiveren. Niet opdat je het afstoot, maar opdat het de bereidheid

creŽert om samen te werken in Eenheid met al die delen van je Zelf die jou als Bewustzijn

vormen.

Ook hierbij draait het dus ten eerste om heelheid en Eenheid in je Zelf te hervinden, om het

van daaruit door te zenden en uit te stralen in de wereld. Om op deze wijze meer Licht,

Liefde en Eenheid te creŽren op aarde.

Middels de verbindingen die wij dragen en op je Bewustzijn overdragen, of eigenlijk: doen

openen en her-inneren, zul je meer en meer verbindingen gaan voelen van de Eenheid met

alle Rijken om je heen. Zul je bewuster de aanwezigheid van alle Bewustzijnsvelden gaan

opmerken.

Wees je ervan bewust dat je leven en je kijk op het leven hiermee nooit meer dezelfde zal

zijn! Wanneer je je ogen eenmaal geopend hebt voor AL het leven, AL WAT IS, om je heen.

Je zult de werelden van de Ďkleine volkerení(van devaís, natuurwezens, elven en kobolden)

leren (ver)kennen. Je zult je kunnen verbinden met verschillende Engelen Rijken, Meesters

ontmoeten en communiceren met het Hart van de Aarde. Opdat er van je verlangt wordt al

deze Rijken te verkennen, al deze energieŽn te leren kennen, te integreren en aan te spreken.

Opdat je met al deze Rijken, op alle dimensie niveaus, leert samenwerken om de Eenheid, het

Paradijs, de Droom van Moeder Aarde en de Droom van je Zelf, te manifesteren.

En dat begint klein: in jouw leven, familie, gemeenschap. Maar zal als een kring in het water

steeds verder uitdijen en meer harten raken.

Wij zijn gekomen in Vrede, in Eenheid, in Liefde voor AL WAT IS en dat is wat we uitdragen

en de Werelden komen brengen!

Dit is wat wij uit mogen dragen vanuit het Goddelijk Licht. Dit is de Taak die wij kozen!!!Ē

 

 

© Willemien Timmer, 26 juli 2006

 

 

Verderop in deze nieuwsbrief, maar ook in de Kristalshop vind je enkele schitterende,

nieuwe Isis/Deva kristallen!

†††††††††††††††††††††††††††

 

 

*Artikel: Transformerend Lichtwerk, voor je Zelf en de ander

 

Vele Lichtwerkers zijn dagelijks al bewust bezig met hun eigen groei, hun leerprocessen,

en vaak ook met die van een ander. Vele Lichtwerkers staan in deze tijd op en delen

healingen met elkaar, wisselen ervaringen uit en gaan samen op pad om healing te brengen.

Naar een gebied, een land, een plaats, een situatie of een persoon.

Velen dragen wel degelijk hun Lichtsteentje bij aan het uitzenden en zaaien van meer Licht,

Liefde en Eenheid. Soms op grote schaal, soms kleinschalig.

Hoewel de meeste Lichtwerkers al heel bewust werken aan hun eigen Bewustzijn en

bewustwording, en heel bewust omgaan met hun spirituele groei, waardoor al de nodige

zuivering en verhoging van Lichttrilling is ontstaan, kan er soms behoefte zijn aan meer

ondersteuning, nieuwe inzichten, nieuwe inspiratie. Een extra input waardoor nieuwe

stroomversnellingen in je groei ontstaan, waarbij je systeem tot nieuwe Transformaties

wordt aangezet of waarbij door dieperliggende blokkades gewerkt kan worden.

Vaak zijn wij als Lichtwerkers toch al zo bewust bezig, maar hoe vaak vergeten we ons Zelf

ook nog hierin, wanneer we dienstbaar zijn aan anderen of de werelden om ons heen? Ook

daarom is het goed zo nu en dan eens een moment van stilte, een moment van rust voor je

zelf in te bouwen. Een moment van bezinning, opdat nieuwe inspiratie weer kan gaan

stromen, inzichten tot je komen en nieuwe energie wordt opgedaan.

Ook de uitwisseling, het delen met anderen, die werkzaam zijn voor het Licht van het hoogste

Goddelijke Goed kan bijzonder inspirerend en helend werken. Ook dat vergeten we soms

nog wel eens, of lijkt er misschien niemand in je omgeving te zijn die zich met dezelfde

intenties en het Licht bezig houdt.

Samenwerken aan healing, zuivering, verlichting brengt meer Vreugde, steun en uitwisseling

voort. Brengt nieuwe inzichten en stroomversnellingen!

Het kunnen en mogen luchten van je hart, van dat wat jou bezig houdt, is van zoín groot

belang. Opdat elke Lichtwerker zo nu en dan ook tegen zín eigen stukjes aan loopt.

 

Daarom biedt ik verschillende Lichtwerk Transformatie Workshops aan. Niet alleen voor de

uitwisseling en het samen zijn in Eenheid, verbonden van hart tot hart. Waarin je leert om

steeds hogere Delen van je Zijn naar hier te halen, bewust te ervaren, te verankeren en te

belichamen. Waardoor je ook meer Eenheid en Heelheid Wordt en dit uit kunt stralen naar

de wereld om je heen! Waardoor je meer Licht kunt zaaien in de harten van ieder die je

ontmoet!

Waarin je leert werken vanuit je Hoger Zelf en hartekracht met vernieuwende Krachten en

healingtools, die je ondersteunen in al je Lichtwerk en healingen, passend bij jouw Zielen

Plannen en de energieŽn van de nieuwe tijd.

Maar ook voor het opdoen van nieuwe healing, zuivering, op jouw niveau van ontwikkeling,

door vele dimensielagen van je Zelf heen.

Voor het opdoen van nieuwe inspiratie, kennismaking met Lichtmeesters en Engelen die je

omringen en steunen en begeleiden in je groei, waardoor je eenzaamheid uit kunt bannen!

Voor het ontmoeten van Zielenmaatjes, het delen van ervaringen, het luchten van je hart,

voor nieuwe stromingen in je groei en leerprocessen. Opdat de verlichting steeds dichterbij

komt in jouw Bewustzijn!

Opdat delen en samenzijn in Eenheid van het grootste belang is voor deze tijd!

Opdat het tijd is voor Transformatie en het manifesteren van Eenheid in Licht!

 

Enkele voorbeelden van deze gechannelde Lichtwerk Transformatie Workshops zijn:

*Ra & de Hathors

*Inwijding in de 12 Gouden Stralen van Ra

*De Kracht van de Witte Lotus/Inwijding in de Witte Lotus

*Lichtwerkers/Aardehealing Workshops

*Soundhealing

*En nog veel meerÖ.

 

© Willemien Timmer, 26 juli 2006

 

Voor meer informatie over de verschillende gechannelde Lichtwerk Transformatie Workshops,

kun je kijken op www.apofyliet.nl in de Activiteiten Agenda.

 

 

 

*Nieuwe mogelijkheden voor Ascensie groei bij Praktijk Apofyliet

 

Met grote Vreugde kan ik mededelen dat er weer nieuwe groei mogelijkheden gecreŽerd zijn

voor persoonlijke groei! Kijk hier onder maar voor de nieuwe opties:

 

Persoonlijke inwijdingsmomenten voor je eigen Ascensie groei:

 

         Ascensie/Kristal Inwijding

Persoonlijke, individuele workshop afgestemd op jouw groei en Bewustwording!

 

Inhoud:

Een dagdeel volledige aandacht besteden aan je eigen groei en leerprocessen, middels persoonlijke

en intensieve coaching, afgestemd op jouw energie, leerlessen groei/ Ascensie processen. Op een

manier die ook wordt afgestemd op het moment en jouw energie. Dit kan gebeuren middels

gesprekken, healing, reading, channeling en alles wat zich op dat moment aandient en wat jou

specifiek op dat moment het beste kan ondersteunen in je groei.

Intensieve ťťn op ťťn coaching ten behoeve van jouw persoonlijke Ascensiegroei, Zielen Doelen,

begeleiding in processen of bij vragen.

Deze persoonlijke workshop wordt afgesloten met een inwijding in een persoonlijk en voor jou

uitgezocht kristal, welke je groei naar Ascensie en Meesterschap verder kan ondersteunen en

begeleiden in de periode na de inwijding.

De ervaring leert dat een dergelijk kristal, waarin je ook ingewijd wordt, heel bijzonder en extra

krachtig zal werken voor jouw persoonlijke groei.

 

De begeleiding tijdens deze individuele workshop (incl. de kristalinwijding) vind plaats onder

leiding van Lichtmeesters, Engelen en alle hulp en Lichtkracht die zich aandient. In samenwerking

met 4 grote Isis/Deva kristallen die je zullen helpen om je eigen Hoger Licht en de kristalinwijding

te verankeren, opdat er daadwerkelijk krachtige healing in je systeem wordt geactiveerd die

blijvend is, en grote schoonmaak- en transformatieprocessen op gang gezet mogen worden.

 

Een krachtige manier voor zelf bewustwording en om je groei in stroomversnellingen te brengen!

Ondersteuning en begeleiding vanuit de Lichtrijken als ook van Moeder Aarde en de Kristalrijken.

Helpt je je bewust(er) te worden van je Zelf en je Bewustzijn! Opent nieuwe Poorten van

Bewustzijn!

Helpt je je eigen Hoger Licht meer te ankeren in het hier en nu!

Zet je Zielen Doelen meer in werking!

 

Duur: 1 dagdeel van ongeveer 3 uren, per persoon.

Mogelijkheden: ís morgens van 9.30 Ė 12.30 uur

†††††Of: ís middags van 13.30 Ė 16.30 uur

(Eventueel ook bij uitzondering op avonden mogelijk)

Kosten: 125,- euro incl. BTW per dagdeel

Inclusief:

         Een voor jou persoonlijk uitgezocht kristal, incl. reading

         Persoonlijke inwijding in je eigen kristal

         Persoonlijke coaching, afgestemd op jouw wensen, behoeften, energie, groei en processen.

         Middels gesprek, healing, reading, channeling, etc.

         Eventuele tips, adviezen, aanreiken van oefeningen of andere aspecten waarmee je je groei

         kunt bevorderen en ondersteunen.

         Koffie, thee en water

Bijzonderheden: Bel of mail voor een afspraak, we overleggen dan samen wanneer deze speciale

workshop Ďop maatí kan plaats vinden.

Stuur voor de workshop per mail je foto toe, zodat ik een passend kristal voor je uit kan zoeken

voor deze inwijdingsdag.

 

 

        Kristallen schedel Inwijding

Persoonlijke, individuele workshop afgestemd op jouw groei en Bewustwording!

 

Inhoud:

Een dagdeel volledige aandacht besteden aan je eigen groei en leerprocessen, middels persoonlijke

en intensieve coaching, afgestemd op jouw energie, leerlessen groei/ Ascensie processen. Op een

manier die ook wordt afgestemd op het moment en jouw energie. Dit kan gebeuren middels

gesprekken, healing, reading, channeling en alles wat zich op dat moment aandient en wat jou

specifiek op dat moment het beste kan ondersteunen in je groei.

Intensieve ťťn op ťťn coaching ten behoeve van jouw persoonlijke Ascensiegroei, Zielen Doelen,

begeleiding in processen of bij vragen.

Deze persoonlijke workshop wordt afgesloten met een inwijding met een of meerdere kristallen

schedels, om diepgaande healing en transformatie in je Bewustzijn in te brengen. De Krachten van

de Kristallen Schedels kunnen diepgaand healingwerk op oud karmisch weefsel helen, waarbij heel

oude karmische stukjes losgemaakt mogen worden. Ook diepgewortelde angsten of (innerlijke)

conflictsituaties kunnen hierbij getransformeerd worden.

 

De begeleiding tijdens deze individuele workshop (incl. de kristalinwijding) vind plaats onder leiding

van Lichtmeesters, Engelen en alle hulp en Lichtkracht die zich aandient. In samenwerking met

verschillende Kristallen Schedels die je zullen helpen om je eigen Hoger Licht en de karma cleaning

te verankeren, opdat er daadwerkelijk krachtige healing in je systeem wordt geactiveerd die

blijvend is, en grote schoonmaak- en transformatieprocessen op gang gezet mogen worden.

 

Een krachtige manier voor zelf bewustwording, om je groei in stroomversnellingen te brengen en

om heel oud karmisch weefsel te transformeren! Brengt dan ook bevrijding van het oude!

Ondersteuning en begeleiding vanuit de Lichtrijken als ook van Moeder Aarde en de Kristalrijken.

Helpt je je bewust(er) te worden van je Zelf en je Bewustzijn!

Opent nieuwe Poorten van Bewustzijn!

Helpt je je eigen Hoger Licht meer te ankeren in het hier en nu!

 

Duur: 1 dagdeel van ongeveer 2 1/2 uren, per persoon.

Mogelijkheden: ís morgens van 10.00 Ė 12.30 uur

†††††† Of: ís middags van 13.30 Ė 16.00 uur

(Eventueel ook bij uitzondering op avonden mogelijk)

Kosten: 100,- euro incl. BTW per dagdeel

Inclusief:

         Persoonlijke inwijding in Kristallen Schedel energie/ eventueel met je eigen kristallen schedel.

         Persoonlijke coaching, afgestemd op jouw wensen, behoeften, energie, groei en processen.

         Middels gesprek, healing, reading, channeling, etc.

         Eventuele tips, adviezen, aanreiken van oefeningen of andere aspecten waarmee je je groei

         kunt bevorderen en ondersteunen.

         Koffie, thee en water

 

Bijzonderheden: Bel of mail voor een afspraak, we overleggen dan samen wanneer deze speciale

workshop Ďop maatí kan plaats vinden.

 

 

        Persoonlijke Inwijding in Etherische Kristallen

Persoonlijke, individuele workshop afgestemd op jouw groei en Bewustwording!

 

Inhoud:

Persoonlijke en intensieveťťn op ťťn coaching onder leiding van Lichtmeesters en Engelen,

afgestemd op jouw processen en groei.

Ten eerste krijg je meer inhoudelijke tekst en uitleg over de etherische kristallen, wat ze zijn, wat

hun energie inhoudt en hoe ze toe te passen zijn als healingtool, voor je Zelf, een ander of tijdens

Lichtwerk werkzaamheden.

Met als afsluiting een persoonlijke inwijding in de Etherische Kristallen die op dat moment passend

bij je zijn en afgestemd zijn op jouw energie, groei, processen en Zielen Doelen.

Dit werkt bijzonder krachtig door voor je eigen Ascensie groei naar Meesterschap.

Door de inwijding worden de aangereikte Etherische Kristallen inzetbaar voor je Zelf, de ander of

voor ander Lichtwerk.

Deze inwijding opent nieuwe Poorten in je Bewustzijn en brengt hierdoor nieuwe, enorm versnelde

groei en Transformatie processen op gang!

Zet aan tot verdieping en vernieuwing!

 

Bijzonder: de inwijdingen in Etherische Kristallen verschillen van persoon tot persoon en van

moment tot moment. Afhankelijk van wat in het nu het beste bij jou past en in jouw groei past. Dat

betekend dat je bij de inwijding ofwel 1 of 2 etherische kristallen krijgt aangereikt, ofwel bijvoorbeeld

100 Etherische kristallen. De inwijding wordt afgestemd op wat voor jou het hoogste goed zal dienen

in het hier en nu, in jouw ontwikkeling, maar is ook afhankelijk van je persoonlijke groei!

 

De begeleiding tijdens deze individuele workshop (incl. de kristalinwijding) vind plaats onder leiding

van Lichtmeesters, Engelen, vele Etherische Kristallen en alle hulp en Lichtkracht die zich aandient.

In samenwerking met 4 grote Isis/Deva kristallen die je zullen helpen om je eigen Hoger Licht en de

kristalinwijding te verankeren, opdat er daadwerkelijk krachtige healing in je systeem wordt

geactiveerd die blijvend is, en grote schoonmaak- en transformatieprocessen op gang gezet

mogen worden.

 

Duur: 1 dagdeel van ongeveer 2 1/2 uren, per persoon.

Mogelijkheden: ís morgens van 10.00 Ė 12.30 uur

†††††† Of: ís middags van 13.30 Ė 16.00 uur

(Eventueel ook bij uitzondering op avonden mogelijk)

Kosten: 100,- euro incl. BTW per dagdeel

Inclusief:

         Persoonlijke inwijding in Etherische Kristallen, afgestemd op jouw energie.

         Persoonlijke coaching, afgestemd op jouw wensen, behoeften, energie, groei en processen.

         Middels gesprek, healing, reading, channeling, etc.

         Eventuele tips, adviezen, aanreiken van oefeningen of andere aspecten waarmee je je groei

         kunt bevorderen en ondersteunen. En uitleg over Etherische kristallen als healingtool voor je

         Zelf, een ander en tijdens Lichtwerk.

         Koffie, thee en water

 

Bijzonderheden: Bel of mail voor een afspraak, we overleggen dan samen wanneer deze speciale

workshop Ďop maatí kan plaats vinden.

LET OP: Deze individuele workshop kan alleen doorgang vinden wanneer je de Apofyliet Kristal Opleiding

hebt gevolgd. Dit i.v.m. het behouden van de Zuiverheid, Integriteit en het werken vanuit het

Lemurische Bewustzijn met kristallen!

 

 

        Persoonlijke coaching in ontwikkeling & groei

Persoonlijke, individuele workshop afgestemd op jouw groei en Bewustwording!

 

Inhoud:

Een dagdeel volledige aandacht besteden aan je eigen groei en leerprocessen, middels persoonlijke

en intensieve coaching, afgestemd op jouw energie, leerlessen groei/ Ascensie processen. Op een

manier die ook wordt afgestemd op het moment en jouw energie. Dit kan gebeuren middels

gesprekken, healing, reading, channeling en alles wat zich op dat moment aandient en wat jou

specifiek op dat moment het beste kan ondersteunen in je groei.

Intensieve ťťn op ťťn coaching ten behoeve van jouw persoonlijke Ascensiegroei, Zielen Doelen,

begeleiding in processen of bij vragen.

Deze persoonlijke workshop wordt afgestemd op jouw themaís, vragen, wensen en behoeften, of

dat wat op dit moment aan de orde is in jouw leven en groei.

Inclusief tips, adviezen, en het aanreiken van eventuele hulpmiddelen, oefeningen, en wat zich

maar aandient, wat je zou kunnen ondersteunen.

 

De begeleiding tijdens deze individuele workshop (incl. de kristalinwijding) vind plaats onder

leiding van Lichtmeesters, Engelen en alle hulp en Lichtkracht die zich aandient. Krachtige healing,

bewustwording en inzichten mogen hierdoor plaats vinden in je systeem, en grote schoonmaak-

en transformatieprocessen mogen op gang gezet worden.

 

Een krachtige manier voor zelf bewustwording en om je groei in stroomversnellingen te brengen!

Ondersteuning en begeleiding vanuit de Lichtrijken als ook van Moeder Aarde en de Kristalrijken.

Helpt je je bewust(er) te worden van je Zelf en je Bewustzijn! Opent nieuwe Poorten van Bewustzijn!

Helpt je je eigen Hoger Licht meer te ankeren in het hier en nu!

 

Duur: 1 dagdeel van ongeveer 2 1/2 uren, per persoon.

Mogelijkheden: ís morgens van 10.00 Ė 12.30 uur

†††††† Of: ís middags van 13.30 Ė 16.00 uur

(Eventueel ook bij uitzondering op avonden mogelijk)

Kosten: 100,- euro incl. BTW per dagdeel

Inclusief:

         Persoonlijke coaching, afgestemd op jouw wensen, behoeften, energie, groei en processen.

         Middels gesprek, healing, reading, channeling, etc.

         Eventuele tips, adviezen, aanreiken van oefeningen, hulpmiddelen of andere aspecten

         waarmee je je groei kunt bevorderen en ondersteunen.

         Koffie, thee en water

 

Bijzonderheden: Bel of mail voor een afspraak, we overleggen dan samen wanneer deze speciale

workshop Ďop maatí kan plaats vinden.

 

 

 

†††††††† *Nieuw: Egyptische Essence Aura Sprays in de Kristalshop

 

†††††††† Nieuw bij Praktijk Apofyliet: Aurasprays van de onderstaande Egyptische Bloemen Essences:

 

Foto:

Artikel code: Egyptische Essence aura spray Isis Godess of Love

Prijs: flesje 10 ml9,50 euro, flesje 25 ml 19,50 euro

Basis van deze essence spray:

-Bronwater wat geladen is met de energie van lavendel rozenkwarts en Isis kristal

-Gechannelde Lichtmeester en Engelen energieŽn: Maria, Isis, de Hathors & Lady Nada.

-De Egyptische essence Isis, Godess of Eternal Love.

Tezamen gemixt en ingewijd in de Krachten van de Egyptische Tweebenige Ankh.

Kenmerken: Om in je aura te sprayen! Niet om in te nemen! Goed schudden voor gebruik. Beperkte voorraad!

 

Werking van deze Essence spray: Helpt je je hart verder te openen en de Oneindige Liefde van je eigen Goddelijk IK BEN Wezen te ervaren. Helpt met de indaling en integratie van je eigen Hoger Hart Licht en Hoger Zelf in je hart. Leert je je hart open te houden in elke situatie, en te (aan)schouwen en voelen vanuit zuiverheid, Liefde en Wijsheid.

En draagt verder alle kwaliteiten en energieŽn in werking mee van de toegevoegde kristallen, essences en Lichtmeesters in zich.

Ook in te zetten in huis voor meer liefdevolle hartkracht en openheid in huis.

 

 

Artikel code: Egyptische Essence aura spray Anubis Protection

Prijs: flesje 10 ml9,50 euro, flesje 25 ml 19,50 euro

Basis van deze essence spray:

-Bronwater wat geladen is met de energie van labradoriet kristal.

-Gechannelde Lichtmeester en Engelen energieŽn: Anubis, Kuthumi, Serapis Bey & MichaŽl.

-De Egyptische essence Anubis Protection.

Tezamen gemixt en ingewijd in de Krachten van de Egyptische Tweebenige Ankh.

Kenmerken: Om in je aura te sprayen! Niet om in te nemen! Goed schudden voor gebruik. Beperkte voorraad!

 

Werking van deze Essence spray: Spray voor bescherming van je eigen energie, om dicht bij je Zelf en jouw Licht te blijven. Beschermd tegen negatieve invloeden of energieŽn van buitenaf. Helpt je je hart open te houden, wat er ook om je heen gebeurd.

Zuivert de aura van beÔnvloedende energieŽn of vastgehechte energieŽn van anderen of omgevingen. Zuivert je aura van dualiteits stukken die je niet langer dienen.

En draagt verder alle kwaliteiten en energieŽn in werking mee van de toegevoegde kristallen, essences en Lichtmeesters in zich.

 

 

Artikel code: Egyptische Essence aura spray City of Light

Prijs: flesje 10 ml9,50 euro, flesje 25 ml 19,50 euro

Basis van deze essence spray:

-Bronwater wat geladen is met de energie van heldere honing calciet kristal.

-Gechannelde Lichtmeester en Engelen energieŽn: Amon Ra, Aton, Helion, de 12 Gouden Stralen van Ra, de Thuisenergie van de Lichtstad Achetaton & het Regenboog Licht van de Elohim.

-De Egyptische essences Amarna, city of the Sun en Amon Ra.

Tezamen gemixt en ingewijd in de Krachten van de Egyptische Tweebenige Ankh.

Kenmerken: Om in je aura te sprayen! Niet om in te nemen! Goed schudden voor gebruik. Beperkte voorraad!

 

Werking van deze Essence spray: Helpt je om het Paradijs gevoel in je Ziel te versterken en te wekken. De Drang naar Eenheid te bevestigen. Zet aan tot nieuwe Transformatieprocessen en groei, op weg naar Zuiverheid en Eenheid. Versterkt je innerlijke Eenheids gevoel en verbind je van hart tot hart met andere Zielen waarmee je verbinding voelt. Zet je aan om de Eenheid in je Wezen meer en meer te manifesteren, voor het hoogste Goed van allen. Verbind je sterk met de Rijken van Licht waar Meesters en Engelen vertoeven, en in verbinding met deze Lichtsteden mag je ook Zielenkennis opnieuw integreren om toe te passen in het hier en nu. Brengt Gouden Licht in je Bewustzijn voor Goddelijke Wijsheid, Eenheid en eigen Kracht.

En draagt verder alle kwaliteiten en energieŽn in werking mee van de toegevoegde kristallen, essences en Lichtmeesters in zich.

Ook in te zetten in huis voor het verhogen van de Lichttrilling in huis.

 

 

Artikel code: Egyptische Essence aura spray The Eye of Ra

Prijs: flesje 10 ml9,50 euro, flesje 25 ml 19,50 euro

Basis van deze essence spray:

-Bronwater wat geladen is met de energie van herkimer diamant & Arkansas kristal.

-Gechannelde Lichtmeester en Engelen energieŽn: Ra, Metatron, Serapis Bey & Kuthumi.

-De Egyptische essence The eye of Ra. Tezamen gemixt en ingewijd in de Krachten van de Egyptische Tweebenige Ankh.

Kenmerken: Om in je aura te sprayen! Niet om in te nemen! Goed schudden voor gebruik. Beperkte voorraad!

 

Werking van deze Essence spray: Brengt helderheid, inzicht en integratie van geleerde leerlessen. Activeert en stimuleert je derde oog en intuÔtie. Bevorderd helderziendheid, Wijsheid en integratie van je eigen Goddelijke Zielen Kennis. Zet aan tot nieuwe Transformatieprocessen om Hogere Lichtdelen van je Zijn opnieuw op te halen, te verbinden en te integreren.

En draagt verder alle kwaliteiten en energieŽn in werking mee van de toegevoegde kristallen, essences en Lichtmeesters in zich.

 

 

Artikel code: Egyptische Essence aura spray Purification

Prijs: flesje 10 ml9,50 euro, flesje 25 ml 19,50 euro

Basis van deze essence spray:

-Bronwater wat geladen is met de energie van herkimer diamant.

-Gechannelde Lichtmeester en Engelen energieŽn: Serapis Bey, Sananda en Oneness.

-De Egyptische essence Purification.

Tezamen gemixt en ingewijd in de Krachten van de Egyptische Tweebenige Ankh.

Kenmerken: Om in je aura te sprayen! Niet om in te nemen! Goed schudden voor gebruik. Beperkte voorraad!

 

Werking van deze Essence spray:

Brengt diepe zuivering en ontlading. Helpt je bij het transformeren van heel oude, diepe, karmische energieŽn. Brengt nieuw Licht, inspiratie en nieuwe groei. Maakt je energie glashelder, en brengt hiermee ook diepgaande healing.

En draagt verder alle kwaliteiten en energieŽn in werking mee van de toegevoegde kristallen, essences en Lichtmeesters in zich.

Ook in te zetten in huis voor diepe zuivering van energieŽn in je huis.

 

 

 

*Nieuwe kristallen in de kristalshop

 

Met trots kan ik jullie weer enkele juweeltjes van kristallen aanbieden, die inmiddels

staan te stralen in de kristalshop. En waar ik zelf ook op en top van geniet zolang ze

hier aanwezig mogen zijn!

Elk kristal wat Praktijk Apofyliet verkoopt is individueel uitgezocht op specifieke

kwaliteiten, mogelijkheden en Lichtkracht, en hierdoor gegarandeerd zuiver en krachtig.

Elk kristal is individueel gereinigd, geopend en geactiveerd (op ALLE dimensielagen) en

wordt voorzien van een korte reading op de energie van het betreffende kristal.

Deze unieke werkwijze en specifieke aandacht per kristal ontvang je terug in de

stralende, zuivere Lichtkracht die deze kristallen je te bieden hebben voor jouw

unieke groeiprocessen naar Eenheid!

 

Kijk voor meer nieuwe kristallen en grotere fotoís in de Kristalshop!!!

 

Foto: Zeer uniek!

Artikel code: Deva Isis punt groot 001

Prijs: 180 euro†††† †††††††††

Afmetingen: 21 cm lang, 5 cm breed,4,5 cm dik, gewicht: 744 gram

Kenmerken: Herkomst: Madagaskar. Zowel een Isis kristal als tabulator kristal.

Helder stralend, met vele inwendige Ďbreukjesí waardoor elfen en deva energieŽn ook letterlijkzichtbaar worden. Vlekje hematiet inwendig en vele regenbogen in dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!!!

 

Foto: Zeer uniek!

Artikel code: Deva Isis punt groot 002

Prijs: 180 euro†††† †††††††††

Afmetingen: 16,5 cm lang, 5,5 cm breed, 5 cm dik, gewicht:834 gram

Kenmerken: Herkomst: Madagaskar. Zowel een Isis kristal als tabulator kristal.

Helder stralend, met vele inwendige Ďbreukjesí waardoor elfen en deva energieŽn ook letterlijkzichtbaar worden. Onderin licht troebel en vele regenbogen in dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!!!

 

Foto: Zeer uniek!

Artikel code: Deva Isis punt groot 003

Prijs: Super aanbieding:150 euro†††† ††††††

Afmetingen: 22,5 cm lang, 4,4 cm breed, 3 cm dik, gewicht: 530 gram

Kenmerken: Herkomst: Madagaskar. Zowel een Isis kristal als tabulator kristal.

Helder stralend, met vele inwendige Ďbreukjesí waardoor elfen en deva energieŽn ook letterlijkzichtbaar worden. Onderin en in het midden licht troebele wolkjes en vele regenbogen in dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!!!

 

Foto: Zeer uniek!

Artikel code: Deva Isis punt groot 004

Prijs: 125 euro†††† †††††††††

Afmetingen: 15,7 cm lang, 6,2 cm breed, 3,2 cm dik, gewicht: 476 gram

Kenmerken: Herkomst: Madagaskar. Zowel een Isis kristal als tabulator kristal.

Helder stralend, met vele inwendige Ďbreukjesí waardoor elfen en deva energieŽn ook letterlijkzichtbaar worden. Met licht troebele wolkjes en vele regenbogen in dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!!!

 

Foto: Zeer uniek!

Artikel code: Deva Isis punt groot 005

Prijs: 75 euro†††† †††††††††††

Afmetingen: 14,6 cm lang, 4 cm breed, 3 cm dik, gewicht: 245 gram

Kenmerken: Herkomst: Madagaskar. Zowel een Isis kristal als tabulator kristal.

Helder stralend, met vele inwendige Ďbreukjesí waardoor elfen en deva energieŽn ook letterlijkzichtbaar worden.

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!!!

 

Foto:

Artikel code: Isiskristal Bergkristal punt 006 Zeer uniek!

Prijs: 140 euro†††† †††††††††

Afmetingen: cm lang, cm breed,†† cm dik, omtrek cm

Kenmerken: bergkristal met inwendige wolkjes en regenboogjes. Veel Elfen energie aanwezig in dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop van dit bijzondere kristal ontvang je een persoonlijke reading over wat dit kristal jou komt brengen. Een reading afgestemd op het kristal en op jouw energie. Een reading op maar dus!

 LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!!!

Foto: Zeer uniek!

Artikel code: Isiskristal Rookkwarts punt 001

Prijs: 115 euro†††† †††††††††

Afmetingen: cm lang, cm breed,†† cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Helder transparant met enkele inwendige breukjes (en dus regenboogjes). Licht bruin. Bijzonder schitterend en stralend exemplaar!

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop van dit bijzondere kristal ontvang je een persoonlijke reading over wat dit kristal jou komt brengen. Een reading afgestemd op het kristal en op jouw energie. Een reading op maat dus!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!!!

 

Foto: Zeer uniek!

Artikel code: Isiskristal Bergkristal Healingstick 001

Prijs: 135 euro†††† †††††††††

Afmetingen: cm lang, cm breed,†† cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Heldere, stralende bergkristal met vele regenboogjes. Vele Elfen en Deva energie aanwezig in het kristal. Bijzonder krachtige (Ascensie) healer!

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop van dit bijzondere kristal ontvang je een persoonlijke reading over wat dit kristal jou komt brengen. Een reading afgestemd op het kristal en op jouw energie. Een reading op maar dus!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!!!

 †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Foto: Zeer uniek!

Artikel code: Witte Regenboog calciet punt 001

Prijs: 200 euro†††† †††††††††

Afmetingen: cm lang, cm breed,†† cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Zacht transparante witte calciet met vele inwendige regenbogen. Zeer bijzondere Nieuwetijds energie. Sterk verbonden met de Witte Broederschap & Christus Bewustzijn! Zeer bijzonder en uniek exemplaar! Weegt, 1,32 kilo. Op zwarte voet.

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop van dit bijzondere kristal ontvang je een persoonlijke reading over wat dit kristal jou komt brengen. Een reading afgestemd op het kristal en op jouw energie. Een reading op maar dus!

 †††††††††††††† LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!!!

 

 

Kijk ook voor vele nieuwe & ook kleinere kristallen op www.apofyliet-kristalshop.nl !!!

 

Let op: Binnenkort wordt het assortiment weer uitgebreid en aangevuld!

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

Datum & Tijd:

Workshop:

Kosten:

 

 

 

Augustus 2006:

 

 

 

 

 

Zaterdag 12 aug. 2006, 13.30-16.30 uur

Introductie middag:†††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Kennismaking met Kristal energie

 

Nog 4 plaatsen vrij!!!

 

45,- per persoon

 

 

Zaterdag 26 aug. 2006, 10.00-16.30 uur

Transformatie Lichtwerk Workshop:††††††††††

Soundhealing/ Sound of Oneness

 

Nu met Feest Korting van 10 % i.v.m. de start op de nieuwe locatie!

 

Nog 3 plaatsen vrij!!!

 

111,- per persoon

 

 

99,95 euro per persoon

Zondag 27 aug. 2006, 10.00-16.30 uur

Transformatie Lichtwerk Workshop:††††††††††

Gecombineerde workshop: Werken met de Krachten & Magie van Metatron & Merlin

 

Nu met Feest Korting van 10 % i.v.m. de start op de nieuwe locatie!

 

Nog 1 plaats vrij!!!

 

111,- per persoon

 

 

 

99,95 euro per persoon

 

Meer informatie over de inhoud van de workshops vind je door op de betreffende workshop te klikken!!! Voor aanmeldingen: mail me!!!

 

 

Datum & Tijd:

Workshop:

Kosten:

 

 

 

September 2006:

 

 

 

 

 

Zondag 3 sept. 2006

Beurs/Markt Friesland Natuurlijk Anders†† te Veenwouden (Friesland)

 

Entree beurs

Zaterdag 9 sept. 2006, 10.00-16.30 uur

Start Kristal Opleiding, groep 3 (Ď06/07):

Kennismaking met Kristalenergie deel I

 

Nog 2 plaatsen vrij!!!

 

111,- per persoon

 

 

Zaterdag 16 en zondag 17 sept. 2006, 10.00-16.30 uur

Transformatie Lichtwerk Weekend:†††††††††††

Lichtwerk(ers) Workshop: samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Lichtdraken, natuurwezens, kristallen, Moeder Aarde, etc.

 

Nog 3 plaatsen vrij!!!

 

222,- per persoon

 

 

Maandag 18 sept. 2006, 20.00-22.00 uur

Lezing/korte workshop:

Kennismaking met Kristalenergie†††††††††††††††

Locatie: Spirituele VerenigingOpen Lotus Wieringen te Westerland

(Noord-Holland)

Meer informatie volgt te zijner tijd.

Zaterdag 30 sept. 2006, 10.00-16.30 uur

Kristal Opleiding, groep 3:†††††††††††††††††††††††††††

Kennismaking met Kristalenergie deel II

 

Nog 2 plaatsen vrij!!!

 

111,- per persoon

 

 

 

 

Dit was de Zomer nieuwsbrief van 1 augustus 2006 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

T.Harkeswei 25

8408 CG Lippenhuizen

www.apofyliet.nl

www.praktijk-apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

info@praktijk-apofyliet.nl