Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

Dit is de nieuwsflits van 5 mei 2007 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

T.Harkeswei 25

8408 CG Lippenhuizen

www.apofyliet.nl

www.praktijk-apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

*Wijzigingen op de websites, updates van de afgelopen periode & meldingen

*Artikel: Kristallen schedels in deze tijd

*Lichtwerk Transformatie Workshops: Kristallen Schedels

*Primeur: De nieuwste Egyptische Bloemen Essences nader belicht

*Nieuwe kristallen en Uitverkoop in de kristalshop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

 

Op deze dag waarop het Feest van de Bevrijding gevierd wordt, mag in gedachten ook het

Feest van Spirituele Bevrijding en  Transformatie een plekje in ons hart veroveren. Deze

dag die ook enorm veel los zal mogen maken en oude stukjes zwaarte mag transformeren,

zeker na de afgelopen volle maan.

De afgelopen periode werd door sommigen ervaren als een periode waarin chaos energie

de overhand had, waarin emoties op de voorgrond traden of om aandacht en healing

vroegen. Het was ook deze periode, naar het Feest van Bevrijding toe, waarin vele oude

zaken van je Ziel het Licht mochten vinden. Waarin onderscheid (leren) maken tussen

zuiver en niet zuiver, hartintentie en of ego stukjes, steeds meer naar de voorgrond

verschenen.Deze soms wat hectische, verwarrende of chaotische energieen dienen

enkel het Doel om steeds bewuster te worden van de innerlijke blokkades of

belemmeringen die we onszelf soms nog zo op kunnen leggen,

waardoor we vergeten dat we innerlijk reeds een Meester Zijn. Al die uiterlijke schijn

die ons Persoonlijk Zelf ons soms nog zo voorspiegelt, dient enkel om het te doorzien

en te overstijgen in Vergeving, Mededogen en Vertrouwen.

Met de energie van deze dag, waarop Bevrijding, en dus ook Transformatie, een rol

speelt, mag hopelijk een nieuwe fase van groei ingaan, waarbij opnieuw het oude

doorzien en losgelaten mag worden, en je op diepere niveaus opnieuw je Ziel zult

mogen ervaren! We leven in zo’n uitzonderlijke, bijzondere tijd! Geniet er intens van, ook

al is het soms nog wat zwaar of lijkt je Pad wat moeizaam! Alles heeft z’n reden en dient

een Hoger Doel! Laat het vandaag niet alleen in herdenking een Feest van Bevrijding zijn,

maar ook in het hier en nu! Een Feestje van Licht, in ere voor je eigen Groeiproces!

 

Van hart tot hart,

Willemien 5 mei 2007

 

 

 

*Wijzigingen op de websites, updates van de afgelopen periode en meldingen

 

Er zijn weer vele wijzigingen geweest op de websites van Praktijk Apofyliet. In het kort

zijn de belangrijkste wijzigingen/updates: (klik op de tekst voor een directe link)

 

*Een nieuwe startpagina (binnenkomst op de website)

*De ervaringen op Thot Hill zijn toegevoegd, incl. foto’s.

*Grote uitverkoop in de Kristalshop i.v.m. teveel voorraad

*Enkele nieuwe workshops toegevoegd in de Activiteiten Agenda

 

*Achtergrond nieuwsbrieven

Omdat sommige providers blijkbaar moeite hebben om de achtergronden van deze

nieuwsflitsen door te zenden, waardoor de achtergrond wit wordt en de tekst dus

niet te lezen is, heb ik indertijd al een zwart wit versie van de nieuwsbrief rond

verstuurd aan heb die dat aangaven. Ditmaal probeer ik een standaard Windows

achtergrond, in de hoop dat dit wel goed door komt.

Graag hoor ik dus jullie reacties!

 

*Nieuwsbrief

Vorige maand is er schijnbaar iets mis gegaan met de nieuwsflits mailing, want ik

begreep van verschillende mensen dat de nieuwsbrief (hoewel 1 keer verzonden)

meerdere malen binnenkwam in de mailbox. Mijn excuses hiervoor. Ik hoop van

harte dat het een eenmalig foutje van de provider is geweest, en dat dit niet weer

gebeurd!

 

 

*Artikel: Kristallen schedels in deze tijd

 

             Shahib, © Willemien Timmer, mei 2007

 

Hoewel ‘het fenomeen’ Kristallen Schedels al duizenden jaren oud is, komen ze steeds

meer in de belangstelling te staan. Niet alleen vanwege de verschillende festivals of

workshops die in hun Licht georganiseerd worden, juist vanwege hun ontwakend

Bewustzijn voor deze nieuwe tijd. Maar ook omdat er steeds meer gerucht aan gegeven

wordt, en steeds meer mensen schedels op hun pad tegen komen. Hierdoor wordt helaas

soms de indruk gewekt van een nieuw soort hype, een ‘healingtool’ wat iedereen wel wil

hebben omdat het krachtig in je groei ondersteund.  Dat is natuurlijk helemaal waar,

echter het gaat wel om een zeer belangrijk healing aspect, wat (nog) niet voor iedereen

is weggelegd. De Krachten van de Kristallen Schedels openen zich meer en meer en worden

hiermee enorme powerfull krachten die daadwerkelijk je leven op de kop kunnen zetten.

Hoewel ze oneindig Liefdevol en dienstbaar zijn, is niet iedereen in de wieg gelegd om je

leven op de kop te zetten en alle oude rotzooi energie omhoog te trekken. Want juist dat

doen de Kristallen Schedels. Heel liefdevol, heel zorgzaam, maar ook met Kracht, en dat

kan best wel eens heftig zijn. Helaas beseffen nog weinig mensen de Ware potentie en

Heiligheid van de schedels en kunnen in volkomen respect een hartverbinding met hen

aangaan.

Niet alleen ondersteunen de Kristallen Schedels je Pad van Groei en helpen je om oude

karmische jasjes uit te trekken en of Lichtaspecten van je Zijn weer aan te trekken of

her-inneren. Ook brengen ze een enorme diepgang met zich mee. Regelmatig maak ik

mee dat de persoon die gekozen is door een schedel om zijn/haar care taker of hoeder

te zijn, oer-oude innerlijke verbindingen heeft met het overkoepelend Kristallen Schedel

Bewustzijn. Of soms zelfs met het unieke Kristallen schedel Bewustzijn van die

betreffende schedel, die opnieuw een kristal jasje koos om zich op aarde te manifesteren.

Dat maakt een ontroering los, die vanuit de tenen lijkt te komen.

Zoals ik al eerder op mijn website schreef, is de Kracht van de Kristallen Schedels niet

voor iedereen weggelegd. Niet alleen ervaar ik dat zelf zo, ik zie het ook in de praktijk

terug. De schedels kunnen je confronteren met wie jij Bent, in al je Licht en met al je

schaduw jasjes. Daar moet je bewust voor kiezen, je moet dat bewust zelf aan willen

gaan. En wie weet wat je daarin tegen komt.

Ik heb vanaf het begin dat de schedels in mijn leven verschenen al het gevoel gehad dat

dit niet voor iedereen is. Dat gevoel zie ik telkens opnieuw bevestigd. Wie liever geen

verandering, of zeker niet te heftige of plotselinge verandering in z’n leven wil, moet hier

zeker niet aan beginnen.

Buiten dat om is de verbinding die je met een kristallen schedel aangaat niet alleen een

bewuste keuze vanuit de Ziel (en al helemaal niet van een persoonlijk zelf of Ego), maar

veelal komt het daardoor juist als een slag bij heldere hemel je Pad van groei binnen

stormen. Zo heb ik het zelf ook ervaren. Ik heb nooit de intentie of het idee gehad dat ik

iets met de schedels had, zeker niet dat ik me ermee wilde verbinden, en al helemaal niet dat

ik met hen zou werken en zelfs workshops met hen zal gaan geven. Dat is nooit ‘mijn

planning’ geweest. Maar iets wat volkomen onverwachts je leven binnenstroomt, waar je

mee moet ‘leren dealen’ het leren accepteren, dat het toch iets is wat bij je hoort, ook al

blijft je Persoonlijk Zelf dat hardnekkig ontkennen. Ook dat is een proces. En eenmaal

ingestapt in deze stroom, wanneer vertrouwen en acceptatie doorgrond zijn, kan er pas

écht wat ontstaan, wat volgens de planning van de Ziel in je Taken pakket past. Het is dan

ook niet de keuze van mijn Persoonlijk Zelf geweest om te werken met de schedels, het

was de keuze van mijn Ziel. Ook al was het aardse Zelfje het daar niet mee eens. In de

bezielende leiding en verbinding met de schedels ontstonden daar vanzelf persoonlijke

sessies en workshops uit, maar pas na een hele periode waarin ik steeds meer met het

Kristallen Schedel Bewustzijn had kennis gemaakt. Omdat de eerste maanden na de

eerste kennismaking enorm diep en zwaar zijn geweest, en ik dus op alle fronten heb

ervaren welke oude karmische stukken de schedels kunnen triggeren met hun oneindige

Liefde en helende Kracht. Omdat ik met eigen ogen heb gezien, keer op keer, niet alleen bij

mijzelf maar ook bij anderen, welke oude angsten en karmische pijn, verdriet en andere

oude stukjes, de schedels naar boven kunnen trekken.

Maak ik me zo nu en dan wat bezorgd over de ‘hype’ die lijkt te ontstaan rondom de

kristallen schedels. Er is bij velen misschien nog te weinig achtergrondkennis of bekend

wat de gevolgen kunnen zijn van het aangaan van een verbinding met de kristallen

schedels. Dit vereist een groot respect, diep vanuit het hart, om met deze Heilige Meesters

in zuiverheid, oprechtheid en eerlijkheid samen te mogen werken. Dit werkt niet vanuit

het ego, persoonlijk Zelf of een soort van ‘mee doen’ met de anderen.

In diep respect naar het Kristallen schedel Bewustzijn toe, voel ik het dan ook inmiddels

min of meer mijn Taak om goede/juiste informatie over de Kristallen schedels te verspreiden,

juist om ego patronen of verzameldrang  te doorbreken of voorkomen, en om de Heiligheid

van het Kristallen Schedel Bewustzijn terug te brengen in ieders Bewustzijn. Daarom ook

organiseer ik regelmatig workshops waarin je integer en in zuiverheid de gelegenheid krijgt

om kennis te maken met de powers van de schedels, hen Hogere Bedoeling steeds beter

leert te verstaan en een verbinding vanuit het hart kunt aangaan. Want juist dan zullen de

schedels enorme groeiprocessen op gang kunnen brengen en zeer diepgaande healingen

kunnen bewerkstelligen.

Daarom ook probeer ik zuiver en integer om te gaan met de Kristallen Schedels die vanuit

de praktijk hun weg naar hun uitgezochte (nieuwe) hoeder vinden. Als ik voel dat er iets

niet matched, dat er een andere intentie dan die van het hart achter zit, als ik voel dat het

de persoon is die de schedel kiest en niet andersom, acht ik het belangrijk te gaan staan

voor de eerlijkheid!

Niet alleen zijn deze schedels, die via mijn praktijk hun weg naar hun hoeders vinden, enorm

powerfull omdat ze gemaakt zijn door een carver/slijper die als een kanaal hun Bewustzijn

heel bewust in het kristal laat overvloeien (channelt dus, in feite). Ook bij aankomst in de

praktijk, worden deze schedels nog extra geopend en geactiveerd en ingewijd en verbonden

aan de Krachten van de Kristallen Schedels die onder mijn hoede vallen, en op vele oude

plaatsen geweest zijn, en of zeer hoge connecties in zich dragen. Dat maakt deze schedels

extra krachtig en dus lang niet voor iedereen geschikt, merk ik telkens opnieuw.

 

Steeds vaker krijg ik vragen voor meer tekst en uitleg over de kristallen schedels, zelf de

lokale tv zenders beginnen vragen te stellen en wilden me uit nodigen. Vandaar ook dat er

op korte termijn weer enkele workshops gepland staan. Dan kun je het zelf ervaren: wat

de schedels met je doen, hoe dat voelt, welke Kracht ze dragen en wat dat voor jou en je

groei kan betekenen. Dat zegt zoveel meer dan 1000 woorden.

 

Op mijn website www.praktijk-apofyliet.nl vind je in het kort meer tekst en uitleg over de

kristallen schedels.

Ook in mijn boek ‘Lichtwerk met Kristallen’ wat later dit jaar uit komt, is een uitgebreid

hoofdstuk te vinden over deze unieke Leermeesters en begeleiders in Zuiverheid en

Eenheids Bewustzijn.

 

In verbinding met deze Wijze Meesters van Licht van alle tijden,

 

© Willemien Timmer, 5 mei 2007

 

 

 

*Lichtwerk Transformatie Workshops: Kristallen Schedels

 

          Ra-Aton, © Willemien Timmer, mei 2007

 

Binnenkort vinden er weer enkele workshops met de Kristallen schedels plaats. Waarin

niet alleen ruimte is om te (leren) werken met de schedels, je hun energie/Bewustzijn

kunt ervaren, maar waarin je ook healing van de kristallen schedels zult ondervinden.

Op deze dagen zul je ook met enkele schedels van Praktijk Apofyliet persoonlijk kennis

kunnen maken, en met deze mogen werken. De ervaring leert inmiddels dat dit

diepgaande ervaringen kan opleveren, grote ontroering kan laten voelen, grote

schoonmaak en groei processen in gang zet en een enorme verdieping voor je eigen

Ascensie proces teweeg brengt. Dankzij de hulp en begeleiding van de Kristallen

Schedels wordt het mogelijk om door oude stukken, karmische jasjes en of hardnekkige

blokkades heen te breken (mits je daar in je groei aan toe bent), waar anders veel en

langdurig healingwerk voor nodig is.

Naast het (leren) samenwerken op diepgaand niveau zullen er mooie connecties mogen

ontstaan, die ook verdieping aan je eigen groei en verbindingen met kristallen schedels

kunnen brengen, die ‘tools’ aan zullen reiken hoe met je schedels samen te werken en

je schedel te leren ‘verstaan’.

De inspiratie, kracht en healing die de schedels teweeg brengen, weten ieder precies

daar te raken, opdat ook dat stuk persoonlijke healing en groei mag ontstaan, die

passend voor jou is op dat moment.

Daarnaast is het ook te ervaren als een ‘feestje van Licht’ waarin ontmoetingen vanuit

het Eenheids Bewustzijn mogen plaats vinden met mens en kristallen schedel,

her-inneringen, verbindingen en kwaliteiten van de Ziel (soms van vele eeuwen)

geopenbaard mogen worden, en nieuwe Lichtverbindingen tot stand mogen komen!

 

*Dergelijke sessies zijn ook mogelijk om als persoonlijke/individuele workshop te ervaren.

Kijk hier voor meer informatie!

 

*Dergelijke sessies zijn ook op afspraak in privé-sfeer mogelijk voor kleine groepjes,

per dag of per dagdeel!

Mail me voor meer informatie.

 

*De eerst volgende kristallen schedel workshops vind  je hier onder:

 

 

*(Sound) Healing met Kristallen Schedels

Vrijdag 25 mei 2007, van 10.00 – 16.30 uur

            Plaats: Praktijk Apofyliet te Lippenhuizen 

Prijs: 111 euro per persoon, incl. koffie, thee en soep

Opgave: mail me voor opgave of meer info!

 

Globale inhoud:

Gechannelde workshop onder leiding van Kristallen Schedel Bewustzijn, Lichtmeesters, Engelen,

Lichtdraken en alle Lichthulp die zich aandient.

Ook deze workshop zal zoals altijd afgestemd worden op de aanwezige groep/deelnemers, de

energie van dat moment en alles wat de Schedels en het Licht ons aanreiken.

 

Omdat Kristallen Schedels op vele verschillende manieren hun kracht, healing en Bewustzijn met

je delen lijkt het me fantastisch om samen te mogen ervaren welke ongelooflijk krachtige

healingen de Schedels ons kunnen brengen, wanneer we hun Krachten en de mogelijkheden

van Soundhealing met elkaar bundelen.

Niet alleen brengen de Kristallen Schedels steeds meer Hoger Licht in ons systeem aan,

verankeren zij dat waardoor wezenlijke stroomversnellingen in je Bewustzijnsgroei mag plaats

vinden. Ook brengen zij een diep Weten, diepe Verbondenheid en diepgaande Karmische Healing

voort. Wanneer we nu deze kwaliteiten bundelen aan Soundhealing, worden deze Krachten nog

vele malen krachtiger versterkt, en vind het ook direct(er) een weerklank in ons fysieke lijf. We

bestaan immers voor ongeveer 80% uit water en water en sound/trilling samen brengen heel je

lijf tot op celniveau in resonantie.

 

Kernwoorden voor deze workshop zijn: karma cleaning & healing tot op fysiek niveau door vele

dimensies van je Zelf heen, ophalen van her-inneringen en oude Zielskwaliteiten voor het hier en

nu, kracht-kwaliteiten van Kristallen Schedels,  kennismaking met het Bewustzijn van verschillende

Kristallen Schedels, welke verbindingen heb ik uitstaan/welke verbindingen heeft mijn kristallen

schedel uit staan, Bewustzijn verhogen, je eigen Goddelijk Zijn meer naar het hier en nu halen en

opnieuw verbinden.Poorten van Bewustzijn via de Kristallen Schedels ervaren, ophalen en

integreren ten behoeve van je eigen Ascensie proces!

 

Naast de vele healingen die plaats zullen mogen vinden, zal er ook volop gelegenheid zijn om

kennis te maken met de verschillende energieën en het Bewustzijn die iedere afzonderlijke

Kristallen Schedel in zich draagt.

 

Een waar Lichtfeest van trilling en healing zal dus mogen plaats vinden, in verbinding met elkaar!

Niet alleen ik, maar ook de Kristallen Schedels staan te popelen om jullie ook met deze Krachten

kennis te laten maken!

Uiteraard zijn ook je eigen Kristallen schedels meer dan welkom om zich met alle andere

aanwezige schedels te verbinden!

Heb je geen kristallenschedel? Geen probleem: je kunt ook kristallen meenemen om op te laden in de

energie van de kristallen schedels en de workshopdag!

 

Krachtige workshop voor de wat meer gevorderde Lichtwerker die veel verbinding met de Kristallen

Schedels voelt!

 

 

*Workshopdag Kristallen Schedels

in samenwerking met Desy blue arrow Rainbow Roodnat-Shapiro

Zondag 24 juni 2007, van 10.00 – 16.30 uur

Plaats: Centrum Lazuli, Oudegracht 243  te Utrecht

Prijs:  70 euro  per persoon, incl.

Opgave: voor meer info en of opgave voor deze dag: mail met Sinie Klomp die met haar bezieling,

inzet en liefde voor de Kristallen Schedels de organisatie en inschrijvingen voor ons verzorgd!

 

Globale inhoud:

Als een opmaat voor het Nederlandse Kristallen Schedel Festival begin november organiseren

we op zondag 24 juni een Kristallen Schedel Workshop in Utrecht met Desy blue arrow

Rainbow en Willemien Timmer van Apofyliet. Deze dag zal in het teken staan van informatie,

verdieping, meditatie & healing met de kristallen schedels.

 

Desy blue arrow Rainbow is een healer en kunstenares. Ze is co-auteur van het boek Kristallen

Schedels ~ Een groot mysterie nader bekeken, dat vorig jaar bij uitgeverij Akasha uitkwam. 

Willemien geeft al jaren gechannelde lichtwerk workshops met kristallen en kristallen schedels

en haar boek Lichtwerk met Kristallen zal binnenkort bij Akasha uitkomen.

 

Het belooft een unieke dag te worden, waarop DesyRainbow en Willemien voor het eerst hun

krachten en de krachten van de kristallen schedels mogen bundelen en gezamenlijk een

workshop zullen verzorgen. Deze samenwerking en bundeling van Krachten zal weer een geheel

nieuwe energie, aanvulling en workshopdag teweeg mogen brengen.

 

Het programma is vooral gericht op het ervaren van de schedel-energieën en hun krachten

en mogelijkheden voor healing van je Zelf. Je krijgt tijdens de workshop de gelegenheid

om verschillende kristallen schedels die onder de hoede van ofwel Desy blue arrow Rainbow

ofwel Willemien vallen, beter te leren kennen.

Daarnaast zal er ruimte zijn om de energie van enkele antieke schedels te ervaren middels

een diapresentatie, waar mogelijk ook transmissies aan toegevoegd mogen worden.

Naast persoonlijke ervaringen en persoonlijke healingen met de schedels, zal er ook

gelegenheid zijn voor uitwisseling met elkaar en het delen van ervaringen tijdens een

hands-on groepsoefening.

 

Wij nodigen iedereen uit die een diepe verbinding voelt met de kristallen schedels!!!

 

Aanmelden voor deze workshop kan alleen via kristalnieuwsbrief@orange.nl .

 

 

 

*Enkele nieuwe kristallen schedels gearriveerd

 

Opnieuw zijn er enkele nieuwe kristallen schedels voor de verkoop gearriveerd. Een aantal 

‘grote jongens’ maar ook kleiner/middel formaat! Mail me voor het Word-bestand!!

 

 

 

*Primeur: De nieuwste Egyptische Bloemen Essences nader belicht

 

                                              

 

In de afgelopen Egypte Reis hebben we opnieuw, afgestemd op de energieen van deze

tijd met alle bijbehorende Transformatie processen, speciale essences uitgezocht die deze

processen ondersteunen. Zoals elke keer was het ook dit keer weer een hele ‘reis’ om

de juiste kwaliteit, geur en frequenties te vinden, met de juiste potentie om ook nog

hogere energieen te kunnen gaan vasthouden/dragen. Maar tot onze grote vreugde is

dat opnieuw gelukt!

In de afgelopen periode zijn de essences verder ‘geprepareerd’ en geopend, geactiveerd

en ingewijd zodat ze een extra krachtige werking dragen. Hieraan werken o.a.

verschillende Kristallen Schedels mee, maar ook de Oorspronkelijke Egyptische

(Tweebenige) Ankh, maar ook verschillende kwaliteiten en energieen van diverse

Lichtmeesters maakte dit ‘feestje’ weer mogelijk.

Hieronder vind je bij wijze van primeur voor het eerst de nieuwe helende essences, en

om dit feestje te vieren: met kortingen! (Geldig t/m 31 mei 2007)

 

 

 

Artikel code: The Golden Rays of Ra

Prijs: Van 9,50  nu voor 8,50 euro   flesje 2,5 -3 ml

Kenmerken: Heerlijke geur en tevens bijzonder Krachtige helende werking!!

Deze essences zijn geopend en geactiveerd, verbonden en extra opgeladen met behulp

van de Tweebenige Oorspronkelijke Egyptische Ankh en kristallen schedels. En werken

hierdoor bijzonder diepgaand en krachtig.

Gebruik: Niet om in te nemen!!! Alleen voor uitwendig gebruik! Zie verder de

algemene tekst over het gebruik van deze helende bloemen essences.

Korte reading op deze helende essence:

Gouden Stralen van Goddelijk Bewustzijn stralen naar je toe en brengen je Hoger

Bewustzijn dichter bij het hier en nu.

Elk van de 12 Gouden Stralen van Ra is vertegenwoordigd in deze essence en activeert

op verschillende niveaus je Hoger Bewustzijn. Diverse Lichtlichamen worden hiermee

geopend en geactiveerd.

Ziele-herinneringen worden hiermee teruggeplaatst of geopenbaard, ie van nut zijn

voor deze incarnatie en processen van Transformatie en Verlichting.

Deze essence brengt een diepgaande uitlijning van je Goddelijk Bewustzijn met de

Aardse Blauwdruk, dat wil zeggen: het aard en ankert je in het hier en nu als

Multidimensionaal Wezen/Bewustzijn.

Deze essence brengt enorme schoonmaak en transformatie op gang met zeer hoge

Lichtfrequenties, maar brengt daarnaast ook de stralende Zonnigheid van

Zonnekracht in je leven, waarmee processen beter/makkelijker te dragen zijn en

Levensvreugde en Levenskracht in je leven aanwezig mag zijn!

Deze essence is verbonden met de 12 Gouden Stralen van Ra en met Ra, dus ook

met oude inwijdingsinformatie en energie.

 

 

Artikel code: Egyptian Healing

Prijs: Van 9,50  nu voor 8,50 euro   flesje 2,5 -3 ml

Kenmerken: Heerlijke geur en tevens bijzonder Krachtige helende werking!!

Deze essences zijn geopend en geactiveerd, verbonden en extra opgeladen met

behulp van de Tweebenige Oorspronkelijke Egyptische Ankh en kristallen schedels.

En werken hierdoor bijzonder diepgaand en krachtig.

Gebruik: Niet om in te nemen!!! Alleen voor uitwendig gebruik! Zie verder de

algemene tekst over het gebruik van deze helende bloemen essences.

Korte reading op deze helende essence:

Deze essence lijnt alle chakra’s en Wezensdelen van je Zijn met elkaar uit en brengt

een volkomen balans en zuivering teweeg. Het verbind delen van je Zelf die ooit

ontbonden of afgescheiden zijn geraakt (dualiteit) en brengt hierin meer Heel-Zijn.

Deze essence verbind je diep en krachtig met het Eenheids Bewustzijn.

Het lijnt oude incarnatie gegevens uit en weegt deze af ten opzichte van je huidige

Taken en Doelen. Alles wat voor je groei niet langer van nut/dienst is of zijn functie

al heeft vervult, mag losgelaten worden in het Licht van deze essence.

Een initiatie in je eigen Goddelijke Zijns Energie en herverbinder van alle dimensies

en lagen van je Zelf. Bijzonder krachtige healer!

Deze essence kent verbindingen met diverse Meesters van het Oude Land van de Zon.

 

 

Artikel code: Initiation by Thot

Prijs: Van 9,50  nu voor 8,50 euro   flesje 2,5 -3 ml

Kenmerken: Heerlijke geur en tevens bijzonder Krachtige helende werking!!

Deze essences zijn geopend en geactiveerd, verbonden en extra opgeladen met behulp

van de Tweebenige Oorspronkelijke Egyptische Ankh en kristallen schedels. En werken

hierdoor bijzonder diepgaand en krachtig.

Gebruik: Niet om in te nemen!!! Alleen voor uitwendig gebruik! Zie verder de

algemene tekst over het gebruik van deze helende bloemen essences.

Korte reading op deze helende essence:

Deze essence is verbonden met Kosmische en Goddelijke Wijsheid en Kennis. Deze

essence brengt je initiaties in je eigen Goddelijk Bewustzijn om je geheel en al steeds

verder te openen  voor je Ware Essentie. Het kan hiermee oude Kennis of ervaringen

ophalen die van dienst zullen zijn bij je groei in het hier en nu, naar verlichting.

Het is de Kracht van Thot zelf die je opnieuw inwijd in je eigenlijke Kracht en Goddelijke

Kennis en hiermee het kruinchakra verder opent. Maar deze ook uitlijnt met je basischakra:

zodat een krachtige ankering en verbinding tussen hemel en aarde in je Bewustzijn

hersteld en of geactiveerd mag worden. Dit helpt je om verder uit te reiken in de Goddelijke

energie en dit tegelijkertijd te behappen, vorm te geven en te integreren in het hier en nu.

Krachtige essence die de Ware Essentie en Zielen Wijsheid weer in ere hersteld in het hier

en nu!

Direct diep verbonden met de Bewustzijnsvelden van Thot.

 

 

Artikel code: Aton Sun Power

Prijs: Van 9,50  nu voor 8,50 euro   flesje 2,5 -3 ml

Kenmerken: Heerlijke geur en tevens bijzonder Krachtige helende werking!!

Deze essences zijn geopend en geactiveerd, verbonden en extra opgeladen met behulp

van de Tweebenige Oorspronkelijke Egyptische Ankh en kristallen schedels. En werken

hierdoor bijzonder diepgaand en krachtig.

Gebruik: Niet om in te nemen!!! Alleen voor uitwendig gebruik! Zie verder de

algemene tekst over het gebruik van deze helende bloemen essences.

Korte reading op deze helende essence:

Deze stralende en krachtige essence is direct verbonden met de Hogere Leringen van

de Zon en Zonne Logos. Het helpt je om verbinding te maken met de Kennis van het

Universum en de Krachten van het Licht.

Aton symboliseert de Zonneschijf die Kracht, Licht en Levenskracht inhoudt. Deze

energieen worden meer en meer geactiveerd in je Bewustzijn middels deze essence.

Een essence die vernieuwing en groei brengt. Levenskracht (Prana) aanreikt voor kracht,

energie en moed om je Levenspad te bewandelen en Levenstaken aan te gaan.

Deze essence versterkt de zonnevlecht inclusief levenslust, passie, vuur en doorzettings

vermogen, maar brengt ook Blijdschap en Vreugde van Zijn je leven binnen. Het laat je je

volledige Levenskracht voelen en activeert je Gouden Goddelijk Bewustzijn en het

Eenheids gevoel met Al Wat Is.

Deze essence is verbonden met verschillende Meesters van het Land van de Zon, maar

de grootste hulp en Kracht komt naar je toe onder leiding van de Zonneschijf Aton.

 

 

Artikel code: Purification

Prijs: Van 9,50  nu voor 8,50 euro   flesje 2,5 -3 ml

Kenmerken: Heerlijke geur en tevens bijzonder Krachtige helende werking!!

Deze essences zijn geopend en geactiveerd, verbonden en extra opgeladen met behulp

van de Tweebenige Oorspronkelijke Egyptische Ankh en kristallen schedels. En werken

hierdoor bijzonder diepgaand en krachtig.

Korte reading op deze helende essence:

Deze essence brengt diepgaande reiniging in je

systeem teweeg. Het werkt naast zachtheid ook met Kracht, om oude dualiteit uit je

systeem te halen voor Transformatie. Deze essence kan tot diepgaande processen aanzetten,

waarbij oude karmische jasjes, sluiers, dualiteit en afgescheidenheid uit je Bewustzijn

mogen verdwijnen, opdat je meer van je eigen Licht en Kracht zult kunnen en mogen ervaren.

Dichter bij je Zelf, je innerlijke Kern zult kunnen komen en dus meer Eenheid en tevredenheid

zult kunnen ervaren. Deze essence maakt met grote Kracht schoon in je energie, maar zorgt

er tegelijkertijd voor dat het niet teveel wordt. Het brengt je stroomversnellingen in

Transformatie en in je groei, maar wel op zo’n manier dat je het ook aan kan.

 

 

Artikel code: The Key of Life

Prijs: Van 9,50  nu voor 8,50 euro   flesje 2,5 -3 ml

Kenmerken: Heerlijke geur en tevens bijzonder Krachtige helende werking!!

Deze essences zijn geopend en geactiveerd, verbonden en extra opgeladen met behulp

van de Tweebenige Oorspronkelijke Egyptische Ankh en kristallen schedels. En werken

hierdoor bijzonder diepgaand en krachtig.

Korte reading op deze helende essence:

Deze bijzondere essence reikt je de sleutels tot je Bewustzijn aan. Het helpt je stap voor

stap verder te groeien, wijsheden, groei en

Transformaties te integreren op bijzonder intelligente manier. Deze essence is doordrenkt

met Goddelijke Levens Kracht, die je voorziet van nieuwe energie, nieuwe inzichten en

doorzettingsvermogen. Het helpt je op te krabbelen van je Pad, om te gaan staan

waarvoor je gekomen bent: je Goddelijke Doelen bereiken.

The Key of Life zal telkens opnieuw anders werken, omdat het aansluit op je processen

en Zielentrilling en van hieruit telkens andere Bewustzijns sleutels zal aanreiken.

Nieuwe groei, nieuwe hoop, Nieuw Bewustzijn mag ontwaken in je leven!

 

 

 

*Nieuwe kristallen en uitverkoop in de kristalshop

(Kortingen zijn geldig t/m 31 mei 2007, dus wees er snel bij: op = op!!!)

 

Vanwege een inmiddels veel te grote voorraad, en hierdoor ruimte gebrek, gelden deze

maand extra uitverkoop prijzen op de volgende producten!

Kijk voor meer aanbiedingen en nieuw assortiment ook in de Kristalshop!!!

 

Foto:

Artikel code: Lepidoliet 002

Prijs: Met korting nu voor: 12,50 euro              

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Lepidoliet ruwe plaat die wel glad aanvoelt, met mooie glans. Violet van kleur.

LET OP: Voor dit kristal gelden extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal is sterk verbonden aan het Merlin Bewustzijn en de Lavendelkleurige Straal. Het zuivert je oude karmische jasjes en  maakt je bewuster van je eigen innerlijke Krachten. Het brengt diverse helende Krachten met zich mee, die ook inzetbaar zijn voor jezelf, maar ook voor je healingwerk met anderen. Het kan je eigen Violette Straal weer aanwakkeren voor zelfgenezende vermogens!

  

Foto:

Artikel code: Anhydriet bol middel 004

Prijs: Van 45 euro  nu voor 40 euro!!!  

Afmetingen: 4,4 cm doorsnede

Kenmerken: Totaal onbekend kristal, maar een echte Nieuwetijdskristal: Anhydriet. Zacht paars, violet, lavendel kleurig met schitterende glans!

LET OP: extra verzendkosten voor dit kristal i.v.m. grootte en of gewicht!!!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een persoonlijke reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:  Zeer uniek!

Artikel code: Toermalijnkwarts bol XXL 001

Prijs: Super aanbieding: van 85 euro nu voor 75 euro!!!     

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: heldere en troebele bergkristal afgewisseld met zwarte toermalijnnaaldjes er in, wordt dus toermalijnkwarts genoemd. Erg grote bol, mooi exemplaar!!! Rechtstreeks uit Brazilië!

Let op: extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!!!

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop volgt een persoonlijke reading, afgestemd op wat dit kristal voor jouw processen kan betekenen! Een reading op maat dus!!!

 

Foto:

Artikel code: Honing calciet punt groot 002

Prijs: Super aanbieding: van 100 euro nu voor 75 euro!      

Afmetingen: 11,4 cm lang, 5,6 cm breed, 6,3 cm dik, omtrek 18,5 cm

Kenmerken: Zacht goudgeel met inwendige regenboogjes. Stralende transparante punt!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!!!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal straalt een enorme Gouden Kracht uit. Het is sterk verbonden met  het Licht van Ra en de Kracht van de Zon. Het brengt je openingen in je Bewustzijn en helpt om meer eigen Gouden Gods Bewustzijn te doen indalen. Het verbind je met je Gouden Goddelijke Kern, maar ook met Alcyone, de Centrale Zon. Brengt hoog Bewustzijn en diepgaande Transformatie teweeg, voor nieuwe groei in razend tempo. Connecties ook met Helios en Sananda, het Christus Bewustzijn en de Gouden Eenheid zijn duidelijk voelbaar aanwezig in dit kristal. Het kristal leidt je terug, door transformatieprocessen heen, naar je eigen Goddelijke Staat!

 

Foto:

Artikel code: Meester/Ascensie kristal: Witte calciet blok groot 002

Prijs: Super aanbieding: van 35 euro nu voor 30 euro!        

Afmetingen: 4,3 cm lang, 4,3 cm breed, 3,5 cm dik

Kenmerken: Stralend heldere witte calciet van super kwaliteit. Transparant met veel regenbogen.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht van dit kristal!!!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een persoonlijke reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:

Artikel code: Meester/Ascensie kristal: Honing calciet blok middel 002

Prijs: Super aanbieding: van 25 euro nu voor 20 euro!        

Afmetingen: 4 cm lang, 2,9 cm breed, 3,3 cm dik

Kenmerken: Stralend heldere honing calciet van super kwaliteit. Transparant met veel regenbogen.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht van dit kristal!!!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een persoonlijke reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:

Artikel code: Champagne calciet bol 003

Prijs: AANBIEDING: Van 17,50 euro nu voor 13,50 euro!!!              

Afmetingen: cm doorsnede

Kenmerken: Donker goudbruin/geen, transparant. Super kwaliteit met vele inwendige regenboogjes! Met heel veel diepte!

LET OP: De verzendkosten van dit kristal zijn hoger vanwege grootte en of gewicht!!!

Korte reading op dit kristal: De gouden Stralen van het Goddelijk Licht overschijnen je processen en brengen nieuwe Kracht, moed en doorzettingsvermogen! Dit kristal wijst je op je eigen verantwoordelijkheden en motivaties voor het Zijn van Lichtwerker, voor je eigen groei en al het Licht wat je uitdraagt. Het brengt verdieping en healing in je tweede chakra, en hiermee ook in het Licht wat je uit straalt. Het brengt je terug bij de Kern, je werkelijke motivatie om jouw Licht te willen zaaien. Het laat je onderzoeken of er nog egostukjes of emotie tussen zitten bij jouw motivaties.

Zeer verhelderend werpt dit kristal hierop zijn Gouden Licht, om je je eigen motivaties te doen doorzien. Zeer verhelderend en healend kristal, wat grote Wijsheid met zich mee brengt!

 

Foto:

Artikel code: Honing calciet bol 001

Prijs: AANBIEDING: Van 22,50 euro nu voor 17,50 euro!!!              

Afmetingen: cm doorsnede

Kenmerken: zacht tot helder goudgeel, transparant. Super kwaliteit met vele inwendige regenboogjes!

LET OP: De verzendkosten van dit kristal zijn hoger vanwege grootte en of gewicht!!!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:

Artikel code: Bruine calciet bol 003

Prijs: AANBIEDING: Van 17 euro nu voor 14,50 euro!!!        

Afmetingen: 4,5 cm doorsnee

Kenmerken: Bruin in diverse tinten, met belijning en verschillende diepten. Mooi hoe de groeivorm zichtbaar wordt.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht van dit kristal!!!

Korte reading op dit kristal: Diepe verbindingen met Moeder Aarde en haar Aarderijken, dat is wat dit kristal je aanreikt. Om diepgaand en krachtig geankerd te zijn, in directe uitwisseling (van energie) met Moeder Aarde. Ook connecties en communicatie met de Aardevolkeren en natuurwezens behoort tot deze mogelijkheden. Zuivering en opening van je onderste twee chakra’s, voor meer geborgenheid, daadkracht, oplossing emotionele blokkades, krachtig staan in je gevoel. Bijzonder groeikristal van grote waarde, zowel voor je Zelf als voor het Lichtwerk wat je uitdraagt voor Moeder Aarde.    

 

Foto:

Artikel code: Hanger oranje calciet 001

Prijs: Super aanbieding: van 8,50 euro nu voor 5,50 euro!             

Afmetingen: 3,5 cm lang, 2,3 cm breed, 1,7 cm dik

Kenmerken: Stralend heldere oranje calciet, heel diep oranje van kleur. Ingeboord gaatje voor koord of ketting. Korte reading op dit kristal: Bijzonder kristal speciaal voor deze tijd, voor diepe zuivering en opening van je tweede chakra! Om meer Vreugde te ervaren! Voor zonnigheid, vreugde, healing en speelsheid. Aanwezig zijn in het hier en nu in je eigen Goddelijke Gouden Licht!

 

Foto:

Artikel code: Witte opaal knuffelsteen 001

Prijs: van 9 euro nu voor 8 euro             

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Stralend witte opaal, soms met enige kleine insluitsels.

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:

Artikel code: Witte opaal knuffelsteen 002

Prijs: van 9 euro nu voor 8 euro             

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Stralend witte opaal, soms met enige kleine insluitsels.

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:

Artikel code: Ei sneeuwvlok obsidiaan 001

Prijs: van 17,50 euro nu voor 15 euro!                               

Afmetingen: 5 cm lang, 3,8 cm breed

Kenmerken: Zwarte obsidiaan met witte (sneeuw) vlokken

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht van dit kristal!!!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt je diep in je eigen Bewustzijn waar het je helpt oude schaduwjasjes, dualiteit of zwaarte onder ogen te zien, waarna je deze kunt loslaten. Het kristal showt je dat er altijd twee zijden van de medaille zijn. Hoewel je misschien al zoveel Licht kunt dragen, bestaat je wezen ook nog uit dualiteit. Dit doorzien helpt je bij het loslaten en transformeren van de zwaarte. Vele oude karmische jasjes kunnen op deze wijze uitgetrokken worden en je voorzien van meer Licht en Bewustzijn. Bijzonder krachtige healer die bijzonder diepgaand werkt in heel oude stukken. Voor werkelijke bevrijding en enorme groei!

 

Foto:

Artikel code: Agaath geslepen plak 001

Prijs: van 11,50 euro nu voor 10 euro!             

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken:

Korte reading op dit kristal: Dit kristal werkt met name sterk in op je onderste chakra’s om hier meer transformatie en openheid te bewerkstelligen. Opdat je eigen Hoger Zelf Licht ook meer doorgang krijgt in je onderste chakra’s. bijzondere healing, speciaal voor deze tijd, waarin velen nog worstelen met thema’s van het eerste en tweede chakra. Ook verbindingen en directere communicatie met Moeder Aarde worden met dit kristal meer geactiveerd.

 

Foto:

Artikel code: Lapis Lazuli geslepen plak 001

Prijs: van 15 euro nu voor 12,50 euro!             

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken:

Korte reading op dit kristal: dit kristal komt je vele oude Ziels wijsheden en bewustwording brengen. Het kan aanvoelen of dit kristal een werkelijk Zielenmaatje is, opdat het gevoelens van integriteit, vriendschap en zorgzaamheid met zich mee brengt. Het laat je kennismaken met je eigen Zielengroei en ondersteunt en stimuleert de her-ontdekking van je Ware Zelf.

 

Foto:  

Artikel code: Geslepen Laserwand kristal XXL 003 Met Fantoom!

Prijs: Met korting nu voor: 125 euro      

Afmetingen: 14,2 cm lang, 4 cm breed, omtrek 13 cm

Kenmerken: Helder stralende laserwand punt met inwendig fantoom! Zeer krachtig en uniek, zeker in dit formaat!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal is sterk verbonden met het Oneness Bewustzijn, wat ingebracht zal worden in je energie, wanneer je je vanuit je hart met dit kristal verbind in stilte. Het Eenheids Bewustzijn laat zich dan sterker voelen en zal oude karmische jasjes en laagjes doen oplichten die je verhinderen om het Eenheids gevoel ook dagelijks te ervaren. In verbinding met het Kristallijne Licht wordt een Straal van Zuiver Goddelijk Kristallijne Licht in je Bewustzijn ingebracht die je helpen om steeds meer van deze oude delen van je Zelf uit te zuiveren, waardoor steeds meer Eenheids Licht in je Bewustzijn toegelaten kan worden. Dit brengt grootscheepse vernieuwing, schoonmaak en groei teweeg, en zal je blijvend krachtiger in je eigen Hoger Zelf Licht plaatsen. Meer bewustzijn,Lichttrilling en helderheid komen hiermee tot je beschikking.

Krachtige verbindingen ook met je Multi-dimensionale Zelf worden hierin voelbaar en de verbindingen met Lichtmeesters en Engelen, die je begeleiden en steunen, krachtiger voelbaar. Onder leiding van zowel Metatron, Michael als de Hathors, zal er diepgaande healing in je Bewustzijn mogen plaats vinden, waarmee de Poorten naar het Eenheids Bewustzijn verder voor je geopend worden!

Bijzonder Ascensie Meester kristal van enorme waarde!

 

Foto:  

Artikel code: Ruwe bergkristalpunt met informatiecodes XXL 001

Prijs: Met korting nu voor: 55 euro        

Afmetingen: 11,8 cm lang, 5 cm breed, omtrek 16,5 cm

Kenmerken: Ruwe bergkristalpunt die heel veel informatiecodes in zich meedraagt, ook te zien aan de ‘belijning’ op het uiterlijk. Krachtige punt!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal draagt heel veel informatie en Kennis in zich en zal dit in stilte en afstemming graag met je delen. Het bezit mogelijkheden om je te begeleiden door tijd en ruimte en dimensies heen om steeds meer van je eigen Goddelijk Licht naar hier te halen en te integreren. Het ondersteund en helpt je bij het loslaten en transformeren van oude karmische jasjes en activeert je eigen Goddelijk Vermogen meer, bezien vanuit eeuwen Zielen geschiedenis. Het haalt dus ook meer eigen Zielenkennis en kwaliteiten naar het hier en nu, om steeds meer vanuit je eigen Hoger Licht en Hoger Weten te functioneren op aarde. Bijzonder kristal met vele verbindingen (zowel in de aarde als in de Licht Rijken)!

 

Foto:

Artikel code: Citrienkwarts cluster 003

Prijs: Met december korting nu voor: 15 euro            

Afmetingen: 5,5 cm lang, 5 cm breed, 4 cm dik

Kenmerken: gebrande amethist. Diep donker oranje bruin van kleur. Schitterend fonkelend Lichtspel!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop van dit kristal ontvang je een reading op maat: afgestemd op dit kristal en jouw energie!

 

Foto:  

Artikel code: Armband de luxe: amethist 001

Prijs: Met korting nu voor: 14 euro        

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: zacht paarse amethist

Korte reading op dit kristal: Deze armband brengt een diepe innerlijke rust en hogere afstemming. Het opent zowel kruin als voorhoofdchakra verder om je dieper te kunnen verbinden met je Goddelijk Zelf en je afstemming in trilling te verhogen. Via St. Germain en de Violette Vlam mag er ook helend in deze chakra’s gewerkt worden, waardoor het steeds makkelijker wordt ook deze hogere afstemming vast te houden temidden van je dagelijks leven, waardoor je Zielenwijsheid meer geïntegreerd wordt en een plek krijgt in je dagelijks leven!

 

 

Foto:  

Artikel code: Armband de luxe: rozenkwarts 001

Prijs: Met korting nu voor:12,50 euro               

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: zacht roze half transparante rozenkwarts

Korte reading op dit kristal: Deze armband brengt grote zachtheid, healing, vergeving en genezing in je Hoger Hart. hiermee zal oude dualiteit of hartenpijn vanuit de Ziel opgelost mogen worden in de zachte Kracht van de Roze Galactische Straal. Meer verbinding met je Hoger Hart zal hierdoor ontstaan, en meer verbinding dus ook met je Hoger Zelf. Directe input van Goddelijke Liefde onder leiding van Maria en Isis. Zeer liefdevolle en zachte healing energie!

 

Foto:

Artikel code: Hematiet armband 002

Prijs: Met december korting nu voor: 6,50 euro         

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: donker, diep glanzende hematiet

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop van dit kristal ontvang je een reading op maat: afgestemd op dit kristal en jouw energie!

 

Foto:

Artikel code: Amethist cluster 002

Prijs: Met korting nu voor: 12,50 euro              

Afmetingen: 7 cm lang, 6,5 cm breed,2 cm dik

Kenmerken: zacht paarse amethist in clustervorm op moedergesteente

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop van dit kristal ontvang je een reading op maat: afgestemd op dit kristal en jouw energie!

 

Foto:

Artikel code: Hematietkwarts puntje 002

Prijs: Met korting nu voor: 8 euro          

Afmetingen: 4 cm lang, 2,2 cm breed

Kenmerken: Heldere bergkristal met hematietafzetting wat rood/roze opkleurt!

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop van dit kristal ontvang je een reading op maat: afgestemd op dit kristal en jouw energie!

 

Foto:

Artikel code: Citrienkwarts punt 002

Prijs: Met korting nu voor: 10 euro        

Afmetingen: 5 cm lang, 3,4 cm breed

Kenmerken: gebrande amethist. Diep donker oranje bruin van kleur. Schitterend fonkelend Lichtspel met inwendige regenboogjes!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt heel direct de Krachten van Zon dichter in je Bewustzijn. De Zon als levens schepper en als Bron van leven. Het laat je hierdoor meer contact maken met je eigen Goddelijke Vonk en Kosmisch Bewustzijn. Via de Regenboog Kleuren zal er hiermee diepgaande healing en Bewustwording gebracht mogen worden. Brengt ook zachtheid, warmte, vernieuwing en belicht oude pijnstukjes in je Zelf voor healing! Sterk verbonden aan de Gouden Stralen van Ra!

 

Foto:  

Artikel code: Magnetische Carneool ketting/armband 01

Prijs: Super aanbieding: 15 euro            

Afmetingen: 1 meter en 7 cm lang

Kenmerken: Deze ‘sliert’ van kristalletjes en magnetische hematiet is te variëren van armband tot ketting. Door de magnetische hematiet, om de paar centimeter ‘kleeft’ de sliert steeds aan elkaar, en hierdoor voor variërende doeleinden te gebruiken.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal schept meer vreugde en healing in je tweede chakra. Het brengt hier een warme, helende energie in die zachtheid schept/brengt in verwondde gevoelen en innerlijk kindjes. Het brengt je passie voor het leven meer naar de voorgrond en versterkt je buik-intuïtie en versterkt je gevoel.

 

Foto:  

Artikel code: Magnetische Rozenkwarts ketting/armband 01

Prijs: Super aanbieding: 15 euro            

Afmetingen: 1 meter en 7 cm lang

Kenmerken: Deze ‘sliert’ van kristalletjes en magnetische hematiet is te variëren van armband tot ketting. Door de magnetische hematiet, om de paar centimeter ‘kleeft’ de sliert steeds aan elkaar, en hierdoor voor variërende doeleinden te gebruiken.

Korte reading op dit kristal: Met warmte, zachtheid, mededogen en healing werkt deze armband in je energie. Het schenkt vergeving, werkt helend, zuiverend en openent op je hart en brengt je dieper in contact met je innerlijke Waarheid en hartintentie. Sterk verbonden met de Maria en Isis energie en versterkt hiermee ook je zelf genezend vermogen!

 

Foto:  

Artikel code: Magnetische ketting/armband jade 01

Prijs: Super aanbieding: 15  euro           

Afmetingen: 1 meter en 7 cm lang

Kenmerken: Deze ‘sliert’ van kristalletjes en magnetische hematiet is te variëren van armband tot ketting. Door de magnetische hematiet, om de paar centimeter ‘kleeft’ de sliert steeds aan elkaar, en hierdoor voor variërende doeleinden te gebruiken.

Korte reading op dit kristal: deze kristalletjes, die als Lichtnetwerk samen werken brengen je in diep contact met je hartekern. Het versterkt de connectie en communicatie met je Hoger Zelf, via de Poort van het Hart. Daarnaast brengt deze armband ook een verdieping in de connectie met Moeder Aarde en haar Natuurwezen Rijken en zet n versnelt tempo processen van groei en uitwisseling in gang. Bijzonder diepgaande healer van het hart!

 

Foto:   Zeer uniek!

Artikel code: Armband Herkimer diamand kleine kristalletjes 001

Prijs: 19,50 euro    

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Afwisselend helder stralend en met insluitsels. Sommige puntjes met zwarte insluitsels, zoals herkimer dat meestal in zich draagt. Zeer uniek! Ruwe natuurlijke herkimer diamand dubbeleindertjes. Hoge Lichtkracht voor bijzondere transformaties!

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop van deze armband ontvang je een persoonlijke reading over wat dit kristal jou komt brengen. Een reading afgestemd op het kristal en op jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:  

Artikel code: Armband gele opaal 002

Prijs:  8,50 euro           

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: kleine gepolijste gele opaal kristalletjes

Korte reading op dit kristal: Deze armband werkt sterk helend in op je zonnevlechtgebied en eigen Kracht aspecten. Het zuivert en heelt de zonnevlecht van oude angst en ego stukjes en laat je stralen in je eigen Licht.

Versterkt de zonnevlecht en hersteld de energie hier.

 

Foto:

Artikel code: Hanger: Rookkwarts dubbeleinder in zilveren zetting 001

Prijs: 22,50 euro          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Kraakhelder licht transparante rookkwarts kristal dubbeleinder. Enorme power!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt een combinatie van Hoog Licht en aarding in je Bewustzijn. Dat betekend dat direct grote schoonmaakprocessen gestart worden om meer inzicht, helderheid en Goddelijk Licht in je systeem toe te laten. Terwijl er ook gewerkt wordt aan het afvoeren van oude, losgelaten energie en zwaarte. Dit kristal lijnt je heel prettig zacht, en toch heel krachtig uit, met hemel en aarde, om op deze wijze steeds meer oude energie los te laten en af te voeren en ruimte vrij te maken voor je eigen Ik Ben Licht.

  

Foto:

Artikel code: Rozenkwarts hanger 01

Prijs:  Super aanbieding: 7,50 euro       

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: geslepen kristal (knuffelsteen formaat) met ingeboord gat voor koord.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal draagt een zachte kracht van healing, genezing, genegenheid, acceptatie en vertrouwen, en brengt deze energie in je Bewustzijn. Het is krachtig verbonden met de Roze Galactische Straal en brengt hiermee een diepgaande acceptatie en Vertrouwen in je hart. het heelt eventuele oude Zielenpijn van het hart en schenkt warme en Liefde. In verbinding met de Krachten van Isis wordt ook mededogen meer toegankelijk.

 

Foto:

Artikel code: Amethist hanger 01

Prijs:  Super aanbieding: 12,50 euro     

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: geslepen kristal (knuffelsteen formaat) met ingeboord gat voor koord.

Korte algemene reading op dit kristal: Dit kristal draagt een grote Transformerende Kracht en zet je energie aan tot Transformatie, healing, schoonmaak en Bewustwording. Het kent krachtige verbindingen met het Hogere Bewustzijn of de Goddelijke Bron en activeert hiermee ook een hoge, zuivere afstemming op je eigen Goddelijk Bewustzijn. Om zo zuiver en puur mogelijk, onbevooroordeeld, af te kunnen stemmen op het Hoger Licht. Een krachtig kristal wat middels de witte kwarts ook verbindingen aanhoudt met je verbinding met Moeder Aarde en je eigen aardechakra’s , zodat alle groei en Bewustwording ook z’n plekje in het hier en nu kan innemen.

 

Foto:  

Artikel code: Labradoriet armbandje 001 t/m 020

Prijs: Super aanbieding: nu voor 5,50  euro  met algemene reading        

Kenmerken: kleine labradoriet kristalletjes met mooi opschijnende kleuren

Korte algemene reading op deze armbanden: De Kracht die labradoriet draagt is van ongekende kwaliteiten en voor ieder een weldaad. Of je nu pas begint op het Pad van Bewustwording of al een gevorderde Lichtwerker bent, ieder heeft bij tijd en wijle baat bij de Kracht van labradoriet.

Labradoriet helpt je om je energie te beschermen tegen invloeden en energieën van buitenaf. Het helpt je om stevig en krachtig in jouw energie te blijven staan, jouw eigen energie ook te ervaren.  Het zorgt ervoor dat er als het ware een beschermende laag om je aura gelegd wordt, die beïnvloeding van omgevingsenergieën niet langer toelaat in je aura. Dit geeft de gelegenheid om prima te vertoeven in je eigen energie. Je eigen energie, leerlessen, processen en eventuele blokkades ook onder ogen te zien. Labradoriet leert je het onderscheid te maken wat van jou is en wat van de ander is.

Maar beschermd je ook tegen ongewenste aanvallen op je energie, door anderen, door energieën van een omgeving, voor eventuele entiteiten of darklords, en noem maar op.

            © Willemien Timmer, 2005

 

Foto:

Artikel code: Merkaba hanger amethist 002

Prijs: 22,50 euro          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: donker paarse amethist, zilveren oogje

Korte reading op dit kristal: Volgt bij bestelling! Je ontvangt dan een reading, afgestemd op de energie van het kristal, in combinatie met je eigen energie! Een reading op maat dus!

 

Foto:

Artikel code: Aventurijn dubbeleinder hanger 01

Prijs: Van 22,50 euro  nu voor 20 euro!            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: aventurijn met pyriet spikkeltjes in dubbeleinder-vorm geslepen in zilveren zetting.

Korte reading op dit kristal: Volgt bij bestelling! Je ontvangt dan een reading, afgestemd op de energie van het kristal, in combinatie met je eigen energie! Een reading op maat dus!

 

 

Kijk voor meer aanbiedingen en nieuw assortiment ook in de Kristalshop!!!

 

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

Datum & Tijd:

Workshop:

Kosten:

 

 

 

Mei 2007:

 

 

 

 

 

Zaterdag 19 mei 2007, 10.00-16.30 uur

 

Kristal Opleiding, workshop 3:

Pendelen en communicatie met kristallen

 

Deze groep is al vol!

 

122,- per persoon incl. pendel en lesmateriaal

Vrijdag 25 mei 2007, 10.00-16.30 uur

WIJZIGING: 

Lichtwerk Transformatie Workshop:

(Sound) Healing met de Krachten van Kristallen Schedels

 

Nog 3 plaatsen vrij!

 

111,- per persoon

Zaterdag 26 mei 2007, 10.00-16.30 uur

WIJZIGING: 

Lichtwerk Transformatie Workshop:

Werken met de Kracht en Magie van het Merlin Bewustzijn

 

Nog 3 plaatsen vrij!

 

111,- per persoon

 

Meer informatie over de inhoud van de workshops vind je door op de betreffende workshop te klikken!!! Voor aanmeldingen: mail me!!!

 

Datum & Tijd:

Workshop:

Kosten:

 

 

 

Juni 2007:

 

 

 

 

 

Zaterdag 2 juni 2007, 10.00-16.30 uur

 

 

Kristal Opleiding, workshop 4:

Inwijding in je Lemurische Hartkristal

 

Deze groep is al vol!

 

122,- per persoon incl. persoonlijk hartkristal

 Vrijdag 8 juni 2007, 13.30-16.30 uur

 

Lichtwerk Transformatie Workshop:

Kristallen Krachtwiel voor Moeder aarde:

Samen een krachtwiel maken voor persoonlijke healing en Aardehealing. Incl. channelingen t.b.v. je eigen Ascensie groei

 

Nog 4 plaatsen vrij!

 

 45,- per persoon,

Zaterdag 9 juni 2007

Lichtwerk Transformatie Workshop:

Ra & de Hathors en Meesters van het Land van de Zon

 

Nog 4 plaatsen vrij!

 

111,- per persoon

 

Zaterdag 23 juni 2007, 10.00-16.30 uur

 

 

Kristal Opleiding, workshop 5:

Inwijding in je Goddelijke Zelf Kracht Kristal

 

Deze groep is al vol!

 

122,- per persoon incl. persoonlijk krachtkristal

Zondag 24 juni 2007

10.00-16.30 uur

 

WIJZIGING: 

Kristallen schedel workshop i.s.m. Joshua Shapiro

 

Plaats: Utrecht

Nadere info volgt!

Meer informatie over de inhoud van de workshops vind je door op de betreffende workshop te klikken!!! Voor aanmeldingen: mail me!!!

 

 

Dit was de nieuwsflits van 5 mei 2007 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

T.Harkeswei 25

8408 CG Lippenhuizen

www.apofyliet.nl

www.praktijk-apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

info@praktijk-apofyliet.nl