Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

Dit is de nieuwsbrief van 6 december 2005 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

Drachtsterweg 16

9001 BE Grou (Friesland)

www.apofyliet.nl

www.praktijk-apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

In deze nieuwsbrief vind je de volgende bijzonderheden:

 

*Nieuwe updates op de website www.apofyliet.nl

*Kort verslag Transformatie Lichtwerk Workshop “Werken met Metatron”

*Oproep voor reacties n.a.v. workshops

*Bijzondere Kennismaking: De Staf van Metatron

*Apofyliet Kristal Opleiding 2006

*Wijzigingen in de Activiteiten Agenda

*Nieuwe Transformatie Lichtwerk Workshops

*Nieuw in de Kristal Shop

*Workshop data voor deze en volgende maand

 

 

 

 

*Nieuwe updates op de website www.apofyliet.nl

        

De afgelopen paar weken na de afgelopen nieuwsflits is er weer het een en ander aan belangrijke veranderingen geweest op de websites www.apofyliet.nl en www.praktijk-apofyliet.nl. Vandaar dat er nu opnieuw een nieuwsbrief de deur uitgaat om jullie niks hiervan te laten missen!

 

Ten eerste is de Kristalshop in z’n totaliteit verplaatst van apofyliet.nl naar www.praktijk-apofyliet.nl. Dit vanwege de vervelende storingen en trage verbindingen die Het Net de afgelopen tijd heeft gehad. De website praktijk-apofyliet.nl geeft over het algemeen continu een goede en snelle verbinding en ik hoop hiermee deze problemen te hebben opgelost (o.a. het probleem van het niet werken van linken en het niet kunnen bekijken van foto’s).

 

Ten tweede zijn er weer vele nieuwe workshops gepland voor het komende jaar. Je kunt de nieuwe gechannelde Workshops vinden in de Activiteitenagenda, maar ook hier onder staan ze vermeld!!

Daarnaast zijn er enige wijzigingen geweest omtrent enkele workshops van de Apofyliet Kristal Opleiding in februari en maart 2006. Deelnemers die zich tot nu toe hebben opgegeven, zijn al eerder bericht van deze wijzigingen. Maar bij deze voor de zekerheid ook voor de rest die mogelijk nog geďnteresseerd is!

 

Daarnaast zijn er opnieuw enkele zeer bijzondere kristallen toegevoegd in de Kristalshop. Verderop in deze Nieuwsflits kun je enkele hiervan vinden!

 

 

 

*Kort verslag Transformatie Lichtwerk Workshop “Werken met Metatron”

 

Afgelopen zaterdag 3 december mocht ik in samenwerking met Metatron en verschillende andere Lichtmeesters en Engelen een nieuwe workshopdag begeleiden. Opnieuw een bijzondere dag met enorm veel healing, zielen-herkenning en transformaties. Deze dag mocht ieder persoonlijk kennismaken met de Krachten en Liefde van Metatron, waarmee gewerkt werd aan onze eigen processen van healing en Bewustwording. Een dag vol Kracht en bijzondere ervaringen.

Twee heren vergezelden ons deze dag, en ook dat was erg bijzonder omdat hiermee de mannelijke energie meer naar voren mocht treden, welke we volledig met de vrouwelijke energie in balans mochten brengen.

Na de nodige gechannelde healingen werden ons ook tools aangereikt voor de healing van onszelf, maar ook voor al ons Lichtwerk. Ons Lemurische Eenheidshart mocht volledig geopend en geactiveerd worden, wat een enorme Eenheid en Liefde verspreidde. Heel mooi was het om te zien hoe onderling ook gewerkt mocht worden met dit healingtool voor de healing van elkaar. Vertrouwen, hartkracht, Eenheid en integriteit waren enkele van de vele thema’s die naar voren kwamen. Ook grote transformatie en zuivering in de onderste chakra’s kwam daarbij ‘om de hoek kijken’  om ons eigen Hoger Licht ook meer te mogen gaan dragen en neerzetten in deze chakra’s.

We mochten werken met de enorme Transformerende Kracht van Oranje Vuur Draak voor het opschonen van ons tweede chakra, en om verbindingen met Moeder Aarde te herstellen. Oude vermogens en kwaliteiten mochten her-innert en geactiveerd worden.

Lemurische Eenheids Ogen werden geactiveerd om met ogen vol Vertrouwen en Liefde en Eenheid de wereld in te kijken, alles helend wat je tegen komt. Om meer Licht, Liefde en Bewustzijn uit te dragen. Om mensen hun eigen hartkracht te doen laten ontwaken.

We mochten werken met de “Staf van Metatron” voor het Eenheids Bewustzijn en de Nieuwe Tijd op Aarde, onze eigen Droom mocht aangeraakt en versterkt worden, en we mochten bewust meer Licht inzetten om in samenwerking met alle Aarde- en Natuur Rijken ook de Droom van Moeder Aarde (het Paradijs) meer Kracht te geven opdat het ook gerealiseerd mag en kan worden.

En er was nog zoveel meer………. Kortom, een dag vol Kracht, Healing, Verbinding, samenwerking, herkenning, Ontwaken en Eenheid.

Het was weer een unieke en bijzondere dag die nog een poos zal door echoën in het Lichtwerk en de processen van alle deelnemers!

 

© Willemien Timmer, 6 dec. 2005

 

 

Wil je ook een gechannelde workshop meemaken?

Kijk in de activiteiten agenda voor de geplande workshops!

 

Omdat ik merk dat hier nog wel eens onduidelijkheid over bestaat wil ik hierbij graag met nadruk nog vertellen dat juist doordat de workshops gechanneld zijn, ze telkens anders zijn en inspelen op de processen waarin je zit en de groepssamenstelling. Geen enkele workshop is dus hetzelfde. Dat hebben we afgelopen maand ook mogen ervaren bij de Transformatie Workshop “Ra & de Hathors” die van een heel ander kaliber was dan deze ‘zelfde’ workshop eerder dit jaar. Andere stukken werden aangereikt, er mocht duidelijk meer verdieping plaats vinden (ook bij deelnemers die deze workshop al eerder gevolgd hadden), er werd met andere Krachten en energieën gewerkt en opnieuw mocht er diepgaande healing plaatsvinden, voor onszelf, Moeder Aarde en elk levend Wezen.

 

 

 

*Oproep voor reacties n.a.v. workshops

 

Bij deze wil ik jullie nogmaals vragen, indien je je ertoe geroepen voelt, eens een stukje over een Transformatie Lichtwerk workshops of een van de kristal Workshops te schrijven voor mijn website. Ik hoor van verschillende deelnemers zulke mooie verhalen van groei en verandering, dat het bijna onwaarschijnlijk mooi is wat er mag gebeuren aan healing en Transformatie zelfs al na het volgen van 1 workshop. Het voelt goed om ook meer bekendheid hieraan te geven voor het delen van ervaringen met elkaar, het verspreiden van meer Licht & Bewustzijn en vooral ook voor de herkenning in processen (om elkaar hierin te ondersteunen). Mijn ervaring is dat het lezen van ervaringen van ander bijzonder helend, bekrachtigend, maar ook bevestigend kan werken!

Dus als je graag een ervaring wil delen, naar aanleiding van een workshop, of ervaring tijdens of na een workshop?! Schroom niet en mail het me gewoon!

 

 

 

*Bijzondere Kennismaking: De Staf van Metatron

 

 Kijk hier voor meer foto’s van dit kristal!

 

 

 

Kortgeleden was ik zo dolgelukkig om met een wel heel bijzonder kristal in aanraking te komen, een kristal wat ik uiteraard ook niet kon laten liggen en die dan ook mee verhuisd is naar een nieuwe ‘thuisbasis’, ons huis.

Dit enorm mega grote Isis kristal is een kanjer van een Isis kristal, met de (asociaal grote) afmetingen:

                            52,5 cm lang, 5 cm breed en 4,8 cm dik.

 

Dit is uniek in zijn soort. Een kristal als dit, zeker van deze afmetingen, vind je zelden.

 

Dit kristal bezit zo’n enorme en bijzondere Kracht. Het draagt duidelijk voelbaar de Kracht van Isis, de Krachten van Moeder Aarde en haar natuurrijken, maar bezit ook wel degelijk een heel bijzondere energie, die het kristal zelf ‘omschrijft’ of te kennen geeft als de Staf van Metatron.

Naast de vele Engelen, natuurwezens en Draken die je ook in het kristal kunt waarnemen, draagt het ook de energie van Dolfijnen en vlinders in zich, die ook terug te vinden zijn in de ‘tekeningen’ van het kristal. Ook draagt het vele, vele fantomen in zich, die ook zichtbaar zijn op de foto hierboven (de schuine belijning in de punt).

Onderin zijn ook duidelijke vele fantomen zichtbaar. De onderzijde van de punt is troebel transparant, verder naar boven toe wordt het steeds helderder en stralender. Vele Regenbogenkleuren lichten op in het kristal. Het is werkelijk een fantastisch schouwspel. Kijk hier maar eens voor meer foto’s.

 

Heel duidelijk geeft dit kristal mij keer op keer aan dat het als de ‘Staf van Metatron’ betiteld wil worden. Een titel of term die mij tot op heden niet bekend was. Maar me in die zin ook niets verbaasd, omdat ik afgelopen weekend voor de eerste keer een workshop in samenwerking met Metatron heb gegeven. (Hoewel ik al veel werk met Metatron in workshops, praktijk en dagelijks leven, wordt dit de eerste workshop in directe samenwerking met elkaar, waarbij zijn Kracht centraal staat). Niet verwonderlijk dan ook dat dit kristal vlak voor die tijd op mijn pad is gekomen.

Niets verbaasd me tegenwoordig nog. Puzzelstukjes vallen vaak zo perfect passend in elkaar, op de juiste tijd, op de juiste plaats. Zo dusdanig dat je het zelf niet zo kan verzinnen of plannen.

Reden dan ook des te meer om dit stukje ook even vast over dit kristal te schrijven, om iedereen die a.s. zaterdag meedoet met de workshop “Werken met de Kracht van Metatron” vast ietwat voor te bereiden op de grote Krachten die ons staan te wachten. En een directe eerste introductie van een kristal als deze mag ook wel degelijk een plaats vinden op deze website, maar ook zo vlak voor de workshop. Opdat het lezen van deze tekst, het voelen van de Kracht van dit kristal van de foto’s uit, alvast een voorbereidende activatie mag opleveren, zodat we des te meer mogen healen en Transformeren in deze workshop(s).

De deelnemers aan deze workshop zijn zo gelukkig direct al kennis te mogen maken met deze “Staf van Metatron” want uiteraard zal dit kristal zijn introductie aan anderen maken in deze workshop!!!

Opdat Licht, Transformatie en Kracht, maar bovenal ook Universele Liefde, Verbinding met Moeder Aarde en haar natuurrijken onze leidraad mogen zijn!!!

 

Mijn twee bijzondere en krachtige  Isis punten

 

 

Korte kristal reading van dit uitermate bijzondere en unieke kristal:

 

“Krachten van Metatron, Bewustzijn en Aarde Kracht, verbonden met het Bewustzijn van Isis, zijn verstrengeld en verbonden in dit kristal. Dat betekend dat Hemel en Aarde vertegenwoordigd zijn, maar ook mannelijke en vrouwelijke Kracht. In perfecte Harmonie en Eenheid. Dolfijn en Adelaar. Draken Kracht, natuurwezens en deva’s zijn sterk vertegenwoordigd in dit kristal en sterk voelbaar aanwezig. De enorme stralende Kracht van Goddelijk Licht pulseert je tegemoet in aanwezigheid van dit kristal.

Het kristal heelt diepgaande lagen, dieper, dieper en dieper. Door alle eonen van incarnatie (in welke vorm of essentie dan ook). Het verbind met de Kwaliteiten van Licht, Hoger Bewustzijn, Monadisch- en Multidimentionaal Zijn. Het brengt je regelrecht terug (in contact met) je Werkelijke Oorsprong, door alle lagen, sluiers en schaduwen die je nog hebt heen. Een ervaring van Verlichting en Eenheid brengend in je Wezen.

Verbindingen met sterren en vele dimensies, sterrensleutels, sterrenzaden, Lemurische Bewustzijns Krachten. Alles is samen gevoegd en in Eenheid samenwerkend met elkaar in dit kristal.

Het kristal verbind diepgaand met het Hart van Moeder Aarde, opdat haar hartenklop ook jouw hartenklop is. Ze brengt je in contact en samenwerking met de deva’s, natuurwezens, het spelen van het innerlijk kind, de vreugde, blijdschap, hoop en vernieuwing van het Dolfijnen Bewustzijn.

De Krachten der Draken zijn ook geopend en geactiveerd en sterk vertegenwoordigd in dit kristal. De sleutels tot samenwerking met hen, mits ‘verborgen’ in je Bewustzijn, zullen direct getriggerd worden wanneer je in aanraking komt met dit kristal. Enorme power stroomt door je Wezen. Met grote Kracht alles helend wat je aan dualiteit vast houdt in je Wezen.

Daarentegen werkt de liefdevolle, zachte en toch krachtige Kracht van Isis hier ook direct doorheen. Liefde, vergeving, acceptatie en schoonheid brengend in je Wezen.

 

Er valt veel te zeggen over dit kristal. Het bezit zo’n schat aan Wijsheid, Kennis. Het is als een wijze eik onder de bomen. Die lange geschiedenis kent en vele verbindingen (in Eenheid) is aangegaan.

Vele Krachten worden gebundeld en connected in dit kristal. Telkens opnieuw zul je nieuwe Krachten gaan ontdekken en ervaren in samenwerking en hartverbinding met dit kristal. Een kristal wat met ‘trots’ de Staf van Metatron genoemd mag worden, vanwege de verbindingen, Liefde en Lichtkracht die het draagt, de vele Engelen die zich met Liefde rondom dit kristal scharen. De Kracht van Transformatie wat het teweeg brengt.

 

Een ware Eenheidsbrenger voor de Nieuwe Tijd en Ascensie”.

 

© Willemien Timmer, 1 december 2005

 

 

De Betekenis van dit kristal in de workshop “werken met de Kracht van Metatron

 

Mijn gevoel verteld me dat deze Staf van Metatron voor ieder iets anders kan betekenen. Perfect passend en aangepast bij ieders processen en Transformaties. Hoe ik deze  “Staf” zal mogen gaan gebruiken in de workshop weet ik zo nog niet helemaal precies, maar ik twijfel er geen moment aan dat dit tijdens de workshop wel duidelijk zal worden in verbinding met het groepsveld, de Lichtmeesters, Engelen, Lichtdraken en aanwezige kristallen. Ik voel ook dat de ‘staf’ steeds op andere manieren gebruikt kan en mag worden, en dus ook afhankelijk is van de groep die aanwezig is. In afstemming met elkaar zal er voor ieders hoogste goed een manier zijn om dit Licht te ontvangen.

Misschien is het een aanrader om kristallen mee te nemen om op te laden in de Transformatie Kracht en Goddelijke Kracht waar we deze dag mee gaan werken. Ik voel ook dat dit Isis kristal als Lichtbaken zal gaan fungeren en zich zal verbinden met de mee gebrachte kristallen, om zo een stuk van het Eenheids Bewustzijn op de aanwezige kristallen over te dragen (d.w.z. in ze openen en activeren). Een bijzonder extraatje dus tijdens deze dag!

 

© Willemien Timmer, 1 december 2005

 

 

 

*Apofyliet Kristal Opleiding 2006

 

Op dit moment is er voor de gehele kristal opleiding van 2006 onverwachts nog 1 extra plaats vrij gekomen!

Wil je nog mee doen?

Geef je dus snel op, want zoals blijkt loopt het snel vol en de tijd vliegt, dus januari komt snel dichterbij!!

Klik op de workshops hieronder voor meer informatie over de inhoud van deze opleiding!

 

Data Kristal Opleiding 2006:

 

*Vrijdag 6 januari 06, 13.30-16.30 uur: Kennismaking met kristal energie I

*Vrijdag 27 januari 06, 13.30-16.30 uur: Kennismaking met kristal energie Deel II

*Zaterdag 4 februari 06, 10.00-16.30 uur: Pendelen & Communicatie met kristallen Gewijzigde datum!

*Vrijdag 10 maart 2006, 10.00 – 16.30 uur: Inwijding in je Hartkristal   Gewijzigde datum!

*Zaterdag 25 maart 2006, 10.00-16.30 uur: Inwijding in je Krachtkristal

*Zaterdag 8 april 2006, 10.00-16.30 uur: Kristallen Krachtwielen

*Zaterdag 6 mei 2006, 10.00-16.30 uur: Kristal chakra leggingen

*Zaterdag 27 mei 2006, 10.00-16.30 uur: Werken met kristallen Deel I

*Zaterdag 10 juni 2006, 10.00-16.30 uur: Werken met kristallen Deel II

 

 

 

*Wijzigingen in de Activiteiten Agenda

 

Zaterdag 11 februari 06, 10.00-16.30 uur: Kristal opleiding groep 2006:

Pendelen & Communicatie met kristallen

         Verschuift van 11 februari naar zaterdag 4 februari 2006!!!

 

         Zaterdag 18 februari 06, 10.00-16.30 uur: Kristal opleiding groep 2005/2006:

Werken met kristallen Deel I

         Verschuift van 18 februari naar zaterdag 11 februari 2006!!!

 

Maandag 27 februari 2006, 19.30- 21.00 uur

         Channeling/krachtwiel voor healing

         Deze workshop avond komt te vervallen!!!

 

         Zaterdag 4 maart 2006, 10.00 – 16.30 uur: Kristal opleiding groep 2006:

Inwijding in je Hartkristal                              

         Verschuift van 4 maart naar vrijdag 10 maart 2006!!!

 

 

 

*Nieuwe Transformatie Lichtwerk Workshops

 

Opnieuw zijn er verschillende Lichtwerk Transformatie Workshops gepland voor komend jaar. Zoals het nu lijkt zullen er binnenkort ook nog nieuwe data en nieuwe workshops toegevoegd gaan worden. Maar voor nu eerst de nieuwe planning. Voor het totaal overzicht verwijs ik naar de activiteitenagenda op www.apofyliet.nl .

Klik voor meer informatie over de inhoud van de workshops op onderstaande Workshops!

 

Zaterdag 18 maart 2006, 10.00-16.30 uur

De Kracht van de Witte Lotus (Deel I) en              Inwijding in de Witte Lotus (Deel II)

Transformatie Lichtwerk

100,- per persoon

Zaterdag 15 april 2006, 10.00-16.30 uur

Kristal Inwijdingsdag voor Kristal                           

opleidings groep 2005/2006

 

Meer informatie hierover volgt in de Kristal opleiding!

Los staande workshop na het volgen van de Kristal Opleiding!

100,- per persoon

 

Alleen voor deelnemers aan de Opleiding!

Zaterdag 22 april 2006, 10.00-16.30 uur

Inwijding: De 12 Gouden Stralen van Ra               

Transformatie Lichtwerk

100,- per persoon

Zaterdag 29 april 2006, 10.00-16.30 uur

Werken met de Kracht van Metatron/Karmische & Kosmische Bevrijding

Lichtwerk Transformatie Workshop                        

100,- per persoon

Zaterdag 13 mei 2006, 10.00-16.30 uur

Werken met de Kracht en Magie van Merlin         

Transformatie Lichtwerk

100,- per persoon

Zaterdag 20 mei 2006, 10.00-16.30 uur

Ra en de Hathors                                                        

Transformatie Lichtwerk

100,- per persoon

Zaterdag 24 juni 2006, 10.00-16.30 uur

Kristal Inwijdingsdag voor Kristal                           

opleidings groep 2006

 

Meer informatie hierover volgt in de Kristal opleiding!

Los staande workshop na het volgen van de Kristal Opleiding!

100,- per persoon

 

Alleen voor deelnemers aan de Opleiding!

 

 

*Nieuw in de Kristal Shop

 

Hier vind je enkele van de vele nieuwe bijzondere kristallen uit de Kristalshop. Kijk hier voor het hele assortiment!!!

 

Foto:   

Artikel code: Honing calciet punt groot 001

Prijs:  111,- euro                

Afmetingen: 12 cm lang, 6,7 cm breed, 5,9 dik, omtrek 18 cm

Kenmerken: diep oranje met veel diepte in de kleur, met veel inwendige regenbogen. Bijzonder en schitterend kristal! Bezit sterk de Ra/Zonnen energie.

LET OP: Vanwege de grootte en het gewicht van dit kristal zijn de verzendkosten hoger!!!

Korte reading op dit kristal: Dit schitterende stralende kristal is diep verbonden met de Zonne Kracht van Ra en zijn Gouden Licht van Transformatie. Het brengt het nieuwe Gouden Bewustzijn van de Nieuwe Tijd in je Bewustzijn en ondersteund bij je groeiprocessen van Bewuste Ascensie. Bijzonder krachtig en verwarmend. Schenkt je ook Goddelijke Vreugde, verlichting van pijn en innerlijk kind, verwarming van koude gevoels of verdriet. Bijzonder krachtig healingtool voor je eigen Ascensie en Transformatie groei!

 

Foto:   

Artikel code: Arkansas punt groot 001

Prijs:  65,- euro      

Afmetingen: 8 cm lang, 3,5 cm breed, 3,6  cm dik, omtrek 11 cm

Kenmerken: bijzonder helder en stralend, met enkele lichte wolkjes

LET OP: Vanwege de grootte en het gewicht van dit kristal zijn de verzendkosten hoger!!!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt grote helderheid, inzicht en Hoger Licht met zich mee. Het werkt bijzonder krachtig en helend! Het haalt diepe oude karmische stukken uit je Bewustzijn om te Transformeren, waardoor nieuwe groei en Bewustzijn mogelijk zijn. Het werkt bijzonder krachtig en trekt je Eigen Hoger Zelf Licht meer in het hier en nu in je systeem. Dat brengt ook de nodige groei en schoonmaak met zich mee. Het kristal helpt je je eigen Hoger Licht steeds meer te verankeren in je huidige leven en helpt je dus ook meer en meer je eigen Licht en eigen Kracht neer te zetten en uit te stralen. Zeer bijzondere power!

 

Foto:  

Artikel code: Arkansas punt groot 002

Prijs:  65,- euro      

Afmetingen: 8 cm lang, 3,5 cm breed, omtrek 11,2 cm

Kenmerken: bijzonder helder en stralend, onderin lichte wolkjes

LET OP: Vanwege de grootte en het gewicht van dit kristal zijn de verzendkosten hoger!!!

Korte reading op dit kristal: Kristallijne Licht en Christus Bewustzijn brengt dit kristal in je systeem. Dat betekend diepgaande healing tot in je cellen, en het activeren van Hoger Licht in je Bewustzijn. Diepe Transformaties mogen plaats vinden en worden ook geankerd en geaard in je systeem. Je eigen Christus Bewustzijn vanuit je Oorsprong wordt geactiveerd, waardoor enorme groeiversnellingen plaats zullen vinden. Dit kristal draagt een heel hoge Lichtkracht, die het graag met jouw deelt, omwille van je eigen Hoger Doel.

 

Foto:  

Artikel code: Isis Arkansas punt groot 003

Prijs:  75,- euro      

Afmetingen: 9,5 cm lang, 3,3 cm breed, omtrek 10,5 cm

Kenmerken: helder transparant, met grote regenboog en veel deva energie. Bijzonder krachtige, maar ook zachtaardige vriendelijke energie.

LET OP: Vanwege de grootte en het gewicht van dit kristal zijn de verzendkosten hoger!!!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal werkt bijzonder krachtig doch ook zacht. Het is sterk verbonden met de natuurrijken van deva’s en natuurwezens en vooral de bloemen deva’s hechten veel waarde aan dit kristal, opdat zij ook symbool staan voor nieuw leven, blijdschap, speelsheid en creatie. Aspecten die allen ook vertegenwoordigd worden in dit kristal. Ook de Kracht van de Regenboog is vertegenwoordigd en voelbaar (en zichtbaar) in dit kristal, wat ook Blijdschap, nieuwe groei, vernieuwing en hoop brengt. Het Hoger Licht van dit kristal activeert je eigen Taken en Doelen om tot bloei te komen!

 

Foto:

Artikel code: Arkansas dubbeleinder/tabulator groot 001

Prijs:  25,- euro      

Afmetingen: 5,7 cm lang, 2,6 cm breed, 1,7  cm dik, omtrek 7,5 cm

Kenmerken: bijzonder transparant en stralend. Super kwaliteit. Naast dubbeleinder tevens tabulator kristal.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt Hoger Licht in je systeem voor grote schoonmaak en Transformatie. Het activeert je eigen Hoger Licht en zorgt voor de juiste uitlijning en balans, opdat je dit Licht ook werkelijk kunt integreren en kunt leren inzetten in je leven. Het brengt ook balans en schoonmak in je Kundalinikanaal, opdat de Prana/Levensenergie ook volledig en goed kan doorstromen. Opdat je steeds beschikt over de juiste hoeveelheid Licht en Kracht en je eigen Wezen niet uitput in al je groeiprocessen. Bijzondere Lichtbrenger tbv je eigen groei en healingwerk!

 

Foto:

Artikel code: Amethist hanger gefacetteerd 001

Prijs:  12,50 euro         

Afmetingen: doorsnede 1,2 cm

Kenmerken: Diep paarse gefacetteerde hanger met zilveren ingeboord oogje.

Korte reading op dit kristal: Deze amethist bol brengt een diepe verbinding met je eigen Hoger Zelf. Het verbind je met de Werkelijke Jij en brengt dit Bewustzijn meer naar de voorgrond. Het activeert je Bewustzijn, je spirituele energie, en ondersteund en stimuleert in de zoektocht van groeiprocessen naar je Zelf. Het brengt diepe transformatie teweeg door de verbinding met het Violette Vuur, en helpt daarnaast een hogere afstemming vast te houden.

 

Foto:

Artikel code: Arkansas dubbeleinder hanger 002

Prijs:  22,50 euro         

Afmetingen: 2,9 cm lang, 1 cm breed

Kenmerken: Heldere Arkansas dubbeleinder in zilveren zetting.

Korte reading op dit kristal: Dit bijzonder krachtige kristal helpt je je Licht meer neer te zetten en vooral ook uit te stralen. Het zorgt voor een balans in je Licht en uitstraling, maar zorgt ook voor een juiste doorstroming binnen je systeem. Het trekt je Hoger Zelf Licht meer aan in je Persoonlijk Zelf en helpt je hiermee dit Licht meer te integreren in je aardse leven.

 

Foto:

Artikel code: Oneness hanger rozenkwarts 001

Prijs:  29,50 euro         

Afmetingen: 5 cm lang, 1,1 cm breed

Kenmerken: zacht roze rozenkwarts. Boven een icosaeder vorm (Ascensie vorm).

Korte reading op dit kristal: Bijzonder zachte helende kracht onder leiding van Quan Yin en Maria vult met deze hanger je Wezen. Het activeert je eigen hartekracht en Universele Liefde in je Wezen. Brengt een diepgaande Eenheid in je hart. Verbind je met de Maria Energie en de Liefdevolle Kracht van de Engelen. Bijzonder healingtool voor je eigen groei en liefdevolle hart!

 

Foto:

Artikel code: Oneness hanger amethist 001

Prijs:  29,50 euro         

Afmetingen: 5 cm lang, 1,1 cm breed

Kenmerken: diep paarse amethist. Boven een icosaeder vorm (Ascensie vorm).

Korte reading op dit kristal: Deze hanger brengt diepe verbindingen en afstemming tot stand met met name verschillende Lichtmeesters. De energie van Merlin en Kuthumi is sterk voelbaar in dit kristal. Het helpt je meer connectie ook te maken met de Werkelijke innerlijke Jij, de engel die je van Oorsprong Bent. Brengt nieuwe Transformatie en groei op gang en leert je Eenheid in je Wezen te ervaren!

 

Foto:

Artikel code: Oneness hanger Arkansas/Amethist 001

Prijs: 35,-  euro            

Afmetingen: 5,9 cm lang, 1 cm breed

Kenmerken: helder Arkansas kristal in combinatie met amethist punt

Korte reading op dit kristal: Deze hanger brengt zowel Hoger Licht, jouw Hoger Zelf Licht als hogere Verbindingen tot stand. Het verruimd je Bewustzijn, vergroot je Kracht. Helpt je op liefdevolle krachtige manier je Transformatieprocessen aan te gaan, het oude loslaten, het nieuwe Licht toelaten en (leren) integreren in je leven. Bijzonder healingtool voor je Zelf, je Ascensie groei en Transformatie.

 

 

Kijk hier voor het hele assortiment!!!

 

 

 

*Workshop data voor deze en volgende maand

 

 

Zaterdag 10 december 05, 10.00-16.30 uur

Kristal opleiding 2005/2006:

Kristallen Krachtwielen

 

Deze groep zit al vol!!!

 

115,- euro per persoon, incl. persoonlijk krachtwiel

Maandag 12 december 2005, 19.30- 21.00 uur

Channeling/krachtwiel voor healing.

Eigen kristallen meenemen om een groot krachtwiel te maken, waarin kristallen ook met healingenergie opgeladen worden! Transformatie Lichtwerk

 

Nog enkele plaatsen vrij!!!

 

10,- euro per persoon

Vrijdag 16 december 05, 13.30-16.30 uur

Introductiemiddag:

Werken met de Kracht en Magie van Merlin

Transformatie Lichtwerk

 

Nog enkele plaatsen vrij!!!

 

45,- per persoon

Zondag 18 december 2005

Onder voorbehoud:

Soundhealing middag in Veelerveen

 

Nog enkele plaatsen vrij!!!

 

Kijk hier voor meer info!!

                                              

Datum & Tijd:

Workshop:

Kosten:

 

 

 

Januari 2006:

 

 

 

 

 

Vrijdag 6 januari 06, 13.30-16.30 uur

Introductieworkshop/start kristal opleiding groep 2006:

Kennismaking met kristal energie I

 

Nog 1 extra plaats vrij!!!

 

45,- euro per persoon

Zaterdag 14 januari 2006, 10.00-16.30 uur

Werken met de Kracht van Metatron/Karmische & Kosmische Bevrijding

Lichtwerk Transformatie Workshop            

 

Nog 2 plaatsen vrij!!!

 

100,- per persoon

Maandag 9 januari 2006, 19.30- 21.00 uur

Channeling/krachtwiel voor healing.

Eigen kristallen meenemen om een groot krachtwiel te maken, waarin kristallen ook met healingenergie opgeladen worden! Transformatie Lichtwerk

 

Nog enkele plaatsen vrij!!!

 

10,- euro per persoon

Zaterdag 21 januari 06, 10.00-16.30 uur

Kristal opleiding 2005/2006:

Kristal chakra leggingen

 

Deze groep is al vol!!!

 

115,- euro per persoon, incl. chakra set

Vrijdag 27 januari 06, 13.30-16.30 uur

Kristal opleiding groep 2006:

Kennismaking met kristal energie

Deel II

 

Nog 1 extra plaats vrij!!!

 

45,- euro per persoon

 

 

 

Dit was de nieuwsbrief van 6 december 2005 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

Drachtsterweg 16

9001 BE Grou (Friesland)

www.apofyliet.nl

www.praktijk-apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

info@praktijk-apofyliet.nl