Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

 

 

Apofyliet Nieuwsflits februari 2010

 

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

*Praktijk mededelingen

*Artikel: Lichtwerk, wat is dat nu precies?

*In the spotlight: Ascension Tools: Egyptian Cosmic Balancers

*Een greep op nieuwe producten uit de Ascension Shop

*Nieuwe Ascensie Activatie workshops in 2010

*Grootse aanbiedingen & leegverkoop in de kristalshop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

Lieve allemaal,

 

Bij deze weer een overvolle nieuwsbrief met uiteenlopende informatie. Ik hoop voor ieder wat wils. Er is ook zoveel gaande in de energie dat het bijna niet bij te houden is alles te beschrijven of er artikelen over te schrijven, helaas ontbreekt het me daarvoor nog steeds aan tijd. De workshops zitten bomvol met de nieuwe informatie en boodschappen, facetten die van belang zijn in deze tijd gekoppeld aan de eigen Bewustwordingsprocessen en groei. Maar helaas is het amper te doen alles te kunnen uitwerken tot teksten die voor meer mensen voor opheldering kunnen zorgen.

Daarom probeer ik altijd weer een schifting te maken naar hetgeen het meest aan de orde is of leeft binnen mensen die ik in de praktijk, shop en workshops of via de mail mag ontmoeten en/of wat leeft in het Collectief Bewustzijn, en van daaruit ontstaat dan hopelijk weer iets waar meer mensen wat aan mogen hebben.

Zo ook is deze nieuwsbrief dus weer vorm gegeven en ik hoop van HARTE dat het je mag aanreiken wat je wellicht zoekt, al is het een bevestiging of een Sleutel van hoop.

 

Ik wens je weer veel leesplezier toe en hopelijk tot ziens!

 

Sprankelende hartegroet,

Willemien

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Praktijk mededelingen

 

*De praktijk uur-consulten en persoonlijke workshops zijn weer volledig gestart. Wil je een consult boeken? Dat kan weer.

Praktijk uurconsult: per 1 uur € 55,-

Persoonlijke workshop: 2 ½ uur, € 111,- of incl. persoonlijk kristal ter ondersteuning € 135,-

 

Elk consult en persoonlijke workshop kan naar wens, in afstemming op het Nu ingevuld worden, afgestemd op wat passend is bij wie jij Bent, jouw processen en Bewustzijn, voor wat de Lichtbegeleiding en belangrijker nog jouw Spirit aangeeft.

Voor meer informatie over de consult mogelijkheden zie www.apofyliet.nl

 

*Afstandsconsulten staan nog steeds op ‘pauze’. Vanwege tijdgebrek door alle praktijkwerkzaamheden, workshops en praktijkconsulten is het momenteel nog steeds niet mogelijk om afstandsconsulten aan te vragen of te behandelen.

 

*Bezoek aan de Ascension Shop is altijd mogelijk, maar wel op afspraak.

Dit omdat de Shop zich in dezelfde ruimte bevind als waar de workshops en sessies plaats vinden. Als je op afspraak komt ben je ervan verzekerd dat ik er ben en tijd en ruimte voor je heb, dat je rond kan kijken en producten of kristallen kan invoelen of uitzoeken.

 

*Vanwege alle praktijkwerkzaamheden gecombineerd met het (nieuwe) moederschap ben ik nog steeds slecht en weinig telefonisch bereikbaar. Stuur liever even een mailtje, deze check ik geregeld, dan ben je altijd verzekerd van een reactie terug.

Ik kan er helaas tegenwoordig niet meer aan beginnen om alle voicemails die ik toch nog ontvang, te beantwoorden per telefoon!

 

*Helaas ontbreekt het me momenteel aan tijd om meer te schrijven in de nieuwsbrief over de meest belangrijke processen die momenteel gaande zijn op aarde, hoewel het zulke essentiële stukken, leerthema’s en zuiverings processen zijn die nu aan de orde van de dag zijn. Gelukkig is hier wel volop ruimte voor in de workshops van afgelopen en komende periode. In de workshops komt regelmatig zeer essentiële informatie naar voren over thematieken, processen (Planetair & Kosmisch) die gaande zijn en wat dat betekend voor je eigen leerweg.

Vandaar ook dat je opnieuw in deze nieuwsbrief meerdere nieuwetijds en hoogfrequente Ascensie Activatie Workshops aantreft, die allen gericht zijn op de essentiële processen die momenteel gaande zijn in en op de aarde, de Kosmos en het Universum, maar ook in ons eigen Bewustzijn en onze groei naar Meesterschap.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

*Artikel: Lichtwerk, wat is dat nu precies?

 

Voorwoord

Door de loop der tijd heen krijg ik vaak vragen of merk ik aan mensen dat sommigen door de bomen het bos niet meer kunnen zien vanwege de veelheid aan ‘spirituele termen’ die er in ‘het circuit’ rondgaat. Maar zoals blijkt is een van de meest ‘mis-verstane’ termen toch wel degelijk die van het woord ‘Lichtwerk’ of ‘Lichtwerker’.

Inmiddels alweer een hele poos geleden heb ik hier al geprobeerd meer Licht op te werpen en meer tekst en uitleg gegeven om een beetje meer helderheid te hopen te scheppen. Maar aangezien de vragen veelvuldig opnieuw gesteld lijken te worden en de verwarring bij veel mensen groot blijkt te zijn, bij deze dus opnieuw een stukje verwijzing naar het eerder gepubliceerde artikel, in de hoop dat dat meer helderheid en dat het vooral ook onderscheid mag scheppen.

Zoals ik in 2008 al in het artikel schreef, er is (zonder enige vorm van oordeel, maar puur ter onderscheid en voor de ontwikkeling van je onderscheidingsvermogen) een verschil in hen die zich bezighouden met spirituele ontwikkeling en de ware ‘Lichtwerker”. Ik schrijf Lichtwerker bewust tussen aanhalingstekens omdat ik het persoonlijk een woord vind waar ik mezelf absoluut niet mee zou willen identificeren, hoewel veel mensen dat met graagte doen. Er ligt hierbij namelijk altijd een grote dosis Ego op de loer, die maar wat graag (vanuit onbewuste stukken) met deze term aan de haal gaat.

En ik denk dat dat ook een veel voorkomend probleem is, wat juist voor veel verwarring zorgt. Overigens opnieuw ook, zonder oordeel. Ieder loopt het eigen unieke Pad van groei en daar horen de valkuilen van ons Ego Zelf gewoonweg bij, anders zouden we niet kunnen leren, groeien en bewuster worden. En voor de een zit die valkuil in dergelijke termen en de identificatie met een bepaalde term of ‘groep’ (vanuit het gewonde innerlijk kind wat graag ergens bij wil horen, wat aandacht wenst of begrepen wil worden bijvoorbeeld) en voor de ander liggen die valkuilen op ander terrein. Niemand is er uiteraard vrij van zolang we nog volop in groei en bewustwording zijn.

Belangrijk echter wel is om je te beseffen of te bespiegelen waarom je je wel of niet met een bepaalde term (Lichtwerk) of groep (Lichtwerkers) wilt identificeren, want juist daarin liggen de belangrijkste sleutels naar Zelfkennis en dus groei en Bewust Zijn.

Een Lichtwerker kun  je namelijk niet worden, dat BEN je of je bent dat niet! En dat houdt ook in dat je leven volledig in  het teken staat van groeien, bewustwording, leerlessen uitwerken, oud onbewustzijn verhelderen, en noem maar op, en niet alleen als hobby of prettig voor naast het werk en andere dagelijkse dingen en wanneer het dan te heftig of te moeilijk wordt maar weer even stoppen. Een echte Lichtwerker zou dat soms wellicht graag willen, maar kan het niet eens, omdat hij/zij is wie hij/zij is en dus niet anders kan dan de ervaring in gaan!

Daarnaast is naar mijn  gevoel de ware Lichtwerker iemand die daar geen of niet deze benaming aan zal geven. Zeker niet sinds er veel verwarring en dus ook vervuiling in het veld van de term “Lichtwerk(er)” kleeft door de Ego Zelven die hier met graagte mee aan de haal gaan.

Identificatie met een dergelijke term kan immers ook verhinderen om verder te kijken naar je Zelf, de pijnstukken te omzeilen, de leerprocessen te laten voor wat ze zijn en je aandacht (uiteraard onder het mom van Licht en Liefde) alleen te richten op het ‘redden’ van de mensheid of wereld om je heen. (vaak ook via healing, aardehealingwerk, begeleiden van anderen, geven van cursussen, etc.) De kans bestaat dat je daarbij je Zelf en dus  je eigen diepste processen over het hoofd ziet.

 

Ook dat heeft allemaal weer een Bedoeling in het Plan van je Ziel, maar buiten dat om kun je daarmee wel enorme verwarring brengen in de wereld om  je heen. En ja, ik ken ook mensen die daar dan heel erg bovenop gaan zitten en keihard de ander daarom gaan veroordelen, onder het mom dat zij niet zuiver zouden zijn.

Maar nee, laten we toch gewoon simpelweg liefdevol blijven en in ons hart, afgestemd op ons hoogst mogelijke haalbare Bewustzijn. Want van daaruit hebben we een veel groter Perspectief en dus ook zicht of feeling met het Grotere Plaatje. Geen mens wordt ook weer voor niets in verwarring gebracht, ontregelt of uit balans getrokken door dergelijke Zielen, want alles past feilloos in het Kosmisch Plan. Ook dergelijke zogenoemde ‘negatieve’ ervaringen met deze of gene reiken je weer Sleutels van Bewustwording aan. Al is het de ervaring van hoe het ‘niet moet’. En ook dat is altijd weer waardevol. Als we het maar willen zien!

 

Hoewel ik in het onderstaande artikel toenertijd al aangaf dat er steeds meer een ‘scheiding’ zichtbaar aan het worden was, merk ik de afgelopen jaren op dat deze scheidslijn  steeds helderder aan het uitkristalliseren is.

Hoewel, misschien (duidelijk gezien de vele vraagtekens bij mensen) niet voor iedereen nog even zichtbaar. Maar voor de mensen die al langere tijd mee ‘draaien’ in dit circuit zal het wellicht wel steeds scherper in contrast aan het worden zijn.

Misschien ook daarom is het goed als ‘eye opener’ het artikel opnieuw onder de aandacht te brengen, opdat het wellicht voor meer zicht kan zorgen of meer begrip van hetgeen er gaande is in het ‘spirituele circuit’. Juist vanwege de enorme trillingsverhogingen van afgelopen en dit jaar gaan er daadwerkelijk scheuringen ontstaan in ‘deze velden’ (onderverdeelde groepen) en zal ieder gaandeweg steeds meer in het ware licht gezien gaan worden. Dat betekend ook dat gaandeweg de Ego-gedreven stukjes duidelijker uitgelicht gaan worden en dat daardoor een  onderscheid zal gaan ontstaan. Hoe dan ook zal het duidelijker worden hoe deze ‘velden’ in elkaar steken en wie bij jou past en wie niet (voor eventuele ondersteuning, lessen, begeleiding of wat dan ook). Dat zou je kunnen betitelen als ‘zij die wel of niet zuiver werken’ maar kijk daarbij alsjeblieft eerst naar je eigen Zelf voordat we dergelijke ideeën toelaten, want het zegt meer over je Zelf dan over de ander!

 

Ik hoop van harte dat het onderstaande artikel wederom voor iets meer verheldering mag zorgen. Hoewel er nog veel en veel meer over uit te leggen  valt natuurlijk. Ik heb geprobeerd hierboven een korte up-to-date vertaalslag te maken van de meest essentiële sleutels die hierin liggen, maar weet ook: dit is slechts het topje van de ijsberg. Ik hoop binnen niet al te lange tijd hier in de nieuwsbrieven meer over te kunnen gaan schrijven.

 

© Willemien Timmer, februari 2010.

 

 

Artikel “Lichtwerk” uit 2008:

© Willemien Timmer 2008

 

Welke definitie je aan Lichtwerk geeft is voor ieder mens persoonlijk.

En ook zal ieder mens op een eigen wijze invulling geven aan Lichtwerk.

Echter de laatste jaren merk ik op dat er veel meningsverschillen of eigenlijk onduidelijkheid bestaan over wat Lichtwerk nu werkelijk inhoud. Door het dichte bos van ‘spirituele termen’ waar de zoekende mens in terechtkomt wanneer deze zich begeeft op het pad van spirituele ontwikkeling, is af en toe de juiste term voor waar we mee bezig zijn zoek geraakt. En vele woorden, termen of definities zijn qua werkelijke inhoud lang niet altijd bekend bij iedereen, waardoor foutieve invulling aan de ‘vaktermen’ wordt gegeven, waardoor in feite alleen maar meer onduidelijkheid ontstaat.

Ik merk dat vele mensen die zich bezig houden met spirituele ontwikkeling daarvoor ook de term “Lichtwerk” of “Lichtwerker” gaan gebruiken zonder echt te weten wat dit inhoudt. Dat is niet erg natuurlijk, maar omdat we het in deze tijd hebben over Bewustwording is het wel essentieel ook bewust te zijn van welke ‘etiketten’ je op plakt en wat deze werkelijk inhouden. Ze zijn namelijk nogal bepalend, niet alleen voor de weg die je gaat, maar ook bij wat je daarin aantrekt door je te identificeren met bepaalde termen of ‘etiketten’.

Deze informatie is niet bedoeld om onderscheid te maken in die zin: “oh, jij behoort tot die groep en ik tot die groep”, want daarmee wordt opnieuw volkomen voorbij gegaan aan de aard van Spirit die volkomen Neutraal is en niet in onderscheid denkt. Dergelijke gedachten, onderscheid of invullingen wat gemaakt wordt komen voort uit het Persoonlijk of Ego Zelf.

Deze informatie is wel bedoeld als eye opener, als bewustmaking omtrent waar je staat op jouw ZielenPad, over welke coderingen er wellicht in jouw Bewustzijn meegedragen worden of niet, wat ook veelzeggend kan zijn over je eigen processen en pad van groei en kan wellicht verhelderend werken temidden van het dichte bos aan ‘spirituele termen’ waar vaak mee rond gestrooid wordt.

 

Spirituele ontwikkeling

“Wie zoekt zal vinden” zo luidt de bijbeltekst en niets is minder waar.

Er zijn momenteel (en ook al de afgelopen jaren) vele mensen die zogezegd aan het ontwaken zijn. Mensen die in het medische circuit niet geholpen kunnen worden doordat artsen hun klachten weg wuiven of ‘raadselachtig’ vinden maar er verder niets mee kunnen of doen. Maar ook mensen die kampen met bijvoorbeeld burn out, of tegen de maatschappij aanlopen, slecht in hun vel zitten, kampen met emoties, verdrongen ervaringen, en noem maar op. Er zijn vele redenen waarom mensen in het alternatieve circuit uit komen en velen van hen zijn zoekend. Vaak ontstaat vanuit een eerste contact met het alternatieve circuit een soort van nieuwsgierigheid en gaan deze mensen verder op zoek naar iets wat bij hen aansluit, meer helderheid kan verschaffen of hulp kan aanreiken. Uiteindelijk belnaden vele van deze mensen, en misschien herken je jezelf daar ook in, in cursussen, lezen spirituele boeken en gaan op zoek naar zichzelf en hun eigen kwaliteiten. Een prachtige ontwikkeling en ook zeer noodzakelijk en tegelijkertijd zo passend in de frequenties van deze tijd, dat er steeds meer mensen ontwaken en tot de conclusie komen: zo gaat het niet meer. Dit geeft geen invulling, vervulling of voedt mijn innerlijke behoefte. Mensen gaan op pad om zichzelf beter te leren kennen en pijnstukjes, dualiteit of verdrongen ervaringen te helen als deze zich aandienen. Dit alles behoort tot spirituele ontwikkeling, waartoe je je zelf beter leert kennen, ontdoet van zwaarte, verdriet of pijn en steeds meer je eigen Licht, kwaliteiten en Zelf leert ontdekken.

Ook kun je gaandeweg in je groei hierin karmische stukken tegen komen en beland je in vorige levens op aarde om ook deze te helen en van daaruit tot een nog dieper verstaan, kennen en begrijpen van je Zelf te komen. Sommige mensen blijven hier hun hele leven mee bezig, gaan steeds verder open staan en blijven in eerlijkheid naar zichzelf kijken. Dit draagt bij aan het leren kennen van je zelf en werkt vaak ook aanstekelijk voor de mensen om je heen. Maar gaat tot een bepaalde reikwijdte en bewustzijn. Sommigen groeien van hieruit wel door en ontdekken steeds andere capaciteiten, mogelijkheden en kwaliteiten in zichzelf en brengen daar steeds meer verdieping aan en ontdekken gaandeweg dat ze “Lichtwerker” zijn.

 

Lichtwerkers

Echter de Lichtwerker gaat hier een stap verder in. Nadat er steeds meer opgeschoond is in je bewustzijn komen er ongekende, wellicht eerder ongeziene kwaliteiten en mogelijkheden van jouw Bewustzijn aan het Licht. Deze kun je leren benutten of inzetten.

Allereerst voor jezelf, dan misschien ook voor de ander. Het kan gaan om een stuk heldervoelen of helende handen bijvoorbeeld.

In de verder ontplooiing en ontwikkeling kunnen ook steeds meer delen van je Zelf in het Licht mee gaan resoneren en wordt je gaandeweg op diepere niveaus van wie je bent en wat je in huis hebt. Wellicht zelfs van Taken of Doelen die je Ziel hier komt brengen. Maar veelal in eerste instantie wat je nog op dient te schonen of uit dient te werken. Proces na proces wordt doorgewerkt vanuit het level van groei waar je op dat moment staat. Belangrijk hierbij is en centraal staat op een gegeven moment om de Eenheid te proberen vast te houden of bereiken, en ook de Eenheid tussen alle verschillende Rijken en Lichtwerelden weer te herstellen, door opnieuw en bewust verbindingen met de verschillende dimensies en Lichtwezens te maken en met hen samen te werken. Veelal begint dit met een samenwerking of bewustwording van gidsen, daarna volgen Lichtmeesters en Engelen. Sommigen ervaren ook een verbinding met Moeder Aarde, de natuurrijken, kristallen of andere Bewustzijnsvormen. Gaandeweg in de groei leer je steeds meer met deze Krachten en velden samenwerken en kan de drang ontstaan om ook voor Moeder Aarde of andere mensen iets te kunnen betekenen. Dat kan resulteren in de drang om bijvoorbeeld aardehealingen te geven, cursussen te geven, andere mensen te behandelen of te voorzien van adviezen of wat dan ook. Processen gaan nog steeds door in je Zelf, maar er ontstaat ook een Licht en Liefde uitstralen naar de buitenwereld toe.

Echter vele Lichtwerkers kampen nog steeds met innerlijke processen in het diep onbewuste, hebben soms vreselijke moeite met aarding, sommigen zelfs een aversie tegen aarding, en kunnen op hen niveau van ontwikkeling echt hun steentje bijdragen aan het geheel en de ander.

Veelal is er nog niet een volledig Bewustzijn over wat ze aan het doen zijn tijdens healingen, ontstaan er soms spontaan prachtige dingen of doorgevingen of readingstukjes, maar veelal is het maar een klein stukje van het Totaal Plaatje, is de informatie leuk, maar weinig zeggend of zijn het slechts kleine puzzelstukjes die soms ook meer vragen kunnen oproepen dan dat er direct echt heel heldere inzichten vanuit de bron of wortel van een probleem opgehelderd worden en er dus geen dus diepgaande transformatie op ALLE facetten van een proces kan ontstaan. Maar veelal deeltjes van het geheel aangestipt en geheeld worden. Ook al is er ook nog steeds de intentie: Als ik maar Licht en Liefde stuur is het goed, dan werk ik mee aan het Geheel en werk ik voor het hoogste goed. En in zekere zin is dat uiteraard ook zo, en is deze ‘groep’ zeer belangrijk, omdat ook zij in zekere zin voorlopers zijn voor hen die op het pad van spirituele ontwikkeling zijn en voor hen de weg vrij banen.

Velen proberen hun Lichtje dagelijks vooral ook in de maatschappij te laten schijnen, hoe moeilijk dat ook is, omdat er nog veel zwaarte, dualiteit en onbewustzijn is. Daardoor ook leveren dergelijke intenties ook de nieuwe processen op om steeds dieper in zichzelf bewust te worden, nieuwe processen aan te gaan, zichzelf verder te onderzoeken en ontplooien.

 

 

Lees hier de rest van het artikel verder….

Rechtstreekse link:  www.apofyliet.nl/lichtwerk.html

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

In the Spotlight: Ascension Tools:

                       

Egyptian Cosmic Balancers / Ascension Coaching Diamonds

 

                                              

 

Egyptian Cosmic balancers:

Hangers met zand van oude Ingewijde en Heilige plaatsen met zeer sterke frequentie.

 

De combinatie van hoge energie van de betreffende plaats, in combinatie met het zand, wat hiervan de drager is, vindt een krachtige uitlijning in je energie plaats. Die bijzonder bekrachtigend en helend werkt en je groei versterkt.Hemel en aarde vloeien moeiteloos samen in deze energie, en ondersteunen je eigen energie, kracht, groei en ontwikkeling om in perfecte hemel en aarde balans te komen, met een geopend Bewustzijn.

Tegelijkertijd worden Goddelijk Kracht en Aarde Energie ingebracht in je energiesysteem!

In afstemming op deze Cosmic Balancer kun je moeiteloos de energie van de betreffende Heilige Plek ´ophalen´ of hier in meditatie of astraal naar toe reizen. Hierdoor kun je mogelijk Her-inneringen van de Ziel weer blootleggen die van belang zijn voor de groei van de Ziel in het hier en nu. Ook ontmoetingen met Goden en Godinnen van het Oude Land zijn geen uitzondering.

Mogelijk ook kun je in deze energie oude inwijdingen voor de Nieuwe Tijd ervaren door de Meesters van het Land van de Zon.

 

De Cosmic balancers bevatten het zand en de energie van verschillende Heilige Krachtplaatsen in Egypte en dragen heel hoge frequenties. Omdat ik precies invoel van welke plek ik het zand mee mag nemen, zijn het de hoogste en zuiverste frequenties van die plek die hierin mee genomen mogen worden. Dit gebeurd altijd ook na specifieke belangrijke activaties of initiaties binnen de tempels of Krachtplaatsen en gaat in overeenstemming van het Hoogste Goed.

Geen vervuiling (in energie) dus van toerisme of andere onzuiverheden.

De Cosmic Balancers brengen je zo meer in contact met die hogere frequenties van die plek, die veelal sleutels bevatten voor je eigen groei en bewustwording. ongeacht of je de energie van die plaats herkend vanuit voorgaande levens. De frequenties zijn universeel en dragen universele sleutels tot healing en her-innering van je Zielsfrequenties. Deze kunnen geopend worden door met de balancers te werken, mediteren of ze bij je te dragen.

De balancers zijn tevens geïnitieerd middels verschillende Meesters van het Oude Land, Universele grote Wezens die bekend zijn vanuit de mythologie als Goden en Godinnen.

Doordat de inhoud van de balancer zand is, wordt het geheel van Kosmische energieën ook direct terug begeleid naar je eigen aarding en 3-dimensionale bewustzijn (je fysieke lijf dus en je aardse ikje). Dat maakt het een prachtig hulpmiddel of 'gereedschap om hoge Kosmische energieën ook te aarden en in te zetten in het hier en nu.

De balancer-hanger is van glas en glas heeft de eigenschap de frequenties in zich op te nemen en te geleiden en versterkt uit te stralen.

 

In de praktijk brengen de balancers een enorme kracht voort en zeer diepgaande healing. Maar ieder ervaart ze op een eigen manier, passend bij wie je bent vanuit Zielsperspectief en wat aan de orde is in jouw processen. De een ervaart dat er heel veel open gaat, een ander dat hij/zij werkelijk op aarde lijkt te landen. Dat is heel persoonlijk.

Maar anderszijds worden er enorme velden van Bewustzijn hoe dan ook geopend en geactiveerd in je Bewustzijn, welke enorme stroomversnellingen in  je groei brengen, verruiming van je potentieel aanreikt, enorme diepgang binnen je processen en een steeds dieper verstaan van je Zelf.

 

Het zand in deze buisjes is extra geopend en geactiveerd, geïnitieerd in de Oorspronkelijke Gouden Egyptische energieën, en verbonden met de Meesters van het Oude Land van de Zon, wat de werking vele malen versterkt!

 

©  Willemien Timmer 2010

 

Opmerking: Je hoeft niet specifiek een verbinding met het Oude Egypte te voelen om een dergelijk krachtig Ascension Tool in te zetten voor je Bewustzijnsgroei. Daar in feite de oorspronkelijke energieën Universeel zijn die werkzaam zijn binnen de Cosmic balancers, allen ‘opgehaald’ via het Egyptisch Bewustzijn!

 

Foto:  

Artikel code: Ascension Diamond Egyptian Cosmic Balancer 001

Prijs: € 15,55                   

Aantal: voldoende voorraad

Leverbaar in: geel, groen, blauw, roze. Binnenkort ook in violet en transparant/wit.

Geef bij bestelling je voorkeur aan!

Afmetingen: ongeveer 2 cm lang

Kenmerken: Glazen hanger met zilveren hangoog in de vorm van een diamant met Egyptisch tempelzand naar keuze. Voor persoonlijke ondersteuning, bekrachtiging en healing van de krachtplaatsen van Egypte. Zie verder bovenstaande tekst.

 

Er zijn op dit moment 10 verschillende soorten Egyptian Cosmic Balancers leverbaar, binnen korte periode worden daar nog 3 anderen aan toegevoegd (deze zijn nog in voorbereiding).

Op dit moment volledig geïnitieerd en leverbaar:

 

*Thoth Hill                                 *Valley of Queens

*Karnak Tempel                          *Deir al Medina

*Luxor Tempel                            *El Kab

*Medinet Habu Tempel                 *Dendera (Hathor Tempel)

*Deir Al Shelwit                          *Abydos

 

Voor uitgebreide beschrijvingen van alle Egyptian Cosmic Balancers, kun je kijken in Apofyliet’s Ascension Shop: Rechtstreekse link:

http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopegyptebalancer2010.htm

 

Hier onder vind je enkele voorbeelden van de Cosmic Balancers:

 

 Dendera

 

Artikel code:  Cosmic Balancer Dendera Tempel 009

Kenmerken: Hanger gevuld met zand, afkomstig van de Hathor tempel in Dendera. Krachtige tempel met oer-oude geschiedenis, gewijd aan met name Hathor, maar ook met een kapel voor Isis. De Goddelijke Vrouwelijke krachten zijn hier sterk vertegenwoordigd.

De tempel van Hathor is ook het Vrouwelijk Hart chakra van Egypte.

Drager van de Kosmische energieën van deze Heilige Plaats.

Sterk verbonden met de energieën van Hathor en Isis.

 

Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer:

Deze Cosmic Balancer bevat frequenties van het Vrouwelijk Bewustzijns Potentieel welke de Kracht van Liefde, kunst, zang, creativiteit, intuïtie en inspiratie bevatten. Vanuit de Kracht van Liefde worden al deze facetten in je Zijn aangetrilt opdat zij weer meer en meer aan de orde mogen komen in je leven. Dat betekend een enorme verdieping in je hart, meer Thuis komen in je Zijn, en een soepeler energie van stroming om van daaruit verder te groeien, je Pad van groei te bewandelen met Vreugde en Beweging.

De frequenties van een nieuwe geboorte in je Zelf, opnieuw geboren worden in je Zijn, vanuit Onvoorwaardelijke Liefde, welke de grootste Draagkracht van je Totale Wezen is.

 

 

 Abydos

 

Artikel code:  Cosmic Balancer Osirion Tempel te Abydos 010

Kenmerken: Hanger gevuld met zand, afkomstig van het Osirion te Abydos. De oudste tempel van archeologisch Egypte, die tot nu toe ontdekt is. Dit is ook de plaats waar de oer-oude Flower of Life nog steeds te vinden is. Zeer krachtige initiatieplek waar de initiaties en frequenties vanuit oer-oude tijden nog altijd leven en actief zijn.

Deze tempel in Abydos vertegenwoordigd tevens het mannelijk hartchakra van Egypte. En is sterk verbonden aan de frequenties van Osiris.

Drager van de Kosmische energieën van deze Heilige Plaats.

Sterk verbonden met de energieën van Osiris en de Flower of Life vanuit de oorsprong.

 

Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer:

De frequenties van deze Cosmic Balancer gaan zowel erg hoog als zeer diep de frequenties van Kosmos en aarde in. Tijdslijnen vervagen met deze energie, opdat Soul Memories rijkelijk terug kunnen vloeien in je Bewustzijn, via de Poorten van je Hart. Vanuit de frequenties van deze tempel kunnen zich letterlijk Poorten in je Bewustzijn openen naar nieuwe diepten en hoogten in je bewustzijn. ‘Deuren’ die eerder gesloten bleven en waardoor bepaalde her-inneringen niet in je Bewustzijn een plek konden krijgen.

Vanuit de frequenties ook van deze Heilige Plek waar zich zowel het ‘Boek der Poorten’ als de Oorspronkelijke Flower of Life bevind, worden al je Bewustzijnslagen met elkaar uitgebalanceerd, uitgelijnd en geopend en zoverre als passend is bij jouw Bewustzijn en groei alles terug gebracht in je Oorspronkelijk Bewustzijn. (Maar uiteraard passend bij wie je Bent in het hier en nu). Dat betekend een enorme stap voorwaarts in groei, Bewustwording, her-innering en de integratie daarvan.

 

 

Voor bestellingen van Egyptian Cosmic Balancers, kun je me mailen op: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

 

*Een greep uit de andere nieuwe producten in de

Apofyliet Ascension Shop:

 

Ook alle nieuwe onderstaande artikelen zijn krachtig gereinigd, geopend, geactiveerd en geïnitieerd. En stuk voor stuk persoonlijk op kracht, potentie, frequentie uitgezocht, opdat het assortiment zo krachtig, zuiver en ondersteunend als mogelijk mag zijn en passend bij de frequenties van de tijd waarin we leven!

 

Diverse types en soorten Ascended Master Coaching Crystals:

Dit ‘hoofdstuk’ artikelen bevat specifieke kristallen met specifieke initiaties en activaties die volledig afgestemd worden op jouw energie, Pad van Bewustwording en Missie voor de perfect aansluitende ondersteuning via de hulp van Ascended Masters, Starnations, Engelen, Aardewezens, etc.

Voorbeeld van artikelen:

Ascended Master Coach crystal de luxe (rozenkwarts), Ascended Master Coaching crystal in diverse krachtige soorten en vormen zoals: Aquamarijn, Arkansas, paarse fluoriet, rozenkwarts en granaat. Hangerset van 7 Ascended Master Coaching Bottles.

Rechtstreekse link:

http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopcoachingcrystals.htm

Een voorbeeld:

Foto:

Artikel code: Ascended Master Coaching Crystal Aquamarijn 002

Prijs: € 33,-   

Aantal: Weer 8 stuks op voorraad    

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Prachtige zacht blauwe, half transparante aquamarijn dubbeleinder in

zilveren zetting. Veel inwendige regenboogjes.

Algemene reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en de

Nieuwe Energie:

De Kracht van Aquamarijn draagt ook de Kracht of het Hoger Bewustzijn van water

in zich en brengt ook in zekere zin een diepe stroming teweeg in je energie en

Bewustzijn. Zij het op een geheel andere manier dan bijvoorbeeld Abalone of parel.

Aquamarijn werkt op verschillende lagen tegelijk en brengt met name heel veel wijsheid

en inzicht vanuit de Ziel aan het Licht, omdat de werking van het kristal sterk gedragen

wordt door de Walvissen matrix. Deze connectie wekt oer-oude Zielenkennis en

Waarheden in je Bewustzijn die wellicht reeds lange tijd in de diepten van je Ziel

verscholen zijn geweest. Aquamarijn helpt je weer de enorme diepten van je Bewustzijn

te verkennen en te ontdekken wat daar nog aan wijsheid en Kennis opgeslagen ligt en

dan met name om kwaliteiten en tools die je je in de lijn van incarnaties eigen hebt

gemaakt, wat betreft healing mogelijkheden, healingtechnieken, technieken om los te

laten, je eigen Goddelijke Waarheid te ervaren en leven.

Onder leiding ook van de energieën van Michael en zijn Zwaard der Waarheid helpt het

 kristal je het kaf van het koren te scheiden, in je innerlijk en in de uiterlijke wereld. Dat

wat belangrijk is, past bij jouw Zielenwaarheid en Pad zal duidelijker oplichten en dat

wat niet essentieel voor je is, wat z’n doel gediend heeft, zul je makkelijker los kunnen

laten in diep Vertrouwen en Wijsheid.

Aquamarijn helpt je om steeds meer je eigen innerlijke Waarheid, Kracht en Kennis te

 ontdekken en steeds dieper te verinnerlijken door de dimensies van Zijn heen. Het

verbind hiermee ook steeds meer Lichtlichamen weer bewust en actief aan je Bewustzijn,

lagen die wellicht ooit gesloten zijn, verborgen zijn geraakt en of afgescheiden zijn

geweest. Na een enorme healing door de doorstroom van aquamarijn-energie, komen

deze aspecten of delen van je Zelf weer in het bereik van je Bewustzijn, maken je dus

weer meer compleet en hierdoor kun je ook de ervaringskennis, Wijsheid en Waarheid

gelegen in deze Bewustzijnsvelden weer bewust worden, integreren, verinnerlijken en

leven.

Een krachtige healer voor deze tijd die tot enorme diepten en hoogten in je eigen Ziels

 Bewustzijn kan uitreiken, helen, herstellen en transformeren.

 © Willemien Timmer, augustus 2008

 

 

Dit ‘hoofdstuk’ artikelen bevat diverse soorten Ascension Coaching Diamonds hangers en mogelijkheden met zeer hoogfrequente ondersteuning daarin. Voor ieder de meest passende ondersteuning naar eigen wens, gevoel of behoefte ‘ingevuld’!

Voorbeeld van artikelen:

Ascension Diamond Egyptian Cosmic Balancers: zeer krachtige hangers gevuld met Egyptisch zand uit tempels en van diverse heilige Krachtplaatsen. Egyptian Essence Coach Diamonds: hanger gevuld met hoogfrequente krachtige Egyptische essence.

Intention Coach Diamonds.

Rechtstreekse link:

http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopcoachingdiamonds.htm

Een voorbeeld:

Zie de Egyptian Cosmic Balancers

 

Dit ‘hoofdstuk’ artikelen bevat specifiek op de chakra systemen gerichte ondersteuning. Of het nu gaat om je 7-voudig of 17-voudig chakrasysteem. Hoogfrequente artikelen voor prettige, passende en verfijnde ondersteuning in je groei en Bewustwording.

Voorbeeld van artikelen:

Armbanden chakrasets voor zowel het 7-voudig chakrasysteem als het 17-voudig chakrasysteem. Chakra basis sets voor kristalleggingen, chakra balancer hangers.

Rechtstreekse link:

http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopchakracoaching.htm

Een voorbeeld:

Foto:

Artikel code: Chakra balancer 002

Prijs:   € 22,-

Aantal op voorraad: 4 stuks  

Afmetingen: 5 cm lang

Kenmerken: buisje met mini chakra steentjes en zilveren draad er omheen.

Bijzonderheden: deze hangers zijn krachtig geïnitieerd om naast je chakravelden ook

aanverwante Wezenslagen en dimensies van je Zijn die eenzelfde thematieken en

belemmeringen dragen ook mee te nemen in de helende werking. Op deze wijze werkt

de hanger dus niet alleen voor je aardse chakrasysteem maar voor je totale

Multidimensionale Zijn en op vele dimensies van je Zerlf tegelijkertijd.

Korte algemene reading op de energie van deze hanger:

Ondersteuning van je chakrasysteem en diverse Wezenslagen om zich steeds verder

te openen en uit te zuiveren en daarmee steeds meer werkelijk Bezield kan worden,

beter kan doorstromen en bewust kan worden van alle opgeslagen kennis ook binnen

je chakravelden. Opdat je Hoger Bewustzijn steeds meer daadwerkelijk in alle

chakra’s en facetten van je Zelf geleefd kan worden in het hier en nu en op aarde.

En alle oude ballast, belemmeringen, dualiteit of afgescheidenheid steeds meer

opgeruimd, uitgezuiverd en getransformeerd wordt, zodat je systeem optimaal kan

ontwaken, her-inneren en functioneren.

 

 

Dit ‘hoofdstuk’ artikelen bevat diverse grootverpakkingen kristallen en andere artikelen voor therapeuten. Met grote kortingen!

Voorbeeld van artikelen:

Diverse krachtige nieuwe tijdskristallen voor prachtige ondersteuning in de praktijk of voor je cliënten. Wierook grootverpakking.

Rechtstreekse link:

http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shoptherapeuten.htm

Een voorbeeld:

Foto:

Artikel code: Nieuwetijdskristallen: 10 stuks Arkansas knuffels 001

Prijs: Therapeuten korting: 10 stuks voor € 44,-   

(normaal € 7,50 per stuk)

Aantal op voorraad: 3 sets

Afmetingen: knuffelsteenformaat

Kenmerken: kraakheldere getrommelde Arkansas bergkristallen

Korte algemene reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en

de Nieuwe Energie:

Arkansas (berg)kristal is een zeer krachtig kristal met een heel hoge

Lichtfrequentie. De Kracht van Arkansas draagt het Oorspronkelijke

Kristallijne licht in zich, welke deze kristallen nog altijd vasthouden vanuit

het begin van de Schepping. Zij stralen dit in een krachtig Wit en Regenboog

kleurige frequentie uit, en dit brengt een enorme Transformerende Kracht

met zich mee.

In dit Licht van Transformatie kunnen Hogere connecties met Zieledelen van

je Zelf hersteld, her-innert en weer ‘opgehaald’ worden. Dat betekend dat

Arkansas kristal je je eigen Lichtcoderingen van je Oorsprong, je originele

codes, weer helpt te doen ontwaken en aantrekken. Dit werkt zowel

transformerend, helend als enorm Bewustzijnsverruimend. Je Monadisch

Licht komt hiermee dichter binnen handbereik in het hier en nu en je wordt

in je volledige Potentie uitgelijnd.

Des te meer je systemen dit kunnen dragen en in dit is gerelateerd aan in

hoeverre jij dit kunt verankeren (waarvoor een zeer krachtige aarding vereist

is), des te meer wordt je Hoger Bewustzijn en Multidimensionaal Bewustzijn

geopend.

Dat betekend dat je Ware Potentieel zich weer (gaandeweg) aan je Bewuste

hier en nu zal mogen gaan openbaren, kwaliteiten van je eigen Zijn weer wakker

gekust worden en zich kunnen manifesteren in het hier en nu en jouw Licht en Zijn

zich kunnen manifesteren in diepe verbinding met je Aardse Zelf. Hiervoor ook is

 uiteraard een zeer diepe connectie met Moeder Aarde en je eigen Aarde Bewustzijn

een must, opdat de Kracht van Arkansas kristal je anders makkelijk uit je aarding/

realiteit trekt, opdat de energie ervan zo sterk en hoog qua trilling is. Een goede

aarding en verankering in de aarde-energie is dus zeer essentieel wanneer je werkt

met dit kristal.

Arkansas kristal draagt naast het Oorspronkelijke Kristallijne Licht, ook verbindingen

met grote Meester Bewustzijnsvelden, zoals de Scheppende Krachten van de Elohim,

de hoge transformerende frequenties van Metatron, de zuiverende frequenties van

Serapis Bey. Maar daarnaast is Arkansas kristal ook volledig uitgelijnd en afgestemd

op de tonen van het Kernkristal in Moeder Aarde en het Kernkristal van Alcyone,

waarmee een zeer hoogfrequentie, zuivere en bewustzijnsverruimende uitlijning

wordt neergezet, die wanneer je werkt met dit kristal, ook in jouw systemen en

Multidimensionale Zijn wordt neergezet.

Daarnaast stralen ook de frequenties van de Regenboog Stralen door dit kristal heen

om heel gedoseerd en passend healing in verschillende kleur/frequentietonen te

kunnen aanreiken, passend bij je groei, jouw Bewustzijn, energie en processen.

Arkansas kristal versnelt je processen in een razend tempo. Maakt oude

schaduwstukken wakker om belicht, doorzien, her-innert, herkend en omarmt te

worden. Het her-innert je aan je eigen Ware Zijnslicht en Oorsprong, maar vraagt

daarmee ook uiterste zuiverheid en respect voor Al Wat Is, opdat het kristal je laat

zien hoe jij ‘wij’ zijn, hoe we onderdeel zijn van Al Wat Is. Dat we Mede-Schepper

zijn van Al Wat Is en hoe we ons Zijn kunnen Manifesteren door alle dimensies van

Zijn heen, in het hier en nu.

Arkansas kristal weerspiegeld ons ons Ware Zijnslicht vanuit de Oorsprong, in

Kristallijne Structuren.

©Willemien Timmer, oktober 2009

 

 

                  

Voor bestellingen, mail me: info@praktijk-apofyliet.nl

 

Tip: Houdt er rekening mee dat ik in de weekenden Ascensie Activatie Workshops geef en dan dus niet in staat ben de email te behandelen!

Dan kan het dus even duren voordat je een reactie terug krijgt! Ik doe mijn uiterste best alle mails elke keer zo spoedig mogelijk te behandelen!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

*Voorproefje: enkele nieuwe Ascensie workshops in 2010

 

2010…gekenmerkt door weer geheel nieuwe energieën, frequenties en veranderingen, brengt uiteraard ook geheel vernieuwde hoogfrequente workshops voort om zo up to date mogelijk afgestemd te zijn, worden en of blijven op alle veranderingen en energieën die op aarde werkzaam zijn.

Dat betekend met de vele nieuwe Poortopeningen ook vernieuwde en verdiepende connecties in je Zelf en het Universum ontdekken, die werkzaam zijn in je en om je heen en nieuwe mogelijkheden creëren op ons Pad van Ascensie.

 

Enkele van deze nieuwe workshops afgestemd op de frequenties van dit jaar, vind je hier onder:

 

 

Experience the Ultimate 3-3-3 Portal                             NIEUW!!!

 

Op 3 maart 2010 is er de activatie en opening van het Ultieme 3-3-3 Portaal, welke een essentiële sleutel is om de energieën van 2010 beter te leren begrijpen, verkennen, (h)erkennen en te integreren. Meegaand op de stroom van dit Portaal worden de processen die aangewakkerd, geactiveerd en getriggert worden in 2010 beter verstaanbaar in je Zelf en de wereld(en) om je heen.

 

De processen van het jaar 2010 hebben alles te maken met een steeds diepere integratie en dichter bij elkaar brengen van het Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk principe en de versmelting daarvan, welke het Heilig Huwelijk van de Ziel inhoudt. Vanuit deze versmelting wordt een stuk meer androgyniteit ervaren waarin mannelijke en vrouwelijke aspecten steeds meer met elkaar kunnen samenwerken, hand in  hand, en daarbij een groot duaal stuk in je Bewustzijn weer tot Eenheid wordt gebracht.

 

De Kosmische Portalen van 3 maart 2010 biedt handvaten en diepgaande initiaties, welke ook deze molgelijkheden binnen brengen en verankeren in het Planetaire proces, zodat het voor het Collectief- en individueel Bewustzijn gaandeweg Realiseerbaar wordt om deze frequenties in je Zelf te verankeren, integreren en te belichamen.

De 3-3-3 Portalen zijn een initiatie op zich op Planetair en Kosmisch niveau, welke je in een enorme stroomversnelling brengt temidden van de processen van groei, Bewustwording en dan met name gericht op de integratie van je Mannelijke en Vrouwelijke Polariteit.

 

In samenwerking met vele Meester Bewustzijnsvelden, Moeder Aarde en Gaia, vele Sterrenvolkeren en vele, vele andere Lichthulp, zullen we in gelijkwaardige uitwisseling en samenwerking deze dag een bijdrage mogen leveren aan het (h)erkennen, binnenhalen en verankeren van deze frequenties.

Zo werken we opnieuw niet alleen aan onze eigen Bewustwordingsgroei en processen, maar tevens tegelijkertijd voor het Collectief Bewustzijn en de Planetaire Ascensie.

 

Een krachtige dag, die vele verrassende frequenties, initiaties en activaties beloofd te brengen. Waar krachtig gewerkt wordt aan diverse diepere dimensies van je Hart, waarbij de nieuwe frequenties van de 3-voudige vlam op nog hogere dimensie lagen ook geactiveerd mogen gaan worden. Ten behoeve van je eigen evolutiespiraal welke uiteindelijk natuurlijk ook weer z’n weerklank heeft op het Grote Geheel.

 

(Voor meer informatie over de frequenties van 2010, zie de Channeling via Melchizedek van december 2009, nieuwsbrief januari 2010).

 

Datum: woensdag 3 maart 2010, 10.00-17.30 uur

Uitwisseling: € 111,- per persoon incl. koffie, thee en soep.

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

                            -----------------------------------------------------

 

Crystal Pillar of Light matrix activation I

 

Intense activaties en initiaties vanuit Multidimensionaal Bewust Zijn. In ons eigen Bewustzijn, het Collectief Bewustzijn en voor Moeder Aarde en het Universum.

Nieuwe openingen om de Paradijs Matrix tot Creatie te brengen!

 

In deze diepgaande gechannelde workshops gaan we aan de slag met het verkennen van meer en meer Lichtlichamen en dimensies binnen ons Bewustzijn om steeds meer openingen te creërend tot her-innering aan wie wij Werkelijk Zijn. Wanneer we vanuit steeds meer bewustzijn ook onze verschillende Multidimensionele velden leren kennen kunnen we op steeds dieper Wezenslagen ons Zijn  weer werkelijk gaan wakker kussen, her-inneren, integreren en belichamen in het hier en nu. We worden dan steeds meer de Pillar of Light die we in ons hoogste Wezen nog altijd zijn.

Deze workshops zijn  er op gericht steeds meer Wezenslagen en frequenties van je Zijn  te openen, activeren en integreren zodat je Meesterschap op vele facetten steeds haarfijner uit kan gaan kristalliseren.

Afhankelijk van de aanwezige deelnemers, de frequenties van de geplande workshopdag, de wens, behoefte of datgene wat aangegeven wordt door het Kosmisch Plan, mag deze dagen belicht worden.

Hoe dan ook kenmerken deze workshops zich met enorme openingen  in  je Bewustzijn  en onderbewustzijn, enorme healingen op aards, galactisch en Kosmisch niveau binnen jouw Zijn, waardoor je steeds meer zicht zult krijgen op wie je Bent, jouw Taken en Missie, jouw Evolutiespiraal als Ziel binnen dit Universum en jouw unieke coderingen, kwaliteiten, Soul memories, Lichtpotentieel, herkomst, etc.

Diepgaande bewustwording dus van je Zelf, welke reflecteert en doorwerking vind via jou als ontwakende Pillar of Light naar het Collectief Menselijk Bewustzijn en daarbij een ondersteuning in zich draagt voor het Grotere Geheel van de planetaire, galactische en Kosmische Ascensie.

Vanuit het her-inneren en her-belichamen van ons Meesterschap (op steeds diepere lagen van ons Zijn) worden we weer de Scheppers die we ons van ooit herinneren en kunnen we steeds actiever bijdragen aan de her-creatie van Moeder Aarde, om de paradijsmatrix steeds meer Kracht en leven in te blazen.

 

Data: zaterdag 27 februari 2010 (workshop 1)

Tijden: 10.00 tot ongeveer 17.00 uur

Investering in jezelf: € 111,- incl. koffie, thee en soep. (per workshopdag)

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

Opmerking: deze workshops bestaan uit 3 los te volgen dagen, welke in aaneensluiting op elkaar doorwerken, maar ook volledig afgestemd zijn  op de frequenties van die dag en de aanwezige groep. Elke dag is dus los te volgen of achtereenvolgens allemaal te volgen, wat jouw hart maar ingeeft!

 

 

                            -----------------------------------------------------

 

Meer nieuwe workshops begin 2010 zijn o.a.:

 

* Multidimensional connection with our Brothers & Sisters

(Ascended Masters and Light Beings)

 

* Multidimensionaal groeien in eigen bewustzijn/meesterschap

 

* Keys of Light activation & integration

 

*Nieuwe Egyptian Healing Light © Workshops

 

 

Meer nieuwe workshops en inhoud van de workshops zijn al terug te vinden in de activiteitenagenda!         Voor aanmeldingen, mail me!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

*Kristallen schedels

 

Er zijn nog een aantal kleinere en een paar grotere Kristallen Schedels die nog een nieuw Thuis zoeken.

Ook zijn er nog een aantal mini kristallen schedels hangers! (met korting!!!)

Voel je dat je ‘geroepen’ wordt, mail me, dan stuur ik je de PDF bestanden toe!

 

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*Mega leeg verkoop Apofyliet Kristalshop i.v.m. de

                   Vernieuwing binnen de Shop vanaf 2010

 

30 % korting op heel veel artikelen.

Zolang de voorraad strekt! Kortingen gelden niet op verzendkosten.

 

Kijk in de Apofyliet Kristalshop voor heel erg veel meer assortiment met kortingen!

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Extra mededeling: zoals bij velen al bekend, maar bij sommige nieuwe lezers van de nieuwsbrief misschien nog niet bekend of helder is:

Alle kristallen, producten en sieraden van Praktijk Apofyliet zijn uiterst zorgvuldig, stuk voor stuk, gereinigd, geopend en geactiveerd!!

Dat is onderdeel van mijn Taak en op deze wijze werk ik met de kristallenwezens en Meester Bewustzijnsvelden samen.

Ter extra verduidelijking (naar aanleiding van een aantal vragen van de afgelopen periode): Het openen en activeren van een kristal of product houdt niet in dat het kristal ingestraald of opgeladen wordt met mijn eigen energie, zoals sommige healers of Lichtwerkers dat doen. 

Maar in samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Moeder Aarde, de Kristalrijken, andere grote Bewustzijnsvelden en het Kristalwezen zelf wordt het volledig potentieel van het kristal geholpen om verder te ontwaken, zich te openen op alle lagen van het Bewustzijn van het kristal en dit te activeren, wat de kristallen krachtig, wakker, sterker helend en zeer sterk energetisch werkbaar maakt.

Er zit dus geen energie van mij rechtstreeks in de kristallen geladen. Wat je krijgt is een puur, zuiver en zeer wakker en actief kristal die sterk helend en zeer krachtig op Multidimensionaal vlak werkt.

©Willemien Timmer 2008

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

Datum & tijd            

Workshop             

Uitwisseling           

 

Februari 2010

 

 

 

 

 

zat.27 feb.‘10
10-17.00 uur

Crystal Pillar of Light matrix activation I

Intense activaties en initiaties vanuit
Multidimensionaal Bewust Zijn.
In ons eigen Bewustzijn,
het Collectief Bewustzijn en voor
Moeder Aarde en het Universum.
Nieuwe openingen om de Paradijs Matrix
tot Creatie te brengen!

Nog 4 plaatsen vrij!

 

€111,-
per persoon

Zon. 28 feb.’10
10-17.00 uur

Multidimensional connection with
our Brothers & Sisters

(Ascended Masters and Light Beings)

Specifiek thema voor deze dag:
Ons eigen Geascendeerd Meesterschap her-inneren in ons Zijn

Nog 4 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

 

 

 

Maart 2010

 

 

 

 

 

 Woensdag 3 mrt 2010, 10.00-16.30 uur

 The Ultimate 3-3-3 Portal

 

Nog 5 plaatsen vrij!

 

 €111,-
per persoon

zat.13 mrt.’10
10-17.00 uur

Egyptian Healing Light ©
1. Sounds of Light Healing

Specifiek thema van deze dag:
Verankering en heling van het Goddelijke
Vrouwelijke & Mannelijke aspect
in je eigen Bewustzijn, het collectief
en Moeder Aarde, op nieuwe niveaus van Zijn

Nog 5 plaatsen vrij!

 

€111,-
per persoon

zon.14 mrt.’10
10-17.00 uur

Crystal Pillar of Light matrix activation II

Intense activaties en initiaties vanuit
Multidimensionaal Bewust Zijn.
In ons eigen Bewustzijn,
het Collectief Bewustzijn en voor
Moeder Aarde en het Universum.
Nieuwe openingen om de Paradijs Matrix
tot Creatie te brengen!

Nog 5 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

zat. 20 & zon.
21 mrt. ‘10
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 5.1
Samenwerking in Eenheid & Verbondenheid I

 

 

Deze groep is al vol!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

zat.27 mrt.’10
10-17.00 uur

Basic Lightwork Activities:
Multidimensionaal groeien in je
eigen Bewustzijn/Meesterschap

 

Nog 5 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                          info@praktijk-apofyliet.nl

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

     zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J