Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

Dit is de nieuwsflits van 11 april 2007 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

T.Harkeswei 25

8408 CG Lippenhuizen

www.apofyliet.nl

www.praktijk-apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

*Wijzigingen op de websites en updates van de afgelopen periode

 

 Afgestemd op deze tijd:

*In the Spotlight: Groene kwarts met pyriet insluitsels

*Egyptian Cosmic Balancers

*Lichtwerk Transformatie Workshops

*Lichtwerk Transformatie Workshop: Kracht van de Witte Lotus

 

*Nieuwe kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

 

 

Wat vliegt toch de tijd voorbij. Voor je het weet is het inmiddels alweer volop lente.

De eerste mooie lentedagen vol zon alweer gehad, en alle natuur komt weer tot leven.

Een heerlijke tijd die al echt weer doet verlangen naar de zomer!

Niet alleen de natuur rept zich in nieuwe groei, maar ook in ieders persoonlijke leven

ontstaat alleen maar meer het verlangen naar de zomer, het Licht, vernieuwing, nieuwe

bloei.

In deze tijd waarin de dagen voorbij lijken te vliegen, doordat ook de energieen

steeds ‘vluchtiger’ en hoger van trilling worden, gaat ook onze groei in een razend

tempo vooruit. Vele processen en stukjes wisselen elkaar af. En steeds meer komt de

nadruk te liggen op de onderste chakra’s, om ook deze volledig tot zuiveringen

opening te brengen. Het zijn vaak vooral die lagere chakra’s die bij velen van ons nog

de nodige ballast in zich dragen.

Steeds meer in persoonlijke sessies en workshops, maar ook in mijn persoonlijke groei

merk ik op hoe de aandacht gevraagd wordt voor deze processen en chakra’s. die o

zo noodzakelijk zijn om onszelf volledig in ons Licht en Kracht neer  te zetten op aarde,

in ons Goddelijk Bewustzijn.

We blijven groeien! Elke dag opnieuw! En meer en meer mag ook de aandacht verlegt

gaan worden naar de uitzuivering en opening van de onderste 3 chakra’s opdat we ons

ook hier mogen her-inneren wie we werkelijk zijn!

Ook na de afgelopen Egyptereis, met enorme hoge energieen en Inwijdingen, mocht ik

opnieuw ervaren hoe hogere en lagere chakra’s met elkaar verbonden mochten worden.

Waardoor nieuwe schoonmaakprocessen op gang gebracht werden, waarbij ook alle

aspecten van de lagere chakra’s meegenomen werden in een nieuwe stroming en energie.

 

In deze nieuwsbrief vind je verschillende artikelen die jou ook bij deze processen,

afgestemd op deze tijd, kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de groene kwarts

met pyriet (zie verderop) maar ook andere kristallen in deze nieuwsbrief, die weer

feilloos aansluiten bij de processen van deze tijd: Arkansas kristal, Braziliaans

bergkristal, oranje calciet, maar ook de Egyptian Cosmic balancers.

Ik wens je veel leesplezier!

In een stralende omhelzing vanuit het hart,

Willemien

 

 

 

 

*Wijzigingen op de websites en een update van afgelopen periode

 

 

Er hebben zich weer enkele wijzigingen voorgedaan in de afgelopen tijd, op de

verschillende websites van Praktijk Apofyliet.

 

*Ten eerste zijn de eerste foto’s van onze Lichtwerkreis naar Egypte in maart 2007 al

op de site verschenen. Enkele heel bijzondere en unieke foto’s zijn een bezichtiging

waard, zou ik zo zeggen. (Vooral de foto’s in de tempels van Abydos, van de

levensbloem (Flower of Life)en de niet verklaarbare hiëroglyfen van een helikopter,

tank en vliegtuig!

De andere pagina’s worden spoedig bijgewerkt en nieuwe foto’s toegevoegd!

Kijk hier voor de eerste indruk en foto’s! (werkzaam zijn de volgende linken: “ Foto’s” 

en “Eerste indruk van deze reis” , de rest is nog in aanbouw).

 

*Ten tweede zijn er vele typisch Egyptische producten aan de Kristalshop toegevoegd.

Producten die met zorg stuk voor stuk door ons zijn uitgezocht, en ingevoeld op

mogelijkheden, kracht en energieen. Deze producten zijn goed te gebruiken voor

meditatie, healing en zelf healing.

Kijk hier voor een kijkje in de kristalshop, bij de Egypte producten!

 

*Binnenkort ook zullen de nieuwe Egyptische Bloemen essences klaar zijn en in de

Kristalshop verschijnen!

We hebben deze essences opnieuw met veel zorg en moeite uitgezocht op zuiverheid,

energie, potentie en kracht. En deze zijn inmiddels in ‘preparatie’ zodat ze in hun

volledige potentie met toegevoegde waarde straks aangeboden kunnen worden, als

krachtig healingmiddel voor groei en Bewustwording. (deze ‘preparatie’ houdt o.a. in:

de energie van verschillende Kristallen Schedels, de tweebenige Egyptische Ankh, en

gechannelde energieen worden toegevoegd aan de reeds aanwezige helende

energieen van de essences).

Kijk hier voor de reeds verkrijgbare Egypte essences!!!

 

*Helaas lijkt er opnieuw een vertraging te zijn in het proces van het uitkomen van

mijn boek “Lichtwerk met kristallen”. Er is me verteld dat we waarschijnlijk weer

enige maandjes langer moeten wachten voordat het daadwerkelijk uit komt, dit in

verband met hele voortraject en de voorbewerking/definitieve uitwerking van het

geheel. We blijven duimen dat het toch allemaal nog volgens planning zal mogen

verlopen!

 

*Er zijn weer enkele grote, zeer unieke en bijzonder krachtige Kristallen Schedels

gearriveerd voor de verkoop. Voel je je geroepen? Mail me, dan stuur ik je het

word-bestand per email toe!

info@praktijk-apofyliet.nl

 

*Nog steeds ben ik telefonisch vaak lastig bereikbaar door de vele werkzaamheden

in de praktijk, en met workshops. Opnieuw dus de vraag om liever even een mailtje

te sturen dan mijn voicemail vol te babbelen. De mail check ik regelmatig, meerdere

malen per dag, en probeer dan ook altijd zo spoedig mogelijk alle mail te

beantwoorden. Dit werkt voor mij prettiger en sneller, dan om iedereen terug te bellen.

Mijn excuses voor het ongemak, maar omdat ik alles in mijn eentje draaiende

probeer te houden, hoop ik dat jullie hier enigszins begrip voor hebben. In elk

geval bij voorbaat dank !

 

*Tenslotte hebben zich enige wijzigingen in de Activiteiten Agenda voorgedaan. Dat

wil zeggen: er zijn weer enkele nieuwe workshops toegevoegd! Zoals het nu lijkt,

zullen er ook in de komende periode weer meer nieuwe workshops toegevoegd

gaan worden.

Kijk hier voor het complete overzicht!

 

 

 

*In the Spotlight: Afgestemd op deze tijd: Groene kwarts met pyriet insluitsels

 

In afstemming op deze tijdsperiode en alle processen en energieen die daaraan gekoppeld

zijn, dit keer in the spotlight: de Kracht van groene Kwarts:

 

 

Groene kwarts met pyriet insluitsels

 

           

 

Dit kristal is krachtig verbonden aan de hartenergie en zal je ondersteunen om

steeds meer de diepte van je eigen hart te doen ervaren. Maar daarnaast zal

het ook steeds meer je Hart als Poort naar je eigen Gouden Bewustzijn doen

openen, waardoor je in veel directer en dieper contact met je eigen Ik Ben Licht

kunt komen. Dit betekend een enorme groei maar ook diepgaande healing in

vele lagen van je hart. Oude Zielenpijnen en belemmerende energieen mogen

opgeschoond worden, opdat meer zuivering en openheid ontstaat. Waardoor

integer en liefdevol in afstemming op het hart veel meer diepgang in je groei

en healingwerk bereikt kan worden.

Daarnaast is dit kristal diep verbonden met het Kristallen Hart van Moeder

Aarde en Lady Gaia, en brengt daarom ook een diepgaande aarding teweeg,

die je helpt je eigen Ik Ben Licht steeds meer neer te zetten in je aardse

incarnatie. Maar verbind je ook meer met de Natuurrijken van Moeder aarde,

om in communicatie en Eenheid samen te werken met de Lichtwezens van

de natuur.

Bijzonder kristal met enorme diepgang, die nieuwe communicatiepoorten en

het hart verder opent!

 

© Willemien Timmer, april 2007

 

Deze groene kwarts vind vanaf je komende week in de Kristalshop !!!

 

 

 

*In the Spotlight: Afgestemd op deze tijd: Egyptian Cosmic Balancers

NIEUW: Slechts beperkte voorraad!!! 

 Buisjes met zand van oude Ingewijde en Heilige plaatsen.

 

De combinatie van hoge energie van de betreffende plaats, in combinatie met het

zand, wat hiervan de drager is, vindt een krachtige uitlijning in je energie plaats.

Die bijzonder bekrachtigend en helend werkt en je groei versterkt.

Hemel en aarde vloeien moeiteloos samen in deze energie, en ondersteunen je

eigen energie, kracht, groei en ontwikkeling om in perfecte hemel en aarde balans

te komen, met een geopend Bewustzijn.

Tegelijkertijd worden Goddelijk Kracht en Aarde Energie ingebracht in je

energiesysteem!

In afstemming op deze Cosmic Balancer kun je moeiteloos de energie van de

betreffende Heilige Plek ´ophalen´ of hier in meditatie of astraal naar toe reizen.

Hierdoor kun je mogelijk Her-inneringen van de Ziel weer blootleggen die van

belang zijn voor de groei van de Ziel in het hier en nu. Ook ontmoetingen met Goden

en Godinnen van het Oude Land zijn geen uitzondering.

Mogelijk ook kun je in deze energie oude inwijdingen voor de Nieuwe Tijd ervaren

door de Meesters van het Land van de Zon.

 

Het zand in deze buisjes is extra geopend en geactiveerd, en verbonden met de

Meesters van het Oude Land van de Zon, de Kracht van de Tweebenige Ankh, het

Gouden Egypte Bewustzijn vanuit al-oude tijden, en ook verbonden aan de oeroude

Kennis van de Kristallen Schedels, wat de werking vele malen versterkt!

 

Het werken met deze Egyptian Cosmic Balancers werkt uitermate diep door! Dat hebben

ze op dit moment al bewezen bij meerdere mensen!

 

Slechts beperkte voorraad leverbaar, in de volgende energieen:

 

*Karnak Tempel, Grote Amon Tempel te Luxor.

*Luxor Tempel te Luxor

*Medinet Habu Tempel, West Bank, ter hoogte van Luxor

*Deir al Shelwit Tempel, West Bank

*Thot Hill, West Bank

 

Kijk hier voor meer informatie en energie readingen per balancer!!!

 

 

*In the Spotlight: Afgestemd op deze tijd:

                                                                               

Lichtwerk Transformatie Workshops

 

Lichtwerk Transformatie workshops zijn gechannelde workshops onder leiding

van verschillende Lichtmeesters en Engelen, die enorm veel healing,

stroomversnellingen in je groei en Bewustwording brengen.

Deze workshops, die een verschillend thema kunnen dragen, zijn stuk voor stuk

los te volgen dag-workshops.

 

Deze workshops worden altijd afgestemd op de aanwezige groep, de processen die innerlijk bij

deelnemers spelen en die energieën die van belang zijn voor ieders groei op dat moment. Maar

ook afgestemd op de energieen van dat moment, die aan de orde van de dag zijn.

Dat betekend dat dergelijke gechannelde workshops nooit gelijk zijn! Je kunt er dus ook baat

bij hebben meerdere van deze workshops te volgen, omdat ze altijd zullen inhaken vanuit het

Hoger Licht, op jouw stukken, processen en groei!!!

Ze zullen ten alle tijden jouw groeiprocessen in een stroomversnelling brengen en zorgen voor

zuivering en nieuwe groei!

Het volgen van een van dergelijke workshops kan precies die boost of dat zetje in je rug (in je

groei) brengen die je weer even helemaal temidden van je eigen groei plaatst, of juist die

stroomversnelling bieden zodat je groei weer lijkt te stromen. Of juist die belemmerende

energie helen, die je afgescheiden hield van verdere inzichten. Etc.

 

De thema’s en energieen van de Lichtwerk Transformatie Workshops zijn heel veelzijdig.

Denk bijvoorbeeld aan:

 

*Werken met de Krachten van Kristallen Schedels

*Werken met de Kracht van Metatron

*Werken met de Magie van het Merlin Bewustzijn

*De Kracht van/Inwijding in de Witte Lotus

*Lichtmeesters & Engelen

*Inwijding in de 12 Gouden Stralen van Ra

*Werken met Egyptische Bloemen Essences

*Kennismaking met Kristalenergie (inleiding in werken met kristallen/ Kristal Opleiding)

*Ra & de Hathors

*Soundhealing en karma cleaning

*Werken met de Krachten van Licht Draken

*Aardehealing/Lichtwerkers workshop

*Her-inneringen van de Ziel

*Etcetera.

 

Klik voor meer inhoudelijke informatie van deze workshops op de betreffende workshop hier boven, of kijk in de Activiteiten Agenda voor data van workshops!

 

Hier onder vind je een van deze Workshops die binnenkort plaatsvindt, nader toegelicht:

 

 

 

*Lichtwerk Transformatie Workshop: De Kracht van de Witte Lotus

 

                           

 

Gechannelde workshop o.l.v. verschillende Lichtmeesters en Engelen.

In deze workshop reiken we je de Kracht van de Witte Lotus aan: de zuivering

naar heelheid en Eenheid.

M.b.v. deze energetische Witte Lotus zal diepgaande healing en transformatie

plaatsvinden.

De Kracht van de Witte Lotus werd veelvuldig gebruikt bij oude Egyptische

Inwijdingen en vormt ook in het heden een brug naar Transformatie. Waarbij

oude kwaliteiten en inwijdingskennis opnieuw tot je kan komen (in je Bewustzijn

her-innert wordt) die je in het heden kan helpen verder te groeien in Bewustzijn.

Het kan oude technieken of tools opnieuw bewust maken, die je kunnen helpen

jezelf dieper te helen en te transformeren. Maar het kan ook oude inwijdings

stukken, die je niet langer dienen transformeren, zodat deze je niet langer

belemmeren in je groei.

Na de Inwijding zullen meer delen van je Zelf her-innert en geactiveerd worden.

Hogere Lichtdelen van je Zelf zullen opnieuw opgehaald worden en verbonden

aan je systeem, je wordt dus meer Heel en zult opnieuw de Eenheid binnen

jezelf ervaren.

Na het uitzuiveren en transformeren van oude stukken in je systeem zullen we

ingewijd worden in de Kracht van de Witte Lotus. Deze Kracht van Zuiverheid

helpt je her-inneren aan het Zuiverste Wezen wat je van oorsprong Bent.

Je wordt teruggeplaatst in de Eenheid en je Monadisch Licht.

Dit is een diepgaand helend en transformerend proces wat je in staat stelt steeds

meer in je Hoger Licht te blijven en te leven vanuit zuiverheid en hart.

Met deze inwijding wordt een healing- Transformatieproces in gang gezet.

De Kracht en mogelijkheden van de Witte Lotus zijn enorm. De Witte Lotus brengt

het pure Eenheids Licht. Het is een sterk voelbare power die enorm veel zuivering

brengt.

 

         © Willemien Timmer, 2007

 

 

         Datum van deze workshop: Zondag 29 april 2007

         Tijd: 10.00-16.30 uur

Kosten: 111,- euro per persoon, inclusief koffie, thee en soep

en inclusief een buisje witte lotus essence ter ondersteuning van de

schoonmaakprocessen en verdere groei!

Voor meer info of deelname: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

*Nieuwe kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

 

Naast de nieuwe grote Kristallen Schedels, is er ook een geheel nieuw assortiment Egypte producten!

Kijk hier, in de Kristalshop, voor het gehele nieuwe assortiment!

Ook voor meer nieuwe kristallen, en grotere foto’s!

 

         Een indruk van het nieuwe Egypte assortiment:

 

Foto:

Artikel code: Egyptische onyx/ aragoniet bol 001

Prijs: 12,50 euro          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: diverse groen en bruintinten. Mooie belijning. Vol met Egyptische energie!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht van dit kristal!!!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal legt verbindingen en brengt schoonmaak in zowel het 2-de als 4-de chakra. Het aard de afgevoerde energie van oud zeer en wantrouwen. Het lijnt je opnieuw uit met hemel en aarde, maar lijnt ook je 2-de en 4-de chakra weer met elkaar uit. Zodat je vol vertrouwen en met open hart het leven weer in kunt stappen en op deze wijze ook relaties aan kunt gaan.

Een brenger van Licht en verlichting in oude Zielenpijnstukken die je tot nu toe belemmerden om te vertrouwen en te spelen, lief te hebben en te genieten.

Een krachtig kristal wat je temidden van het leven plaatst, met energie en vertrouwen.

Dit kristal helpt je tevens de rode lijnen in je leven te ontdekken omtrent de opgebouwde blokkades/belemmeringen of pijnstukken, opdat je deze sneller en makkelijker los kunt laten.

 

Foto:

Artikel code: Egyptische onyx/ aragoniet piramide 02

Prijs: 15 euro                

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: diverse groen en bruintinten. Mooie belijning. Vol met Egyptische energie!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht van dit kristal!!!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal werkt op vele lagen en levels. Het werkt sterk in op het 1-ste en het 2-de chakra aspect, brengt hier healing en meer openheid, maar aard dit tevens ook direct. Het verbind je direct met de Moeder Aarde en de kwaliteiten van deze 2 chakra’s. Het roept de Aardekrachten in je omhoog en helpt je opnieuw de verering van de aarde en al haar natuurvolkeren te ervaren: de vreugde die de samenwerking met Moeder Aarde en haar ‘kleine natuurvolkje’ brengt (de natuurwezens en deva’s).

Dit is een bijzonder liefdevol kristal die een zachte kracht en diffuus Licht verspreid, op een lieve, vriendelijke manier.

Dit kristal helpt jou je ware kracht te doen ontwaken en benutten. Niet alleen middels aarding op diepe niveaus, dus ook in verbinding met je aardse blauwdruk, maar ook middels een liefdevolle zachte uitstraling, maar ook door een diepe basis vol vertrouwen te creëren.

 

Kijk hier voor meer Egyptische onyx/aragoniet!

 

Foto: 

Artikel code:  Albast piramide XL 004

Prijs: 26,50 euro          

Afmetingen: 6,5 cm hoog

Kenmerken: Schitterende kwaliteit albast. Stralend goud-geel met witte belijningen en ‘vlekken’.  Piramide, handbewerkt. (hierdoor is de vorm niet altijd even exact).

Reading op dit kristal: Bij aankoop ontvang je een persoonlijke korte reading, afgestemd opjouw energie en op wat dit kristal voor jou kan betekenen. Een reading op maat dus!

 

Foto: 

Artikel code:  Albast piramide 011

Prijs: 18,50 euro          

Afmetingen: 4 cm hoog

Kenmerken: Schitterende kwaliteit albast. Stralend goud-geel met witte belijningen en ‘vlekken’.  Piramide, handbewerkt. (hierdoor is de vorm niet altijd even exact).

Reading op dit kristal: Bij aankoop ontvang je een persoonlijke korte reading, afgestemd opjouw energie en op wat dit kristal voor jou kan betekenen. Een reading op maat dus!

 

Kijk hier voor meer Egyptische Albast!!!

 

Foto:    

Artikel code: Set van 4 canopen klein 01

Prijs: 50 euro                

Afmetingen: elk beeldje is ongeveer 6 cm hoog

Kenmerken: van steen gemaakt en schitterend bewerkt. Met te openen dekseltje. Erg mooie exemplaren! Een set van 4 bij elkaar4 horende canopen. Deze werden bij het mummificeren gebruikt om de organen in te bewaren en bij te zetten bij de mummie.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

 

Korte uitleg over de canopen:

De canopen bestaan uit de vier zonen van Horus: dat zijn Amset (man), Doeamoetef (jakhals), Hapy (baviaan) en Kebehsenoef (havik). Ze speelden een belangrijke rol in de dodencultus van het Oude Egypte. Voor het overleven van de ziel moest in het Oude Egypte het lichaam intact kunnen blijven. Daarom moesten ze het lichaam kunnen laten conserveren. De mummificatie hield in dat bepaalde organen uit het lichaam van de overledene moesten worden gehaald. Hierdoor zou het rottingsproces veel trager gaan. Omdat de Egyptenaren het hart beschouwden als de zetel van de ziel werd dit orgaan als enige niet uit het lichaam gehaald.

De vier canopen, die van terracotta, keramiek of albast waren gemaakt werden in de nabijheid van de sarcofaag begraven om de eenheid van het lichaam te bewaren. Er werd specifiek gekozen voor kruiken gericht aan deze Zonen van Horus opdat deze de organen zouden beschermen!

 

 

Foto: 

Artikel code:  Scarabee steen groot 001

Prijs: 15 euro                

Afmetingen: 4,3 cm lang, 2,5 cm breed

Kenmerken: handgemaakt van steen en geverfd, zoals deze in de antieke graven gevonden zijn. Brengt geluk volgens de Egyptenaren!

Korte informatie over de scarabee: De scarabee werd in de Egyptische mythologie als een heilig dier beschouwd. De naam van het dier was Chepri en het had dezelfde medeklinkers als werkwoord voor scheppen. De mestkever - die de gewoonte heeft een mestbal voort te duwen - werd gezien als de kracht achter de dagelijkse cyclus van de zon die opgaat in het oosten en ondergaat in het westen.

 

Foto:

Artikel code: Scarabee van albast 001 t/m 010

Prijs: AANBIEDING: Van 5 euro  nu voor 3,50 euro!!!  

Afmetingen: 2 cm lang

Kenmerken: Handgemaakt van witte albast. Brengt geluk volgens de Egyptenaren!

Korte informatie over de scarabee: De scarabee werd in de Egyptische mythologie als een heilig dier beschouwd. De naam van het dier was Chepri en het had dezelfde medeklinkers als werkwoord voor scheppen. De mestkever - die de gewoonte heeft een mestbal voort te duwen - werd gezien als de kracht achter de dagelijkse cyclus van de zon die opgaat in het oosten en ondergaat in het westen.

 

Korte uitleg over de eenbenige ankh:

De Egyptische goden droegen de ankh als teken van hun onsterfelijkheid. Wanneer mensen het droegen werd het geacht hun bescherming te bieden tegen allerlei gevaren. De Eenbenige ankh is echter een afgeleide/verbastering van de Oorspronkelijke Tweebenige ankh, die zowel in antiek Egypte, als ook ten tijde van Atlantisch voor kwam als Heilig Inwijdings instrument.

De hiëroglief in deze vorm betekent 'leven'. De ankh wordt ook wel “The Key of Life” genoemd.

 

 

Foto: 

Artikel code: Ankh hanger zilver bewerkt 001

Prijs: 21,50 euro          

Afmetingen: 2,5 cm lang

Kenmerken: kleine hanger van zilver met hiëroglyfen. Vanwege de Egyptische zilverkwaliteit kan deze iets sneller zwart worden dan Nederlands zilver.

 

Foto:        

Artikel code: Ankh hanger zilver 001

Prijs: 15 euro                

Afmetingen: 2 cm lang

Kenmerken: kleine hanger. Vanwege de Egyptische zilverkwaliteit kan deze iets sneller zwart worden dan Nederlands zilver.

 

Kijk hier voor meer van dergelijke artikelen!!!

 

Foto:

Artikel code: Ankh brons middel 003

Prijs: 12,50  euro         

Afmetingen: 10 cm lang

Kenmerken: Ingekerfde hiëroglyfen

Gebruik: om mee te mediteren en of Zielen her-inneringen te triggeren.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

 

Foto: 

Artikel code: Ankh hout middel 001

Prijs: 22,50  euro         

Afmetingen: 16 cm lang

Kenmerken: van hout gemaakt. Erg mooi exemplaar!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

 

Kijk hier voor meer ankh-en in diverse formaten!

 

 

 

Foto:

Artikel code: Sieraden/Kristal doosje 001

            Prijs: van 23,75 euro   nu voor: 19,50 euro!!!             

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Typisch Egyptisch handwerk, ingelegd met abalone schelp. Van binnen afgewerkt met fluweel/velours.

Leuk voor het opbergen van sieraden of kleine kristallen.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit product!!!

 

Kijk hier voor meer van deze sieraden kistjes!

 

   Hier kun je het assortiment helende Egyptische bloemen essences vinden!!!

 

 

Een eerste indruk van het nieuwe kristal assortiment:

 

LET OP: Komende week komt er nog veel meer nieuw assortiment in de kristalshop!

Dus check geregeld!

 

Foto:  

Artikel code: Arkansas bol 001

Prijs: 65 euro                

Afmetingen: 5,5 cm doorsnede

Kenmerken:

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht!!!

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop ontvang je een persoonlijke korte reading, afgestemd opjouw energie en op wat dit kristal voor jou kan betekenen. Een reading op maat dus!

 

Foto:

Artikel code: Ruwe zwarte toermalijn groot voor ontstoring 003

Prijs: 25 euro                

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Grote ruw brok. Qua grootte en kracht uitermate geschikt om de meterkast, t.v. of computer te ontstoren van elektrostress!

Let op: extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!!!

Korte toelichting op dit kristal: Dit kristal is krachtig geactiveerd om je meterkast of andere plaatsen met elektrostress te ontstoren. Dergelijke verstoringen kunnen belemmerend werken op je eigen energie en groei en het is heel belangrijk de in en uit stromende energieën goed te ontstoren, zodat je er geen hinder of vermoeidheid van ondervindt.

Dit kristal is op die wijze geprogrammeerd dat het via de meterkast alle in- en uit komende elektra, gas- en water leidingen meeneemt en ontstoort!

Tevens biedt dit kristal extra aarding voor je huis, waardoor de directe omgeving makkelijker los kan laten, en tegelijkertijd goed geankerd temidden van het leven kan functioneren. Dit kan dus ook direct of indirect extra healing met zich mee brengen, ondanks dat het kristal voor je huis of woon/werk omgeving werkt.

 

            Kijk hier voor meer van dergelijke kristallen!!!

 

Foto:  

Artikel code: Hart hanger Arkansas kristal 001

Prijs: 20 euro          

Afmetingen: 3,5 cm lang, 2,8 cm breed, 1 cm dik

Kenmerken: Helder transparant Arkansas kristal, geslepen in hartvorm, in zilveren zetting.

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:   

Artikel code: Magnetische Amethist ketting/armband 01

Prijs: Super aanbieding: 15 euro            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Deze ‘sliert’ van kristalletjes en magnetische hematiet is te variëren van armband tot ketting. Door de magnetische hematiet, om de paar centimeter ‘kleeft’ de sliert steeds aan elkaar, en hierdoor voor variërende doeleinden te gebruiken.

Korte reading op dit kristal: Deze kristalletjes brengen naast een hogere afstemming en krachtige Transformatie via het Violette Vuur ook een krachtige aarding in je energie in middels de hematiet. Deze helpt je om al deze processen verder te verdiepen , versnellen en te verankeren.

 

Foto:

Artikel code: Hanger: Rookkwarts dubbeleinder in zilveren zetting 001

Prijs: 22,50 euro          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Kraakhelder licht transparante rookkwarts kristal dubbeleinder. Enorme power!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt een combinatie van Hoog Licht en aarding in je Bewustzijn. Dat betekend dat direct grote schoonmaakprocessen gestart worden om meer inzicht, helderheid en Goddelijk Licht in je systeem toe te laten. Terwijl er ook gewerkt wordt aan het afvoeren van oude, losgelaten energie en zwaarte. Dit kristal lijnt je heel prettig zacht, en toch heel krachtig uit, met hemel en aarde, om op deze wijze steeds meer oude energie los te laten en af te voeren en ruimte vrij te maken voor je eigen Ik Ben Licht.

 

Kijk hier voor meer helende sieraden!

LET OP: Komende week wordt ook dit assortiment nog aangevuld!!!

 

Foto:

Artikel code: Amethist hartje 01

Prijs: 12,50 euro          

Afmetingen: 2,8 cm lang

Kenmerken: half transparante zacht paarse amethist, geslepen in hartvorm

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt een zachte paars-gouden energie voort die je helemaal omhult en omringt. Bijzonder liefdevol en helend, en daarnaast een input aan Hoger licht inbrengt. Dit kristal versterkt je kruinchakra en Hoger Weten en ondersteund je liefdevol tijdens meditaties.

 

Foto:

Artikel code: Rozenkwarts hanger 01

Prijs:  Super aanbieding: 7,50 euro       

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: geslepen kristal (knuffelsteen formaat) met ingeboord gat voor koord.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal draagt een zachte kracht van healing, genezing, genegenheid, acceptatie en vertrouwen, en brengt deze energie in je Bewustzijn. Het is krachtig verbonden met de Roze Galactische Straal en brengt hiermee een diepgaande acceptatie en Vertrouwen in je hart. het heelt eventuele oude Zielenpijn van het hart en schenkt warme en Liefde. In verbinding met de Krachten van Isis wordt ook mededogen meer toegankelijk.

 

Foto:

Artikel code: Carneool ruwe vorm 004

Prijs: Super aanbieding: 6,50  euro       

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Ruwe diep oranje carneool. Oorspronkelijke vorm, niet bewerkt.

Korte algemene reading op dit kristal: Dit kristal brengt een diepgaande stroom van oranje energie met zich mee die bijzonder helend en verwarmend op je tweede chakra gebied inwerkt. Oude pijn, kou, onverwerkte emoties mogen op deze wijze verwarmt en geheeld worden. Je buikintuïtie en gevoel worden hiermee meer geopend en actief, waardoor ook je hoger Bewustzijn en Licht meer ruimte krijgt om in je buikgebied te stromen, wat noodzakelijk is om alle oude stukjes energie op te ruimen, om uiteindelijk verlichting te realiseren. Schenkt ook meer Vreugde en warmte in je leven!

 

Foto:

Artikel code: Hematiet knuffel 01

Prijs: 7,50 euro            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Diep glanzende hematiet

Korte algemene reading op dit kristal: Dit kristal verbind je heel diep met je eigen Aardse Blauwdruk en aarding. Op deze wijze wordt je aarding krachtig(er) hersteld en verankert en biedt dit ook gelegenheid je eigen Licht en energie meer door je aarding heen te trekken. Dit brengt ook healing en meer stroming in je Aardse Blauwdruk, die mogelijk nog karmische facetten kan herbergen.

 

Foto:

Artikel code: Amethistkwarts knuffel 02

Prijs: 8,50 euro            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Amethist met witte kwarts. Mooie diep paarse kleur!

Korte algemene reading op dit kristal: Dit kristal draagt naast hoge Licht verbindingen ook directe verbindingen met Moeder Aarde. Het verbind je dus met hemel en aarde en helpt hierin je afstemming hoog en zuiver te houden. In verbinding met St. Germain en het Violette Vuur worden deze verbindingen (naar ‘boven’ en naar ‘beneden’ ) ook gezuiverd.

 

Foto:

Artikel code: Rozenkwarts dubbeleinder middel 002

Prijs: 9,50 euro            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: zacht roze rozenkwarts. Fijn formaat voor in de broekzak.

Korte reading op dit kristal: Zachte liefdevolle energie brengt zachte healing en kracht stroomt uit dit kristal wat sterk verbonden is met de healingkracht van Isis. Het brengt zachte stroming, bewustwording en doorstroming van energie in je systeem aan. Het helpt je je hart verder te openen en steeds meer te kijken, voelen en leven vanuit je hart.

 

Kijk voor heel veel meer nieuwe kristallen hier!!

 

 

 

LET OP: Komende week komt er nog veel meer nieuw assortiment in de kristalshop!

Dus check geregeld!

 

 

 

Naast de nieuwe grote Kristallen Schedels, is er ook een geheel nieuw assortiment Egypte producten!

Kijk hier, in de Kristalshop, voor het gehele nieuwe assortiment!

Ook voor meer nieuwe kristallen, en grotere foto’s!

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

         Kijk hier voor de gehele planning!!!

 

Datum & Tijd:

Workshop:

Kosten:

 

 

 

April 2007:

 

 

 

 

 

Vrijdag 13 april 2007, 13.30-16.30 uur

Lichtwerk Transformatie Workshop:

Kennismaking met de helende Kracht van Egyptische Bloemen Essences

 

Er zijn nog 3 plaatsen vrij!!!

 

50,- per persoon, inclusief essence t.w.v. € 9,50

 

Zaterdag 14 april 2007, 10.00-16.30 uur

 

WIJZIGING: 

Lichtwerk Transformatie Workshop:

Werken met de Kracht en Magie van het Merlin Bewustzijn

 

Er zijn nog 3 plaatsen vrij!!!

 

111,- per persoon

Zaterdag 28 april 2007, 10.00-16.30 uur

 

 

Kristal Opleiding, workshop 2:

Kennismaking met Kristalenergie II

 

Deze groep is al vol!!!

 

111,- per persoon

 

Zondag 29 april 2007, 10.00-16.30 uur

 

WIJZIGING: 

Lichtwerk Transformatie Workshop:

De Kracht van de Witte Lotus & Inwijding in de Witte Lotus

 

Er zijn nog 4 plaatsen vrij!!!

 

111,- per persoon

Meer informatie over de inhoud van de workshops vind je door op de betreffende workshop te klikken!!! Voor aanmeldingen: mail me!!!

 

Datum & Tijd:

Workshop:

Kosten:

 

 

 

Mei 2007:

 

 

 

 

 

Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2007, 10.00-16.30 uur

 

Lichtwerk Transformatie Workshop:

Kennismaking met kristal energie

Incl. Regenboog chakra healing, kristalelixers, reinigen van kristallen, etc.

 

Er zijn nog 4 plaatsen vrij!!!

 

222,- per persoon

 

Zaterdag 19 mei 2007, 10.00-16.30 uur

 

Kristal Opleiding, workshop 3:

Pendelen en communicatie met kristallen

 

Deze groep is al vol!!!

 

122,- per persoon incl. pendel en lesmateriaal

Vrijdag 25 mei 2007, 10.00-16.30 uur

WIJZIGING: 

Lichtwerk Transformatie Workshop:

(Sound) Healing met de Krachten van Kristallen Schedels

 

Er zijn nog 4 plaatsen vrij!!!

 

111,- per persoon

Zaterdag 26 mei 2007, 10.00-16.30 uur

Terugkomdag voor alle groepen van de Apofyliet Kristal Opleiding:

Met o.a. Channelings, uitwisseling, integratie, (samen) werking met kristallen, krachtwiel maken voor Aardehealing, nieuwe kristal energie transmissies, etc.

 

Afgestudeerden van de Kristal Opleiding: geef graag even tijdig door of je komt of niet!

Bij voorbaat dank!

 

100,- per persoon

 

Meer informatie over de inhoud van de workshops vind je door op de betreffende workshop te klikken!!! Voor aanmeldingen: mail me!!!

 

Dit was de nieuwsflits van 11 april 2007 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

T.Harkeswei 25

8408 CG Lippenhuizen

www.apofyliet.nl

www.praktijk-apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

info@praktijk-apofyliet.nl