Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

 

                   Apofyliet Nieuwsbrief 12 december 2007

 

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

 

*Nieuwe updates op de websites

*Aandachtspuntje: Bereikbaarheid Praktijk Apofyliet dec. ‘07

*Apofyliet Lichtwerk Reis naar Egypte februari 2008

*Update: “Lichtwerk met Kristallen”

*Artikel: De laatste loodjes wegen het zwaarst

*Nieuwe kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

 

Met deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2007 wil ik beginnen om iedereen een heel

fijne december maand, fijne feestdagen en een knallend uiteinde te wensen!

De soms wat hobbelige, donkere decembermaand zal ingeruild mogen worden voor

een frisse start in het nieuwe jaar met een geheel andere energie en direct op

1 januari een frequentie verhoging! Meer hier over vind je in het artikel verderop in

deze nieuwsbrief.

Verder wil ik laten weten dat Praktijk Apofyliet dit jaar geen kerstkaarten zal versturen,

omdat er ook hier de nodige veranderingen voor de deur staan. Een verbouwing in de

praktijk om het plezier te vergroten en de aankleding eindelijk wat verder aan te

kunnen pakken. Zodat ook voor de praktijk 2008 een verse, nieuwe start mag zijn!

Ook een nieuwe lay out van de nieuwsbrief deze maand, is onderdeel van het geheel.

 

Ik wens jullie een krachtige, stralende groei maand toe!

In het Licht van Transformatie, Verandering en Ascensie!

Willemien

 

 

*Nieuwe updates op de websites

 

Deze maand zijn er niet echt noemenswaardige updates op de websites van Praktijk

Apofyliet verschenen, met uitzondering natuurlijk van mijn boek “Lichtwerk met

kristallen”wat eindelijk verschenen is! Verderop in deze nieuwsbrief vind je daarover

meer informatie.

Ook de Lichtwerk reis naar Egypte van 28 febr. t/m 6 maart 2008 is vol en inmiddels

geboekt. Maar ook meer hier over vind je verderop.

 

 

*Aandachtspuntje: Bereikbaarheid Praktijk Apofyliet dec. ‘07

 

Omdat we vanaf 12 december 2007 zullen gaan verbouwen in de praktijk, kan het zijn

dat ik ook per email even wat trager te bereiken ben. Het vergt veel werk en tijd in de

praktijk, maar ik zal proberen alle mail zo spoedig mogelijk te beantwoorden

tussentijds. Houd dus wel rekening met enige vertraging, maar ik hoop dat jullie hier

begrip voor hebben!

 

 

*Apofyliet Lichtwerk Reis naar Egypte

 

Met grote vreugde voor het enthousiasme en aantal aanmeldingen is de reis naar Egypte,

reeds een maand voor de sluitingsdatum van inschrijving vol en geboekt. Een enthousiaste

groep van 10 Lichtwerkers zal in februari en maart 2008 afreizen voor persoonlijk- en

aarde healingwerk naar het Land van de Zon.

De processen van voorbereiding zijn al in volle gang!

 

Inschrijven voor deze reis is dus inmiddels helaas niet meer mogelijk, omdat we de laatste

stoelen in het vliegtuig hebben gekregen. Heb je belangstelling voor een dergelijke

Lichtwerk reis? Laat het ons weten. Bij voldoende belangstelling kan er mogelijk nog een

 reis georganiseerd worden op een later tijdstip dit jaar of in het voorjaar van 2009.

 

 

*Update: “Lichtwerk met Kristallen”

 

                           

Sinds de Meesterdatum 22-11-2007 is mijn boek “Lichtwerk met Kristallen” dan eindelijk

officieel op de markt verschenen. Het is zowel bij Praktijk Apofyliet als vele boekhandels

te koop. De eerste enthousiaste reacties op het boek stromen al binnen. Zelfs met foto’s

dat het boek temidden van kristallen in een winkel etalage ligt. Ontzettend leuk! Ik wil

iedereen die gereageerd heeft bij deze ook bedanken voor jullie warme woorden en

enthousiasme!

 

Lichtwerk met kristallen
Kristaltherapie en -healing voor de nieuwe tijd
____________
Willemien Timmer

Lichtwerk met kristallen neemt je mee op reis door de wonderschone innerlijke en uiterlijke wereld van kristallen, (half)edelstenen en mineralen. Er wordt een nieuwe, verdiepender wereld van de kristalrijken voor je geopend, waarbij ook het hoger bewustzijn van de kristalrijken nader tot je zal kunnen spreken. De tijd waarin kristallen enkel als amulet of gezondheidssteentje werden gezien, is verleden tijd.
Je krijgt inzicht en opheldering in diverse lichtwerktechnieken, samenwerkingsmogelijkheden, krachten en healing met behulp van kristallen, volledig afgestemd op de energieën en bewustwording in deze tijd waarin ascensie een belangrijke rol speelt. Wanneer we het hebben over lichtwerk met kristallen, hebben we het namelijk letterlijk over licht-werk: werken met licht, werken aan het creëren van licht en bewustzijn.

Het boek reikt diverse healingtechnieken en -methodes aan, die afgestemd zijn op de veranderde energieën van het Aquariustijdperk; het belicht de mogelijkheden tot communicatie met kristallen en hun kristalwezens; het besteedt aandacht aan diverse bijzondere kristallen en meesterkristallen die speciaal voor deze tijd weer ontwaken, en hoe deze in te zetten zijn in een wereld die gekenmerkt wordt door verandering, groei en bewustwording; en het belicht de hogere wezenslagen van de kristallen, verbindingen met lichtmeesters en andere grote bewustzijnsvelden. Dit boek, dat geschreven is vanuit het hart, kan nieuwe poorten voor en in je openen, kan je hart raken, opdat jij je ook opnieuw de eenheid en verbondenheid met al wat is, inclusief de kristalrijken, weer zult kunnen herinneren.

 

 

Wil je het boek bestellen?

Laat het me even weten op info@praktijk-apofyliet.nl

Kosten van een gesigneerd exemplaar (met signeerpen) € 24,50 + € 4,- verzendkosten

 

Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd hoe jullie het boek vinden!

Reacties zijn altijd welkom!

 

 

 

*Artikel: De laatste loodjes wegen het zwaarst

 

De laatste loodjes wegen het zwaarst

De Finale van het jaar 2007

 

Terugkijkend op het jaar 2007, waar december meestal uitermate geschikt voor is, is

terug kijken op een hobbelig jaar vol processen, die allemaal hun betrekking hadden

op Schoonmaak, Zuivering en Transformatie. Met grotere, diepere,bredere hobbels

dan ooit tevoren, maar ook gekenmerkt door grotere hoogten dan ooit tevoren. Een

jaar vol tegenstrijdigheden. Wat uiteraard precies past bij de processen van

overstijgen van je eigen dualiteit, onbewustzijn en persoonlijke Zelf stukjes.

Opdat Hartkracht of Hoger Bewustzijn en Persoonlijk Aards Zelf meer met elkaar in

overeenstemming konden komen, meer mochten leren samenwerken, elkaar beter

leren aanvoelen en aanvullen.

Een jaar waarin veel ego’s nog de kop opstaken om gehoord te worden, of in pure

diepgewortelde angst voor verandering naar de voorgrond traden. Waarin innerlijke

kindjes die eenzaam en gekwetst waren stiekem om het hoekje keken. Allemaal

aanleiding en gelegenheid tot diepergaande, verdergaande healing en bewustwording,

dan ooit tevoren.

In de frequentie versnellingen van dit jaar was er onnoemelijk veel meer dan anders

mogelijk. Waren de leerlessen heftiger, maar vaak ook korter, omdat de tijd meer en

meer versnelt. Waren diepgaande inzichten mogelijk om te ontvangen voor je eigen

groei of het grotere geheel en was er volop kans zoveel als mogelijk oude energie uit

je systemen bewust te maken en los te laten.

Kortom: een jaar vol mogelijkheden, dualiteit, tegenstrijdigheden, maar ook volop

groeikansen en enorme diepgang!

Met de start van het laatste kwartaal werd de Zuivering en Transformatie pas echt

compleet. De hobbels leken allemaal opnieuw terug te komen, voor een laatste maal,

om verzekerd te zijn dat je ook echt tot in alle uithoeken van je processen tot

schoonmaak was gekomen. Die stukjes die nog stiekem in een hoekje geveegd waren

vroegen nog even weer de aandacht opdat ook zij getransformeerd, doorzien en

geheeld mochten worden. Het leek een nog hobbeliger tijdsbestek dan eerder tevoren

dit jaar.

En dan breekt de maand december aan, de Grote Finale van het jaar van Transformatie.

De afronding van het jaar, wordt door velen vaak al als zwaar ervaren. De laatste

stukken passeren de revue. Een laatste aandacht is gevraagd om het jaar vol groei te

overzien, om het beeld helderder te krijgen. Het kan soms wat zwaar zijn, ook omdat

het buiten sneller donker is, wat ook z’n weerklank op je stemming of gevoel kan

hebben.

Dat is zeker in deze decembermaand bij velen aan de orde van de dag. Een laatste

evaluatie van het jaar, zogezegd.  De laatste stukken oude energie, ergens dit jaar

aangeraakt, getriggert of aan gewerkt, komen in razend tempo voorbij voor de laatste

integratie. Ook dit is een voorbereiding op het nieuwe jaar die direct start met een

bijzonder portal op 1 januari 2008.

 

Het 1:1:1 Portal

De 1:1:1 poort vol Vernieuwing zal direct met de start van het jaar de Kosmische

Bedoeling van dit nieuwe jaar gaan inluiden, die een geheel andere trilling en energie

met zich mee brengt.

De energie van de 1:1:1 Poort zal direct een ommekeer brengen in Bewustzijn en meer

je DNA lagen gaan activeren. De grootste schoonmaak van het jaar 2007 is daarom des

te meer een belangrijk onderdeel in het grote proces geweest. Des te meer gezuiverd

mocht worden, des te meer Bewust je mocht worden, des te meer je Ego en Hoger

Zelf samen hebt weten te brengen, versmolten of hand in hand, des te groter zal de

omschakeling via de 1:1:1 poort ervaren mogen worden. Opdat je direct de diepte en

hoogte in zal mogen duiken, mee mag stromen op de energie van Vernieuwing. 2008

wordt een jaar zoals nooit gekend, met ongekende mogelijkheden. Nieuwe groei,

vanuit een Hoger niveau en Perspectief. Meer vernieuwing, meer inspiratie, het jaar

om jezelf meer en meer te Realiseren in je Gods Licht.

 

De Afronding van 2007 met gekke sprongen

Maar zover is het nu nog niet. Nu eerst moeten we ‘dealen’ met deze laatste maand

van het jaar. Waarin nog gekke sprongen gemaakt kunnen worden of nog niet belichte

stukjes in onszelf naar de oppervlakte kunnen drijven. Voor de bewuste Lichtwerker is

dit een inmiddels steeds bekender proces en kan het soms even doorbijten zijn, loslaten

in Vertrouwen en overgave en in alle eerlijkheid kijken naar wat zich aandient, opdat je

de leerles ervan mag doorzien en kunt groeien in Licht, Liefde en Zuiverheid.

Voor de nog onbewustere mensen kan dit vrij shocking zijn en kunnen onverwachte

voorvallen, paniek, angst of stress getriggert worden, opdat het wederom kan lijken

alsof je grip op de controle verliest. Dat kan betekenen dat er nu dus rare sprongen

gemaakt kunnen worden die bijzonder onverwacht uit de hoek kunnen komen. Omdat

de ego Zelf stukjes aangetrilt gaan worden in de stroming van frequentie Licht van het

nieuwe jaar, maar ook de energie van 2007 stroomt daar dus nog doorheen.

Opnieuw een grote kans om zoveel als mogelijk nog los te laten en te groeien. Echter

dit kan rare vormen aan nemen, zeker wanneer je niet bewust bent van de processen

die er spelen. Persoonlijk Zelfjes die zwaar in opstand komen, controle verlies, het

fundament onder je voeten voelen wegzakken. En dat kan onverwachte reacties teweeg

brengen, gestuurd door angst triggers en ego zelf, om te proberen de controle te

 behouden.

Ook Lichtwerkers kunnen hier in deze maand dusdanig mee geconfronteerd worden.

Het wordt vaak genoemd, de zogenaamde tegenkrachten of darklords. Noem het zoals

je wilt, maar waar het om gaat is de tegenstand van donkere of liever nog genoemd

onbewuste krachten.

Juist als je werkt vanuit Licht, Liefde en in dienstbaarheid tot het Grote Geheel, kun je

dus onverwacht te maken krijgen met deze energieen van  agressie, angstreacties of

rare fratsen uit onverwachte hoek. En helaas, uit eigen ervaring, moet ik zeggen dat dat

alles behalve prettig kan zijn.

Juist wanneer je vanuit je Ziel werkt in Liefde, kan dat op het aardse vlak soms zo botsen

met de reële 3-dimensionale wereld, waar de wereld toch vaak om andere dingen lijkt te

draaien dan oprechtheid, waarheid, Licht, Liefde en respect.

In de 3D realiteit heb je te maken met heel andere wetten, regeltjes, gedragingen en ego

 ‘jasjes’ dan wanneer dat rechtstreeks vanuit het hart of de Ziel komt.

 

Zo ervaren wij momenteel aan den lijve deze verschillende realiteiten, die gelijktijdig

bestaan, maar van zo’n andere aard zijn, gelijk de tijdsgeest van deze periode. In dit

geval leidt dat tot een agressieve aanval op 3D gebied, terwijl we vanuit het Hoger

Perspectief van de Ziel aanschouwen wat er gebeurd of waarop deze reacties zijn

gebaseerd vanuit Hoger Perspectief die een heel ander zicht op het geheel biedt.

Voorbeeld:

Wat zien we op 3D perspectief gebeuren: Agressieve bedreigingen die geuit worden,

zonder enige vorm van respect, begrip, waardigheid of eerlijkheid met de nadruk op het

wijzen van het vingertje ‘het is jouw schuld’. Terwijl er niet eerlijk gekeken wordt naar

de eigen ‘bijdrage’ in het 3D plaatje, maar afschuiven is het makkelijkst vind het ego zelf.

Maar als we vanuit dat Hoger Perspectief, vanuit de Ziel schouwen zien we iets heel

anders: Een zeer gekwetst innerlijk kind, dat in stuiptrekkingen van angst voor

verandering, voor Waarheid, voor Liefde, voor rechtvaardigheid en Respect de meest

grove taal spuit en bedreigingen uit. Klauwend om zich heen om enige vorm van grip te

vinden om de wereld niet in te laten storten.

Dat is een heel ander verhaal. Welke niet zozeer met elkaar te rijmen vallen omdat de

afstand tussen deze twee onnoemelijk groot en onverenigbaar zijn. En dat roept eerder

een gevoel van sympathie of zielig vinden op. Terwijl wanneer we mee gaan resoneren

op de 3D uitingen de angst wel eens om het hart zou kunnen slaan.

 

Dat dat soms lastig te combineren is, je Lichtwerk ook daadwerkelijk in de stof te

brengen, zoals dat eigenlijk de Bedoeling is in de komende Nieuwe Tijd, mag duidelijk

zijn. Want hoe ga je met dergelijke dualiteit of tegenstrijdigheden om? In hoeverre kun

je blijven staan in die Liefde of verlies je je in 3D angst, die toch ook zo diepgeworteld

bij ieder in het systeem nog zit? Het triggert ook je eigen stukjes aan, als leerles, als

groeimoment, om ook je eigen angststukken eerlijk onder ogen te zien, je balans te

herstellen en te gaan STAAN voor wie je bent. In volle Lichtkracht en Liefde!

En ook daarin worden we op dit moment keer op keer getest.

 

Wat kunnen we hieruit leren en waarin kunnen we onze groei verfijnen

Ook voor ons geldt hierin de leerles of oefening om te proberen in je Licht en Liefde te

blijven staan, niet mee te gaan (resoneren) op de angst stukken van de ander, wat

soms knap lastig kan zijn, of tijd nodig heeft om je innerlijke balans weer te herstellen.

Wat van ons gevraagd wordt, als bewuste Lichtwerker, is hoe dan ook te blijven staan.

In onze Kracht, in Licht, in Liefde. Het bekende riedeltje, zoals we deze al zo vaak zijn

tegen gekomen in onze groei, alleen nu op een hoger plan, in een zwaardere trilling

misschien of een nog diepgaandere beproeving. Zie het ook als leerles, examen wat

mij betreft voor jezelf. Al het geleerde mag nu in de praktijk gebracht worden.

Hoe goed kun je blijven vertrouwen in jezelf en in de Lichthulp?

Resoneert er nog iets van angst in je systeem op de angstenergie van de ander? Dat is

reden om te onderzoeken.

Hoe goed kun je je balans inmiddels vast houden temidden van de ‘stormen van het

leven’?

Hoe goed kun je aarden en jezelf energetisch beschermen?

Hoe kun je je hart geopend houden in Liefde, Licht en Vertrouwen, met het Hoogste

Goed in je vizier, als er agressie, dreigementen of andere persoonlijk zelf stukken op

je afgevuurd worden? Kun je de ander zien in het Licht van zijn Ziel die een persoonlijk

zelf laat zien die in diepe angst verkeert en van daaruit handelt?

Allemaal essentiële aspecten en vragen voor zelfreflectie in deze tijd! En de antwoorden

zijn te vinden in je Zelf, in je eigen groei, in de leerlessen die je al doorlopen hebt en

geïntegreerd hebt.

Hoe vaak vergeten we nog dat we eigenlijk alles wat we nodig hebben al in huis (en

dus in ons eigen systeem) hebben? Hoe vaak vergeten we nog de geleerde lessen,

technieken in te zetten die we eigen gemaakt hebben en juist op deze cruciale

tijdsperiodes van het grootste belang zijn?

Het wordt tijd dat we echt mogen gaan staan voor Wie wij zijn vanuit het Aller

Hoogste Licht, ons Zielen Bewustzijn, of hoe je het wil noemen! En de uitdagingen

die ons hierin de leerschool aanreiken te omarmen in acceptatie, Liefde en vertrouwen!

Dat is wat deze tijd, deze laatste maand van het Jaar Der Transformatie ons werkelijk

wil leren. Op dat we vol goede Moed een geheel nieuwe energiefrequentie kunnen

binnengaan op 1 januari 2008!

 

In deze gedachte wens ik iedereen een krachtige decembermaand toe! Vol Licht en

Kracht en vooral Liefdevolle stralende harten!

Opdat we vanuit de Nieuwetijds Energie elkaar opnieuw mogen ontmoeten van

hart tot hart in januari 2008!

 

Stralende hartegroet, in vertrouwen, Eenheid, Kracht en Verbondenheid

van hart tot hart,

Willemien

 

         © Willemien Timmer, 12 december 2007

 

 

 

*Nieuwe kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

 

T/m 31 december 2007 zijn er nog allerlei kristallen en andere artikelen in de aanbieding!

Wees er snel bij, want op is op!

 

Alle aanbiedingen op een rij vind je hier!

Een indruk van enkele voorbeelden vind je hier onder….

 

Ook zijn er nog steeds verschillende kristallen schedels bij Praktijk Apofyliet die een

caretaker zoeken! Mail me als je het Word-bestand wilt ontvangen!

 

Foto:  

Artikel code: Armbandje parelmoer 004

Prijs: 7,50 euro       

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: parelmoer, met zilveren sluiting

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een reading afgestemd op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:  

Artikel code: Magnetische Rozenkwarts ketting/armband 01

Prijs: Super aanbieding: van 15 nu voor 14 euro                 

Afmetingen: 1 meter en 7 cm lang

Kenmerken: Deze ‘sliert’ van kristalletjes en magnetische hematiet is te variëren van armband tot ketting. Door de magnetische hematiet, om de paar centimeter ‘kleeft’ de sliert steeds aan elkaar, en hierdoor voor variërende doeleinden te gebruiken.

Korte reading op dit kristal: Met warmte, zachtheid, mededogen en healing werkt deze armband in je energie. Het schenkt vergeving, werkt helend, zuiverend en openent op je hart en brengt je dieper in contact met je innerlijke Waarheid en hartintentie. Sterk verbonden met de Maria en Isis energie en versterkt hiermee ook je zelf genezend vermogen!

 

Foto:

Artikel code: Zwarte toermalijn hanger groot 004

Prijs: van 35 nu voor 33,50 euro              

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: ruwe, natuurlijke zwarte toermalijnstaaf in zilveren zetting!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit bijzondere kristal ontvang je een reading afgestemd op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:

Artikel code: Geslepen aquamarijn hanger 02

Prijs: van 19,50 nu voor 18,50 euro         

Afmetingen: 2,4 cm lang, 1,6 cm breed

Kenmerken: Half transparante aquamarijn van goede kwaliteit. Geslepen. Zacht transparant blauw.

Korte reading op dit kristal: Bij dit kristal ontvang je een reading afgestemd op jouw energie, in combinatie met dit kristal. Een reading op maat dus!

 

Foto:

Artikel code: Zwarte toermalijn hanger 02

Prijs: van 27,50 nu voor 25 euro              

Afmetingen: 3,5 cm lang, 0,8 cm breed

Kenmerken: Diep zwarte toermalijn in natuurlijke ruwe groeivorm. Bijzonder glad van oppervlak.

Korte reading op dit kristal: Bij dit kristal ontvang je een reading afgestemd op jouw energie, in combinatie met dit kristal. Een reading op maat dus!

 

Foto:

Artikel code: Rozenkwarts dubbeleinder hanger

Prijs: van 22,50 nu voor 20 euro              

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Zacht roze transparante rozenkwarts in dubbeleinder vorm geslepen, in zilveren zetting. Schitterend van kleur!

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop van dit kristal ontvang je een reading afgestemd op de energie van dit kristal, in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:  

Artikel code: Arkansas uitstralingskristal XL 001

Prijs: van 25 nu voor 22,50 euro              

Afmetingen: 6 cm lang

Kenmerken:

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht!!!

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop ontvang je een persoonlijke korte reading, afgestemd opjouw energie en op wat dit kristal voor jou kan betekenen. Een reading op maat dus!

 

Foto:

Artikel code: Arkansas uitstralingskristal XL 002

Prijs: van 22,50 nu voor 20 euro              

Afmetingen: 5 cm lang

Kenmerken:

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht!!!

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop ontvang je een persoonlijke korte reading, afgestemd opjouw energie en op wat dit kristal voor jou kan betekenen. Een reading op maat dus!

 

Foto:   

Artikel code: Witte celestien cluster 005

Prijs: 37,50 euro     Met extra korting nu voor: € 25,-

Afmetingen: cm lang,  cm breed, cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Zeer bijzonder en zeldzaam: Witte celestien clusters,

moedergesteente is zandsteen.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt geborgenheid in Hoger

Licht en groei. Het omhult je Wezen als een Kristallijne Lichtbol voor

koestering in Hoger Licht. Zo kan je systeem steeds meer oude ballast

afgooien in het Hoger Licht van wie je zelf werkelijk bent. Je systeem

leert wennen aan je eigen Hoger Licht Kracht en leert dit integreren en belichamen! Bijzonder Ascensie groei kristal!

 

Foto:

Artikel code: Window kwarts 001

Prijs:  van 12,50 euro nu voor 6 euro!!!            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken:

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht van dit kristal!

Korte reading op dit kristal: De kracht van dit kristal brengt helderheid

en groei met zich mee. Het kristal helpt je om inzicht te krijgen in je

eigen leven en leerlessen. Het werkt als een venster om op afstand,

vanuit neutraliteit, te kijken naar je eigen leerprocessen en brengt

hierbij inzichten aan het Licht.

Bijzonder hulpmiddel voor je eigen groei!

 

 

Alle december aanbiedingen op een rij vind je hier!

 

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

Datum & tijd            

Workshop                                                        

Kosten                      

 

 

 

januari 2008

 

 

 

 

 

Zaterdag 5 jan. 08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 2.3:
Inwijding in je Goddelijke
Zelf Kracht Kristal

 

Deze groep is al gestart, instappen is niet meer mogelijk!

meer info over
de Opleiding

€100,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

zondag 6 jan.08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Transformatie Workshop:
Healing van het hart
Deel I

In samenwerking met Meesters, Engelen,
kristallen & kristallen schedels!

Nog 4 plaatsen vrij!

€111,- per persoon

NIEUW!!!

Zaterdag 26 jan.08
10.00-16.30 uur

Wijziging:
Lichtwerk Opleiding, workshop 2.4:
Samenwerking met het Bewustzijn
en de energie van Kristallen

 

Deze groep is al gestart, instappen is niet meer mogelijk!

meer info over
de Opleiding

€100,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

zondag 27 jan.08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Transformatie Workshop:
Healing van het hart
Deel II

In samenwerking met Meesters, Engelen,
kristallen & kristallen schedels!

 

Nog 4 plaatsen vrij!

€111,- per persoon

NIEUW!!!

 

 

 

februari 2008

 

 

 

 

 

Zaterdag 2 en
zondag 3 feb.08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Transformatie Workshop:
Samenwerken & healing met
de Krachten van de
Kristallen Schedels

 

Nog 4 plaatsen vrij!

€222,- per persoon

NIEUW!!!

Zaterdag 9 &
zondag 10 feb.08
10.00-16.30 uur

 

Besloten workshopdag
Master Kristallen & Healing

 

 

€222,- per persoon

Zaterdag 16 feb. 08
10.00-16.30 uur

NIEUW!      NIEUW!      NIEUW!
Voorbereidingsdag Egypte Lichtwerk
Transformatie Reis

Meer info na aanmelding
Lichtwerkreis Egypte

De reis is vol en geboekt!

 

€77,- per persoon
Nieuw: inclusief
verrassing!!!

Zaterdag 23 feb.08
10.00-16.30 uur

Wijziging:
Lichtwerk Opleiding, workshop 2.5:
Samenwerking met het
Bewustzijn van Kristallen,
Healing met kristallen
en Ascensie Kristallen

 

Deze groep is al gestart, instappen is niet meer mogelijk!

meer info over
de Opleiding

€100,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

Donderdag 28 feb.
t/m 6 maart 2008

NIEUW!      NIEUW!      NIEUW!
Lichtwerk Transformatie Reis
in Luxor, Egypte

Kijk hier voor meer info!!!

De reis is vol en geboekt!

 

 

 

Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                          info@praktijk-apofyliet.nl