Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

Dit is de nieuwsflits van 12 oktbober 2007 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

T.Harkeswei 25

8408 CG Lippenhuizen

www.apofyliet.nl

www.praktijk-apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

*Wijzigingen op de websites, updates van de afgelopen periode & meldingen

*Update Egypte reis voorjaar 2008

*Laatste kans: Apofyliet Kristalopleiding 2007 

*Artikel: Waar zijn de grenzen??

*Nieuwe kristallen in de kristalshop

*Workshops deze en volgende maand

 

 

 

 

Een hobbelige tijd, zo ervaren de meeste mensen deze tijdsperiode. Een tijd met

vele Lichtpoorten die zich openen, en dus vele groei en Transformatie mogelijkheden.

Maar makkelijk is dat lang niet altijd. Naast je innerlijk, kun je ook fysiek aardig

wat ongemak ervaren in deze periode waarin we door diepe oude lagen mogen gaan.

Verderop in deze nieuwsbrief vind je een artikel over de energieen van deze tijdsperiode,

En door de link in dit artikel te volgen vind je ook een channeling van Isis, over deze

periode en wat je zelf kunt doen om deze verandering, groei en processen makkelijker

te kunnen dragen en ondersteunen.

Ook vind je in deze nieuwsbrief enkele bijzondere kristallen die juist in deze groeiperiode

prachtig ondersteunend kunnen werken, en je makkelijker helpen om los te laten,

ontspannen te blijven en vooral ook te blijven genieten van deze unieke, bijzondere

groeireis en tijd!

Ik wens ieder veel succes en Kracht in deze machtige tijd van Transformaties toe!

Warme hartegroet,

Willemien

 

 

 

 

 *Wijzigingen op de websites, updates van de afgelopen periode & meldingen

 

            In de afgelopen periode zijn er slechts een paar belangrijke updates op de websites van

Praktijk Apofyliet geweest. De meest belangrijke is wel de ‘geboorte’ van de nieuwe

Website www.kristallenschedels.nl op de dag van de 9:9:9 poort. De kristallen schedels

Krijgen hiermee alle ruimte. Op deze website zul je de laatste nieuwtjes, artikelen en

Channelings kunnen vinden en verder uiteenlopende informatie over de Kristallen Schedels

die van belang is, en is vrijgegeven voor deze Tijd van Transformatie.

Nieuw toegevoegd is ook op deze site een vraag en antwoord pagina, waar veel gestelde

of belangrijke vragen nadere toelichting krijgen. (Je vind deze pagina onder het menu

en het kopje “Artikelen Kristallen Schedels” of klik hier)

 

 

 

 

*Update Egypte reis voorjaar 2008

 

In september zijn we er een weekje tussenuit ‘gepiept’ om de laatste voorbereidingen voor

de groepsreis naar Egypte verder uit te diepen en organisatorisch de puntjes op de i te zetten.

Naast een weekje van Thuis komen in ons 2-de Thuisland, een blij weerzien met de vele

vrienden, energieen van het land en tempels, hebben we nog een prachtig extra trip weten te

regelen voor de groepsreis in februari/maart 2008. Wat deze extra toevoeging is, blijft

nog even een verrassing, maar wees verzekerd dat je het huidige Egypte vanaf dan met

geheel andere ogen zult gaan bekijken! Een kennismaking met de cultuur en het leven in Luxor,

zoals dat echt is!

Naast al deze regel-bezigheden hebben we uiteraard weer vele bijzondere Heilige Plaatsen

kunnen bezoeken. Niet alleen om zelf weer energie, Bewustzijn, nieuwe groei en Zielen

herinneringen op te halen, maar ook om opnieuw Lichtactivaties te mogen brengen. En

voorbereidend Lichtwerk te doen, voordat we met de groep naar enkele van deze plaatsen

zullen afreizen.

Opnieuw een prachtige week vol Kracht, Licht, begeleiding en vele nieuwe Lichtcoderingen!

 

Meer informatie over onze Lichtwerk Groepsreis naar Egypte vindt je hier!

 

De data zijn gewijzigd, en deze Groepsreis zal nu gaan plaatsvinden van

28 februari t/m 6 maart 2008!

(Bijzonderheden: Het is een Schrikkeljaar!!!)

 

 

 

 

*Laatste kans: Apofyliet Kristalopleiding 2007 

 

Apofyliet Kristal Opleiding

Voor hen die belangstelling hebben voor de Apofyliet Kristalopleiding. Deze wordt de eerst

komende tijd niet meer als losse opleiding aangeboden, vanwege de vele andere workshops

en de Lichtwerkopleiding.

Sommigen van jullie  volgen hierin momenteel een eigen, persoonlijk traject, maar vanwege

de drukte ben ik helaas niet meer in de gelegenheid om nieuwe persoonlijke kristal trajecten

uit te stippelen. Daarom raad ik ieder aan, die hier belangstelling voor heeft, mee te doen

met dit lesblok van de Lichtwerk Opleiding.

Lesblok 2 van deze opleiding is de Kristalopleiding, die geïntegreerd is in de 2-jarige opleiding.

Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, is dit voor nu eerst de laatste kans om nog mee te doen!

 

         Meer informatie over de inhoud van lesblok 2/Apofyliet Kristalopleiding vind je onder de

volgende link:

         http://www.praktijk-apofyliet.nl/lichtopleidingblok2.htm

 

*Er zijn op dit moment nog slechts 3 plekken vrij, dus wil je nog mee doen, laat dan

spoedig wat van je horen.

 

*De sluiting van inschrijving is op 10 november 2007.

 

*Alle data en kosten op een rij:

 

Zaterdag 17 en
zondag 18 nov.07
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 2.1:
Kennismaking met
kristalenergie & pendelen

€ 233,-  per persoon

incl. pendel en lesmateriaal

 

Zaterdag 8 dec.07
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 2.2:
Kristal energie en inwijding
in je Lemurische
Hart Kristal

€ 122,- per persoon

incl. persoonlijk hartkristal

 

Zaterdag 5 jan. 08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 2.3:
Inwijding in je Goddelijke
Zelf Kracht Kristal

€ 122,- per persoon incl. persoonlijk krachtkristal

 

Zaterdag 26 en
zondag 27 jan.08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 2.4:
Samenwerking met het Bewustzijn
en de energie van Kristallen

(Chakra leggingen en Krachtwielen)

€ 260,- per persoon

 

Zaterdag 23 en
zondag 24 feb.08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 2.5:
Samenwerking met het
Bewustzijn van Kristallen,
Healing met kristallen
en Ascensie Kristallen

€ 222,- per persoon

 

 

 

 *Artikel: Waar zijn de grenzen??

 

Nieuwe uitdagingen in een tijd van Transformatie

In deze soms wat ‘hobbelige’ tijdsperiode, met alle versnellingen van

energie, Lichtpoorten die geopend worden en zonnevlam energieen, is er

weer heel wat gaande in de wereld en in ons innerlijk. Grote

veranderingen, stroomversnellingen, snelle wendingen in je leven volgen

elkaar in razend tempo op. Soms lijkt de tijd niet meer bij te benen.

Een dag, een week, een maand, het is zo voorbij gevlogen. En je schiet

van het ene proces in het andere.

Geheel onverwachte zaken passeren zo nu en dan de revue. Oude ‘kwaaltjes’

of processen steken zo nu en dan toch de kop weer op, terwijl je dacht

ze allang afgerond te hebben. Waar gaat het naartoe in deze tijd???

En naast al die innerlijke processen, de stukken waar je doorheen gaat,

waarin je groeit, is daar nog altijd die buitenwereld. Die buitenwereld

die soms zo in andere energieen lijkt te zitten, waar je misschien moeite

hebt om aansluiting te vinden, omdat innerlijke en uiterlijke processen

elkaar triggeren, elkaar lijken tegen te spreken of juist tegenwerken.

Waar is de balans? Hoe de balans te vinden en te behouden? En bovenal,

het meest belangrijk in deze tijdsperiode: waar liggen mijn grenzen en

hoe goed kan ik deze bewaken?

In deze laatste 3 maanden van het Jaar van Transformatie wordt al het

geleerde van dit jaar nog even dunnetjes over gedaan, getest, bijgewerkt

en uitgediept. Dat is best pittig zo nu en dan, omdat processen zich zo

snel afspelen en elkaar opvolgen, overlappen zelfs soms. We mogen nu echt

tot aan het naadje gaan om de transformaties en groei van dit jaar in deze

maanden te verankeren, te integreren, om vervolgens vol goede moed, in een

verhoogde trilling door te stomen naar 2008.

Maar dat vergt zo nu en dan nog wel wat van ons. De nadruk ligt opnieuw op

de eigen verantwoordelijkheid van keuzes die je maakt in je leven en groei.

De nadruk ligt belangrijker nog dan anders op het afbakenen van grenzen.

Jouw auragrenzen, jouw emotionele grenzen, jouw persoonlijk zelf grenzen.

Waar ligt die grens? En hoe goed ken je jouw grens? En hoe goed kun je jouw

grenzen bewaken? Hoe vaak nog wordt er door de buitenwereld over jouw

grenzen heen gegaan? Voel je je daarin getest, keer op keer opnieuw?

Hoewel we met een groot deel van de mensheid krachtig en gericht werken aan

onze eigen Verlichtingsprocessen, om tot grenzeloze Liefde, respect en

Bewustzijn te komen, is een groot deel van de ‘buitenwereld’ hier nog lang

niet aan toe. We staan nu echt voor de Keuze: gaan we voor ons Licht, onze

ontwikkeling, onze Zelf Realisatie, of kiezen we wat de ‘veiligste weg’

lijkt: de weg van 3D, de materie, het onbewustzijn?

Een steeds grotere scheidslijn is aan het ontstaan in de mate van ego/

egoloosheid, respect/disrespect, spiritualiteit/niet-spiritualiteit. Dat

vergt telkens opnieuw hindernissen en uitdagingen voor ons om te overstijgen,

om telkens opnieuw in onze Kracht te blijven staan, in Liefde, in respect,

in balans. Maar hoe moeilijk is dat soms wel niet? Hoe hard wordt je getest

in jouw processen hierin? Hoe beïnvloed je dat? Kun je loslaten en vergeven

of laat je je er door onderuit halen?

Telkens opnieuw merk ik op hoe we getest worden in het bewaken van onze

grenzen. Hoe de buitenwereld keer op keer probeert onze grenzen te

overschrijden. Vaak vanuit egostukjes of een gevoel van macht, meestal

voortkomend uit de eigen onbewuste onzekerheden, onmachtstukken of angst.

Bijna wekelijks kun je ‘testjes’ hierin ervaren, opdat het zo’n actuele

leerles is in deze tijd om te leren steeds dichter bij je Zelf te zijn en

te blijven. Testjes ook om je Zelf te leren doorzien hoe belangrijk het is

te kiezen voor je Zelf, te gaan staan voor je Zelf en je Zelf ook te

beschermen.

Nog steeds zijn er veel mensen met een energie tekort die energie bij je

‘weg zuigen’ omdat ze zelf niet weten hoe hun energie in balans of op peil

te houden. En een logisch gevolg is dan ook dat als jij veel energie hebt,

de ander het onbewust bij je weg trekt. Tenminste, als je je energie

huishouding niet goed genoeg in de gaten houdt en beschermd. Ook dat is een

belangrijk stuk zorg voor je energie: je eigen (energie) bescherming. Niet

alleen biedt het bescherming als je je aura goed afbakent, ook helpt het je

steeds meer onderscheid te leren maken in energieen of deze van je Zelf zijn

of van een ander, opgenomen in je aura op een onbewaakt moment. Ook deze

energieen kunnen je systeem en Bewustzijn uitputten of belemmerend werken

in je eigen groei.

Ook hierin is het heel makkelijk het vingertje te wijzen naar de ander die je

energie weg trekt. Maar ook deze leerlessen wijzen jou juist op het feit dat

je je energie niet voldoende hebt beschermd, beheerd, er niet volledig bewust

midden in zat. Ook dit is dus een verwijzing naar je eigen verantwoording,

niet die van de ander!

En dan zijn er nog de leerlessen van de macht/onmacht patronen, ook zo actueel

in deze tijd. Waarbij een ander je wellicht energetisch of op aards vlak

probeert te intimideren, de wil op te leggen, jouw grenzen te overschrijden

of je te overweldigen met macht, woorden of overheersing. Waardoor je je

misschien heel klein en futloos, machteloos kunt voelen. Opnieuw een leerles

die er op wijst je balans te leren vast houden, je aarding krachtig vast te

houden en je energie te beschermen. Dan kan niemand je uit het veld slaan,

hoef je niet boos te worden of de tegenaanval in te zetten, maar kun je rustig,

beheerst en bij jouw gevoel en energie blijven.

 

Lees hier verder…. (ook voor een channeling van Isis over deze tijd!)

 

 

 

 

 

 *Nieuwe kristallen in de kristalshop

 

Kijk voor veel meer kristallen en sieraden in de Kristalshop!!!

 

 

Er zijn weer vele nieuwe kleine  Kristallen Schedels voor de

         verkoop in Praktijk Apofyliet gearriveerd! In verschillende en

         bijzondere kristalsoorten, o.a. amazoniet, smaragd (!), calciet,

         citrien, bergkristal, sodaliet, blauwe kwarts, labradoriet,

         en nog veel meer!

Mail me wanneer je het word-bestand wilt ontvangen!

 

 

 

Foto:

Artikel code: Arkansas Merkaba hanger klein 001

Prijs: 17,50 euro          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: helder transparante Arkansas bergkristal, geslepen in Merkaba vorm.

Algemene korte reading op dit kristal en deze kristal-vorm: Deze Merkaba van kristal zal je helpen bij het activeren en bekrachtigen van je eigen Kristallijne Merkaba. Het zet deze meer in balans en beweging en laat er Goud-violette Stralen doorheen stromen voor Transformatie en zuivering. Dit brengt je diepgaande healing, maar ook Ziels her-inneringen in je Bewustzijn terug omtrent Inwijding en Meesterschap. Dat betekend dat dit kristal je openbaringen van je eigen Ziel zal aanreiken, tools vanuit je eigen Bewustzijn bewust zal maken, opdat je steeds meer handvaten in je groei en Bewustzijnsprocessen kunt toepassen. Het maakt je krachtiger in je eigen energie, helpt je om steeds meer werkelijk in jouw Licht te gaan staan, maar helpt ook je Hoger Zelf meer te belichamen in je dagelijkse bestaan.

 

Specifieke kwaliteiten hierin door de kristalsoort: Arkansas (berg) kristal:

Met grote Kracht vol transformatie en zuivering zal deze kristalenergie zich inzetten voor bovenstaande aspecten. Deze kristalsoort brengt met name in razend tempo deze processen op gang en brengt enorme stroomversnellingen in je schoonmaak, groei en bewustwordingsprocessen aan. Met name de grote zuiverende Krachten van Metatron en Melchizek zijn verbonden aan deze hanger.

 

Foto:

Artikel code: Rozenkwarts Merkaba hanger groot 001

Prijs: 22,50 euro          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: rozenkwarts geslepen in Merkaba vorm.

Algemene korte reading op dit kristal en deze kristal-vorm: Deze Merkaba van kristal zal je helpen bij het activeren en bekrachtigen van je eigen Kristallijne Merkaba. Het zet deze meer in balans en beweging en laat er Goud-violette Stralen doorheen stromen voor Transformatie en zuivering. Dit brengt je diepgaande healing, maar ook Ziels her-inneringen in je Bewustzijn terug omtrent Inwijding en Meesterschap. Dat betekend dat dit kristal je openbaringen van je eigen Ziel zal aanreiken, tools vanuit je eigen Bewustzijn bewust zal maken, opdat je steeds meer handvaten in je groei en Bewustzijnsprocessen kunt toepassen. Het maakt je krachtiger in je eigen energie, helpt je om steeds meer werkelijk in jouw Licht te gaan staan, maar helpt ook je Hoger Zelf meer te belichamen in je dagelijkse bestaan.

 

Specifieke kwaliteiten hierin door de kristalsoort: Rozenkwarts:

Met zachte en vooral liefdevolle Kracht vol transformatie en zuivering zal deze kristalenergie zich inzetten voor bovenstaande aspecten. Deze kristalsoort brengt je heel veel steun, acceptatievermogen en liefdevolle begeleiding van Engelen in je schoonmaak, groei en bewustwordingsprocessen aan. Met name de zachtheid van Maria werkt in dit kristal diep door. Hierdoor voel je je gedragen in je groei.

 

Foto:

Artikel code: Amethist Merkaba hanger groot 001

Prijs: 22,50 euro          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: amethist geslepen in Merkaba vorm.

Algemene korte reading op dit kristal en deze kristal-vorm: Deze Merkaba van kristal zal je helpen bij het activeren en bekrachtigen van je eigen Kristallijne Merkaba. Het zet deze meer in balans en beweging en laat er Goud-violette Stralen doorheen stromen voor Transformatie en zuivering. Dit brengt je diepgaande healing, maar ook Ziels her-inneringen in je Bewustzijn terug omtrent Inwijding en Meesterschap. Dat betekend dat dit kristal je openbaringen van je eigen Ziel zal aanreiken, tools vanuit je eigen Bewustzijn bewust zal maken, opdat je steeds meer handvaten in je groei en Bewustzijnsprocessen kunt toepassen. Het maakt je krachtiger in je eigen energie, helpt je om steeds meer werkelijk in jouw Licht te gaan staan, maar helpt ook je Hoger Zelf meer te belichamen in je dagelijkse bestaan.

 

Specifieke kwaliteiten hierin door de kristalsoort: amethist:

Met zachte en toch ook tegelijkertijd grote Kracht vol transformatie en zuivering zal deze kristalenergie zich inzetten voor bovenstaande aspecten. Deze kristalsoort brengt je heel veel bewustwording en ook transformatie via St. Germain en de Violette Vlam in je schoonmaak, groei en bewustwordingsprocessen aan. Hierdoor voel je je gedragen in je groei.

 

Foto:  

Artikel code: Chakra armband 002

Prijs: 8,50 euro            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Diverse bijzondere edelsteentjes gecombineerd, bijv. aquamarijn, olivijn, amethist, carneool, citrien.

Algemene korte reading op dit kristal: Deze kristalletjes, die als eenheid verbonden zijn en samenwerken, brengen een prachtig Regenboog Licht in je systeem. Hiermee werkt het helend en openend op meerdere delen van je Zijn en op verschillende chakra’s in. Tegelijkertijd balanceert het je in je eigen energie uit en lijnt het de geopende chakra’s meer met elkaar uit, en brengt hierdoor diepe innerlijke stilte en balans.

Een prachtig sieraad en krachtige healer!

 

Foto:  

Artikel code: Armbandje parelmoer 001

Prijs: 7,50 euro            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: parelmoer, met zilveren sluiting

Korte reading op dit kristal: deze armband brengt de Kracht van Parelmoer Licht in je systeem, wat voor grote vernieuwing en doorstroming zorgt. Verbonden aan het Eenheids Licht en de Kracht van water brengt deze armband stroming op alle fronten in je leven. Stroming in je energie, en in je groei. Het kan verhelderende inzichten omtrent je eigen emotionele lichaam en groei aanreiken en eventuele blokkades hierin meer doorstroom brengen. Zachte, liefdevolle healer voor vernieuwing in je leven en groei!

 

Foto:

Artikel code: Geslepen aquamarijn hanger 02

Prijs: 19,50 euro          

Afmetingen: 2,4 cm lang, 1,6 cm breed

Kenmerken: Half transparante aquamarijn van goede kwaliteit. Geslepen. Zacht transparant blauw.

Korte reading op dit kristal: Bij dit kristal ontvang je een reading afgestemd op jouw energie, in combinatie met dit kristal. Een reading op maat dus!

 

Foto:

Artikel code: Zwarte toermalijn hanger 02

Prijs: 27,50 euro          

Afmetingen: 3,5 cm lang, 0,8 cm breed

Kenmerken: Diep zwarte toermalijn in natuurlijke ruwe groeivorm. Bijzonder glad van oppervlak.

Korte reading op dit kristal: Bij dit kristal ontvang je een reading afgestemd op jouw energie, in combinatie met dit kristal. Een reading op maat dus!

 

Foto:

Artikel code: Zwarte toermalijn hanger groot 004

Prijs: 35 euro                

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: ruwe, natuurlijke zwarte toermalijnstaaf in zilveren zetting!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit bijzondere kristal ontvang je een reading afgestemd op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:

Artikel code: Mini tweebenige ankh hanger zilver 01

Prijs: 14,50 euro          

Afmetingen: 1,5 cm lang

Kenmerken: zilver, mini hanger met grote Kracht!

 

 Foto:  

Artikel code: Witte calciet punt XXL 001

Prijs: 225 euro              

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Stralend witte calciet vol regenbogen, fantastische uitstraling! Schitterend exemplaar!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht!!!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit zeer bijzondere kristal ontvang je een reading afgestemd op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Kort algemeen over deze bijzondere kristalsoort:

Witte calciet is een nog niet veel voorkomende calcietsoort, maar krijgt wel steeds meer bekendheid.

De zachte Lichtkracht van witte calciet is ongehoord en zeer bijzonder en uniek in z’n soort. Deze Goddelijke Lichtkracht, die vervuld is met Engelenzang, brengt op zeer zachte wijze enorm diepe Transformaties teweeg. Het opent je Bewustzijn en verhoogd je Lichttrilling. Brengt diepgaande zachte healing en brengt nieuwe hoop, Vertrouwen, moed en Kracht in.

Deze kristallen zijn vrijwel altijd sterk verbonden met de Regenboog van het Volgende Universum en brengen hierdoor heel bijzondere Lichttrillingen in heel het kleurenspectrum met zich mee. Het heelt je op alle Lichtlichamen, her-verbind deze ook weer met elkaar en trekt ze naar hier, in je Bewustzijn. Waardoor een grote Bewustzijnsgroei en diepe Transformaties mogen ontstaan.

De vrouwelijke zachte Lemurische Krachten kun je ook in deze kristallen tegen komen, die een directe link vormen in je Bewustzijn naar jouw Oorsprong en Bron.

Witte Calciet helpt je je Monadisch Licht bewuster te worden en dit Licht ook meer in je Bewustzijn te trekken en verankeren, opdat je een ware Meester en God over jouw Bewustzijn mag worden.

Een bijzonde Leermeester van hoog Licht in een fysiek kristallen ‘jasje’!!!

© Willemien Timmer, 10 jan 06

 

Foto:  Zeer uniek!

Artikel code: Witte calciet bol XXL 002

Prijs: 75 euro                

Afmetingen: 6,8 cm doorsnede

Kenmerken: helder transparante witte calciet met schitterende inwendige regenbogen! Schitterend exemplaar!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht!!!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit bijzondere kristal ontvang je een reading afgestemd op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:

Artikel code: Mega honing calciet bol XXXL 002

Prijs: 275 euro              

Afmetingen: 11,5 cm doorsnede, weegt meer dan 3 kilo!

Kenmerken: zacht halftransparante honing calciet met inwendige regenboogjes. Fantastisch en uniek exemplaar, zeker vanwege de grootte! Echt een Meesterkristal!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht!!!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een reading afgestemd op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Kijk hier voor heel veel meer unieke en zeer bijzondere calciet exemplaren!

 

 

 

Kijk voor veel meer kristallen en sieraden, en grotere foto’s, in de Kristalshop!!!

 

 

 

*Workshops deze en volgende maand

 

Datum & tijd            

Workshop                                                        

Kosten                      

 

 

 

oktober 2007

 

 

 

 

 

Zaterdag 27 en
zondag 28 okt.07
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 1.4:
Integratie Healing & Lichtwerk

 

Deze groep is al vol!!!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

 

 

 

Meer info vind je door

op de betreffende workshops te klikken, of mail:

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

Datum & tijd            

Workshop                                                        

Kosten                      

 

 

 

november 2007

 

 

 

 

 

Vrijdag 2 nov.07
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Transformatie Workshop:

Werken met de Kracht van Metatron

 

Nog 3 plaatsen vrij!!!

 

€111,- per persoon

Zaterdag 3 nov.07
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Transformatie Workshop:
 
Werken met de Kracht van Lichtdraken

 

Nog 3 plaatsen vrij!!!

 

€111,- per persoon

Zaterdag 17 en
zondag 18 nov.07
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 2.1:
Kennismaking met
kristalenergie & pendelen

 

Nog 3 plaatsen vrij!!!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

Zaterdag 30 nov.07
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Transformatie Workshop:
Werken met de Kracht en
Magie van het
Merlin Bewustzijn

 

Nog 3 plaatsen vrij!!!

 

€111,- per persoon

 

 

 

Meer info vind je door

op de betreffende workshops te klikken, of mail:

info@praktijk-apofyliet.nl

 

Datum & tijd            

Workshop                                                        

Kosten                      

 

 

 

december 2007

 

 

 

 

 

Zaterdag 8 dec.07
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 2.2:
Kristal energie en inwijding
in je Lemurische
Hart Kristal

 

Nog 3 plaatsen vrij!!!

 

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

Zondag 9 dec, 07,

10.00-16.30 uur

Lichtwerk Transformatie Workshop:

Samenwerken & healing met de Kristallen Schedels

 

Nog 1 plaats vrij!!!

 

€111,- per persoon

 

NIEUW!!!

Zaterdag 15 en
zondag 16 dec.07
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Transformatie Workshop:
Healing van het hart
Deel I & Deel II
  
 

 

Nog 4 plaatsen vrij!!!

 

€222,- per persoon

 

 

 

Meer info vind je door

op de betreffende workshops te klikken, of mail:

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

Dit was de nieuwsflits van  12 oktober 2007 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

T.Harkeswei 25

8408 CG Lippenhuizen

www.apofyliet.nl

www.praktijk-apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

info@praktijk-apofyliet.nl