Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

 

Apofyliet Nieuwsflits 13 juni 2010

 

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

*Praktijk mededelingen & website updates

*Nieuwe Apofyliet Lichtwerk Opleiding in de planning

*Artikel: Zomer Zonnewende 21 juni 2010

*Nieuwe Ascensie Activatie workshops in 2010

*Speciale juni-aanbiedingen in de Ascension Shop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

Lieve allemaal,

 

Bij deze weer een korte update en nieuwsflits  van alles wat gaande is en speelt bij Praktijk apofyliet. Meegaand op de stroom of Flow die zich aandient in deze tijdsperiode. Een periode vol groei, mogelijkheden en spannende, verrassende, diepgaande activaties en initiaties, die een ieders leven kunnen veranderen!

 

Ik wens je weer veel leesplezier toe met deze nieuwsflits en hopelijk tot ziens!

 

Sprankelende hartegroet,

Willemien

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Praktijk mededelingen & website updates

 

*Praktijk Apofyliet zal in de week van 17 t/m 25 juni gesloten zijn i.v.m. een weekje ‘vakantie’.  (Zie verderop in deze mail).

 

 *Opnieuw een aantal nieuwe Ascensie Workshops ook staan in de planning, verderop in deze nieuwsflits ook daar meer over, en uiteraard op de site nog meer informatie (in de Activiteitenagenda).

 

*Gedurende de maand juni gelden een aantal extra aanbiedingen op bijzondere Nieuwetijdskristallen, ook deze vind je verderop in deze nieuwsbrief. Kortingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, en gedurende de hele maand juni 2010.

--------------------------------------------------------------------------------

 

* Nieuwe Lichtwerk Opleiding in de planning

 

De derde, en tevens laatste Lichtwerk Opleiding van Praktijk apofyliet is inmiddels gepland en de data zijn bekend.

Er is op dit moment nog volop plek om in te stromen in deze diepgaande en zeer uitgebreide opleiding, die volledig gericht is om jou zoveel als mogelijk te ondersteunen in je eigen Kracht, Bewustwording, Lichtpotentieel en Meesterschap.

Voorgaande opleidingen hebben zeer diepgaande processen en veranderingen bij deelnemers teweeg gebracht, met prachtige blijvende effecten. Mensen werden weer meer in hun authentieke Kracht geplaatst, kregen een verdiept contact met hun Zelf en Hoger Bewustzijn, konden steeds meer hun Missie, specifieke kwaliteiten, leerlessen en processen verhelderen en noem maar op. Er gebeurd in de opleiding te veel om op te noemen. En ieder ervaart dat uiteraard weer op zijn of haar niveau, reikwijdte, vanaf dat punt waar jij staat in je groei in het NU.

De opleiding biedt vele handvaten voor eigen processen, groei en Bewustwording, maar biedt daarnaast ook voldoende achtergrond en informatie om steeds diepere inzichten te verkrijgen over wat er op aarde gaande is, op weg naar 2012 en verder. Maar biedt ook handvaten voor een gedegen achtergrond, kennis en vaardigheden om eventueel een eigen praktijk te starten. En mocht je al een praktijk hebben?! De ervaring leert dat de verdieping, healing en bewustwording aangereikt in de workshops ook enorme verdieping aanreikt binnen je eigen werkzaamheden en praktijk.

 

Voor heel veel meer informatie over deze veelzijdige en diepgaande opleiding, die volledig vanuit het Nu en in totale gelijkwaardigheid gegeven wordt, afgestemd op de energieen van deze tijd en de deelnemende groep, 

kijk op de website www.praktijk-apofyliet.nl

 

Of rechtstreeks via onderstaande link:

http://www.praktijk-apofyliet.nl/startlichtwerkopleiding.htm

 

Of mail me op info@praktijk-apofyliet.nl

Voor aanmeldingen, kun je me ook altijd mailen natuurlijk!

 

 

 

Op zaterdag 4 september van 10.00 tot ongeveer 15.00 uur is er een vrijblijvend te volgen introductiedag over deze opleiding. Je maakt op deze dag kennis met Praktijk apofyliet, haar werkwijzen, je ontvangt meer inhoud en informatie over de opleiding en natuurlijk staat deze dag ook volop in het teken van aan de slag gaan met healing, channelingen, en wat maar aan de orde komt.

Deze dag wordt volledig afgestemd op de aanwezige deelnemers en zal van daaruit de meest passende healing, channeling, oefeningen aanreiken.

Het is hoe dan ook een leuke dag in uitwisseling met elkaar voor een nadere kennismaking!

 

De uitwisseling voor deze dag bedraagt € 77,- incl, koffie, thee, soep en versnaperingen.

Voor aanmeldingen, mail me op info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

*Zomer Zonnewende 21 juni 2010

 

 

 

De Zonnewende, ook wel midzomer genoemd, vind dit jaar plaats op 21 juni 2010. kenmerk van de zonnewende is dat de zon op deze dag het grootst in haar Kracht is (meeste zonne-uren). Het markeert de langste dag waarop het Licht is.

Deze dag markeert het punt waarop het overdag het langste licht is en de nacht het kortst is. Na deze datum worden de dagen weer korter en de nachten langer. Het is tevens het markeerpunt waarop de zomer begint.

Vanuit vele oeroude tradities werd deze dag altijd al gevierd, niet alleen in de Keltische wereld, maar bijna overal in Noord Europa.

 

De Kracht van de Zon is deze dag op haar sterkst en dat betekend een diepgaande en grote input van Solaire frequenties die binnen komen op het Noordelijk Halfrond. Dat betekend voor ons ook een grote input aan Lichtfrequenties vanuit het Solaire Bewustzijn, welke ons eigen Gouden Bewustzijn aantrillen en ons steeds diepere helpen her-inneren aan onze eigen Solaire Kracht.

De datum van deze zonnewende is 21- 6-2010, welke een 3-6-3 Poort vormt: de 3 staat voor het Heilig Huwelijk, de versmelting van de polariteiten tot heilige Drie-Eenheid. (Het hoofdthema ook van dit jaar qua trillingsverhogingen en Bewustzijnsgroei!)

De 6 versterkt dit proces. Omdat de 6 gevormd wordt uit de som 1+2+3 = 6. En is ook deelbaar door al deze 3 getallen. Maar omvat tevens twee keer het Heilige getal 3.

Daarnaast zorgt de 6 in deze datum voor de balans, het weerspiegelt aan beide zijden de 3. En zorgt daarmee voor een prachtig uitgelijnde harmonie, balans en gelijkwaardigheid.

Opnieuw dus balans tussen links en rechts, en dus mannelijk en vrouwelijk, denken en voelen, hemel en aarde, voor en achter, etc.

 

Deze bijzonder krachtige dag zal voor ons in het teken staan van de frequenties die dit jaar (2010 is een 3 jaar!) naar de Aarde stromen en ons telkens opnieuw dieper en verder initiëren en helpen groeien in ons eigen Heilig Huwelijk Bewustzijn: de versmelting van Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk, op weg naar Androgyniteit. Waarin we de dualiteit in ons Bewustzijn overstijgen, of eigenlijk omarmen zodat we weer in ons eigen Meesterschap zonder onderscheid tussen ‘zwart’ of ‘wit’ en dus zonder enig oordeel terug kunnen keren. Natuurlijk zal dit nog niet direct leefbaar zijn voor iedereen in 3D. Maar waar de frequenties van dit jaar om gaan is dat de verankeringen gemaakt worden, die blauwdruk voor Eenheid en het leven van de Heilige Drie-Eenheid binnen ons Bewustzijn weer gefundeerd raakt, bestaansrecht krijgt en geactiveerd wordt, ook in de Aarde Rasters en elders in de Galaxy.

 

Omdat wij op het moment van de Zonnewende in Egypte vertoeven, waar we ons ook nog eens een stuk dichter bij de evenaar (en dus bij de Zon!) bevinden, voelt het belangrijk vanuit deze velden ook gericht af te stemmen op de Zonnewende, en dan met name gericht op de frequenties van deze dag, maar ook in het kader van de frequenties van dit jaar en de activaties die via de Portalen of Sterrenpoorten elke maand binnen komen, hier bewuster en directer mee te verbinden.

Gezien de energie en frequenties van deze datum (de 3-6-3) werd ons door Spirit aangereikt dat het belangrijk is en dat deze frequenties in verbinding staan met de nog komende activaties en trillingsverhogingen via de Kracht- en Lichtportalen op 7 juli (7-7 Portaal), 8 augustus (8-8 Portaal) en 9 september (9-9 Portaal), op weg naar de Essentiele Sleutel en activatie-dag op 10 oktober 2010 : Het 10-10-10 Portaal, welke Ultiem qua activaties en initiaties is dit jaar, omtrent dit jaarthema en de frequentie verhogingen binnen de Goddelijke Mannelijke en Goddelijke Vrouwelijke Energieen en om deze meer samen te brengen en te verankeren, dwars door alle dualiteit en onbalans heen.

Daarom ook voelde ik al vanaf eind 2009 dat we juist die belangrijke datum (10-10-’10) met een groep belangrijk werk te doen hebben in Egypte. (Niet voor niets ook weer was de totale groep die meegaat voor deze activaties, gevormd in 3 dagen tijd!!!!)

Nu wordt steeds duidelijker hoe de aanloop naar deze belangrijke initiaties voor het Collectief Bewustzijn, Galactisch en Universeel Bewustzijn, maar ook het individueel Bewustzijn, al in opbouw is. Dus ook de frequentieverhogingen van de Zonnewende zullen hierin een belangrijke voorbereidende rol spelen, evenals de eerder genoemde Portalen die de komende maanden voor de vereiste trillingsverhogingen zullen zorgen.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat we deze dag, voor deze afstemming en voorbereidingen voor de Collectieve velden en een eerste opening via de frequenties van 3-6-3 (op weg naar de 10-10-10) aanwezig dienen te zijn op die plaatsen die al eerder aangereikt zijn, van waar wij met de groep de activaties op de 10-10-10 zullen gaan beleven, ervaren, bekrachtigen en als kanaal  de aarde ‘binnen’ zullen halen, namelijk Kom Ombo en El Kab in Zuidelijk Egypte.

 

Hoe toepasselijk, daar de frequenties van deze beide plaatsen van een unieke orde zijn. De Tempel van Kom Ombo is de enige in Egypte die in spiegelbeeld gebouwd is en gewijd is aan zowel Horus (een zijde van de tempel) en Sobek (andere zijde van de tempel). Vertegenwoordigers van zogenaamd “Licht’ en ‘Donker’. Deze krachtplaats helpt je de dualiteit in je eigen Bewustzijn samen te brengen, te overstijgen, en Eenheid en Dualiteit met elkaar te laten versmelten. Deze tempel was ook gebaseerd op de initiaties om oer-angsten te overstijgen (voor o.a. het trauma op het Reptilian Bewustzijn), waar Sobek de vertegenwoordigende Meester-Rol in speelde.

De Kracht van Horus hierin ligt in het contact maken met het eigen Overkoepelend Kosmisch Perspectief, welke zonder Oordeel is, dus vanuit Meesterschap de ware betekenis van Dualiteit leren zien, zonder identificatie met schaduw of angst, maar vanuit Universele Onvoorwaardelijke Liefde en een Wijds Kosmisch Perspectief het ‘spel’ van onze Evolutie te aanschouwen en datgene wat wij als Bewustzijn wensten te leren door af te dalen in de dimensies en het ‘spel van de Dualiteit’ te spelen.

Horus staat ook voor ons eigen Gerealiseerde Meesterschap en overvleugelend Perspectief op Kosmisch niveau. De Gouden Horus komt voort uit de versmelting van Goddelijk Vrouwelijk (Isis) en Goddelijk Mannelijk (Osiris). Dus opnieuw: de Heilige Drie-Eenheid vanuit het Heilig Huwelijk!

 

De Tempels van El Kab zijn echter van een geheel andere orde. Deze Heilige Plaats, die een heel groot gebied bestrijkt met diverse kleine tempels en tombes, draagt nog altijd de Oer-Moeder energie, vertegenwoordigd door de gier-Godin Nechbet. In de diverse tempels van El Kab, zijn diverse initiaties en energieën aanwezig van o.a. Thoth, Isis en de Hathors, maar overkoepelend is daar telkens de Oermoeder energie van Nechbet.

Deze frequenties helpen in de Collectieve Velden steeds meer het Goddelijk Vrouwelijk Potentieel terug te brengen in de Ware Orde en Balans, herstellen en activeren in haar Ware Bedoeling, zoals deze reeds eeuwen geleden al beschadigd is en het mannelijke aspect in het Collectief is gaan overheersen.

Deze Oer Liefdevolle Goddelijk Vrouwelijk Frequenties dienen stap voor stap steeds dieper weer wakker gekust te worden in de Collectieve Velden opdat ze weer meer en meer geïntegreerd Bestaansrecht krijgen. En ook in de Collectieve Menselijke velden, als ook in de Aarde Velden steeds meer de verbintenis tot stand komt, in healing van de gekwetste Mannelijke en Vrouwelijke frequenties. Dan kan gaandeweg door alle initiaties en frequentieverhogingen op aarde steeds meer naar de Versmelting via het Heilig Huwelijk toegewerkt gaan worden, via de Portalen die dit jaar nog volgen. Dat betekent een enorm nieuw Potentieel en opening van mogelijkheden voor een ieder ‘individuele Ziel’ die aangesloten is op het Collectieve Menselijke Bewustzijnsveld.

 

Wij zullen dus, in voorbereiding op de nog komende initiaties en trillingsverhogingen, in het kader van onze Missie ook voor het Grote Geheel, op 21 juni 2010 daadwerkelijk fysiek aanwezig zijn voor voorbereidend werk, in deze tempels. In aanloop op de volgende trillingsverhogingen, maar met name in voorbereiding op het 10-10-10 Portaal, waarop we ook fysiek met een groep krachtige helers weer op deze plaatsen aanwezig zullen zijn om te helpen deze essentiële frequenties te verankeren op en in Moeder aarde, de Collectieve velden en ons eigen Bewustzijn.

Voor ons eigen Ascensieproces en het Planetaire-, Galactische en Kosmische Ascensie proces.

 

Voel je je ‘geroepen’ of verbonden met deze Missie?! Voel je dan welkom om op 21 juni 2010 ook af te stemmen op deze frequenties die naar Moeder Aarde stromen. De stromen frequenties van 3-6-3, die openingen creëren naar je eigen Heilig Huwelijk en meer verbindingen/openingen creëren naar je eigen Heilige Drie-Eenheid Bewustzijn. Die een krachtige balans mogen brengen, ook in jouw Bewustzijn, en je helpen alle reeds gerealiseerde kwaliteiten en Bewustzijn ook daadwerkelijk in balans en harmonie te verankeren, in voorbereiding op nog dieper gaande activaties en initiaties in de komende maanden, op weg naar de 10-10-10.

Een afstemming op de voorbereidende energieën voor nog krachtiger activaties en initiaties die er aan gaan komen op/in de aarde en die in jouw Bewustzijn steeds meer je Aardeverbindingen en commitments met Moeder Aarde zullen verhelderen.

Op de Kracht van de Zon, die ook jouw eigen Solaire Kracht en Bewustzijn versterkt. Maar tevens grote golven van Licht naar Moeder Aarde brengt die ons allen helpen groeien via de Rasters van Moeder Aarde en Collectieve velden van Bewustzijn.

Een afstemming op de frequenties en kwaliteiten die deze Heilige Plaatsen in Egypte vertegenwoordigen en ‘vast houden’ voor de Mensheid en Collectieve Velden. Opdat deze in de juiste Kosmische Timing ook de juiste erkenning, activatie en opening kunnen vinden voor hun Bedoeling voor het Grote Geheel.

 

Opdat ook ons Gouden Licht steeds langer mag schijnen en de ‘schaduw’ steeds meer omarmt mag worden en herkent mag worden als zijnde ons eigen vergeten Licht, welke een belangrijke Rol heeft gespeeld in het ervaren van en leren door de dimensies van Dualiteit heen!

In de bewuste wetenschap dat we weer op weg zijn op alle lagen en dimensies onze eigen Zonnekracht en Onvoorwaardelijke Liefde weer te mogen laten stralen. Ons Meesterschap weer te her-inneren en belichamen.

In her-innering dat we allen Kinderen van de Zon ZIJN!

 

© Willemien Timmer 10 juni 2010

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

*Voorproefje: enkele nieuwe Ascensie workshops in 2010

 

2010…gekenmerkt door weer geheel nieuwe energieën, frequenties en veranderingen, brengt uiteraard ook geheel vernieuwde hoogfrequente workshops voort om zo up to date mogelijk afgestemd te zijn, worden en of blijven op alle veranderingen en energieën die op aarde werkzaam zijn.

Dat betekend met de vele nieuwe Poortopeningen ook vernieuwde en verdiepende connecties in je Zelf en het Universum ontdekken, die werkzaam zijn in je en om je heen en nieuwe mogelijkheden creëren op ons Pad van Ascensie.

 

Enkele van deze nieuwe workshops afgestemd op de frequenties van dit jaar en voornamelijk deze tijdsperiode, vind je hier onder:

 

Wil je up to date mee gaan in de hoogst mogelijk haalbare groei

die op dit moment op Aarde mogelijk is?

 

Dan zijn dit de workshops voor je die je daarin op menselijk,

energetisch, Galactisch en Kosmisch niveau ondersteunen

in je persoonlijke Bewustwordings proces!

 

 

 

Ascensie Activatie & initiatie Workshop:                                             NIEUW!

 

Verken jouw Team van Licht

 

Specifiek thema deze dag:

Iedere Ziel die met een nadrukkelijke Missie in deze tijden op aarde leeft, leert en groeit heeft een Team van Lichtwezens om zich heen waarmee samengewerkt kan en mag worden. Veelal zijn zij voor specifieke Missies en Bedoelingen aanwezig, en veelal komen zijn uit alle 'windstreken'(dimensies, sferen, etc.). Denk bijvoorbeeld aan Ascended Masters, Engelen, maar ook Elfen, deva's, afgezanten van diverse sterren, dimensies, en noem maar op.

Deze workshop reikt je een kennismaking aan met enkele zo niet meerdere van jouw Persoonlijke leden van jouw Team van Licht. Opdat je je van hen Bewuster wordt, maar ook steeds dieper met hen leert samenwerken op een harmonieus en volkomen gelijkwaardig niveau, vanuit je eigen Meesterschap. Dit omwille van je eigen groei en bewustwording, het uitvoeren van jouw Missie hier op aarde, maar uiteraard ook omwille van de verdere groei van deze Lichtwezens zelf.

Waarom koos je ervoor met elkaar samen te werken? Een team te vormen? Welke Missie ligt hieraan ten grondslag? Welke specifieke (Licht)kwaliteiten bezit jij en

welke je Team? En hoe kun je dat combineren/ samen inzetten?

Allemaal sleuteltjes die meer en meer verhelderd mogen worden en veel hernieuwd inzicht, visie en Bestemming zullen vinden.

Het werken vanuit totale gelijkwaardigheid staat voorop om op diepgaand niveau met je Mede-Meesters te kunnen en mogen samenwerken!

Ook al ken je een of meerdere leden van jouw Team van Licht al, dan nog kan deze workshop aanvullend, aanreikend, inzichtgevend zijn en nieuwe Teamleden of bewustzijnslagen verhelderen!

 

Multidimensionaal Lichtwerk voor, door en met elkaar!

 

Datum: Zondag 27 juni 2010 van 10.00 tot 17.00 uur

Uitwisseling: € 111,- per persoon incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

                   -----------------------------------------------------

 

 

Ascensie Activatie & initiatie Workshop:                                      NIEUW!

 

Kristallen Schedel Cirkel

 

Specifiek thema deze dag:

Ontmoetingsdag voor uitwisseling met elkaar en voor de kristallen schedels onderling.

Activatie cirkel van kristallen schedels voor aansluiting en afstemming op de nieuwe

frequenties en coderingen (voorbij het oude duale Atlantische Grid) van deze tijd,

zodat jouw schedel(s) jou zo goed en passend als mogelijk kunnen begeleiden in alle

processen en trillingsverhogingen van deze tijd.

Je kristallen schedel(s) ontvangen hierbij dus een initiatie in de nieuwe frequenties en

gaan daardoor nog concreter, gerichter, effectiever, krachtiger met jouw Bewustzijn samenwerken.

Tevens kan hun eigen Bewustzijn hierdoor ook meer tot ontplooiing komen en in het volledige potentieel belichaamd worden!

Daarnaast zul je zien dat de uitwisselingen die tussen de schedels onderling ontstaan ook boeiend, fascinerend, vreugdevol en zeer waardevol voor jouw groei en die van je schedel(s) zullen zijn.

 

Multidimensionaal Lichtwerk voor, door en met elkaar!

 

Datum: zaterdag 10 juli 2010 van 10.00 tot 17.00 uur

Uitwisseling: € 111,- per persoon incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

-----------------------------------------------------

 

 

Ascensie Activatie & initiatie Workshop:

 

7-7- Portaal : het Sirius Portaal

Dag van de Wedergeboorte van Sirius/ Antiek Egyptisch Nieuw jaar

 

Deze dag zullen we met de naar de aarde toestromende frequenties van dit krachtige Portaal krachtige transformaties, activaties, initiaties, healingen en verdere Bewustwording in onze eigen systemen mogen brengen.

Openingen van de Portalen in Sirius brengen een nieuwe vorm van Creatie met zich mee in het Bewustzijn. Herstel van oude structuren in hun Oorspronkelijke Energieen (zeer diepgaande healing dus).

Samenwerking met enkele grote Meester Bewustzijnsvelden welke afkomstig zijn van Sirius, zoals het Katten Bewustzijn, Honden Bewustzijn, Bewustzijn van de Dolfijnen wezens. Samenwerking met de grote Meesters die sterke connecties met dit sterrenstelsel en frequenties kennen zoals o.a. Anubis, Sechmet, Bastet en Mut.

Connecties met de frequenties van de Sfinx. Samenwerken met de Grote High Counsils van Sirius voor Nieuwe Creatie en Bewustwording.

 

Tevens krachtig Planetair-, Collectief-, Galactisch- en Kosmisch healingwerk voor het grote Geheel, naast eigen bewustwording, groei en healing!

 

 

Datum: 7 juli 2010 van 10.00 tot 17.00 uur

Uitwisseling: € 111,- per persoon incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

Nog 2 plaatsen vrij!!!

 

 

                            -----------------------------------------------------

 

Meer nieuwe workshops in 2010 zijn o.a.:

 

*Werken met Meesterkristallen (Crystal Light Teachings ©)

*Connecties met en samenwerken met Natuurwezens & Moeder Aarde

*The Cosmic Rays of Light, Initiations by Ra

* The Books of Knowledge, Initiations by Thoth

*Power of the Goddess, Initiations by Isis, Nephthys, Ma’at, Sechmet & Nechbet

*Pillar of Light matrix Activation

*Zomer Zonnewende viering met groot kristallen krachtwiel & Aardehealing

 

 

Meer nieuwe workshops en inhoud van de workshops zijn al terug te vinden in de activiteitenagenda!         Voor aanmeldingen, mail me!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

*Kristallen schedels

 

Er zijn nog een aantal kleinere en een paar grotere Kristallen Schedels die nog een nieuw Thuis zoeken.

Ook zijn er nog een aantal mini kristallen schedels hangers! (met korting!!!)

Voel je dat je ‘geroepen’ wordt, mail me, dan stuur ik je de PDF bestanden toe!

 

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*Mega juni-aanbiedingen in de Ascension shop:

 

Foto:

Artikel code: Ascended Master Coaching Crystal Arkansas dubbeleinder

Prijs: Nu super stunt mei 2010 aanbieding:  € 11,11      

Afmetingen: gemiddeld ongeveer 2 cm lang

Kenmerken: kleine dubbeleinder van Arkansas kristal in zilveren zetting.

Bijzonder:Zeer krachtige hanger, opgeladen met energieën van diverse Ascended

Masters voor rechtstreekse, krachtige ondersteuning in je Ascensie processen.

Zeer krachtig healingtool en ondersteuning in je eigen Bewustzijnsgroei!

Verbonden Krachtvelden/Bewustzijnsvelden aan deze hanger:

Diverse Meesters vanuit de Grote Witte Broeder- en Zusterschappen,

Serapis Bey en Metatron.

Korte algemene reading op de energie van dit kristal, afgestemd op de

 frequenties van de Nieuwe Tijd:

Arkansas (berg)kristal is een zeer krachtig kristal met een heel hoge

Lichtfrequentie. De Kracht van Arkansas draagt het Oorspronkelijke Kristallijne

 licht in zich, welke deze kristallen nog altijd vasthouden vanuit het begin van

de Schepping. Zij stralen dit in een krachtig Wit en Regenboog kleurige frequentie

uit, en dit brengt een enorme Transformerende Kracht met zich mee.

In dit Licht van Transformatie kunnen Hogere connecties met Zieledelen van je

Zelf hersteld, her-innert en weer ‘opgehaald’ worden. Dat betekend dat Arkansas

 kristal je je eigen Lichtcoderingen van je Oorsprong, je originele codes, weer

helpt te doen ontwaken en aantrekken. Dit werkt zowel transformerend, helend

als enorm Bewustzijnsverruimend. Je Monadisch Licht komt hiermee dichter

binnen handbereik in het hier en nu en je wordt in je volledige Potentie uitgelijnd.

Des te meer je systemen dit kunnen dragen en in dit is gerelateerd aan in

hoeverre jij dit kunt verankeren (waarvoor een zeer krachtige aarding vereist is),

des te meer wordt je Hoger Bewustzijn en Multidimensionaal Bewustzijn geopend.

Dat betekend dat je Ware Potentieel zich weer (gaandeweg) aan je Bewuste hier

en nu zal mogen gaan openbaren, kwaliteiten van je eigen Zijn weer wakker

gekust worden en zich kunnen manifesteren in het hier en nu en jouw Licht en Zijn

zich kunnen manifesteren in diepe verbinding met je Aardse Zelf. Hiervoor ook is

uiteraard een zeer diepe connectie met Moeder Aarde en je eigen Aarde Bewustzijn

een must, opdat de Kracht van Arkansas kristal je anders makkelijk uit je aarding/

realiteit trekt, opdat de energie ervan zo sterk en hoog qua trilling is. Een goede

 aarding en verankering in de aarde-energie is dus zeer essentieel wanneer je

werkt met dit kristal.

Arkansas kristal draagt naast het Oorspronkelijke Kristallijne Licht, ook

verbindingen met grote Meester Bewustzijnsvelden, zoals de Scheppende Krachten

van de Elohim, de hoge transformerende frequenties van Metatron, de zuiverende

frequenties van Serapis Bey. Maar daarnaast is Arkansas kristal ook volledig

uitgelijnd en afgestemd op de tonen van het Kernkristal in Moeder Aarde en het

Kernkristal van Alcyone, waarmee een zeer hoogfrequentie, zuivere en

bewustzijnsverruimende uitlijning wordt neergezet, die wanneer je werkt met dit

kristal, ook in jouw systemen en Multidimensionale Zijn wordt neergezet.

Daarnaast stralen ook de frequenties van de Regenboog Stralen door dit kristal

heen om heel gedoseerd en passend healing in verschillende kleur/frequentietonen

te kunnen aanreiken, passend bij je groei, jouw Bewustzijn, energie en processen.

Arkansas kristal versnelt je processen in een razend tempo. Maakt oude

schaduwstukken wakker om belicht, doorzien, her-innert, herkend en omarmt te

worden. Het her-innert je aan je eigen Ware Zijnslicht en Oorsprong, maar vraagt

daarmee ook uiterste zuiverheid en respect voor Al Wat Is, opdat het kristal je

laat zien hoe jij ‘wij’ zijn, hoe we onderdeel zijn van Al Wat Is. Dat we Mede-Schepper

zijn van Al Wat Is en hoe we ons Zijn kunnen Manifesteren door alle dimensies

van Zijn heen, in het hier en nu.

Arkansas kristal weerspiegeld ons ons Ware Zijnslicht vanuit de Oorsprong, in

Kristallijne Structuren.

©Willemien Timmer, oktober 2009

 

 

 

Foto:

Artikel code: Super stunt mei 2010 aanbieding: diverse armbanden 001

Prijs: Normale prijs gemiddeld € 7,50 tot € 10,-, nu voor € 5,55  (per stuk)    

Afmetingen: 1 maat

Kenmerken: Prachtige kwaliteit splitarmbanden die gereinigd, geopend, geactiveerd zijn in hun volwaardig 13-dimensionaal Bewustzijn en je dus krachtig ondersteunen in jouw Bewustzijnsgroei! Met korte algemene reading op de frequenties van deze tijd en ondersteuning die de kristalsoort daarin aanreikt.

De volgende kristalsoorten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt:

 

Chalcedoon:

Chalcedoon helpt je steeds meer te spreken vanuit je hart. Je eigen Licht en Kracht, maar ook Wijsheid en Kennis op deze wijze de wereld in brengen. Stimuleert ook creativiteit (uitdrukking geven aan je Zelf), stroming, dieper innerlijk horen en verstaan.

 

Rozenkwarts:

Helpt je om Onvoorwaardelijke Liefde werkelijk te voelen in je Hart. Heelt oude Zielenpijn en kwetsuren. Helpt je je hart geopend te houden, ongeacht welke spiegels van groei je treft op je Pad. Acceptatie, vergeving, Liefde, zachtheid, heling en troost voor je Zelf en de wereld(en) om je heen ervaren. Diepe afstemming op je Zelf.

 

Citrien:

Helpt je je zonnevlecht beter in balans te brengen en de Kracht van de Zon toe te laten in je eigen leven en groei. Versterkt je eigen Kracht maar ook de verbinding met je eigen Zonne- of Lichtkracht. Maakt dus ook bewuster van je eigen potentieel en kwaliteiten.

 

Arkansas bergkristal:

Enorme transformatie en heling, maar ook de Kracht die ondersteunt om tot verheldering en inzichten te komen. Brengt enorme stroomversnellingen in groei en Bewustwording aan en helpt je steeds meer met een Hoger Perspectief naar je Zelf en de wereld(en) om je heen te kijken.

 

Carneool:

Ondersteunt je buikgebied en tweede chakra, waar zich vele processen beginnen aan te dienen in de frequenties van deze tijd. Brengt levensvreugde en zachte healing, maar ook troost en warmte. Schenkt aandacht aan gekwetste innerlijk kind stukken of oude emoties en brengt via de Oranje Galactische Straal enorm diepgaande karmische healing. Voor het steeds meer leven vanuit werkelijke Goddelijke Vreugde.

 

Fluoriet:

Brengt een prachtige balans in al je chakrasystemen en Bewustzijnslagen. Helpt je telkens opnieuw de hoogst haalbare uitlijning met hemelen en aarde vast te houden. Brengt een stroming van innerlijke harmonie, vrede en rust op gang welke gelegenheid biedt om je processen van groei en bewustwording zorgvuldig onder de loep te nemen.

 

Nefriet/jade:

Brengt zachte healing op oud hartezeer van eeuwen. Helpt je je hart te openen op steeds diepere Wezenslagen, met name gericht op het weer leren zien van je eigen Schoonheid als Ziel en ook je verbindingen met je Missie hier op aarde. Zachte energie van grote waarde, vol troost, kalmte, verstilling, innerlijke vrede.

 

Labradoriet:

Brengt een krachtige bescherming opdat je eigen Bewustzijn en energie de gelegenheid krijgt het eigen zelfbeschermend vermogen weer aan te spreken en aan te sterken. Helpt en ondersteund om dichter bij je Zelf te komen en te blijven en houdt verstorende invloeden en energieen van buitenaf buiten jouw energie.

 

 

 

Foto:

Artikel code: Super stunt mei 2010 aanbieding: diverse armbanden 002

Prijs: Normale prijs gemiddeld €12,50, nu voor € 7,77    (per stuk)      

Afmetingen: 1 maat

Kenmerken: Prachtige kwaliteit splitarmbanden die gereinigd, geopend, geactiveerd zijn in hun volwaardig 13-dimensionaal Bewustzijn en je dus krachtig ondersteunen in jouw Bewustzijnsgroei! Diverse duurdere soorten! Met korte algemene reading op de frequenties van deze tijd en ondersteuning die de kristalsoort daarin aanreikt.

De volgende kristalsoorten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt:

 

Aquamarijn: Helaas al uitverkocht!!

Verbindingen met de Walvissen- en dolfijnenmatrix zorgen voor een enorme impuls van de hogere energie van water in je bewustzijn en energie. Dat betekend een enorme nieuwe, bevrijdende stroming aan transformatie, groei, speelsheid, sprankeling, maar ook wijsheid en kracht. Enorme vernieuwende energie die het beste in jouw zijn naar voren haalt.

 

Lapis lazuli:

Diepgaande verbindingen met oeroude Kennis van je Ziel kunnen gaandeweg aangetrilt en wakker gekust worden met behulp van deze energie. De Kracht van Kennis, Wijsheid en inzicht die ingezet kan worden in je groei in het hier en nu, ten behoeve van je Zelf en /of de ander. Je eigen Wijsheid her-inneren. Je Goddelijk Vermogen tot leven vanuit het Hoger Perspectief verder ontplooien.

 

Granaat :

Diepgaande aarding en verankering van je Zijn vanuit de hoger Bewustzijnslagen in 3D, het hier en nu. Granaat stimuleert het wakker worden van je Zielenpassie en helpt op deze wijze steeds meer je aardse Blauwdruk aan te trillen, en ook te verbinden met je Kosmische Blauwdruk. Opdat je vanuit Passie steeds meer werkelijk je Missie op aarde kunt brengen, bewust worden en uitvoeren.

 

Zwarte toermalijn :

Diepgaande verankeringen in de rasters van Moeder Aarde. Voor een krachtige verbinding met de aarde om jouw Zijn  zoveel als mogelijk te integreren in het alledaagse 3D leven. Helpt ook krachtig oude energieen te transformeren, af te voeren en ontladen waardoor nieuw licht en Bewustzijn weer de ruimte krijgt. Enorm essentieel voor ieder die mee kan gaan in de nieuwetijds frequenties, om ook stevig, geaard en verankert te kunnen werken vanuit dat Licht.

 

Toermalijn kleurenmix:

Diepgaande healing op diverse aspecten van je Zijn die nog de aandacht behoeven, troost, zorg, warmte, verzachting. Healing op verschillende oeroude patronen die vaak zo belemmerend kunnen werken. Vaak thema’s van eeuwen en eeuwen. Hardnekkige patronen dus die ook in het nu je groei telkens opnieuw aandienen, hoe vaak en hoe veel je er ook al aan gewerkt hebt. Deze energie helpt je steeds dieper naar de wortels van zo’n stuk te gaan om daadwerkelijk op alle niveaus en Wezenslagen deze thema’s te helen. Krachtige healer!

 

Olivijn:

Dit kristal werkt krachtig en diep in je hartfrequenties om weer geheel andere lagen van je hart te verkennen en her-inneren. Het gaat hier met name om de basis van je hart te versterken van binnenuit opdat je hart blijvend steeds meer geopend kan blijven, handvaten aanreikt via intuitie en gevoel, maar belangrijker nog: een groot vertrouwen van binnenuit, vanuit je Spirit, weer voelbaar maakt. Deze enorm creatieve Kracht schenkt een immense gift aan jouw Bewustzijn wanneer je werkelijk weer je Goddelijk Vertrouwen in je hart kunt ervaren (waarna het geïntegreerd mag raken in de onderliggende chakra’s).

Verdieping van je Zelf-contact en met je Zielsfrequenties, enorme transformatie van je hart en diepgaande vernieuwing en stroming in nieuwe groei, vanuit je hart.

 

Charoiet:

De Magie in je eigen Bewustzijn weer leven inblazen, opdat ook je Magische innerlijke kind weer ‘mee kan doen’ met wie jij Bent in al je facetten. Deze energie stimuleert je eigen Kosmische Wijsheid en Magie om weer geactiveerd te worden, her-innert te worden en ingezet in het hier en nu. Deze zeer speelse energie reikt tot in hoge regionen van je Bewustzijn uit en kan vele oude kennis, Wijsheden en Kosmische Wetmatigheden omtrent de Innerlijke Magie weer doen her-inneren. Stimuleert de creativiteit, stroming in speelsheid, pakt ook de hogere frequenties van je innerlijke kind.

 

Zonnesteen transparant:

De kracht van deze energie is er een van een prachtige combinatie. Deze frequenties verbinden namelijk hemelen en aarde op steeds diepere Wezenslagen in je energie en Bewustzijn, met elkaar. Hierdoor ontstaat een stevigheid, draagkracht maar ook een stabiel draagvlak om jouw eigen Hoger Bewustzijn steeds meer daadwerkelijk in het hier en nu te leven, te belichamen en neer te zetten. Krachtige ondersteuning vanuit prachtige balans en uitlijning!

 

Gele opaal:

Brengt krachtige Solaire energieen binnen in je systemen en bewustzijn voor een steeds dieper her-inneren aan wie je werkelijk Bent. Zonder omwegen, misschien daardoor soms met een confrontatie, maar altijd bewust makend en verhelderend. Deze energie helpt je in razend tempo steeds meer van je eigen Solaire of Gouden Kracht her-inneren en helpt je daarmee steeds meer in je eigen Kracht te gaan staan in je leven, groei en bewustwordingsprocessen. Bewust en verantwoordelijk voor wie jij Bent en wat jij uitdraagt!

 

 

 

Voor alle Coaching Crystals, kijk hier:

http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopcoachingcrystals.htm

 

 

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*Mega leegverkoop Apofyliet Kristalshop i.v.m. de

                   Vernieuwing binnen de Shop vanaf 2010

 

30 % korting op bijna alle artikelen.

Zolang de voorraad strekt!

Kortingen gelden niet op verzendkosten.

 

Kijk in de Apofyliet Kristalshop voor heel erg veel meer assortiment met kortingen!

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Extra mededeling: zoals bij velen al bekend, maar bij sommige nieuwe lezers van de nieuwsbrief misschien nog niet bekend of helder is:

Alle kristallen, producten en sieraden van Praktijk Apofyliet zijn uiterst zorgvuldig, stuk voor stuk, gereinigd, geopend en geactiveerd!!

Dat is onderdeel van mijn Taak en op deze wijze werk ik met de kristallenwezens en Meester Bewustzijnsvelden samen.

Ter extra verduidelijking (naar aanleiding van een aantal vragen van de afgelopen periode): Het openen en activeren van een kristal of product houdt niet in dat het kristal ingestraald of opgeladen wordt met mijn eigen energie, zoals sommige healers of Lichtwerkers dat doen. 

Maar in samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Moeder Aarde, de Kristalrijken, andere grote Bewustzijnsvelden en het Kristalwezen zelf wordt het volledig potentieel van het kristal geholpen om verder te ontwaken, zich te openen op alle lagen van het Bewustzijn van het kristal en dit te activeren, wat de kristallen krachtig, wakker, sterker helend en zeer sterk energetisch werkbaar maakt.

Er zit dus geen energie van mij rechtstreeks in de kristallen geladen. Wat je krijgt is een puur, zuiver en zeer wakker en actief kristal die sterk helend en zeer krachtig op Multidimensionaal vlak werkt.

©Willemien Timmer 2008

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

Datum & tijd            

Workshop             

Uitwisseling           

 

 

 

Juni 2010

 

 

 

 

 

zat. 19 juni ‘10

10.00-17.00 uur
NIEUW!!!

Vervalt/verzet i.v.m. vakantie

Werken met Meesterkristallen
Crystal Light Teachings ©

 

€111,-
per persoon

zon.20 juni ‘10

10.00-17.00 uur

Vervalt i.v.m. vakantie

Zomer Zonnewende Viering:
Kristallen krachtwiel voor Moeder Aarde

€99,99
per persoon

eigen kristallen &
passende
Krachtvoorwerpen
mee nemen om het
krachtwiel gezamenlijk
buiten mee te leggen!

zat. 26 juni ‘10

10.00-17.00 uur

Vervalt/verzet i.v.m. vakantie

Connectie & samenwerking met
Natuurwezens & Moeder Aarde

 

 

€111,-
per persoon

Zon. 27 mei ‘10

10.00-17.00 uur
 

Verken je Team van Licht
Persoonlijke (Bewustzijns)groei
en Healingwerk!

 

Nog 4 plaatsen vrij!!

€111,-
per persoon

 

 

 

Juli 2010

 

 

 

 

 

7 juli ‘10

10.00-17.00 uur
NIEUW!!!

7-7 Portaal/ Sirius Portaal

 

Nog 2 plaatsen vrij!!

€111,-
per persoon

 

 

 

Zat 10 juli 2010

10.00-17.00 uur

Kristallen Schedel Cirkel

€111,-
per persoon

Zon 11 juli 2010

10.00-17.00 uur

Werken met Meesterkristallen
Crystal Light Teachings ©

 

 

€111,-
per persoon

 

 

 

Zat 17 juli 2010

10.00-17.00 uur

Sleutels van Licht: activatie & integratie

 

(Keys of Light activation & integration )

€111,-
per persoon

Zon 18 juli

Galactische Healing Dag

 

(Starconnections: Galactic Healing)

Diepgaande Zelf-Healing en versnelling van

je groei en Bewustwordings processen!

 

€111,-
per persoon

 

 

 

Zat 24 juli 2010

10.00-17.00 uur

The Cosmic Rays of Light, Initiations by Ra
Egyptian Healing Light © Workshops

 

€111,-
per persoon

Zon 25 juli 2010

10.00-17.00 uur

Opnieuw een 7-7 Portaal: specifieke afstemmingen op en diepgaande initiaties via Thoth’s Books of Knowlegde


Egyptian Healing Light © Workshops

 

 

€111,-
per persoon

 

 

 

 

 

 

Meer info vind je door

op de betreffende workshops te klikken, of mail:

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                          info@praktijk-apofyliet.nl

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

     zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J