Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

 

 

Apofyliet Nieuwsflits  juli 2008 

 

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

         *Wijzigingen & updates

*Artikel: Egyptian Healing Light ©Workshop: Masters of the Sun

*In the spotlight: Apofyliet Ascension Healing Tools ©

*Nieuwe kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

 

 

Lieve allemaal,

 

Volop zomer (al doet het weer nog even niet altijd mee) en zo te merken zijn velen

van ons toe aan vakantie of verheugen zich op een heerlijke reis in het buitenland.

Ondanks de vakantieperiodes gaan wij gewoon nog even door en ligt er nog volop

healingwerk in het verschiet.

In deze nieuwsbrief weer een aantal updates, wetenswaardigheden en nieuwigheidjes

voor degene die net als wij gewoon (nog even) thuis blijven.

Ik wens je weer veel leesplezier toe en mocht ik iets voor je kunnen betekenen, dan

hoor ik het graag!

En voor iedereen die op vakantie gaat: Enjoy your journey! It’s like life itself: enjoy

every moment, every breath and every step!

 

Sprankelende hartegroet,

Willemien

 

 

 

 

*Wijzigingen & updates & Mededelingen

 

Er zijn niet zo heel veel wijzigingen op de website geweest gedurende de afgelopen

periode, vanwege grote drukte in de praktijk en vele consulten.

 

Vanwege de drukte in de Praktijk kan de wachttijd voor afstandsconsulten momenteel

oplopen tot 3 a 4 weken. Ik probeer alles zo spoedig mogelijk te channelen en doe mijn

uiterste best, maar hoop dat jullie ook enigszins geduld kunnen opbrengen.

 

Een van de updates is ook dat de verslagen van enkele deelnemers van de Lichtwerk

Transformatie Reis naar Egypte zijn toegevoegd. Kijk hier als je daar meer over wil lezen!

 

Tevens staat er een nieuwe Lichtwerk Transformatie Reis naar Egypte in de planning

in oktober 2008.

Wil je meer informatie? Kijk dan hier!

 

 

 

 

 

* Artikel: Egyptian Healing Light ©Workshop: Masters of the Sun

 

Egyptian Healing Light © workshop 12 juli 2008: Masters of the Sun

 

                                  

     © Willemien Timmer 2007, Abydos, Egyptian Healing Light © Initiaties via Ra

 

 

Afgelopen zaterdag 12 juli 2008 vond de derde Egyptian Healing Light © Workshop

plaats. Opnieuw in een kleine groep mochten we prachtig werk verrichten, voor onze

eigen groei, het Collectief Bewustzijn en Moeder Aarde.

Deze dag stond in het teken van de Meesters van de Zon en ZonnePoorten, maar ook

vele andere Begeleiding en handreikingen stonden paraat deze dag om een zo optimaal

mogelijk afgestemd geheel neer te zetten. Afgestemd op de aanwezige deelnemers,

maar ook op de Planetaire en Kosmische Processen van dat moment.

Dat mocht betekenen dat we belangrijke activaties, healingen en initiaties mochten

ondergaan deze dag, die ook voornamelijk een belangrijke bijdrage aan het Grote

Geheel mochten leveren.

Specifieke Deuren of poorten mochten weer wat meer geopend worden, waardoor deze

via het Collectief voor iedere Ziel op aarde weer bereikbaar zijn.

De datum zelf gaf al aan dat het om belangrijke energieën zou gaan. Numerologisch

gezien wordt de 12 (juli) een 3 en juli is de 7-de maand. 3 + 7 = 10. Getal van

Transformatie.

En dat was dan ook de hoofdmoot van de healingen en activaties. En telkens opnieuw

leken deze getallen ook terug te komen. In het Krachtwiel welke ter ondersteuning 

van de energieen deze dag was klaar gelegd, bevonden zich 10 Flowers of Life.

De Drie-Eenheid (via het getal 3) werd telkens opnieuw benoemd, geheeld, dieper

verbonden. De 3 kwam ook telkens terug in het Goddelijk Mannelijk en Goddelijk

Vrouwelijk Aspect verbinden en laten versmelten, waardoor (nummer 30 de Androgynie

ontstaat. Maar ook vanuit de Versmelting van Goddelijk mannelijk en Goddelijk

Vrouwelijk,m waaruit het Gouden Horus Kind geboren kan worden (je Verlichte of

Gerealiseerde Zelf0.

Kortom: de Lichthulp en begeleiding had alles weer feilloos op elkaar afgestemd en

zeer bijzondere energieen stonden telkens op de juiste Kosmische Timing klaar om

geactiveerd of geïnitieerd te worden.

Activaties tot op DNA en celniveau werden ook heel fysiek geankerd, o.a. in onze cellen

en waterhuishouding, opdat we blijvend steeds meer dit Licht en Bewustzijn zullen

kunnen ‘pakken’, uitstralen, neerzetten en belichamen. Maar ook in anderen mogen

‘aanraken’.

 

Tijdens de eerste channeling direct al mochten we een zeer diepe Multidimensionele

uitlijning gaan ‘ophalen’(ontvangen) waarmee we tot in de diepste Kern van Moeder

Aarde in ons eigen Bewustzijn geankerd werden. Vervolgens mocht dit ook door alle

Lichtlagen heen geankerd worden in de hoogst mogelijke Goddelijke Bron. Waarmee

een enorme uitlijning ontstond en diepte in balans en harmonie mocht ontstaan. Onze

eigen Heilige Drie-Eenheid werd weer volkomen uitgelijnd en afgestemd op het Nu

moment in de Nieuwe tijdsenergie.

De Goddelijk Mannelijke en Goddelijke Vrouwelijke aspecten of energievelden bleken

ook tijdens deze workshop een essentieel thema (zeer toepasselijk in deze tijdsenergie)

en werden telkens opnieuw met elkaar uitgelijnd. Zowel Goddelijke Mannelijke als

Goddelijke Vrouwelijke bewustzijnsvelden waren grootschalig aanwezig om telkens

opnieuw hier meer verdieping in te brengen, en ons ook op steeds hogere niveaus

steeds meer met deze aspecten die wij ook zijn, te verenigen.

Daarmee ook steeds meer onze Tweelingstraal verbindingen doorgang te verlenen

om steeds meer echt op Monadisch niveau ons te herenigen met onze ‘wederhelft’.

Dat betekende ook dat er steeds meer van de Goddelijk Mannelijke en Goddelijk

Vrouwelijke Bewustzijnsvelden, in de vorm van Goden en Godinnen (Neteru) met

elkaar konden versmelten en we steeds meer grotere lijnen van de Schepping mochten

aanschouwen.

Verschillende Zonnefrequenties werden via Ra binnen gebracht in het groepsveld en ons

systeem om ons Bewustzijn steeds hoger, verder, dieper te openen voor onze eigen

Zielewaarheden, Zielsbedoeling en Zielebestemming.

Het symbool van Unity werd via de Krachten van Thoth en Ra binnen gebracht en

geïnitieerd in ons Bewustzijn, tot op celniveau, waardoor we telkens opnieuw van

binnenuit ook op fysiek vlak de drijfveer op zoek naar Zuiverheid, Waarheid en eenheid

zullen ervaren, opdat dat de drijfveren vanuit de Ziel meer tastbaar, voelbaar, zichtbaar

zal maken ook op 3D (aards) vlak. En we vanuit Eenheid en Verbondenheid ons unieke

Zielenpad bewandelen, handelen, spreken en groeien in Zijn.

 

 

© Willemien Timmer, Dendera Tempel 2008, Unity: Eenheid in Verbondenheid

 

Tijdens de vervolg channelings mochten er nog prachtige healingen en initiaties ontstaan

die dit proces mochten verdiepen. O.a. via de Krachten van Isis en Osiris en de Staf van

Osiris welke enorme Transformaties mocht brengen.

Via een Gouden Lemniscaat mocht onze eigen Gouden Monadische Kracht weer

binnenkomen en gaandeweg meer tot ontwaken gebracht worden, om gekoppeld te

worden aan het Hart, opdat we onze weg in Zuiverheid, Wijsheid en Waarheid mogen

bewandelen.

Diverse ZonnePoorten mochten via Midden Aarde geopend en geactiveerd worden om

onze Herkomst, ware Bedoeling, Taken en Doelen voor deze incarnatie te her-inneren.

Maar ook Incarnatie Lijnen door eeuwen en eeuwen geschiedenis heen op aarde en de

daaraan klevende karmische oorzaak en gevolg stukken die onze Eenheid in de weg

staan zoveel als mogelijk was voor dat moment bewust te maken, te transformeren,

zuiveren, te doorzien en loslaten. In volkomen Acceptatie, Vrede, balans en harmonie.

Waardoor Leerlessen helderder mochten worden, Wijsheden van Eeuwen her-innert

mochten worden en als hulp mogen fungeren op ons Pad van groei in het hier en nu,

op weg naar volledige Zelf Realisatie.

Dit betekende niet alleen immense opschoning, her-innering en bewustwording in onze

eigen systemen, maar ook immense healing en mogelijkheden binnen het Menselijk

Collectief Bewustzijn: de Poorten zijn weer geopend voor hen die ernaar zoeken en

bereid zijn deze stukken in zichzelf te doen ontvouwen. De mogelijkheden zijn er weer

liggen klaar voor hen die er aan toe zijn. Dat betekend dat dergelijke healingen en

transformatie via het Collectief Bewustzijn weer een stuk makkelijker en vlotter zullen

verlopen en je groei weer een aantal stappen versnelt kan worden. Opdat grote delen

oud lijden daarmee op getransformeerd mochten worden.

Verschillende healingstukken en energieen mochten ook wereldwijd verspreid worden

via de Matrixen van Moeder Aarde en zullen hun prachtige bijdrage ook mogen leveren

elders op aarde.

 

© Willemien Timmer 2007, Edfu, Kheper: Zelf Realisatie in de Nieuwe Tijd/ de Nieuwe Dageraad

 

Via het Egyptian Healing Light vanuit de al-oude Khemitische (Egyptische)

Bewustzijnsvelden en Neteru mochten er prachtige diepgaande ervaringen van healing

opgedaan worden deze workshop. Die zeker nog hun weerklank zullen vinden in de

deelnemers en die hen ook de komende periode intensief zullen ondersteunen en

begeleiden, opdat er steeds meer van de eigen Ziel aan het Licht mag komen, bewust

gemaakt wordt en gerealiseerd kan worden op Aarde. Dit vind dan ook direct een

weerklank in de Bewustzijnsvelden en energie en zal als een ‘olievlek’ verspreid mogen

worden van hart tot hart.

Vele verschillende Healingtools of handvaten werden door de Licht Begeleiding ‘uit de

 kast’ getrokken, feilloos afgestemd op wat nodig is in het groepsbewustzijn, het

groepsveld van de deelnemers en in ieders individuele proces.

Prachtig ook om keer op keer te ervaren hoe gedoseerd, gericht en feilloos afgestemd

de “Regie van Boven” werkt en met ons samen werkt.

De liefdevolle “dekens van Liefde, Begrip en ondersteuning” die ze ons aanreiken en

zo sterk laten voelen, het diepe vertrouwen wat Moeder Aarde en Kosmos ons schenkt

en laat ervaren, de krachten van onze eigen Ziel die in volkomen harmonie, vertrouwen

en begeleiding mogen ontvouwen. Die immense Krachtvelden en Portals die ons telkens

opnieuw aan mogen raken, mogen wekken, healing aanreiken en een steeds dieper

innerlijk begrip van wie wij van Oorsprong Zijn en waar naar we op weg zijn.

De enorme Vreugde waarmee het mag gebeuren en die de processen zoveel meer

dragelijker en makkelijker maken.

 

Ik mag genieten van elke workshop die ik mag geven in samenwerking met en in

afstemming op. Maar hoe dan ook blijven de Egyptian Healing Light © Workshops me

nog het meest verbazen en verrassen: de enorme diepgang die ze mee brengen, de

prachtige initiaties, activaties in Bewustzijn en healingen die mogen ontstaan, de

enorme velden van en enorme aantallen Lichthulp uit alle regionen die ze met zich

mee brengen. De Verrassingseffecten die de Meesters, Engelen, Lady Gaia en vooral

de Neteru voor deze workshops in petto hebben….It is amazing! Dit overstijgt werkelijk

alles.

Dit is ook echt in overeenstemming met mijn Ziele Bedoeling, dat weet en voel ik ook.

En in grote Vreugde en Dankbaarheid mag ik dan ook mijn unieke Zielen Pad hierin

bewandelen.

Tot nu toe zijn er nog maar 3 Egyptian Healing Light © Workshops geweest. Elke

workshop was een Feest van Licht, Transformatie, groei en Bewustwording met vele

verassings elementen en bijzondere handvaten, intense healingen en een enorme

verrijking in wie we Zijn. Opdat er vele mogen volgen….

 

In diepe eerbied en verbondenheid,

© Willemien Timmer 14 juli 2008

 

Opmerking:

Er staan nog verschillende Egyptian Healing Light © Workshops in de planning. Kijk

in de Activiteitenagenda op de site of klik hier, voor de data en mogelijkheden, mocht

je belangstelling hebben.

Het gehele traject van aansluitende workshops voor nog veel meer diepgang gaat

in 2009 van start!

 

 

 

*In the spotlight: Apofyliet Ascension Healing Tools ©

 

 

© Apofyliet Ascension Healing Tools

 

Spirituele Praktijk Apofyliet biedt verschillende met zorg geselecteerde Ascension Healing Tools aan voor de Ascension Healer of Lichtwerkers die gaan voor hun volledige Zelf Realisatie (Verlichting).

Deze op energie, Multidimensionale werking geselecteerde Ascension Healing Tools bieden een variëteit aan ‘gereedschappen’ om je eigen Bewustwordings- en groeiprocessen zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen, op Multidimensionaal niveau.

Daar de Nieuwe Tijds energieën op steeds hogere en snellere trillingsoctaven ‘uitgestrooid’ worden op aarde, kan het soms een grote hulp zijn om deze specifieke Ascension Healing Tools in te zetten voor je eigen processen, om op steeds diepere lagen karmische weefsels te ontrafelen en los te laten, om steeds meer van je eigen Goddelijk Bewustzijn in het hier en nu door te laten stralen en te integreren, om op deze wijze steeds meer werkelijk je Goddelijk Zelf op aarde te ZIJN en leven.

 

Deze Tools van verschillend kaliber en werking dragen ieder hun eigen steentje bij aan jouw Zelf Realisatie en het Pad van Verlichting, ieder op geheel eigen wijze.

Indien zich gaandeweg in de loop der tijd met alle nieuwe trillingsverhogingen nieuwe essentiële energieën in de vorm van Healing Tools aandienen, zullen deze toegevoegd worden aan het assortiment.

Ieder Ascension Healing Tool wordt geleverd met bijbehorende reading of tekst en uitleg.

 

Hier onder vind je een indruk van de mogelijke Ascension Healing Tools die Praktijk Apofyliet voor je samengesteld heeft:

·         Apofyliet Egyptische Bloemen Essences ©      

 

Vele diverse frequenties in de vorm van pure essentiële oliën op de antieke Egyptische manier vervaardigd. Met zorg uit gezocht op energie frequenties en puurheid. Met toegevoegde gechannelde energieën via initiaties en activaties. Geopend en volledig geactiveerd.

Vele verschillende essences op voorraad, met ieder eigen kwaliteiten, heerlijke geuren en energie.

Enkele voorbeelden: Initiation by Thoth, Thot’s Wisdom, Sun Power of Amon Ra, Golden Rays of Ra, Beauty of Cleopatra, Cities of Light, Egyptian Healing, Aton Sun Power, Anubis Protection, Key of Life, en nog veel meer.

Vraag vrijblijvend meer informatie of kijk op hier .

 

Prijs per Egyptische Bloemen Essence:

Verkrijgbaar in pure essence, aurasprays, creme, essence hanger & testflesjes.

 

·         Egyptian Healing Light © Power Tool     

 

Buisje gevuld met kleine kristalletjes die mee op reis zijn geweest en mee gewerkt hebben aan krachtig Lichtwerk en activaties in Egypte. De Krachtige Tempel energieën werken sterk door deze kristalletjes heen.

Voor in de broekzak of tijdens meditaties, maar ook erg geschikt als healingtool inzetbaar. Zeer krachtig healingtool voor Multidimensionaal healingwerk.

Goed te combineren met een van de Egyptian Cosmic Balancers © naar keuze, om hier doorstroom oefeningen mee te doen. Dit brengt gezamenlijk een energie tot stand die hemelen en aarde dieper in je ankeren, diepgaande balans brengen, je Hoger licht meer op aarde ankeren, je Zielspotentieel verder/dieper/hoger activeert en opent. Brengt Multidimensionale healing ook middels de specifieke energievelden van de Krachtplaatsen en tempels waar deze kristalletjes geweest zijn, maar ook van de specifieke Goden en Godinnen die daaraan verbonden zijn.

Dit Powertool brengt daarnaast specifieke healingen op aloude verbindingen en karmische aspecten die je verblinden of belemmeren om je eigen volledige potentieel, Kracht, Licht en mogelijkheden te zien/ervaren en belichamen.

Awakening your Multidimensional Lightbody!

 

Dit EHL Powertool © bevat vele verschillende Lichtcoderingen waar het tussen kan schakelen of op af kan stemmen, afhankelijk van wat nodig is op elk willekeurig moment in je processen.

Het bevat o.a. Lichtcodes van verschillende belangrijke tempels, Heilige Plaatsen, goden/Godinnen (Neteru: The all who are One), Kosmische en aarde uitlijningen, Egyptian Memory Tools, Starnation connections, Galactische Wezen verbindingen, codes van hiëroglyfen op diverse frequentieniveaus in hun Ware Bedoeling, Hekau (Egyptische Krachtwoorden), Egyptische Magie & Alchemie, etc.

 

Het Powertool verbind Kosmische en Aardse Blauwdruk steeds meer aan elkaar, in zoverre dat al toegankelijk is in je persoonlijke groei.

Brengt ook Lightbody activaties: het aantrekken, herverbinden van de Lichtlichamen voor een hoger Bewustzijnspotentieel.

 

Prijs per Egyptian Healing Light © Powertool: € 5,-

·         Egyptian Cosmic Balancers ©        

Buisjes met zand van oude Ingewijde en Heilige plaatsen.

 

De combinatie van hoge energie van de betreffende plaats, in combinatie met het zand, wat hiervan de drager is, vindt een krachtige uitlijning in je energie plaats. Die bijzonder bekrachtigend en helend werkt en je groei versterkt. Hemel en aarde vloeien moeiteloos samen in deze energie, en ondersteunen je eigen energie, kracht, groei en ontwikkeling om in perfecte hemel en aarde

balans te komen, met een geopend Bewustzijn.

Tegelijkertijd worden Goddelijk Kracht en Aarde Energie ingebracht in je energiesysteem!

In afstemming op deze Cosmic Balancer kun je moeiteloos de energie van de betreffende Heilige Plek ´ophalen´ of hier in meditatie of astraal naar toe reizen. Hierdoor kun je mogelijk Her-inneringen van de Ziel weer blootleggen die van belang zijn voor de groei van de Ziel in het hier en nu. Ook ontmoetingen met Goden en Godinnen van het Oude Land zijn geen uitzondering.

Mogelijk ook kun je in deze energie oude inwijdingen voor de Nieuwe Tijd ervaren door de Meesters van het Land van de Zon.

 

De Cosmic balancers bevatten het zand en de energie van verschillende plaatsen in Egypte en dragen heel hoge frequenties. Omdat ik precies invoel van welke plek ik het zand mee mag nemen, zijn het de hoogste en zuiverste frequenties van die plek die hierin mee genomen mogen worden. geen vervuiling (in energie) dus van toerisme of andere onzuiverheden. De Cosmic Balancers brengen je zo meer in contact met die hogere frequenties van die plek, die veelal sleutels bevatten voor je eigen groei en bewustwording. ongeacht of je de energie van die plaats herkend vanuit voorgaande levens. De frequenties zijn universeel en dragen universele sleutels tot healing en her-innering van je Zielsfrequenties. Deze kunnen geopend worden door met de balancers te werken, mediteren of ze bij je te dragen.

De balancers zijn tevens geïnitieerd middels verschillende Meesters van het Oude Land, Universele grote Wezens die bekend zijn vanuit de mythologie als Goden en Godinnen.

Doordat de inhoud van de balancer zand is, wordt het geheel van Kosmische energieën ook direct terug begeleid naar je eigen aarding en 3-dimensionale bewustzijn (je fysieke lijf dus en je aardse ikje). Dat maakt het een prachtig hulpmiddel of 'gereedschap om hoge Kosmische energieën ook te aarden en in te zetten in het hier en nu.

 

In de praktijk brengen de balancers een enorme kracht voort en healing. Maar ieder ervaart ze op een eigen manier, passend bij wie je bent vanuit Zielsperspectief en wat aan de orde is in jouw processen. De een ervaart dat er heel veel open gaat, een ander dat hij/zij werkelijk op aarde lijkt te landen. dat is heel persoonlijk.

 Het zand in deze buisjes is extra geopend en geactiveerd, en verbonden met de

Meesters van het Oude Land van de Zon, wat de werking vele malen versterkt!

 

Deze Egyptian Cosmic Balancers © zijn in verschillende Tempel energieën verkrijgbaar, zoals bijvoorbeeld:

Karnak Tempel Complex, Luxor Tempel, Thoth Hill, Deir al Medina, Dendera Tempel, Abydos, Medinet Habu Tempel, Valley of the Queens, Philae Tempel (Isis), Deir al Shelwit, en nog veel meer.

 

Prijs per Egyptian Cosmic Balancer: € 7,50

Kijk hier voor meer informatie. Of informeer naar de mogelijkheden want nog niet alle Egyptian Cosmic Balancers staan op de site!

·         Egyptian Healing Light © Flower of Life Symbol 

 

Healingen met de Flower of Life Symboliek die de geometrie van de Schepping in zich draagt.

De Flower of Life is een eeuwenoud symbool welke slechts op een paar plaatsen ter wereld gevonden is. Een van deze plekken is het Osirion, een van de tempels van Abydos in Egypte, die ondergronds gebouwd werd.

Deze symboliek van de ondergrondse tempel is terug te voeren op de Egyptische Scheppingsverhalen van de Oerheuvel waaruit alle schepping ontstaan is.

De Flower of Life symboliek vertaald de schepping op zich, omdat het symbolisch uitgebeeld is als bloem van een vruchtboom. Deze bloem draagt het zaad in zich, dat wanneer het de juiste voedingsbodem vindt, opnieuw kan uitgroeien tot een boom. Dit vertolkt ook de Oneindigheid en Creatieve Schepping die ieder in zich draagt.

 

Werken met de Flower of Life

Wanneer we nu gaan werken met de symboliek van de Flower of Life werken we eigenlijk met een Flower of Light, een instrument van messing welke  door Praktijk Apofyliet volkomen opgeladen is in de Oorspronkelijke Egyptische Energieën. Alle oude coderingen, programmeringen en karmische belastingen zijn hiermee verwijderd uit deze symbolen, die zowel vanuit Galactische- als Aardse herkomst waren. Deze Flowers of Light zijn dan ook in hun puurheid hersteld en bieden daarmee een krachtig healing gereedschap om terug te kunnen keren in je eigen Oorsprongs Licht. En middels deze healingen ook je eigen karmische patronen, conditioneringen, eventuele beïnvloeding van implantaten, niet-eigen energie of verstoringen te herstellen en terug te brengen in Eenheid en balans.

 

Mail me voor meer informatie en mogelijkheden. Om de Zuiverheid van dit healingtool te waarborgen wordt deze niet op de website geplaatst en komt deze slechts eenmalig voorbij in deze nieuwsbrief. Dit Healing Tool is niet voor iedereen geschikt, maar alleen voor hen die er een zeer diepe connectie mee ervaren en werkzaam zijn als Ascension Healer.

 

 

·         Apofyliet Kristalshop biedt nog meer hulpmiddelen

 

In de Apofyliet Kristalshop vind je verder vele krachtige, helende en ondersteunende kristallen en mineralen. Geselecteerd op kwaliteit, energie en potentie, aansluitend bij de Nieuwe Trillingsfrequenties en het Pad van Zelf Realisatie.

Ieder kristal is met zorg geopend en geactiveerd en hierdoor zeer krachtig als hulpmiddel voor healing, Bewustwording en groeiprocessen. Het volledig potentieel van de kristallen en mineralen kan op deze wijze onbelemmerd naar je toe stralen.

Elk kristal is voorzien van een korte reading over wat het in energie komt brengen en welke verbindingen het draagt. Voor sommige producten geldt ook dat er na aankoop een korte persoonlijke kristalreading toegevoegd wordt over wat het kristal jou specifiek komt brengen.

Kijk voor het recente aanbod van helende kristallen en mineralen op:

 www.apofyliet-kristalshop.nl

 

 

Verder biedt Praktijk Apofyliet onderdak aan verschillende Kristallen Schedels die een nieuw Thuis en caretaker zoeken. Deze kristallen schedels zijn door een vaste meester-slijper gemaakt en uitgezocht op potentieel en kwaliteiten en zijn allemaal Bezield. Dat betekend dat zij naast hun specifieke kristalenergie (met unieke bij behorende kwaliteiten) ook de Bezieling vanuit het Kristallen Schedel Collectief Bewustzijn in zich dragen en daarmee een zeer krachtige Healer en Begeleider op je Pad van groei.

De uitwisselingen met Kristallen Schedels verlopen anders dan met ‘gewone’ kristallen en mineralen en zijn van geheel andere aard.

Alle schedels die via Praktijk Apofyliet hun weg naar een nieuw Thuis vinden zijn op het hoogst mogelijke potentieel geopend en geactiveerd, en worden voorzien van een persoonlijke reading over jullie onderlinge uitwisseling en wisselwerking, maar ook omtrent wat deze specifieke kristallen schedel jou komt brengen.

 

Vanwege de enorme krachten die deze kristallen schedels dragen en hetgeen ze je kunnen voorspiegelen in je groei, staan deze kristallen schedels niet op de website, maar zijn op te vragen via de mail via PDF bestanden. Voor heel veel meer informatie over het werken met Kristallen schedels, zie : www.kristallenschedels.nl 

of het boek ”Lichtwerk met kristallen” van Willemien Timmer/ Praktijk Apofyliet.

 

 

Kijk voor heel veel meer informatie op: www.apofyliet.nl

Of meer voor meer informatie: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

 

*Nieuwe kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

 

Opnieuw is er een familie Kristallen Schedels hier gearriveerd die nog een nieuw Thuis zoeken. Overigens zijn er ook nog een aantal onderweg naar hier, die ergens in de komende weken zullen arriveren.

Voel je dat je ‘geroepen’ wordt, mail me, dan stuur ik je de PDF bestanden toe!

 

De laatste nieuwe Ascensie sieraden zijn nu nog verkrijgbaar:

Kijk voor meer informatie, sieraden en grotere foto’s in de Apofyliet Kristalshop!!

 

Foto:

Artikel code: Roze toermalijn hanger ruw 002

Prijs:  € 50,-           

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Ruwe natuurlijke transparant roze toermalijn staaf (rubbeliet) in zilveren zetting!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op de energie van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke reading op maat!

Foto:

Artikel code: Watermeloen toermalijn hanger ruw 002

Prijs: € 50,-            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: prachtig transparant natuurlijk staafje watermeloen toermalijn (combinatie van groene en roze toermalijn), in zilveren zetting.

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op de energie van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke reading op maat!

 

Foto:  

Artikel code: Paarse fluoriet dubbeleinder hanger klein 004

Prijs: € 24,50         

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Prachtige paarse fluoriet, in diverse kleurtinten. In dubbeleindervorm

geslepen, in zilveren zetting.

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op de

energie van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke reading op maat!

 

Foto:

Artikel code: Ciastoliet hanger 002

Prijs: € 21,50         

Afmetingen: 2,5 cm lang, 2 cm breed,1,5  cm dik

Kenmerken: Prachtige kruissteen hanger. Zilveren hang-oogje.

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een korte reading op maat: afgestemd op jouw energie en wat het kristal jou komt brengen!

 

Foto:

Artikel code: Granaat natuurlijke dodecaëder hanger 001

Prijs: € 22,50         

Afmetingen: 1,8 cm doorsnede

Kenmerken: Prachtige diep rode granaat in natuurlijke groeivorm (dodecaëder)

aangeslepen.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal activeert je diepgewortelde Zielen Passie en

biedt je kracht en handvaten om doorzettingsvermogen, Kracht en Moed te dragen

om alle onderdelen van je groei aan te gaan. Ook de moeilijke stukjes, schaduwkantjes en persoonlijk Zelf thema’s kunnen hiermee met meer Liefdevolle Kracht overwonnen, getransformeerd worden. Dit kristal biedt een stevige ondersteuning in je aarding en helpt je hiermee krachtig je Zelf neer te zetten in het leven, maar ondersteund ook vanuit de Aarde energieen de diepte in je groei. Krachtige en zeer liefdevolle steun in je groeiprocessen, van grote waarde voor verdere verkenning van je Multidimensionale (Aarde) Bewustzijn!

 

 

Merkaba Balancers:

 

Zowel de voor- als achterzijde van deze hangers zijn in een driehoek geslepen, waardoor

je, zodra je er doorheen kijkt, de vorm van een Davidsster  (MERKABA) in zult vinden. 

Je kunt er voor kiezen deze hanger met de geslepen punt omlaag te dragen voor meer

aarde verbinding. Of met de punt omhoog, voor meer afstemming met de Kosmos.

Tezamen brengen ze je in balans, in perfecte uitlijning van hemel en aarde, en nemen

daarin heel je energie, Bewustzijn, maar ook je chakra’s mee.

Het kan voorkomen dat de hanger uit zich zelf zal draaien, wanneer je energie aan een

van deze krachten meer behoefte hebt. Maar samen brengen deze driehoekvormen je

een perfecte balans en uitlijning en in afstemming op het Christus Bewustzijn.

De keuze voor een bepaalde kristalsoort versterkt de kwaliteiten van het specifieke kristal.

Zo brengt de Arkansas kristal bijv. meer zuivering, transformatie, Hoger Licht en helderheid, en de rozenkwart meer zachtheid, troost, acceptatie en zeer diepgaande healing.Essentieel voor deze tijd om je Lichtlichamen met elkaar uit te lijnen, verbinden en harmoniseren!

 

Foto:

Artikel code: Merkaba balancer Rozenkwarts klein 002

Prijs: € 27,50         

Afmetingen: cm doorsnede

Kenmerken: Prachtige hanger in zilveren zetting.  Prachtige helder transparante

rozenkwarts!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op de energie van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke

reading op maat!

 

Foto:

Artikel code: Merkaba balancer amethist klein 002

Prijs: € 27,50         

Afmetingen: cm doorsnede

Kenmerken: Prachtige hanger in zilveren zetting.  

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op de

energie van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke reading op maat!

 

Foto:

Artikel code: Merkaba balancer Arkansas kristal groot 001

Prijs: € 33,50         

Afmetingen: cm doorsnede

Kenmerken: Prachtige hanger in zilveren zetting. Zeer helder transparant

Arkansas kristal!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op

de energie van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke reading op maat!

 

Foto:

Artikel code: Merkaba balancer Fluoriet groot 001

Prijs: € 32,50         

Afmetingen: cm doorsnede

Kenmerken: Prachtige hanger in zilveren zetting.  Transparante paars, witte en

groene fluoriet!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op de energie van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke

reading op maat!

 

Foto:

Artikel code: Blauwe maansteen armband 001

Prijs: € 9,50           

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Witte maansteen met prachtige inwendige blauwe gloed.

Korte reading op dit kristal: Met grote zachtheid en liefdevolle Kracht brengt dit kristal heel hoge tonen van Licht en resonantie in je Bewustzijn om de hogere lagen van Zijn steeds verder te openen. De mysteriën van je eigen Ziel mogen in dit Licht steeds meer blootgelegd worden en her-innert worden. De Magie van de eigen Ziel komt hiermee weer tot leven, de nevelen van onbewustzijn mogen doorzien en getransformeerd worden. Hoge frequenties, onderleiding van de Engelen en Maan Godin bieden je nieuwe handvaten in je groei en bewustwordingsprocessen

 

 

Kijk voor heel veel meer bijzondere kristallen en sieraden hier!

Voor meer recent aanbod kun je alvast een kijkje nemen in de Kristalshop!!!

 

 

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

Let op:

Voor de Lichtwerk Opleiding die start in oktober 2008 zijn nog 4 plaatsen vrij! 

Kijk hier voor meer informatie!

 

 

juli 2008

 

 

 Datum:

Workshop: 

Uitwisseling: 

Zaterdag 26 juli 08
10.00-16.30 uur

Je eigen Multidimensionale
(Aarde) Bewustzijn verkennen

 

Nog 3 plaatsen vrij!

€111,- per persoon

NIEUW!!!

 

 

 

Augustus 2008

 

 

 Datum:

Workshop: 

Uitwisseling: 

 

 

 

Zaterdag 9 aug. 08
10.00-15.00 uur

Egyptian Healing Light ©
Introductie workshop

Multidimensionaal Lichtwerk!

 

Nog 5 plaatsen vrij!

Introductie
prijs €88,-
per persoon

NIEUW!!!

Zaterdag 16 en
zondag 17 aug.08
10.00-16.30 uur

NIEUW!!!
Crystal Light Teachings ©
Multidimensionale Kristalvelden

(Exploring fields of Crystal Energy)

 

Multidimensionaal Lichtwerk!

Los te volgen workshop!

 

Nog 5 plaatsen vrij!

 

€222,- per persoon

NIEUW!!!

Zaterdag 30 en
zondag 31 aug.08
10.00-16.30 uur

Egyptian Healing Light ©
Temples of Light Healing

I.s.m. vele Meesters!!!

Multidimensionaal Lichtwerk!

Los te volgen workshop!

Nog 5 plaatsen vrij!

Aanbieding
€199,99 per persoon

NIEUW!!!

 

 

 

september 2008

 

 

 Datum:

Workshop: 

Uitwisseling: 

 

 

 

Zaterdag 6 en
zondag 7 sept.08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 4.5:
Lemurische Wijsheid en
Kennis opnieuw integreren:
Etherische Kristallen

 

Deze opleidingsgroep is al vol!!!

 

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

Zaterdag 13 sept.08
10.00-15.00 uur

 NIEUW!!!
Introductie dag
Apofyliet Lichtwerk Opleiding

Multidimensionaal Lichtwerk!

Kijk hier voor alle data van de nieuwe opleiding!

 

Nog 5 plaatsen vrij voor deze dag!

Nog 4 plaatsen vrij voor de opleiding!

 

€88,- per persoon

NIEUW!!!
Bij reeds opgegeven
voor de opleiding,
bedragen de kosten
voor deze dag

€ 33,-

Zondag 14 sept. 08
10.00-16.30 uur

Kennismaking met de Krachten
van kristallen schedels

 

Nog 2 plaatsen vrij!

 

Almere
Kijk hier voor
meer info!

Zondag 20 september 2008
10.00-16.30 uur

(Samen) werken met de Meesters
van het Gouden Egypte Bewustzijn

 

 Nog 3 plaatsen vrij!

 

Almere
Kijk hier voor
meer info!

Zondag 21 sept.08
10.00-15.00 uur

Voorbereidingsdag Egypte
Lichtwerk Transformatie Reis

Meer info na aanmelding
Lichtwerkreis Egypte

 

Bij voldoende deelname aan de Egypte Reis!

€77,- per persoon
incl. verrassing!

Zaterdag 27 en
zondag 28 sept.08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 4.6:
Inwijding in je eigen
Oorsprongs Engelen Energie

 

Deze opleidingsgroep is al vol!!!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

 

 

 

 

Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                          info@praktijk-apofyliet.nl

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!